• MØDERÆKKE

  Ny mand på den grønne front
  Torsdag den 1. februar 2018, 09.15 -12.00
  Søren Bojer Nielsen tiltrådte i januar 2017 som ny direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Efter flere år med kollektiv ledelse af Danmarks største grønne naturorganisation, skal Søren nu som ene øverstkommanderende svinge taktstokken. Hvad er hans visioner for organisationen? Hvordan leder man bedst medarbejdere med høj faglig indsigt og værdibåret motivation? Og hvor findes balancen mellem professionalisme i arbejdet udadtil og medlemsinddragelse i en frivilligorganisation med over 130.000 medlemmer? Søren Bojer Nielsen gæster netværket til en snak om, hvordan han vil bruge sin ledelseserfaring fra kulturområdet til at lede vejen mod en grønnere fremtid.
  v/ Søren Bojer Nielsen, adm. direktør, Danmarks Naturfredningsforening

  Virksomheder og miljøet: Investeringer der betaler sig?
  Mandag den 12. marts 2018, 09.15 -12.00
  Virksomhederne er en vigtig spiller i kampen for et bedre miljø. Carlsberg er i færd med at fastsætte langsigtede mål for virksomhedens miljøpåvirkning og vil gennem en mere integreret tilgang til bæredygtighed arbejde på at være i front, når det handler om at skabe positive forandringer. Vi spørger Simon Boas Hoffmeyer, director for Carlsbergs Sustainability Group, hvordan man som virksomhed arbejder med bæredygtighedsdagsordenen til gavn for både miljø og bundlinje?
  v/ Simon Boas Hoffmeyer, Director, Group Sustainability at Carlsberg Group

  Karen Hækkerup: Landbrugets fremtid – politik og pragmatik
  Onsdag den 18. april 2018, 09.15 -12.00
  Man kan forestille sig, at nogle landmænd må have banket i bordet, da det blev offentliggjort, at en socialdemokrat nu skulle arbejde for at fremme landbrugets rammevilkår. Karen Hækkerup har dog formået, at klikke sin røde nøglering af, og sætte en ny på, hvor der står Landbrug og Fødevarer. På dagens møde spørger vi den tidligere minister, hvilke fordele det giver, at kende den politiske verden indefra, når man som interesseorganisation søger at påvirke dagsordener og politiske beslutninger? Vi spørger desuden, hvad der har været de største udfordringer i Karen Hækkerups første 2,5 år på posten, og i hvilken retning hun ser landbruget bevæge sig i fremtiden?
  v/ Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer

  Nyt fra det politiske maskinrum
  Tirsdag den 4. september 2018, 09.15 -12.00
  Det miljøpolitiske felt er komplekst og fuld af aktører, som ofte har modstridende interesser og syn på politiske prioriteringer. Hvordan manøvrerer man som embedsmand i dette farvand? Og hvad sker der i det miljøpolitiske maskinrum, når regeringen skifter farve og vil have politiske kursændringer ført ud i livet? Afdelingschef Jakob Møller Nielsen gæster netværket for at give indsigt i processerne bag murene i i Miljø- og fødevareministeriet.
  V/ Jakob Møller Nielsen, afdelingschef, Miljø- og fødevareministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Affald og genanvendelse: Skal vi regulere eller forske os til en bæredygtig fremtid?
  Tirsdag den 9. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Affald og genanvendelse står højt på dagsordenen for den grønne omstilling. Hvordan udvikler vi vores tilgang til affald, så vi opnår et størst muligt plus på den grønne konto? Forskningen har blandt andet identificeret havbakterier, som formegentligt kan nedbryde mikroplast, og som siges at kunne gavne produktionssektoren og skabe grobund for nye initiativer inden for genanvendelse. Vi inviterer professor på DTU Lone Gram og formand for Dansk Affaldsforening Mads Jakobsen til en snak om fremtiden på affaldsfronten. Kan vi tænke plasticaffald og genanvendelse på nye måder? Og ligger fremtiden i politiske tiltag eller i forskningens hule hånd?
  v/ Mads Jakobsen, formand, Dansk Affaldsforening (ikke endeligt bekræftet) og Lone Gram, professor, DTU (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Taler vi sort, når vi taler grønt?
  Mandag den 26. november 2018, 09.15 -12.00
  Forbrugeren er en afgørende brik i spillet for omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Men hvordan overbeviser vi forbrugeren om, at den personlige indsats er meningsfuld? Og hvordan skabes eller øges efterspørgslen efter grønne løsninger og miljø- og klimavenlige alternativer? Gennem hvilken kombination af viden, tilgængelighed, motivation, pisk og gulerod formes forbrugerens adfærd? Direktør i KL.7 Mikkel Holm Sørensen, der arbejder med adfærdsdesign og videnschef i Concito Torben Chrintz, der har kortlagt forbrugets klimaeffekter gæster netværket til en formiddag med forbrugerens rolle i centrum.
  v/ Mikkel Holm Sørensen, direktør, /KL.7 og Torben Chrintz, videnschef, Concito

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: