• FINANSPOLITISK NETVÆRK

  Finanspolitik 

  I det finanspolitiske netværk sætter vi fokus på det politiske spil omkring finansloven - fra de indledende sonderinger i ministerierne til 3. behandlingen i Folketinget. Vi inddrager forskellige perspektiver på arbejdet med statens budget fra kerneinteressenterne på og udenfor Slotsholmen. Hvem bliver der lyttet til, og hvornår og hvordan skal der sættes ind, hvis man vil gøre sig håb om at få indflydelse?  

  Vi samler aktører på tværs af sektorer, som har en faglig interesse i en af landets vigtigste beslutningsprocesser - spillet om finansloven. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede diskussioner og erfaringsudveksling. Vi tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i det offentlige, interesseorganisationer og private virksomheder, der søger indflydelse på fordelingen af de offentlige indtægter og udgifter. Møderne faciliteres af Hans Engell, politisk kommentator og fhv. formand for Det Konservative Folkeparti, forsvars- og justitsminister samt fhv. chefredaktør på Ekstra Bladet. Se mødeprogrammet for det kommende år her

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her.

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: