• Se alle

  Danmarks energipolitiske udfordringer - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 29. marts 2017, 09.15 -12.00
  I den politiske debat er energipolitikken ofte domineret af fløjenes modsatrettede vægtning af hensynet til henholdsvis pris og klimamål. Hvordan agerer man som erhvervs- og interesseorganisation for de danske energiselskaber i dette politiske landskab? Hvordan oplever branchen disse dilemmaer, og hvad er fremtidens energipolitiske udfordringer? Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi, giver sit bud herpå og tager mulige løsninger op til debat.
  v/ Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi

  Disrupt eller drej nøglen om - Finanssektornetværket
  Onsdag den 29. marts 2017, 09.15 -11.00
  Disruption står højt på dagsordenen i hele finanssektoren. I Danske Bank har man med Mobilepay allerede imødekommet udviklingen, men man stopper ikke her. Project X er navnet på Danske Banks nye satsning, som med et Advisory Board og et trecifret millionbeløb i ryggen skal komme med nye revolutionerende løsninger. Øverst ansvarlig for Project X Tonny Thierry Andersen gæster netværket og fortæller om, hvordan Danske Bank arbejder med Disruption.
  v/ Tonny Thierry Andersen, chef for Wealth Management og fungerende chef for Personal Banking, Danske Bank (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Beskæftigelsespolitik og landets finanser - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 30. marts 2017, 09.15 -12.00
  Hvilken rolle har beskæftigelsen for landets økonomiske tilstand – og omvendt? Tidligere finansminister Bjarne Corydon (S) gæster netværket og tager debatten om beskæftigelsespolitikkens rolle for Danmarks økonomi både bagudskuende og fremadrettet. Hvad ser han som de mest centrale udfordringer på arbejdsmarkedet, og hvordan blev udfordringerne løst i hans tid som minister? Hvor er sammenhængen mellem landets økonomi og beskæftigelse tydeligst? Og hvilke politiske redskaber skal tages i brug, når begge områder skal forbedres og fremtidssikres?
  v/ Bjarne Corydon, global direktør for The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister

  Den digitale vækstplan - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 30. marts 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan bliver Danmark en digital frontløber på den globale arena? Og hvordan kan kombinationen af videnssamfund og teknologisk udvikling skabe fundamentet for fremtidens arbejdspladser og vækst i hele landet? I starten af 2016 blev en ny digital vækstplan annonceret, og på dagens netværksmøde vil Erhvervsministeren gøre status over planerne og visionerne. Hvor langt er vi nået, og hvordan ser vejen ud for de danske virksomheder og for den offentlige sektor set fra regeringskontorerne på Slotsholmen?
  v/ Brian Mikkelsen, Erhvervsminister

  KL som aktør: Muligheder og minefelter - Offentlig styring - Jylland
  Fredag den 31. marts 2017, 11.00 -13.30
  KL spiller mange forskellige roller i det politiske landskab: Som serviceorganisation og interessevaretager for de 98 kommuner, som arbejdsgiver for de kommunalt ansatte og som central med- og modspiller til Regeringen i forhandlingerne om den offentlige økonomi. Direktøren fortæller på dagens møde om KL's aktuelle prioriteter og lægger op til debat om de centrale udfordringer for kommunerne det kommende år.
  v/ Kristian Wendelboe, direktør, KL

  I den bedste mening - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 4. april 2017, 09.15 -12.00
  En tidlig indsats, forebyggelse og rehabilitering er plusord i den socialpolitiske ordbog. Men blander velfærdssamfundets varme hænder sig mere end godt er? Hvor er balancen mellem samfundets interesser, omsorg for medborgerne og individets eget ansvar og privatliv? Og er samfundets ønske om at ændre vaner for at forebygge blot udtryk for gode intentioner – eller er det formynderi pakket ind i venlige klæder? Tre aktive debattører vil på dagens møde diskutere grænser for velfærdssamfundet og socialpolitikken på godt og ondt.
  v/ Lise Von Seelen, næstfmd., Etisk Råd, Kristian Weise, Direktør, Cevea og Dennis Nørmark, Antropolog, forfatter og medlem af DRs bestyrelse

  Læringsreform og forandringsledelse i skolen - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 5. april 2017, 09.15 -12.00
  Der er i vore dage skarpt fokus på skoleledelse. Hvordan kan kvalitet i skoleledelsen understøtte, at alle børn bliver så dygtige som muligt uanset deres sociale baggrund, og at eleverne kommer godt i gang lige fra børnehaven og videre og får en ungdomsuddannelse? Hvordan gennemfører man store forandringer født i en konflikt med lærerne om deres arbejdsvilkår? Og hvordan ser Skolelederforeningen sin rolle i den forbindelse?
  v/ Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

  Den gode sælger: Landbruget, miljøet og vælgerne - Miljøpolitisk netværk
  Onsdag den 5. april 2017, 09.15 -12.00
  Som traditionelt bondeparti forventes Venstre at tage landbrugets side, når miljø- og landbrugshensyn er modstridende. Omvendt er der for Socialdemokrater ikke mange stemmer i at prioritere landbrugets vilkår på bekostning af miljøet. Derfor har det som hhv. miljøminister for V og landbrugsminister for S været en udfordring at være synlig på sit område uden at støde de traditionelle vælgere fra sig. Vi spørger to tidl. særlige rådgivere, hvordan man som Venstre-mand sælger miljøet og som Socialdemokrat landbruget, og hvad sammenlægningen af de to ministerier betyder for denne problemstilling?
  v/ Martin Ankerstjerne, tidl. særlig rådgiver for Miljøminister Karen Ellemann (V) og Morten Damm Krogh, tidl. særlig rådgiver for Minister for Fødevarer, landbrug og fiskeri Dan Jørgensen (S) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Skal lederen være den innovative frontløber? - Offentlig Innovation
  Fredag den 7. april 2017, 09.15 -12.00
  Kræver en reaktionsdygtig og innovativ organisation også en ny form for ledelse? Dagens oplægsholder, Uffe Elbæk, giver input til, hvordan man inspirerer medarbejdere og kolleger til at generere nye ideer og føre dem ud i livet. Hvilke erfaringer har Uffe gjort sig? Og hvad ser han af forskelle og paralleller i ledelsen af en kreativ organisation som Kaospiloterne og ledelsen af en ny politisk organisation med en særdeles innovativ tilgang til politikudvikling?
  v/ Uffe Elbæk, politisk leder i Alternativet

  Støjbergs spinner - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 18. april 2017, 09.15 -12.00
  Flygtninge, udlændinge og integration fylder meget i medierne og på den politiske dagsorden. Manden, der rent kommunikativt skal håndtere dette for regeringen, er Inger Støjbergs særlige rådgiver Mark Thorsen. Thorsen giver i dette oplæg indblik i, hvordan han sammentænker politikudvikling og kommunikation på et politisk betændt område, som både involverer spørgsmål om menneskerettigheder og nationale interesser.
  v/ Mark Thorsen, særlig rådgiver for Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (fællesmøde med Integrationspolitisk netværk)

  Støjbergs spinner - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 18. april 2017, 09.15 -12.00
  Flygtninge, udlændinge og integration fylder meget i medierne og på den politiske dagsorden. Manden, der rent kommunikativt skal håndtere dette for regeringen, er Inger Støjbergs særlige rådgiver Mark Thorsen. Thorsen giver i dette oplæg indblik i, hvordan han sammentænker politikudvikling og kommunikation på et politisk betændt område, som både involverer spørgsmål om menneskerettigheder og nationale interesser.
  v/ Mark Thorsen, særlig rådgiver for Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (fællesmøde med netværket om Politisk Kommunikation)

  Kollektiv trafik på skinner - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 20. april 2017, 09.15 -12.00
  Banedanmark sørger for, at 3.000 tog kører på skinner dagligt. Vi har inviteret selskabets nye adm. direktør, Per Jacobsen, til at fortælle om selskabets udviklingsstrategi, om samarbejdet med andre interessenter og om de daglige udfordringer i et statsejet selskab, som har ansvaret for mere end 40.000 daglige ankomster og afgange - og hvor det ikke skorter på medieopmærksomhed, når køreplanen skrider.
  v/ Per Jacobsen, adm. direktør, Banedanmark

  Kan alle løbe stærkere? - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 20. april 2017, 09.15 -12.00
  Mange stemmer i debatten kræver en stadig større effektivisering af den offentlige sektor. De fleste kan ”køre længere på literen” eller ”løbe lidt stærkere”, hvis man benytter sig af "best-practice", som det hedder på moderniserings-lingo. Moderniseringsstyrelsens direktør Poul Taankvist er manden, der skaber rammerne for en effektiv offentlig sektor. Taankvist uddyber i dette oplæg, hvor fremtidens potentialer for modernisering skal findes – og hvor man holder lidt igen de kommende år.
  v/ Poul Taankvist, direktør, Moderniseringsstyrelsen (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Det rummelige arbejdsmarked – hvornår yder man efter evne? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 27. april 2017, 09.15 -12.00
  Overgangen fra offentlig forsørgelse til inddragelse på arbejdsmarkedet bliver ofte set som et værktøj for integrationen for at mindske marginaliseringen af udsatte grupper, og som nødvendigt på grund af fremtidens mangel på arbejdskraft. De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet har samtidigt haft et fokus på at øge arbejdsudbuddet. Men hvordan kan man skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, og hvem skal gøre dette? Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker ved AAU, kommer med sine bud på redskaber, muligheder og ansvar.
  v/ Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker og professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA, Aalborg Universitet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Operation Opera - Kulturpolitisk netværk
  Fredag den 28. april 2017, 09.15 -12.00
  I 2011 overtog Kasper Holten rollen som Operachef på Covent Garden Operaen i London, efter at have bestredet samme post på Det Kongelige Teater siden årtusindeskiftet. Holten vil i dette oplæg dele ud af sine erfaringer om, hvordan man gør den klassiske opera relevant i dag. Såvel i Danmark som internationalt. Og hvilke af de erfaringer, Holten har gjort sig, kan andre brancher lære af?
  v/ Kasper Holten, Operachef på Royal Opera House, Covent Garden Operaen i London

  En gang til: Offentlighedsloven - Mediepolitisk netværk
  Fredag den 28. april 2017, 09.15 -12.00
  I 2017 skal Offentlighedsloven revideres. De tre forligspartier RV, SF og K er parate til at forlade forliget, hvis der ikke kommer mærkbare ændringer. Men hvad har loven egentlig betydet for journalisternes og offentlighedens adgang? Hvad er de mest centrale argumenter for en revidering, og hvad er den grundlæggende problematik i konstruktionen af loven? Jesper Tynell har gravet sig ned i lovens konsekvenser og gennemgår på dagens møde, hvordan loven blev ”solgt” til både befolkningen og pressen, og han tager debatten med medlemmerne om lovgivningens betydning for mediernes arbejde.
  v/ Jesper Tynell, journalist og forfatter til "Mørkelygten"

  Innovation i mediebranchen - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 8. maj 2017, 09.15 -12.00
  I marts 2016 udvidede den digitale avis Zetland sit journalistiske fokus. Her valgte man at kombinere rollen som hovedeksponent for den danske single-genre med en ny status som dagligt nyhedsmedie. Som chefredaktør har Lea Korsgaard været med til at forme fortællingen om Zetland siden mediet så dagens lys i 2012. Hun leverer her sit bud på, hvordan man skaber innovation i kultur- og mediebrancen.
  v/ Lea Korsgaard, Chefredaktør for Zetland

  Boliger til alle - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Mandag den 8. maj 2017, 09.15 -12.00
  Flere flytter fra land til by, og som i storbyer verden over stiger efterspørgslen efter boliger i København. Hvordan vedbliver København med at være en blandet by for alle, hvor vi sikrer, at det i modsætning til f.eks. Paris og London ikke kun er de allerrigeste, der har råd til at bo centralt? I hvilken grad kan vi bygge os ud af befolkningstilvæksten? Og hvad er det politiske handlerum?
  v/ Frank Jensen (S), overborgmester i København

  Embedsmandsroller: Fingernem eller faglig? - Offentlig styring
  Mandag den 15. maj 2017, 09.15 -12.00
  Efter mere end et års arbejde udkom Bo Smith-udvalgets rapport i september 2015. Rapporten går flere steder i rette med påstanden om, at embedsværket er trængt i defensiven af politiske hensyn. To tidligere departementschefer - med hver deres analyse af situationen - tager den evigt aktuelle debat om embedsmandens rolle op. De ser både frem og tilbage i håbet om at skærpe hinandens argumenter i kampen for at finde den bedste embedsmandsmodel for Danmark.
  v/ Bo Smith, fhv. departementschef i Beskæftigelsesministeriet og Jørgen Rosted, fhv. departementschef i Erhvervsministeriet

  Sammenfiltringen af statens og kommunernes økonomi - Offentlig styring - Jylland
  Mandag den 15. maj 2017, 09.15 -12.00
  Danske kommuner er ansvarlige for en større andel af de offentlige udgifter end tilsvarende lokale myndigheder i andre lande. Samtidig har de stor autonomi og indflydelse på deres økonomiske vilkår gennem aftalesystemet. Som følge af den spare-dagsorden, der har præget den offentlige sektor har staten i de seneste år taget et fastere greb om styringen. Vi inviterer en teoretiker og en praktiker til at komme med deres syn på og erfaringer med styringsrelationen mellem stat, kommuner og institutioner.
  v/ Lisbeth Binderup, kommunaldirektør, Skanderborg Kommune og Jens Blom-Hansen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

  Dansk Folkepartis rolle i medierne: Fra underdog til magtparti - Mediepolitisk netværk
  Onsdag den 17. maj 2017, 09.15 -11.00
  Dansk Folkeparti er gået fra at stå alene yderst på højrefløjen til at blive det største borgerlige parti. Hvordan har dette ændret journalisternes forhold til partiet, og hvilken betydning har det for pressestrategien? Søren Søndergaard har siden 2005 været pressechef i partiet, der både kaldes topstyret og folkeligt. Søndergaard fortæller om, hvordan hans arbejde har ændret sig i takt med partiets vokseværk og placering tættere på magten.
  v/ Søren Søndergaard, Pressechef i Dansk Folkeparti (OBS: Mødet afholdes i DFs gruppeværelse på Christiansborg)

  Finans Danmark - ny brancheorganisation for det finansielle Danmark - Finanssektornetværket
  Onsdag den 17. maj 2017, 09.15 -11.00
  Ulrik Nødgaard har gennem hele sin karriere beskæftiget sig indgående med forskellige aspekter af den finansielle sektor i Danmark, før han i sommeren 2015 tiltrådte som adm. direktør for Finansrådet. I december sidste år gik Finansrådet, Realkreditrådet og Realkreditforeningen sammen om at skabe en ny interesseorganisation for det finansielle Danmark. Finans Danmark er navnet på den nye organisation, som skal agere som samlet talerør for bank- og realkreditsektoren. Nødgaard fortæller på dagens møde om sine visioner for organisationen, og om samarbejdet med medlemsvirksomhederne på den ene side, og politikere, embedsmænd, medier og andre interessenter på den anden.
  v/ Ulrik Nødgaard, adm. direktør, Finans Danmark

  Sundhedspolitik set fra patientens synsvinkel - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  Dansk sundhedspolitik bliver til i et mix af stærke interesser, hvor en lang række patientorganisationer, faglige organisationer og brancheorganisationer står i kø for at få indflydelse. Direktøren i en af landets stærkeste interesseorganisationer på sundhedsområdet lægger på mødet op til debat om de mest presserende udfordringer i sundhedssektoren set fra patientens synsvinkel. Desuden giver Leif Vestergaard Pedersen sine bud på, hvordan man som organisation i sundhedssektoren får mest ud af sin politiske indsats.
  v/ Leif Vestergaard Pedersen, direktør, Kræftens Bekæmpelse (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  PA-strategi på tværs af organisationen - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  Som PA-chef i Novo Nordisk skal Morten Frank Pedersen ikke bare søge policy-indflydelse for Danmarks største virksomhed. Han må også hele tiden holde for øje, at de anvendte PA-strategier ikke skader troværdigheden hos de mange millioner brugere. Morten Frank Pedersen giver sine bud på, hvilke PA-strategier der fungerer i medicinalindustrien, og hvordan disse strategier implementeres på tværs af afdelinger og ansatte i over 75 lande.
  v/ Morten Frank Pedersen, PA-chef, Novo Nordisk (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Det digitale indre marked: Sandheder og konsekvenser - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  EU-Kommissionens arbejde med opbygningen af et digitalt indre marked mødes både af lovprisning og indædt modstand. På den ene side loves potentielle effektivitetsgevinster på 415 mia. euro og hundredetusindevis af arbejdspladser hvert år. På den anden side kritiseres og advares om de farlige konsekvenser af Kommissionens manglende inddragelse af datasikkerhed og netneutralitet. Hvad er status på arbejdet? Hvilke politiske og økonomiske interesser er i spil? Og hvilke konsekvenser kan vi forvente på sigt?
  v/ Bjarke Møller, direktør, Tænketanken Europa (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Er konkurrencestaten den nye velfærdsstat? Og hvad betyder det for uddannelsespolitikken? - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 22. maj 2017, 09.15 -12.00
  ”Som fællesskab skal vi investere i mennesker i stedet for at overlade det hele til markedet. Børnene skal lære det, de skal i skolen. De uddannelser, der retter sig mod unge i Danmark, skal slå de uddannelser, man kan få i udlandet”. Således forklarer Bjarne Corydon, hvorfor investeringer i uddannelse er afgørende for konkurrenceevnen og en forudsætning for udviklingen af velfærdsstaten – eller konkurrencestaten. Thorning-regeringen gennemførte en række uddannelsesreformer og -investeringer, men hvor skal uddannelsespolitikken bevæge sig hen i fremtiden?
  v/ Bjarne Corydon (S), global direktør for The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister

  Cirkulær økonomi (fællesmøde med miljøpolitisk netværk) - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 23. maj 2017, 09.15 -12.00
  Danmark har stort potentiale ved omstillingen fra en traditionel lineær økonomi til en cirkulær tankegang, hvor produktion og forbrug omtænkes på en måde, som både er miljømæssigt og kommercielt bæredygtig. Ida Auken uddyber på netværksmødet de potentielle gevinster ved en cirkulær omstilling, og kommer med sin vurdering af, hvordan disse fordele høstes bedst.
  v/ Ida Auken (R), fhv. Miljøminister, co-chair for The Young Global Leaders Taskforce for Circular Economy og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular Economy (BEMÆRK: Mødet afholdes på Christiansborg)

  Ungdommen og arbejdsmarkedet - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 23. maj 2017, 09.15 -12.00
  Hvad skal der til for at sikre, at folkeskolen, ungdomsuddannelser og universiteterne skaber fundamentet for de unges kommende plads på arbejdsmarkedet? Jørgen Søndergaard, forskningsleder ved SFI og formand for Arbejdsmarkedskommissionen, gæster netværket til en snak om, hvordan uddannelses- og beskæftigelsespolitikken hænger sammen, samt hvilke økonomiske og strukturelle udfordringer, der venter på det fremtidige arbejdsmarked.
  v/ Jørgen Søndergaard, forskningsleder ved SFI og fhv. sekretariatschef for De Økonomiske Vismænd (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Cirkulær økonomi (fællesmøde med Klima- og energipolitisk netværk) - Miljøpolitisk netværk
  Tirsdag den 23. maj 2017, 09.15 -12.00
  Undersøgelser viser, at Danmark har stort potentiale ved omstilling fra en traditionel lineær økonomi til en cirkulær tankegang, hvor produktion og forbrug omtænkes på en måde, som både er miljømæssigt og kommercielt bæredygtig. Fhv. miljøminister og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular Economy, Ida Auken, uddyber på netværksmødet de potentielle gevinster ved en cirkulær omstilling, og kommer med sin vurdering af, hvordan disse fordele bedst høstes. Mødet ledes af Anders Eldrup.
  v/ Ida Auken (R), fhv. miljøminister, co-chair for The Young Global Leaders Taskforce for Circular Economy og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular Economy (BEMÆRK: Mødet afholdes på Christiansborg)

  Fremtidens bilisme - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 24. maj 2017, 09.15 -12.00
  Selvkørende biler, nye drivmidler og deleøkonomi. Listen over nye tendenser, der kan ændre bilismen, er lang. På dagens møde skuer FDM’s direktør fremad og kommer med sit bud på fremtidens billisme. Står vi her - hundrede år efter at Ford T udkonkurrerede hestevognen - overfor disruptive ændringer på markedet for privattransport, eller bliver udviklingen mindre dramatisk? Og hvad er de vigtigste prioriteter i FDM’s nutidige og fremtidige arbejde med at varetage bilisternes interesser, når det gælder beskatning, infrastruktur og trafiksikkerhed?
  v/ Thomas Møller Thomsen, adm. direktør, FDM

  Hvordan evalueres innovation? - Offentlig Innovation
  Onsdag den 31. maj 2017, 09.15 -12.00
  Innovation rummer særlige udfordringer vedrørende kompleksitet, uforudsigelighed og placering af ansvar. Uden evaluering er der risiko for at overvurdere innovationens positive effekter, og det kan være svært at formidle effekterne til beslutningstagere og brugere. I oplægget giver en af Danmarks førende evalueringsforskere en række praktiske ledetråde til evaluering af innovative tiltag.
  v/ Peter Dahler-Larsen, professor ved Københavns Universitet og forfatter til ”Evaluering af Projekter – og andre ting, som ikke er ting.” (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Google: Vejviser eller konkurrent? - Mediepolitisk netværk
  Torsdag den 1. juni 2017, 09.15 -12.00
  Google og Facebook står for en meget stor del af omsætningen fra annoncering på nettet. Hvis danske medier skal finansieres af annoncekroner, udgør disse to globale aktører derfor de største trusler. Men hvordan opfatter Google sig selv i informations- og medielandsskabet? Hvad er deres ansvar i demokratiet? Og kan algoritmer fungere bedre som vejvisere end netredaktørerne? Googles politiske chef, Christine Sørensen, deler på dagens møde sine tanker om samspillet mellem Google og de traditionelle medier - herunder konsekvenserne for informationsdeling og for den demokratiske debat.
  v/ Christine Sørensen, politisk chef i Google (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Kommunernes arbejde med integrationen - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 1. juni 2017, 09.15 -12.00
  I kommunerne er temaet integration ikke blot et abstrakt og værdipolitisk spørgsmål - her er en konkret og løsningsorienteret tilgang nødvendigt. For her foregår mødet mellem nye og gamle borgere, og resultaterne af integrationsindsatsen opleves direkte. Hvad er de gode og dårlige erfaringer? Hvad kan kommunerne lære af hinanden, og hvordan kan der samarbejdes? Vi har inviteret tre markante borgmestre til debat, dialog og erfaringsudveksling om kommunernes arbejde med integration.
  v/ Thomas Gyldal Petersen (S) Borgmester i Herlev, Kim Valentin (V) Borgmester i Gribskov og Sofia Osmani (K) Borgmester i Lyngby-Taarbæk

  Status fra virkeligheden: Effekterne af reformerne - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 7. juni 2017, 09.15 -12.00
  En række reformer af velfærdsydelser og overførselsindkomster er blevet gennemført over de senere år både af den nuværende og den tidligere regering. Alene Venstre-regeringen har indført en ”integrationsydelse” og et moderne kontanthjælpsloft. Hvad er status på reformerne, og hvilke konsekvenser og effekter ser vi her og nu? Og hvad kan vi forvente fremadrettet?
  v/ Helle Linnet, Landsformand, Foreningen af Socialchefer i Danmark (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Byudvikling set fra vandet - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 7. juni 2017, 14.00 -16.00
  Netværkets facilitator Jens Kramer Mikkelsen tager medlemmerne på en sejltur rundt i Københavns Sydhavn og beretter om processerne bag nogle af de udviklingsprojekter, der bidrager til den usædvanlige forvandling, havnen har gennemgået. Hvad er tankerne bag udviklingen? Hvad er status? Og hvilke nye projekter er i støbeskeen? Opsamlingssted: IDA mødecenter.
  v/ Jens Kramer Mikkelsen, direktør i By & Havn

  Folkeskolereformen: På rette kurs? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 8. juni 2017, 09.15 -12.00
  ”Vi får nu en endnu bedre skole for alle børn” sagde Christine Antorini, da hun som børne- og undervisningsminister i 2013 præsenterede den nye folkeskolereform. Der kan dog ofte være langt fra tegnebræt til praktisk virkelighed, når politiske reformer skal føres ud i livet. På netværksmødet kommer Antorini med sit bud på, hvor vi er med folkeskolereformen, og om det skib, hun satte i søen, sejler i den rigtige retning?
  v/ Christine Antorini (S), fhv. børne- og undervisningsminister og formand for Folketingets Uddannelses- og forskningsudvalg

  Fra mursten til kultur - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 21. august 2017, 09.15 -12.00
  Som adm. direktør for Realdania står Jesper Nygård forrest, når Realdania-fonden uddeler penge til at skabe livskvalitet igennem byggeri. Og her har kulturen ofte vist sig at være grebet, der virker. Senest med Ragnsrock, museet for pop, rock og ungdomskultur. Men hvornår kan kunsten bruges som et virkemiddel i en filantropisk strategi? Jesper Nygård giver i dette oplæg sine og Realdanias bud på, hvordan fremtiden ser ud for kultur og byggeri.
  v/ Jesper Nygård, adm. direktør, Realdania

  Målstyring: Kan det tælles – så tæller det - Offentlig styring
  Onsdag den 30. august 2017, 09.15 -12.00
  Det er sjældent, at en KORA-rapport skaber stor ballade. Men det gjorde rapporten om målstyring, som forskeren og afdelingschef i KORA, Vibeke Normann Andersen, stod bag. Det skyldes ikke mindst, at forskeren dristede sig til at undersøge, om målstyring faktisk virker efter hensigten. På mødet zoomer vi ind på, om den resultatbaserede styring er fortid eller fremtiden. Vibeke Normann Andersen og Nikolaj Ejler, Senior Director i Rambøll, deler de nyeste forskningsresultater og konkrete erfaringer på området, der kan inspirere til at følge nye veje i den offentlige styringsindsats.
  v/ Vibeke Normann Andersen, Analyse- og forskningschef i KORA (ikke bekræftet) og Nikolaj Ejler, Senior Director i Rambøll

  Den længst siddende departementschef gør status - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 31. august 2017, 09.15 -12.00
  De fleste der arbejder med public affairs, drømmer om et frugtbart samarbejde med Erhvervsministeriet. Men hvilken strategi anlægger ministeriet for sit samarbejde med interessenter? Departementschef Michael Dithmer giver i dette oplæg indblik i, hvordan ministeriet håndterer og arbejder med lobbyister i Danmark.
  v/ Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet

  Ministerens visioner - Finanssektornetværket
  Fredag den 1. september 2017, 09.15 -11.00
  Hvad er status på regeringens planer om at afregulere erhvervs- og finansområdet? Og hvad er ministerens finansielle fokuspunkter i den kommende tid? Vi inviterer erhvervsminister Brian Mikkelsen til debat om hans politiske visioner og resultater efter godt et år i den varme stol. På mødet får medlemmerne af netværket lejlighed til at stille spørgsmål til ministeren og diskutere de finansielle temaer, der på mødetidspunktet står højest på den politiske dagsorden.
  v/ Brian Mikkelsen, erhvervsminister

  Offentlig styring på mange scener - Offentlig styring - Jylland
  Mandag den 4. september 2017, 09.15 -12.00
  Som afdelingschef i Finansministeriet, departementschef i både Kulturministeriet og Miljøministeriet, administrerende direktør i Københavns Kommune og teaterchef for Det Kongelige Teater har Erik Jacobsen beskæftiget sig med offentlig styring og ledelse på mange forskellige scener. Hvordan adskiller disse forskellige scener sig set fra et styringsmæssigt perspektiv? Og hvilke erfaringer kan Erik Jacobsen med sine over 20 års erfaring på offentlige ledelsesposter give videre?
  v/ Erik Jacobsen, tidl. teaterchef, Det Kongelige Teater, departementschef, Kulturministeriet og Miljøministeriet og adm. direktør, Københavns Kommune

  En tur til Urbanplanen med Morten Pape og Ahmad Mahmoud (fællesmøde med Socialpolitisk netværk) - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 5. september 2017, 09.15 -12.00
  Blot 3 kilometer fra Rådhuspladsen ligger Urbanplanen. Et tidstypisk boligområde fra 60’erne på Vestamager, der som så mange andre lignende projekter er endt som berygtet og ikke prestigefyldt. På dagens møde besøger vi Urbanplanen sammen med Morten Pape, som har beskrevet sin opvækst i boligområdet i bogen ”Planen”, samt Ahmad Mahmoud, der i bogen ”Sort Land” fortæller om sin opvækst i en indvandrerghetto. Sammen vil de, med udgangspunkt i deres egne erfaringer og historier, tage fat i de sammenfiltrede sociale og integrationsmæssige udfordringer, der gør sig gældende i mange almene boligområder.
  v/ Morten Pape, forfatter bag ”Planen” og Ahmad Mahmoud, forfatter bag ”Sort land”

  Tur til Urbanplanen med Morten Pape og Ahmad Mahmoud (fællesmøde med Integrationspolitisk netværk) - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 5. september 2017, 09.15 -12.00
  Blot 3 kilometer fra Rådhuspladsen ligger Urbanplanen. Et tidstypisk boligområde fra 60’erne på Vestamager, der som mange andre lignende projekter er endt som berygtet og ikke prestigefyldt. På dagens møde besøger vi Urbanplanen sammen med Morten Pape, som har beskrevet sin opvækst i boligområdet i bogen ”Planen”, samt Ahmad Mahmoud, der i bogen ”Sort Land” fortæller om sin opvækst i en indvandrerghetto. Sammen vil de, med udgangspunkt i deres egne erfaringer og historier, tage fat i de sammenfiltrede sociale og integrationsmæssige udfordringer, der gør sig gældende i mange almene boligområder.
  v/ Morten Pape, forfatter bag ”Planen” og Ahmad Mahmoud, forfatter bag ”Sort land”

  Fremtidens digitale Danmark - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 5. september 2017, 09.15 -12.00
  I de senere år har Digitaliseringsstyrelsen leveret både store besparelser og stigende brugertilfredshed gennem omsiggribende reformer af den måde, danskerne er i kontakt med det offentlige på. Hvad er hemmeligheden bag den succes, som Danmark har oplevet på det digitale felt sammenlignet med mange andre lande? Er der grænser for, hvor meget vi kan digitalisere i årene fremover? Og hvad kan borgere, virksomheder og interesseorganisationer forvente for fremtiden? Lars Frelle-Petersen står i spidsen for statens digitaliseringsindsats, og han guider os på mødet igennem fremtidens indsats.
  v/ Lars Frelle-Petersen, direktør, Digitaliseringsstyrelsen (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Det gode partnerskab - Offentlig Innovation
  Onsdag den 6. september 2017, 09.15 -12.00
  Offentlig-private-innovationspartnerskaber er hyldet som løftestang for et mere innovativt og konkurrencedygtigt samfund. Men hvordan forankres innovationssamarbejdet og resultaterne heraf i den daglige drift? Og hvordan kommer OPI-projekter godt fra start og sikkert i mål? På dagens møde giver to garvede OPI-folk deres bud på, hvordan man kan løse en række udfordringer forbundet med OPI-projekter og giver en række eksempler på vellykkede samarbejder.
  v/ Rikke Bastholm Clausen, direktør i Innoba og Mahad Huniche, produktionsdirektør i Region Sjælland (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Connie Hedegaard: Er fremtiden bæredygtig? - Miljøpolitisk netværk
  Onsdag den 6. september 2017, 09.15 -12.00
  Connie Hedegaard har arbejdet med miljø, klima og bæredygtighed i mange forskellige fora både nationalt og internationalt. Både som miljøminister, klimaminister, klimakommissær i EU og nu som formand for OECD’s bæredygtighedsgruppe har hun haft fokus på grøn omstilling. På dagens møde deler Connie Hedegaard sine erfaringer fra arbejdet med bæredygtighedsdagsordenen på forskellige niveauer. Hvornår har hun oplevet, at hendes arbejde har båret mest frugt? Og hvor skal fremtidens kræfter i kampen for bæredygtighed sættes ind?
  v/ Connie Hedegaard, formand for OECD’s bæredygtighedsgruppe og tidl. EU klimakommissær, klima- og energiminister og miljøminister

  Internationalisering, integrationsmuligheder og idéudvikling på energiområdet - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 6. september 2017, 09.15 -12.00
  Energiomstilling og teknologisk udvikling rummer uanede muligheder for fremtidens samfund. I Danmark har vi opnået værdifulde erfaringer med integration af øgede mængder vedvarende energi i energisystemet, og vi har i mange år ligget i front i udvikling og eksport af energiteknologi og grønne løsninger. Morten Bæk, direktør i Energistyrelsen, giver sit bud på, hvordan Danmark kan forblive i front på disse parametre, og hvad han i denne forbindelse ser som styrelsens største opgaver i den nære fremtid?
  v/ Morten Bæk, direktør, Energistyrelsen (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Erhvervsuddannelserne: Kan Danmark bygges uden hænder? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 6. september 2017, 09.15 -12.00
  De sidste mange år har vi diskuteret, hvordan vi får flere unge til at søge mod en fremtid som f.eks. industritekniker, social- og sundhedsassistent eller tømrer. Reformen af erhvervsuddannelserne skulle skabe bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Men er reformen vejen til at sikre, at der ikke kommer til at mangle erhvervsrettede kompetencer i fremtiden? Og hvad er perspektivet i Danmark som produktionsland, når få vil producere og flere vil symbolanalysere?
  v/ Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (Bestyrelserne) og tidl. direktør i DI og Jani Lykke Methmann, direktør, Arbejdsgiverne

  New media: Breitbart and beyond - Mediepolitisk netværk
  Torsdag den 7. september 2017, 09.15 -12.00
  The 2016 US presidential election made it clear that not only politics as we know it is changing – also the media landscape and platforms are changing. Breitbart News became a news story in itself and traditional media networks and publishers around the world seemed taken by surprise by the popularity of the new competitor. So how does the media network explain the success? How does Breitbart News work and how do they perceive themselves and their readers? Raheem Kassam is editor-in-chief of Breitbart London and senior advisor to former UKIP leader Nigel Farage during the 2015 general election in the United Kingdom. Raheem Kassam shares his views on the development of news media in Britain and internationally.
  v/ Raheem Kassam, editor-in-chief of Breitbart London (TBC)

  De store politiske transportdrømme - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 13. september 2017, 09.15 -12.00
  Alt for ofte kommer transportpolitikken til at stå i skyggen af stramme økonomiske rammer og en nødvendighedslogik. Det er sjældent, at politikerne frit kan give deres bud på, hvad der infrastrukturmæssigt vil gavne landet om 20-30 år. På dette møde får to transportordførere mulighed for at formulere deres store drømme og højtsvævende visioner på transportområdet uden hensyn til det økonomiske råderum og det politiske flertal - og vi får lov til at udfordre dem herpå.
  v/ Rasmus Prehn (S), transportordfører og Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører (BEMÆRK: Mødet afholdes på Christiansborg)

  Twitterkonger - Politisk kommunikation
  Onsdag den 13. september 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan ser de bedste og værste tweets ud? Hvordan koger man effektivt et partis politik ned til 140 tegn? Og hvad med demokratiet - styrker eller svækker Twitter folkestyret? Disse spørgsmål tager vi op til debat med to af Danmarks ukronede Twitterkonger Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet og Jan E. Jørgenen fra Venstre.
  v/ Magnus Heunicke (S), tidligere transportminister og Jan E. Jørgensen, EU-ordfører (V)

  Den finansielle situation i et nyt Europa - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 19. september 2017, 09.15 -11.00
  Store politiske forandringer finder i disse år sted i Europa, og særligt de store vesteuropæiske lande skaber en ny politisk virkelighed for hele kontinentet. Men hvad betyder dette for den finansielle situation i Europa? Og hvordan påvirker valgene i Tyskland og Frankrig samt Brexit fremtidens rammer for den finansielle sektor? Marlene Wind, professor og centerleder for Center for Europæisk Politik på KU, kommer med sin analyse af effekterne af den nye situation i Europa – særligt med fokus på fremtidens finansielle situation og regulering.
  v/ Marlene Wind, centerleder og professor for Center for Europæisk Politik, Københavns Universitet

  De varme hænder i sundhedssektoren - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 20. september 2017, 09.15 -12.00
  To måneder inden Regionsrådsvalget inviterer vi repræsentanter for de tre største faggrupper i sundhedssektoren til politisk debat. Hvad har efter deres opfattelse været de største politiske udfordringer i den valgperiode, der nu lakker mod enden, og hvad ønsker de bliver sat øverst på dagsordenen i regionerne i de kommende fire år? På hvilke områder er der enighed mellem faggrupperne, og hvor har de sværere ved at finde fælles fodslag?
  v/ Karen Stæhr, sektorformand Social og Sundhed, FOA, Grethe Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd og Anders Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

  Kommunernes uddannelsespolitiske visioner - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 20. september 2017, 09.15 -12.00
  Kommunerne spiller en nøglerolle i på uddannelsesområdet; både i forhold til folkeskolen og når det handler om den tidlige læring i daginstitutioner. KL har oprustet på området, og har bl.a. ansat en ny udviklingsdirektør med en fortid som afdelingschef i Undervisningsministeriet. Udviklingsdirektør Arne Eggert gæster netværket og tager temperaturen på forholdet mellem Centraladministrationen og kommunerne og giver sin vurdering af, hvilken rolle uddannelsespolitikken vil spille til kommunalvalget.
  v/ Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Hvordan går det med kommunerne og beskæftigelse? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 20. september 2017, 09.15 -12.00
  Beskæftigelsespolitikken rammer som regel kun medierne, når der er problemer. Men hvordan går det egentlig med indsatsen ude i den virkelige verden? Løser kommunerne opgaven tilfredsstillende? Og hvor er de store udfordringer på beskæftigelsesområdet set fra et kommunalt perspektiv? Beskæftigelsesborgmester i København Anna Mee Allerslev giver sin vurdering af kommunernes ”dagsform”, når det handler om beskæftigelsesindsatsen. Hun vil også kigge frem mod kommunalvalget og give sit bud på, hvilken rolle beskæftigelsesområdet vil få i valgkampen.
  v/ Anna Mee Allerslev, Københavns Kommunes beskæftigelses- og integrationsborgmester (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Budgetlovens vagthund: Puddel eller rottweiler? - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 26. september 2017, 09.15 -12.00
  Danmark har fået en budgetlov, der lægger bånd på udviklingen i de offentlige finanser. Som formand for De Økonomiske Råd sidder Michael Svarer med hovedansvar for, at regeringen overholder budgetloven. Men hvilke værktøjer ligger De Økonomiske Råd inde med, når de viser tænder over for regeringen? Og har den finanspolitiske vagthund muskler nok? Formanden giver selv svaret.
  v/ Michael Svarer, formand for De Økonomiske Råd

  Vokseværk i Aarhus (efterfulgt af middag og overnatning i Aarhus) - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Tirsdag den 26. september 2017, 16.00 -18.45
  Gennem de seneste 5 år er befolkningstallet i Aarhus vokset med 5000 nye beboere årligt. Det skaber behov for flere boliger, men hvordan sikrer man i farten både den sociale og arkitektoniske balance? Hvor skal der bygges, hvem skal gøre det, og hvem skal bo hvor? Vi inviterer stadsdirektør i Aarhus Niels Højberg til debat om udvikling af byrum og boliger i Danmarks næststørste by.
  v/ Niels Højberg, stadsdirektør i Aarhus Kommune

  ’McKinsey-ficering’: Opskrifter på en effektiv offentlig sektor - Offentlig styring
  Onsdag den 27. september 2017, 09.15 -12.00
  Bjarne Corydon har om nogen været med til at forme Danmarks offentlige sektor de seneste år. Først indefra som Danmarks finansminister fra 2011 til 2015. Siden udefra som global direktør i McKinsey Center for Government. Men hvad er næste skridt, og hvad er de nyeste opskrifter på moderniseringen af den offentlige sektor? Baseret på "best practice" fra hele verden, kommer Corydon i dette oplæg med sine bud på, hvordan en moderne offentlige sektor kan se ud.
  v/ Bjarne Corydon, global direktør for The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister

  Guidet tur på Aarhus Ø – den nye bydel på havnefronten - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 27. september 2017, 09.30 -11.30
  En helt ny bydel skyder op på havnefronten i Aarhus i disse år. Det første spadestik på Aarhus Ø blev taget i 2008, og når bydelen er færdigudviklet, vil denne være hjemsted for 8-10.000 beboere og 12.000 arbejdspladser. Formiddagen starter i udstillingscenteret, hvor vi ser nærmere på bymodellen for området og hører om de mange forskellige udviklingsprojekter. Herefter bevæger vi os ud på Aarhus Ø for at se udviklingen og nogle af byens nye vartegn med egne øjne.
  Herefter hjemtransport til København

  Offentlige myndigheder på de sociale medier: Fremtidens borgerkontakt? - Offentlig styring - Jylland
  Mandag den 2. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan bruger man som offentlig myndighed de sociale medier med henblik på at inddrage og skabe en bedre relation til borgerne? Og hvordan sørger man for at være synlig på de sociale medier uden pludselig at befinde sig i midten af en såkaldt ”shitstorm”? Digital rådgiver Benjamin Rud Elberth deler på dagens møde sine erfaringer med, hvilke værktøjer der virker på de sociale medier, og lægger op til diskussion om, hvordan offentlige myndigheder kan blive bedre til at møde borgerne – og især fremtidens borgere – hvor de er.
  v/ Benjamin Rud Elberth, digital rådgiver og direktør, Digitaltaktik.dk

  Medierne og uddannelsespolitikken - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 5. oktober 2017, 09.15 -12.00
  "Du er, hvad du læser”. En fortærsket omskrivning af en kendt kliché, som alligevel synes at præge den politiske tilgang til uddannelsespolitik – hvad vi læser i skoler og på uddannelsesinstitioner er magtfuldt. Men hvordan benytter politikere og interesseorganisationer medierne til at præge uddannelsespolitikken? Hvordan dækker medierne uddannelsesområdet, hvad er en god historie, og hvad er mediernes egen rolle i politikformulering og -implementering? På dagens møde giver Jacob Fuglsang, en af landets mest erfarne uddannelsesjournalister og forfatter bag bl.a. ”Den store løgn om uddannelse”, sine bud herpå.
  v/ Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken og forfatter

  Alternativets alternative kampagner - Politisk kommunikation
  Torsdag den 5. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan sætter man turbo på sine kampagner? Det har Alternativet tilsyneladende godt styr på. Siden partiet blev stiftet i november 2013 har den politiske succes været åbenlys. En stor del af æren kan tilskrives partiets kreative kampagner. Som pressechef i Alternativet opbygger Magnus Harald Haslebo partiets ansigt udadtil. I dette oplæg fortæller han om Alternativets erfaringer med politiske kampagner og hvordan de opfinder deres originale udtryk.
  v/ Magnus Harald Haslebo, pressechef i Alternativet (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  Regulering i Bermuda-trekanten mellem stat og kommune: Helhedshensyn og styringsmuligheder - Miljøpolitisk netværk
  Fredag den 6. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Effektiv regulering er et vigtigt redskab i bestræbelserne på at forbedre miljøet og samtidig skabe innovation, udvikling og vækst i erhvervslivet. Men hvordan sikrer man effektiv regulering i praksis? Søren S. Kjær, kommunaldirektør og tidligere afdelingschef i Miljøministeriet, har erfaring fra begge reguleringslag og vil på dagens møde lægge op til debat om samspillet mellem statens initiativer og kommunernes planlægnings-, implementerings- og styringsmuligheder på miljø- og naturområdet.
  v/ Søren S. Kjær, kommunaldirektør, Sorø Kommune og tidl. afdelingschef, Miljøministeriet

  Ministerens visioner - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 9. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Hvad er status på kulturpolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Kultur- og kirkeminister Mette Bock gæster netværket og fortæller om sine visioner på kulturområdet. Hvad skal i fokus, og hvad er de helt centrale elementer i regeringens kulturpolitik?
  v/ Mette Bock (LA), Kultur- og kirkeminister (dato ikke endelig bekræftet)

  Forsyningssektor på private hænder: Vejen til effektivisering? - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 10. oktober 2017, 09.15 -12.00
  McKinsey har analyseret effektiviseringspotentialet i forsyningssektorerne og konkluderer, at der er mange mia. at hente i besparelser ved en øget privatisering. Professor Ole Helby Petersen har beskæftiget sig med udlicitering og konkurrenceudsættelser af offentlige opgaver i mange år, og vil på dagens møde gennemgå hvad vi har lært af tidligere privatiseringer. Er privatisering nødvendigvis lig med effektivisering? Og hvordan sikrer man, at gevinsten havner i forbrugernes pengepung?
  v/ Ole Helby Petersen, professor (mso) og leder af Center for forskning i offentlig-privat samspil, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Hvilken vej blæser de røde faner? (fællesmøde med Beskæftigelsespolitisk netværk) - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 11. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Uddannelse og beskæftigelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, og de går ofte arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske issues fylder dagsordenen? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder?
  v/ Lizette Risgaard, formand for LO

  En tur i maskinrummet: Hvordan forberedes infrastrukturprojekter? - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 11. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Før politikerne vedtager store infrastrukturprojekter, ligger der et stort forarbejde i form af samfundsøkonomiske beregninger, analyser og forskellige forundersøgelser. Transportministeriets afdelingschef guider os gennem en række af de centrale tandhjul, som sættes i gang under den transportpolitiske beslutningsproces. Han fortæller også om de nyeste tendenser inden for det omfattende analysearbejde i forbindelse med store infrastrukturprojekter.
  v/ Hakon Iversen, afdelingschef, Transportministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Hvilken vej blæser de røde faner? (fællesmøde med Uddannelsespolitisk netværk) - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 11. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Beskæftigelse og uddannelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, og de går ofte arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske issues fylder dagsordenen? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder?
  v/ Lizette Risgaard, formand for LO (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Den fjerde industrielle revolution? Digitalisering, kunstig intelligens og fremtidens arbejdsmarked - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 24. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Det er svært at spå – især om fremtiden, sagde Storm P. Endnu svære kan det være at spå om fremtidens udvikling og konsekvenser, når det kommer til kunstig intelligens og digitalisering. For hvordan kan mulighederne gribes, så den såkaldte fjerde industrielle revolution skaber job og vækst? Og hvordan forbereder man en befolkning og et arbejdsmarked til fremtiden, hvor skræmmebilleder både er hæmmende men også forståelige? Formand for SIRI-kommissionen Ida Auken og teknologisk talsmand for Ingeniørforeningen Rolf Ask Clausen gæster netværket og fortæller om arbejdet med at ruste både optimister og pessimister i befolkningen og på Christiansborg til fremtidens digitale Danmark.
  v/ Ida Auken (MF for RV), fmd. for SIRI-kommissionen og Rolf Ask Clausen, teknologisk talsmand, Ingeniørforeningen IDA (fællesmøde med Beskæftigelsespolitisk netværk)

  Fælles finansiering af vækst og innovation - Offentlig Innovation
  Tirsdag den 24. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Crowdfunding vinder frem som finansieringsform - også i offentligt regi. Man har nu mulighed for at søsætte offentlige projekter, som er delvist finansieret af borgere eller andre private interessenter. På dette møde udforsker vi mulighederne for offentlig anvendelse af crowdfunding, og gennem eksempler opridser vi de juridiske rammer for denne finansieringsform.
  v/ Frederik Ploug Søgaard, formand for Dansk Crowdfunding og Tanja Lind Melskens, advokat hos Kammeradvokaten (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Den fjerde industrielle revolution? Digitalisering, kunstig intelligens og fremtidens arbejdsmarked - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 24. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Det er svært at spå – især om fremtiden, sagde Storm P. Endnu sværere kan det være at spå om fremtidens udvikling og konsekvenser, når det kommer til kunstig intelligens og digitalisering. For hvordan kan mulighederne gribes, så den såkaldte fjerde industrielle revolution skaber job og vækst? Og hvordan forbereder man en befolkning og et arbejdsmarked til fremtiden, hvor skræmmebilleder både er hæmmende men også forståelige? Formand for SIRI-kommissionen Ida Auken og teknologisk talsmand for Ingeniørforeningen Rolf Ask Clausen gæster netværket og fortæller om arbejdet med at ruste både optimister og pessimister i befolkningen og på Christiansborg til fremtidens digitale Danmark.
  v/ Ida Auken (MF for RV), fmd. for SIRI-kommissionen og Rolf Ask Clausen, teknologisk talsmand, Ingeniørforeningen IDA (fælles med Digitaliseringsnetværket)

  Danmark og Storbritannien efter Brexit: Hvad nu? - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 24. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Den 23. juni 2016 stemte briterne sig ud af Den Europæiske Union. De økonomiske efterdønninger har været til at få øje på. Men hvordan skal Danmark og Storbritanniens samarbejde reetableres inden for disse nye rammer – politisk såvel som økonomisk? Danmarks Ambassadør i Storbritannien giver et eksklusivt indblik i, hvordan Danmark kickstarter samarbejdet over Østersøen, og hvor Storbritannien egentlig er på vej hen i øjeblikket.
  v/ Claus Grube, Danmarks Ambassadør i Storbritannien og tidl. departementschef i Udenrigsministeriet

  Medicinalindustriens rolle i sundhedssektoren - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 25. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Hvad står øverst på den politiske dagsorden for medicinalindustrien? Hvordan forholder industrien sig, når bølgerne går højest i den politiske debat om f.eks. udgifterne til sygehusmedicin, om eventuel overforbrug af medicin i psykiatrien og om prioriteringsinstitutter som NICE og Medicinrådet? Direktøren for Lægemiddelindustriforeningen lægger op til debat.
  v/ Ida Sofie Jensen, adm. direktør, Lif

  Skal velfærd sættes på formel? - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 25. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Politikerne taler om det, forskningen stræber efter det, og frontmedarbejderne efterspørger det. Hvordan kan og bør evidens og data bruges på socialområdet? På dagens møde gæster adm. direktør for SFI Agi Csonka netværket og giver sin opskrift på, hvordan fundamentet for det velfungerende evidensbaserede arbejde skabes. Få er uenige i, at evidensvejen er fremtiden – men hvordan omsættes dette til virkelighed både i det konkrete og politiske arbejde på socialområdet?
  v/ Agi Csonka, adm. direktør, SFI (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Offentlighedsloven: Mørklægning eller modernisering? - Offentlig styring
  Onsdag den 25. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Offentlighedsloven har siden den trådte i kraft været omdiskuteret. Et flertal uden om Venstre-regeringen kræver, at loven skal laves om i løbet af 2017. Men hvordan har offentlighedsloven påvirket graden af åbenhed i det danske samfund, og skal den ses som en mørklægning eller en modernisering af den politiske beslutningsproces? Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har løbende fulgt virkningerne af loven, og vil på dette møde fremlægge sine nyeste konklusioner om den gældende offentlighedslov.
  v/ Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Politisk debat: Medieforlig på vej - Mediepolitisk netværk
  Torsdag den 26. oktober 2017, 09.15 -12.00
  I løbet af foråret 2018 begynder de endelige forhandlinger om et nyt medieforlig, som efter planen falder på plads inden politikerne pakker sommerkufferten. På dagens netværksmøde får ministeren og en række ordførere sammen med medlemmerne mulighed for at diskutere fremtidens medielandskab og konkrete politiske løsninger.
  v/ Kulturminister Mette Bock (LA) og medieordfører Mogens Jensen (S), Britt Bager (V) og Rasmus Nordqvist (ALT)

  Det integrationspolitiske værksted - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 31. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Hvad er status på integrationsarbejdet i Danmark, hvor er vi på vej hen, og hvordan styrer man retningen? Henrik Kyvsgaard, afdelingschef for Integrationsafdelingen i Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig, gæster netværket og deler sin viden og erfaring fra det integrationspolitiske værksted. Hvad ser ministeriet som de mest aktuelle problemstillinger? Og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Henrik Kyvsgaard, Integrationsafdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  SoMe Lobbyisten (efterfulgt af middag og overnatning) - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 31. oktober 2017, 16.30 -18.30
  Danske organisationer er for alvor ved at knække koden, når de bruger sociale medier som en del af deres public affairs-arbejde. Og det virker. I hvert fald hvis man spørger Benjamin Rud Elberth, der er ekspert i sociale medier og ejer af digitaltaktik.dk. Men hvordan kan man bruge de sociale medier i public affairs? Ved vi, hvad der virker? Og hvilke værktøjer skal man være varsom med at benytte?
  v/ Benjamin Rud Elberth, ejer, digitaltaktik.dk (BEMÆRK: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted)

  Del og hersk: Allianceopbygning - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 1. november 2017, 09.15 -12.00
  Det er lettere sagt end gjort. Men opbygningen af alliancer med politiske aktører er vejen til offentlig indflydelse. Det afgørende spørgsmål er imidlertid, hvordan man etablerer stærke relationer. Nuværende Public Affairs director i Danmarks største PA-bureau og forhenværende socialminister og MF’er gennem 17 år, Henriette Kjær, fortæller, hvilke erfaringer hun har gjort sig i forhold til at skabe, fastholde og udbygge varme linjer til centrale beslutningstagere.
  v/ Henriette Kjær, Public Affairs Director, Rud Pedersen Public Affairs (BEMÆRK: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted)

  Hvad kan FinTech tilbyde de finansielle virksomheder? - Finanssektornetværket
  Onsdag den 1. november 2017, 09.15 -11.00
  FinTech-industrien er i rivende vækst og vinder stadig større indpas i Danmark. De nye teknologier er med til at ændre brugen af finansielle serviceydelser og skaber både muligheder og udfordringer for den finansielle sektors etablerede virksomheder. Men hvordan udnyttes samspillet mellem it og finans bedst muligt, og hvordan skabes de mest optimale rammebetingelser for et samarbejde mellem FinTech-iværksætterne og resten af finanssektoren? Ken Villum Klausen er stifter og CEO i FinTech-virksomheden Lunar Way, som har udviklet en succesfuld mobilbank-app, der går udenom de traditionelle banker. Han gæster dagens møde og vil dele sine tanker omkring det vækstpotentiale, som ny mobilteknologi skaber for finanssektoren.
  v/ Ken Villum Klausen, stifter og direktør, Lunar Way (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Interesser og indflydelse på bygge- og boligområdet - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 1. november 2017, 09.15 -12.00
  Hvad skal der til, for at der for alvor rykkes ved den boligpolitiske dagsorden? Hvordan spiller man ind, så både medlemmer, beslutningstagere og modparten lytter? Og hvad er de mest konkrete og presserende bygge- og boligpolitiske udfordringer her og nu? To af de mest centrale interesseorganisationer på området, Arkitektforeningen og Dansk Byggeri, deler på dagens møde deres erfaringer og anbefalinger.
  v/ Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen og Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri

  Ledelse som vejen til bedre offentlig service - Offentlig styring - Jylland
  Mandag den 13. november 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan kan offentlig ledelse øge borgernes udbytte af offentlige ydelser? Lotte Bøgh Andersen, professor på Aarhus Universitet, fortæller på dagens netværksmøde om den aktuelle forskning på området. Klassiske styringsredskaber såsom økonomiske incitamenter, systematisk positiv feedback knyttet til medarbejdernes indsats og visionsbåret transformationsledelse – de mulige veje til målet er mange. Men hvad ved vi egentlig om motivation af medarbejdere? Og hvordan leder man målrettet med henblik på at øge medarbejdernes public service motivation og organisatoriske commitment?
  v/ Lotte Bøgh Andersen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

  Transport-branding i en verden fuld af problemer - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 15. november 2017, 09.15 -12.00
  Transportområdet bliver ofte øretævernes holdeplads i den offentlige debat, hvor aflysninger og forsinkelser dominerer dagsordenen. Derfor spiller kommunikationen en central rolle for transportvirksomheders brand. Vi har inviteret to kommunikatører, som dagligt tackler udfordringer til lands og i luften. De giver et indblik i, hvordan de arbejder med virksomhedernes eksterne kommunikation både i den daglige pressehåndtering og i krisesituationer.
  v/ Kasper Hyllested, pressechef, Københavns Lufthavn og Lars Kaspersen, direktør for kommunikation og branding, DSB

  Hvorfor er vi så dårlige til at forudsige fremtiden? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 16. november 2017, 09.15 -12.00
  Historier om mangel på arbejdskraft i bestemte brancher eller om stor arbejdsløshed hos specifikke faggrupper dukker med jævne mellemrum op i medierne. Men hvordan kan det være, at vi - i en tid hvor vi praler med, at vi kan måle på stort set alt, og hvor politik er fyldt med prognoser og langsigtede planer - ikke kan finde ud af at forudse udbud og efterspørgsel? Stina Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA, kommer med sin vurdering af, hvorfor det er så svært at uddanne målrettet til fremtidens arbejdsmarked. Hun tager desuden temperaturen på, hvor gode henholdsvis uddannelserne, erhvervslivet og politikerne er til at løfte opgaven.
  v/ Stina Vrang Elias, adm. direktør i tænketanken DEA (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Lykketoft: Klimaets nye kamphund - Klima- og energipolitisk netværk
  Mandag den 20. november 2017, 09.15 -12.00
  Efter et år i formandsstolen for FN’s Generalforsamling vender Mogens Lykketoft hjem med en klar idé om, hvad der er verdens vigtigste udfordring: Klimaet. Lykketoft beskylder Venstre-regeringen for at nedprioritere klimaudfordringerne i en sådan grad, at Danmark risikerer at bevæge sig fra forgangsland til at danne bagtrop i indsatsen for klima og bæredygtighed. I Folketinget vil han derfor fokusere på arbejdet som selvudnævnt ”klimaaktivist”. Hvad skal der til, for at få klimaet på rette kurs? Og hvordan kan erfaringerne fra FN bruges til at kæmpe klimakampen på den nationale front?
  v/ Mogens Lykketoft (S), MF og fhv. formand for FN’s Generalforsamling

  Digital brugervenlig: Don’t make me think - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 21. november 2017, 09.15 -12.00
  Brugervenlighed er blevet et nøgleord, når offentlige digitale løsninger diskuteres. Men brugervenlighed med lette og intuitive digitale løsninger har været udgangspunktet for private aktører fra digitaliseringens spæde start. Så hvordan kan det offentlige lære at håndtere udfordringen med brugervenlighed? Hvordan skaber man brugervenlighed i verdensklasse, og hvad kan man forvente i fremtidens digitale møde mellem bruger og udbyder? På dagens møde gæster brugervenlighedseksperten og Senior User Research Manager hos LEGO Group, Thomas Visby Snitker, netværket for at dele råd og dyrt købte lærepenge.
  v/ Thomas Visby Snitker, Senior User Research Manager, LEGO Group og founder, Brugercentrisk

  Den digitale fremtid: Pædagogisk it i undervisningen - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 22. november 2017, 09.15 -12.00
  Nye pædagogiske metoder til at anvende it i undervisningen skal være med til at skabe et læringsmiljø, hvor alle elever lærer mere og får kompetencer, der rækker ind i det 21. århundrede. Direktør i Styrelsen for It og Læring Thomas Fredenslund kommer med sit syn på uddannelsessektorens nære digitale fremtid. Hvilke erfaringer har vi gjort os indtil videre i forhold til brugen af pædagogisk it? Hvilke metoder og løsninger er i støbeskeen? Og hvordan understøtter man som ansvarlig styrelse, at det store digitale potentiale udnyttes maksimalt?
  v/ Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring

  Grundvandet: Vores dyrebare ressource - Miljøpolitisk netværk
  Fredag den 24. november 2017, 09.15 -12.00
  Danmark er et af de få lande, hvor grundvandet er så rent, at vi kan drikke vandet direkte fra hanen. Hvordan sikrer vi, at det også er muligt om 50 år? Vores rene grundvand er truet fra mange sider: Klimaforandringer, byforurening, industrikemikalier og pesticider og kvælstofudledning fra landbruget. Hvordan kan vi konkret bruge kortlægningen af grundvandet? Er målrettet regulering i landbruget en reel mulighed i praksis? Og har vores alle sammens grundvand overhoved en chance, hvis ikke vi kigger mod udvikling af nye smarte systemer og teknologier?
  v/ Jørgen E.Olesen, professor og sektionsleder, Institut for Akroøkologi – Klima og Vand, Aarhus Universitet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Kultursucces uden for hovedstadens grænser - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 27. november 2017, 09.15 -12.00
  En stor del af de statslige kulturkroner bruges i hovedstaden. Men hvad skal der til, for at skabe en kultursucces uden for hovedstadens grænser? Daniel Mühlendorph er en af mændene bag den bornholmske Wonderfestiwall, der siden åbningen i 2008 har udviklet sig i kometfart. Også i den anden ende af landet findes succeshistorier. Finn Jorsal har været med til af skabe brandet "Cold Hawaii", der har sat Klitmøllers gamle fiskerleje på verdenskortet. Finn Jorsal og Daniel Mühlendorph giver på dagens møde deres opskrift på, hvordan man skaber en kultursucces i yderområderne.
  v/ Finn Jorsal, president, Friends of Cold Hawaii og Daniel Mühlendorph, stifter og formand, Wonderfestiwall

  Sådan stemmer vælgerne til kommunalvalget - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 28. november 2017, 09.15 -12.00
  2017 står i kommunalvalgets - og dermed de lokale kampagners - tegn. Hvilke tiltag virker, når borgmesterkæderne skal uddeles? Fungerer de samme kneb for alle partier? Og virker nogle kampagner bedre i bestemte kommuner? Valgforsker Martin Vinæs Larsen kommer med forskningens svar på disse spørgsmål. Men ser virkeligheden også sådan ud? Marie Foltmann, kampagnechef for Nicolai Wammen, fortæller om sine praktiske erfaringer fra valgkampens hede, og om hvordan hun faktisk brugte valgforskning til at overbevise vælgerne om, hvor krydset skulle sættes.
  v/ Martin Vinæs Larsen, valgforsker ved Københavns Universitet og Marie Foltmann, kampagnechef for Nicolai Wammen (S)

  Fremtidens patienter: Hvordan står det til med de unges forhold til sundhed? - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 29. november 2017, 09.15 -12.00
  En gruppe forskere fra Syddansk Universitet har i perioden 2008-16 med støtte fra Nordea-fonden forsket i danske børn og unges sundhed. Vi inviterer en af forskergruppens ledere til at ridse hovedresultaterne op. Vi skal snakke generelt om sundhedsadfærd og helbredsproblemer blandt unge, men også mere specifikt om udviklingen for så vidt angår risikofaktorer som fedme, rusmiddelforbrug og psykisk mistrivsel, og om de udfordringer, som de unges adfærd stiller til dagens og fremtidens sundhedssektor.
  v/ Bjørn Holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

  Velkommen på forsiden: Farvel til spisesedler og kioskbaskere? - Mediepolitisk netværk
  Onsdag den 29. november 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan kan man lede en arbejdsplads, som man ikke selv tror eksisterer om få år? Mediebranchens enfant terrible, Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen, gæster netværket og giver sit bud på både Ekstra Bladets og den øvrige avisbranches fremtid. Kan man både tjene penge, trykke aviser og fungere som fjerde statsmagt? Sover de danske mediehuse i timen? Og hvordan kan Ekstra Bladet bevare deres status som drillende og vågen vagthund i et nyt mediebillede på nettet?
  v/ Poul Madsen, chefredaktør på Ekstra Bladet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Kommunal innovationssatsning - Offentlig Innovation
  Onsdag den 29. november 2017, 09.15 -12.00
  I 2016 åbnede Aarhus innovationsenhed CFIA, og byrådet vedtog en innovationsstrategi med en årlig budgetramme på 40 millioner kr. Vi spørger centerlederen, hvilket udbytte innovations-indsatsen konkret har kastet af sig, og hvad der ligger på fremtidens tegnebræt? Hvordan arbejder enheden med at fremme tværgående samarbejder mellem kommunen, politikere og ikke mindst borgerne – og hvori består merværdien?
  v/ Anne Vest Hansen, leder af ITK lab og Center for Innovation i Aarhus (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Hvad sker der i asylcentrene? - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 30. november 2017, 09.15 -12.00
  Asylansøgeres tid i asylcentret er omdiskuteret, men alligevel ukendt for mange i offentligheden. På dagens møde fortæller Anne la Cour Vågen, asylchef i Røde kors, om arbejdet med de mennesker, der venter på afklaring. For hvordan klæder Røde Kors mennesker med usikre fremtidsudsigter bedre på til mødet med kommunen, det danske uddannelsessystem og arbejdsmarkedet? Hvilken rolle spiller civilsamfundet i det daglige, og hvordan griber man integrationsopgaven an?
  v/ Anne la Cour Vågen, asylchef i Røde Kors

  Kan man have visioner for det gode liv i konkurrencestaten? - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 30. november 2017, 09.15 -12.00
  Har vi tilrettelagt et samfund, hvor alle i højere grad er potentielle brikker i det store vækst-spil end unikke mennesker, som skal leve et fuldt tilfredsstillende liv? Har vi glemt, hvad det politiske mål er, midt i snakken om konkurrencestaten som middel for at bevare velfærden? Eva Secher Mathiasen, fmd. i Dansk Psykolog Forening, tager på mødet debatten og dialogen med netværket om visionerne (eller mangel på samme) i den socialpolitiske debat. For kan man have målet om et godt liv som tandhjul i konkurrencestatens maskineri?
  v/ Eva Secher Mathiasen, formand, Dansk Psykolog Forening (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Evaluering: Er vi kommet videre end kontrol versus læring? - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 4. december 2017, 09.15 -12.00
  Evalueringsdebatten på uddannelsesområdet har mere eller mindre udviklet sig til en fejde mellem to formål: Kontrol versus læring. Har denne fejde efterhånden så mange år på bagen, at de to retningers tilhængere kan begynde at nærme sig hinanden? Og peger nye tendenser i forskningen på, at tiden er inde til i stedet at rette opmærksomheden mod nye og mere presserende evalueringsspørgsmål i uddannelsessektoren? På dagens møde deler Peter Dahler-Larsen sit syn på fremtidens evaluering på området.
  v/ Peter Dahler-Larsen, professor ved Københavns Universitet og forfatter til ”Kvalitetens Beskaffenhed” og ”The Evaluation Society”.

  Årets finanslov – hvor skal vi hen? - Finanspolitisk netværk
  Mandag den 4. december 2017, 09.15 -12.00
  De sidste politiske aftaler er indgået, og årets finanslov er ved at være på plads. Inden nytår skal forslaget tredjebehandles og vedtages i Folketinget, hvorefter det bliver aktuelt for 2018. Tidligere skatteminister og nuværende afdelingschef hos Socialdemokratiet Thor Möger Pedersen gæster netværket til en snak om den nye finanslov. Han giver sin analyse og evaluering af årets finanslovsforhandlinger og ser samtidig frem mod udviklingen i det kommende års offentlige finanser. Findes der rutiner og traditioner, når statens budget skal aftales? Og hvem står som vindere og tabere i dette års forhandlinger?
  v/ Thor Möger Pedersen, afdelingschef hos Socialdemokratiet

  Nye tanker om ATP (eftermiddagsmøde kl. 16-18 med efterfølgende gløgg) - Finanssektornetværket
  Torsdag den 7. december 2017, 16.00 -18.00
  ATP er Danmarks største pengetank. Netværket får på dagens møde besøg af ATPs nye direktør, Christian Hyldahl, som vil gøre status efter knap 1 år med ansvaret og fremlægge sine visioner for fremtidens ATP. For hvad er planerne for pensionsforvaltningen, de statslige og administrative opgaver samt fremtidens investeringer i både Danmark og udland?
  v/ Christian Hyldahl, direktør, ATP

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: