• MØDERÆKKE

  Fødevarelobbyisme
  Onsdag den 7. februar 2018, 09.45 -12.00
  Hvad er god fødevarelobbyisme, og hvordan forholder man sig som interessent til de mange organisationer og interesser på området? Dagens oplægsholdere giver eksempler fra begge sider af bordet på, hvornår interessevaretagelse virker, og hvad man skal være opmærksom på som fødevarelobbyist.
  v/ Leif Nielsen, branchedirektør i DI og Ib Byrge, seniorrådgiver i Rud Pedersen og tidl. dep. chef.

  Den danske fødevarefortælling
  Tirsdag den 8. maj 2018, 13.15 -16.00
  Det nye offentligt-private fødevarepartnerskab, Food Nation, skal skabe en ny og toneangivende dimension i udviklingen af hele den danske fødevareklynge og profilere Danmark som ledende fødevareland. Men hvad er den danske fødevarefortælling, hvad er status på arbejdet i Food Nation, og hvordan vil partnerskabet nå sit mål om at skabe vækst og arbejdspladser i den danske fødevaresektor?
  v/ Lise Walbom, adm. direktør i Food Nation

  Regeringens visioner for fremtidens danske fødevaresektor
  Torsdag den 7. juni 2018, 09.15 -12.00
  Vi får besøg af miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der vil præsentere Regeringens vision for den danske fødevaresektor og berette om, hvordan han ser på samarbejdet med de mange interessenter i fødevaresektoren.
  v/ Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (ikke bekræftet)

  Fødevarepolitisk debat
  Mandag den 10. september 2018, 09.15 -12.00
  Vi beder fire markante ordførere præsentere deres aktuelle bud på fremtidens fødevaresektor. Hvilken fødevareproduktion skal Danmark satse på, og hvilke reguleringsmæssige instrumenter skal understøtte denne udvikling? Skal sukkerafgifterne f.eks. sænkes, skal vi have momsfritagelse på økologiske fødevarer, skal kontrolgebyrerne fjernes, og hvordan løser vi udfordringen ved, at unge faglærte i stigende grad fravælger fødevareindustrien?
  v/ Simon Kollerup (S), Lise Bech (ikke bekræftet) (DF), Erling Bonnesen (V) og Søren Egge Rasmussen (Ø)

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: