• NETVÆRK FOR OFFENTLIG INNOVATION

  Off Inno _tekst

  Den offentlige sektor er under pres – økonomisk pres, pres fra borgernes forventninger til service og pres fra ønsket om afbureaukratisering. Det har medført stigende efterspørgsel på kreativitet og innovation i offentlige organisationer. Der er behov for nye ideer, smartere løsninger og bedre praktikker som svar på organisationernes udfordringer. Men skal de innovative løsninger udvikles af ledere, eksterne konsulenter, medarbejdere eller skal de komme fra borgerne eller fra politiske initiativer? Hvordan kan en god ide implementeres klogt i en organisation, og hvordan sikrer vi, at de gode ideer spredes og udvikles yderligere? Disse og flere spørgsmål vil vi beskæftige os med i vores nye netværk om offentlig innovation.

  Netværket beskæftiger sig bredt med offentlig innovation, og hvad der rør sig inden for nytænkning, tendenser og udfordringer i offentlige organisationer. Vi tiltrækker de bedste oplægsholdere og kombinerer en række praktiske oplæg med konkrete cases. Målet er, at medlemmerne i netværket får en bred indføring i og inspiration til arbejdet med offentlig innovation. Samtidig er netværket udgangspunkt for erfaringsudveksling, sparring og opbygning af netværk.

  Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder i offentlige virksomheder og i private virksomheder med offentlig bevågenhed. Netværkets møder afholdes med 1-2 måneders mellemrum - seks møder om året - i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Møderne faciliteres af Stina Vrang Elias, direktør i Tænketanken DEA. Se netværkets mødeprogram for det næste år her

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her.

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: