• Se alle

  Klima- og energipolitisk debat - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 3. maj 2016, 09.15 -12.00
  Skal der overhovedet være plads til idealisme i den politiske debat om fremtidens klima? Eller skal vi bruge mere tid på grønne visioner fremfor grøn realisme? Ved dagens netværksmøde inviteres der til debat mellem 4 markante klima- og energiordførere med 2 fra hver sin side af det politiske spektrum. Hvordan ser de klima- og energipolitikkens fremtid, og hvor skal det politiske samarbejde om løsninger findes?
  v/ Lisbeth Bech Poulsen (SF), Ida Auken (RV), Thomas Danielsen (V) og Mikkel Dencker (DF)

  Ny skole - ny ledelse - Offentlig styring
  Torsdag den 12. maj 2016, 09.15 -12.00
  Anders Bondo Christensen kigger fremad: Hvordan vil de seneste overenskomster og skolereformen påvirke den fremtidige styring af folkeskolerne? Og så ser han tilbage på forrige års voldsomme konflikt mellem lærerne og Kommunernes Landsforening og det hæsblæsende forhandlingsforløb. Hvad fortryder han, og hvad gjorde han godt?
  v/ Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

  Den nye konkurrence på arbejdsmarkedet - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 18. maj 2016, 09.15 -12.00
  Når udlændinge indtager det danske arbejdsmarked, forvandler den politiske debat sig ofte til et spørgsmål om udvikling eller afvikling af det danske arbejdsmarked og velfærdssamfundet. Men er den billigere arbejdskraft fra udlandet udtryk for social dumping, velfærdsturisme eller grundsten for at sikre fremtidens vækst? Vi har inviteret to af de stærkeste stemmer i debatten, HK's formand Kim Simonsen og underdirektør i DA Erik E. Simonsen, til at give deres bud på, hvad udviklingen kræver af handling fra virksomheder, myndigheder, politikere – og af deres egne organisationer.
  v/ Kim Simonsen, Formand i HK og Erik E. Simonsen, underdirektør i DA

  Hvordan skabes byliv? - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 19. maj 2016, 09.15 -12.00
  Nye bydele skyder op mange steder i København og omegn, og fælles for dem er det centrale spørgsmål om, hvordan man får liv i dem. Kan byliv reelt planlægges på et tegnebræt? Hvordan sikrer man liv omkring nye bygninger? Og hvordan spiller forretningsliv sammen med skabelse og udviklingen af byliv?
  v/ Karen Nielsen, udviklingsdirektør, Steen & Strøm og Rikke Faaborg, udviklingschef, By & Havn

  Kultur til alle tider? - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 23. maj 2016, 09.15 -12.00
  På en af de absolutte topposter i dansk kulturpolitik sidder direktøren i Kulturstyrelsen. Jesper Hermansen vil i dette oplæg give et indblik i, hvilke overvejelser styrelsen gør sig i prioriteringen af de begrænsede kulturmidler, samt hvordan man laver kultur for færre penge.
  v/ Jesper Hermansen, direktør for Kulturstyrelsen

  Hvorfor er der brug for læringsreform og forandringsledelse i skolen? - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 23. maj 2016, 09.15 -12.00
  Skolereformen har sat skarpt fokus på skoleledelse. Hvad skal der til, for at alle børn bliver så dygtige som muligt uanset deres sociale baggrund? Hvordan gennemfører man store forandringer, som også er født i en konflikt med lærerne om deres arbejdsvilkår? Lederne skal sikre, at eleverne kommer godt i gang lige fra børnehaven og sørge for, at de kommer godt videre, så de gennemfører en ungdomsuddannelse. Kan lederne det? Og er reformen svaret på de mål, politikerne har sat for fremtidens skole?
  v/ Claus Hjortdal, formand for skolelederforeningen

  Politisk kommunikation med erhvervsbriller - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  Som direktør for Falck Healthcare og tidligere særlig rådgiver har Peter Goll stor erfaring med politisk kommunikation fra allerhøjeste niveau. Goll vil i dette oplæg dele ud af sine nyerhvervede erfaringer fra en større privat virksomhed og lægge op til debat: Hvordan kan man i det private erhvervsliv bruge en erfaren spindoktor fra Slotsholmen, og hvordan kan man i kommunikationsarbejdet i en politisk ledet organisation trække på erfaringer fra det private erhvervsliv?
  v/ Peter Goll, direktør i Falck Healthcare og tidl. særlig rådgiver for justitsminister Morten Bødskov (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Kvalitet i uddannelserne - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  EVA leverer viden, metoder og redskaber til kvalitetsudvikling indenfor dagtilbud, skole og uddannelser, som støtter institutionerne i arbejdet med kvalitetsudvikling, refleksion over egen praksis og brug af viden som grundlag for udvikling. EVA's direktør lægger på dagens møde op til debat om arbejdet med kvalitetsbegrebet i uddannelsessystemet.
  v/ Mikkel Harder, direktør, EVA

  Realkredittens aktuelle udfordringer - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  Bidragssatser, rentetilpasning, afdragsfrihed - dansk og international regulering af sektoren. Der er nok at tage fat på, når Realkreditrådets direktør på dagens møde fortæller om brancheforeningens aktuelle udfordringer, politiske interessevaretagelse og om, hvordan hun ser på fremtiden for den danske realkreditmodel.
  v/ Ane Arnth Jensen, direktør, Realkreditrådet

  Det politiske brand - Branding, kampagne og omdømme
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  Oftest taler vi om brand i forhold til private virksomheder. Men et godt brand er mindst lige så vigtigt for et politisk parti, en interesseorganisation, fagforening eller NGO. Sigge Winther-Nielsen vil fortælle om, hvorfor politiske organisationer bør arbejde lige så meget med branding som de private virksomheder og give konkrete input til arbejdet. Han vil også diskutere, hvad markedsorienteringen blandt de politiske organisationer i både ind- og udland betyder for det politiske system og give sit bud på fremtidens politiske branding.
  v/ Sigge Winther-Nielsen, politisk analytiker, Politiken (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Når politisk interessevaretagelse lykkes - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  Der kan nogle gange være langt mellem lobbybøgernes læresætninger og den politiske verdens virkelighed. På dagens netværksmøde har vi inviteret to aktører, der på hver deres politiske områder har fået markante fingeraftryk på lovgivningen og den politiske debat. De vil fremlægge deres strategiske overvejelser, den konkrete udførelse og se tilbage på efterspillet af deres lobbyindsats.
  v/ John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd (om planloven) og Anders Kretzschmar, adm. direktør, Apotekerforeningen (om apotekerloven) (fællesmøde med netværket Public Affairs)

  Når politisk interessevaretagelse lykkes - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  Der kan være langt mellem Public affairs-eksperter og lobbybøgernes læresætninger og store ord til den politiske verdens virkelighed. På dagens netværksmøde har vi derfor inviteret to markante aktører, der på hver deres politiske områder har fået markante fingeraftryk på lovgivningen og den politiske debat. De vil fremlægge deres strategiske overvejelser, den konkrete udførelse og se tilbage på efterspillet af deres lobbyindsats.
  v/ John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd (om planloven) og Anders Kretzschmar, adm. direktør, Apotekerforeningen (om apotekerloven) (fællesmøde med finanspolitisk netværk)

  Satspuljen: Er et opgør på vej? - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  I efteråret 2014 nedsatte Finansministeriet en taskforce, som skulle granske de over 800 projekter, satspuljen udgør. Et flertal i Folketinget meldte sig dengang klar til opgør med det omstridte puljesystem. Men hvad er status nu? Og hvordan bør fremtiden se ud for satspuljen? Vi har inviteret 4 markante politikere - 2 fra hver fløj - til debat.
  v/ Pernille Skipper (EL), Pernille Rosenkrantz-Theil(S), Henrik Dahl (LA) og Jan E. Jørgensen (V)

  Regeringens politik for modernisering af den offentlige sektor - Offentlig styring - Jylland
  Torsdag den 26. maj 2016, 09.15 -12.00
  Har regeringen en overordnet politik for moderniseringen af den offentlige sektor, og hvordan foregår samarbejdet - og diskussionerne - mellem de mange aktører og institutioner, der har en aktie i denne problemstilling? Vi spørger Marie Munk, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, der har til opgave at fastlægge de overordnede politikker for modernisering af den offentlige sektor. Her spænder opgaverne over kvalitet og styring til god ledelse, regelforenkling, afbureaukratisering og digitalisering.
  v/ Marie Munk, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen

  Sikkert og grønt fremad - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 31. maj 2016, 09.15 -12.00
  Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved at understøtte, at transportvirksomhederne er effektive, innovative, sikre og grønne. Trafikstyrelsens arbejdsopgaver er placeret mellem det politiske niveau i departementet og branchens virksomheder. Så hvad lægger styrelsen vægt på, for at samarbejdet med de mange interessenter udenfor ministeriet skal fungere optimalt? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger, og hvor ser Carsten Falk Hansen de store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Carsten Falk Hansen, direktør, Trafikstyrelsen

  Radikalisering: Når børn af velfærdssamfundet bliver ekstremister - Integrationspolitisk netværk
  Onsdag den 1. juni 2016, 09.15 -12.00
  Hvad gør man, når unge født og opvokset i Danmark vender demokratiet ryggen og tager turen til Syriens kampzoner og hjem igen? Og hvem er disse unge mænd, der drømmer om kalifat frem for velfærdssamfund? Journalist og forfatter Jakob Sheikh gæster netværket og tegner et billede af de mennesker, der er født og vokset op i Danmark, men som tiltrækkes af ekstremismen.
  v/ Jakob Sheikh, Journalist på Politiken og forfatter til ”Danmarks børn i hellig krig”

  Landbruget som erhverv: Forskellige regeringer, forskellige prioriteringer - Miljøpolitisk netværk
  Torsdag den 2. juni 2016, 09.15 -12.00
  Skellet mellem blokkene i dansk politik er traditionelt tydelig i hensynet til landbrugets erhvervsvilkår sat over for miljøreguleringer. Et af de seneste eksempler er randzonelovgivningen, der trådte i kraft under den daværende røde regering med det formål at beskytte miljø og natur, men som blev afskaffet af Venstre-regeringen af hensyn til landmændene. Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, deler sine erfaringer om, hvordan man som landbrugets store stemme gebærder sig under regeringer med varierende prioriteringer.
  v/ Martin Merrild, formand, Landbrug & Fødevarer

  Sundhedsøkonomi – et politisk minefelt - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 8. juni 2016, 09.15 -12.00
  Jakob Kjellberg har i mange år været en af landets mest fremtrædende sundhedsøkonomer. Han fortæller om nogle af de seneste års mest banebrydende sundhedsøkonomiske forskningsresultater og løfter i den forbindelse sløret for sine egne og KORA’s aktuelle fokusområder. Den seneste økonomiaftale mellem staten og regionerne får sikkert også et par ord med på vejen.
  v/ Jakob Kjellberg, professor og programleder for Sundhed i KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

  Byudvikling set fra vandet - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 9. juni 2016, 14.00 -16.00
  Netværkets facilitator Jens Kramer Mikkelsen tager medlemmerne på en sejltur rundt i Københavns Havn og beretter om beslutningsprocesserne bag nogle af de udviklingsprojekter, der er i støbeskeen, og som bidrager til den usædvanlige forvandling, havnen har gennemgået, siden de første industrigrunde blev genanvendt til nye og mere tidssvarende formål. Opsamlingssted: IDA mødecenter.
  v/ Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør for By & Havn

  Mærsk, McDonald’s og Microsoft - Branding, kampagne og omdømme
  Onsdag den 22. juni 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan arbejder store multinationale virksomheder med strategisk kommunikation og omdømme? Det vil Sara Helweg-Larsen delagtiggøre os i, når hun besøger netværket. Sara er kommunikationsdirektør i Maersk Line og har tidligere haft lignende stillinger hos McDonald’s og Microsoft. På mødet vil vi få et sjældent indblik i maskinrummet i kommunikationsafdelingerne i nogle af verdens mest profilerede virksomheder.
  v/ Sara Helweg-Larsen, kommunikationsdirektør Maersk Line

  Statsministerens hjerne - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 23. august 2016, 09.15 -12.00
  Noa Redington har som personlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt erfaring med politisk kommunikation fra absolut højeste niveau. Med udgangspunkt i sine erfaringer fra Statsministeriet vil Redington give sit bud på, hvordan man bedst samtænker kommunikation og politikudvikling. For hvad skal kommunikationsfolket fokusere på – højpandet såvel som lavpraktisk – når man bevæger sig i grænselandet mellem politik og policy.
  v/ Noa Redington, tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Ministerens visioner - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 25. august 2016, 09.15 -12.00
  Hvad er status på beskæftigelsespolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle arbejdsmarkedsområde. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens beskæftigelsespolitik, hvad er status efter det første år og hvad skal i fokus i den kommende tid?
  v/ Jørn Neergaard Larsen, Beskæftigelsesminister (V) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Altid til stede - Branding, kampagne og omdømme
  Tirsdag den 30. august 2016, 09.15 -12.00
  Siden 2008 har Anders Ladekarl stået i spidsen for Røde Kors i Danmark. Ladekarl vil fortælle om arbejdet med at skabe en ny fortælling om udviklingsbistand og nødhjælp for Røde Kors, og hvordan organisationen arbejder målrettet med medlemshvervning og -aktivering og ikke mindst erfaringerne med, hvordan man mest effektivt får danskerne til lommerne, når de skal donere til godgørende formål. Han vil også give et indblik i de svære overvejelser om, hvordan Røde Kors og de andre humanitære organisationer skal kommunikere i den aktuelle flygtningekrise.
  v/ Anders Ladekarl, generalsekretær Dansk Røde Kors (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Hvilke kommuner styrer bedst? - Offentlig styring - Jylland
  Onsdag den 31. august 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder lægger op til debat om nogle af de seneste års mest banebrydende forskningsresultater omkring kommuners og regioners opgaveløsning og økonomistyring. Han løfter i den forbindelse sløret for sine egne og KORA’s aktuelle fokusområder. Den seneste økonomiaftale mellem staten og kommunerne får også et par ord med på vejen.
  v/ Peter Holdt-Olesen, analyse- og forskningschef for økonomi og benchmarking, KORA

  Europæisk energiunion og energisikkerhed - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 31. august 2016, 09.15 -12.00
  Kan EU gennem skabelsen af en Energiunion levere billigere, stabil og renere energi? Og er udsigten til et indre energimarked med mindre import fra Rusland nok til sikre den fornødne politiske vilje? På dagens møde gæster Martin Lidegaard netværket, og kommer med sin vurdering af den nuværende status på Energiunionen, samt de konsekvenser et indre energimarked kan have for en samlet europæisk sikkerheds-, klima- og energipolitik.
  v/ Martin Lidegaard (R), fhv. Klima- og energiminister og Udenrigsminister (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  I hjertet af Europa - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 1. september 2016, 09.15 -12.00
  I dag bliver en stadig større del af de politiske beslutninger truffet i Bruxelles. Den belgiske hovedstad er derfor en helt central arena for moderne interessevaretagelse. Morten Boje Hviid har som Head of EU Affairs for British American Tobacco været en central spiller i denne lobbykamp. Han fortæller her om de særlige muligheder og begrænsninger for interessevaretagelse i Europas hjerte.
  v/ Morten Boje Hviid, Head of EU Affairs for British American Tobacco og tidl. personlig rådgiver for Mogens Lykketoft og Helle Thorning-Schmidt (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Sundhedspolitisk debat - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til debat om aktuel sundhedspolitik med ordførerne fra Folketingets tre største partier. Hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til sundhedsstoffet, og hvor er der en fælles vilje til reformer? (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)
  v/ Liselott Blixt (DF), Flemming Møller Mortensen (S), og Jane Heitmann (V)

  Når arbejdsmarkedet skaber integration - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  I de seneste årtier er integrationen af ikke-vestlige flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet ikke imponerende. Men hvad skal der til for at få flere ikke-vestlige flygtninge og indvandrere i job? Vi inviterer direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Kasper Højvang Kyed, til oplæg og debat muligheder og begrænsninger på arbejdsmarkedet for udlændinge.
  v/ Kasper Højvang Kyed, Direktør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Departementschefen, der tænker ud af boksen på socialområdet - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  Sophus Garfiel bliver kaldt en ”fritænkende” departementschef af den nye Socialminister, Karen Ellemann. Men hvordan mener han, at socialområdet skal styres, og hvad er de kommende udfordringer? Sophus Garfiel gæster netværket og tager debatten med netværkets medlemmer om fremtidens socialpolitik og de tungeste temaer inden for sektoren. Han vil samtidig introducere arbejdet med evidens og dataindsamling, som ministeriets nye afdeling ”Analyse og Datastrategi” skal spille ind med, når der politikudvikles på socialområdet. (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)
  v/ Sophus Garfiel, Departementschef i Social- og Indenrigsministeriet

  En effektiv tovtrækker - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  Dansk Folkeparti udgør hjørnestenen i Lars Løkkes Rasmussens parlamentariske grundlag. En position som giver partiet stor indflydelse på finansloven. Partiets leder, Kristian Thulesen Dahl, har utallige finanslovsforhandlinger på sit CV. I dette oplæg deler han ud af sine erfaringer med finansloven. Ikke mindst hvordan man trækker den i sin egen retning. Og så zoomer Thulesen Dahl ud og giver sin vurdering af, hvad der er godt og skidt ved Danmarks organisering af finanslovsprocessen. (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)
  v/ Kristian Thulesen Dahl, partileder, Dansk Folkeparti

  Rammevilkår for finanssektoren - Finanssektornetværket
  Onsdag den 7. september 2016, 09.15 -12.00
  Det finansielle område i Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Ministeriets finansdirektør giver på dagens møde i overskriftsform en aktuel status på reguleringen af finanssektoren - nationalt som internationalt - og lægger op til debat: hvad er status på de seneste politiske tiltag, og hvilke nye initiativer er i støbeskeen? (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)
  v/ Steen Lohmann Poulsen, finansdirektør, Erhvervs- og Vækstministeriet

  Landsbydjøffer - Offentlig styring
  Torsdag den 8. september 2016, 09.15 -12.00
  Det er tidens tand at flytte offentlige opgaver fra by til land. Styrelseschefen i Ankestyrelsen Thorkil Juul evaluerer i dette oplæg regeringens beslutning om at rykke en række statslige styrelser ud af København. Hvad er Ankestyrelsens erfaringer med flytningen, hvilke udfordringer har det skabt – og har der været nogen fordele set fra embedsmandens stol?
  v/ Thorkil Juul, styrelseschef i Ankestyrelsen (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Den grønne lobbyist - Miljøpolitisk netværk
  Torsdag den 8. september 2016, 09.15 -12.00
  Miljøorganisationer er blandt de organisationer, der i højest grad anvender medier og mobilisering til at påvirke politiske beslutningstagere. Vi spørger præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som er landets største natur- og miljøorganisation, hvordan man mobiliserer en folkestemning? Hvilke emner der særligt egner sig til medierne? Og om medier og kampagner reelt kan rykke noget i den politiske verden?
  v/ Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident, Danmarks Naturfredningsforening (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Aktuel undervisningspolitik i perspektiv - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Mandag den 12. september 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder fortæller om de mest aktuelle temaer for diskussionerne i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og sætter dem i perspektiv af sin lange karriere – som skolelærer, som formand for ”skolelærernes parti”, og som minister i skiftende SR-regeringer.
  v/ Marianne Jelved (R), fhv. minister

  Realdania: livskvalitet for alle gennem det byggede miljø - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 14. september 2016, 09.15 -12.00
  Realdania er en af Danmarks største pengetanke. Den velgørende forening har i sin 15-årige levetid uddelt knap 16 milliarder kr. til over 2.800 projekter med det erklærede formål at øge livskvaliteten i byer og bygninger i Danmark. Hvordan er Realdania med til at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, og hvad lægger Realdania særlig vægt på, når der skal sættes nye projekter i søen?
  v/ Jesper Nygård, administrerende direktør, Realdania

  Indvandrere i det danske uddannelsessystem - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 14. september 2016, 09.15 -12.00
  Der er mange holdninger og forslag til, hvordan indvandrere og uddannelse bliver en succesfuld kombination, og med det stigende flygtningepres skal uddannelsessektoren og kommunerne i endnu højere grad forholde sig til, hvordan der sikres uddannelsesmuligheder til de nye borgere. Men hvad ved vi om, hvad der faktisk virker, og hvorfor er det så svært bl.a. at få taget i de nydanske drenge? Forskningschef i SFI, Torben Tranæs, fortæller om den nyeste viden og redegør for rammebetingelser og mulige politikker som påvirker integrationen, baseret på de danske erfaringer gennem de sidste 20 år.
  v/ Torben Tranæs, forskningschef i SFI og vismand

  Staten elsker penalhuspiger og feminister - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 15. september 2016, 09.15 -12.00
  ”Dansk litteratur lider under kvindelige forfatteres dominans”. Sådan lød titlen på et indlæg i Weekendavisen, hvor forsker Mette Pedersen Høeg for alvor skabte furore i kulturdanmark. Høeg forholder sig kritisk til moderne dansk litteratur. Især fordi mange kvindelige forfattere har snablen dybt nede i kulturkasserne, når de indtager roller som den indadvendt penalhuspige eller frembrusende feminist. Høeg kobler i dette oplæg sin egen forskning om samtidslitteratur med en krads kritik af kulturlivets kæledækker.
  v/ Mette Pedersen Høeg, ph.d-studerende ved Københavns Universitet og Fulbright Scholar ved UC Berkeley

  Investeringer i hovedstadens infrastruktur - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 20. september 2016, 09.15 -12.00
  Store nye offentlige investeringer i infrastruktur er et vigtigt element i arbejdet med at trække landet fri af den økonomiske krise. Hvordan understøtter offentlige investeringer i infrastruktur samfundsøkonomien? Hvilken rolle skal offentlige selskaber og virksomheder spille? Og hvad ligger i pipelinen, når det gælder udbygningen af hovedstadens infrastruktur? Det er temaerne på dagens netværksmøde, hvor vi får besøg af Henrik Plougmann Olsen, der siden 2009 har stået i spidsen for Metroselskabet.
  v/ Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

  I komikkens skær - Politisk kommunikation
  Onsdag den 21. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan ser en udefrakommende egentlig på vores daglige anvendelse af politisk kommunikation? Komiker Sebastian Dorset følger den politiske debat tæt – men i passende afstand til Christiansborg. I dette oplæg giver han et humoristisk indspark, der kan pirke til vores traditionelle måde at arbejde med politiske kampagner - og give sine bud på, hvornår politikere og deres følge mere eller mindre frivilligt bidrager med komiske indspark i den politiske debat.
  v/ Sebastian Dorset, komiker og foredragsholder

  Skattepolitisk debat - Skattepolitisk netværk
  Torsdag den 22. september 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til politisk debat mellem fire markante folketingspolitikere forud for efterårets forhandlinger om en skattereform. Er det muligt at overkomme de forskellige forventninger, der er til indholdet af en reform og skabe et politisk flertal bag markante skattepolitiske ændringer. Efter korte oplæg fra de fire politikere spørger medlemmerne ind til forventningerne til de kommende forhandlingers forløb og til det politiske indhold.
  v/ Jesper Petersen (S), Louise Schack Elholm (V) (ikke bekræftet), Jonas Dahl (SF) og Joachim B. Olsen (LA)

  Forhandlingen i Den Røde Bygning - Finanspolitisk netværk
  Mandag den 26. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvem står med de stærkeste kort på hånden? Og hvem kan se frem til at få sit tydelige aftryk på Finansloven? Tidligere minister og partileder for De Konservative Hans Engell tager et kig i krystalkuglen og giver sin analyse af de igangværende forhandlinger om finansloven. Engell inddrager samtidig sin store historiske viden, så der bliver tid til indsidertips og røverhistorier fra dramatiske forhandlinger i Den Røde Bygning.
  v/ Hans Engell, politisk kommentator, Ekstrabladet og fhv. minister og leder af Det Konservative Folkeparti

  Danmark digitaliseres - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 29. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvad har vi lært af digitaliseringsbølgen, og hvor er vi på vej hen? Arbejdet med en ny offentlig digitaliseringsstrategi er i gang, og som så mange andre politiske områder får området sine egne 2020-mål. Men hvordan skal digitalisering fremadrettet skabe værdi for borgere og virksomheder, og hvilken rolle spiller digitaliseringen, når den offentlige sektor skal fornyes og moderniseres? Er de stærkeste drivkræfter modernisering og innovation af velfærdsstaten - eller besparelser?
  v/ Nina Husfeldt Clasen, kontorchef i Sekretariatet for digitaliseringsstrategien, Digitaliseringsstyrelsen

  Flygtninge- og migrantudfordringen - Offentlig styring - Jylland
  Tirsdag den 4. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Kommunalt oprettede asylcentre i kommuner som Jammerbugt, Thisted og Langeland har de seneste år fået mange rosende ord med på vejen som en vej til god integration og som en katalysator for udvikling i yderområderne. Vi inviterer en borgmester og en forsker til diskussion af erfaringerne i den forbindelse og til at lægge op til debat om nye styringsudfordringer som følge af de mange udlændinge, der kommer til landet i disse år.
  v/ Mogens Gade (V), Borgmester, Jammerbugt Kommune og Zachary Whyte, postdoc, Antropologisk Institut, Københavns Universitet

  Kan Danmark blive fossilfri i 2050? - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 4. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Er det muligt, at skabe en sammenhængende og fossilfrit energisystem i Danmark indenfor de næste 35 år, eller at ændre København til en CO2-neutral by om 10 år? Begge dele kan lade sig gøre uden at bringe landet ud i økonomiske vanskeligheder, mener professor Brian Vad Mathiesen. På dagens netværksmøde fremlægger han de fremtidsscenarier, der kan bruges til at skabe grundlag for de politiske valg på klima- og energiområdet.
  v/ Brian Vad Mathiesen, professor ved Aalborg Universitets Institut for Planlægning

  Hvad ved vi egentlig? Best practice i integrationsindsatsen - Integrationspolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Når integrationsdebatten med jævne mellemrum raser, kan det være svært at skille fakta fra mere eller mindre løse politiske påstande. Hvad ved vi om, hvad der faktisk virker, når det kommer til integration af indvandrere i Danmark? Og hvad består integrationsudfordringen af for et velfærdssamfund som det danske – hvorfor er det så svært for os? Forskningschef i SFI, Torben Tranæs, fortæller om den nyeste viden om integration af indvandrere i Danmark. Han redegør for de rammebetingelser og mulige politikker som påvirker integrationen, baseret på de danske erfaringer gennem de sidste 20 år.
  v/ Torben Tranæs, forskningschef i SFI og vismand

  Personlige og politiske tanker om sundhedssektoren - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Sundhedssektoren har altid stået højt på den politiske dagsorden. Dagens oplægsholder er en af de politikere, der har haft størst indflydelse på de sundhedspolitiske prioriteringer gennem de sidste 10 år. Han giver sit personlige bud på skismaer, muligheder og løsninger på fremtidens udfordringer i sundhedssektoren.
  v/ Bent Hansen (S), formand for Danske regioner, regionsrådsformand

  Branding og public affairs - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Virksomheders evne til at påvirke politikerne afhænger i høj grad af et stærkt brand. Derfor er det helt centralt at samtænke brand og interessevaretagelse. Hos Dong Energy er det Filip Engel, som står i spidsen for denne opgave. Han fortæller i dette oplæg, hvordan den allestedsnærværende DONG-sag udfordrer organisationens arbejde med at påvirke samfundsdebatten. Ikke mindst fordi DONGs brand har fået en ordentlig rutsjetur. Engel beretter her hvordan DONG forsøger at komme på benene igen ved at benytte brand-vejen.
  v/ Filip Engel, Head of Stakeholder Relations hos Dong Energy

  Fornuftægteskab, en lang forlovelse eller ægte kærlighed: Fremtidens samarbejde for LO og FTF - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Ved kongresserne i efteråret 2015 var hovedorganisationernes fremtid på dagsordenen hos både LO og FTF og i begge lejre blev der givet grønt lys til, at man skulle fortsætte med fusionsarbejdet. Hvad er status i efteråret 2016, hvad kan medlemmerne forvente, og hvad er visionerne bag fusionen? Bente Sorgenfrey gæster netværket for at komme med sin vurdering og tager debatten om fordele og faldgrupper ved fusionen med netværkets medlemmer.
  v/ Bente Sorgenfrey, Formand for FTF

  Evidens i forvaltningen - Offentlig styring
  Torsdag den 6. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Efter Knud Aarup smækkede med døren, har Birgitte Anker overtaget jobbet som direktør for Socialstyrelsen. Med en fortid i Finansministeriet er den nye direktør stærkt forankret på Slotsholmen. Og det får hun brug for. Anker skal nemlig forhindre, at nye møgsager lammer styrelsens arbejde. I dette oplæg giver hun et indblik fremtidsplanerne for Socialstyrelsen, herunder mulighederne for at anvende evidens fra forskningsverden i den offentlige sektor.
  v/ Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen

  Miljøet og den europæiske dagsorden: Stilstand eller stille udvikling? (mødet foregår på engelsk) - Miljøpolitisk netværk
  Tirsdag den 11. oktober 2016, 09.15 -12.00
  European Environmental Agency (EEA) har til opgave at formidle pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøet og bistår EU-institutionerne og medlemslandene i at træffe kvalificerede beslutninger om miljø-forbedringer, integrering af miljøhensyn i den økonomiske politik og opfyldelse af bæredygtighedsmål. Hvad ser EEA's direktør som de store miljøpolitiske knaster i EU? Og er EU på vej i den rigtige retning eller står vi i stampe?
  v/ Hans Bruyninckx, executive director, European Environment Agency

  At være interesseorganisation i den sociale sektor - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 12. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Med ca. 700.000 medlemmer og 15.000 frivillige er Ældre Sagen Danmarks største enkeltstående forening. Hvordan driver man en så stor organisation på socialområdet? På dagens møde gæster direktør i Ældresagen, Bjarne Hastrup, netværket og fortæller om, hvilke særlige dynamikker som eksisterer for interesseorganisationer på socialområdet. Og hvad er, ifølge Ældre Sagen, de problemstillinger, som befinder højest på den socialpolitiske dagsordenen i øjeblikket?
  v/ Bjarne Hastrup, Direktør for Ældre Sagen

  Bygge- og boliginvesteringer i København - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 12. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Interessen for internationale investeringer i København er rekordstor. Claus Lønborg besøger netværket og fortæller om Copenhagen Capacity's arbejde med at markedsføre hovedstaden internationalt. Vi beder ham give sit bud på, hvad der skal til for, at København kan tiltrække yderligere udenlandske investeringer og virksomheder, der gavner bygge- og boligbranchen.
  v/ Claus Lønborg, CEO, Copenhagen Capacity

  Chefen for det hele - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 13. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Michael Christiansen sidder for bordenden, når kursen for Danmarks største medievirksomhed skal udstikkes. Med sin fortid i Det Kongelige Teater og på Slotsholmen vil han give sit syn på udfordringerne for dansk kulturpolitik i almindelighed og public service i særdeleshed: Hvor stor er DR’s kulturelle betydning egentligt - og hvad er fremtidsudsigterne for Danmarks medieflagskib?
  v/ Michael Christiansen, bestyrelsesformand for Danmarks Radio

  Hjælp, hvordan måler jeg? - Branding, kampagne og omdømme
  Torsdag den 13. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Vi taler alle sammen om, at kommunikation skal have effekt. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan måler man det? Poul Melbye er analysechef i TNS Gallup og vil dele ud af sine mangeårige erfaringer med at måle effekt i arbejdet med brand, omdømme og kampagner. Effektmålinger skal ikke blot ende som et værktøj til at demonstrere kommunikationsafdelingens værdi, men derimod skal være et aktivt styringsredskab, der kan bruges i det løbende arbejde med kommunikation og branding.
  v/ Poul Melbye, analysechef i TNS Gallup

  Inklusion: Er der plads til alle børn - og bliver alle børn så dygtige som de kan? - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 14. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Inklusion handler om, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet og lære og udvikle sig mest muligt. Men i den offentlige debat er inklusion reduceret til at handle om nogle særlige "inklusionsbørn", som angiveligt skaber enorme udfordringer i folkeskolen. Men hvad er status på en af skolens helt store udfordringer? Og hvad er perspektiverne for et barn, som ikke lige falder indenfor den aktuelle definition af normal-området?
  v/ Agi Csonka, formand for Rådet for børns læring, direktør for SFI og tidligere direktør i EVA

  Hvad er en boble? - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 25. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Carlsbergfondet har for nylig bevilget 14,4 millioner kroner til et nyt Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved KU. Aktiviteterne i CIBS er baseret på original, nytænkende interdisciplinær grundforskning. Centerlederen fortæller på mødet om anvendelsesperspektiverne i centerets forskning – særligt i relation til bobler i den finansielle sektor.
  v/ Vincent F. Hendricks, professor, Københavns Universitet

  Datasikkerhed: Hvem har noget at skjule? - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 25. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Med digitaliseringen følger risikoen for cyber-crime, som kan udgøre en reel trussel for vores moderne samfund. Er tempoet for digitaliseringen løbet fra datasikkerheden? Hvad har vi lært af de store skandaler, og hvordan sikrer vi borgerne i den offentlige infrastruktur? Dagens oplægsholder spørger, hvor moden it-sikkerheden i de danske virksomheder og offentlige organisationen er, og forsøger at give svaret på, hvordan vi bedst kan beskytte os.
  v/ Rasmus Theede, sikkerhedschef, CSC i Skandinavien og fmd. for Rådet for datasikkerhed

  Skatteret og skatteretssikkerhed - Skattepolitisk netværk
  Onsdag den 26. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Vi har de seneste år set en række spektakulære sager, hvor skattemyndighederne er blevet anklaget for overdreven nidkærhed og tilsidesættelse af elementære retsprincipper. Hvor er de største udfordringer for borgere og virksomheders retssikkerhed i øjeblikket, og hvad er de gode råd til lovgiver og skattemyndigheder, hvis kritikken skal imødekommes? Tænketanken Justitias skatterets-ekspert lægger op til debat.
  v/ Marie Krogsgaard Pedersen, advokat, LL.M, tænketanken Justitia

  Transportpolitisk interessevaretagelse i praksis - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 26. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer den fhv. direktør for en af landets transportpolitiske erhvervsorganisationer til at holde oplæg om sit syn på politisk interessevaretagelse i praksis. Hvordan sikrer organisationer sig indflydelse på den førte politik? Hvordan samarbejder organisationen med andre aktører? Hvad er de praktiske do’s and don’ts?
  v/ Gitte Lillelund Bech, public affairs director, Advice A/S og fhv. direktør, Danske Havne

  Fremtidens Professionshøjskole - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 3. november 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder lægger op til debat om professionshøjskolernes rolle i forhold til de andre store ”blokke” i uddannelsessektoren: gymnasierne (som aftager af studenter), folkeskolen (som ansvarlig for læreruddannelsen) og universiteterne (som konkurrent og del af fødekæden), herunder betydningen af professionshøjskolernes nye placering under Uddannelsesministeriet.
  v/ Harald Mikkelsen, rektor og formand for Danske Professionshøjskoler

  For travl til implementering? - Offentlig styring
  Torsdag den 3. november 2016, 09.15 -12.00
  Folkeskolereformen blev gennemført under stort ståhej. Her to år efter indførslen møder vi den ansvarlige departementschef. Jesper Fisker leverer i dette oplæg et statustjek på reformen: Hvad gik godt og skidt i styringen af processen, og hvordan skaber det offentlige en kultur med fokus på implementering, når tv-kameraerne er slukket, og politikerne finder på ny lovgivning?
  v/ Jesper Fisker, departementschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Fra ambassadør til lobbyist - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 8. november 2016, 09.15 -12.00
  Interessevaretagelse er kerneopgaven både indenfor public affairs og i diplomatiet. Anne H. Steffensen har haft en lang og flot karriere i den danske udenrigstjeneste blandet andet som ambassadør i London. I dag er hun imidlertid generaldirektør for Danmarks Rederiforening og varetager nu interesserne for Danmarks største eksportindustri. Steffensen beskriver i dette oplæg sit særlige lobbyarbejde for ”Det Blå Danmark”. Og så giver hun et indblik i, hvilke tricks fra diplomatiet man kan benytte i sin public affairs-indsats.
  v/ Anne H. Steffensen, Generaldirektør og CEO for Danmarks Rederiforening og tidl. ambassadør i London

  Det primære sundhedsvæsen - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 10. november 2016, 09.15 -12.00
  En fremtidig effektiv ressourceudnyttelse på sundhedsområdet kræver et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Som led i kommuneaftalerne for 2015 blev det aftalt, at KL, Regeringen og Danske Regioner skulle udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen. Hvad er status for arbejdet? Hvad er KL’s bud på løsninger, der kan forbedre samarbejdet og øge kvaliteten i de nære sundhedstilbud. KL’s sundhedspolitiske chef lægger op til diskussion og erfaringsudveksling om bl.a. finansieringsmodeller, risiko for kassetænkning, kommunernes rolle i kroniske sygdomsforløb, bedre data på det kommunale sundhedsområde og ventetider til genoptræning.
  v/ Christian Harsløf, sundhedspolitisk chef i KL

  Hvorfor har Radio24syv succes? - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 10. november 2016, 09.15 -12.00
  Taleradio er blevet hot. Og Radio24syv har nu for alvor fået vind i sejlene. Men hvad ligger egentlig bag deres succes? Programchef Mads Brügger giver i dette oplæg et indblik i, hvordan radiostationen gennem nytænkning af arbejdsprocesser skaber anderledes radio til lytterne.
  v/ Mads Brügger, programchef på Radio24syv

  Ny planlov - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 16. november 2016, 09.15 -12.00
  Vi har inviteret erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til en formiddag om den højaktuelle planlov. Hvad er ministerens visioner for en ny planlov på det bygge- og boligpolitiske område?
  v/ Troels Lund Poulsen (V), Erhvervs- og Vækstminister (ikke endelig bekræftet)

  Erhvervsuddannelser. Kan Danmark bygges uden hænder? - Uddannelsespolitisk netværk
  Torsdag den 17. november 2016, 09.15 -12.00
  I Mattias Tesfayes bog ”Kloge hænder” sætter en VVS-faglærer sagen på spidsen: ”Mit fag er ved at uddø. Og hvis det gør, må I lære at skide i skoven”. Siden er der vedtaget en reform af erhvervsuddannelserne, som skal få flere til at søge mod en fremtid som industritekniker, social- og sundhedsassistent, tømrer eller en helt fjerde erhvervsuddannelse. Vil reformen sikre at der ikke kommer til at mangle erhvervsrettede kompetencer i fremtiden? Og hvad er perspektivet i Danmark som produktionsland, når få vil producere og flere vil symbolanalysere?
  v/ Lars Goldschmidt, tidl. direktør i DI, selvstændig konsulent, og sidder i flere uddannelsesinstitutioners bestyrelser mv. og Mattias Tesfaye, murer, forfatter og erhvervsuddannelsesordfører (S)

  Præsidentens mænd - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 22. november 2016, 09.15 -12.00
  Amerika er ofte først ude af startblokken. Især når det gælder nye kampagnetiltag. Torsten Jansen vil umiddelbart efter det amerikanske præsidentvalg give sin beretning om tilstanden på den anden side af Atlanten samt udpege de mest spændende kampagnefolk, som man skal følge i fremtiden. Afslutningsvis vil han indramme, hvilke anderledes kampagneformer der kom i spil ved dette valg.
  v/ Torsten Jansen, partner og direktør i LEAD Agency, tidl. afdelingschef på den danske ambassade i Washington DC og USA-korrespondent for DR

  Til glæde og gavn - Branding, kampagne og omdømme
  Onsdag den 23. november 2016, 09.15 -12.00
  Tre år i træk har Danske Spil haft det største danske annoncebudget. Vi får besøg af Stine Hove Marsling, der er ansvarlig for det statslige spilleselskabs kommunikation og branding. Hun vil fortælle om Danske Spils branding- og marketingsindsatser og om opgaven med at få gambling og godgørenhed til at hænge sammen.
  v/ Stine Hove Marsling, direktør, Corporate Communication & Branding, Danske Spil.

  Asyl eller kaos: Flygtningestrømmen i Europa - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Flygtningekrisen i Europa synes at skifte time for time. Hvad er status for det fælles europæiske samarbejde om løsninger, og hvordan spiller Danmark sin rolle? Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, gæster netværket og giver sin vurdering af situationen i nærområderne, i Europa og ikke mindst i Danmark.
  v/ Andreas Kamm, Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp

  Drivkræfter og begrænsninger for transportpolitikken - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Direktøren for DTU Transport holder oplæg om nogle af den seneste tids bemærkelsesværdige transportøkonomiske forskningsresultater og deres policy-implikationer, samt hans egne og DTU’s aktuelle fokusområder. Samtidig får vi et indblik i arbejdet i DTU's Data- og modelcenter, herunder arbejdet med Landstrafikmodellen og Transportvaneundersøgelsen.
  v/ Niels Buus Kristensen, institutdirektør, DTU Transport

  Forvaltningspolitik, lederpolitik og digitalisering - Offentlig styring - Jylland
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Kommunaldirektørforeningen har i sit nye arbejdsprogram fokus på tre hovedopgaver: Forvaltningspolitik, lederpolitik og produktivitet/digitalisering. Formanden for foreningen holder oplæg og lægger op til debat om de mest presserende styringsudfordringer set fra direktionsgangene i landets kommuner.
  v/ Henrik Kolind, kommunaldirektør, Roskilde Kommune og formand, KOMDIR

  Fremtidens digitalisering af finanssektoren - Finanssektornetværket
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Finanssektoren er en af de sektorer, der har haft størst gevinster ved digitaliseringen i form af effektivisering og produktudvikling. Men hvad bringer fremtiden for kunderne? Hvor er de nye muligheder og udfordringer? En af landets førende forskere i området lægger op til debat om digitaliseringens konsekvenser for forretningsmodellerne.
  v/ Jan Damsgaard, professor og institutleder, Institut for IT-ledelse, CBS

  Når matematik bliver politik - Offentlig styring
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene - så kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til debat om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen? BEMÆRK: Bonusmøde i fællesskab med Finanspolitisk netværk og Netværk public affairs
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Haagen, afdelingschef Finansministeriet, Morten Holm, kontorchef, De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen, cheføkonom og vicedirektør, CEPOS

  Når matematik bliver politik - Finanspolitisk netværk
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene - så kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til debat om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen?
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Haagen, afdelingschef Finansministeriet, Morten Holm, kontorchef, De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen, cheføkonom og vicedirektør, CEPOS

  Når matematik bliver politik - Netværk: Public Affairs
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene - så kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til debat om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen?
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Haagen, afdelingschef Finansministeriet, Morten Holm, kontorchef, De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen, cheføkonom og vicedirektør, CEPOS

  Miljøpolitisk debat - Miljøpolitisk netværk
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer fire markante politikere på miljøområdet – to fra rød blok og to fra blå blok – til en debat om, hvordan fremtidens miljøpolitik skal se ud, og hvor det politiske samarbejde om løsninger skal findes. Debatten sætter fokus på centrale miljøpolitiske problemstillinger, for eksempel om planlovens naturbeskyttelse er vigtig, eller der skal kunne bygges frit? Om landbruget skal vige for vandmiljøet? Om overimplementering af EU-regler er et skridt for langt eller et skridt i den rigtige retning? Og hvordan vi sikrer, at vores ressourcer udnyttes effektivt?
  v/ Mette Abildgaard (K), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT) (ikke endeligt bekræftet), Maja Panduro (S)

  Skattesnyd og skatteunddragelse - Skattepolitisk netværk
  Tirsdag den 29. november 2016, 09.15 -12.00
  Et to-cifret milliardprovenu ligger gemt ved at borgere og virksomheder unddrager sig beskatning – enten illegalt via decideret skattesnyd og sort arbejde eller der kan være tale om mere banale fejl. Hvor er de lavest hængende frugter, hvis nogle af disse midler skal hentes hjem til de offentlige kasser, og bliver problemet mindre eller større med tiden?
  v/ Søren Pedersen, chefkonsulent, SKAT, tidl. medarbejder på en række af Rockwoolfondens rapporter om sort økonomi i Danmark

  Mobilitet og negativ social arv - påstande og viden - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 29. november 2016, 09.15 -12.00
  Danmark er ifølge OECD et af de dårligste lande til at bryde negativ social arv. Hvorfor er velfærdssamfundets varme hænder ikke nok til for alvor at skabe større mobilitet? Har vi stirret os blinde på påstande om, hvordan man bryder den negative sociale arv, som ikke holder vand? Niels Ploug er afdelingsdirektør i Danmarks Statistik og tidl. forskningschef i SFI. På dagens netværksmøde gennemgår han de mest centrale pointer fra sin forskning og tager debatten om den førte socialpolitiks duelighed.
  v/ Niels Ploug, Afdelingsdirektør i Danmarks Statistik og fhv. forskningschef hos SFI

  Det rummelige arbejdsmarked – hvornår yder man efter evne? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 30. november 2016, 09.15 -12.00
  Overgangen fra offentlig forsørgelse til inddragelse på arbejdsmarkedet bliver ofte set som et værktøj for integrationen, for at mindske marginaliseringen af udsatte grupper og som nødvendigt på grund af fremtidens mangel på arbejdskraft. De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet har samtidigt haft et fokus på at øge arbejdsudbuddet. Men hvem skal, og hvordan kan man skabe et mere rummeligt arbejdsmarked? Hvad er succeskriterierne, og hvad er de største udfordringer? Henning Jørgensen, Arbejdsmarkedsforsker fra AAU, kommer med sine bud på redskaber, muligheder og ansvar.
  v/ Henning Jørgensen, Arbejdsmarkedsforsker og professor v. Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA, Aalborg Universitet

  Er gode klimaråd dyre? - Klima- og energipolitisk netværk
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Tempoet skal helt i vejret, hvis Danmark skal have en chance for at nå de tidligere fastsatte klimamål, vurderer Klimarådets formand og professor i økonomi, Peter Birch Sørensen. Men hvad er status nu? Hvad betyder regeringens klima- og energipolitik for fremtidens muligheder på området? Og er grønne og energibesparende investeringer en god forretning på kort og lang sigt – eller koster de for mange penge og arbejdspladser?
  v/ Peter Birch Sørensen, Formand for Klimarådet, Professor i økonomi, KU, samt tidl. overvismand og fmd. for Produktivitetskommissionen

  Uddannelsesledelse - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Er der særlige udfordringer for ledere i uddannelsessektoren i forhold til ledere i andre sektorer i samfundet? Hvis det er tilfældet, hvad er de så? Ole Steen Andersen - landet nok førende ekspert i uddannelsesledelse - lægger op til debat og erfaringsudveksling blandt netværkets medlemmer på baggrund af sine mange års erfaring som rådgiver og foredragsholder om lederudvikling, forandringsledelse og organisationsudvikling i forsknings- og uddannelsesmiljøer.
  v/ Ole Steen Andersen, partner, Implement A/S

  Monopolbrud på vej - Digitaliseringsnetværk
  Onsdag den 7. december 2016, 09.15 -12.00
  I løbet af 2016 og 2017 brydes KMD's monopol på it-løsninger for kommunerne, og kommunernes hjemtagen af ansvaret for it-løsninger er i fuld gang. Hvilken betydning har dette for markedet, kommunerne og i sidste ende borgerne? Thomas Rysgaard Christiansen er adm. direktør i KOMBIT, kommunernes it-indkøbsfællesskab, og gæster netværket med et oplæg om strategien under og efter monopolbruddet.
  v/ Thomas Rysgaard Christiansen, adm. direktør, KOMBIT

  Ministerens visioner: Grøn realisme i energipolitikken? - Klima- og energipolitisk netværk
  Mandag den 16. januar 2017, 09.15 -12.00
  Ifølge Venstre-regeringen skal grøn omstilling fortsat være en prioritet, men den må ikke koste for mange penge og være en byrde for Danmark. Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Christian Lilleholt fortæller om sine visioner for energipolitikken. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens energipolitik, og hvad skal i fokus i den kommende tid?
  v/ Lars Christian Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister

  Om skat og fordelingspolitik - Skattepolitisk netværk
  Onsdag den 18. januar 2017, 09.15 -12.00
  Et af de helst store politiske temaer og en central skillelinje mellem politiske partier såvel i Danmark som i den øvrige vestlige verden er spørgsmålet om, hvordan skattepolitikken påvirker samfundsøkonomien. En skrumpende middelklasse og koncentration af formue og indtægter på ganske få hænder har fået bla. den franske økonom Thomas Picketty til fremhæve behovet for øget progression i beskatningen. Liberale politikere er mere optaget af skatteomlægninger ”i toppen”, der efter deres opfattelse hurtigt tjener sig hjem i form af øget vækst og dermed øgede skatteindtægter. Dagens oplægsholder lægger op til debat om sammenhængen mellem skat og samfundsøkonomi, herunder de fordelingsmæssige effekter.
  v/ Jesper Jespersen, professor, RUC

  Tværgående udvikling og fremtidssikring af ungdomsuddannelserne - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 26. januar 2017, 09.15 -12.00
  I 2014 nedsatte regeringen Rådet for Ungdomsuddannelser, som skal rådgive undervisningsministeren om tværgående udfordringer og fælles emner for ungdomsuddannelsesområdet. Hvad er de største udfordringer, ungdomsuddannelserne står over for? Hvilken retning skal ungdomsuddannelserne udvikle sig i? Og hvordan løfter vi bedst muligt den samfundsmæssige opgave, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse?
  v/ Dorte Fristrup, rektor, Århus Statsgymnasium og medlem af formandskabet, Rådet for Ungdomsuddannelser

  Ministerens visioner - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 26. januar 2017, 09.15 -12.00
  Hvad er status på socialpolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann gæster netværket og fortæller om sine visioner på socialområdet. For hvem har ansvaret, når det sociale arbejde i velfærdssamfundet mislykkes, og hvordan skabes succeshistorierne? Hvad skal i fokus, og hvad er de helt centrale elementer i regeringens socialpolitik?
  v/ Karen Ellemann (V), Social- og Indenrigsminister

  Naturen og det politiske flertal: når skuden må skifte kurs - Miljøpolitisk netværk
  Onsdag den 1. februar 2017, 09.15 -12.00
  Det tager lang tid at udvikle naturen, men kort tid at ændre de politiske rammer. Det er set flere gange, at der ændres politisk kurs inden planer på naturområdet er færdigimplementeret. En ny regering af en anden farve kommer til, ønsker at rulle den forrige regerings politik tilbage, og kommer selv med en ny politik på området. Hanne Kristensen, direktør i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, fortæller om sine erfaringer i forhold til forvaltningens rolle i den konkrete gennemførelse af store politiske aftaler på naturområdet, når disse skal fra tegnebræt til praksis, og hvordan det foregår, når den forvaltningsmæssige skude må skifte kurs i takt med det politiske flertal?
  v/ Hanne Kristensen, direktør, Styrelsen for Vand og Naturforvaltning

  Disruptions: Deleøkonomi og digitalisering - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 2. februar 2017, 09.15 -12.00
  Teknologi og digitalisering har grundlæggende ændret forbrugsmønstre og interaktion mellem mennesker – og har dermed også ændret grundlæggende vilkår i markedsøkonomien og skabt nye muligheder for deleøkonomi. Mest kendt er Airbnb og Uber, men flere og flere markeder oplever disruptions, hvor de digitale muligheder har skabt grundlæggende forvandling af vilkår. Samtidig udfordrer digital deleøkonomi den traditionelle regulering af arbejdsmarkedet og skattekontrollen. Så hvad kan vi forvente i fremtiden? Kan det offentlige blive disrupted? Og hvordan kan udfordringerne blive til muligheder for både virksomheder, staten og borgerne?
  v/ Jan Damsgaard, professor og leder, Institut for IT-ledelse, Copenhagen Business School

  Skatteforvaltningen på vej ud af krisen? - Skattepolitisk netværk
  Tirsdag den 14. marts 2017, 09.15 -12.00
  SKAT befinder sig ofte på øretævernes holdeplads. Hvordan er det at stå i spidsen for flere tusinde engagerede medarbejdere, hvis indsats er en forudsætning for opretholdelsen af velfærdssamfundet, når kritikken og den ene sag efter den anden fylder medierne med hårde angreb på forvaltningen? Hvordan håndteres kravene om retssikkerhed, åbenhed og transparens, uden at det hindrer effektivt kontrolarbejde? Og hvilke initiativer skal genoprette tilliden til SKATs opgaveløsning?
  v/ Jesper Rønnow Simonsen, direktør, Skat

  De udsatte boligområder – en kombination af udfordringer - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 14. marts 2017, 09.15 -12.00
  60 % af de etniske minoriteter bor i almennyttige lejeboliger, mens det samme gælder for under 20 % af de etnisk danske borgere. De hårde fakta om uddannelsesniveau, beskæftigelsesfrekvensen og kriminalitetstallene for flere af de mest udsatte boligområder tydeliggør dog en række udfordringer. Jens Elmelund, adm. direktør i KAB, tegner udfordringerne klart op, men vil også fokusere på de nødvendige, konkrete initiativer på dagens møde. Hvad kan KAB gøre for at løfte sin del af ansvaret? Hvor er der behov for en kommunal (eller anden) indsats? Og hvordan kan vi lære af fortiden og de gode eksempler?
  v/ Jens Elmelund, adm. direktør i KAB

  Sundhedsdata - livredder eller livsfarligt? - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 28. marts 2017, 09.15 -12.00
  Debatten om sundhedsdata har givet mange diskussioner i alle dele af sundhedssektoren. Fortalerne mener at mere og bedre data vil give mulighed for mere skræddersyet behandling, mens kritikerne er bekymrede for misbrug og dårlig håndtering af private oplysninger. Dagens oplægsholdere vil opliste fordele og ulemper set fra hver deres stol.
  v/ Morten Freil, direktør Danske Patienter og Gorm Greisen, Formand Etisk Råd

  Danmarks energipolitiske udfordringer - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 29. marts 2017, 09.15 -12.00
  I den politiske debat er energipolitikken ofte domineret af fløjenes modsatrettede vægtning af hensynet til henholdsvis pris og kllimamål. Hvordan agerer man som erhvervs- og interesseorganisation for de danske energiselskaber i dette politiske landskab? Hvordan oplever branchen disse dilemmaer og hvad er fremtidens energipolitiske udfordringer? Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi, giver sit bud herpå og tager mulige løsninger op til debat.
  v/ Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi

  Disrupt eller drej nøglen om - Finanssektornetværket
  Onsdag den 29. marts 2017, 09.15 -12.00
  Disruption er højt på dagsordenen i hele finanssektoren. I Danske Bank har man med Mobilepay allerede imødekommet udviklingen, men man stopper ikke her. Project X er navnet på Danske Banks nye satsning, som med et Advisory Board og et trecifret millionbeløb i ryggen skal komme med nye revolutionerende løsninger. Øverst ansvarlig for Project X Tonny Thierry Andersen gæster netværket og fortæller om hvordan Danske Bank arbejder med Disruption.
  v/ Tonny Thierry Andersen, Head of Personal Banking Danske Bank

  Den digitale vækstplan - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 30. marts 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan bliver Danmark en digital frontløber på den globale arena? Og hvordan kan kombinationen af videnssamfund og teknologisk udvikling skabe fundamentet for fremtidens arbejdspladser og vækst i hele landet? I starten af 2016 blev en ny digital vækstplan annonceret, og på dagens netværksmøde vil Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen gøre status på planerne og visionerne. Hvor langt er vi nået, og hvordan ser vejen ud for de danske virksomheder og for den offentlige sektor set fra regeringskontorene på Slotsholmen?
  v/ Troels Lund Poulsen (V), Erhvervs- og vækstminister

  I den bedste mening - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 4. april 2017, 09.15 -12.00
  En tidlig indsats, forebyggelse og rehabilitering er plusord i den socialpoliske ordbog, men blander velfærdssamfundets varme hænder sig mere end godt er? Hvor er balancen mellem samfundets interesser, omsorg for medborgerne og individets eget ansvar og privatliv? Og er samfundet ønske om at ændre vaner for at forebygge blot udtryk for gode intentioner, – eller er det et formynderi pakket ind i venlige klæder? Tre aktive debattører vil på dagens møde diskutere om grænser for velfærdssamfundet og socialpolitikken på godt og ondt.
  v/ Lise Von Seelen, næstfmd. i Etisk Råd, Eva Secher Mathiasen fmd. Dansk Psykolog Forening (er ikke endelig bekræftet) og Dennis Nørmark, Antropolog, forfatter og medlem af DRs bestyrelse

  Hvorfor er der brug for læringsreform og forandringsledelse i skolen? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 5. april 2017, 09.15 -12.00
  Skolereformen har sat skarpt fokus på skoleledelse. Hvad skal der til, for at alle børn bliver så dygtige som muligt uanset deres sociale baggrund? Hvordan gennemfører man store forandringer, som også er født i en konflikt med lærerne om deres arbejdsvilkår? Lederne skal sikre, at eleverne kommer godt i gang lige fra børnehaven og sørge for, at de kommer godt videre, så de gennemfører en ungdomsuddannelse. Kan lederne det? Og er reformen svaret på de mål, politikerne har sat for fremtidens skole?
  v/ Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen

  Ny mand på broen i Finansrådet - Finanssektornetværket
  Onsdag den 17. maj 2017, 09.15 -12.00
  Ulrik Nødgaard har igennem hele sin karriere beskæftiget sig indgående med forskellige aspekter af den finansielle sektor både i Danmark og på internationalt niveau, før han i sommeren 2015 tiltrådte som ny adm. direktør i Finansrådet. Han fortæller på dagens møde om sine visioner for organisationen, og om samarbejdet med medlemsvirksomhederne på den ene side, og politikere, embedsmænd, medier og andre interessenter på den anden.
  v/ Ulrik Nødgaard, adm. direktør Finansrådet

  Sundhedspolitik set fra patientens synsvinkel - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  Dansk sundhedspolitik bliver til i et mix af stærke interesser, hvor en lang række organisationer (patientorganisationer, faglige organisationer, brancheorganisationer etc.) står i kø for at få indflydelse. Direktøren i landets måske stærkeste patientorganisation lægger på dette møde op til debat om de mest presserende udfordringer i sundhedssektoren set fra patientens synsvinkel. Han fortæller også om, hvordan man som interesseorganisationen i sundhedssektoren får mest ud af sin politiske indsats.
  v/ Leif Vestergaard Pedersen, direktør, Kræftens Bekæmpelse

  Påvirkning af skattelovgivningen - Skattepolitisk netværk
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  Interessevaretagelse, public affairs, lobbyisme. Kært barn har mange navne, og der er efterhånden mange, der beskæftiger sig professionelt med at påvirke lovgivning og offentlig regulering i øvrigt. Hvordan er beslutningsprocessen på skatteområdet? Stilles der andre krav til interessevaretagelsen her, hvor juraen er anderledes, fordi alle skatteregler skal på lovtekst og gennem Folketinget, og hvor en mindre lovændring kan flytte milliarder af kroner. Vi spørger Skatteministeriets departementschef gennem 15 år, der nu har sat sig på den anden side af bordet i rådgivningsbranchen.
  v/ Peter Loft, fhv. departementschef, seniorrådgiver, Public Affairs Group

  Det digitale indre marked: Sandheder og konsekvenser - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  EU-Kommissionens arbejde med opbygningen af et digitalt indre marked mødes både af lovprisning og indædt modstand. På den ene side loves potentielle effektivitetsgevinster på 415 mia. euro og hundredetusindevis af arbejdspladser hvert år. På den anden side kritiseres og advares om de farlige konsekvenser af Kommissionens manglende inddragelse af datasikkerhed og netneutralitet. Hvad er status på arbejdet? Hvilke politiske og økonomiske interesser er i spil? Og hvilke konsekvenser kan vi forvente på sigt?
  v/ Bjarke Møller, direktør, Tænketanken Europa

  Er konkurrencestaten den nye velfærdsstat? Og hvad betyder det for uddannelsespolitikken? - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 22. maj 2017, 09.15 -12.00
  ”Som fællesskab skal vi investere i mennesker i stedet for at overlade det hele til markedet. Børnene skal lære det, de skal i skolen. De uddannelser, der retter sig mod unge i Danmark, skal slå de uddannelser, man kan få i udlandet”. Således forklarer daværende finansminister Bjarne Corydon i Mandag Morgen, hvorfor investeringer i uddannelser er afgørende for Danmarks konkurrenceevne og dermed en forudsætning udviklingen af velfærdsstaten – eller konkurrencestaten. I Thorning-regeringen blev en række reformer og investeringer i uddannelsessystemet gennemført, men hvor skal uddannelsespolitikken bevæge sig hen i fremtiden? Hvad var hensigten med reformerne, og hvilket rolle spillede de for udviklingen af samfundet?
  v/ Bjarne Corydon, fhv. Finansminister (S), Global direktør for The McKinsey Center for Government

  Cirkulær økonomi (fællesmøde med miljøpolitisk netværk) - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 23. maj 2017, 09.15 -12.00
  Danmark har stort potentiale ved omstilling fra en traditionel lineær økonomi til en cirkulær tankegang, hvor produktion og forbrug omtænkes på en måde, som både er miljømæssigt og kommercielt bæredygtig. Ida Auken uddyber på netværksmødet de potentielle gevinster ved en cirkulær omstilling, og kommer med sin vurdering af, hvordan disse fordele bedst høstes.
  v/ Ida Auken (R), fhv. miljøminister, co-chair for The Young Global Leaders Taskforce for Circular Economy og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular Economy

  Cirkulær økonomi (fællesmøde med klima- og energipolitisk netværk) - Miljøpolitisk netværk
  Tirsdag den 23. maj 2017, 09.15 -12.00
  Danmark har stort potentiale ved omstilling fra en traditionel lineær økonomi til en cirkulær tankegang, hvor produktion og forbrug omtænkes på en måde, som både er miljømæssigt og kommercielt bæredygtig. Fhv. miljøminister og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular Economy, Ida Auken, uddyber på netværksmødet de potentielle gevinster ved en cirkulær omstilling, og kommer med sin vurdering af, hvordan disse fordele bedst høstes. Mødet ledes af Anders Eldrup.
  v/ Ida Auken (R), fhv. miljøminister, co-chair for The Young Global Leaders Taskforce for Circular Economy og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular Economy

  Uddanner vi til beskæftigelse? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 23. maj 2017, 09.15 -12.00
  Der tales meget om samspillet mellem uddannelsespolitikken og beskæftigelsen. Men hvad skal der til for at sikre, at folkeskolen, ungdomsuddannelser og universiteterne skaber fundamentet for elevernes kommende plads på arbejdsmarkedet? Jørgen Søndergaard er fhv. sekretariatsleder for De Økonomiske Vismænd, adm. direktør for SFI samt bl.a. formand for Arbejdsmarkedskommissionen. På dagens netværksmøde vil han give sine bud på, hvordan uddannelse- og beskæftigelsespolitikken hænger sammen og inddrage de økonomiske og strukturelle udfordringer, der venter på det fremtidige arbejdsmarked.
  v/ Jørgen Søndergaard, fhv. sekretariatsleder for De Økonomiske Vismænd og adm. direktør for SFI

  Kommunernes arbejde med integrationen - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 1. juni 2017, 09.15 -12.00
  Når temaet integration går fra overordnet politisk debat og værdikamp til konkret og løsningsorienteret, sker det oftest i kommunerne. Her forgår mødet mellem nye og gamle borgere og de primære resultater af integrationsindsatsens succes opleves her. Hvad er de gode og dårlige erfaringer? Hvad kan kommunerne lære af hinanden og hvordan kan der samarbejdes? Vi har inviteret tre markante borgmester til debat, dialog og erfaringsudveksling om kommunernes arbejde med integration.
  v/ Thomas Gyldal Petersen (A, Borgmester i Herlev), Anna Mee Allerslev (RV, Borgmester for Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen i København) (ikke endelig bekræftet) og Sofia Osmani (C, Borgmester i Lyngby-Taarbæk)

  Status fra virkeligheden: effekterne af reformerne - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 6. juni 2017, 09.15 -12.00
  En række reformer af velfærdsydelser og overførselsindkomster er blevet gennemført over de senere år både af denne men også den tidligere regering. Alene den nuværende Venstre regering har indført en ”integrationsydelse” og et moderne kontanthjælpsloft. Hvad er status på reformerne og hvilke konsekvenser og effekterne ser vi her og nu? Hvad kan vi forvente fremadrettet?
  v/ Helle Linnet, Landsformand for Foreningen af Socialchefer i Danmark (dato ikke endelig bekræftet)

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: