• MØDERÆKKE

  Politikertanker om styring, kvalitet og tillid
  Torsdag den 19. april 2018, 09.15 -12.00
  I disse år føler uddannelsesinstitutionerne sig stadig mere presset af økonomiske prioriteringer, øgede krav til effektivitet og mere ekstern styring. Intuitionerne appellerer til politikerne om at vise dem tillid og give dem mere frihed. Samtidig synes det legitimt, at der prioriteres politiske over de milliarder vi bruger på uddannelsesområdet. Hvordan sikrer vi kvalitet i uddannelserne samtidig med at institutionerne får mere frihed? Og hvordan genopretter vi tilliden mellem det politiske niveau og uddannelserne? Disse spørgsmål stiller vi to fhv. ministre på dagens møde. Hvilke initiativer skal komme fra politikerne – og hvad skal intuitionerne selv gøre?
  v/ Christine Antorini (S) og Bertel Haarder (V) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  På bagkanten af to store reformer
  Onsdag den 30. maj 2018, 09.15 -12.00
  ”Giv den tid til at virke”, hører vi altid i kølvandet på de store reformer. I år har Folkeskolereformen og Gymnasiereformen kunnet fejre henholdsvis 5-års og 1-års fødselsdag. Vi beder to centrale interessenter om at tage temperaturen på de to reformer. Hvilken rolle spiller interesseorganisationerne i reformimplementeringen og kan den enkelte institutionen selv spille en rolle? Hvilke af reformernes børnesygdomme har man allerede lært af, og hvad er de største fremtidige udfordringer, som skal løses? Hvordan kan institutionerne ruste sig bedre til at imødegå de stadige forandringer, som justeringer af reformerne fortsat vil medføre?
  v/ Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen og Birgitte Vedersø, formand, Danske Gymnasier (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  På tværs af siloer i uddannelsessektoren
  Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00
  Uddannelsesdanmark er præget af en silostruktur. Det gør det svært at skabe en sammenhængende oplevelse for de studerende og et fagligt miljø, der kan fremme læringen på tværs af uddannelserne. Resultatet er, at institutionerne orienterer sig mod sig selv, i stedet for at udvikle sig og videndele i fællesskab med andre. Vi har inviteret ledere fra to af landets store uddannelsesinstitutioner, Københavns Professionshøjskole og NEXT Uddannelse København, som begge er resulter af fusioneringer. De vil tale om fordele og udfordringer ved at forsøge at skabe mere sammenhæng i uddannelsessystemet.
  v/ Stefan Hermann, rektor, Københavns Professionshøjskole og Ole Heinager, direktør, NEXT KBH (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Erhvervslivet: Sådan ruster vi de unge til fremtiden
  Tirsdag den 2. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Digitalisering er i fuld gang med at ændre samfundet med robotter, automatisering, velfærdsteknologi, kunstig intelligens og nye IT-løsninger. Hvilke erhvervskompetencer efterspørges, og hvordan ruster vi bedst nutidens unge til fremtidens krav? Vi beder repræsentanter for to store danske virksomheder give deres bud på, hvilke kompetencer de unge skal have med for at stå stærkt i den foranderlige fremtid.
  v/ Carsten Toft Boesen, CEO NIRAS og Katrine Dibona, direktør og Head of Government, Affairs, Novo Nordisk (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Datadiskussionen på uddannelsesområdet
  Onsdag den 7. november 2018, 09.15 -12.00
  Data kan bane vejen til dygtigere elever og mere informeret ledelse på alle uddannelsesniveauer. Det kan være brugen af tests og trivselsmålinger til at forbedre læring i folkeskolen eller brug af adfærdsdata til at forhindre frafald på ungdoms- og videregående uddannelser. Mulighederne er mange og ligeså er de dataetiske faldgruber. Virker anvendelse af elev- og adfærdsdata forebyggende, eller er det med til at styrke en selvopfyldende profeti? Departementschef Jesper Fisker giver sit perspektiv på fremtidens dataanvendelse i undervisningssektoren. Han giver eksempler på udenlandske erfaringer på området og vil udpege hvilke muligheder og udfordringer, som han ser ved brug af data på undervisningsområdet.
  v/ Jesper Fisker, departementschef, Undervisningsministeriet

  Et slag for kreativitet i uddannelserne
  Tirsdag den 29. januar 2019, 09.15 -12.00
  Sørger det danske uddannelsessystem for at uddanne vores børn til kreative, innovative og fritænkende individer? Nej mener Rane Willerslev, der i flere år har blæst til alarm mod flere tests og en nulfejlskultur. På dette møde beder vi ham fremlægge sit syn på, hvordan det danske uddannelsessystem bør omstyrtes, og netværket får lov at udfordre ham på disse betragtninger. Sammen diskuterer vi, hvilke typer færdigheder vores uddannelser bør fremme. Willerslev giver også sine egne tips til, hvordan man praktiserer motiverende og tillidsfuld ledelse.
  v/ Rane Willerslev, direktør, Nationalmuseet (dato ikke endelig bekræftet)

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: