• BESKÆFTIGELSESPOLITISK NETVÆRK

  Beskæftigelse - Inkl . Tekst

  Beskæftigelsespolitik og arbejdsmarkedet er konstant på den politiske dagsorden, og regeringers politiske eftermæle vurderes ofte med inddragelse af arbejdsløshedstallene.  Men hvad påvirker egentlig beskæftigelsen, og hvornår er politiske reformer nødvendige? Er flexicurity og ”den danske model” langtidsholdbar, og medfører globaliseringen og international konkurrence nye spilleregler for dansk beskæftigelsespolitik? Vores beskæftigelsespolitiske netværk tager fat på de store politiske spørgsmål og undersøger udfordringerne på beskæftigelsesområdet med oplæg fra en række af landets beslutningstagere, forskere og praktikere.

  Vi samler aktører, der arbejder med beskæftigelsespolitik fra forskellige vinkler og udfordrer hinanden og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede diskussioner og erfaringsudveksling. Vi tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i beskæftigelsessektoren - både fra det offentlige, interesseorganisationer og foreninger og fra den private sektor. Netværkets møder afholdes med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Møderne faciliteres af Bo Smith, fhv. departementschef i Beskæftigelsesministeriet. Se netværkets mødeprogram for det kommende år her.

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: