• Se alle

  De aktuelle sundhedspolitiske udfordringer – og håndteringen heraf - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 19. november 2014, 09.15 -12.00
  Sundhedsområdet er uden tvivl et af de mest interessante og samtidig et af de mest komplekse politikområder i det danske velfærdssamfund. Alle danskere er brugere af sundhedsydelser. Alle har en mening om kvalitet, indhold og betaling/finansiering. Og de mange magtfulde aktører står i kø for at øve indflydelse – det være sig lægerne, regionerne, patientorganisationerne eller medicinalindustrien. Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i dette farvand? Hvordan giver man minister og regering råd? Og hvordan holder man i praksis kommunikationskanalerne åbne til de mange magtfulde aktører og interessenter?
  v/ Departementschef Per Okkels, sundhedsministeriet

  Håndbog for lobbyister - Netværk: Public Affairs
  Fredag den 21. november 2014, 09.15 -12.00
  Ligesom deres tidligere bøger om henholdsvis statsministre og topembedsmænd var en slags håndbog i kunsten at forstå magten, så er ”Lobbyistens lommebog” et arbejdsredskab for alle, der beskæftiger sig med public affairs. I hvert fald, hvis man skal tro hovedparten af anmelderne. Forfatterparret giver os et unikt indblik i lobbyismens veje og vildveje, i hvem der lobbyer og hvordan. På mødet i netværket præsenterer Peter Mose nogle højdepunkter fra bogen og giver konkrete og illustrative eksempler på succesfuld lobbyisme.
  v/ Peter Mose, partner i Mose & Hegelund. Strategisk kommunikation

  Kan de kreative erhverv være med til at skabe vækst? - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 24. november 2014, 09.15 -12.00
  Virksomheden Volcano Management, hvor dagens oplægsholder er partner, har succes med at bygge bro mellem forretningsfolk og kunstnere. Volcano driver Bremen Teater og har vundet "Liljeprisen" for at være særligt innovative ved eksempelvis at stå bag partnerskabet mellem det succesfulde danske rockband Kashmir og bryggeriet Royal Unibrew.
  v/ Jesper Majdall, partner i Volcano, direktør for Bremen Teater

  Folketingsvalg i 2015 – hvordan går det? - Politisk Kommunikation
  Tirsdag den 25. november 2014, 09.15 -12.00
  Senest i efteråret 2015 skal der være valg til Folketinget. Regeringen satser formentlig på at sidde tiden ud, men overraskelser er før set i politik. Sigge Winther Nielsen er politisk analytiker ved dagladet Politiken og en af de mest indsigtsfulde medlemmer af det hjemlige politiske ”kommentariat”. På mødet i netværket giver han sit bud på, hvad der bliver de væsentligste temaer i den kommende valgkamp, hvordan den kan tænkes at forløbe, hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor og måske også et bud på, hvem der vinder og hvilken regering, der så vil kunne dannes.
  v/ Sigge Winther Nielsen, politisk analytiker på Politiken

  Medierne og uddannelsespolitikken - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 26. november 2014, 09.15 -12.00
  Hvordan dækker medierne uddannelsesområdet, hvad er en god historie, og hvad er mediernes rolle i politikformulering og -implementering? Dagens møde indledes med et oplæg fra en af landets mest erfarne uddannelsesjournalister, der til daglig har sin gang på det dagblad, der har ry for at være lærernes foretrukne.
  v/ Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang, Politiken

  Dansk Erhverv: Sådan ser de optimale rammebetingelser for erhvervslivet ud! - Vækst- og erhvervspolitisk netværk
  Onsdag den 26. november 2014, 09.15 -12.00
  Dansk Erhvervs mission er at skabe konkurrencekraft for deres medlemsvirksomheder i en globaliseret økonomi. Men hvad vil det egentlig sige, og hvad skal der til for, at det kan ske? Danske Erhverv varetager medlemmernes politiske interesse overfor alle relevante myndigheder og andre aktører. Men hvordan ser de optimale rammebetingelser egentlig ud, og hvordan arbejder DE for at skabe mere vækst og beskæftigelse i Danmark? Jens Klarskov har været administrerende direktør siden april 2008 og giver sit bud herpå.
  v/ Jens Klarskov, administrerende direktør for Dansk Erhverv

  Finansloven 2015 – i skyggen af et valgår - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 27. november 2014, 09.15 -12.00
  Landets nok mest erfarne politiske kommentator giver sin analyse af årets finanslovsforhandlinger og ser samtidig frem mod det kommende (valg)år. Hvem står som vindere og tabere i dette års forhandlinger? Hvordan kan udviklingen og forhandlingerne omkring statens husholdningsbudget få indflydelse på det forestående folketingsvalg?
  v/ Politisk kommentator, fhv. minister og chefredaktør Hans Engell

  Finansrådet og det politiske spil om finanssektoren - Politik og Finanssektoren
  Torsdag den 27. november 2014, 09.15 -12.00
  Pengeinstitutternes interesseorganisation Finansrådet har spillet en central rolle i arbejdet med at bringe Danmark helskindet over på den anden side af finanskrisen. Dagens oplægsholder, der har stået i spidsen for organisationen siden 2002, har været med hele vejen og fortæller på dagens møde om, hvordan Finansrådet udfylder sin politiske rolle mellem på den ene side sine medlemsvirksomheder, og på den anden side politikere, embedsmænd, medier og andre interesseorganisationer i sektoren.
  v/ Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet

  By & Havn – en hovedstad i forandring - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 4. december 2014, 09.15 -12.00
  By & Havns vision er at skabe levende bydele af international klasse, som er attraktive at bo og arbejde i, og som er spændende at besøge. Det sker på et forretningsmæssigt grundlag gennem udvikling af selskabets arealer samt ved at forestå havnedrift i Københavns Havn. Det kræver knowhow og professionalisme indenfor områder som byplanlægning, anlæg & byggeri, grundsalg, udlejning, byliv og havnedrift. Jens Kramer Mikkelsen har siden starten i 2007 været ”direktøren for det hele” og fortæller om udfordringer og muligheder i den fortsatte udvikling af København.
  v/ Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør for By & Havn

  Vidensproduktionen i den socialfaglige praksis - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 4. december 2014, 09.15 -12.00
  Der er et massivt politisk krav om, at vi skal ”gøre det, der virker” i det sociale arbejde. Men er der entydige svar på, hvad den komplekse sociale virkelighed har brug for af metoder? Hvordan producerer vi viden, og hvornår ved vi nok? Dagens oplægsholder har fokus på ”praksisforskning” og brug af mere kreative metoder i forskningen. Forskning, hvor der etableres tætte samarbejdsrelationer mellem praksis og forskning, og hvor begge parter forhandler sig frem til, hvad der skal undersøges og hvordan, samt former hvor det ikke er specifikke registreringer, der er i fokus, men nærmere læreprocesser.
  v/ Professor Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

  Nogle personlige og politiske tanker om offentlig styring - Offentlig styring
  Fredag den 5. december 2014, 09.15 -12.00
  Det er gentaget ofte, at den offentlige sektor er mere eller mindre ustyrlig. Mange har imidlertid gjort sig umage med at få styr på udviklingen og på anvendelsen af de offentlige ressourcer i staten, i regionerne og kommunerne. En af de mere ihærdige er den tidligere finansminister, Claus Hjort Frederiksen. Han giver sit helt personlige bud på skismaer og udfordringer, på muligheder og løsninger og vil måske endda løfte lidt af sløret for, hvad han vil gøre anderledes, hvis han igen bliver finansminister.
  v/ Claus Hjort Frederiksen (V), tidligere finansminister

  Klimasagen – hvordan kommer vi videre? - Klima- og energipolitisk netværk
  Mandag den 8. december 2014, 09.15 -12.00
  Thomas Becker var i en årrække op til COP15 Danmarks chefforhandler i de internationale klimaforhandlinger. Han efterlyser den folkelige opbakning til klimasagen og mener, at projektet nu skal drives af modige politikere og implementeres af elitære teknokrater. Hvad mener han egentlig med det? Og hvilken rolle kan han selv spille i sin nuværende funktion som direktør for den europæiske vindkraftorganisation EWEA? Thomas Becker giver sin personlige vurdering af klimaudfordringerne, af erhvervslivets holdning til omstilling, herunder navnlig af vindindustriens fremtid.
  v/ Thomas Becker, CEO for European Wind Energy Association (EWEA)

  Københavns lufthavn – et lokomotiv for vækst og beskæftigelse? - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 10. december 2014, 09.15 -12.00
  Københavns lufthavn havde mere end 23 mio. passagerer i 2012 og er Danmarks største arbejdsplads. Lufthavnens internationale position er et strategisk aktiv for hovedstadsregionen. Kan lufthavnen fastholde sin position, og hvor er vi med gennemførelsen af strategien ”World Class Hub”? Hvordan ser kommunikationsdirektøren på samspillet med andre transportformer, på udfordringerne på klima- og energiområdet og på betingelserne for, at lufthavnen kan bidrage til vækst og beskæftigelse i regionen?
  v/ Henrik Peter Jørgensen, kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn

  Økologi – forskning, udvikling og udfordringer - Fødevarepolitisk Netværk
  Torsdag den 11. december 2014, 09.15 -12.00
  Fra januar 2013 blev der skabt en fælles ledelse af centrene for forskning i henholdsvis fødevarer og jordbrug (DCA) og i økologisk landbrug (ICROFS). Udpegelsen af Niels Halberg som fælles leder af de to centre skulle bl.a. skabe et bredere grundlag for den forskningsbaserede rådgivning og udveksling af viden som et led i at understøtte vækst og grøn omstilling i hele sektoren. Men risikerer den økologiske forskning at blive klemt i hensynet til det konventionelle landbrug? Hvad er de strategiske mål for forskning i økologisk fødevareproduktion, og hvordan adskiller det sig fra forskning i konventionel jordbrug i Danmark og internationalt? Kan forskning i økologi egentlig bibringe det konventionelle jordbrug noget?
  v/ Niels Halberg, direktør i DCA (Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug) og ICROFS (International Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer)

  Fødevarepolitisk debat - Fødevarepolitisk Netværk
  Mandag den 12. januar 2015, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til politisk debat mellem fire markante politikere og medlemmer af Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - to fra rød blok og to fra blå blok. Hvad står øverst på partiernes fødevarepolitiske dagsorden, og hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til fødevarepolitikken?
  v/ Orla Hav (S), Per Clausen (EL), Mette Dencker (DF) og Erling Bonnesen (V)

  Fagre nye transportforskning - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 13. januar 2015, 09.15 -12.00
  Tilstopningen og kødannelser på motorvejene vokser, mens nye og stadigt mere science fiction-agtige alternativer udvikles på tegnebrættet. Spørgsmålet er, hvilke idéer og smutveje, som den nyeste forskning inden for transport og trafik giver reelle muligheder for at forfølge fremover. Professor i transportøkonomi Mogens Fosgerau holder oplæg om nye tendenser i og nytteværdien af den aktuelle transportforskning, herunder hvad danske politikere kan og bør være særligt opmærksomme på.
  v/ Professor Mogens Fosgerau, DTU

  Kultur til tiden - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 19. januar 2015, 09.15 -12.00
  Kulturministeriet er hovedpulsåren i dansk kulturpolitik. Departementschef Marie Hansen fortæller i dette oplæg, hvad der er i ”pipelinen” det kommende år på kulturens område. Og så uddyber hun sin version for ministeriets rolle fremover.
  v/ Marie Hansen, departementschef i Kulturministeriet

  Krisekommunikation i netværkssamfundet - Politisk Kommunikation
  Tirsdag den 20. januar 2015, 09.15 -12.00
  En dårlig historie kan i dag sprede sig hurtigere end nogensinde. Det skyldes ikke mindst fremvæksten af de sociale medier og den kværnende 24-timers nyhedsmølle. Men hvordan skal virksomheder og offentlige organisationer håndtere denne situation? Kresten Schultz Jørgensen har mange års erfaring som krisekonsulent på højeste niveau. I dette oplæg præsenterer han “do’s and don’t’s”, når krisen kradser.
  v/ Kresten Schultz Jørgensen, Adm. direktør i LEAD Agency

  Viden på tværs af grænser - Uddannelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 20. januar 2015, 09.15 -12.00
  Studerende krydser i stigende grund i Europa og resten af verden som en naturlig del af deres videregående uddannelsesforløb. Samtidig kobles forskningsprojekter stadigt tættere sammen mellem universiteter i forskelige lande. Spørgsmålet er, hvilke barrierer og muligheder, der eksisterer i dag for øget vidensdeling. Lykke Friis holder oplæg om udviklingen og perspektiverne i det europæiske uddannelsessamarbejde, herunder hvordan universiteterne i EU samarbejder omkring forskningsprojekter.
  v/ Prorektor Lykke Friis,Københavns Universitet, fhv. klimaminister

  Tilbage til fremtiden - Offentlig styring
  Onsdag den 21. januar 2015, 09.15 -12.00
  SF's formand og tidligere minister Pia Olsen Dyhr deler i dette oplæg ud af sine erfaringer fra centraladministrationen: Hvad blev hun overrasket over? Hvad blev hun skuffet over? Og så kigger hun fremad og giver sit bud på hvordan fremtidens offentlige sektor vil se ud. Kort sagt, hvordan skal en centrum-venstre regering styre det offentlige, hvis det står til SF?
  v/ Pia Olsen Dyhr, SF-formand og tidligere minister

  PA-strategi under en blå regering - Netværk: Public Affairs
  Mandag den 26. januar 2015, 09.15 -12.00
  En eventuel ny blå regering vil få et andet indre liv end den aktuelle røde. Og det kan have vital betydning for ens PA-strategi? Mikael Børsting er måske den mest indsigtsfulde outsider, der kan oplyse en blå regerings kringelkroge. Hans store erfaring tæller fire år i Venstres ledelse som Lars Løkke Rasmussens nærmeste rådgiver både i Venstre på Christiansborg og i Statsministeriet. Børsting er blevet kaldt arkitekten bag Venstres strømlinede kommunikationsarbejde, som skabte fortællingen om Venstre som Danmarks store folkeparti.
  v/ Michael Børsting, PA-direktør hos Geelmuyden Kiese

  Til gavn for Grønland - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 27. januar 2015, 09.15 -12.00
  Gulddrømmene kender ingen grænser i takt med nedsmeltningen i Ishavet. Grønlands undergrund rummer ufattelige rigdomme, ikke mindst af energiressourcer som olie og uran. Spørgsmålet er dog, hvad der overhovedet er realistisk at udvinde i fremtiden, og hvordan det kan sikres, at nye mineprojekter også vil tilføre lokal beskæftigelse til grønlænderne. Professor i geologi, og formand for udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer, Minik Rosing holder oplæg om råstofudvindelse i Grønland, herunder de geologiske, klimatiske og økonomiske perspektiver.
  v/ Professor i geologi Minik Rosing, Københavns Universitet

  Strategisk byledelse - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 29. januar 2015, 09.15 -12.00
  Verdens 100 største by-regioner skaber i dag næsten halvdelen af klodens økonomiske værdier. Og de næste 500 største byer bidrager med mere end halvdelen af resten. Fænomenet ’strategisk byledelse’ er en vigtig årsag. Programchef på Dansk Arkitektur Center Søren Smidt-Jensen holder oplæg om udviklingen af bæredygtige og driftige byregioner ved hjælp af strategisk byledelse, herunder nye samarbejder mellem private og offentlige aktører.
  v/ Programchef på Dansk Arkitektur Center Søren Smidt-Jensen

  Beskæftigelse til de udsatte ledige - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 29. januar 2015, 09.15 -12.00
  Udsatte ledige er ofte meget langt fra arbejdsmarkedet. I 2. runde af Carsten Koch-udvalgets arbejde, skal de rette beskæftigelsepolitiske redskaber findes. Men hvordan laver man beskæftigelsespolitik for de ikke-arbejdsmarkedsparate? Hvad ved vi egentlig om, hvad der skal til for at ledige med sammensatte, sociale problemer kommer tættere på arbejdsmarkedet? Er nytænkning nødvendig, hvordan skal effekterne måles, og hvor er skellet mellem vanetænkning og evidensviden?
  v/ Carsten Koch, formand for beskæftigelsesministeriets ekspertgruppe

  Finanssektorens imagekrise - Politik og Finanssektoren
  Tirsdag den 3. februar 2015, 09.15 -12.00
  Finanskrisen, der ramte Danmark og resten af verden i 2008 og frem, kostede ikke kun kroner på kort sigt, men også troværdighed for hele finanssektoren, måske på lagt sigt. Direktør for public affairs hos Primetime og tidl. kommunikationsdirektør i Finansrådet, Lars Nielsen, holder oplæg om, hvordan den danske og europæiske finanssektor kom i folkelig modvind under og efter finanskrisen, og hvordan forskellige banker og finanshuse siden hen har arbejdet strategisk med at genoprette deres offentlige omdømme og indflydelse på beslutningsprocesserne.
  Lars Nielsen, direktør for public affairs hos Primetime og tidl. kommunikationsdirektør i Finansrådet

  København/Malmø som én storby - Vækst- og erhvervspolitisk netværk
  Onsdag den 4. februar 2015, 09.15 -12.00
  Konkurrencen om at tiltrække arbejdspladser og virksomheder foregår i stigende grad mellem storbyer, snarere end mellem lande. På begge sider af Øresund er der en stærkt stigende vilje i København og Malmø til at forstærke samarbejdet, mens staterne er væsentligt mere tøvende. Direktør for Øresundskomiteen Finn Lauritzen, tidl. direktør for Konkurrencestyrelsen, holder oplæg om opblomstringen af Øresundsregionen og konkurrencen mellem København/Malmø og andre storby-regioner i Europa og verden.
  Finn Lauritzen, direktør for Øresundskomiteen

  Bjarne Corydons paradigmeskift - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 4. februar 2015, 09.15 -12.00
  Landets finansminister, Bjarne Corydon, beretter om regeringens nye syn på vækst. Finansministeren har selv kaldt det intet mindre end et paradigmeskifte. Et skifte der populært sagt handler om at gå fra at kigge på statens udgifter til at kigge på statens indtægter. Corydon analyserer hvilke perspektiver denne anderledes tilgang har for fremtidens politiske beslutningsprocesser.
  v/ Bjarne Corydon (S), finansminister

  Kongelig ledelse - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 16. februar 2015, 09.15 -12.00
  Er der stadig liv i det kongelige? I 2014 blev Morten Hesseldahl udnævnt som chef for Det Kongelige Teater efter en tumultarisk periode, der kastede et kritisk lys på ledelsen af landets fornemmeste kulturinstitution. Så hvad er Hesseldahls succeskriterier? Hvordan er han gået til opgaven? Og er det egentligt så svært at lede balletdansere og operasangere, som det tidligere har lydt? De spørgsmål og mange andre svarer Hesseldahl på, mens han fortæller om sine erfaringer her et år efter, at han blev udnævnt som boss for Danmarks nationalscene.
  v/ Morten Hesseldahl, teaterchef på Det Kongelige Teater

  Sundhed under pres - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 18. februar 2015, 09.15 -12.00
  Vi står overfor en voldsom demografisk udvikling - med ældre, der bliver ældre - hvilket lægger et potent pres på finansieringen af den offentlige sundhed. Både Danmark og Norge har gennemført store reformer med henblik på at fremtidssikre sundhedsområdet. Eksempelvis ved at styrke de lokale sundhedstilbud, anvende økonomiske incitamenter samt skabe bedre sammenhæng mellem administrative niveauer. Men hvordan virker det i praksis: forbedres udnyttelsen af ressourcer, og bliver sundhedsvæsenet mere sammenhængende set fra patienternes synsvinkel? Professor Karsten Vrangbæk præsenterer de nyeste forskningsresultater på området og giver gode råd til, hvordan fremtidens sygehusvæsen kan indrettes.
  v/ Karsten Vrangbæk, Professor, Københavns Universitet

  Nye medier, nye medievaner, nye politiske kampagnestrategier - Politisk Kommunikation
  Torsdag den 19. februar 2015, 09.15 -12.00
  Medieverdenen er i eksplosiv forandring, ligeså er folks medievaner. Det stiller nye krav til moderne kampagner. Rasmus Kleis Nielsen præsenterer hvordan forskellige kampagner rundt om i verden har grebet dette anderledes medielandskab an. Kleis Nielsen er en af landets førende forskere inden for medier og kommunikation. Og han viser os i dette oplæg hvordan forskellige politiske organisationer verden over har tilpasset deres kommunikation for at påvirke omverden.
  v/ Rasmus Kleis Nielsen, Research Fellow at the Reuters Institute for the Study of Journalism på University of Oxford, England, samt Lektor på RUC.

  Politisk udrykning - Netværk: Public Affairs
  Mandag den 23. februar 2015, 09.15 -12.00
  Allan Søgaard Larsen er førstemand i Falck. Han fortæller om den delikate balance at bedrive lobby, i krydsfeltet mellem offentlige og private interessenter. Søgaard Larsen vil dele ud af sine erfaringer med public affairs på allerhøjeste hylde.
  v/ Allan Søgaard Larsen, CEO i Falck

  Skjult potentiale: Motivering af medarbejdere - Offentlig styring
  Onsdag den 4. marts 2015, 09.15 -12.00
  Et af de store buzz words i den offentlige sektor i øjeblikket er medarbejdermotivation. Alt imens en tillidsreform fra Christiansborg længe har kunnet anes i horisonten efter årtier med streng styring af frontlinjepersonalet. Lene Holm Pedersen er professor på CBS, og hun er en af de førende eksperter indenfor tillid og motivation i offentlige organisationer. Hun forklarer med den nyeste forskning hvad der er op og ned i menneskers måder at blive engageret på. Og giver os samtidig en forståelse af hvad der kan få medarbejdere til at yde mere. Og hvad der får dem til det modsatte.
  v/ Lene Holm Pedersen, professor på CBS

  Transportpolitisk debat - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 10. marts 2015, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til politisk debat mellem fire markante politikere og medlemmer af Folketingets Transportudvalg - to fra rød blok og to fra blå blok. Hvad står øverst på partiernes transportpolitiske dagsorden, og hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til transportpolitikken?
  v/ Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF) (ikke bekræftet), Kristian Pihl Lorentzen (V) og Karsten Hønge (SF)

  De tunge unge - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 11. marts 2015, 09.15 -12.00
  Regeringen har ambitioner om at skabe den bedst uddannede generation nogensinde. Men op mod en femtedel af alle unge har fortsat svært ved at gennemføre, eller overhovedet begynde, på en ungdomsuddannelse. Dagens oplægsholder fortæller om de kulturelle og sociale barrierer, som bremser mange unges vej gennem uddannelsessystemet, med særligt fokus på, hvad erfaringerne med 'Ny Nordisk Skole' hidtil har vist om, hvordan flere unge kan få en uddannelse.
  v/ Forskningsleder Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning

  Velfærdsydelser på private hænder? - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 17. marts 2015, 09.15 -12.00
  Produktivitetskommissionen har lagt op til, at flere traditionelt offentlige opgaver udliciteres til private og finansminister Bjarne Corydon har bedt konsulentfirmaet McKinsey & Co. udarbejde et oplæg til udlicitering af ældreomsorg, dagtilbud og det specialiserede socialområde. Er det nøglen, der langtidssikrer velfærdsstaten, og en økonomisk nødvendighed? Kan den bløde velfærd udliciteres, og skal private tjene penge på offentlig velfærd? Vi inviterer to borgmestre, som er gået hver sin vej til at tage debatten.
  v/ Borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler (K) og borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen (S)

  By- og boligpolitisk debat - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Tirsdag den 17. marts 2015, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til politisk debat mellem fire markante politikere og medlemmer af Folketingets By- og Boligudvalg - to fra rød blok og to fra blå blok. Hvad står øverst på partiernes by- og boligpolitiske dagsorden, og hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til by- og boligpolitikken?
  v/ Mette Reissmann (S),Louise Schack Elholm (V), Ole Birk Olesen (LA) og Eigil Andersen (SF)

  Når fødevarepolitik bliver forsidestof - Fødevarepolitisk Netværk
  Tirsdag den 17. marts 2015, 09.15 -12.00
  Avisernes forsider har flere gange inden for de seneste år været præget af fyringsrunder på slagterierne. Dermed er det blevet tydeligt, at fødevarepolitik ikke blot omhandler økologi, afgifter eller kostråd. Det handler også - og ikke mindst - om arbejdspladser. Formanden fra Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast, besøger netværket og fortæller om de udfordringer og muligheder, fødevareindustriens medarbejdere og virksomheder står overfor, og hvordan den politiske debat om Udkantsdanmark, jobskabelse og globalisering spiller ind i hans arbejde.
  v/ Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet, NNF

  Styring af Danmark: de åbne og skjulte beslutningsprocesser - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 18. marts 2015, 09.15 -12.00
  Hvad er særegent ved danske politiske beslutningsprocesser? Det spørgsmål kan kun besvares ved at undersøge Danmark i sammenhæng med andre lande. Og det er netop hvad Professor Lotte Jensen har gjort. På baggrund af sin forskning giver hun et overblik over beslutningsprocessernes veje og vildveje, og beskriver alle de formelle og uformelle beslutningsgange i dansk politik.
  v/ Lotte Jensen, professor og institutleder for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS

  Danmark og den fælles mønt - Politik og Finanssektoren
  Torsdag den 19. marts 2015, 09.15 -12.00
  Vælgerne har allerede vendt tommelfingeren nedad tre gange, ved folkeafstemningerne i 1992, 1993 og 2000, men den økonomiske integration blandt euro-landene fortsætter for uformindsket styrke. Spørgsmålet er, om Danmark nogensinde kommer med. Professor på Københavns Universitet Marlene Wind holder oplæg om udviklingen i danskernes holdning til euroen – og udsigterne til dansk tilslutning.
  v/ Professor Marlene Wind, Københavns Universitet

  Opstart af ny energivirksomhed - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 24. marts 2015, 09.15 -12.00
  Omstillingen til grønnere energi kræver, at det private erhvervsliv tør satse og investere i nye og mere intelligente løsninger. Heldigvis er der stadigt flere og flere succeshistorier. Spørgsmålet er, hvordan man lykkes og i praksis starter en ny energivirksomhed op i Danmark. Adm. direktør for 1stMile Søren Houmøller holder oplæg om betingelserne for at etablere nye energivirksomheder i Danmark, herunder de politiske og økonomiske rammebetingelser.
  v/ Adm. direktør Søren Houmøller, 1stMile

  DI – den eksemplariske og succesfulde lobbyist? - Politisk Kommunikation
  Tirsdag den 24. marts 2015, 09.15 -12.00
  Lobbyisme er ikke længere automatisk et skældsord. Sagkyndige bidrag kan være med til at sikre mere gennemarbejdede beslutninger. Generelt har erhvervsorganisationerne ofte et forspring bl.a. i kraft af deres økonomiske ressourcer. Marion Hannerup er kommunikationsdirektør i DI og præsenterer organisationens værdier og strategi. Hun giver eksempler på vellykket politisk kommunikation og lægger op til debat om vilkårene for moderne interessevaretagelse.
  v/ Marion Hannerup, kommunikationsdirektør i DI

  Danskernes duelighed - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 26. marts 2015, 09.15 -12.00
  "Sundhed for alle - gennem effektiv og sikker forebyggelse og behandling." Sådan lyder Sundhedsstyrelsens mission. Else Smith er direktør i styrelsen og vil berette om, hvilke indsatsområder hun arbejder med for at få et dueligt Danmark. I det lys giver Else Smith et indblik i, hvilke policy-initiativer der kan blive iværksat de kommende år for at fremme danskernes sundhed.
  v/ Else Smith, direktør i Sundhedsstyrelsen

  Aarhus er Danmarks kulturhovedstad - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 13. april 2015, 09.15 -12.00
  Aarhus er europæisk kulturby i 2017, men arrangementet har allerede stødt ind i sine første udfordringer og tur i mediemøllen. Den nye programdirektør besøger netværket og beretter om det store arbejde med at planlægge en kæmpebegivenhed som denne – og om hvordan det er at komme ind fra sidelinjen midt i processen. Men hvordan tager man ejerskab over projektet, og hvad er visionerne? Borgerne i Aarhus og Midtjylland har valg temaet RETHINK, men hvad ligger bag overskriften? Hvor langt er Aarhus nået i forberedelserne, og hvilke tiltag vi kan glæde os til?
  v/ Ny programdirektør i Aarhus 2017

  Nye veje i erhvervspolitikken - Vækst- og erhvervspolitisk netværk
  Mandag den 20. april 2015, 09.15 -12.00
  Danmarks konkurrenceevne udfordres konstant af den øgede globale handel på tværs af grænser. I årtier er det dog lykkedes at skabe nye job, når gamle er blevet overflødige eller udflyttet. Spørgsmålet er, hvad der skal til for at bevare denne omstillingsparathed i erhvervslivet. Cheføkonom hos Cepos Mads Lundby Hansen og direktør for AE-rådet Lars Andersen diskuterer, hvad der er de vigtigste konkurrenceparametre for dansk erhvervsliv – og hvilke nye veje, det kunne være oplagt at gå for Danmark.
  Cheføkonom hos Cepos Mads Lundby Hansen og direktør for AE-rådet Lars Andersen

  Det digitale Danmark - Offentlig styring
  Torsdag den 23. april 2015, 09.15 -12.00
  I de senere år har Digitaliseringsstyrelsen leveret både store besparelser og stigende brugertilfredshed gennem omsiggribende reformer af den måde danskerne er i kontakt med det offentlige på. Og regeringen forventer at denne udvikling skal fortsætte frem mod 2020. Hvad er hemmeligheden bag den succes som Danmark har oplevet på det digitale felt sammenlignet med mange andre lande - og er der grænser for hvor meget vi kan digitalisere i årene fremover? Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, er en af de mest indsigtsfulde personer på området, og han guider os igennem både fortid og fremtid.
  v/ Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

  Den næste finanskrise - Politik og Finanssektoren
  Tirsdag den 5. maj 2015, 09.15 -12.00
  Spekulationsbobler er langt fra et fænomen fra fortiden. Tværtimod risikerer finanskrakket i 2008 med stor sandsynlighed at ville gentage sig – på nye og andre måder. Spørgsmålet er, hvad politikerne i Europa overhovedet har lært af nedturen. Professor på Copenhagen Business School Finn Østrup holder oplæg om udsigterne til og risici for næste finanskrise – og politikernes manglende evne til at lære af fortiden.
  v/ Professor Finn Østrup, CBS

  At være interesseorganisation i den sociale sektor - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 6. maj 2015, 09.15 -12.00
  Med ca. 700.000 medlemmer og 15.000 frivillige er Ældre Sagen Danmarks største enkeltstående forening. Hvordan driver man en så stor organisation? Hvilke særlige dynamikker eksisterer for interesseorganisationer på socialområdet? Hvilke centrale problemstillinger, mener Ældre Sagen, er højest på den socialpolitiske dagsordenen i øjeblikket?
  v/ Bjarne Hastrup, Ældre Sagen

  Dansk transport på afveje? - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 6. maj 2015, 09.15 -12.00
  Danske vognmænd oplever en voldsom konkurrence på landevejene fra særligt østeuropæiske lastbiler. Efter EU-udvidelsen er tusindvis af danske chaufførjob forsvundet. Direktør for Dansk Transport og Logistik, DTL, Erik Østergaard holder oplæg om presset på den private transportbranche som følge af den øgede europæiske konkurrence på tværs af grænserne, herunder mulige politiske tiltag fra dansk og europæisk side.
  v/ Direktør Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik (DTL)

  Lobbyland i fremtiden - Netværk: Public Affairs
  Mandag den 11. maj 2015, 09.15 -12.00
  Danfoss er en af Danmarks førende globale virksomheder. Det stiller store krav til den lobbyindsats firmaet udfører. Fleming Voetmann er PA-chef i Danfoss, og han har en lang erfaring med at oversætte mellem erhvervsliv og politik - både nationalt og internationalt - for at fremme sin virksomheds interesser. Voetmann forklarer i sit oplæg, hvilke dogmeregler han arbejder ud fra netop nu. Og hvordan han ser fremtiden i lobbyland om ti år.
  v/ Fleming Voetmann, Chef for Corporate Public Affairs hos Danfoss samt bestyrelsesmedlem i Public Affairs Council.

  Flere job i Danmark - Vækst- og erhvervspolitisk netværk
  Tirsdag den 12. maj 2015, 09.15 -12.00
  Efter krisen er der forsvundet op mod 180.000 private job i Danmark. Trods regeringens mange reformer er beskæftigelsen ikke steget afgørende. Spørgsmålet er, hvilke nye veje, der kan betrædes for at stimulere væksten herhjemme. Adm. direktør for Industriens Fond og formand for Turismens Vækstråd Mads Lebech holder oplæg om strategier for at skabe nye private arbejdspladser i Danmark - med afsæt i eksisterende styrkepositioner, nye satsningsområder og styrkelse af mulige vækstbrancher, som f.eks. turisme og oplevelsesøkonomi.
  Mads Lebech, adm. direktør for Industriens Fond og formand for Turismens Vækstråd

  Den borgerlige energipolitik - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 13. maj 2015, 09.15 -12.00
  Et bredt flertal i Folketinget står bag den måske mest ambitiøse plan for grøn energiomstilling i hele verden. Men krisen kradser fortsat, og omkostningerne for dansk erhvervsliv begynder at kunne mærkes. Spørgsmålet er, om den hidtidige linje i energi- og klimapolitikken vil overleve efter valget. Venstres energiordfører Lars Christian Lilleholt holder oplæg om den klima- og energipolitik, som en eventuelt ny borgerlig regering vil føre efter det forestående folketingsvalg.
  v/ Lars Christian Lilleholt, MF (V)

  Sundhedspolitikken set fra regionerne - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 19. maj 2015, 09.15 -12.00
  Vi inviterer den markante formand for Region Hovedstaden til debat om aktuel sundhedspolitik set fra hendes udkigspost. Hvad er de mest aktuelle politiske udfordringer, hvordan kar hun oplevet skiftet fra Folketinget til regionspolitikken, og er der ros og ris til de mange samarbejdspartnere i sektoren fra interesseorganisationer, andre offentlige myndigheder og den private sektor?
  v/ Formand for Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen

  Byggeriets udfordringer - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Tirsdag den 19. maj 2015, 09.15 -12.00
  Byggeboomet fra 00’erne kommer næppe tilbage. Alligevel klarer dansk byggeri sig fortsat ganske glimrende. Spørgsmålet er, hvad de vigtigste faktorer er i dag og i fremtiden for at skabe både vækst og kvalitet. Adm. direktør for Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen holder oplæg om de udfordringer, som den danske byggebranche står over for i dag og de kommende år, ikke mindst i lyset af den øgede konkurrende udefra.
  v/ Adm. direktør i Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen

  Meget mere end mad – men med rigeligt smør - Fødevarepolitisk Netværk
  Onsdag den 20. maj 2015, 09.15 -12.00
  'Danske svin er sunde, de strutter af penicillin.' Sådan starter et afsnit af Adams Prices TV-serie ”Borgen”. Et afsnit, der får sat dansk landbrug og særligt svineproduktion øverst på den politiske dagsorden. Adam Price har et CV, de færreste kan hamle op med: Madanmelder for Politiken, kogebogsforfatter, restauratør, manuskriptforfatter, dramatiker, teaterinstruktør og TV-vært. Pakket ind i humor og røverhistorier, har han, som den ene halvdel af DRs ”Spise med Price”, slået et slag for fødevarekvalitet og dansk madkultur for over 1 million danskere om ugen. Men hvad er hans projekt? Hvordan hænger politik og madkultur sammen? Og hvorfor er nogle fødevareemner sprængfarlige, mens andre ikke er til diskussion?
  v./ Adam Price, madentusiast og manuskriptforfatter

  Effekten af folkeskolereformen - Uddannelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 26. maj 2015, 09.15 -12.00
  Under stort rabalder blev den nye folkeskolereform gennemført i 2013. Hovedidéen om at styrke skoleledelsen og øge undervisningstiden er ved at blive ført ud i livet. Spørgsmålet er, hvad de første erfaringer fortæller om de gavnlige effekter. Niels Egelund holder oplæg om de første erfaringer fra og effekter af folkeskolereformen, herunder de praktiske barrierer for at føre ambitionerne ud i livet.
  v/ Professor Niels Egelund, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

  Budgetlovens nye vagthund - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 3. juni 2015, 09.15 -12.00
  Med budgetloven er der sket flere væsentlige ændringer i den finanspolitiske proces. Herunder at Det Økonomiske Råd har fået flere ressourcer; de skal nu agere vagthund over for Finansministeriet. Og selvom vi taler om en detaljeret lov, så venter de fleste aktører på at se, hvordan Det Økonomiske Råd vil forvalte sin nye rolle. Hvor langt vil de gå? Dagens oplægsholder introducerer byggestenene i den nye budgetlov - og giver sit bud på hvordan den første tid med loven er gået.
  v/ John Smidt, sekretariatschef i Det Økonomiske Råd

  Hvad rør sig i storbyen? - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 18. august 2015, 09.15 -12.00
  Lobbyisme forstås ofte som interessevaretagelse i og omkring Borgen. Men hvad med det kommunale niveau? Søren Gregersen er kommunikationschef for Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune og han fortæller i dettee oplæg om hvad der rør sig i storbyen. Gregersen har erfaring fra både Christiansborg og Slotsholmen – og med den bagage vil han pege på forskelle og ligheder i tilgangen til at flytte dagsordner og policy, når det gælder nationalt versus lokalt.
  v/ Søren Gregersen, Kommunikationschef for Københavns Kommunes Økonomiforvaltning

  En finanspolitisk insiderberetning - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 2. september 2015, 09.15 -12.00
  I slutningen af august fremlægger Finansministeren forslag til finanslov. Forud er gået mange interne forhandlinger mellem partierne i regeringen. Henrik Kjerrumgaard, tidligere særlig rådgiver for Margrethe Vestager, giver sin insiderberetning, om hvordan et finanslovsforslag udklækkes. Han fortæller om kampene med embedsmænd og regeringskollegaer, før finanslovforslaget udkommer. Og han fortæller, hvordan man efterfølgende sælger forslaget til journalister og vælgere.
  v/ Henrik Kjerrumgaard, tidligere særlig rådgiver for Margrethe Vestager

  Apotekerne anno 2015 - Sundhedspolitisk netværk
  Fredag den 4. september 2015, 09.15 -12.00
  Apotekernes fremtid har været på den politiske dagsorden i flere år. Apotekerne er en del af sundhedsvæsenet, og i efteråret 2014 satte regeringen hele moderniseringen af sektoren på dagsordenen. Vi spørger apotekernes formand om, hvordan apotekerne håndterer moderniseringen, og hvad der tegner sig af centrale udfordringer for sektoren fremover.
  v/ Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening

  Hvordan skabes kreativitet? - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 14. september 2015, 09.15 -12.00
  Kreativitet er blevet et buzzword i det senmoderne samfund, men hvordan skabes og opretholdes det kreative miljø? Carla Cammilla, CEO for ArtRebels, forsøger på daglig basis at etablere et rum, der fordrer innovation. Carla deler her sine erfaringer om, hvad der virker - og hvad man skal holde sig langt væk fra.
  v/ Carla Cammilla, CEO for ArtRebels

  Stat: Den store koordinator - Offentlig styring
  Torsdag den 17. september 2015, 09.15 -12.00
  Den altoverskyggende opgave for offentlig styring er en sammentænkning af den vertikale og horisontale koordination: Henad til andre ministerier og nedad til kommuner. Tidligere departementschef i Beskæftigelsesministeriet, Bo Smith, har med sine mange år som chef på topplan rørt ved alle knapperne i centraladministrationen. Han deler i dette oplæg ud af sine erfaringer om de faktiske forhold i den statslige styringsmaskine.
  v/ Bo Smith, tidl. departementschef i Beskæftigelsesministeriet

  ”More bang for the buck”: Hvordan får man en god kampagne for få penge? - Politisk Kommunikation
  Tirsdag den 22. september 2015, 09.15 -12.00
  Effektivitet og pris går ikke nødvendigvis hånd i hånd. Det har Dansk Folkeparti bevist gentagende gange. Søren Søndergaard har som pressechef for Dansk Folkeparti ”hands-on” erfaring med politiske kampagner. Ikke mindst når det med en begrænset budgetramme gælder om at formulere et knivskarp budskab, som skal nå bredt ud.
  v/ Søren Søndergaard, pressechef for Dansk Folkeparti

  Psykiatri – er der styr på patienterne? - Sundhedspolitisk netværk
  Fredag den 2. oktober 2015, 09.15 -12.00
  ”Psykiatriloven fremmer vold”, skrev psykiater og debattør Henrik Day Poulsen i en klumme på berlingske.dk. Anledningen var den ændring i psykiatriloven, som indebærer, at overlægen ikke længere afgør medicindosis til de psykiatriske patienter. Det gør Patientklagenævnet. Day Poulsen sammenligner det med, at kirurgen ikke selv bestemmer over, hvordan et kirurgisk indgreb skal foretages. Vi sætter de psykiatriske forhold til debat og spørger Day Poulsen om, hvordan psykiatrien bliver bedre placeret på det sundhedspolitiske landkort.
  v/ Henrik Day Poulsen, Speciallæge i Psykiatri

  Fremtidens finanslov - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 7. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan har den finanspolitiske beslutningsproces udviklet sig de sidste ti år? Jakob Hald har fulgt finansloven både indefra i Finansministeriet som afdelingschef og udefra i Tænketanken Kraka og senest fra sin nuværende position som afdelingschef i Skatteministeriet. Han giver sit personlige bud på, hvordan de næste ti år vil blive.
  v/ Jakob Hald, afdelingschef i Skatteministeriet

  Forstå hvad depchefen vil ha’ - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 8. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Hvilken rolle spiller interessevaretagelse for den danske politikudvikling? Departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Sophus Garfiel kan med sit dybdegående kendskab til sammenspillet mellem interessenter og embedsmænd beskrive mulighederne for indflydelse på forvaltningens politikudvikling. Hvornår leverer man konstruktive indspark, og hvornår tales der for døve øre?
  v/ Sophus Garfiel, Departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet

  Kommune: En lus mellem to negle? - Offentlig styring
  Tirsdag den 20. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Skal kommunerne have mere eller mindre frihed fremover? Tidligere adm. direktør i Københavns Kommune Claus Juhl giver sit bud på, hvordan han ser kommunernes situation anno 2015. Med sit indgående kendskab til styringsrelationen mellem stat, kommuner og institutioner peger Juhl på fordele og ulemper ved større eller mindre grad af centralisering. Og så løfter han sløret for, hvordan han mener, offentlig styring i Danmark bør udvikle sig i de kommende ti år.
  v/ Claus Juhl, Partner i Struensee & Co.

  Tal ordentlig til politikerne - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 22. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Tidligere skatteminister og nuværende finansordfører for Venstre har sin daglige gang på allerhøjeste politiske niveau. Ja, flere spår at han bliver landets nye finansminister. I dette oplæg fortæller han om, hvornår interaktionen mellem politikere og interessenter går hen og blive vellykket.
  v/ Peter Christensen, finansordfører (V)

  Antitesen til kommerciel radio - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 26. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Nytænkning kræver brud med de gældende normer. Bandet Efterklang har lanceret radiostationen ”The Lake Radio”, der gennem eksperimentel musik forsøger at blive antitesen til kommerciel radio. Hør om de erfaringer bandet har gjort sig med at opbygge en ny organisation i kulturverdenen.
  v/ tre repræsentanter for The Lake Radio

  Danmarks finanspolitiske udfordringer - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 4. november 2015, 09.15 -12.00
  Globalisering, det europæiske samarbejde og senest den økonomiske krise har ændret rammevilkårene for dansk økonomi. Men hvad betyder det for den årlige finanslov? Professor ved Aarhus Universitet og tidl. Overvismand, Torben M. Andersen, giver sit bud på, hvilke finanspolitiske udfordringer Danmark står overfor - og hvordan vi bedst tilpasser os de ændrede rammevilkår.
  v/ Torben M. Andersen, professor, Aarhus Universitet, fhv. overvismand

  Den praktiserende læge – hvad er fremtiden? - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 5. november 2015, 09.15 -12.00
  Den praktiserende læge er under pres: Patienterne stiller større krav og konkurrerende faggrupper forsøger at stjæle opgaver. Og læg dertil, at praktiserende læger ofte bliver reduceret til ekspeditionskontor for patientens videre behandling. Vi spørger de praktiserende lægers formand om, hvad de gør for at styrke deres medlemmers position.
  v/ Bruno Meldgaard, formand for De praktiserende lægers organisation (P.L.O.)

  Populærkultur vs. Kultureliten - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 16. november 2015, 09.15 -12.00
  Kultur har altid ageret platform for konflikt mellem eliten og masserne, men hvordan ser konflikten ud anno 2015? Kulturredaktør på Politiken, Rune Lykkeberg, har et solidt kendskab til de kulturelle strømning i dagens Danmark, og vil i dette oplæg give os en statusopdatering på kampen mellem populærkultur og elitekultur.
  v/ Rune Lykkeberg, Kulturredaktør på Politiken

  Institution: Det politiserede sygehusvæsen - Offentlig styring
  Tirsdag den 17. november 2015, 09.15 -12.00
  Sygehusene er under konstant politisk bevågenhed. Hospitalsdirektør på Gentofte Hospital, Eva Zeuthen Bentsen, vil i dette oplæg beskrive hendes oplevelse af krydspresset mellem borgernes forventninger og politikernes styringsiver. Zeuthen Bentsen tager os tættere på hendes hverdag, når hun forklarer hvordan sygehusvæsnet under foranderlige rammevilkår forsøger at levere en effektiv behandling af høj kvalitet. Og så giver hun eksempler på hvornår den offentlige styring er hensigtsmæssig - og hvornår den er stik modsat.
  v/ Eva Zeuthen Bentsen, Hospitalsdirektør på Gentofte Hospital

  Hvad lærte vi af Folketingsvalget? - Politisk Kommunikation
  Fredag den 20. november 2015, 09.15 -12.00
  Hvem førte den bedste valgkamp og hvilke erfaringer kan vi drage heraf? Helle Ib har som journalist og politisk kommentator på Dagbladet Børsen erfaring fra allerhøjeste hylde. I dette oplæg vil hun analysere partiernes valgkampe og fremhæve succes og fejltrin.
  v/ Helle Ib, politisk kommentator på Dagbladet Børsen

  Rimer Skat og Twitter? - Politisk Kommunikation
  Torsdag den 3. december 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan kan forvaltningen drage nytte af sociale medier? Jesper Rønnow Simonsen, Direktør for SKAT, bruger twitter aktivt i styrelsens eksterne kommunikation. Han giver i dette oplæg et godt indblik i muligheder og farer ved anvendelsen af sociale medier i den danske forvaltning. Og vil sikkert også komme ind på sit syn på "krisemanagement" - en vigtig ting at kunne mestre, når man som en af landets vigtigste offentlige institutioner har en central rolle i en ofte ophedet politisk debat.
  v/ Jesper Rønnow Simonsen, Direktør for SKAT

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: