• MEDLEMSLISTE

  Aage Christensen, Afdelingschef Ledelsesakademiet, Region Syddanmark
  Anders Jakobsen , Afdelingschef, Forsvarsministeriets Personalestyrelse
  Anette Hummelshøj, Direktør, Skatteankestyrelsen
  Anni Fode, Vicedirektør, Udlændingestyrelsen
  Bo Tvede Larsen, Teamleder, Faaborg-Midtfyn Kommune
  Charlotte Storm Gregersen, Økonomichef, Aarhus Kommune
  Christina Bruun Levinsen, Sekretariatschef, Syddansk Universitet
  Gunner Arpe Nielsen, Divisionschef, Hjemmeværnet
  Helle Basse, Sekretariatschef, Forhandlingsfællesskabet
  Helle Smidt Gori, Afdelingschef, Skatteankestyrelsen
  Janet Samuel, Planlægningschef, Sundhedsstyrelsen
  Jens Winther Erendal Haaastrup, Kontorchef, Økonomi og Styring, Spillemyndigheden
  Johnny Holst, Myndighedschef, Esbjerg Kommune
  Kenneth Flex, Partner, A-2 A/S  
  Laila Lindemark, juridisk chef, Domstolsstyrelsen
  Lars Bøjesen, Sekretariatsleder, Fremfærd
  Lene Frank, Politidirektør, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
  Lene Frees, Sekretariatschef, Kompetencesekretariatet
  Martin Møland Nielsen, Økonom, FTF
  Martin V. Olsen, Partner, AMConsulting
  Morten Bergulf, Kontorchef, Center for Klager om Arbejdsløshedsforsikring, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
  Naja Warrer Iversen, Centerchef, Styring, Økonomi og Sammenhæng, Danske Regioner
  Ole Lollike, Chef for Koncernservice, Holbæk Kommune
  Pernille Helms, Chefkonsulent, SIGNAL Arkitekter ApS
  Pernille Møller Tronborg, Afdelingschef, Skatteankestyrelsen
  Peter Amstrup-Kappel, Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen
  Peter Lui Holm Lassen, sektionsleder, Frederiksberg Kommune
  Rasmus Bjørnsen, Områdechef, Vejdirektoratet, økonomi
  Rikke Storgaard Toft, Børne- og Familierådgivningschef, Thisted Kommune
  Signe Møller Johansen, Konsulent, DM Offentlig
  Søren Skydsgaard, Økonomidirektør, Fødevarestyrelsen
  Steffen Westergård Andersen, Områdechef, Danmarks Akkrediteringsinstitution
  Susanne Lyk Nielsen, Centerchef for Koncerncenteret, Ringsted Kommune
  Tina Engelbrecht Ising, Kontorchef, Kriminalforsorgen
  Torben Jensen, Souschef, Styrelsen for International Rekruttering og Integration

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: