• NETVÆRK FOR OFFENTLIG STYRING

  Offentlig Styring

  Hvad skal den offentlige sektor anno Danmark 2017 kunne? Er djøficering kun et bandeord og hvad er den moderne embedsmands rolle? Netværket ”Offentlig Styring” tager fat i de helt store spørgsmål, når vi gennem kritisk debat og spændende oplæg udfordrer hinanden og oplægsholderne i spørgsmålet om, hvordan vi bedst styrer den komplekse offentlige sektor.

  Netværket samler ledere og specialister på tværs af fagsektorer og på tværs af kommune, region og stat. Den brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede diskussioner og erfaringsudvekslinger. Vi tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

  Målgruppe og møder: afholdes med 1-2 måneders mellemrum - seks halvdags-møder om året - i IDA mødecenter på Kalvebod Brygge 31 i København. Møderne faciliteres af Bo Smith, fhv. departementschef i Beskæftigelsesministeriet og en af landets mest erfarne topembedsmænd. Se mødeprogrammet for det kommende år her.

  Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 12.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne. Se vores vilkår for medlemskab her.

  Udvidet medlemskab: Synes du, at et eller flere arrangementer i andre af vores netværk lyder interessante, så kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere om udvidet medlemskab her.

  TILMELD DIG HER

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: