• MØDERÆKKE

  Børsnotering aflyst: Hvad nu?
  Torsdag den 25. januar 2018, 09.15 -11.00
  Landets suverænt største boligudlåner, Nykredit, aflyser sin planlagte børsnotering og henter i stedet friske milliarder hos en håndfuld pensionskasser. Hvorfor fuldførte Nykredit ikke planen om en børsnotering? Hvad er planen nu? Og kan en børsnotering komme på tale i fremtiden? Nykredits koncerndirektør David Hellemann fortæller, hvorfor de droppede den planlagte børsnotering, og hvilke overvejelser der spillede ind i beslutningen.
  v/ David Hellemann, koncerndirektør, Nykredit

  Skatteoptimering – ren forretning eller et spørgsmål om moral?
  Torsdag den 22. marts 2018, 09.15 -12.00
  Skatteoptimering, skatteplanlægning, skattespekulation - kært barn har mange navne. Hvor langt kan og bør man gå for at nedbringe sin virksomheds skattebetaling? Er der, eller er der ikke en bundgrænse for, hvor lidt man kan bidrage til samfundets økonomi? Henriette Kinnunen, tidl. chefjurist i CEPOS og i dag selvstændig rådgiver indenfor skatteret og public affairs lægger op til debat sammen Thorbjørn Helmo Madsen, direktør for firmaet TimeTax.
  v/ Henriette Kinnunen, erhvervsøkonomisk kommentator på Børsen, selvstændig rådgiver og tidl. chefjurist i CEPOS og Thorbjørn Helmo Madsen, direktør, TimeTax (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Kan møgsager ses på bundlinjen? (eftermiddagsmøde kl. 16-18 med efterfølgende vin og vand)
  Torsdag den 24. maj 2018, 16.00 -18.00
  Velkommen på forsiden. Og bagsiden. Og midtersiderne. En mediestorm regnes for noget af det værste, en virksomhed kan komme ud i – særligt hvis kunder, politikere og andre stakeholdere samtidig er på barrikaderne. Men holder dette i virkeligheden? Kan møgsager ses på bundlinjen? Lars Nielsen, direktør i PrimeTime Kommunikation, og Anders Heide Mortensen, erhvervspolitisk kommentator på JP Finans og selvstændig kommunikationsrådgiver, kommer med deres bud herpå.
  v/ Lars Nielsen, direktør, PrimeTime Kommunikation og Anders Heide Mortensen, erhvervspolitisk kommentator, JP Finans og selvstændig kommunikationsrådgiver

  Regulering og rammer for finanssektoren
  Torsdag den 30. august 2018, 09.15 -11.00
  Departementschef i Erhvervsministeriet, Michael Dithmer, sidder i toppen af det ministerium, som arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Den længst siddende departementschef giver på dagens møde status en status på reguleringen af finanssektoren - nationalt såvel som internationalt - og lægger op til debat. Hvad er status på de seneste politiske tiltag? Og hvilke nye initiativer er i støbeskeen?
  v/ Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet (ikke bekræftet)

  10 år efter bankpakkerne.
  Tirsdag den 30. oktober 2018, 09.15 -11.00
  I det økonomiske stormvejr i efteråret 2008 lykkes det på bare 10 dage at rulle et sikkerhedsnet på over 200 milliarder ud under sektoren med bankpakkerne. Vi inviterer 2 af de mest centrale personer ind til et tilbageblik på bankpakkernes tilblivelse og konsekvenser. For hvad skete der egentlig i dansk økonomi op til krisen, hvordan forløb forhandlingerne og hvad var de reelle konsekvenser?
  Lene Espersen, fhv. økonomi- og erhvervsminister, Det Konservative Folkeparti og Peter Brixen, tidl. afdelingschef, Finansministeriet

  Robotter hos pensionskasserne
  Onsdag den 28. november 2018, 09.15 -11.00
  AI og robotindustrien er i rivende vækst og vinder stadig større indpas i Danmark. De nye teknologier er med til at ændre brugen af finansielle serviceydelser og skaber både muligheder og udfordringer for den finansielle sektors etablerede virksomheder. Hvordan sikrer vi, at robotterne ikke bliver en spareøvelse, men skaber en tættere kontakt med kunderne? På dagens møde har vi inviteret adm. direktør i PensionDanmark, Torben Möger Pedersen, til en snak omkring de digitale forandringer i finanssektoren, og hvordan de påvirker de finansielle aktører og kunderne?
  Torben Möger Pedersen, direktør, PensionDanmark

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: