• ENERGI- OG FORSYNINGSPOLITISK NETVÆRK

  Billede 3

  Hvordan ser fremtidens forsyningssystem ud? Hvad er de centrale politiske, økonomiske og tekniske forudsætninger for at fremme energi- og forsyningsydelser, der understøtter vækst og omstilling til vedvarende energikilder? Og hvordan opnås maksimal effektivitet uden at give køb på sektorernes udviklingspotentiale? I det Energi- og forsyningspolitiske netværk fokuserer vi på de store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer på området, og vi diskuterer konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger.

  Vi samler aktører, der beskæftiger sig med energi- og forsyningspolitik fra forskellige vinkler og udfordrer hinanden og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede diskussioner og erfaringsudveksling. Vi tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der arbejder professionelt med energi- og forsyningspolitik. Netværkets møder afholdes i IDA mødelokaler på Kalvebod Brygge 31 i København. Møderne faciliteres af Anders Eldrup, tidligere adm. direktør i DONG og departementschef i Finansministeriet. Du kan se netværkets program her.

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her.

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: