• Se alle

  Den næste finanskrise - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 5. maj 2015, 09.15 -12.00
  Spekulationsbobler er langt fra et fænomen fra fortiden. Tværtimod risikerer finanskrakket i 2008 med stor sandsynlighed at ville gentage sig – på nye og andre måder. Spørgsmålet er, hvad politikerne i Europa har lært efterfølgende, og om de overhovedet har lært noget af nedturen. Professor på Copenhagen Business School Finn Østrup holder oplæg om udsigterne til og risici for næste finanskrise – og politikernes manglende evne til at lære af fortiden.
  v/ Finn Østrup, professor, CBS

  Dansk transport på afveje? - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 6. maj 2015, 09.15 -12.00
  Danske vognmænd oplever en voldsom konkurrence på landevejene fra særligt østeuropæiske lastbiler. Efter EU-udvidelsen er tusindvis af danske chaufførjob forsvundet. Direktør for Dansk Transport og Logistik, DTL, Erik Østergaard holder oplæg om presset på den private transportbranche som følge af den øgede europæiske konkurrence på tværs af grænserne, herunder mulige politiske tiltag fra dansk og europæisk side.
  v/ Erik Østergaard, direktør, Dansk Transport og Logistik (DTL) (Bemærk mødested: Tivoli Congress Center)

  Bjarne Corydons paradigmeskift - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 7. maj 2015, 09.15 -12.00
  Landets finansminister, Bjarne Corydon, beretter om regeringens nye syn på vækst. Finansministeren har selv kaldt det intet mindre end et paradigmeskifte. Et skifte der populært sagt handler om at gå fra at kigge på statens udgifter til at kigge på statens indtægter. Corydon analyserer, hvilke perspektiver denne anderledes tilgang har for fremtidens politiske beslutningsprocesser.
  v/ Bjarne Corydon (S), finansminister. Mødested: Proviantgården

  Lobbyland i fremtiden - Netværk: Public Affairs
  Mandag den 11. maj 2015, 09.15 -12.00
  Danfoss er en af Danmarks førende globale virksomheder. Det stiller store krav til den lobbyindsats, som firmaet udfører. Fleming Voetmann er PA-chef i Danfoss, og han har stor erfaring med at oversætte mellem erhvervsliv og politik - både nationalt og internationalt - for at fremme sin virksomheds interesser. Voetmann forklarer i sit oplæg, hvilke dogmeregler han arbejder ud fra netop nu, og hvordan han ser fremtiden i lobbyland om 10 år.
  v/ Fleming Voetmann, chef for Corporate Public Affairs hos Danfoss samt bestyrelsesmedlem i Public Affairs Council

  Den borgerlige energipolitik - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 13. maj 2015, 09.15 -12.00
  Et bredt flertal i Folketinget står bag den måske mest ambitiøse plan for grøn energiomstilling i hele verden. Men krisen kradser fortsat, og omkostningerne for dansk erhvervsliv begynder at kunne mærkes. Spørgsmålet er, om den hidtidige linje i energi- og klimapolitikken vil overleve efter valget. Venstres energiordfører Lars Christian Lilleholt holder oplæg om den klima- og energipolitik, som en eventuelt ny borgerlig regering vil føre efter det forestående folketingsvalg.
  v/ Lars Christian Lilleholt, MF (V)

  Sundhedspolitikken set fra regionerne - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 19. maj 2015, 09.15 -12.00
  Vi inviterer den markante formand for Region Hovedstaden til debat om aktuel sundhedspolitik set fra hendes udkigspost. Hvad er de mest aktuelle politiske udfordringer, hvordan har hun oplevet skiftet fra Folketinget til regionspolitikken, og er der ros eller ris til de mange samarbejdspartnere i sektoren fra interesseorganisationer, andre offentlige myndigheder og den private sektor?
  v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region Hovedstaden

  Byggeriets udfordringer - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Tirsdag den 19. maj 2015, 09.15 -12.00
  Byggeboomet fra 00’erne kommer næppe tilbage. Alligevel klarer dansk byggeri sig fortsat ganske glimrende. Spørgsmålet er, hvad de vigtigste faktorer er i dag og i fremtiden for at skabe både vækst og kvalitet. Adm. direktør for Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen holder oplæg om de udfordringer, som den danske byggebranche står over for i dag og de kommende år, ikke mindst i lyset af den øgede konkurrence udefra.
  v/ Lars Storr-Hansen, administrerende direktør i Dansk Byggeri

  Meget mere end mad – men med rigeligt smør - Fødevarepolitisk Netværk
  Onsdag den 20. maj 2015, 09.15 -12.00
  "Danske svin er sunde, de strutter af penicillin." Sådan starter et afsnit af madanmelder, teaterinstruktør og restauratør Adam Prices TV-serie ”Borgen”, der får sat dansk landbrug og særligt svineproduktion øverst på den politiske dagsorden. Pakket ind i humor og røverhistorier har han med DR's ”Spise med Price” slået et slag for fødevarekvalitet og madkultur for over en million danskere om ugen. Men hvad er hans projekt? Og hvorfor er nogle fødevareemner sprængfarlige, mens andre ikke er til diskussion?
  v/ Adam Price, madentusiast og manuskriptforfatter

  Effekten af folkeskolereformen - Uddannelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 26. maj 2015, 09.15 -12.00
  Under stort rabalder blev den nye folkeskolereform gennemført i 2013. Hovedidéen om at styrke skoleledelsen og øge undervisningstiden er ved at blive ført ud i livet. Fortæller de første erfaringer om gavnlige effekter? Niels Egelund holder oplæg om de første erfaringer fra og effekter af folkeskolereformen, herunder de praktiske barrierer for at føre ambitionerne ud i livet.
  v/ Niels Egelund, professor ved Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

  Forholdet mellem politikere og embedsmænd - Offentlig styring - Aarhus
  Torsdag den 28. maj 2015, 09.15 -12.00
  Samspillet mellem politikere og embedsmænd er i de seneste år blevet forsidestof i medierne, ikke mindst på grund af den øgede brug af personlige rådgivere. Hvad betyder sammenblandingen af politik og administration for rollefordelingen mellem embedsmænd og politikere? Hvilke grænser bør der være for embedsmændenes involvering i rådgivningen og betjeningen af den politiske ledelse? Og hvordan opnår man i praksis et godt samarbejde mellem politikerne og embedsværket?
  v/ Bo Smith, fhv. departementschef, formand for DJØF’s udvalg om ”rammerne for samarbejdet mellem politikere og embedsmænd”

  Videnproduktionen i den socialfaglige praksis - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 28. maj 2015, 09.15 -12.00
  Der er et massivt politisk krav om, at vi skal ”gøre det, der virker” i det sociale arbejde. Hvordan skaffer vi denne viden, og hvordan kan vi gøre det til en del af en bredere socialfaglig vidensproduktion? Dagens oplægsholder har fokus på ”praksisforskning”, hvor der etableres tætte samarbejdsrelationer mellem praksis og forskning. Forskning, hvor parterne forhandler sig frem til, hvad der skal undersøges og hvordan, samt hvor det ikke er specifikke registreringer, der er i fokus, men nærmere en blanding af konkret viden og igangsættelse af læreprocesser.
  v/ Lars Uggerhøj, professor ved Aalborg Universitet

  Budgetlovens nye vagthund - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 3. juni 2015, 09.15 -12.00
  Med budgetloven er der sket flere væsentlige ændringer i den finanspolitiske proces, herunder at Det Økonomiske Råd har fået flere ressourcer; de skal nu agere vagthund over for Finansministeriet. Og selvom vi taler om en detaljeret lov, så venter de fleste aktører på at se, hvordan Det Økonomiske Råd vil forvalte sin nye rolle. Hvor langt vil de gå? Dagens oplægsholder introducerer byggestenene i den nye budgetlov - og giver sit bud på, hvordan den første tid med loven er gået.
  v/ John Smidt, sekretariatschef i Det Økonomiske Råd

  Opstart af ny energivirksomhed - Klima- og energipolitisk netværk
  Torsdag den 4. juni 2015, 09.15 -12.00
  Omstillingen til grønnere energi kræver, at det private erhvervsliv tør satse og investere i nye og mere intelligente løsninger. Heldigvis er der stadigt flere og flere succeshistorier. Spørgsmålet er, hvordan man lykkes og i praksis starter en ny energivirksomhed op i Danmark. Adm. direktør for 1stMile Søren Houmøller holder oplæg om betingelserne for at etablere nye energivirksomheder i Danmark, herunder de politiske og økonomiske rammebetingelser.
  v/ Søren Houmøller, administrerende direktør, 1st Mile

  Ungdomskultur og uddannelse - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus
  Torsdag den 4. juni 2015, 09.15 -12.00
  Hvad er sammenhængen mellem ungdomskultur og uddannelse? Hvordan kan uddannelsesinstitutionerne gøre sig attraktive og kommunikere til en målgruppe, der har vænnet sig til netværkssamfundets mange kommunikationskilder? Hvilken rolle spiller denne kommunikation for at lette overgangene mellem uddannelser? Dagens oplægsholder forsker i forandringer i ungdomskulturen med særlig vægt på unges forhold til uddannelse og arbejde.
  v/ Noemi Katznelson, forskningsleder, Center for Ungdomsforskning

  Aarhus er Danmarks kulturhovedstad - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 15. juni 2015, 09.15 -12.00
  Aarhus er europæisk kulturby i 2017, men arrangementet er allerede stødt ind i sine første udfordringer og ture i mediemøllen. Den nye programdirektør besøger netværket og beretter om det store arbejde med at planlægge en kæmpebegivenhed som denne – og om hvordan det er at komme ind fra sidelinjen midt i processen. Hvordan tager man ejerskab over projektet, og hvad er visionerne? Hvor langt er Aarhus nået i forberedelserne, og hvilke tiltag kan vi glæde os til?
  v/ Juliana Engberg, programdirektør (Bemærk mødested: Tivoli Congress Center)

  At være interesseorganisation i den sociale sektor - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 17. juni 2015, 09.45 -12.30
  Hvilke særlige dynamikker eksisterer for interesseorganisationer på socialområdet? På dagens møde gæster direktør for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, netværket til et oplæg om, hvilke centrale problemstillinger, der står højest på den socialpolitiske dagsorden og hvordan denne dagsorden kan påvirkes. For hvordan kan man få stor effekt for få midler og hvordan laver man som interesseorganisation strategier for politisk interessevaretagelse på socialområdet?
  v/ Rasmus Kjeldahl, Direktør i Børns Vilkår

  Byudvikling set fra vandet - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 17. juni 2015, 14.00 -15.30
  Netværkets facilitator Jens Kramer Mikkelsen tager medlemmerne på en sejltur rundt i Københavns Havn og beretter om beslutningsprocesserne bag nogle af de udviklingsprojekter, der er i støbeskeen, og som bidrager til den usædvanlige forvandling, havnen har gennemgået, siden de første industrigrunde blev genanvendt til nye og mere tidssvarende formål. Opsamlingssted: IDA mødelokaler.
  v/ Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør for By & Havn

  Hvad rører sig i storbyen? - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 18. august 2015, 09.15 -12.00
  Lobbyisme forstås ofte som interessevaretagelse i og omkring Borgen. Men hvad med det kommunale niveau? Søren Gregersen er kommunikationschef for Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune, og han fortæller i dette oplæg om, hvad der rører sig i storbyen. Gregersen har erfaring fra både Christiansborg og Slotsholmen – og med den bagage vil han pege på forskelle og ligheder i tilgangen til at flytte dagsordener og policy, når det gælder nationalt versus lokalt regi.
  v/ Søren Gregersen, kommunikationschef for Københavns Kommunes Økonomiforvaltning

  Femern Bælt-tunnellen - verdens længste sænketunnel - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 1. september 2015, 09.15 -12.00
  Hvor er vi med byggeriet af Femern Bælt-tunnellen? Byggeriet af verdens længste sænketunnel vil give mange nye arbejdspladser i anlægsfasen. Hvordan er mulighederne for danske virksomheder i byggefasen - og efter åbningen af forbindelsen? Administrerende direktør for Femern A/S Claus Baunkjær fortæller om muligheder og udfordringer.
  v/ Claus Baunkjær, adm. direktør, Femern A/S,

  Mediernes sundhed - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 2. september 2015, 09.15 -12.00
  Hvorfor står sundhedspolitikken altid så højt på mediernes dagsorden? Hvordan dækker medierne sundhedsområdet, hvad er en god historie, og hvad er mediernes rolle i politikformulering, -prioritering og -implementering? Dagens møde indledes med et oplæg fra en af landets mest erfarne sundhedsjournalister, redaktør på Altinget: Sundhed, Ole Toft.
  v/ Ole Nikolaj Møbjerg Toft, redaktør på Altinget: Sundhed

  En finanspolitisk insiderberetning - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 2. september 2015, 09.15 -12.00
  I slutningen af august fremlægger finansministeren forslag til finanslov. Forud er gået mange interne forhandlinger mellem partierne i regeringen. Henrik Kjerrumgaard, tidligere særlig rådgiver for Margrethe Vestager, giver sin insiderberetning om, hvordan et finanslovsforslag udklækkes. Han fortæller om kampene med embedsmænd og regeringskollegaer, før finanslovsforslaget udkommer - og hvordan man efterfølgende sælger forslaget til journalister og vælgere.
  v/ Henrik Kjerrumgaard, tidligere særlig rådgiver for Margrethe Vestager

  Hyper-urbanisering af Danmark - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 3. september 2015, 09.15 -12.00
  Det er ingen ny historie, at befolkningen flytter fra land til by. Men i Danmark er tilflytningen til byområderne stigende i en sådan grad, at urbaniseringens fart skaber behov for nytænkning indenfor boligpolitik og byplanlægning. Thorkild Ærø, direktør for Statens Byggeforskningsinstitut, fortæller om den sociale slagside, når byerne bliver tætbefolkede, og provinsen bliver til Udkantsdanmark. Han kommer samtidigt med sine løsningsforslag, når boligpolitik, sammenhængskraft og konkurrencekraft skal kombineres.
  v/ Thorkild Ærø, direktør for Statens Byggeforskningsinstutut

  Bedre afkast på skolepengene - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 7. september 2015, 09.15 -12.00
  Stina Vrang Elias er administrerende direktør for Tænketanken DEA. Tænketanken arbejder for kloge investeringer i uddannelse, forskning og innovation, der skaber produktivitet, job og vækst i Danmark. Stina holder oplæg om, hvordan milliardinvesteringerne i uddannelse og forskning i højere grad kan bruges til at understøtte jobskabelse, vækst og innovationskraft i Danmark.
  v/ Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA

  Offentlig styring - hvad er det? - Offentlig styring - Aarhus
  Tirsdag den 8. september 2015, 09.15 -12.00
  Stadsdirektør Niels Højberg er en af landets mest erfarne og respekterede kommunale topchefer. Hvad forstår han ved god offentlig styring? Hvad har finanskrisen gjort ved den kommunale (offentlige) styring, hvor ligger dilemmaerne, og hvilke nye styringsparadigmer er der i vente? Dagens oplægsholder giver sit bud på svarene på disse spørgsmål og lægger op til diskussion.
  v/ Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune

  Uddannelsespolitisk debat - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus
  Onsdag den 9. september 2015, 09.15 -12.00
  Forud for Folketingets åbning inviterer vi til debat mellem fire markante uddannelsespolitikere - to fra rød blok og to fra blå blok i Folketinget. Hvad står øverst på partiernes uddannelsespolitiske program, og hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til uddannelsespolitikken? Efter fire korte indledende oplæg stiller netværket spørgsmål til panelet med udgangspunkt i de temaer, der på mødetidspunktet står højest på den politiske dagsorden.
  v/ fire uddannelsespolitikere fra Folketinget

  Hvordan skabes kreativitet? - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 14. september 2015, 09.15 -12.00
  Kreativitet er blevet et buzzword i det senmoderne samfund, men hvordan skabes og opretholdes det kreative miljø? Carla Cammilla Hjort, CEO for ArtRebels, forsøger på daglig basis at etablere et rum, der fordrer innovation. Carla deler her sine erfaringer om, hvad der virker - og hvad man skal holde sig langt væk fra.
  v/ Carla Cammilla Hjort, CEO for ArtRebels

  Den store koordinator - Offentlig styring
  Torsdag den 17. september 2015, 09.15 -12.00
  En vigtig opgave for den offentlige styring er en sammentænkning af den vertikale og horisontale koordination: henad til sektorministerier og nedad til kommuner. Departementschef i Beskæftigelsesministeriet Peter Steensgaard Mørch har gennem sin karriere, og nu som chef på topplan, rørt ved alle knapperne i centraladministrationen. Han deler i dette oplæg ud af sine erfaringer om de faktiske forhold i den statslige styringsmaskine.
  v/ Peter Steensgaard Mørch, departementschef i Beskæftigelsesministeriet

  Kampen for vindmøller - Klima- og energipolitisk netværk
  Torsdag den 17. september 2015, 09.15 -12.00
  Vindmøllebranchens historie beskrives ofte som et enestående dansk eksporteventyr. Men har historien om grønne arbejdspladser og Danmark som grønt udstillingsvindue ændret sig? Hvordan ser fremtiden ud for branchen? Manden i spidsen for Vindemølleindustrien, adm. direktør Jan Serup Hylleberg, besøger netværket og fortæller om arbejdet i den grønne energibranche på dansk, europæisk og internationalt plan, herunder om arbejdet med at overbevise politikere, embedsværk og andre interessenter om, at arbejdspladser og vækst i fremtiden hænger sammen med omstillingen til grøn energi.
  v/ Jan Serup Hylleberg, administrerende direktør, Vindmølleindustrien

  Reputation Management: When you kill for a living - Fødevarepolitisk Netværk
  Mandag den 21. september 2015, 09.15 -12.00
  Danish Crown-koncernen er verdens største eksportør af svinekød med mere end 20.000 ansatte og en årlig omsætning på knap 60 milliarder kr. Hvordan er det at have ansvaret for kommunikationen i en så stor virksomhed, og hvilke særlige krav stilles til formidlingen af holdninger på fødevareområdet? Anne Villemoes deler ud af sine mange erfaringer fra over otte år i DC og fortæller både om kriserne og håndteringen heraf.
  v/ Anne Villemoes, kommunikationsdirektør i Danish Crown

  ”More bang for the buck”: Hvordan får man en god kampagne for få penge? - Politisk Kommunikation
  Tirsdag den 22. september 2015, 09.15 -12.00
  Effektivitet og pris går ikke nødvendigvis hånd i hånd. Det har Dansk Folkeparti bevist gentagne gange. Søren Søndergaard har som pressechef for Dansk Folkeparti ”hands-on” erfaring med politiske kampagner. Ikke mindst når det med en begrænset budgetramme gælder om at formulere et knivskarpt budskab, som skal nå bredt ud.
  v/ Søren Søndergaard, pressechef for Dansk Folkeparti

  Nationalbankens perspektiv - Finanssektornetværket
  Torsdag den 24. september 2015, 09.15 -12.00
  Nationalbankdirektør Per Callesen giver et vue over den generelle situation for finanssektoren i Danmark. Desuden ser han på Nationalbankens rolle i relation til de aktuelle konjunkturer, den økonomiske politik og fremtidige reguleringstiltag.
  v/ Nationalbankdirektør Per Callesen

  Skævvriding af hovedstaden - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 24. september 2015, 09.15 -12.00
  København oplever nye sociale mønstre og øget opdeling mellem befolkningsgrupperne i bydelene. Sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen holder oplæg om de nye sociale mønstre i hovedstaden og fortæller, hvordan Københavns Kommune forsøger at håndtere og forebygge den øgede opdeling mellem befolkningsgrupper. Desuden kommer hun med eksempler på nogle af de mest vellykkede projekter som oplæg til erfaringsudveksling og diskussion blandt netværkets medlemmer.
  v/ Sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen

  Kan man forestille sig en verden uden regionerne? - Sundhedspolitisk netværk
  Fredag den 2. oktober 2015, 09.15 -12.00
  De danske regioner står i en kattepine. På den ene side er der høje kvalitetskrav og på den anden side økonomisk smalhals. Koncerndirektør for Region Hovedstaden Svend Hartling vil give sit syn på regionernes fremtidige rolle. Er de danske regioner et dødfødt projekt, eller har leddet mellem stat og kommuner fortsat sin eksistensberettigelse? Den politiske diskussion er intens, men hvilke konsekvenser kan en eventuel nedlæggelse af regionerne få for det danske sygehusvæsen? Hartling giver en guidet tur i regionens indre liv.
  v/ Svend G. Hartling, koncerndirektør for Region Hovedstaden

  Vil metroen rulle ind på stationen til tiden? Status på byggeriet af Cityringen - Transportpolitisk netværk
  Fredag den 2. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Københavns mange metro-byggepladser er efterhånden blevet en velintegreret del af hovedstadens gadebillede, men udbygningen af metroen kan stadig sætte sindene i kog. Er der hold i alle de bekymrende historier om dårligt arbejdsmiljø og urealistisk planlægning? Hvad gør man for de støjplagede naboer? Hvornår er byggeriet færdigt? Og vigtigst af alt: Hvad vil den nye Cityring betyde for den københavnske trafik?
  v/ Henning Christophersen, formand for Metroselskabet

  Status på klimaforandringerne - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 6. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Fakta og sund fornuft er en central del af klimadebatten, hvis befolkning og politikere skal ændre adfærd. Professor og tidl. formand for Klimakommissionen Katherine Richardson gæster netværket og kortlægger den nyeste forskning om de globale klimaforandringer. Samtidigt kommer hun med bud på, hvordan nationale og internationale aktører og politikere bør forholde sig til resultaterne og lægger op til en debat om de nuværende prognoser i forhold til dem, hun selv stod i spidsen for i Klimakommissionens rapport fra 2010.
  v/ Katherine Richardson, professor ved KU, tidl. formand for Klimakommissionen

  Javel, hr. minister? - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 7. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Departementschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Claes Nilas beretter om fremtidens by- og boligudvikling og de strategiske og politiske overvejelser i toppen af centraladministrationen. Han fortæller samtidig om ministeriets samarbejde med store og små aktører i en broget sektor med mange forskelligartede politiske interesser. Hvilke redskaber anvendes, når ministeren skal rådgives, og boligpolitik på tværs af kommunegrænser skal udvikles?
  v/ Claes Nilas, departementschef, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

  Fremtidens finanslov - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 7. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan har den finanspolitiske beslutningsproces udviklet sig de sidste ti år? Jakob Hald har fulgt finansloven både indefra i Finansministeriet som afdelingschef og udefra i Tænketanken Kraka og senest fra sin nuværende position som afdelingschef i Skatteministeriet. Han giver sit personlige bud på, hvordan de næste ti år vil blive.
  v/ Jakob Hald, afdelingschef i Skatteministeriet

  Forstå hvad depchefen vil ha’ - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 8. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Hvilken rolle spiller interessevaretagelse for den danske politikudvikling? Departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Sophus Garfiel kan med sit dybdegående kendskab til samspillet mellem interessenter og embedsmænd beskrive mulighederne for indflydelse på forvaltningens politikudvikling. Hvornår leverer man konstruktive indspark, og hvornår tales der for døve øren?
  v/ Sophus Garfiel, departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet

  Hvad ved vi om, hvordan pædagogisk ledelse virker? Og hvordan omsættes denne viden til konkret politik i forskellige sammenhænge og hvorfor? - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus
  Torsdag den 8. oktober 2015, 09.15 -12.00
  I vor tids uddannelsesinstitutioner – ikke mindst efter gymnasie- og læreroverenskomster og i kølvandet af skolereform – stilles der store krav til god ledelse af uddannelsesinstitutioner. Men hvordan kan man karakterisere god pædagogisk ledelse? Hvilke krav stilles der til den moderne pædagogiske leder?
  v/ Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og uddannelseschef, VIA University College

  Genstart den sociale mobilitet - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 9. oktober 2015, 09.15 -12.00
  På trods af velfærdsstat og verdens højeste SU er den sociale baggrund stadig afgørende for, hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet. Nogle uddannelsesretninger og regioner er dog markant bedre til at skabe "klasserejser" og social mobilitet, men hvorfor? Lars Olsen vil på mødet præsentere analyser fra sin seneste bog "Klassekamp fra oven – den danske samfundsmodel under pres". Han inddrager også den aktuelle uddannelsespolitiske debat og trækker på sine tidligere bøger om skole, uddannelse og brudflader i samfundet.
  v/ Lars Olsen, forfatter til en række debatbøger, senest "Klassekamp fra oven"

  En lus mellem to negle? - Offentlig styring
  Tirsdag den 20. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Skal kommunerne have mere eller mindre frihed fremover? Tidligere administrerende direktør i Københavns Kommune Claus Juhl giver sit bud på, hvordan han ser kommunernes situation anno 2015. Med sit indgående kendskab til styringsrelationen mellem stat, kommuner og institutioner peger Juhl på fordele og ulemper ved større eller mindre grad af centralisering. Og så løfter han sløret for, hvordan han mener, offentlig styring i Danmark bør udvikle sig i de kommende 10 år.
  v/ Claus Juhl, partner i Struensee & Co.

  Mediehåndtering - Offentlig styring - Aarhus
  Onsdag den 21. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Mange er nervøse for at snakke med journalister. Alle har hørt historier om citatmisbrug og forvrængede historier. Men med nogle få spilleregler og en smule erfaring kan man nå langt. Det er budskabet fra medieekspert Per Rystrøm, der som tidligere pressechef i bl.a. Socialministeriet kender udfordringen ”indefra” og som rådgiver har været med til at håndtere krisesager for mere end 20 kommuner og ministerier. Hvordan tackler man som leder bedst mediehåndteringen – både i hverdagen og når bølgerne indimellem går rigtig højt? Få gode fif og del erfaringerne med at møde medierne som offentlig leder.
  v/ Per Rystrøm, partner i Operate og tidl. pressechef i Socialministeriet

  Tal ordentligt til politikerne - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 22. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Tidligere skatteminister og nuværende finansordfører for Venstre Peter Christensen har sin daglige gang på allerhøjeste politiske niveau. Ja, flere spår, at han bliver landets nye finansminister. I dette oplæg fortæller han om, hvornår interaktionen mellem politikere og interessenter går hen og bliver vellykket.
  v/ Peter Christensen, finansordfører (V)

  Sundhed og innovative fødevarer - Fødevarepolitisk Netværk
  Torsdag den 22. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Danskerne spiser for usundt, og det koster både leveår og skattekroner. Kan innovative fødevarer være med til at løse problemet? Er det overhovedet sundt med de mange nye typer sødemidler, tilsatte vitaminer og kunstige fibre, der er under udvikling i disse år? Afdelingschef i DTU Fødevareinstituttet Gitte Gross giver en status over udviklingen af nye typer fødevarer.
  v/ Gitte Gross, afdelingschef i DTU Fødevareinstituttet

  Hvad er rigtig kultur? - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 26. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Hvad er kultur, og hvordan skal den vurderes? Stéphanie Surrugue har som vært og redaktionschef for Kulturen på NEWS og skribent på Dagbladet Politiken været vant til at bevæge sig der, hvor de kulturelle forestillinger mødes, og politik defineres. Surrugue vil med udgangspunkt i sine kulturjournalistiske og politiske erfaringer fortælle om sit kultursyn, og hvad der driver hende.
  v/ Stéphanie Surrugue, tidl. vært og redaktionschef på Kulturen på NEWS på TV2

  Kampagnen for finansskat - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 27. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Hvorfor involverer en udviklingsorganisation sig i kampen for finansskat? Ibis' kampagnechef Lars Koch giver svaret på dagens netværksmøde, hvor han fortæller om organisationens aktive rolle i den globale NGO-kampagne for skat på finanstransaktioner, og hvad det har at gøre med udviklingsarbejde i den tredje verden. Han giver samtidigt sit bud på de mulige og forskellige tekniske indretninger af - og en status på arbejdet med - en sådan skat.
  v/ Lars Koch, kampagnechef i Ibis

  Det komplekse klima - Klima- og energipolitisk netværk
  Mandag den 2. november 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan styrer man den klima- og energipolitiske indsats i Danmark? Dagens oplægsholder sidder i orkanens øje mellem den politiske ledelse af ministeriet og de mange aktører og interessenter på klima- og energiområdet. Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i dette farvand af interessenter og aktører, og hvordan giver man minister og regering råd? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt? Vi inviterer departementschefen til debat.
  v/ Thomas Egebo, departementschef, Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

  Fremtidens gymnasier - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 2. november 2015, 09.15 -12.00
  Så står gymnasieskolen igen højt på den politiske dagsorden, og en ny reform lurer i horisonten. Dagens oplægsholder holder foredrag om, hvordan de danske gymnasier kan og skal udvikles for at imødekomme kravene fra både de videregående uddannelser, arbejdsmarkedet, nye dannelsesidealer og konkurrencen fra udlandet.
  v/ Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening

  Dansk transportpolitik i et europæisk perspektiv - Transportpolitisk netværk
  Mandag den 2. november 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan passer den danske transportpolitiske udvikling sammen med den generelle udvikling i Europa? Hvilke europæiske trafikforbindelser er i støbeskeen? Kan vi lære noget af de andre EU-lande på transportområdet? Chef for Europa-Kommissionens Repræsentation i København Laurs Nørlund har et solidt indblik i Europa-Kommissionens transportpolitiske arbejde, mens Maj Theander som direktør for transportområdet i Den Europæiske Investeringsbank ved, hvad der rører sig i europæisk transportpolitik. Hun er ansvarlig for at vurdere transportpolitiske projekter for omkring 100 milliarder kroner årligt, hvilket gør EIB til verdens største långiver og udviklingsbank inden for transportområdet.
  v/ Laurs Nørlund, chef for Europa-Kommissionens Repræsentation i København, og Maj Theander, direktør for transportområdet under Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

  Danmarks finanspolitiske udfordringer - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 4. november 2015, 09.15 -12.00
  Globalisering, det europæiske samarbejde og senest den økonomiske krise har ændret rammevilkårene for dansk økonomi. Men hvad betyder det for den årlige finanslov? Professor ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand Torben M. Andersen giver sit bud på, hvilke finanspolitiske udfordringer Danmark står overfor - og hvordan vi bedst tilpasser os de ændrede rammevilkår.
  v/ Torben M. Andersen, professor på Aarhus Universitet, fhv. overvismand

  Den praktiserende læge – hvad er fremtiden? - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 5. november 2015, 09.15 -12.00
  Den praktiserende læge er under pres: Patienterne stiller større krav, og konkurrerende faggrupper forsøger at stjæle opgaverne. Og læg dertil, at praktiserende læger ofte bliver reduceret til ekspeditionskontor for patientens videre behandling. Vi spørger de praktiserende lægers formand om, hvad de gør for at styrke deres medlemmers position.
  v/ Bruno Meldgaard, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

  Best practice i integrationsindsatsen - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 5. november 2015, 09.15 -12.00
  Når integrationsdebatten raser med jævne mellemrum, kan det være svært at skille fakta fra politiske påstande. Ved vi faktisk, hvad der virker, når det kommer til integration af indvandrere i Danmark? Forskningschef i Rockwool Torben Tranæs holder oplæg om den nyeste viden om integration af indvandrere i Danmark og mønstrene i social udstødelse af borgere med anden etnisk herkomst end dansk. Han giver hertil de bedste eksempler på vellykkede erfaringer med integration fra rundt om i landet.
  v/ Torben Tranæs, forskningschef, SFI

  Verdens mest attraktive storby - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 12. november 2015, 09.15 -12.00
  Som den eneste af partiernes spidskandidater under kommunalvalget i 2013 er Københavns teknik- og miljøborgmester født og opvokset i hovedstaden. Morten Kabell besøger netværket og fortæller om de udfordringer, byens vækst og popularitet i Danmark og udlandet medfører både på det økonomiske, tekniske og miljømæssige område.
  v/ Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester, København

  Populærkultur vs. Kultureliten - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 16. november 2015, 09.15 -12.00
  Kultur har altid ageret platform for konflikt mellem eliten og masserne, men hvordan ser konflikten ud anno 2015? Kulturredaktør på Politiken Rune Lykkeberg har et solidt kendskab til de kulturelle strømninger i dagens Danmark og vil i dette oplæg give os en statusopdatering på kampen mellem populærkultur og elitekultur.
  v/ Rune Lykkeberg, kulturredaktør på Politiken

  Det politiserede sygehusvæsen - Offentlig styring
  Tirsdag den 17. november 2015, 09.15 -12.00
  Sygehusene er under konstant politisk bevågenhed. Hospitalsdirektør på Gentofte Hospital Eva Zeuthen Bentsen vil i dette oplæg beskrive sin oplevelse af krydspresset mellem borgernes forventninger og politikernes styringsiver. Zeuthen Bentsen tager os tættere på sin hverdag, når hun forklarer, hvordan sygehusvæsnet under foranderlige rammevilkår forsøger at levere en effektiv behandling af høj kvalitet. Og så giver hun eksempler på, hvornår den offentlige styring er hensigtsmæssig - og hvornår den er stik modsat.
  v/ Eva Zeuthen Bentsen, hospitalsdirektør på Gentofte Hospital

  Fødevarer – fremtidens vækstmarked? - Fødevarepolitisk Netværk
  Tirsdag den 17. november 2015, 09.15 -12.00
  På trods af den økonomiske krise vrimler det med nye idéer og nye virksomheder, når det gælder råvarer, restauranter og butikker inden for fødevareområdet. Men hvad skal der til, før en ny idé bliver mere end bare en modedille hos forbrugerne? Søren Ejlersen står i dag med en gedigen og holdbar succes efter stiftelsen af Aarstiderne som et ideologisk grædsrodsprojekt for mere end 15 år siden. Hvad er hans opskrift – og hvordan ser han på fremtidens fødevaremarked?
  v/ Søren Ejlersen, medstifter og næstformand i Aarstiderne A/S

  Bedre finansregulering - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 17. november 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan kæmper man den politiske kamp for bedre regulering? Og skal der både mere og mindre regulering til i fremtiden? Formand for de brancheansattes fagforening, Finansforbundets Kent Petersen, gæster netværket og fortæller om arbejdet set fra hans stol. Han vil samtidigt rejse debatten om de udfordringer, den danske aftalemodel står overfor i en branche, hvor det politiske ønske om regulering kan være stærkt på nationalt og europæisk plan.
  v/ Kent Petersen, formand for Finansforbundet

  Hvad lærte vi af Folketingsvalget? - Politisk Kommunikation
  Fredag den 20. november 2015, 09.15 -12.00
  Hvem førte den bedste valgkamp, og hvilke erfaringer kan vi drage heraf? Helle Ib har som journalist og politisk kommentator på Dagbladet Børsen erfaring fra allerøverste hylde. I dette oplæg vil hun analysere partiernes valgkampe og fremhæve succes og fejltrin.
  v/ Helle Ib, politisk kommentator på Dagbladet Børsen

  Samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsessektoren - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus
  Tirsdag den 24. november 2015, 09.15 -12.00
  Hvad er aktuelt de fem største udfordringer i samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsessektoren? Vi stiller spørgsmålet til den administrerende direktør i Tænketanken DEA, som er stiftet af DSEB (tidl. FUHU - Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse), organisationen, der i sin tid grundlagde Niels Brock og CBS. Tænketanken DEA's formål er at øge viden om sammenhængen mellem danske virksomheders konkurrenceevne og samfundets investeringer i uddannelse, forskning og innovation.
  v/ Stina Vrang Elias, administrerende direktør, Tænketanken DEA

  Velfærdsydelser på private hænder? - Offentlig styring - Aarhus
  Torsdag den 26. november 2015, 09.15 -12.00
  Produktivitetskommissionen har lagt op til, at flere offentlige opgaver udliciteres til private, og Finansministeriet arbejder på at få foretaget en omdiskuteret undersøgelse om nytteværdien af udlicitering på områder som ældreomsorg, dagtilbud og det specialiserede socialområde. Er udlicitering og konkurrenceudsættelse nøglen til at langtidssikre velfærdsstaten, og er det en økonomisk nødvendighed? Kan den bløde velfærd udliciteres, og skal private tjene penge på offentlig velfærd? Vi inviterer to markante borgmestre til at tage debatten.
  v/ Borgmester i Silkeborg Steen Vindum (V) og borgmester i Fredericia Jacob Bjerregaard (S)

  Holdningsændringer i socialdebatten - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 3. december 2015, 09.15 -12.00
  Inden for den offentlige socialdebat kan enkeltsager hurtigt overskygge for nuancer og fokus rykkes fra samfundsproblemer til den enkelte. Hvilken betydning har det for danskernes holdning til de socialt udsatte, og hvad betyder debatten for de politiske svar fra Christiansborg? På dagens netværksmøde vil forstander på Kofoeds Skole og formand for Socialpolitisk Forening Robert Olsen give sit bud på, hvordan socialdebatten påvirker de socialt udsatte og lægge op til debat om, hvordan holdninger og debatten kan rykkes.
  v/ Robert Olsen, forstander på Kofoeds Skole, formand for Socialpolitisk Forening og medlem af Rådet for Socialt Udsatte

  Rimer SKAT og Twitter? - Politisk Kommunikation
  Torsdag den 3. december 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan kan forvaltningen drage nytte af sociale medier? Jesper Rønnow Simonsen, direktør for SKAT, bruger Twitter aktivt i styrelsens eksterne kommunikation. Han giver i dette oplæg et godt indblik i muligheder og farer ved anvendelsen af sociale medier i den danske forvaltning. Han kommer desuden ind på sit syn på "krisemanagement" - en vigtig ting at kunne mestre, når man som en af landets vigtigste offentlige institutioner har en central rolle i en ofte ophedet politisk debat.
  v/ Jesper Rønnow Simonsen, direktør for SKAT

  DSB på sporet - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 20. januar 2016, 09.15 -12.00
  Overskriften giver sig selv, når vi til dagens møde har inviteret DSB’s nye topchef - den femte over en periode på syv år - til at fortælle om sine målsætninger for selskabet, om samarbejdet med DSB’s mange interessenter og om de daglige udfordringer i et statsejet selskab med knap 8000 ansatte og omkring 500.000 daglige kunder.
  v/ Flemming Jensen, adm. direktør, DSB

  Renteniveau og kronekurs - Finanssektornetværket
  Onsdag den 20. januar 2016, 09.15 -12.00
  På det seneste har kronen været under voldsomt pres med tvivl om den danske fastkurspolitik til følge, og renterne er faldet til et (verdens)historisk lavt niveau. SaxoBanks markante cheføkonom giver sit bud på årsagerne og på, hvad der skal til fremadrettet for at skabe ro og balance på valutamarkederne og et ”normaliseret” renteniveau.
  v/ Steen Jacobsen, cheføkonom, SaxoBank

  Alment boligbyggeri: billige boliger og blandede bydele - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 21. januar 2016, 09.15 -12.00
  En grundsten i den danske model for almene boliger er at sikre betalelige boliger og blandede boligområder, så mindre ressourcestærke familier kan bo dør om dør med mere ressourcestærke familier. Hvordan undgår vi, at København ender som London og Paris, hvor boliger i byen efterhånden kun er en mulighed for de bedre stillede? Bent Madsen giver sit bud på, hvordan man bedst sikrer billige boliger og blandede bydele i København.
  v/ Bent Madsen, administrerende direktør, Danmarks Almene Boliger (BL)

  Kan medicinen blive for dyr? - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 26. januar 2016, 09.15 -12.00
  I dag gør man det ikke i Danmark. Men det bliver nødvendigt i fremtiden: At afvise lægemidler på grund af prisen. Sådan lød forudsigelsen på sidste års Folkemøde på Bornholm fra Steen Werner Hansen, formanden for Koordinationsrådet for Ibrugtagningen af ny Sygehusmedicin (KRIS). Rådet blev nedsat i 2012 og afgør, hvilke nye medicintyper lægerne fortrinsvis skal bruge i det offentlige sundhedsvæsen. På dagens møde uddyber han sit synspunkt, lægger op til debat og fortæller om KRIS’ arbejde og samarbejde med de mange interessenter i sundhedssektoren.
  v/ Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev Hospital og formand for KRIS - Koordinationsrådet for Ibrugtagningen af ny Sygehusmedicin

  Undervisningsministeriet i skudlinjen - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 27. januar 2016, 09.15 -12.00
  De seneste år er uddannelsespolitikken som så ofte før røget til tops på den politiske agenda. Undervisningsministeriet skal i den forbindelse forsyne skiftende ministre med udspil, der kan samle en bred kreds af partier. På dagens møde sætter vi bl.a. fokus på processerne før, under og efter store politiske initiativer som f.eks. skolereformen, der udfordrer ministeriet og fører til pres fra en lang række interessenter. Desuden spørger vi, hvad der er de mest aktuelle problemstillinger set fra toppen af ministeriet lige nu, og hvad der er store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Jesper Fisker, departementschef, Ministeriet for Børn og Undervisning

  Konkurrencesituationen i detailsektor og fødevareproduktion - Fødevarepolitisk Netværk
  Onsdag den 10. februar 2016, 09.15 -12.00
  Hvad er status for konkurrencevilkårene i den danske detailsektor og fødevareproduktion? Hvad ser Adrian Lübbert som de store knaster i sit arbejde pt., og hvilke udfordringer står Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen over for i de kommende år, hvad angår detailsektor og fødevareproduktion?
  v. Adrian Lübbert, Kontorchef i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens konkurrencecenter for fødevarer, landbrug, industri og detailhandel (FLID).

  En moderne fødevareproduktion - Fødevarepolitisk Netværk
  Onsdag den 2. marts 2016, 09.15 -12.00
  Karen Hækkerup blev ved sin udnævnelse som direktør flere steder kaldet et nybrud og et perfekt match, bl.a. fordi Landbrug & Fødevarer har fået en erfaren leder, der kan favne begge sider af det politiske spektrum. På dagens møde beder vi Karen Hækkerup fortælle om sine visioner for et moderne fødevaresektor i vækst. Hvad ser hun som de store knaster i sit arbejde pt., og hvordan vil hun tackle de udfordringer Landbrug & Fødevarer står over for i de kommende år?
  v. Karen Hækkerup, direktør i Landbrug & Fødevarer

  Skal der tryk på ud eller på dannelse i ordet uddannelse? - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 2. marts 2016, 09.15 -12.00
  Er hele uddannelsessektoren ved at blive forandret som konsekvens af ændret menneskesyn og ændret syn på, hvad elever og studerende skal have med i bagagen, når de går videre ud i livet? Hvad er konsekvenserne for undervisningens organisering på skoler og uddannelser? Og hvad med problematikken omkring den såkaldte ”restgruppe”, der er et resultat af manglende ”performance” i skolen samt voksende barrierer på arbejdsmarkedet for dem, der ikke har papir på deres kvalifikationer? Stefan Hermann afdækker konturerne for fremtidens uddannelsessektor.
  v/ Stefan Hermann, rektor på Professionshøjskolen Metropol

  Åbenhed og innovation i byggebranchen - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 3. marts 2016, 09.15 -12.00
  Ved i højere grad at inddrage ”developere” i diskussionen om udviklingen af byrummet og ved at sikre, at byggebranchen fremstår som et fællesskab og ikke som konkurrenter, kan man ifølge Tony Christrup øge branchens eksport af danske byggeløsninger. På dagens møde fortæller han om, hvordan man kan løfte byggebranchen som helhed ved at udvide rammerne for dialog og bevæge sig udover kassetænkning.
  v/ Tony Christrup, landsformand i Byggesocietetet og udviklingsdirektør i Arkitektgruppen

  Politisk udrykning - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 8. marts 2016, 09.15 -12.00
  Allan Søgaard Larsen er førstemand i Falck. Han fortæller om den delikate balance at bedrive lobby i krydsfeltet mellem offentlige og private interessenter. Søgaard Larsen vil dele ud af sine erfaringer med public affairs på allerhøjeste hylde.
  v/ Allan Søgaard Larsen, CEO i Falck

  Liberaliseringens pris og konsekvenser - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 10. marts 2016, 09.15 -12.00
  Hvilke konsekvenser har liberaliseringen for de ansatte i transportsektoren? Dagens oplægsholder lægger på dagens møde op til debat. I forbindelse med FPU’s seneste konflikt med selskabet Ryanair udtalte hun: ”Selvom de konflikter, vi har set og ser i luftfarten, er meget forskellige, så er symptomerne alligevel udtryk for samme sygdom. Uanset om vi snakker SAS, Norwegian eller Ryanair, så handler konflikterne om …ræset mod bunden. De lave flypriser kan kun hentes hjem gennem nedskæringer i servicen og forringelser af de ansattes løn og arbejdsvilkår.
  v/ Thilde Waast, formand for Flyvebranchens Personale Union (FPU)

  En sammenhængende indsats på socialområdet - Socialpolitisk netværk
  Fredag den 11. marts 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan sikres sammenhængen for den udsatte borger, der møder et system, som er svært at overskue? Kan man skabe et system ud fra borgerens behov fremfor forvaltningens? Vi har inviteret kontorchef for KL’s Center for Social og Sundhed Tina Wahl til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes, og hvilke tiltag der er nødvendige.
  v/ Tina Wehl, kontorchef for KL’s Center for Social og Sundhed

  CO2-mål hos Mærsk: hvordan kan der sejles længere på literen? - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 15. marts 2016, 09.15 -12.00
  2020-mål er ikke blot et politisk arbejdsredskab, der arbejdes henimod på Slotholmen og i Christiansborgs forhandlingslokaler. På Esplanaden er der blevet sat 2020-mål for CO2-udslip, så Maersk skal reducere brændstofforbruget med 60 pct. Vi har inviteret Global Head of Sustainability i Maersk Line, Signe Bruun Jensen, til at gæste netværket til en debat om, hvilket ansvar virksomheder har i fremtidens klimastrategi, hvorfor Maersk har lagt 2020-målene, og hvordan de vil nå i havn.
  v/ Signe Bruun Jensen, Global Head of Sustainability i Maersk Line

  En hjertesag - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 16. marts 2016, 09.15 -12.00
  Formanden for Hjerteforeningen har udtalt, at ansættelsen af en ny administrerende direktør vil komme til at betyde ændringer i Hjerteforeningens strategi: ”Vi øger vores strategiske ambitioner og hæver vores mål om øget vækst til gavn for hjertepatienterne." Den nye direktør sætter på dagens møde flere ord på, hvad det konkret betyder, og hvad der skal til for at lykkes med det i en sundhedssektor med kamp til stregen om opmærksomheden.
  v/ Kim Høgh, administrerende direktør i Hjerteforeningen

  Kan den danske pensionsmodel overleve? - Finanssektornetværket
  Torsdag den 17. marts 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder fortæller om den udfordring, pensionskasserne har med at finde egnede investeringer ved de ekstremt lave renter. Bankreguleringerne gør det stadigt vanskeligere for bankerne at påtage sig langfristede risici, mens pensionskasserne viser interesse for at låne penge direkte ud til virksomheder. Hvad er investeringsstrategien i et lavrentemiljø, givet at pensionskasserne skal servicere deres garantier? Vil der fremover komme en arbejdsdeling, så bankerne koncentrerer sig om risikoformidling, mens pension og liv bliver de egentlige risikotagere?
  v/ Per Klitgård, administrerende direktør, Danica

  Ret og pligt – eller rettidig omhu - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 12. april 2016, 09.15 -12.00
  Velfærdssamfundet er på vej til at falde fra hinanden, fordi vi er blevet mere solidariske med os selv frem for med de, der har det svært. Så kontant var meldingen fra Jørn Henrik Petersen, professor i socialvidenskab på 41. år fra Syddansk Universitet, da han sidste år udgav bogen ”Pligt og ret - ret og pligt” om velfærdsstatens idégrundlag og historie. Han gæster netværket og lægger op til en debat om det menneskesyn, der gemmer sig bag de politiske reformer og velfærdssamfundets udvikling eller afvikling.
  v/ Jørn Henrik Petersen, professor, dr.phil. et lic.oecon, Center for Velfærdsstatsforskning, Institut for Statskundskab, SDU

  Værdikamp om gymnasierne - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 11. maj 2016, 09.15 -12.00
  Gymnasierne skal reformeres, lyder det fra begge sider af Folketingssalen. Men hvordan? Skal det være med mindre justeringer af studieretningsgymnasiet og et karakterkrav på 2, som SR-regeringen har foreslået? Eller skal det være en større reform, hvor gymnasiet bliver bragt til at ligne gymnasiet fra før reformen i 2005 og med et karakterkrav på mindst 4 for at komme ind på gymnasiet, som de borgerlige foreslår? Og skal eleverne vælge mindst to studieforberedende fag på højt niveau? Under alle omstændigheder er der lagt op til værdikamp til stregen om gymnasiernes fremtid.
  v/ Karen Ellemann, næstformand for Uddannelses- og Forskningsudvalget (V)

  Realkredittens aktuelle udfordringer - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  Bidragssatser, rentetilpasning, afdragsfrihed - dansk og international regulering af sektoren. Der er nok at tage fat på, når Realkreditrådets direktør på dagens møde fortæller om brancheforeningens aktuelle udfordringer, politiske interessevaretagelse og om, hvordan hun ser på fremtiden for den danske realkreditmodel.
  v/ Ane Arnth Jensen, direktør, Realkreditrådet

  Regeringens politik for modernisering af den offentlige sektor - Offentlig styring - Aarhus
  Torsdag den 26. maj 2016, 09.15 -12.00
  Har regeringen en overordnet politik for moderniseringen af den offentlige sektor, og hvordan foregår samarbejdet - og diskussionerne - mellem de mange aktører og institutioner, der har en aktie i denne problemstilling? Vi spørger Marie Munk, der er chef for den afdeling i Økonomi- og Indenrigsministeriet, der har til opgave at fastlægge de overordnede politikker for modernisering af den offentlige sektor. Her spænder opgaverne over kvalitet og styring til god ledelse, regelforenkling, afbureaukratisering og digitalisering.
  v/ Marie Munk, afdelingschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet

  Sundhedspolitisk debat - Sundhedspolitisk netværk
  Mandag den 30. maj 2016, 09.15 -12.00
  Forud for Folketingets sommerferie inviterer vi til politisk debat om aktuel sundhedspolitik med fire markante politikere. Hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til sundhedsstoffet, og hvor er der en fælles vilje til reformer?
  v/ Karen J. Klint (S), Hans Andersen (V) (ikke bekræftet), Stine Brix (EL) (ikke bekræftet) og Liselott Blixt (DF)

  Sikkert og grønt fremad - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 31. maj 2016, 09.15 -12.00
  Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved at understøtte, at transportvirksomhederne er effektive, innovative, sikre og grønne. Trafikstyrelsens arbejdsopgaver er placeret mellem det politiske niveau i departementet og branchens virksomheder. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger, og hvor ser direktøren de store knaster på lidt længere sigt? Og hvad lægger styrelsen vægt på, for at samarbejdet med de mange interessenter udenfor ministeriet skal fungere optimalt?
  v/ Carsten Falk Hansen, direktør, Trafikstyrelsen

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: