• NETVÆRK

    Samuelsens netværk er kendetegnet ved at have et udpræget fagligt fokus. Alle møderne ledes f.eks. af en facilitator, der er en faglig kapacitet inden for sit område. Derudover får alle møderne besøg af en ekstern oplægsholder, der bidrager med et stærkt input og lægger op til diskussion. 

    Samtidig giver vores tværsektorielle netværk en unik mulighed for at skabe relationer på tværs af den offentlige sektor, den private sektor og interesseorganisationerne. Den brede medlemsprofil sikrer, at perspektiver på tværs af sektoren/fagområdet bliver berørt, og giver en mange-facetteret diskussion og et godt udgangspunkt for erfaringsudveksling på og mellem møderne.

    Se præsentation og møderække for de enkelte netværk ved at klikke i menuen til venstre og læs mere om vores netværkskoncept her.

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: