• MILJØPOLITISK NETVÆRK

  Miljø _m . Tekst

  I hvor høj grad kan - og skal - Danmark være forgangsland på miljøområdet? Hvordan udnytter vi bedst vores ressourcer til gavn for både miljø og erhvervsliv? Og hvor går grænsen mellem miljøhensyn og overregulering? I vores miljøpolitiske netværk tager vi fat på de store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer på miljøområdet, og vi diskuterer konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger.

  Vi samler aktører, der beskæftiger sig med miljøpolitik fra forskellige vinkler, og udfordrer hinanden og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede diskussioner og erfaringsudveksling. Vi tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i det offentlige, interesseorganisationer og private virksomheder, som arbejder med miljøpolitik. Netværkets møder afholdes med 1-2 måneders mellemrum (seks møder om året) i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Møderne faciliteres af Ida Auken, fhv. miljøminister og miljøordfører for Radikale Venstre. Se netværkets mødeprogram for det kommende år her

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her.

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: