• Se alle

  Kan de kreative erhverv være med til at skabe vækst? - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 24. november 2014, 09.15 -12.00
  Virksomheden Volcano Management, hvor dagens oplægsholder er partner, har succes med at bygge bro mellem forretningsfolk og kunstnere. Volcano driver Bremen Teater og har vundet "Liljeprisen" for at være særligt innovative ved eksempelvis at stå bag partnerskabet mellem det succesfulde danske rockband Kashmir og bryggeriet Royal Unibrew.
  v/ Thøger Riis-Michelsen, partner i Volcano

  Folketingsvalg i 2015 – hvordan går det? - Politisk Kommunikation
  Tirsdag den 25. november 2014, 09.15 -12.00
  Senest i efteråret 2015 skal der være valg til Folketinget. Regeringen satser formentlig på at sidde tiden ud, men overraskelser er før set i politik. Sigge Winther Nielsen er politisk analytiker ved dagladet Politiken og en af de mest indsigtsfulde medlemmer af det hjemlige politiske ”kommentariat”. På mødet i netværket giver han sit bud på, hvad der bliver de væsentligste temaer i den kommende valgkamp, hvordan den kan tænkes at forløbe, hvem der gør hvad, hvornår og hvorfor og måske også et bud på, hvem der vinder og hvilken regering, der så vil kunne dannes.
  v/ Sigge Winther Nielsen, politisk analytiker på Politiken

  Dansk Erhverv: Sådan ser de optimale rammebetingelser for erhvervslivet ud! - Vækst- og erhvervspolitisk netværk
  Onsdag den 26. november 2014, 09.15 -12.00
  Dansk Erhvervs mission er at skabe konkurrencekraft for deres medlemsvirksomheder i en globaliseret økonomi. Men hvad vil det egentlig sige, og hvad skal der til for, at det kan ske? Danske Erhverv varetager medlemmernes politiske interesse overfor alle relevante myndigheder og andre aktører. Men hvordan ser de optimale rammebetingelser egentlig ud, og hvordan arbejder DE for at skabe mere vækst og beskæftigelse i Danmark? Jens Klarskov har været administrerende direktør siden april 2008 og giver sit bud herpå.
  v/ Jens Klarskov, administrerende direktør for Dansk Erhverv

  Medierne og uddannelsespolitikken - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 26. november 2014, 09.15 -12.00
  Hvordan dækker medierne uddannelsesområdet, hvad er en god historie, og hvad er mediernes rolle i politikformulering og -implementering? Dagens møde indledes med et oplæg fra en af landets mest erfarne uddannelsesjournalister, der til daglig har sin gang på det dagblad, der har ry for at være lærernes foretrukne.
  v/ Uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang, Politiken

  Finansloven 2015 – i skyggen af et valgår - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 27. november 2014, 09.15 -12.00
  Landets nok mest erfarne politiske kommentator giver sin analyse af årets finanslovsforhandlinger og ser samtidig frem mod det kommende (valg)år. Hvem står som vindere og tabere i dette års forhandlinger? Hvordan kan udviklingen og forhandlingerne omkring statens husholdningsbudget få indflydelse på det forestående folketingsvalg?
  v/ Politisk kommentator, fhv. minister og chefredaktør Hans Engell

  Finansrådet og det politiske spil om finanssektoren - Finanssektornetværket
  Torsdag den 27. november 2014, 09.15 -12.00
  Pengeinstitutternes interesseorganisation Finansrådet har spillet en central rolle i arbejdet med at bringe Danmark helskindet over på den anden side af finanskrisen. Dagens oplægsholder, der har stået i spidsen for organisationen siden 2002, har været med hele vejen og fortæller på dagens møde om, hvordan Finansrådet udfylder sin politiske rolle mellem på den ene side sine medlemsvirksomheder, og på den anden side politikere, embedsmænd, medier og andre interesseorganisationer i sektoren.
  v/ Direktør Jørgen A. Horwitz, Finansrådet

  By & Havn – en hovedstad i forandring - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 4. december 2014, 09.15 -12.00
  By & Havns vision er at skabe levende bydele af international klasse, som er attraktive at bo og arbejde i, og som er spændende at besøge. Det sker på et forretningsmæssigt grundlag gennem udvikling af selskabets arealer samt ved at forestå havnedrift i Københavns Havn. Det kræver know-how og professionalisme inden for områder som byplanlægning, anlæg og byggeri, grundsalg, udlejning, byliv og havnedrift. Jens Kramer Mikkelsen har siden starten i 2007 været ”direktøren for det hele” og fortæller om udfordringer og muligheder i den fortsatte udvikling af København.
  v/ Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør for By & Havn

  Vidensproduktionen i den socialfaglige praksis - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 4. december 2014, 09.15 -12.00
  Der er et massivt politisk krav om, at vi skal ”gøre det, der virker” i det sociale arbejde. Men er der entydige svar på, hvad den komplekse sociale virkelighed har brug for af metoder? Hvordan producerer vi viden, og hvornår ved vi nok? Dagens oplægsholder har fokus på ”praksisforskning” og brug af mere kreative metoder i forskningen, hvor der etableres tætte samarbejdsrelationer med praksis. Forskning, hvor begge parter forhandler sig frem til, hvad der skal undersøges og hvordan, samt former hvor det ikke er specifikke registreringer, der er i fokus, men nærmere læreprocesser.
  v/ Professor Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

  Nogle personlige og politiske tanker om offentlig styring - Offentlig styring
  Fredag den 5. december 2014, 09.15 -12.00
  Det er gentaget ofte, at den offentlige sektor er mere eller mindre ustyrlig. Mange har imidlertid gjort sig umage med at få styr på udviklingen og på anvendelsen af de offentlige ressourcer i staten, i regionerne og kommunerne. En af de mere ihærdige er den tidligere finansminister, Claus Hjort Frederiksen. Han giver sit helt personlige bud på skismaer og udfordringer, på muligheder og løsninger og vil måske endda løfte lidt af sløret for, hvad han vil gøre anderledes, hvis han igen bliver finansminister.
  v/ Claus Hjort Frederiksen (V), tidligere finansminister

  Klimasagen – hvordan kommer vi videre? - Klima- og energipolitisk netværk
  Mandag den 8. december 2014, 09.15 -12.00
  Thomas Becker var i en årrække op til COP15 Danmarks chefforhandler i de internationale klimaforhandlinger. Han efterlyser den folkelige opbakning til klimasagen og mener, at projektet nu skal drives af modige politikere og implementeres af elitære teknokrater. Hvad mener han egentlig med det? Og hvilken rolle kan han selv spille i sin nuværende funktion som direktør for den europæiske vindkraftorganisation EWEA? Thomas Becker giver sin personlige vurdering af klimaudfordringerne, af erhvervslivets holdning til omstilling, herunder navnlig af vindindustriens fremtid.
  v/ Thomas Becker, CEO for European Wind Energy Association (EWEA)

  Københavns lufthavn – et lokomotiv for vækst og beskæftigelse? - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 10. december 2014, 09.15 -12.00
  Københavns lufthavn havde mere end 23 mio. passagerer i 2012 og er Danmarks største arbejdsplads. Lufthavnens internationale position er et strategisk aktiv for hovedstadsregionen. Kan lufthavnen fastholde sin position, og hvor er vi med gennemførelsen af strategien ”World Class Hub”? Hvordan ser kommunikationsdirektøren på samspillet med andre transportformer, på udfordringerne på klima- og energiområdet og på betingelserne for, at lufthavnen kan bidrage til vækst og beskæftigelse i regionen?
  v/ Henrik Peter Jørgensen, kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn

  Økologi – forskning, udvikling og udfordringer - Fødevarepolitisk Netværk
  Torsdag den 11. december 2014, 09.15 -12.00
  Fra januar 2013 blev der skabt en fælles ledelse af centrene for forskning i henholdsvis fødevarer og jordbrug (DCA) og i økologisk landbrug (ICROFS). Udpegelsen af Niels Halberg som leder skulle bl.a. skabe et bredere grundlag for den forskningsbaserede rådgivning og udveksling af viden og understøtte vækst og grøn omstilling i hele sektoren. Men hvad er de strategiske mål for forskning i økologisk fødevareproduktion, og bibringer det egentlig noget til forskning i konventionelt jordbrug?
  v/ Niels Halberg, direktør i DCA og ICROFS

  Fødevarepolitisk debat - Fødevarepolitisk Netværk
  Mandag den 12. januar 2015, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til politisk debat mellem fire markante politikere og medlemmer af Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - to fra rød blok og to fra blå blok. Hvad står øverst på partiernes fødevarepolitiske dagsorden, og hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til fødevarepolitikken?
  v/ Orla Hav (S), Per Clausen (EL), Mette Dencker (DF) og Erling Bonnesen (V)

  Fagre nye transportforskning - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 13. januar 2015, 09.15 -12.00
  Tilstopningen og kødannelser på motorvejene vokser, mens nye og stadigt mere science fiction-agtige alternativer udvikles på tegnebrættet. Spørgsmålet er hvilke idéer og smutveje, som den nyeste forskning inden for transport og trafik giver reelle muligheder for at forfølge fremover. Professor i transportøkonomi Mogens Fosgerau holder oplæg om nye tendenser i og nytteværdien af den aktuelle transportforskning, herunder hvad danske politikere kan og bør være særligt opmærksomme på.
  v/ Professor Mogens Fosgerau, Institut for Transport, DTU

  Kultur til tiden - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 19. januar 2015, 09.15 -12.00
  Kulturministeriet er en af hovedpulsårene i dansk kulturpolitik, og genstand for stor opmærksomhed fra stort set alle interessenter på det kulturpolitiske område.Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i dette farvand? Departementschef Marie Hansen fortæller i dette oplæg, hvad der er i ”pipelinen” det kommende år på kulturens område. Og så uddyber hun sin vision for ministeriets rolle fremover.
  v/ Marie Hansen, departementschef i Kulturministeriet

  Krisekommunikation i netværkssamfundet - Politisk Kommunikation
  Tirsdag den 20. januar 2015, 09.15 -12.00
  En dårlig historie kan i dag sprede sig hurtigere end nogensinde. Det skyldes ikke mindst fremvæksten af de sociale medier og den kværnende 24-timers nyhedsmølle. Men hvordan skal virksomheder og offentlige organisationer håndtere denne situation? Kresten Schultz Jørgensen har mange års erfaring som krisekonsulent på højeste niveau. I dette oplæg præsenterer han “do’s and don’t’s”, når krisen kradser.
  v/ Kresten Schultz Jørgensen, Adm. direktør i LEAD Agency

  Viden på tværs af grænser - Uddannelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 20. januar 2015, 09.15 -12.00
  Studerende krydser i stigende grad grænser i Europa og resten af verden som en naturlig del af deres videregående uddannelsesforløb. Samtidig kobles forskningsprojekter stadigt tættere sammen mellem universiteter i forskelige lande. Spørgsmålet er, hvilke barrierer og muligheder der eksisterer i dag for øget vidensdeling. Lykke Friis holder oplæg om udviklingen og perspektiverne i det europæiske uddannelsessamarbejde, herunder hvordan universiteterne i EU samarbejder omkring forskningsprojekter.
  v/ Prorektor Lykke Friis, Københavns Universitet, fhv. klimaminister

  Tilbage til fremtiden - Offentlig styring
  Onsdag den 21. januar 2015, 09.15 -12.00
  SF's formand og tidligere minister Pia Olsen Dyhr deler i dette oplæg ud af sine erfaringer fra centraladministrationen: Hvad blev hun overrasket over? Hvad blev hun skuffet over? Og så kigger hun fremad og giver sit bud på hvordan fremtidens offentlige sektor vil se ud. Kort sagt, hvordan skal en centrum-venstre regering styre det offentlige, hvis det står til SF?
  v/ Pia Olsen Dyhr, SF-formand og tidligere minister

  PA-strategi under en blå regering - Netværk: Public Affairs
  Mandag den 26. januar 2015, 09.15 -12.00
  En eventuel ny blå regering vil få et andet indre liv end den aktuelle røde. Og det kan have vital betydning for ens PA-strategi? Mikael Børsting er måske den mest indsigtsfulde outsider, der kan oplyse en blå regerings kringelkroge. Hans store erfaring tæller fire år i Venstres ledelse som Lars Løkke Rasmussens nærmeste rådgiver både i Venstre på Christiansborg og i Statsministeriet. Børsting er blevet kaldt arkitekten bag Venstres strømlinede kommunikationsarbejde, som skabte fortællingen om Venstre som Danmarks store folkeparti.
  v/ Michael Børsting, PA-direktør hos Geelmuyden Kiese

  Til gavn for Grønland - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 27. januar 2015, 09.15 -12.00
  Gulddrømmene kender ingen grænser i takt med nedsmeltningen i Ishavet. Grønlands undergrund rummer ufattelige rigdomme, ikke mindst af energiressourcer som olie og uran. Spørgsmålet er dog, hvad der overhovedet er realistisk at udvinde i fremtiden, og hvordan det kan sikres, at nye mineprojekter også vil tilføre lokal beskæftigelse til grønlænderne. Professor i geologi, og formand for udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer, Minik Rosing holder oplæg om råstofudvindelse i Grønland, herunder de geologiske, klimatiske og økonomiske perspektiver.
  v/ Professor i geologi Minik Rosing, Københavns Universitet

  Strategisk byledelse - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 29. januar 2015, 09.15 -12.00
  Verdens 100 største by-regioner skaber i dag næsten halvdelen af klodens økonomiske værdier. Og de næste 500 største byer bidrager med mere end halvdelen af resten. Fænomenet ’strategisk byledelse’ er en vigtig årsag. Programchef i Dansk Arkitektur Center Søren Smidt-Jensen holder oplæg om udviklingen af bæredygtige og driftige byregioner ved hjælp af strategisk byledelse mellem private og offentlige aktører.
  v/ Søren Smidt-Jensen, programchef i Dansk Arkitektur Center

  Beskæftigelse til de udsatte ledige - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 29. januar 2015, 09.15 -12.00
  Udsatte ledige er ofte meget langt fra arbejdsmarkedet. I anden runde af Carsten Koch-udvalgets arbejde, skal de rette beskæftigelsepolitiske redskaber findes. Men hvordan laver man beskæftigelsespolitik for de ikke-arbejdsmarkedsparate? Hvad ved vi egentlig om, hvad der skal til for at ledige med sammensatte, sociale problemer kommer tættere på arbejdsmarkedet? Er nytænkning nødvendig, hvordan skal effekterne måles, og hvor er skellet mellem vanetænkning og evidensviden?
  v/ Carsten Koch, formand for Beskæftigelsesministeriets ekspertgruppe

  Finanssektorens imagekrise - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 3. februar 2015, 09.15 -12.00
  Finanskrisen, der ramte Danmark og resten af verden i 2008 og frem, kostede ikke kun kroner på kort sigt, men også troværdighed for hele finanssektoren, måske på lagt sigt. Direktør for public affairs hos Primetime og tidl. kommunikationsdirektør i Finansrådet, Lars Nielsen, holder oplæg om, hvordan den danske og europæiske finanssektor kom i folkelig modvind under og efter finanskrisen, og hvordan forskellige banker og finanshuse siden hen har arbejdet strategisk med at genoprette deres offentlige omdømme og indflydelse på beslutningsprocesserne.
  Lars Nielsen, direktør for public affairs hos Primetime og tidl. kommunikationsdirektør i Finansrådet

  København/Malmø som én storby - Vækst- og erhvervspolitisk netværk
  Onsdag den 4. februar 2015, 09.15 -12.00
  Konkurrencen om at tiltrække arbejdspladser og virksomheder foregår i stigende grad mellem storbyer, snarere end mellem lande. På begge sider af Øresund er der en stærkt stigende vilje i København og Malmø til at forstærke samarbejdet, mens staterne er væsentligt mere tøvende. Direktør for Øresundskomiteen Finn Lauritzen, tidl. direktør for Konkurrencestyrelsen, holder oplæg om opblomstringen af Øresundsregionen og konkurrencen mellem København/Malmø og andre storby-regioner i Europa og verden.
  Finn Lauritzen, direktør for Øresundskomiteen

  Bjarne Corydons paradigmeskift - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 4. februar 2015, 09.15 -12.00
  Landets finansminister, Bjarne Corydon, beretter om regeringens nye syn på vækst. Finansministeren har selv kaldt det intet mindre end et paradigmeskifte. Et skifte der populært sagt handler om at gå fra at kigge på statens udgifter til at kigge på statens indtægter. Corydon analyserer, hvilke perspektiver denne anderledes tilgang har for fremtidens politiske beslutningsprocesser.
  v/ Bjarne Corydon (S), finansminister

  Kongelig ledelse - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 16. februar 2015, 09.15 -12.00
  I 2014 blev Morten Hesseldahl udnævnt som chef for Det Kongelige Teater efter en tumultarisk periode, der kastede et kritisk lys på ledelsen af landets fornemmeste kulturinstitution. Så hvad er Hesseldahls succeskriterier? Hvordan er han gået til opgaven? Og er det egentligt så svært at lede balletdansere og operasangere? De spørgsmål og mange andre svarer Hesseldahl på, mens han fortæller om sine erfaringer her et år efter, at han blev udnævnt som boss for Danmarks nationalscene.
  v/ Morten Hesseldahl, teaterchef på Det Kongelige Teater

  Sundhed under pres - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 18. februar 2015, 09.15 -12.00
  Vi står overfor en voldsom demografisk udvikling med ældre, der bliver ældre, hvilket lægger et potent pres på finansieringen af den offentlige sundhed. Både Danmark og Norge har gennemført store reformer med henblik på at fremtidssikre sundhedsområdet eksempelvis ved at styrke de lokale sundhedstilbud, anvende økonomiske incitamenter samt skabe bedre sammenhæng mellem administrative niveauer. Men hvordan virker det i praksis: forbedres udnyttelsen af ressourcer, og bliver sundhedsvæsenet mere sammenhængende set fra patienternes synsvinkel? Professor Karsten Vrangbæk præsenterer de nyeste forskningsresultater på området og giver gode råd til, hvordan fremtidens sygehusvæsen kan indrettes.
  v/ Karsten Vrangbæk, professor, Københavns Universitet

  Når virkeligheden orkestreres på Slotsholmen - Politisk Kommunikation
  Torsdag den 19. februar 2015, 09.15 -12.00
  I bogen ”Mørkelygten” fortæller anonyme embedsfolk, hvordan de arbejder med pressen, Folketinget og offentligheden. Historier skæres til, før de uddeles til journalisterne og bestemte tal udvælges, så de bakker historierne op. Bogen er blevet til efter fire års feltarbejde på Slotholmen, og interviews med over 50 topembedsmænd og politikere. Bogens forfatter vil på mødet åbne op for centraladministrationens ”mørkelygte”-metode, hvor sager fremstilles som oplyste mens afgørende dele holdes i mørket og komme med konkrete eksempler på kommunikationsstrategier, når alt fra kommunalreform til Irakkrig skal markedsføres.
  v/ Journalist og forfatter Jesper Tynell (ikke bekræftet)

  Politisk udrykning - Netværk: Public Affairs
  Mandag den 23. februar 2015, 09.15 -12.00
  Allan Søgaard Larsen er førstemand i Falck. Han fortæller om den delikate balance at bedrive lobby, i krydsfeltet mellem offentlige og private interessenter. Søgaard Larsen vil dele ud af sine erfaringer med public affairs på allerhøjeste hylde.
  v/ Allan Søgaard Larsen, CEO i Falck

  Skjult potentiale: Motivering af medarbejdere - Offentlig styring
  Onsdag den 4. marts 2015, 09.15 -12.00
  Et af de store buzz words i den offentlige sektor i øjeblikket er medarbejdermotivation. Alt imens en tillidsreform fra Christiansborg længe har kunnet anes i horisonten efter årtier med streng styring af frontlinjepersonalet. Lene Holm Pedersen er professor på CBS, og hun er en af de førende eksperter indenfor tillid og motivation i offentlige organisationer. Hun forklarer med den nyeste forskning hvad der er op og ned i menneskers måder at blive engageret på. Og giver os samtidig en forståelse af hvad der kan få medarbejdere til at yde mere. Og hvad der får dem til det modsatte.
  v/ Lene Holm Pedersen, professor på CBS

  Transportpolitisk debat - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 10. marts 2015, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til politisk debat mellem fire markante politikere og medlemmer af Folketingets Transportudvalg - to fra rød blok og to fra blå blok. Hvad står øverst på partiernes transportpolitiske dagsorden, og hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til transportpolitikken?
  v/ Rasmus Prehn (S), Kim Christiansen (DF) (ikke bekræftet), Kristian Pihl Lorentzen (V) og Karsten Hønge (SF)

  De tunge unge - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 11. marts 2015, 09.15 -12.00
  Regeringen har ambitioner om at skabe den bedst uddannede generation nogensinde. Men op mod en femtedel af alle unge har fortsat svært ved at gennemføre, eller overhovedet begynde, en ungdomsuddannelse. Dagens oplægsholder fortæller om de kulturelle og sociale barrierer, som bremser mange unges vej gennem uddannelsessystemet. Noemi Katznelson sætter særligt fokus på, hvad erfaringerne med 'Ny Nordisk Skole' hidtil har vist, og om det kan hjælpe flere unge til en uddannelse.
  v/ Forskningsleder Noemi Katznelson, Center for Ungdomsforskning

  Velfærdsydelser på private hænder? - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 17. marts 2015, 09.15 -12.00
  Produktivitetskommissionen har lagt op til, at flere traditionelt offentlige opgaver udliciteres til private, og finansminister Bjarne Corydon har bedt konsulentfirmaet McKinsey & Co. udarbejde et oplæg til udlicitering af ældreomsorg, dagtilbud og det specialiserede socialområde. Er det en økonomisk nødvendighed og nøglen, der langtidssikrer velfærdsstaten? Kan den bløde velfærd udliciteres, og skal private tjene penge på offentlig velfærd? Vi inviterer to borgmestre, som er gået hver sin vej, til at tage debatten.
  v/ Borgmester i Høje-Taastrup Michael Ziegler (K) og borgmester i Herlev Thomas Gyldal Petersen (S)

  By- og boligpolitisk debat - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Tirsdag den 17. marts 2015, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til politisk debat mellem fire markante politikere og medlemmer af Folketingets By- og Boligudvalg - to fra rød blok og to fra blå blok. Hvad står øverst på partiernes by- og boligpolitiske dagsorden, og hvad er de vigtigste forskelle i deres tilgange på området?
  v/ Mette Reissmann (S), Louise Schack Elholm (V), Ole Birk Olesen (LA) og Eigil Andersen (SF)

  Når fødevarepolitik bliver forsidestof - Fødevarepolitisk Netværk
  Tirsdag den 17. marts 2015, 09.15 -12.00
  Avisernes forsider har flere gange inden for de seneste år været præget af fyringsrunder på slagterierne, og det er blevet tydeligt, at fødevarepolitik ikke blot omhandler økologi, afgifter eller kostråd, men også - og ikke mindst - arbejdspladser. Formanden for Fødevareforbundet NNF, Ole Wehlast, fortæller om de udfordringer og muligheder, fødevareindustriens medarbejdere og virksomheder står overfor, og hvordan den politiske debat om Udkantsdanmark, jobskabelse og globalisering spiller ind i hans arbejde.
  v/ Ole Wehlast, forbundsformand for Fødevareforbundet, NNF

  Styring af Danmark: de åbne og skjulte beslutningsprocesser - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 18. marts 2015, 09.15 -12.00
  Hvad er særegent ved danske politiske beslutningsprocesser? Det spørgsmål kan kun besvares ved at undersøge Danmark i sammenhæng med andre lande. Og det er netop, hvad professor Lotte Jensen har gjort. På baggrund af sin forskning giver hun et overblik over beslutningsprocessernes veje og vildveje og beskriver alle de formelle og uformelle beslutningsgange i dansk politik.
  v/ Lotte Jensen, professor og institutleder for Ledelse, Politik og Filosofi på CBS

  Danmark og den fælles mønt - Finanssektornetværket
  Torsdag den 19. marts 2015, 09.15 -12.00
  Vælgerne har allerede vendt tommelfingeren nedad tre gange, ved folkeafstemningerne i 1992, 1993 og 2000, men den økonomiske integration blandt euro-landene fortsætter for uformindsket styrke. Spørgsmålet er, om Danmark nogensinde kommer med. Professor på Københavns Universitet Marlene Wind holder oplæg om udviklingen i danskernes holdning til euroen – og udsigterne til dansk tilslutning.
  v/ Professor Marlene Wind, Københavns Universitet

  Opstart af ny energivirksomhed - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 24. marts 2015, 09.15 -12.00
  Omstillingen til grønnere energi kræver, at det private erhvervsliv tør satse og investere i nye og mere intelligente løsninger. Heldigvis er der stadigt flere og flere succeshistorier. Spørgsmålet er, hvordan man lykkes og i praksis starter en ny energivirksomhed op i Danmark. Adm. direktør for 1stMile Søren Houmøller holder oplæg om betingelserne for at etablere nye energivirksomheder i Danmark, herunder de politiske og økonomiske rammebetingelser.
  v/ Adm. direktør Søren Houmøller, 1stMile

  DI – den eksemplariske og succesfulde lobbyist? - Politisk Kommunikation
  Tirsdag den 24. marts 2015, 09.15 -12.00
  Lobbyisme er ikke længere automatisk et skældsord. Sagkyndige bidrag kan være med til at sikre mere gennemarbejdede beslutninger. Generelt har erhvervsorganisationerne ofte et forspring bl.a. i kraft af deres økonomiske ressourcer. Marion Hannerup er kommunikationsdirektør i DI og præsenterer organisationens værdier og strategi. Hun giver eksempler på vellykket politisk kommunikation og lægger op til debat om vilkårene for moderne interessevaretagelse.
  v/ Marion Hannerup, kommunikationsdirektør i DI

  Danskernes duelighed - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 26. marts 2015, 09.15 -12.00
  "Sundhed for alle - gennem effektiv og sikker forebyggelse og behandling." Sådan lyder Sundhedsstyrelsens mission. Else Smith er direktør i styrelsen og vil berette om, hvilke indsatsområder hun arbejder med for at få et dueligt Danmark. I det lys giver Else Smith et indblik i, hvilke policy-initiativer der kan blive iværksat de kommende år for at fremme danskernes sundhed.
  v/ Else Smith, direktør i Sundhedsstyrelsen

  Aarhus er Danmarks kulturhovedstad - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 13. april 2015, 09.15 -12.00
  Aarhus er europæisk kulturby i 2017, men arrangementet er allerede stødt ind i sine første udfordringer og ture i mediemøllen. Den nye programdirektør besøger netværket og beretter om det store arbejde med at planlægge en kæmpebegivenhed som denne – og om hvordan det er at komme ind fra sidelinjen midt i processen. Hvordan tager man ejerskab over projektet, og hvad er visionerne? Hvor langt er Aarhus nået i forberedelserne, og hvilke tiltag kan vi glæde os til?
  v/ Ny programdirektør i Aarhus 2017 (ikke bekræftet)

  Nye veje i erhvervspolitikken - Vækst- og erhvervspolitisk netværk
  Mandag den 20. april 2015, 09.15 -12.00
  Danmarks konkurrenceevne udfordres konstant af den øgede globale handel på tværs af grænser. I årtier er det dog lykkedes at skabe nye job, når gamle er blevet overflødige eller udflyttet. Spørgsmålet er, hvad der skal til for at bevare denne omstillingsparathed i erhvervslivet. Cheføkonom hos Cepos Mads Lundby Hansen og direktør for AE-rådet Lars Andersen diskuterer, hvad der er de vigtigste konkurrenceparametre for dansk erhvervsliv – og hvilke nye veje, det kunne være oplagt at gå for Danmark.
  Cheføkonom hos Cepos Mads Lundby Hansen og direktør for AE-rådet Lars Andersen

  Det digitale Danmark - Offentlig styring
  Torsdag den 23. april 2015, 09.15 -12.00
  I de senere år har Digitaliseringsstyrelsen leveret både store besparelser og stigende brugertilfredshed gennem omsiggribende reformer af den måde danskerne er i kontakt med det offentlige på. Og regeringen forventer at denne udvikling skal fortsætte frem mod 2020. Hvad er hemmeligheden bag den succes som Danmark har oplevet på det digitale felt sammenlignet med mange andre lande - og er der grænser for hvor meget vi kan digitalisere i årene fremover? Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen, er en af de mest indsigtsfulde personer på området, og han guider os igennem både fortid og fremtid.
  v/ Lars Frelle-Petersen, direktør i Digitaliseringsstyrelsen

  Den næste finanskrise - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 5. maj 2015, 09.15 -12.00
  Spekulationsbobler er langt fra et fænomen fra fortiden. Tværtimod risikerer finanskrakket i 2008 med stor sandsynlighed at ville gentage sig – på nye og andre måder. Spørgsmålet er, hvad politikerne i Europa overhovedet har lært af nedturen. Professor på Copenhagen Business School Finn Østrup holder oplæg om udsigterne til og risici for næste finanskrise – og politikernes manglende evne til at lære af fortiden.
  v/ Professor Finn Østrup, CBS

  At være interesseorganisation i den sociale sektor - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 6. maj 2015, 09.15 -12.00
  Med ca. 700.000 medlemmer og 15.000 frivillige er Ældre Sagen Danmarks største enkeltstående forening. Hvordan driver man en så stor organisation? Hvilke særlige dynamikker eksisterer for interesseorganisationer på socialområdet? Hvilke centrale problemstillinger, mener Ældre Sagen, står højest på den socialpolitiske dagsordenen i øjeblikket?
  v/ Bjarne Hastrup, Ældre Sagen

  Dansk transport på afveje? - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 6. maj 2015, 09.15 -12.00
  Danske vognmænd oplever en voldsom konkurrence på landevejene fra særligt østeuropæiske lastbiler. Efter EU-udvidelsen er tusindvis af danske chaufførjob forsvundet. Direktør for Dansk Transport og Logistik, DTL, Erik Østergaard holder oplæg om presset på den private transportbranche som følge af den øgede europæiske konkurrence på tværs af grænserne, herunder mulige politiske tiltag fra dansk og europæisk side.
  v/ Direktør Erik Østergaard, Dansk Transport og Logistik (DTL)

  Lobbyland i fremtiden - Netværk: Public Affairs
  Mandag den 11. maj 2015, 09.15 -12.00
  Danfoss er en af Danmarks førende globale virksomheder. Det stiller store krav til den lobbyindsats firmaet udfører. Fleming Voetmann er PA-chef i Danfoss, og han har en lang erfaring med at oversætte mellem erhvervsliv og politik - både nationalt og internationalt - for at fremme sin virksomheds interesser. Voetmann forklarer i sit oplæg, hvilke dogmeregler han arbejder ud fra netop nu. Og hvordan han ser fremtiden i lobbyland om ti år.
  v/ Fleming Voetmann, Chef for Corporate Public Affairs hos Danfoss samt bestyrelsesmedlem i Public Affairs Council.

  Flere job i Danmark - Vækst- og erhvervspolitisk netværk
  Tirsdag den 12. maj 2015, 09.15 -12.00
  Efter krisen er der forsvundet op mod 180.000 private job i Danmark. Trods regeringens mange reformer er beskæftigelsen ikke steget afgørende. Spørgsmålet er, hvilke nye veje, der kan betrædes for at stimulere væksten herhjemme. Adm. direktør for Industriens Fond og formand for Turismens Vækstråd Mads Lebech holder oplæg om strategier for at skabe nye private arbejdspladser i Danmark - med afsæt i eksisterende styrkepositioner, nye satsningsområder og styrkelse af mulige vækstbrancher, som f.eks. turisme og oplevelsesøkonomi.
  Mads Lebech, adm. direktør for Industriens Fond og formand for Turismens Vækstråd

  Den borgerlige energipolitik - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 13. maj 2015, 09.15 -12.00
  Et bredt flertal i Folketinget står bag den måske mest ambitiøse plan for grøn energiomstilling i hele verden. Men krisen kradser fortsat, og omkostningerne for dansk erhvervsliv begynder at kunne mærkes. Spørgsmålet er, om den hidtidige linje i energi- og klimapolitikken vil overleve efter valget. Venstres energiordfører Lars Christian Lilleholt holder oplæg om den klima- og energipolitik, som en eventuelt ny borgerlig regering vil føre efter det forestående folketingsvalg.
  v/ Lars Christian Lilleholt, MF (V)

  Sundhedspolitikken set fra regionerne - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 19. maj 2015, 09.15 -12.00
  Vi inviterer den markante formand for Region Hovedstaden til debat om aktuel sundhedspolitik set fra hendes udkigspost. Hvad er de mest aktuelle politiske udfordringer, hvordan har hun oplevet skiftet fra Folketinget til regionspolitikken, og er der ros og ris til de mange samarbejdspartnere i sektoren fra interesseorganisationer, andre offentlige myndigheder og den private sektor?
  v/ Sophie Hæstorp Andersen, formand for Region Hovedstaden

  Byggeriets udfordringer - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Tirsdag den 19. maj 2015, 09.15 -12.00
  Byggeboomet fra 00’erne kommer næppe tilbage. Alligevel klarer dansk byggeri sig fortsat ganske glimrende. Spørgsmålet er, hvad de vigtigste faktorer er i dag og i fremtiden for at skabe både vækst og kvalitet. Adm. direktør for Dansk Byggeri Lars Storr-Hansen holder oplæg om de udfordringer, som den danske byggebranche står over for i dag og de kommende år, ikke mindst i lyset af den øgede konkurrence udefra.
  v/ Lars Storr-Hansen, administrerende direktør i Dansk Byggeri

  Meget mere end mad – men med rigeligt smør - Fødevarepolitisk Netværk
  Onsdag den 20. maj 2015, 09.15 -12.00
  'Danske svin er sunde, de strutter af penicillin.' Sådan starter et afsnit af madanmelder, teaterinstruktør og restauratør Adam Prices TV-serie ”Borgen”, der får sat dansk landbrug og særligt svineproduktion øverst på den politiske dagsorden. Pakket ind i humor og røverhistorier har han med DR's ”Spise med Price” slået et slag for fødevarekvalitet og madkultur for over 1 million danskere om ugen. Men hvad er hans projekt? Og hvorfor er nogle fødevareemner sprængfarlige, mens andre ikke er til diskussion?
  v/ Adam Price, madentusiast og manuskriptforfatter

  Effekten af folkeskolereformen - Uddannelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 26. maj 2015, 09.15 -12.00
  Under stort rabalder blev den nye folkeskolereform gennemført i 2013. Hovedidéen om at styrke skoleledelsen og øge undervisningstiden er ved at blive ført ud i livet. Fortæller de første erfaringer om gavnlige effekter? Niels Egelund holder oplæg om de første erfaringer fra og effekter af folkeskolereformen, herunder de praktiske barrierer for at føre ambitionerne ud i livet.
  v/ Professor Niels Egelund, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) Aarhus Universitet

  Budgetlovens nye vagthund - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 3. juni 2015, 09.15 -12.00
  Med budgetloven er der sket flere væsentlige ændringer i den finanspolitiske proces, herunder at Det Økonomiske Råd har fået flere ressourcer; de skal nu agere vagthund over for Finansministeriet. Og selvom vi taler om en detaljeret lov, så venter de fleste aktører på at se, hvordan Det Økonomiske Råd vil forvalte sin nye rolle. Hvor langt vil de gå? Dagens oplægsholder introducerer byggestenene i den nye budgetlov - og giver sit bud på hvordan den første tid med loven er gået.
  v/ John Smidt, sekretariatschef i Det Økonomiske Råd

  Hvad rør sig i storbyen? - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 18. august 2015, 09.15 -12.00
  Lobbyisme forstås ofte som interessevaretagelse i og omkring Borgen. Men hvad med det kommunale niveau? Søren Gregersen er kommunikationschef for Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune og han fortæller i dettee oplæg om hvad der rør sig i storbyen. Gregersen har erfaring fra både Christiansborg og Slotsholmen – og med den bagage vil han pege på forskelle og ligheder i tilgangen til at flytte dagsordner og policy, når det gælder nationalt versus lokalt.
  v/ Søren Gregersen, Kommunikationschef for Københavns Kommunes Økonomiforvaltning

  En finanspolitisk insiderberetning - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 2. september 2015, 09.15 -12.00
  I slutningen af august fremlægger finansministeren forslag til finanslov. Forud er gået mange interne forhandlinger mellem partierne i regeringen. Henrik Kjerrumgaard, tidligere særlig rådgiver for Margrethe Vestager, giver sin insiderberetning, om hvordan et finanslovsforslag udklækkes. Han fortæller om kampene med embedsmænd og regeringskollegaer, før finanslovforslaget udkommer - og hvordan man efterfølgende sælger forslaget til journalister og vælgere.
  v/ Henrik Kjerrumgaard, tidligere særlig rådgiver for Margrethe Vestager

  Mediernes sundhed - Sundhedspolitisk netværk
  Fredag den 4. september 2015, 09.15 -12.00
  Hvorfor står sundhedspolitikken altid så højt på mediernes dagsorden? Hvordan dækker medierne sundhedsområdet, hvad er en god historie, og hvad er mediernes rolle i politikformulering, -prioritering og -implementering? Dagens møde indledes med et oplæg fra en af landets mest erfarne sundhedsjournalister, redaktør på Altinget | Sundhed, Ole Toft.
  v/ Ole Nikolaj M. Toft, redaktør på Altinget | Sundhed

  Bedre afkast på skolepengene - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 7. september 2015, 09.15 -12.00
  Stina Vrang Elias er adm. direktør for tænketanken DEA. Tænketanken arbejder for kloge investeringer i uddannelse, forskning og innovation, der skaber produktivitet, job og vækst i Danmark. Stina holder oplæg om, hvordan milliardinvesteringerne i uddannelse og forskning i højere grad kan bruges til at understøtte jobskabelse, vækst og innovationskraft i Danmark.
  v/ Adm. direktør Stina Vrang Elias, DEA

  Hyper-urbanisering af Danmark - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 10. september 2015, 09.15 -12.00
  Det er ingen ny historie, at befolkningen flytter fra land til by. Men i Danmark er tilflytningen til byområderne stigende i en sådan grad, at urbaniseringens fart skaber behov for nytænkning indenfor boligpolitik og byplanlægning. Thorkild Ærø, direktør for Statens Byggeforskningsinstitut, fortæller om den sociale slagside, når byerne bliver tætbefolkede, og provinsen bliver til Udkantsdanmark. Han kommer samtidigt med sine løsningsforslag, når boligpolitik, sammenhængskraft og konkurrencekraft skal kombineres.
  v/ Thorkild Ærø, direktør for Statens Byggeforskningsinstutut

  Hvordan skabes kreativitet? - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 14. september 2015, 09.15 -12.00
  Kreativitet er blevet et buzzword i det senmoderne samfund, men hvordan skabes og opretholdes det kreative miljø? Carla Cammilla, CEO for ArtRebels, forsøger på daglig basis at etablere et rum, der fordrer innovation. Carla deler her sine erfaringer om, hvad der virker - og hvad man skal holde sig langt væk fra.
  v/ Carla Cammilla, CEO for ArtRebels

  Den store koordinator - Offentlig styring
  Torsdag den 17. september 2015, 09.15 -12.00
  En vigtig opgave for offentlig styring er en sammentænkning af den vertikale og horisontale koordination: henad til sektorministerier og nedad til kommuner. Departementschef i Beskæftigelsesministeriet, Peter Steensgaard Mørch, har gennem sin karriere og nu som chef på topplan rørt ved alle knapperne i centraladministrationen. Han deler i dette oplæg ud af sine erfaringer om de faktiske forhold i den statslige styringsmaskine.
  v/ Peter Steensgaard Mørch, departementschef i Beskæftigelsesministeriet

  Reputation Management: When you kill for a living - Fødevarepolitisk Netværk
  Mandag den 21. september 2015, 09.15 -12.00
  Danish Crown-koncernen er verdens største eksportør af svinekød med mere end 20.000 ansatte og en årlig omsætning på knap 60 milliarder kr. Hvordan er det at have ansvaret for kommunikationen i en så stor virksomhed, og hvilke særlige krav stilles til formidlingen af holdninger på fødevareområdet? Anne Villemoes deler ud af sine mange erfaringer fra over otte år i DC og fortæller både om kriserne og håndteringen heraf.
  v/ Anne Villemoes, kommunikationsdirektør i Danish Crown

  ”More bang for the buck”: Hvordan får man en god kampagne for få penge? - Politisk Kommunikation
  Tirsdag den 22. september 2015, 09.15 -12.00
  Effektivitet og pris går ikke nødvendigvis hånd i hånd. Det har Dansk Folkeparti bevist gentagende gange. Søren Søndergaard har som pressechef for Dansk Folkeparti ”hands-on” erfaring med politiske kampagner. Ikke mindst når det med en begrænset budgetramme gælder om at formulere et knivskarp budskab, som skal nå bredt ud.
  v/ Søren Søndergaard, pressechef for Dansk Folkeparti

  Presset på finanssektoren - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 22. september 2015, 09.15 -12.00
  Som en politisk konsekvens af den økonomiske krise, har finanssektoren oplevet en række reguleringstiltag fra både dansk og europæisk side. Professor i finansiering på CBS, Casper Rose vil på dagens møde diskutere de økonomiske og markedsmæssige konsekvenser af de politiske tiltag og give sit bud på, hvad branchen i fremtiden kan forvente af krav.
  v/ Casper Rose, Professor i finansiering på CBS

  Skævvriding af hovedstaden - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 24. september 2015, 09.15 -12.00
  København oplever nye sociale mønstre og øget opdeling mellem befolkningsgrupperne i bydelene. Sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen holder oplæg om de nye sociale mønstre i hovedstaden og fortæller, hvordan Københavns Kommune forsøger at håndtere og forebygge den øgede opdeling mellem befolkningsgrupper. Desuden kommer hun med eksempler på nogle af de mest vellykkede projekter som oplæg til erfaringsudveksling og diskussion blandt netværkets medlemmer.
  v/ Sundheds- og omsorgsborgmester i København Ninna Thomsen

  Femern Bælt-tunnellen – verdens længste sænketunnel - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 30. september 2015, 09.15 -12.00
  Hvor er vi med byggeriet af Femern Bælt-tunnellen? Byggeriet af verdens længste sænketunnel vil give mange nye arbejdspladser i anlægsfasen. Hvordan er mulighederne for danske virksomheder i byggefasen - og efter åbningen af forbindelsen? Adm. direktør for Femern A/S Claus Baunkjær fortæller om muligheder og udfordringer.
  v/ Administrerende direktør for Femern A/S, Claus Baunkjær

  Kan man forestille sig en verden uden regionerne? - Sundhedspolitisk netværk
  Fredag den 2. oktober 2015, 09.15 -12.00
  De danske regioner står i en kattepine. På den ene side er der høje kvalitetskrav og på den anden side økonomisk smalhals. Koncerndirektør for Region Hovedstaden Svend Hartling vil give sit syn på regionernes fremtidige rolle. Er de danske regioner et dødfødt projekt, eller har leddet mellem stat og kommuner fortsat sin eksistensberettigelse? Den politiske diskussion er intens, men hvilke konsekvenser kan en eventuel nedlæggelse af regionerne få for det danske sygehusvæsen. Hartling giver en guidet tur i regionens indre liv.
  v/ Svend G. Hartling, koncerndirektør for Region Hovedstaden

  Status på klimaforandringerne - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 6. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Fakta og sund fornuft er en central del af klimadebatten, hvis befolkning og politikere skal ændre adfærd. Professor og tidl. Formand for Klimakommissionen Kathrine Richardson, gæster netværket og kortlægger den nyeste forskning om de globale klimaforandringer og kommer med bud på hvordan nationale og internationale aktører og politikere bør forholde sig til resultaterne. Samtidigt lægger hun op til en debat om de nuværende prognoser i forhold til dem, hun selv stod i spidsen for i Klimakommissionens rapport fra 2010.
  v/ Professor Katherine Richardson, tidl. formand for Klimakommissionen

  Udviklingen i by- og boligpolitikken - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 7. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Departementschef Claes Nilas i Ministeriet for By-, Bolig- og Landdistrikter beretter om fremtidens by- og boligudvikling og de strategiske og politiske overvejelser i toppen af centraladministrationen. Han fortæller samtidig om ministeriets samarbejde med store og små aktører i en broget sektor med mange forskelligartede politiske interesser. Hvilke redskaber anvendes, når ministeren skal rådgives, og boligpolitik på tværs af kommunegrænser skal udvikles?
  v/ Departementschef Claes Nilas, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

  Fremtidens finanslov - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 7. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan har den finanspolitiske beslutningsproces udviklet sig de sidste ti år? Jakob Hald har fulgt finansloven både indefra i Finansministeriet som afdelingschef og udefra i Tænketanken Kraka og senest fra sin nuværende position som afdelingschef i Skatteministeriet. Han giver sit personlige bud på, hvordan de næste ti år vil blive.
  v/ Jakob Hald, afdelingschef i Skatteministeriet

  Forstå hvad depchefen vil ha’ - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 8. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Hvilken rolle spiller interessevaretagelse for den danske politikudvikling? Departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet Sophus Garfiel kan med sit dybdegående kendskab til sammenspillet mellem interessenter og embedsmænd beskrive mulighederne for indflydelse på forvaltningens politikudvikling. Hvornår leverer man konstruktive indspark, og hvornår tales der for døve øre?
  v/ Sophus Garfiel, Departementschef, Økonomi- og Indenrigsministeriet

  Genstart den sociale mobilitet - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 9. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder har de seneste år som en veritabel enmandshær holdt fast i, at det stadig giver mening at tale om Danmark som et klassedelt samfund. Han holder oplæg om behovet for at styrke den sociale mobilitet ved at opprioritere erhvervsuddannelserne, herunder behovet for en ny, praktisk og virkelighedsnær kulturrevolution, der gør op med det elitære uddannelsessnobberi.
  v/ Lars Olsen, forfatter til en række debatbøger, senest 'Klassekamp fra oven'

  Vil metroen rulle ind på stationen til tiden? Status på byggeriet af Cityringen - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 14. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Københavns mange metro-byggepladser er efterhånden blevet en velintegreret del af hovedstadens gadebillede, men udbygningen af metroen kan stadig sætte sindene i kog. Er der hold i alle de bekymrende historier om dårligt arbejdsmiljø og urealistisk planlægning? Hvad gør man for de støjplagede naboer? Hvornår er byggeriet færdigt? Og vigtigst af alt: Hvad vil den nye Cityring betyde for den københavnske trafik?
  v/ Henning Christophersen, formand for Metroselskabet (dato ikke bekræftet)

  En lus mellem to negle? - Offentlig styring
  Tirsdag den 20. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Skal kommunerne have mere eller mindre frihed fremover? Tidligere adm. direktør i Københavns Kommune Claus Juhl giver sit bud på, hvordan han ser kommunernes situation anno 2015. Med sit indgående kendskab til styringsrelationen mellem stat, kommuner og institutioner peger Juhl på fordele og ulemper ved større eller mindre grad af centralisering. Og så løfter han sløret for, hvordan han mener, offentlig styring i Danmark bør udvikle sig i de kommende ti år.
  v/ Claus Juhl, Partner i Struensee & Co.

  Tal ordentlig til politikerne - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 22. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Tidligere skatteminister og nuværende finansordfører for Venstre har sin daglige gang på allerhøjeste politiske niveau. Ja, flere spår at han bliver landets nye finansminister. I dette oplæg fortæller han om, hvornår interaktionen mellem politikere og interessenter går hen og blive vellykket.
  v/ Peter Christensen, finansordfører (V)

  Sundhed og innovative fødevarer - Fødevarepolitisk Netværk
  Torsdag den 22. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Danskerne spiser for usundt, og det koster både leveår og skattekroner. Kan innovative fødevarer være med til at løse problemet? Er det overhovedet sundt med de mange nye typer sødemidler, tilsatte vitaminer og kunstige fibre, der er under udvikling i disse år? Afdelingschef i DTU Fødevareinstituttet Gitte Gross giver en status over udviklingen af nye typer fødevarer.
  v/ Gitte Gross, afdelingschef i DTU Fødevareinstituttet

  Hvad er rigtig kultur? - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 26. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Hvad er kultur, og hvordan skal den vurderes? Stéphanie Surrugue har som vært og redaktionschef for Kulturen på News og skribent på Dagbladet Politiken været vant til at bevæge sig der, hvor de kulturelle forestillinger mødes, og politik defineres. Surrugue vil med udgangspunkt i sine kulturjournalistiske- og poliske erfaringer fortælle om sit kultursyn, og hvad der driver hende.
  v/ Stéphanie Surrugue, tidl. vært og redaktionschef på ”Kulturen på NEWS” på TV2

  Kampagnen for finansskat - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 27. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Hvorfor involvere en udviklingsorganisation sig i kampen for finansskat? Ibis kampagnechef Lars Koch giver svaret på dagens netværksmøde, hvor han fortæller om organisationens aktive rolle i den globale ngo-kampagne for skat på finanstransaktioner, og hvad det har at gøre med udviklingsarbejde i den tredje verden. Han giver samtidigt sit skøn på de mulige og forskellige tekniske indretninger af en sådan skat og en status på arbejdet for en fælles europæisk finansskat.
  v/ Lars Koch, kampagnechef i Ibis

  Grøn vækst - Klima- og energipolitisk netværk
  Mandag den 2. november 2015, 09.15 -12.00
  I fem år sad Connie Hedegaard med for bordenden, når verdenssamfundet skulle diskutere klimapolitik og grøn omstilling. Hun har nu udskiftet titlen som EU's klimakommisær med formandsposten for den internationale miljøfond Kann Foundation. På dagens netværksmøde kommer hun med sine bud på, hvordan en hurtigere grøn omstilling kan og skal forenes med en højere økonomisk vækst, herunder hvilke muligheder europæisk og i særdeleshed dansk erhvervsliv har for at udnytte mulighederne bedre.
  v/ Connie Hedegaard, formand for Kann Foundation og tidl. EU-klimakommissær (datoen ikke endeligt bekræftet)

  Dansk transportpolitik i et europæisk perspektiv - Transportpolitisk netværk
  Mandag den 2. november 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan passer den danske transportpolitiske udvikling sammen med den generelle udvikling i Europa? Hvilke europæiske trafikforbindelser er i støbeskeen? Kan vi lære noget af de andre EU-lande på transportområdet? Chef for Europa-Kommissionens repræsentation i København Laurs Nørlund har et solidt indblik i Europa-Kommissionens trafikpolitiske arbejde, mens Maj Theander som direktør for transportområdet i Den Europæiske Investeringsbank ved, hvad der rører sig i europæisk transportpolitik. Hun er ansvarlig for at vurdere transportpolitiske projekter for omkring 100 milliarder kroner årligt, hvilket gør EIB til verdens største långiver og udviklingsbank inden for transportområdet.
  v/ Laurs Nørlund, chef for Europa-Kommissionens repræsentation i København, og Maj Theander, direktør for transportområdet under Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

  Fremtidens gymnasier - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 2. november 2015, 09.15 -12.00
  Så står gymnasieskolen igen højt på den politiske dagsorden, og en ny reform lurer i horisonten. Dagens oplægsholder holder foredrag om, hvordan de danske gymnasier kan og skal udvikles for at imødekomme kravene fra både de videregående uddannelser, arbejdsmarkedet, nye dannelsesidealer og konkurrencen fra udlandet.
  v/ Formand Anne-Birgitte Rasmussen, Gymnasieskolernes Rektorforening

  Danmarks finanspolitiske udfordringer - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 4. november 2015, 09.15 -12.00
  Globalisering, det europæiske samarbejde og senest den økonomiske krise har ændret rammevilkårene for dansk økonomi. Men hvad betyder det for den årlige finanslov? Professor ved Aarhus Universitet og tidl. overvismand, Torben M. Andersen, giver sit bud på, hvilke finanspolitiske udfordringer Danmark står overfor - og hvordan vi bedst tilpasser os de ændrede rammevilkår.
  v/ Torben M. Andersen, professor, Aarhus Universitet, fhv. overvismand

  Den praktiserende læge – hvad er fremtiden? - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 5. november 2015, 09.15 -12.00
  Den praktiserende læge er under pres: Patienterne stiller større krav og konkurrerende faggrupper forsøger at stjæle opgaver. Og læg dertil, at praktiserende læger ofte bliver reduceret til ekspeditionskontor for patientens videre behandling. Vi spørger de praktiserende lægers formand om, hvad de gør for at styrke deres medlemmers position.
  v/ Bruno Meldgaard, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

  Best practice i integrationsindsatsen - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 5. november 2015, 09.15 -12.00
  Når integrationsdebatten raser med jævne mellemrum, kan det være svært at skille fakta fra politiske påstande. Ved vi faktisk, hvad der virker, når det kommer til integration af indvandrere i Danmark? Forskningschef i Rockwool Torben Tranæs holder oplæg om den nyeste viden om integration af indvandrere i Danmark og mønstrene i social udstødelse af borgere med anden etnisk herkomst end dansk. Han giver hertil de bedste eksempler på vellykkede erfaringer med integration fra rundt om i landet.
  v/ Forskningschef hos Rockwoolfonden Torben Tranæs

  Verdens mest attraktive storby - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 12. november 2015, 09.15 -12.00
  Som den eneste af partiernes spidskandidater under kommunalvalget i 2013 er Københavns Teknik- og miljøborgmester født og opvokset i hovedstaden. Morten Kabell besøger netværket og fortæller om de udfordringer, byens vækst og popularitet i Danmark og udlandet medfører både på det økonomiske, tekniske og miljømæssige område.
  v/ Morten Kabell, Teknik- og miljøborgmester, København

  Populærkultur vs. Kultureliten - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 16. november 2015, 09.15 -12.00
  Kultur har altid ageret platform for konflikt mellem eliten og masserne, men hvordan ser konflikten ud anno 2015? Kulturredaktør på Politiken, Rune Lykkeberg, har et solidt kendskab til de kulturelle strømninger i dagens Danmark, og vil i dette oplæg give os en statusopdatering på kampen mellem populærkultur og elitekultur.
  v/ Rune Lykkeberg, Kulturredaktør på Politiken

  Det politiserede sygehusvæsen - Offentlig styring
  Tirsdag den 17. november 2015, 09.15 -12.00
  Sygehusene er under konstant politisk bevågenhed. Hospitalsdirektør på Gentofte Hospital, Eva Zeuthen Bentsen, vil i dette oplæg beskrive hendes oplevelse af krydspresset mellem borgernes forventninger og politikernes styringsiver. Zeuthen Bentsen tager os tættere på sin hverdag, når hun forklarer, hvordan sygehusvæsnet under foranderlige rammevilkår forsøger at levere en effektiv behandling af høj kvalitet. Og så giver hun eksempler på, hvornår den offentlige styring er hensigtsmæssig - og hvornår den er stik modsat.
  v/ Eva Zeuthen Bentsen, Hospitalsdirektør på Gentofte Hospital

  Fødevarer – fremtidens vækstmarked? - Fødevarepolitisk Netværk
  Tirsdag den 17. november 2015, 09.15 -12.00
  På trods af den økonomiske krise vrimler det med nye idéer og nye virksomheder, når det gælder råvarer, restauranter og butikker inden for fødevareområdet. Men hvad skal der til, før en ny idé bliver mere end bare en modedille hos forbrugerne? Søren Ejlersen står i dag med en gedigen og holdbar succes efter stiftelsen af Aarstiderne som et ideologisk grædsrodsprojekt for mere end 15 år siden. Hvad er hans opskrift – og hvordan ser han på fremtidens fødevaremarked?
  v/ Søren Ejlersen, medstifter og næstformand i Aarstiderne A/S

  Bedre finansregulering - Finanssektornetværket
  Onsdag den 18. november 2015, 09.15 -12.00
  Finanssektorens image har set bedre dage, så hvordan kæmper man den politiske kamp for mindre – men bedre – regulering? Og skal der både mere og mindre regulering til i fremtiden? Formand for de brancheansattes fagforening, Finansforbundets Kent Pedersen, gæster netværket og fortæller om, hvordan arbejdet med sektoren troværdighed skal sikre mulighederne for nye og ændrede vilkår og rammebetingelser. Han vil samtidigt rejse debatten om de udfordringer, den danske aftalemodel står overfor i en branche, hvor det politiske ønske om regulering kan være stærkt på nationalt og europæisk plan.
  v/ Kent Pedersen, Formand Finansforbundet

  Hvad lærte vi af Folketingsvalget? - Politisk Kommunikation
  Fredag den 20. november 2015, 09.15 -12.00
  Hvem førte den bedste valgkamp og hvilke erfaringer kan vi drage heraf? Helle Ib har som journalist og politisk kommentator på Dagbladet Børsen erfaring fra allerhøjeste hylde. I dette oplæg vil hun analysere partiernes valgkampe og fremhæve succes og fejltrin.
  v/ Helle Ib, politisk kommentator på Dagbladet Børsen

  Rimer Skat og Twitter? - Politisk Kommunikation
  Torsdag den 3. december 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan kan forvaltningen drage nytte af sociale medier? Jesper Rønnow Simonsen, Direktør for SKAT, bruger twitter aktivt i styrelsens eksterne kommunikation. Han giver i dette oplæg et godt indblik i muligheder og farer ved anvendelsen af sociale medier i den danske forvaltning. Og vil sikkert også komme ind på sit syn på "krisemanagement" - en vigtig ting at kunne mestre, når man som en af landets vigtigste offentlige institutioner har en central rolle i en ofte ophedet politisk debat.
  v/ Jesper Rønnow Simonsen, Direktør for SKAT

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: