• MEDLEMSLISTE

  Anders Christiansen, Chefkonsulent, KL
  Anders Debel, Direktør for Teknik og Miljø, Holstebro Kommune
  Anders Skov, Direktør, Aage V. Jensen Naturfond
  Anders Jørn Jensen, Centerleder, Miljøpunkt Nørrebro
  Ane Klok, Projektchef, Danmarks Miljøportal
  Anitha K. Sharma, Scientific Officer, InnovationsFonden
  Anja Whittard Dalberg, Plan- og Miljøchef, Hvidovre Kommune
  Ann Kjemtrup, Kontorchef, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
  Anna Maria Hill Mikkelsen, Seniorrådgiver - Miljø, Nordisk Ministerråd
  Bent Rasmussen, Skovrider, Naturstyrelsen Vadehavet
  Bo Lindhardt, Chef for Vand, Novafos
  Brian Thomsen, Direktør, Dansk Akvakultur
  Carsten Rahbek, Professor og Centerleder, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, KU
  Charlotte Frimer Petersen, Sekretariatschef, Østlige Øers Landboforeninger
  Christian Deibjerg Hansen, Registreringschef, BASF A/S
  Christina Føns , Miljøchef, Esbjerg Kommune
  Claus Jespersen, Skovrider, Naturstyrelsen Storstrøm
  Claus Jørgensen, Projektchef, Forbrugerrådet Tænk Kemi
  Dorethe Nielsen, Manager in TBL Management, Novo Nordisk A/S
  Erik Lydiksen, Direktør, SLF (Sønderjysk Landboforening)
  Eva Lund, Leder af EHSQ, Fortum Waste Solutions A/S
  Geir Oddsson, Senior rådgiver, Nordisk Ministerråd
  Gitte Ellehave Schultz, Enhedschef for Miljø og Klima, Region Hovedstaden
  Gitte Tholstrup Kaalby, Funktionsleder, Plan og Projekt, Aarhus Kommune, CENTER FOR MILJØ OG ENERGI, AFFALDVARME AARHUS
  Hanna Loyche, Public Affairs Manager, BASF A/S
  Hanne Bach, Direktør, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi
  Hans Kjær, Chefkonsulent, Miljø- og Fødevareministeriet
  Hans-Martin Friis Møller, Direktør, Kalundborg Forsyning A/S
  Inger Asp Fuglsang, Forretningschef, Niras
  Jacob Brandt, Partner, Bech-Bruun
  Jakob Tilma, Kommunikationschef, Dansk Planteværn
  Jan Ejsted, Direktør, Friluftsrådet
  Jens Heslop, Direktør Teknik og Miljø, Horsens Kommune
  Jette Jungsberg, Afdelingsleder, Center for Teknik og Miljø - Slagelse Kommune
  Johanne Aaberg Andersen, Afdelingsleder - Miljø, Geo
  Jørgen Ussing, Natur og Miljøchef, Mariagerfjord Kommune
  Kåre Svarre Jakobsen, Kommunaldirektør, Ishøj Kommune
  Katrine Pindstofte, Salgschef Miljø Danmark, ALcontrol
  Kjeld Lundager Jørgensen, Specialkonsulent, cand.agro, Naturstyrelsen Himmerland
  Lars Hammer Wentoft, Associeret Partner & Advokat, Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere
  Lars Nissen, Projekt- og markedschef - Forurenede grunde og affald, Cowi
  Lisbet Hagelund, Chefkonsulent, Dansk Erhverv
  Louise Lyng Bojesen, Centerchef, Teknik & Miljø , Bornholms Regionskommune
  Maria Pilgaard , Rådgiver, LMO I/S
  Martin Stentoft Jacobsen, Partner, Wastecontrol ApS
  Mette Toftegaard Rasmussen, Specialkonsulent sundhed, økologi og bæredygtighed, Hotel- og Restaurantskolen
  Michael Damm, Miljøchef, Aalborg Kommune, Miljø- og Energiforvaltningen
  Morten Sørensen, Leder, Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer, Danske Regioner
  Niels Bjørkbom, Leder, Miljø og Geoscience, Energinet.dk
  Niels Dalsgaard, Direktør, Musholm A/S
  Niels Erik Jespersen, Ejer, MIJODAN A/S
  Ole Vissing, Enhedschef, Københavns Kommune, Teknik og miljø, Byens udvikling
  Ole Morten Petersen, Direktør, Dakofa
  Per Grønvald, Vand- og Miljøchef, Brønderslev Forsyning A/S
  Per Nørmark Andersen, Afdelingsleder, Natur og Miljø, Hedensted Kommune
  Søren Friese, Skovrider, Naturstyrelsen - Bornholm
  Susanna Kjær Nielsen, Natur- og miljøchef, Furesø Kommune
  Susanne Lykke Jakobsen, Chefkonsulent - Programleder for Blødere vand, HOFOR A/S
  Thorkild Lauridsen, Centerchef - Miljø, Faxe Kommune
  Tom Heron, Regionsdirektør, Niras
  Ulrik Jensen, Miljøkoordinator, Ørsted Thermal Power A/S

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: