• MØDERÆKKE

  Regnemodeller: Hvem, hvad, hvor?
  Onsdag den 4. april 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan arbejder Finansministeriet konkret med regnemodellerne, hvad er tankerne bag og er der plads til forbedring? Lars Haagen Pedersen er afdelingschef i Finansministeriet og har ansvaret for den finanspolitiske planlægning med fokus på den finanspolitisk holdbarhed, de mellemfristede finanspolitiske planer (2020-planen) og prognoser for udviklingen i den faktiske og den strukturelle offentlige saldo. Han er tidligere chef for DREAM, sekretariatschef for Velfærdskommissionens sekretariat samt sekretariatschef for De Økonomiske Råds Sekretariat. På dagens møde giver han en kortlægning af regnemodellernes brug, funktion og fremtid.
  v/ Lars Haagen Pedersen, afdelingschef, Finansministeriet (ikke bekræftet)

  Politisk debat om modellerne: Kan vi gøre det lidt bedre?
  Mandag den 30. april 2018, 09.15 -12.00
  Er nye regnemodeller et presserende problem, eller er det utidig indblanding fra politisk hold? Debatten er ikke ny men stadig alligevel aktuel. Politikere benytter ofte modellernes beregninger til at argumentere for, hvorfor netop deres politiske forslag skal gennemføres. Omvendt tilskrives manglende opbakning fra modellerne ofte, at disse ikke inddrager velfærdens dynamiske effekter. Vi inviterer en række finansordfører til debat om behovet for nye regnemodeller samt om konsekvenserne af mulig eller manglende indblanding i Finansministeriets maskinrum.
  v/ Pelle Dragsted (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV), René Christensen (DF) (ikke bekræftet) og Joachim B. Olsen (LA) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Det uperfekte menneske på formel
  Onsdag den 30. maj 2018, 09.15 -12.00
  De fleste traditionelle grundbøger i økonomi behandler kun overfladisk emnet adfærdsøkonomi. Det har imidlertid ændret sig. Siden psykologen Daniel Kahneman fik Nobelprisen i økonomi i 2002 er offentlighedens interesse for de psykologiske aspekter af økonomisk beslutningstagen kun steget. Professor ved CBS Steffen Andersen løfter sløret for, hvordan dyb indsigt i menneskets tilbøjeligheder kan bidrage til en bedre forståelse af samfundsøkonomien, og hvordan man i praksis tager højde for adfærd, der er styret af irrationelle følelser frem for rationelle kalkuler.
  v/ Steffen Andersen, professor, Copenhagen Business School

  Kan man regne med velfærd?
  Onsdag den 31. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Finansministeriets modeller tager ikke højde for afledte effekter af f.eks. børnepasning, sygehusophold eller flexicurity-modellen. Men kan det passe, at der ikke findes en afledt effekt på arbejdsudbuddet, når børn kan passes i gode børnehaver med lang åbningstid, når patienter kommer hurtig og sikkert gennem sundhedssystemet, eller når det er let at hyre eller fyre på det danske arbejdsmarked? Tre centrale aktører i debatten om velfærdens plads i regnemodellerne kommer på dagens møde og fremlægger deres bedste argumenter for, hvorfor og hvordan vi regner med velfærd.
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Andy Andresen, Udviklingschef i FTF og Mogens Lykketoft (S)

  Hvordan påvirker regnemodellerne fremtidens reformer?
  Onsdag den 5. december 2018, 09.15 -12.00
  Finansministeriets regnedrenge spiller en stor rolle på de fleste politikområder lige fra beskæftigelsespolitik til kultur- og boligpolitik. Den politiske vigtighed uden for Finansministeriets røde mure gør det bidende nødvendigt at forstå finansens logikker, hvis man vil påvirke politikudviklingen. På dagens møde diskuterer vi, hvordan Finansministeriet konkret har en finger med i spillet i politikudviklingen og reformarbejdet. For hvad betyder Finansministeriets politiske indblanding helt konkret for udformningen af politik og reformer? Er regnedrengenes rolle skidt eller en nødvendighed? Og hvor er udviklingen på vej hen, hvis de lavt hængende frugter er plukket?
  v/ Bjarne Corydon, global direktør, The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister (ikke bekræftet)

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: