• Se alle

  Fra mursten til kultur - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 21. august 2017, 09.15 -12.00
  Som adm. direktør for Realdania står Jesper Nygård forrest, når Realdania-fonden uddeler penge til at skabe livskvalitet igennem byggeri. Og her har kulturen ofte vist sig at være grebet, der virker. Senest med Ragnsrock, museet for pop, rock og ungdomskultur. Men hvornår kan kunsten bruges som et virkemiddel i en filantropisk strategi? Jesper Nygård giver i dette oplæg sine og Realdanias bud på, hvordan fremtiden ser ud for kultur og byggeri.
  v/ Jesper Nygård, adm. direktør, Realdania

  Ungdommen og arbejdsmarkedet - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Mandag den 21. august 2017, 09.15 -12.00
  Hvad skal der til for at sikre, at folkeskolen, ungdomsuddannelser og universiteterne skaber fundamentet for de unges kommende plads på arbejdsmarkedet? Jørgen Søndergaard, forskningsleder ved VIVE og formand for Arbejdsmarkedskommissionen, gæster netværket til en snak om, hvordan uddannelses- og beskæftigelsespolitikken hænger sammen, samt hvilke økonomiske og strukturelle udfordringer, der venter på det fremtidige arbejdsmarked.
  v/ Jørgen Søndergaard, forskningsleder ved VIVE og fhv. sekretariatschef for De Økonomiske Vismænd

  Er konkurrencestaten den nye velfærdsstat? Og hvad betyder det for uddannelsespolitikken? - Uddannelsespolitisk netværk
  Torsdag den 24. august 2017, 09.15 -12.00
  ”Som fællesskab skal vi investere i mennesker i stedet for at overlade det hele til markedet. Børnene skal lære det, de skal i skolen. De uddannelser, der retter sig mod unge i Danmark, skal slå de uddannelser, man kan få i udlandet”. Således forklarer Bjarne Corydon, hvorfor investeringer i uddannelse er afgørende for konkurrenceevnen og en forudsætning for udviklingen af velfærdsstaten – eller konkurrencestaten. Thorning-regeringen gennemførte en række uddannelsesreformer og -investeringer, men hvor skal uddannelsespolitikken bevæge sig hen i fremtiden?
  v/ Bjarne Corydon (S), global direktør for The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister

  Målstyring: Kan det tælles – så tæller det - Offentlig styring
  Mandag den 28. august 2017, 09.15 -12.00
  Det er sjældent, at en KORA-rapport skaber stor ballade. Men det gjorde rapporten om målstyring, som forskeren og afdelingschef i KORA, Vibeke Normann Andersen, stod bag. Det skyldes ikke mindst, at forskeren dristede sig til at undersøge, om målstyring faktisk virker efter hensigten. På mødet zoomer vi ind på, om den resultatbaserede styring er fortid eller fremtiden. Vibeke Normann Andersen og Nicolaj Ejler, Direktør Ejler Impact, deler de nyeste forskningsresultater og konkrete erfaringer på området, der kan inspirere til at følge nye veje i den offentlige styringsindsats.
  v/ Vibeke Normann Andersen, Analyse- og forskningschef i KORA og Nicolaj Ejler, Direktør Ejler Impact

  Den længst siddende departementschef gør status (BEMÆRK ændret starttidspunkt) - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 31. august 2017, 08.30 -11.15
  De fleste, der arbejder med public affairs, drømmer om et frugtbart samarbejde med Erhvervsministeriet. Men hvilken strategi anlægger ministeriet for sit samarbejde med interessenter? Departementschef Michael Dithmer giver i dette oplæg indblik i, hvordan ministeriet håndterer og arbejder med lobbyister i Danmark.
  v/ Michael Dithmer, departementschef i Erhvervsministeriet

  Ministerens visioner - Finanssektornetværket
  Fredag den 1. september 2017, 09.15 -11.00
  Vi inviterer erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) til debat med netværkets medlemmer om hans politiske visioner og resultater efter godt et år i den varme stol. Hvad er status på regeringens planer om at afregulere erhvervs- og finansområdet? Og hvad er ministerens fokuspunkter i den kommende tid?
  v/ Brian Mikkelsen (K), erhvervsminister

  Kommunal innovationssatsning - Offentlig styring - Jylland
  Mandag den 4. september 2017, 09.15 -12.00
  I 2016 åbnede Aarhus innovationsenhed CFIA, og byrådet vedtog en innovationsstrategi med en årlig budgetramme på 40 millioner kr. Vi spørger centerlederen, hvilket udbytte innovationsindsatsen konkret har kastet af sig, og hvad der ligger på fremtidens tegnebræt? Hvordan arbejder enheden med at fremme tværgående samarbejder mellem kommunen, politikere og ikke mindst borgerne? Og hvori består merværdien?
  v/ Anne Vest Hansen, leder, ITK lab og Center for Innovation i Aarhus

  Nye vs. traditionelle medier - Mediepolitisk netværk
  Mandag den 4. september 2017, 09.15 -12.00
  Det amerikanske præsidentvalg i 2016 gjorde det klart, at ikke kun politik, som vi kender det, er ved at ændre sig – også medielandskabet er under forandring. Nye medier udfordrer de traditionelle medier, og mange frygter for den demokratiske samtale. Men hvor slemt står det egentlig til? Vi inviterer Jeppe Juhl fra 24NYT, Elisabet Svane fra Fyens Stifttidende og Pierre Collignon fra Center for Journalistik på SDU til en debat om tidens mediepolitiske tendenser. Hvordan arbejder de nye medier? Hvordan kan man forstå deres succes og deres læsere? Og er der behov for at forsvare journalistikkens troværdighed og beskytte det offentlige rum mod falske historier?
  /v Jeppe Juhl, chefredaktør på 24NYT, Elisabet Svane, politisk chefredaktør på Fyens Stifttidende og Pierre Collignon, fellow ved Center for Journalistisk på SDU

  Fremtidens digitale Danmark - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 5. september 2017, 09.15 -12.00
  I de senere år har Digitaliseringsstyrelsen leveret både store besparelser og stigende brugertilfredshed gennem omsiggribende reformer af den måde, danskerne er i kontakt med det offentlige på. Hvad er hemmeligheden bag den succes, som Danmark har oplevet på det digitale felt sammenlignet med mange andre lande? Er der grænser for, hvor meget vi kan digitalisere i årene fremover? Og hvad kan borgere, virksomheder og interesseorganisationer forvente for fremtiden? Louise Palludan Kampmann står i spidsen for statens digitaliseringsstrategi, og hun guider os på mødet igennem fremtidens indsats.
  v/ Louise Palludan Kampmann, kontorchef, Digitaliseringsstyrelsen (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Tur til Urbanplanen med Morten Pape og Ahmad Mahmoud (fællesmøde med Integrationspolitisk netværk) - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 5. september 2017, 09.15 -12.00
  Blot 3 kilometer fra Rådhuspladsen ligger Urbanplanen. Et tidstypisk boligområde fra 60’erne på Vestamager, der som mange andre lignende projekter er endt som berygtet og ikke prestigefyldt. På dagens møde besøger vi Urbanplanen sammen med Morten Pape, som har beskrevet sin opvækst i boligområdet i bogen ”Planen”, samt Ahmad Mahmoud, der i bogen ”Sort Land” fortæller om sin opvækst i en indvandrerghetto. Sammen vil de, med udgangspunkt i deres egne erfaringer og historier, tage fat i de sammenfiltrede sociale og integrationsmæssige udfordringer, der gør sig gældende i mange almene boligområder.
  v/ Morten Pape, forfatter bag ”Planen” og Ahmad Mahmoud, forfatter bag ”Sort land”

  En tur til Urbanplanen med Morten Pape og Ahmad Mahmoud (fællesmøde med Socialpolitisk netværk) - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 5. september 2017, 09.15 -12.00
  Blot 3 kilometer fra Rådhuspladsen ligger Urbanplanen. Et tidstypisk boligområde fra 60’erne på Vestamager, der som så mange andre lignende projekter er endt som berygtet og ikke prestigefyldt. På dagens møde besøger vi Urbanplanen sammen med Morten Pape, som har beskrevet sin opvækst i boligområdet i bogen ”Planen”, samt Ahmad Mahmoud, der i bogen ”Sort Land” fortæller om sin opvækst i en indvandrerghetto. Sammen vil de, med udgangspunkt i deres egne erfaringer og historier, tage fat i de sammenfiltrede sociale og integrationsmæssige udfordringer, der gør sig gældende i mange almene boligområder.
  v/ Morten Pape, forfatter bag ”Planen” og Ahmad Mahmoud, forfatter bag ”Sort land”

  Erhvervsuddannelserne: Kan Danmark bygges uden hænder? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 6. september 2017, 09.15 -12.00
  De sidste mange år har vi diskuteret, hvordan vi får flere unge til at søge mod en fremtid som f.eks. industritekniker, social- og sundhedsassistent eller tømrer. Reformen af erhvervsuddannelserne skulle skabe bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser. Men er reformen vejen til at sikre, at der ikke kommer til at mangle erhvervsrettede kompetencer i fremtiden? Og hvad er perspektivet i Danmark som produktionsland, når få vil producere og flere vil symbolanalysere?
  v/ Lars Goldschmidt, formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers bestyrelser og tidl. direktør i DI og Jani Lykke Methmann, direktør i Arbejdsgiverne

  Connie Hedegaard: Er fremtiden bæredygtig? - Miljøpolitisk netværk
  Onsdag den 6. september 2017, 09.15 -12.00
  Connie Hedegaard har arbejdet med miljø, klima og bæredygtighed i mange forskellige fora både nationalt og internationalt. Som miljøminister, klimaminister, klimakommissær i EU og nu som formand for OECD’s bæredygtighedsgruppe har hun haft fokus på grøn omstilling. På dagens møde deler Connie Hedegaard sine erfaringer fra arbejdet med bæredygtighedsdagsordenen på forskellige niveauer. Hvornår har hun oplevet, at hendes arbejde har båret mest frugt? Og hvor skal fremtidens kræfter i kampen for bæredygtighed sættes ind?
  v/ Connie Hedegaard, formand for OECD’s bæredygtighedsgruppe og tidl. EU klimakommissær, klima- og energiminister og miljøminister

  Det gode partnerskab - Offentlig Innovation
  Onsdag den 6. september 2017, 09.15 -12.00
  Offentlig-private-innovationspartnerskaber er hyldet som løftestang for et mere innovativt og konkurrencedygtigt samfund. Men hvordan forankres innovationssamarbejdet og resultaterne heraf i den daglige drift? Og hvordan kommer OPI-projekter godt fra start og sikkert i mål? På dagens møde giver to garvede OPI-folk deres bud på, hvordan man kan løse en række udfordringer forbundet med sådanne projekter og giver en række eksempler på vellykkede samarbejder.
  v/ Rikke Bastholm Clausen, direktør, Innoba og Mahad Huniche, produktionsdirektør, Region Sjælland (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Teknologiudvikling og -eksport: Danmark i front - Energi- og forsyningspolitisk netværk
  Onsdag den 6. september 2017, 09.15 -12.00
  Energiomstilling og teknologisk udvikling rummer uanede muligheder for fremtidens samfund. I Danmark har vi opnået værdifulde erfaringer med integration af øgede mængder vedvarende energi i energisystemet, og vi har i mange år ligget i front i udvikling og eksport af energiteknologi og grønne løsninger. Morten Bæk, direktør i Energistyrelsen, giver sit bud på, hvordan Danmark kan forblive i front på disse parametre, og hvad han i denne forbindelse ser som styrelsens største opgaver i den nære fremtid?
  v/ Morten Bæk, direktør, Energistyrelsen

  Sammenhængende sundhed på alle niveauer - Det nære sundhedsvæsen - Jylland
  Fredag den 8. september 2017, 09.15 -12.00
  Flere patienter gennemgår behandlingsforløb på tværs af sektorer, og det stiller krav til sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sygehusene, praksissektoren og kommunerne. Et udvalg nedsat af Regeringen, KL og Danske Regioner har undersøgt, hvordan der kan skabes sammenhæng i det nære sundhedsvæsen. På mødet dykker vi ned i de forslag, udvalget er kommet frem til. For hvordan kan vi sikre kvalitet og sammenhæng i det nære sundhedsvæsen på en måde, der samtidig lever op til kravet om omkostningseffektivisering?
  v/ Jakob Krogh, chef for "Afdelingen for Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen” i Sundheds- og ældreministeriet

  Twitterkonger - Politisk kommunikation
  Onsdag den 13. september 2017, 09.15 -12.00
  Twitter er "the place to be", hvis man skal følge og deltage i de daglige politiske diskussioner mellem politikere, journalister, organisationer, virksomheder og meningsdannere. Men hvordan får man skabt en dialog med politikere og journalister på Twitter? Og hvordan koger man effektivt sit budskab ned til 140 tegn? Disse spørgsmål tager vi op til debat med to af Danmarks ukronede Twitterkonger Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet og Jan E. Jørgensen fra Venstre. De vil komme med konkrete cases og gode råd til, hvordan politiske aktører kan udnytte Twitter som medie.
  v/ Magnus Heunicke (S), tidligere transportminister og Jan E. Jørgensen (V), EU-ordfører

  De store politiske transportdrømme - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 13. september 2017, 09.15 -12.00
  Alt for ofte kommer transportpolitikken til at stå i skyggen af stramme økonomiske rammer og en nødvendighedslogik. Det er sjældent, at politikerne frit kan give deres bud på, hvad der infrastrukturmæssigt vil gavne landet om 20-30 år. På dette møde får to transportordførere mulighed for at formulere deres store drømme og højtsvævende visioner på transportområdet uden hensyn til det økonomiske råderum og det politiske flertal - og vi får lov til at udfordre dem herpå.
  v/ Rasmus Prehn (S), transportordfører og Kristian Pihl Lorentzen (V), transportordfører (BEMÆRK: Mødet afholdes på Christiansborg)

  Connie Hedegaard: Er fremtiden bæredygtig? - Klimapolitisk netværk
  Onsdag den 13. september 2017, 09.15 -12.00
  Connie Hedegaard har arbejdet med klima og bæredygtighed i mange forskellige fora både nationalt og internationalt. Både som klima- og energiminister, klimakommissær i EU og nu som formand for OECD’s bæredygtighedsgruppe har hun haft fokus på grøn omstilling. På dagens møde deler Connie Hedegaard sine erfaringer fra arbejdet med bæredygtighedsdagsordenen på forskellige niveauer. Hvornår har hun oplevet, at hendes arbejde har båret mest frugt? Og hvor skal fremtidens kræfter i kampen for bæredygtighed sættes ind?
  v/ Connie Hedegaard, formand for OECD’s bæredygtighedsgruppe og tidl. EU klimakommissær og klima- og energiminister

  Den finansielle situation i et nyt Europa - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 19. september 2017, 09.15 -11.00
  Store politiske forandringer finder i disse år sted i Europa, og særligt de store vesteuropæiske lande skaber en ny politisk virkelighed for hele kontinentet. Men hvad betyder dette for den finansielle situation i Europa? Og hvordan påvirker valgene i Tyskland, Frankrig og Storbritannien fremtidens rammer for den finansielle sektor? Marlene Wind, professor og centerleder for Center for Europæisk Politik på KU, kommer med sin analyse af effekterne af den nye situation i Europa – særligt med fokus på fremtidens finansielle situation og regulering.
  v/ Marlene Wind, centerleder og professor for Center for Europæisk Politik, Københavns Universitet

  De varme hænder i sundhedssektoren - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 20. september 2017, 09.15 -12.00
  To måneder inden Regionsrådsvalget inviterer vi repræsentanter for de tre største faggrupper i sundhedssektoren til politisk debat. Hvad har efter deres opfattelse været de største politiske udfordringer i den valgperiode, der nu lakker mod enden, og hvad ønsker de bliver sat øverst på dagsordenen i regionerne i de kommende fire år? På hvilke områder er der enighed mellem faggrupperne, og hvor har de sværere ved at finde fælles fodslag?
  v/ Karen Stæhr, sektorformand Social og Sundhed, FOA, Dorte Steenberg, næstformand for Dansk Sygeplejeråd og Anders Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen

  Kommunernes uddannelsespolitiske visioner - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 20. september 2017, 09.15 -12.00
  Kommunerne spiller en nøglerolle på uddannelsesområdet både i forhold til folkeskolen, og når det handler om den tidlige læring i daginstitutioner. KL har oprustet på området og har bl.a. ansat en udviklingsdirektør med en fortid som afdelingschef i Undervisningsministeriet. Udviklingsdirektør Arne Eggert gæster netværket, tager temperaturen på forholdet mellem centraladministrationen og kommunerne og giver sin vurdering af, hvilken rolle uddannelsespolitikken vil spille til det nært forestående kommunalvalg.
  v/ Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Sammenhæng i sundhed - Det nære sundhedsvæsen - København
  Torsdag den 21. september 2017, 09.15 -12.00
  Flere patienter gennemgår behandlingsforløb på tværs af sektorer, og det stiller krav til sammenhæng i sundhedsvæsenet på tværs af sygehusene, praksissektoren og kommunerne. Et udvalg nedsat af Regeringen, KL og Danske Regioner har undersøgt, hvordan der kan skabes sammenhæng i det nære sundhedsvæsen. På mødet dykker vi ned i de forslag, udvalget er kommet frem til. For hvordan kan vi sikre kvalitet og sammenhæng i det nære sundhedsvæsen på en måde, der samtidig lever op til kravet om omkostningseffektivisering?
  v/ Jakob Krogh, chef for Afdelingen for ”Ældreområdet og det Nære, Sammenhængende Sundhedsvæsen” i Sundheds- og ældreministeriet

  Fremtidens FIU, samarbejde og fælles udfordringer - Finansiel compliance netværk
  Torsdag den 21. september 2017, 09.15 -12.00
  Kontrol og nedbringelse af hvidvask er et kerneområde for danske og internationale finanshuse og myndigheder. Kompleksiteten øges i takt med, at kundebetjening, dokumenter og transaktioner digitaliseres og globaliseres. Kriminelle finder nye kreative måder at omgå regler og love og antallet af underretninger og behandlinger er stødt stigende. Det forventes, at myndighedsarbejdet med tiden automatiseres og ændrer karakter. Ole Bo Ketelsen fra Hvidvasksekretariatet vil præsentere et bud på, hvilke fælles udfordringer myndigheder og finanshuse vil stå overfor om få år, hvordan samarbejdet med finanssektoren kunne udvikle sig samt hvordan Financial Intelligence Units (FIU) i givet fald vil skulle se ud.
  v/ Ole Bo Ketelsen, politikommissær og daglig leder af Hvidvasksekretariatet, SØIK

  Status på ligestillingen - Ligestillingspolitisk netværk
  Mandag den 25. september 2017, 09.15 -12.00
  I anledning af Folketingets åbning og et nyt politisk år sætter vi ligestillingen under lup. For hvad er status? Er ligestilling en realitet, eller er der stadig lang vej igen? Skal kvinder kvoteres ind i bestyrelserne, og skal barslen øremærkes for mænd? Og er det overhovedet en god vej at gå ned ad? Vi tager den politiske debat om ligestilling i dagens Danmark med Rasmus Horn Langhoff (S), Trine Torp (SF), Jakob Engel-Schmidt (V) og Laura Lindahl (LA) - alle medlemmer af ligestillingsudvalget.
  v/ Rasmus Horn Langhoff (S), Trine Torp (SF) (IKKE BEKRÆFTET), Jakob Engel-Schmidt (V) og Laura Lindahl (LA)

  Hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud? - Beskæftigelsespolitisk netværk - Jylland
  Tirsdag den 26. september 2017, 09.15 -12.00
  Hvad ved vi egentlig om fremtidens arbejdsmarked, og hvilken arbejdskraft Danmark får brug for om 5, 10 eller 15 år? Direktøren i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Morten Binder, besøger netværket og kommer med sit bud på, hvordan fremtidens arbejdsmarked ser ud. Hvad er det for nogle job, der skal findes til fremtidens ledige borgere, og hvilke job vil borgerne efterspørge?
  v/ Morten Binder, direktør, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

  Hvilke trends tegner fremtiden? - Fremtidens projektledelse
  Tirsdag den 26. september 2017, 09.15 -12.00
  Du skal ikke bare forholde dig til fremtiden – du skal forudse og skabe den! Det kan virke som en uoverkommelig opgave i en tid domineret af disruption, eksponentielle teknologier og innovationspres. På netværkets første møde tager facilitator Louise Fredbo-Nielsen os i hånden og guider til, hvordan man ruster sig til fremtiden. Hun giver sine bud på de trends og kompetencer, som tegner fremtidens arbejde, og giver os tips til selv at blive bedre trendspottere. Louise deler redskaber til at skabe forandringer, udvikle sin innovationskapacitet og blive en gamechanger på arbejdspladsen.
  v/ Louise Fredbo-Nielsen, fremtidsforsker, Future Navigator

  Budgetlovens vagthund: Puddel eller rottweiler? - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 26. september 2017, 09.15 -12.00
  Danmark har fået en budgetlov, der lægger bånd på udviklingen i de offentlige finanser. Som formand for De Økonomiske Råd sidder Michael Svarer med et hovedansvar, når det skal kontrolleres, om regeringen overholder budgetlovens krav til udviklingen i finanserne. Men hvilke værktøjer ligger De Økonomiske Råd inde med, når regeringens finanspolitik skal holdes i ørene? Og er disse værktøjer stærke nok til at udfylde rollen som vagthund?
  v/ Michael Svarer, formand for De Økonomiske Råd

  Vokseværk i Aarhus (efterfulgt af middag og overnatning i Aarhus) - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Tirsdag den 26. september 2017, 16.00 -18.45
  Gennem de seneste 5 år er befolkningstallet i Aarhus vokset med 5000 nye beboere årligt. Det skaber behov for flere boliger, men hvordan sikrer man i farten både den sociale og arkitektoniske balance? Hvor skal der bygges, hvem skal gøre det, og hvem skal bo hvor? Vi inviterer stadsdirektør i Aarhus Niels Højberg til debat om udvikling af byrum og boliger i Danmarks næststørste by.
  v/ Niels Højberg, stadsdirektør i Aarhus Kommune

  ’McKinsey-ficering’: Opskrifter på en effektiv offentlig sektor - Offentlig styring
  Onsdag den 27. september 2017, 09.15 -12.00
  Bjarne Corydon har om nogen været med til at forme Danmarks offentlige sektor de seneste år som Danmarks finansminister fra 2011 til 2015. Fra udkigsposten i sit nye job som global direktør i McKinsey Center for Government giver han sit bud på, hvordan en moderne offentlige sektor kan se ud. Hvad er næste skridt, og hvad er de nyeste opskrifter på moderniseringen af den offentlige sektor?
  v/ Bjarne Corydon, global direktør for The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister

  Guidet tur på Aarhus Ø – den nye bydel på havnefronten - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 27. september 2017, 09.30 -11.30
  En helt ny bydel skyder op på havnefronten i Aarhus i disse år. Det første spadestik på Aarhus Ø blev taget i 2008, og når bydelen er færdigudviklet, vil denne være hjemsted for 8-10.000 beboere og 12.000 arbejdspladser. Formiddagen starter i udstillingscenteret, hvor vi ser nærmere på bymodellen for området og hører om de mange forskellige udviklingsprojekter. Herefter bevæger vi os ud på Aarhus Ø for at se udviklingen og nogle af byens nye vartegn med egne øjne.
  Herefter hjemtransport til København

  Fremtidens rådgivning på Christiansborg - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning
  Torsdag den 28. september 2017, 09.15 -12.00
  Det politiske spektrum er under forandring - både nationalt og internationalt. Det stiller spørgsmålstegn ved, hvordan den politiske beslutningsproces og behovet for politisk rådgivning vil udspille sig i fremtiden. På dagens møde inviterer vi folketingsmedlemmerne Sofie Carsten Nielsen (RV) og Jakob Engel-Schmidt (V) og medlem af Europa-Parlamentet Morten Messerschmidt til debat om fremtidens rådgivning og beslutning. De deler deres tanker om og erfaringer med politisk rådgivning på Christiansborg. Hvad er afgørende for, at den politiske beslutningsproces bliver kvalificeret? Og hvilken rolle spiller den gode rådgivning nu og i fremtiden?
  v/ Sofie Carsten Nielsen, MF for RV, Jakob Engel-Schmidt, MF for V og Morten Messerschmidt, medlem af Europa-Parlamentet og fhv. MF for DF (Mødet afholdes i Venstres gruppeværelse på Christiansborg)

  Sociale medier: Fremtidens borgerkontakt? - Offentlig styring - Jylland
  Mandag den 2. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan bruger man som offentlig myndighed de sociale medier med henblik på at inddrage og skabe en bedre relation til borgerne? Og hvordan sørger man for at være synlig på de sociale medier uden pludselig at befinde sig i midten af en ”shitstorm”? Digital rådgiver Benjamin Rud Elberth deler på dagens møde sine erfaringer med, hvilke værktøjer der virker på de sociale medier, og lægger op til diskussion om, hvordan offentlige myndigheder kan blive bedre til at møde fremtidens borgere, hvor de er.
  v/ Benjamin Rud Elberth, digital rådgiver og direktør, Digitaltaktik.dk

  Medierne og uddannelsespolitikken - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 5. oktober 2017, 09.15 -12.00
  "Du er, hvad du læser”. En fortærsket omskrivning af en kendt kliché, som alligevel synes at præge den politiske tilgang til uddannelsespolitik – hvad vi læser i skoler og på uddannelsesinstitioner er magtfuldt. Men hvordan benytter politikere og interesseorganisationer medierne til at præge uddannelsespolitikken? Hvordan dækker medierne uddannelsesområdet, hvad er en god historie, og hvad er mediernes egen rolle i politikformulering og -implementering? På dagens møde giver Jacob Fuglsang, en af landets mest erfarne uddannelsesjournalister og forfatter bag bl.a. ”Den store løgn om uddannelse”, sine bud herpå.
  v/ Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken og forfatter

  Alternativets alternative kampagner - Politisk kommunikation
  Torsdag den 5. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan sætter man turbo på sine kampagner? Det har Alternativet tilsyneladende godt styr på. Siden partiet blev stiftet i november 2013 har den politiske succes været åbenlys. En stor del af æren kan tilskrives partiets kreative kampagner. Som pressechef i Alternativet opbygger Magnus Harald Haslebo partiets ansigt udadtil. I dette oplæg fortæller han om Alternativets erfaringer med politiske kampagner, og hvordan de opfinder deres originale udtryk.
  v/ Magnus Harald Haslebo, pressechef i Alternativet (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  Regulering i Bermuda-trekanten mellem stat og kommune: Helhedshensyn og styringsmuligheder - Miljøpolitisk netværk
  Fredag den 6. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Effektiv regulering er et vigtigt redskab i bestræbelserne på at forbedre miljøet og samtidig skabe innovation, udvikling og vækst i erhvervslivet. Men hvordan sikrer man effektiv regulering i praksis? Søren S. Kjær, kommunaldirektør og tidligere afdelingschef i Miljøministeriet, har erfaring fra begge reguleringslag og vil på dagens møde lægge op til debat om samspillet mellem statens initiativer og kommunernes planlægnings-, implementerings- og styringsmuligheder på miljø- og naturområdet.
  v/ Søren S. Kjær, kommunaldirektør, Sorø Kommune og tidl. afdelingschef, Miljøministeriet

  Ministerens visioner - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 9. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Hvad er status på kulturpolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Kulturminister Mette Bock gæster netværket og fortæller om sine visioner på kulturområdet. Hvad skal i fokus, og hvad er de helt centrale elementer i regeringens kulturpolitik?
  v/ Mette Bock (LA), Kulturminister

  En tur i maskinrummet: Hvordan forberedes infrastrukturprojekter? - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 11. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Før politikerne vedtager store infrastrukturprojekter, ligger der et stort forarbejde i form af samfundsøkonomiske beregninger, analyser og forskellige forundersøgelser. Transportministeriets afdelingschef guider os gennem en række af de centrale tandhjul, som sættes i gang under den transportpolitiske beslutningsproces. Han fortæller også om de nyeste tendenser inden for det omfattende analysearbejde i forbindelse med store infrastrukturprojekter.
  v/ Hakon Iversen, afdelingschef, Transportministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Hvilken vej blæser de røde faner? (fællesmøde med Beskæftigelsespolitisk netværk) - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 11. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Uddannelse og beskæftigelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, og de går ofte arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard ind til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske problematikker fylder dagsordenen? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder?
  v/ Lizette Risgaard, formand for LO

  Hvilken vej blæser de røde faner? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 11. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Beskæftigelse og uddannelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, og de går ofte arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard ind til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske problematikker fylder dagsordenen? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder?
  v/ Lizette Risgaard, formand for LO (fællesmøde med Uddannelsespolitisk netværk) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Hvad skal vi med samskabelse og borgerinddragelse? - Det nære sundhedsvæsen - Jylland
  Torsdag den 12. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Sundhedsydelserne er under konstant pres for at blive mere effektive, og samtidig er der enormt høje krav til kvaliteten af sundhedssektoren og tilfredsheden blandt borgerne. Samskabelse og borgerinddragelse er blevet buzzwords, der skal få ligningen til at gå op i sundhedsvæsenet. Men hvad er det egentlig godt for i det nære sundhedsvæsen? Hvilken værdi kan det skabe for borgerne – og hvordan kan samskabelse fungere som andet og mere end et effektiviseringsredskab? Og hvilke udfordringer støder vi på i forhold til at engagere borgere og patienter såvel som de fagprofessionelle?
  v/ Helle Hygum Espersen, senior projektleder i VIVE, cand. Mag. og master i socialt entreprenørskab

  COP23: Klimaet til forhandling - Klimapolitisk netværk
  Torsdag den 12. oktober 2017, 09.15 -12.00
  I starten af november mødes chefforhandlere og statsledere i Bonn for at diskutere de næste skridt i processen med fastsættelse af detaljer og implementering af Paris-aftalens overordnede mål og rammer for den internationale klimaindsats. Fiji har identificeret finansiering af klimatilpasning og effektiv overvågning af landenes overholdelse af Paris-aftalen som formandskabets klare prioriteter for COP23. Danmarks chefforhandler ved det kommende klimatopmøde gæster netværket til en snak om, hvad vi kan forvente. Er der særlige detaljer, som vil volde problemer? Og hvilken betydning forventes Trumps udmelding om, at USA trækker sig fra Paris-aftalen, at få for den videre proces?
  v/ Anette Albjerg Ejersted, dansk chefforhandler ved COP23

  Skal vi forebygge eller helbrede sygdom? - Det nære sundhedsvæsen - København
  Mandag den 23. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Borgere screenes for sygdomme som aldrig før i det danske sundhedsvæsen. Men er effekten af at fokusere på sygdomsforebyggelse stor nok, eller burde man i stedet bruge ressourcerne på dem, der allerede er konstateret syge? På mødet debatterer vi de etiske og moralske perspektiver i forhold til at sundhedsvæsenet i stigende grad ikke alene fokuserer på at helbrede sygdomme, men også prioriterer at bruge ressourcer på at konstatere sygdomme.
  v/ Annelli Sandbæk, professor og forskningsleder på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Anne-Marie Gerdes, overlæge, professor og medlem af Det Etiske Råd

  Det kønsopdelte arbejdsmarked - Ligestillingspolitisk netværk
  Tirsdag den 24. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Danmark har et af verdens mest kønsopdelte arbejdsmarkeder – et faktum, der stort set ikke har ændret sig de sidste årtier. Kvinder og mænd arbejder inden for forskellige sektorer, brancher og fag, og der stilles sjældent spørgsmålstegn ved dette i den offentlige debat. Samtidigt viser forskning, at andelen af kvinder inden for et fag er afgørende for lønniveauet. Hvorfor er vores arbejdsmarked så opdelt? Hvad betyder det for den specifikke branche eller sektor? Og hvad kan vi som samfund og virksomhed gøre for at bryde mønsteret? Vi tager debatten og kigger nærmere på konsekvenser for både den enkelte og for samfundet.
  v/ Helle Holt, seniorforsker ved SFI og Claus Andersen, analysechef i Beskæftigelsesministeriet

  Fælles finansiering af vækst og innovation - Offentlig Innovation
  Tirsdag den 24. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Crowdfunding vinder frem som finansieringsform - også i offentligt regi. Man har nu mulighed for at søsætte offentlige projekter, som er delvist finansieret af borgere eller andre private interessenter. På dette møde udforsker vi mulighederne for offentlig anvendelse af crowdfunding, og gennem eksempler opridser vi de juridiske rammer for denne finansieringsform.
  v/ Frederik Ploug Søgaard, formand, Dansk Crowdfunding og Tanja Lind Melskens, advokat, Kammeradvokaten (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Den fjerde industrielle revolution? Digitalisering, kunstig intelligens og fremtidens arbejdsmarked - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 24. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Det er svært at spå – især om fremtiden, sagde Storm P. Endnu svære kan det være at spå om fremtidens udvikling og konsekvenser, når det kommer til kunstig intelligens og digitalisering. For hvordan kan mulighederne gribes, så den såkaldte fjerde industrielle revolution skaber job og vækst? Og hvordan forbereder man en befolkning og et arbejdsmarked til fremtiden, hvor skræmmebilleder både er hæmmende men også forståelige? Formand for SIRI-kommissionen Ida Auken og teknologisk talsmand for Ingeniørforeningen Rolf Ask Clausen gæster netværket og fortæller om arbejdet med at ruste både optimister og pessimister i befolkningen og på Christiansborg til fremtidens digitale Danmark.
  v/ Ida Auken (MF for RV), formand, SIRI-kommissionen og Rolf Ask Clausen, teknologisk talsmand, Ingeniørforeningen IDA (fællesmøde med Beskæftigelsespolitisk netværk)

  Den fjerde industrielle revolution? Digitalisering, kunstig intelligens og fremtidens arbejdsmarked - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 24. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Det er svært at spå – især om fremtiden, sagde Storm P. Endnu sværere kan det være at spå om fremtidens udvikling og konsekvenser, når det kommer til kunstig intelligens og digitalisering. For hvordan kan mulighederne gribes, så den såkaldte fjerde industrielle revolution skaber job og vækst? Og hvordan forbereder man en befolkning og et arbejdsmarked til fremtiden, hvor skræmmebilleder både er hæmmende men også forståelige? Formand for SIRI-kommissionen Ida Auken og teknologisk talsmand for Ingeniørforeningen Rolf Ask Clausen gæster netværket og fortæller om arbejdet med at ruste både optimister og pessimister i befolkningen og på Christiansborg til fremtidens digitale Danmark.
  v/ Ida Auken (MF for RV), formand for SIRI-kommissionen og Rolf Ask Clausen, teknologisk talsmand, Ingeniørforeningen IDA (fællesmøde med Digitaliseringsnetværket)

  Danmark og Storbritannien efter Brexit: Hvad nu? - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 24. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Den 23. juni 2016 stemte briterne sig ud af Den Europæiske Union. De økonomiske efterdønninger har været til at få øje på. Men hvordan skal Danmark og Storbritanniens samarbejde reetableres inden for disse nye rammer – politisk såvel som økonomisk? Danmarks Ambassadør i Storbritannien i perioden fra 2013 til 1. september i år giver et eksklusivt indblik i, hvordan Danmark kickstarter samarbejdet over Østersøen, og hvor Storbritannien egentlig er på vej hen i øjeblikket.
  v/ Claus Grube, Danmarks Ambassadør i Storbritannien og tidl. departementschef i Udenrigsministeriet

  Offentlighedsloven: Mørklægning eller modernisering? - Offentlig styring
  Onsdag den 25. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Offentlighedsloven har siden den trådte i kraft været omdiskuteret. Et flertal uden om Venstre-regeringen kræver, at loven skal laves om i løbet af 2017. Men hvordan har offentlighedsloven påvirket graden af åbenhed i det danske samfund, og skal den ses som en mørklægning eller en modernisering af den politiske beslutningsproces? Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen har løbende fulgt virkningerne af loven, og vil på dette møde fremlægge sine nyeste konklusioner om den gældende offentlighedslov.
  v/ Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Skal velfærd sættes på formel? - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 25. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Politikerne taler om det, forskningen stræber efter det, og frontmedarbejderne efterspørger det. Hvordan kan og bør evidens og data bruges på socialområdet? På dagens møde gæster adm. direktør i SFI Agi Csonka netværket og giver sin opskrift på, hvordan fundamentet for det velfungerende evidensbaserede arbejde skabes. Få er uenige i, at evidensvejen er fremtiden – men hvordan omsættes dette til virkelighed i det konkrete og i det politiske arbejde på socialområdet?
  v/ Agi Csonka, adm. direktør i SFI (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Medicinalindustriens rolle i sundhedssektoren - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 25. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Hvad står øverst på den politiske dagsorden for medicinalindustrien? Hvordan forholder industrien sig, når bølgerne går højest i den politiske debat om f.eks. udgifterne til sygehusmedicin, om eventuel overforbrug af medicin i psykiatrien og om prioriteringsinstitutter som NICE og Medicinrådet? Direktøren for Lægemiddelindustriforeningen lægger op til debat.
  v/ Ida Sofie Jensen, adm. direktør, Lif

  Politisk debat: Medieforlig på vej - Mediepolitisk netværk
  Torsdag den 26. oktober 2017, 09.15 -12.00
  I løbet af foråret 2018 begynder de endelige forhandlinger om et nyt medieforlig, som efter planen falder på plads inden politikerne pakker sommerkufferten. På dagens netværksmøde får ministeren og en række ordførere sammen med medlemmerne mulighed for at diskutere fremtidens medielandskab og konkrete politiske løsninger.
  v/ Kulturminister Mette Bock (LA), Orla Hav (S), Britt Bager (V) og Rasmus Nordqvist (ALT)

  Rådgivning og beslutning i erhvervslivets top - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning
  Torsdag den 26. oktober 2017, 15.00 -17.45
  Hvordan sikres virksomhedens udvikling og fortsatte vækst? Og hvordan foregår rådgivning og beslutning i erhvervslivets top? Vi besøger Carlsberg og tager en snak med Søren Brinck, der tiltrådte som Carlsberg Danmarks nye administrerende direktør den 1. marts 2017. Han indvier netværket i oplevelser, erfaringer og udfordringer i ledelsen af en af Danmarks største virksomheder.
  v/ Søren Brinck, adm. direktør i Carlsberg Danmark (Mødet afholdes hos Carlsberg Danmark A/S, Vesterfælledvej 6, 1750 København V)

  Ledelse af digitale projekter - Fremtidens projektledelse
  Fredag den 27. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Flere og flere projekter rummer elementer af digitalisering og indebærer i stigende grad udvikling og implementering af digitale redskaber og arbejdsgange. Projekter med digitale elementer udfordrer de sædvanlige arbejdsmetoder og vores gængse måde at tænke projektstyring. Digitale projekter tvinger os til at tænke anderledes over et projekts scope og udviklingsproces. Det kalder på et langt mere udforskende og brugercentreret mindset, og kræver mere aktiv inddragelse af stakeholdere, end vi sædvanligvis gør. Vi får tips fra en digital ekspert til, hvordan vi bliver bedre digitale projektledere. Vi skal blandt andet tale om, hvordan vi etablerer et ”beta-mindset” og tænker mere i servicedesign.
  v/ Ina Rosen, digital direktør, Operate A/S (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Disruption: Forstå fremtidens energi og forsyning - Energi- og forsyningspolitisk netværk
  Mandag den 30. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Kraftværker er lukket på stribe i Danmark i løbet af de sidste ti år, en række vedvarende energikilder har indtaget en langt større del af markedet end tidligere, og nye lagringsteknologier er konstant under udvikling. Hvordan bliver man som etableret spiller en del af denne udvikling? Vi inviterer Thomas Dalsgaard, koncerndirektør for Bioenergy & Thermal Power i Dong Energy, til at komme med sit syn på fremtiden for den danske energi- og forsyningssektor. Har kraftværker overhoved en plads i fremtidens elforsyning? Hvordan kommer markedet, reguleringer og forbrugsmønstre til at se ud? Hvor kan der være potentielle ”pitfalls” og vækstmuligheder – og hvordan ruster man sig til disse?
  v/ Thomas Dalsgaard, koncerndirektør, Bioenergy & Thermal Power, Dong Energy (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Det integrationspolitiske værksted - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 31. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Hvad er status på integrationsarbejdet i Danmark, hvor er vi på vej hen, og hvordan styrer man retningen? Henrik Kyvsgaard, afdelingschef for Integrationsafdelingen i Ministeriet for Udlændinge, Integration og Bolig, gæster netværket og deler sin viden og erfaring fra det integrationspolitiske værksted. Hvad ser ministeriet som de mest aktuelle problemstillinger? Og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Henrik Kyvsgaard, Integrationsafdelingschef i Udlændinge- og Integrationsministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  SoMe Lobbyisten (efterfulgt af middag og overnatning) - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 31. oktober 2017, 16.30 -18.30
  Danske organisationer er for alvor ved at knække koden, når de bruger sociale medier som en del af deres public affairs-arbejde. Og det virker. I hvert fald hvis man spørger Benjamin Rud Elberth, der er ekspert i sociale medier og ejer af digitaltaktik.dk. Men hvordan kan man bruge de sociale medier i public affairs? Ved vi, hvad der virker? Og hvilke værktøjer skal man være varsom med at benytte?
  v/ Benjamin Rud Elberth, ejer, digitaltaktik.dk (BEMÆRK: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted)

  Del og hersk: Allianceopbygning - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 1. november 2017, 09.15 -12.00
  Det er lettere sagt end gjort. Men opbygningen af alliancer med politiske aktører er vejen til indflydelse. Det afgørende spørgsmål er imidlertid, hvordan man etablerer stærke relationer. Nuværende Public Affairs director i Danmarks største PA-bureau og forhenværende socialminister og MF’er gennem 17 år, Henriette Kjær, fortæller, hvilke erfaringer hun har gjort sig i forhold til at skabe, fastholde og udbygge varme linjer til centrale beslutningstagere.
  v/ Henriette Kjær, Public Affairs Director, Rud Pedersen Public Affairs (BEMÆRK: Sørup Herregaard, Sørupvej 26, 4100 Ringsted)

  Hvad kan FinTech tilbyde de finansielle virksomheder? - Finanssektornetværket
  Onsdag den 1. november 2017, 09.15 -11.00
  FinTech-industrien er i rivende vækst og vinder stadig større indpas i Danmark. De nye teknologier er med til at ændre brugen af finansielle serviceydelser og skaber både muligheder og udfordringer for den finansielle sektors etablerede virksomheder. Hvordan udnyttes samspillet mellem it og finans bedst muligt, og hvordan skabes de mest optimale rammebetingelser for et samarbejde mellem FinTech-iværksætterne og resten af finanssektoren? Ken Villum Klausen, stifter og CEO i FinTech-virksomheden Lunar Way, gæster netværket og deler sine tanker omkring det vækstpotentiale, som ny mobilteknologi skaber for finanssektoren.
  v/ Ken Villum Klausen, stifter og CEO, Lunar Way (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Interesser og indflydelse på bygge- og boligområdet - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 1. november 2017, 09.15 -12.00
  Hvad skal der til, for at der for alvor rykkes ved den boligpolitiske dagsorden? Hvordan spiller man ind, så både medlemmer, beslutningstagere og modparten lytter? Og hvad er de mest konkrete og presserende bygge- og boligpolitiske udfordringer her og nu? To af de mest centrale interesseorganisationer på området, Arkitektforeningen og Dansk Byggeri, deler på dagens møde deres erfaringer og anbefalinger.
  v/ Jesper Pagh, direktør i Arkitektforeningen og Torben Liborius, erhvervspolitisk chef i Dansk Byggeri

  Nye veje til uddannelse og arbejdsmarked - Beskæftigelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 2. november 2017, 09.15 -12.00
  Det er et helt centralt mål i den danske uddannelsespolitik, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Men en gruppe unge har stadig store udfordringer i mødet med uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Projektet ”Liv og Læring” er et samarbejde mellem VUC Storstrøm og Guldborgsund Kommune om at lede de unge til uddannelse og arbejde ad nye veje. Hvad kan vi lære af projektet? Og hvordan når vi målet på de 95%?
  v/ Mette Pless, forsker, Center for Ungdomsforskning og Niels Henriksen, direktør, VUC Storstrøm

  Offentlig ledelse og bedre offentlig service - Offentlig styring - Jylland
  Mandag den 13. november 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan kan offentlig ledelse øge borgernes udbytte af offentlige ydelser? Lotte Bøgh Andersen, professor ved Aarhus Universitet, fortæller på dagens netværksmøde om den aktuelle forskning på området. Klassiske styringsredskaber såsom økonomiske incitamenter, systematisk positiv feedback knyttet til medarbejdernes indsats og visionsbåret transformationsledelse – de mulige veje til målet er mange. Men hvad ved vi egentlig om motivation af medarbejdere? Og hvordan leder man målrettet med henblik på at øge medarbejdernes public service motivation og organisatoriske commitment?
  v/ Lotte Bøgh Andersen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

  Transport-branding i en verden fuld af problemer - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 15. november 2017, 09.15 -12.00
  Transportområdet bliver ofte øretævernes holdeplads i den offentlige debat, hvor aflysninger og forsinkelser dominerer dagsordenen. Derfor spiller kommunikationen en central rolle for transportvirksomheders brand. Vi har inviteret to kommunikatører, som dagligt tackler udfordringer til lands og i luften. De giver et indblik i, hvordan de arbejder med virksomhedernes eksterne kommunikation både i den daglige pressehåndtering og i krisesituationer.
  v/ Kasper Hyllested, pressechef, Københavns Lufthavn og Lars Kaspersen, direktør for kommunikation og branding, DSB

  Regeringens visioner for fremtidens danske fødevaresektor - Fødevarepolitisk Netværk
  Torsdag den 16. november 2017, 09.15 -12.00
  Til netværkets første møde får vi besøg af Miljø og Fødevareminister Esben Lunde Larsen, der vil præsentere Regeringens vision for den danske fødevaresektor, og berette om hvordan han ser på samarbejdet med de mange interessenter i fødevaresektoren.
  v/ Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (ej bekræftet)

  Hvorfor er vi så dårlige til at forudsige fremtiden? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 16. november 2017, 09.15 -12.00
  Historier om mangel på arbejdskraft i bestemte brancher eller om stor arbejdsløshed hos specifikke faggrupper dukker med jævne mellemrum op i medierne. Men hvordan kan det være, at vi - i en tid, hvor politik er fyldt med prognoser og langsigtede planer - ikke kan finde ud af at forudse udbud og efterspørgsel? Stina Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA, kommer med sin vurdering af, hvorfor det er så svært at uddanne målrettet til fremtidens arbejdsmarked. Hun tager desuden temperaturen på, hvor gode henholdsvis uddannelserne, erhvervslivet og politikerne er til at løfte opgaven.
  v/ Stina Vrang Elias, adm. direktør i tænketanken DEA (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Kina: Den grønne supermagt? - Klimapolitisk netværk
  Fredag den 17. november 2017, 09.15 -12.00
  Verdens største CO2-udleder har for alvor skruet op for de grønne ambitioner. Kina ratificerede i 2016 klimaaftalen fra Paris og har siden dæmpet sin produktion af kul og standset etableringen af en række store kulkraftværker, der allerede var under konstruktion. Derudover vil landet investere 2.500 milliarder – et beløb, der er større end Danmarks bruttonationalprodukt – i vedvarende energi indtil 2020. Den danske civilingeniør Kaare Sandholt har siden 2011 medvirket til denne udvikling som chefrådgiver på Kinas nationale center for vedvarende energi, China National Renewable Energy Centre, som er en del af den kinesiske energiadministration. Han gæster netværket til en snak om Kinas grønne udvikling og tager debatten om landets rolle i fremtidens grønne omstilling.
  v/ Kaare Sandholt, chefrådgiver, China National Renewable Energy

  Regionsrådsformanden takker af - Det nære sundhedsvæsen - København
  Mandag den 20. november 2017, 12.00 -14.45
  Bent Hansen gæster netværket og fortæller om, hvad der har været udfordrende for samarbejdet mellem de forskellige niveauer af sundhedsvæsenet, og hvad, der bliver de store udfordringer i fremtiden. Hvilke konflikter skal løses, hvis man skal nå målet om sammenhæng i sundhedsvæsenet, og samtidig skabe mest mulig sundhed for pengene?
  v/ Bent Hansen, fhv. regionsrådsformand og formand for Danske Regioner (OBS mødet foregår i Aarhus)

  Regionsrådsformanden takker af - Det nære sundhedsvæsen - Jylland
  Mandag den 20. november 2017, 12.00 -14.45
  Bent Hansen gæster netværket og fortæller om, hvad der har været udfordrende for samarbejdet mellem de forskellige niveauer af sundhedsvæsenet og hvad, der bliver de store udfordringer i fremtiden. Hvilke konflikter skal løses, hvis man skal nå målet om sammenhæng i sundhedsvæsenet, og samtidig skabe mest mulig sundhed for pengene?
  v/ Bent Hansen, tidligere regionsrådsformand og formand for Danske Regioner

  Digital brugervenlig: Don’t make me think - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 21. november 2017, 09.15 -12.00
  Brugervenlighed er blevet et nøgleord, når offentlige digitale løsninger diskuteres. Men brugervenlighed med lette og intuitive digitale løsninger har været udgangspunktet for private aktører fra digitaliseringens spæde start. Så hvordan kan det offentlige lære at håndtere udfordringen med brugervenlighed? Hvordan skaber man brugervenlighed i verdensklasse, og hvad kan man forvente i fremtidens digitale møde mellem bruger og udbyder? På dagens møde gæster brugervenlighedsekspert og Senior User Research Manager hos LEGO Group, Thomas Visby Snitker, netværket for at dele råd og dyrt købte lærepenge.
  v/ Thomas Visby Snitker, Senior User Research Manager, LEGO Group og founder, Brugercentrisk

  Den digitale fremtid: Pædagogisk it i undervisningen - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 22. november 2017, 09.15 -12.00
  Nye pædagogiske metoder til at anvende it i undervisningen skal være med til at skabe et læringsmiljø, hvor alle elever lærer mere og får kompetencer, der rækker ind i det 21. århundrede. Direktør i Styrelsen for It og Læring Thomas Fredenslund kommer med sit syn på uddannelsessektorens nære digitale fremtid. Hvilke erfaringer har vi gjort os indtil videre i forhold til brugen af pædagogisk it? Hvilke metoder og løsninger er i støbeskeen? Og hvordan understøtter man som ansvarlig styrelse, at det store digitale potentiale udnyttes maksimalt?
  v/ Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring

  Energi- og forsyningspolitisk debat - Energi- og forsyningspolitisk netværk
  Onsdag den 22. november 2017, 09.15 -12.00
  Vi inviterer fire markante politikere på energi- og forsyningsområdet – to fra rød blok og to fra blå blok – til en debat om, hvordan fremtiden skal se ud, og hvor det politiske samarbejde om løsninger skal findes. Hvad ser politikerne som de største udfordringer på energi- og forsyningsområdet? Hvordan skal støttemidler, tilskud og afgifter skrues sammen? Hvilke incitamenter skal den grønne omstilling bygge på? Og hvor og hvordan skal der effektiviseres? Eller endda privatiseres?
  v/ Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jens Joel (S), Carl Holst (V) og Carsten Bach (LA) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Forretningsudvikling - Compliance som konkurrenceparameter eller servicetab - Finansiel compliance netværk
  Onsdag den 22. november 2017, 09.15 -12.00
  Der er delte meninger om, hvorvidt compliance udelukkende er en udgiftspost eller en anledning til forretningsudvikling. Flere finanshuse har erklæret, at compliance vil blive en konkurrenceparameter på linje med produkter, kundeservice, kreditvurdering og funding. Modsat er der nogen, som mener, at det vil fjerne fokusset fra deres kerneopgave. Compliance chef Alexander Trolle vil beskrive SDC´s overvejelser om dette samt lægge op til en diskussion om disse perspektiver og holdninger.
  v/ Alexander Trolle, Chief compliance officer, SDC

  Grundvandet: Dyrebar ressource og politisk ”slagmark” - Miljøpolitisk netværk
  Fredag den 24. november 2017, 09.15 -12.00
  Danmark er et af de få lande, hvor grundvandet er så rent, at vi kan drikke vandet direkte fra hanen. Men vores rene grundvand er truet fra mange sider: Klimaforandringer, byforurening, industrikemikalier, pesticider og kvælstofudledning fra landbruget. Beskyttelse af grundvandet fører ofte til politisk splittelse, og bliver i mange tilfælde en arena for den grundlæggende diskussion om, i hvor høj grad miljøhensyn skal lægge bånd på industriens og landbrugets kår. Vi spørger professor Jørgen E. Olesen, hvordan man som forsker navigerer i dette potentielt politisk sprængfarlige felt, samt hvad der skal til, for at vores børnebørn fortsat kan slukke tørsten i uforurenet grundvand?
  v/ Jørgen E.Olesen, professor og sektionsleder, Institut for Akroøkologi – Klima og Vand, Aarhus Universitet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Kultursucces uden for hovedstadens grænser - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 27. november 2017, 09.15 -12.00
  En stor del af de statslige kulturkroner bruges i hovedstaden. Men hvad skal der til, for at skabe en kultursucces uden for hovedstadens grænser? Daniel Mühlendorph er en af mændene bag den bornholmske Wonderfestiwall, der siden åbningen i 2008 har udviklet sig i kometfart. Også i den anden ende af landet findes succeshistorier. Finn Jorsal har været med til af skabe brandet "Cold Hawaii", der har sat Klitmøllers gamle fiskerleje på verdenskortet. Finn Jorsal og Daniel Mühlendorph giver på dagens møde deres opskrift på, hvordan man skaber en kultursucces i yderområderne.
  v/ Finn Jorsal, president, Friends of Cold Hawaii og Daniel Mühlendorph, stifter og formand, Wonderfestiwall

  Styr på tropperne – Stakeholder management - Fremtidens projektledelse
  Mandag den 27. november 2017, 09.15 -12.00
  Større projekter har som regel mindst en håndfuld interessenter, som skal involveres i et eller andet omfang. Nogle skal måske blot briefes om fremskridt og resultater, andre skal tages med i de indledende beslutninger og endelig kan implementeringen være afhængig af andres engagement. Vi får tips til disciplinen "stakeholder management" fra en erfaren ræv, som har balanceret interesser i flere store danske virksomheder med stor offentlig bevågenhed.
  v/ Louise Münter, V.P. Head of Corporate Communication, A.P. Møller – Maersk , Energy division og fhv. Head of Communication and Stakeholder Relations, DONG Energy

  Sådan stemmer vælgerne til kommunalvalget - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 28. november 2017, 09.15 -12.00
  2017 står i kommunalvalgets - og dermed de lokale kampagners - tegn. Hvilke tiltag virker, når borgmesterkæderne skal uddeles? Fungerer de samme kneb for alle partier? Og virker nogle kampagner bedre i bestemte kommuner? Valgforsker Martin Vinæs Larsen kommer med forskningens svar på disse spørgsmål. Men ser virkeligheden også sådan ud? Marie Foltmann, kampagnechef for Nicolai Wammen, fortæller om sine praktiske erfaringer fra valgkampens hede og om, hvordan hun faktisk brugte valgforskning til at overbevise vælgerne om, hvor krydset skulle sættes.
  v/ Martin Vinæs Larsen, valgforsker ved Københavns Universitet og Marie Foltmann, kampagnechef for Nicolai Wammen (S)

  Fremtidens patienter: Hvordan står det til med de unges forhold til sundhed? - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 29. november 2017, 09.15 -12.00
  En gruppe forskere fra Syddansk Universitet har i perioden 2008-16 med støtte fra Nordea-fonden forsket i danske børn og unges sundhed. Vi inviterer en af forskergruppens ledere til at ridse hovedresultaterne op. Vi skal snakke generelt om sundhedsadfærd og helbredsproblemer blandt unge, men også mere specifikt om udviklingen for så vidt angår risikofaktorer som fedme, rusmiddelforbrug og psykisk mistrivsel, og om de udfordringer, som de unges adfærd stiller til dagens og fremtidens sundhedssektor.
  v/ Bjørn Holstein, professor, Statens Institut for Folkesundhed, SDU

  Velkommen på forsiden: Farvel til spisesedler og kioskbaskere? - Mediepolitisk netværk
  Onsdag den 29. november 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan kan man lede en arbejdsplads, som man ikke selv tror eksisterer om få år? Mediebranchens enfant terrible, Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen, gæster netværket og giver sit bud på både Ekstra Bladets og den øvrige avisbranches fremtid. Kan man både tjene penge, trykke aviser og fungere som fjerde statsmagt? Sover de danske mediehuse i timen? Og hvordan kan Ekstra Bladet bevare deres status som drillende og vågen vagthund i et nyt mediebillede på nettet?
  v/ Poul Madsen, chefredaktør på Ekstra Bladet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Kommunal innovationssatsning - Offentlig Innovation
  Onsdag den 29. november 2017, 09.15 -12.00
  I 2016 åbnede Aarhus innovationsenhed CFIA, og byrådet vedtog en innovationsstrategi med en årlig budgetramme på 40 millioner kr. Vi spørger centerlederen, hvilket udbytte innovationsindsatsen konkret har kastet af sig, og hvad der ligger på fremtidens tegnebræt? Hvordan arbejder enheden med at fremme tværgående samarbejder mellem kommunen, politikere og ikke mindst borgerne? Og hvori består merværdien?
  v/ Anne Vest Hansen, leder, ITK lab og Center for Innovation i Aarhus (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Fremtidens feminister - Ligestillingspolitisk netværk
  Torsdag den 30. november 2017, 09.15 -12.00
  Nutidens ligestillingskampe er mange og forskelligartede. Der findes fjerde-bølge-feminister, mandlige feminister, brune feminister, fri-blødere og mange flere. Men hvad er egentlig op og ned på det hele, og hvor er ligestillingsdebatten på vej hen? Er det en kamp om privilegier, eller er det en vindersag for alle? Til dagens netværksmøde gæster Emma Holten, Rasmus Brygger og Anders Haahr Rasmussen os til en diskussion om nutidens kønsdebat og fremtidens feminisme.
  v/ Emma Holten, foredragsholder og debattør, Rasmus Brygger, fast debattør for Ekstra Bladet og tidl. formand for Liberal Alliance Ungdom og Anders Haahr Rasmussen, journalist og forfatter

  Hvad sker der i asylcentrene? - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 30. november 2017, 09.15 -12.00
  Asylansøgeres tid i asylcentret er omdiskuteret, men er alligevel en ukendt verden for mange i offentligheden. På dagens møde fortæller Anne la Cour Vågen, asylchef i Røde kors, om arbejdet med de mennesker, der venter på afklaring. Hvordan klæder Røde Kors mennesker med usikre fremtidsudsigter bedre på til mødet med kommunen, det danske uddannelsessystem og arbejdsmarkedet? Hvilken rolle spiller civilsamfundet i det daglige, og hvordan griber man integrationsopgaven an?
  v/ Anne la Cour Vågen, asylchef i Røde Kors

  Kan man have visioner for det gode liv i konkurrencestaten? - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 30. november 2017, 09.15 -12.00
  Har vi tilrettelagt et samfund, hvor alle i højere grad er potentielle brikker i det store vækst-spil end unikke mennesker, som skal leve et fuldt tilfredsstillende liv? Har vi glemt, hvad det politiske mål er, midt i snakken om konkurrencestaten som middel for at bevare velfærden? Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, tager på mødet debatten og dialogen med netværket om visionerne - eller mangel på samme - i den socialpolitiske debat. For kan man have målet om et godt liv som tandhjul i konkurrencestatens maskineri?
  v/ Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Årets finanslov – hvor skal vi hen? - Finanspolitisk netværk
  Mandag den 4. december 2017, 09.15 -12.00
  Ifølge finanslovens kalender er de sidste politiske aftaler nu indgået, og årets finanslov er ved at være på plads. Inden nytår skal forslaget tredjebehandles og vedtages i Folketinget, hvorefter det bliver aktuelt for 2018. Afdelingschef hos Socialdemokratiet og fhv. skatteminister Thor Möger Pedersen gæster netværket til en snak om den nye finanslov. Han giver sin analyse og evaluering af årets finanslovsforhandlinger og ser samtidig frem mod udviklingen i det kommende års offentlige finanser. Findes der rutiner og traditioner, når statens budget skal aftales? Og hvem står som vindere og tabere i dette års forhandlinger?
  v/ Thor Möger Pedersen, afdelingschef hos Socialdemokratiet

  Evaluering: Er vi kommet videre end kontrol versus læring? - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 4. december 2017, 09.15 -12.00
  Evalueringsdebatten på uddannelsesområdet har mere eller mindre udviklet sig til en fejde mellem to formål: Kontrol versus læring. Har denne fejde efterhånden så mange år på bagen, at de to retningers tilhængere kan begynde at nærme sig hinanden? Og peger nye tendenser i forskningen på, at tiden er inde til i stedet at rette opmærksomheden mod nye og mere presserende evalueringsspørgsmål i uddannelsessektoren? På dagens møde deler Peter Dahler-Larsen sit syn på fremtidens evaluering på området.
  v/ Peter Dahler-Larsen, professor ved Københavns Universitet og forfatter til ”Kvalitetens Beskaffenhed” og ”The Evaluation Society”.

  Statsministerens rådgiver - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning
  Mandag den 4. december 2017, 09.15 -12.00
  Som spindoktor for landets statsminister skal den politiske rådgivning sidde lige i skabet. Lars Løkke Rasmussens særlige rådgiver Jacob Bruun gæster dagens møde og fortæller om hverdagen som spindoktor og arbejdet med politisk rådgivning på Christiansborg. Her giver han blandt andet indblik i, hvordan han sammentænker kommunikation og politikudvikling for Danmarks regeringsleder.
  v/ Jacob Bruun, særlig rådgiver for statsminister Lars Løkke Rasmussen (Mødet afholdes i SOHO, Kødbyen, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Flygtninge på arbejdsmarkedet - Beskæftigelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 6. december 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan håndteres psykiske lidelser som for eksempel post traumatisk stress syndrom i et beskæftigelsessystem, der er under konstant pres for at få flere i arbejde? Beskæftigelsessystemet står med den vigtige opgave at få et stigende antal flygtninge i de danske kommuner i arbejde så hurtigt som muligt. En udfordrende opgave, der stiller krav til, at beskæftigelsesindsatserne tilpasses den mentale bagage, flygtningene kommer til landet med.
  v/ Mette Blauenfeldt, Center for Udsatte Flygtninge, Dansk Flygtningehjælp

  Nye tanker om ATP (eftermiddagsmøde kl. 16-18 med efterfølgende gløgg) - Finanssektornetværket
  Torsdag den 7. december 2017, 16.00 -18.00
  ATP er Danmarks største pengetank. Netværket får på dagens møde besøg af ATPs nye direktør, Christian Hyldahl, som vil gøre status efter knap 1 år med ved roret og fremlægge sine visioner for fremtidens ATP. For hvad er planerne for pensionsforvaltningen, de statslige og administrative opgaver samt fremtidens investeringer i både Danmark og udland?
  v/ Christian Hyldahl, direktør, ATP

  Velkommen til fremtiden! – danske vækstambitioner og fødevareinnovation - Fødevarepolitisk Netværk
  Onsdag den 13. december 2017, 09.15 -12.00
  Den danske fødevaresektor har sit epicenter i Østjylland – ikke alene med Arla i Aarhus og Danish Crown i Randers men med hele Agro Food Park og dets små innovative virksomheder. Adm. dir. i Danish Food Cluster Lone Ryg giver indblik i de tendenser og innovative løsninger, der tegner sektoren. Desuden kommer hun ind på, hvad der er i pipeline i industrien, og hvilke forbrugertendenser man ser på verdensplan.
  v/ Lone Ryg Olsen, adm. direktør i Danish Food Cluster

  Beskæftigelsesrettet integration - Integrationspolitisk netværk
  Mandag den 15. januar 2018, 09.15 -12.00
  Hvad er det, der faktisk virker, når det kommer til integrationen af indvandrere i Danmark? Siden 2015 har regeringen samarbejdet med flere virksomheder og jobcentre for at få flere flygtninge i arbejde. Men hvordan bidrager virksomheder i praksis til en vellykket integration? Vi inviterer regionschef i ISS Rya Lene Terney og formand for beskæftigelsesrådet Carsten Koch til oplæg og debat om deres arbejde med en beskæftigelsesrettet integration.
  v/ Rya Lene Terney, regionschef for CSR og jobudvikling i ISS og Carsten Koch, fhv. Skatteminister og formand for Beskæftigelsesrådet

  RegTech – Collaboraters og disrupters - Finansiel compliance netværk
  Tirsdag den 16. januar 2018, 09.15 -12.00
  Regulatory Technology også kaldt RegTech er en fællesbetegnelse for den massive digitalisering af compliance funktionerne. Kernen i RegTech er at gøre nuværende systemer og processer bedre, billigere og hurtigere. I de senere år er der blevet investeret enorme summer i området, ikke mindst i start-ups i finanscentre som fx Silicon Vally, London og Berlin. Danmark er også ved, at komme op i gear. En af dem som har været med til at skubbe denne udvikling er Copenhagen FinTech. Deres direktør Thomas Krogh kommer og fortæller om udviklingen, og hvordan vi kan blive endnu bedre.
  v/ Thomas Krogh, direktør, Copenhagen Fintech

  Rekruttering fra kanten - Beskæftigelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 17. januar 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan kan jobcentrene og erhvervslivet samarbejde om at få flere ledige med særlige udfordringer i job? Og hvordan kan beskæftigelsesindsatser designes, så erhvervslivet får øje på potentialet i rekruttering af ledige, som ellers har svært ved at få en fod inden for døren på arbejdsmarkedet? Mette Rønnau, direktør i Cabi, fortæller på dagens møde om, hvordan beskæftigelsesindsatser kan være med til at gøre det attraktivt for erhvervslivet at tage socialt ansvar og tydeliggøre potentialet i rekruttering fra kanten af arbejdsmarkedet.
  v/ Mette Rønnau, direktør, Cabi

  Hvad skal vi med samskabelse og borgerinddragelse? - Det nære sundhedsvæsen - København
  Torsdag den 18. januar 2018, 09.15 -12.00
  Sundhedsydelserne er under konstant pres for at blive mere effektive, og samtidig er der enormt høje krav til kvaliteten af sundhedssektoren og tilfredsheden blandt borgerne. Samskabelse og borgerinddragelse er blevet buzzwords, der skal få ligningen til at gå op i sundhedsvæsenet. Men hvad er det egentlig godt for i det nære sundhedsvæsen? Hvilken værdi kan det skabe for borgerne – og hvordan kan samskabelse fungere som andet og mere end et effektiviseringsredskab? Og hvilke udfordringer støder vi på i forhold til at engagere borgere og patienter såvel som de fagprofessionelle?
  v/ Helle Hygum Espersen, senior projektleder i VIVE, cand. Mag. og master i socialt entreprenørskab

  Kan alle løbe stærkere? - Offentlig styring - Jylland
  Mandag den 22. januar 2018, 09.15 -12.00
  Mange stemmer i debatten kræver en stadig større effektivisering af den offentlige sektor. De fleste kan ”køre længere på literen” eller ”løbe lidt stærkere”, hvis man benytter sig af best-practice, som det hedder på moderniserings-lingo. Moderniseringsstyrelsen hører under Ministeriet for Offentlig Innovation, og styrelsens direktør Poul Taankvist har udtalt, at "moderniseringen af den offentlige sektor er en kerneopgave for staten". Taankvist uddyber i dette oplæg, hvor fremtidens potentialer for modernisering skal findes.
  v/ Poul Taankvist, direktør, Moderniseringsstyrelsen

  Meningsdannelse i ekkokamre: Meningsbobler på og udenfor facebook - Mediepolitisk netværk
  Tirsdag den 23. januar 2018, 09.15 -12.00
  Den politiske debat rykkes i stigende grad over på holdningssegregerede sociale medier, blogs og alternative nyhedssider. Hvad betyder det for befolkningens meningsdannelse og beslutning i stemmeboksen? Og hvordan bør de etablerede medier reagere? På mødet får netværket besøg af to prominente gæster, der bidrager med hver deres vinkel på dagens problemstilling: Forsker Vincent F. Hendricks præsenterer sin teoretiske forståelse af fænomener som meningsbobler og ekkokamre, mens debatredaktør på Berlingske Anne Sophia Hermansen giver et konkret indblik i, hvordan avisen arbejder med at skabe en platform for debat, der dæmmer op for disse online fænomener, der kan virke skadende for den oplysende debat.
  v/ Vincent F. Hendricks, professor og leder af Center for Boblestudier, Københavns Universitet og Anne Sophia Hermansen, debatredaktør på Berlingske

  Nudging: Vejen til effektfulde reformer? - Offentlig styring
  Tirsdag den 23. januar 2018, 09.15 -12.00
  Omfattende reformer af dagpenge og kontanthjælp er rullet henover beskæftigelsesområdet. Men hvordan sikrer vi, at reformerne virker efter hensigten? Med nudging og adfærdsdesign forsøger Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering via et flerårigt projekt at sætte den økonomisk-psykologiske videnskab på arbejde for at sikre størst mulig effekt af de mange reformer. På dagens møde gæster direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Morten Binder netværket og deler sine erfaringer med, hvorvidt vi kan "puffe" os til en bedre beskæftigelsesindsats.
  v/ Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  Topembedsmandens rolle - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 23. januar 2018, 09.15 -12.00
  Som departementschef i Finansministeriet sidder Martin Præstegaard som den administrative leder i et yderst centralt ministerium på Slotsholmen. Hvordan håndterer man bedst krydspresset fra de mange interesseorganisationer, offentlige myndigheder og virksomheder, som ønsker indflydelse? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger set fra toppen af ministeriet? På dagens møde vil Martin Præstegaard indvie netværket i både udfordringer og succeser i det daglige arbejde i centraladministrationens top.
  v/ Martin Præstegaard, departementschef i Finansministeriet

  Uddannelsespolitisk debat - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 24. januar 2018, 09.15 -12.00
  Vi inviterer fire markante folketingspolitikere på uddannelsesområdet til debat - to fra rød blok og to fra blå blok. Hvad står øverst på partiernes uddannelsespolitiske program, og hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til uddannelsespolitikken? Efter fire korte indledende oplæg får netværket mulighed for at stille spørgsmål til panelet med udgangspunkt i de temaer, der på mødetidspunktet står højst på den politiske dagsorden.
  v/ Alex Ahrendtsen (DF), Carolina Magdalene Maier (ALT), Annie Matthiesen (V) og Jacob Mark (SF)

  Dannelse og uddannelse: Modsætninger eller hinandens forudsætninger? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 24. januar 2018, 09.15 -12.00
  Skal landets skoler fokusere på uddannelse til arbejdsmarkedet eller dannelse til livet? Og hvad er egentlig forskellen på at være menneske og borger? På dagens møde får netværket besøg af to markante skikkelser i dannelsesdebatten: Leo Komischke-Konnerup, der har skrevet bogen ”Menneske eller borger – skolens pædagogiske grundproblem” og Jens Erik Kristensen, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. På mødet fremlægger de deres syn på dannelse i det danske uddannelsessystem nu og i fremtiden og lægger op til debat i netværket.
  v/ Leo Komischke-Konnerup, chefkonsulent, forskning og udvikling, UC SYD og Jens Erik Kristensen, lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

  Digitalisering og datadeling – mere sundhed for pengene? - Det nære sundhedsvæsen - Jylland
  Torsdag den 25. januar 2018, 09.15 -12.00
  I 2017 udløber Den Nationale strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet. Direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen fortæller på mødet om, hvordan de fire år med strategien er gået, og om man har nået målet om at styrke mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder. Udfordringerne med digital deling af sundhedsdata mellem de forskellige niveauer i det danske sundhedssystem bliver sat i perspektiv, og vi diskuterer, hvilke udfordringer der vil præge sundhedssystemet fremadrettet.
  v/ Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

  Afgiftssystemet: Er det en ommer? - Energi- og forsyningspolitisk netværk
  Torsdag den 25. januar 2018, 09.15 -12.00
  Det nuværende afgiftssystem er unødigt dyrt for det danske samfund og er ikke effektivt i forhold til at regulere forbruget i en mere bæredygtig retning. Ifølge Det Miljøøkonomiske Råd kan statskassen hente flere milliarder kroner årligt ved at nedsætte afgiften på el og vand samt at fastsætte ensartede afgifter på alle brændsler, som både virksomheder og private skal betale. Vi inviterer til diskussion med miljøøkonomisk vismand Lars Gårn Hansen om eksisterende uhensigtsmæssige incitamentstrukturer og om hvilke tanker, visioner og beregninger, der ligger bag en potentiel nytænkning af systemet.
  v/ Lars Gårn Hansen, miljøøkonomisk vismand

  Børsnoteringen af Nykredit - Finanssektornetværket
  Torsdag den 25. januar 2018, 09.15 -11.00
  Nykredit sigter mod børsnotering i 2018, og rejsen mod målet har været fulgt tæt – og kritisk – af medierne. Hvordan er det at stå i en proces, der handler om kapitalfremskaffelse, men også om følelser, historie og traditioner? Nykredits koncerndirektør David Hellemann fortæller, hvordan processen skrider frem og deler sine overvejelser med netværket.
  v/ David Hellemann, koncerndirektør, Nykredit

  Ministerens visioner - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 25. januar 2018, 09.15 -12.00
  Hvad er status på bygge- og boligpolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen gæster netværket og fortæller om sine visioner på området. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens bygge- og boligpolitik? Hvad er status efter det første år på posten? Og hvad skal i fokus i den kommende tid?
  v/ Ole Birk Olesen (LA), transport-, bygnings- og boligminister

  Mangfoldighed i fortællingen - Ligestillingspolitisk netværk
  Torsdag den 25. januar 2018, 09.15 -12.00
  På dagens netværksmøde sætter vi fokus på mangfoldighed i fortællingen. Hvad gør det ved samtidshistorien, hvis den kun fortælles af personer med samme køn, seksualitet og religion? Hvordan kan det være, at alle filminstruktører ligner hinanden, og hvorfor er det kun kvinder, der skriver om ligestilling i debatspalterne? Vi har inviteret to skarpe debattører med hver deres vinkel på sagen til at lægge op til diskussion om køn og diversitet i kulturen.
  v/ Christina Rosendahl, filminstruktør og Ditte Giese, debatredaktør på Politiken

  Forbrugeradfærd og klimaeffekter: Taler vi sort, når vi taler grønt? - Klimapolitisk netværk
  Onsdag den 31. januar 2018, 09.15 -12.00
  Forbrugeren er en afgørende brik i spillet for omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Men hvordan overbeviser vi forbrugeren om, at den personlige klimaindsats er meningsfuld? Og hvordan skabes eller øges efterspørgslen efter grønne løsninger og alternativer? Gennem hvilken kombination af viden, tilgængelighed, motivation, pisk og gulerod formes forbrugerens adfærd? Direktør i KL7 Mikkel Holm Andersen, der arbejder med adfærdsdesign og videnschef i Concito Torben Chrintz, der har kortlagt forbrugets klimaeffekter gæster netværket til en formiddag med forbrugerens rolle i centrum.
  v/ Mikkel Holm Andersen, direktør, KL7 og Torben Chrintz, videnschef, Concito

  Danmarks egen Doktor Watson - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 1. februar 2018, 09.15 -12.00
  På hospitalsgange rundt om i hele verden vinder kognitiv databehandling, robotter og kunstig intelligens indpas. For eksempel får kræftlæger på Rigshospitalet i dag assistance af robotten Doktor Watson. På dagens netværksmøde får vi et indblik i, hvor hurtigt og relativt simpelt man kan analysere sammenhænge i data og få overraskende gode resultater. Er Doktor Watson billedet på fremtidens sundhedssystem? Kan teknologien være svaret på det økonomiske pres på sundhedssektoren og manglen på speciallæger rundt om i landet? Bør vi glemme frygten for udviklingen af science fiction-agtige sygehuse med mekaniske robotlæger eller kaster vi os for blindt i armene på teknologien?
  v/ Leif Panduro Jensen, overlæge, Rigshospitalet og Anders Quitzau, innovationschef, IBM (fællesmøde med Sundhedspolitisk netværk)

  Ny mand på den grønne front - Miljøpolitisk netværk
  Torsdag den 1. februar 2018, 09.15 -12.00
  Søren Bojer Nielsen tiltrådte i januar 2017 som ny direktør i Danmarks Naturfredningsforening. Efter flere år med kollektiv ledelse af Danmarks største grønne naturorganisation, skal Søren nu som ene øverstkommanderende svinge taktstokken. Hvad er hans visioner for organisationen? Hvordan leder man bedst medarbejdere med høj faglig indsigt og værdibåret motivation? Og hvor findes balancen mellem professionalisme i arbejdet udadtil og medlemsinddragelse i en frivilligorganisation med over 130.000 medlemmer? Søren Bojer Nielsen gæster netværket til en snak om, hvordan han vil bruge sin ledelseserfaring fra kulturområdet til at lede vejen mod en grønnere fremtid.
  v/ Søren Bojer Nielsen, adm. direktør, Danmarks Naturfredningsforening

  Ny mand i spidsen for Beskæftigelsesministeriet - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 1. februar 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan styrer man den beskæftigelsespolitiske indsats i Danmark? Dagens oplægsholder sidder i orkanens øje mellem den politiske ledelse af ministeriet og de mange aktører og interessenter på beskæftigelsesområdet. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt? Vi inviterer departementschef Jakob Jensen til debat.
  v/ Jakob Jensen, departementschef Beskæftigelsesministeriet

  Corydon: Tanker inde- og udefra den røde bygning - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning
  Torsdag den 1. februar 2018, 15.00 -17.45
  Tidligere finansminister Bjarne Corydon (S) sidder i dag som global direktør i den verdenskendte management- og konsulentvirksomhed Mckinsey. Corydon fortæller bl.a. om arbejdet med at rådgive ikke blot danske men også internationale myndigheder. Han deler ud af sine erfaringer både som modtager af politisk rådgivning som finansminister og i sin nye rolle på den anden side af bordet i det berømte og berygtede konsulenthus.
  v/ Bjarne Corydon, global direktør for The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister (Mødet afholdes i SOHO, Kødbyen, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Mød Danmarks egen Doktor Watson - Sundhedspolitisk netværk
  Fredag den 2. februar 2018, 09.15 -12.00
  På hospitalsgange rundt om i hele verden vinder kognitiv databehandling, robotter og kunstig intelligens indpas i mere eller mindre stilhed i offentligheden. På dagens netværksmøde tager vi turen til Rigshospitalet, hvor kræftlæger nu får assistance af robotten Doktor Watson. Her får vi et indblik i, hvor hurtigt og relativt simpelt, man kan analysere sammenhænge i data og få overraskende gode resultater – og måske skabe fundamentet for Danmarks kommende vækstmotor. Kigger vi i virkeligheden på fremtidens sundhedssystem, når vi kigger på Doktor Watson? Kan teknologien være svaret på det økonomiske pres på sundhedssektoren og manglen på speciallæger rundt om i landet? Bør vi glemme frygten for udviklingen af science fiction-agtige sygehuse med mekaniske robotlæger eller kaster vi os for blindt i armene på teknologien?
  v/ Leif Panduro Jensen, Overlæge på Rigshospotalet og Anders Quitzau innovationschef hos IBM (fællesmøde med Digitaliseringnetværket)

  Gentænk dit Folkemøde - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 6. februar 2018, 09.15 -12.00
  Folkemødet har de sidste år haft vokseværk, og er derfor flyttet ud af kommunens hænder og over i en nystartet forening, Foreningen Folkemødet, som nu har ansvaret for at føre hele Danmarks politikfestival ind i fremtiden. Fremtidssikringen af Folkemødet indebærer bl.a., at der fremover skal være færre, men bedre events. Efter disse ændringer kan arrangører derfor være nødt til at droppe den klassiske paneldebat og nytænke deres events. Hvordan kan PA-folket sikre sig stadig at få et godt udbytte af deres deltagelse? Vi får besøg af Folkemødets nye styrmand, som fortæller om Folkemødets nye kurs og giver tips til, hvordan du selv kan forbedre din deltagelse og udbytte.
  v/ Mads Akselbo Holm, direktør, Folkemødet

  Fødevarelobbyisme - Fødevarepolitisk Netværk
  Onsdag den 7. februar 2018, 09.15 -12.00
  Hvad er god fødevarelobbyisme, og hvordan forholder man sig som interessent til de mange organisationer og interesser på området? Dagens oplægsholdere giver eksempler fra begge sider af bordet på, hvornår interessevaretagelse virker, og hvad man skal være opmærksom på som fødevarelobbyist.
  v/ Leif Nielsen, branchedirektør i DI og Ib Byrge, seniorrådgiver i Rud Pedersen og tidl. dep. chef.

  Århus kulturhovedstad anno 2017 - Kulturpolitisk netværk
  Fredag den 9. februar 2018, 09.15 -12.00
  I 2017 har Århus ageret kulturhovedstad for Danmark og resten af Europa. Politikens kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen gæster netværket og giver sin vurdering af projektet: Hvordan fungerede det, og hvilken effekt har det haft? Samtidig inviterer vi strategisk rådgiver i Fonden Aarhus 2017 Carsten Holst til en snak om hensigterne med Århus som kulturhovedstad, og hvordan kunst og kultur anvendes til regionalt at udvikle området. Hvad har det betydet for byen i et bredere perspektiv? Og hvad er fremtidsudsigterne for Aarhus efter 2017, når stafetten gives videre til næste europæiske kulturhovedstad?
  v/ Mette Davidsen-Nielsen, kulturredaktør, Politiken og Carsten Holst, strategisk rådgiver, Fonden Aarhus 2017 og direktør for Filmby Aarhus (ikke endeligt bekræftet)

  Når den politiske krise kradser - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 20. februar 2018, 09.15 -12.00
  Det voksende medietryk og de nye journalistiske arbejdsmetoder kan skabe en voldsom medieorkan, der kan få stor betydning for aktører, der bevæger sig på den politiske scene - både i forhold til omdømme, profil, bundlinje og vælgertilslutning. Men hvorfor er den politiske krise så svær at håndtere? Politisk journalist på Ekstra Bladet Per Mathiessen fortæller om, hvordan han anskuer den politiske krise fra et journalistisk perspektiv, mens pressechef i Liberal Alliance Line Ernlund giver et indblik i krisehåndtering set fra et politisk perspektiv.
  v/ Per Mathiessen, politisk journalist på Ekstra Bladet og Line Ernlund, pressechef for LA

  Form funktionelle forandringer – design som innovationsværktøj - Offentlig Innovation
  Torsdag den 22. februar 2018, 09.15 -12.00
  Kan designværktøjer fremme innovationsprocessen? Offentlig innovations "grand old man" Christian Bason mener, at designledelse kan være det næste skridt i udviklingen af den offentlige sektor. Designtænkning sætter fokus på kerneopgaven og søger at forstå brugernes virkelighed. Gennem en række eksempler viser Bason, hvordan design kan være med til at igangsætte meningsfuld forandring i organisationer og skabe nye og bedre produkter og services.
  v/ Christian Bason, adm. direktør i Dansk Design Center

  Alternative visioner på uddannelsesområdet - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Mandag den 26. februar 2018, 09.15 -12.00
  I Alternativets udspil til nytænkning af folkeskolen vil partiet kort sagt sætte folkeskolen fri fra ensretning og gøre den til konkurrencestats-fri-zone. Dette indebærer et farvel til styring og dokumentationskrav, så flere beslutninger træffes lokalt. Desuden skal der satses på en ny evalueringskultur, opprioritering af ikke-boglige egenskaber og nytænkning af fag på skoleskemaet. Men hvor går grænsen mellem decentrale beslutninger og helhedshensynet til vores allesammens folkeskole? Og hvordan undgår vi at løbe åbne døre ind i nytænkningens navn? Vi giver ordet til Alternativets ordfører på området, som vil dele sine visioner og lægge op til diskussion.
  v/ Carolina Magdalene Maier, skoleordfører og uddannelses- og forskningsordfører, Alternativet

  Socialdemokratiets integrationspolitik - Integrationspolitisk netværk
  Mandag den 26. februar 2018, 09.15 -12.00
  Vi inviterer Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Dan Jørgensen til oplæg og diskussion om partiets nuværende integrationspolitik og fremtidige dagsorden, såfremt partiet får magten efter næste folketingsvalg. Hvad er visionerne og målet med socialdemokratiets integrationspolitik? Og hvad er sammenhængen mellem den konkrete politik på området og den klassiske socialdemokratiske politik?
  v/ Dan Jørgensen (S), Udlændinge- og integrationsordfører

  Teknologiske muligheder: En styrke eller et problem? - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 27. februar 2018, 09.15 -12.00
  Rådgivning på snapchat, overvågning på facebook og selvbetjening på digitale platforme. Den teknologiske udvikling giver mange nye muligheder på det sociale område, men den åbner også op for nogle udfordringer og etiske dilemmaer. For hvor går grænsen mellem på den ene side bedre og mere effektiv hjælp og på den anden side overvågning og invasion af folks privatliv? Og hvornår skader de nye teknologiske muligheder mere, end de gavner? Ole Bech Lykkebo, analysechef ved Center for Offentlig Innovation, og Villads Back Petersen, temachef i Social Udviklingscenter, giver deres vurderinger af muligheder og udfordringer ved den nye teknologi.
  Ole Bech Lykkebo, analysechef hos Center for Offentlig Innovation og Villads Back Petersen, temachef for 'teknologiområdet' i Social Udviklingscenter (SUS)

  Ny mand på den grønne front: Status efter første år på posten - Klimapolitisk netværk
  Tirsdag den 27. februar 2018, 09.15 -12.00
  Den 1. marts 2017 overtog biologen Bo Øksnebjerg generalsekretærposten i WWFs danske afdeling. Han kommer fra en stilling som adm. direktør for Hill+Knowlton Strategies Denmark og har omfattende erfaring med strategi, ledelse og kommunikation. Bo Øksnebjerg tiltræder i en tid, hvor naturens levesteder og arter er mere truede end nogensinde før, og hvor WWF på verdensplan er i gang med en omfattende omstrukturering, som skal gøre organisationen bedre til at fokusere indsatsen. Hvordan kombinerer han sin uddannelsesmæssige baggrund og marketingserfaring i kampen for en bæredygtig klode? Hvad er status på arbejdet efter første år på posten? Og hvad er hans visioner for organisationen fremover?
  v/ Bo Øksnebjerg, generalsekretær, WWF Verdensnaturfonden

  Energiskabende ledelse - Fremtidens projektledelse
  Onsdag den 28. februar 2018, 09.15 -12.00
  Et service- og oplevelsessamfund i en disruptiv tidsalder og krav om forandringsparathed udfordrer den traditionelle ledelsesstil, der har fokus på bundlinje og vækst. Som ledere af projektteams skal vi i stigende grad være opmærksomme på at undgå sygefravær, stress og udbrændthed. Vi skal fokusere på at være energiskabende for os selv, vores medarbejdere og kolleger, så vi kan ”spille hinanden gode” og bevare overblik og skabe de gode resultater. Dagens oplægsholder har en fortid som leder hos bl.a. Novo Nordisk og ALECTIA. Hun vil på mødet give os en indføring i, hvordan vi skaber energi i vores projektledelse, og hvordan vi ansporer os selv og vores team til at udnytte det fulde potentiale og skabe bedre resultater og mere værdi i vores arbejde.
  v/ Tina Moe, foredragsholder om fremtidens lederskab og fhv. leder i Novo Nordisk, NNE og ALECTIA

  Ministeren har ordet - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 1. marts 2018, 09.15 -12.00
  Transportministeren sidder på et nøgleområde, når det handler om at sikre landets sammenhængskraft. Samtidig er transportområdet også et af de områder, hvor der investeres flest penge. På mødet vil ministeren give et indblik i de aktuelle store sager, der ligger på hans bord, og han vil også se fremad på de forhandlinger og begivenheder, der i fremtiden vil præge området.
  v/ Ole Birk Olesen, transportminister (LA)

  Den store kommunale udligningskamp - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. marts 2018, 09.15 -12.00
  Kommunerne står normalt skulder ved skulder, når det drejer sig om kommunernes økonomi. Men dette er langt fra tilfældet i forhold til den mellemkommunale udligning fra fattig til rig eller mellem by og land. Debatten om ”udkantsdanmark” har også reaktualiseret debatten om fordelingen af de mange milliarder mellem kommunerne. Vi har inviteret KORA til at udlægge udviklingen og status i den komplicerede mellemkommunale udligning, og herefter tager vi diskussionen om det nuværende udligningssystem op med to borgmestre med meget forskellige syn på sagen.
  v/ Michael Seiding Larsen (V), borgmester i Vordingborg, Hans Toft (K), borgmester i Gentofte og Kurt Houlberg, kommunalforsker hos VIVE.

  Symbioser: One man’s trash another man’s treasure - Energi- og forsyningspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. marts 2018, 09.15 -12.00
  Spildevandsslam kan være en værdifuld ressource, der kan omdannes til energi. Organiske rester fra én virksomhed kan udnyttes i en anden virksomheds produktion. Overskydende biogas fra renseanlæg kan fortrænge brugen af fossile brændsler hos nærliggende virksomheder, og overskudsvarme fra forskellige processer kan leveres til det lokale fjernvarmeselskabs net. På dagens møde stiller vi skarpt på arbejdet med symbioser. Hvordan organiserer man symbioser på tværs af private virksomheder, offentlige selskaber og kommunale aktører? Og hvad er de helt konkrete gevinster og udfordringer?
  v/ Per Møller, Head of Symbiosis Center Denmark og Søren Støvring, adm. direktør, Hillerød Forsyning, Symbiose Hillerød

  Er nudging vejen til ligestilling på chefgangen? - Ligestillingspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. marts 2018, 09.15 -12.00
  Mange virksomheder, organisationer og foreninger sidder i øjeblikket med samme spørgsmål: Hvordan kommer vi fra ønsket om ligestilling og diversitet til at nå målet i praksis? Hvorfor fastholdes vi i mønstre, selvom der er tydeligt fokus på mangfoldighed og bevidsthed om konsekvenserne for bundlinjen? Tinna Nielsen, grundlægger af Move the Elephant for Inclusiveness, giver netværket konkrete redskaber til, hvordan man kan arbejde med nudging i praksis, og hvad vi selv kan gøre for at skabe større mangfoldighed helt uden kvoter.
  v/ Tinna Nielsen, grundlægger af Move the Elephant for Inclusiveness

  Public affairs - Beredskabssamarbejdet med kommunikation/presse - Finansiel compliance netværk
  Onsdag den 7. marts 2018, 09.15 -12.00
  Compliance bliver med jævne mellemrum hot stuff i dagspressen. Sagerne er blevet omtalt, og de har krævet både interne restruktureringer og aktivt eksternt kommunikationsarbejde. Kommunikationsdirektør og journalist Nina Munk Perrin vil lægge op til en drøftelse af, hvordan beredskabssamarbejdet med kommunikation/presse kan se ud samt hvordan legitimitet og image strategisk kan håndteres til hverdag og i kritiske situationer.
  v/ Nina Munk Perrin, kommunikationsdirektør, FinansDanmark

  Fremtidens sundhedsledelse – hvad virker? - Det nære sundhedsvæsen - Jylland
  Torsdag den 8. marts 2018, 09.15 -12.00
  Øget efterspørgsel på sundhedsydelser skaber en række udfordringer på udbudssiden i det nære sundhedsvæsen. Landets kommuner, regioner og praktiserende læger står overfor at skulle finde nye løsninger i en virkelighed, der er præget af stram udgiftsstyring, faldende udbud af kvalificeret arbejdskraft og manglende viden om, hvilke indsatser, der skaber mest værdi for pengene. Det skaber en kompleks ledelsesopgave. Med projektet ”Sundhedsstrategisk Ledelse” har fire kommuner i Region Midtjylland i samarbejde med Regionshospitaler og med indspark fra den almene praksis udviklet forslag til konkrete løsninger på de aktuelle problemstillinger.
  v/ Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune og Svend Kier, praktiserende læge og praksiskoordinator

  Virksomheder og miljøet: Investeringer i en bæredygtig fremtid - Miljøpolitisk netværk
  Mandag den 12. marts 2018, 09.15 -12.00
  Virksomhederne er en vigtig spiller i kampen for et bedre miljø. Carlsberg har annonceret, at de i løbet af 2017 vil fastsætte langsigtede mål for virksomhedens miljøpåvirkning og gennem en mere integreret tilgang til bæredygtighed vil arbejde på at være i front, når det handler om at skabe positive forandringer. Vi spørger Simon Boas Hoffmeyer, director for Carlsbergs Sustainability Group, hvordan man som virksomhed arbejder med bæredygtighedsdagsordenen til gavn for både miljø og bundlinje?
  v/ Simon Boas Hoffmeyer, Director, Group Sustainability at Carlsberg Group

  De store IT-investeringer i staten - og skandalerne - Digitaliseringsnetværk
  Onsdag den 14. marts 2018, 09.15 -12.00
  For dyrt, for besværligt og forsinket. Sådan har kritikken ofte lydt om statens store IT-investeringer. Hvad og hvorfor går det galt? Hvad er konsekvenserne for fagpersoner og politikere, når debatten om IT-investeringerne rykkes fra aktørernes mødelokaler til borgernes dagligstue? På dagens møde gæster Mogens Pedersen, formand for IT-rådet, og Michael Lund, journalist hos Berlingskes gravegruppe, netværket for at fortælle hvornår og hvorfor IT-investeringer kan skabe forsidestof og politisk pres.
  v/ Mogens Pedersen, formand, IT-rådet og Michael Lund, journalist, Berlingskes gravegruppe

  Skatteoptimering – ren forretning eller et spørgsmål om moral? - Finanssektornetværket
  Onsdag den 14. marts 2018, 09.15 -11.00
  Skatteoptimering, skatteplanlægning, skattespekulation - kært barn har mange navne. Hvor langt kan og bør man gå for at nedbringe sin virksomheds skattebetaling? Er der eller er der ikke en bundgrænse for, hvor lidt man kan bidrage til samfundets økonomi? Henriette Kinnunen, tidl. chefjurist i CEPOS og i dag selvstændig rådgiver indenfor skatteret og public affairs lægger op til debat sammen Thorbjørn Helmo Madsen, direktør for firmaet TimeTax.
  v/ Henriette Kinnunen, erhvervsøkonomisk kommentator på Børsen, selvstændig rådgiver og tidl. chefjurist i CEPOS og Thorbjørn Helmo Madsen, direktør, TimeTax

  Lobbyisternes favoritparti - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 14. marts 2018, 09.15 -12.00
  Dansk Folkepartis størrelse og position gør, at partiets politikere altid er omsværmet af lobbyister. Næsten lige meget hvilket politisk område der er tale om, så spiller Dansk Folkeparti en afgørende rolle i beslutningsprocessen. Men hvordan kommer man bedst i kontakt med DF’s politikere? Og er der ting, man aldrig må gøre, når man som lobbyist banker på DF’s dør. Dansk Folkepartis pressechef gennem 12 år giver os et indblik i, hvordan man som lobbyist bedst adresserer partiet.
  v/ Søren Søndergaard, pressechef, Dansk Folkeparti (BEMÆRK: Mødet afholdes i DFs gruppeværelse på Christiansborg)

  TV2's strategi for fremtiden - Mediepolitisk netværk
  Fredag den 16. marts 2018, 09.15 -12.00
  En kold dag i starten af oktober 1988 blev der skrevet historie, da monopolet blev brudt og TV2 sendte landsdækkende for første gang. Men hvordan ser TV2 ud i fremtiden, og hvilke kanaler og programmer er der plads til? Vi har inviteret direktør Merete Eldrup til oplæg og debat med medlemmerne om TV2's strategiske overvejelser, rolle og visioner. For vil man fortsat drive en 24 timers nyhedskanal, og hvilken rolle spiller TV2 News i fremtidens mediekredsløb?
  v/ Merete Eldrup, adm. direktør TV2

  Ministerens visioner - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Fredag den 16. marts 2018, 09.15 -12.00
  Hvad er status på beskæftigelsespolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle arbejdsmarkedsområde. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens beskæftigelsespolitik, hvordan får vi hele Danmark med og hvad skal i fokus i den kommende tid set fra ministerens stol ?
  v/ Troels Lund Poulsen (V), Beskæftigelsesminister

  Ministerens visioner - Beskæftigelsespolitisk netværk - Jylland
  Fredag den 16. marts 2018, 09.15 -12.00
  Hvad er status på beskæftigelsespolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle arbejdsmarkedsområde. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens beskæftigelsespolitik, hvordan får vi hele Danmark med, og hvad skal i fokus i den kommende tid?
  v/ Troels Lund Poulsen (V), Beskæftigelsesminister. OBS: Mødet foregår i København

  Samskabelse og styring - Offentlig styring - Jylland
  Mandag den 19. marts 2018, 09.15 -12.00
  Det bliver mere og mere populært at inddrage borgerne i udviklingen og leveringen af de offentlige serviceydelser og den offentlige sektors virksomhed generelt. Men hvilke udfordringer møder de offentlige organisationer i arbejdet med samskabelse? Stine Hald, der er ledelseskonsulent i KL, gæster netværket og fortæller om muligheder og udfordringer med samskabelse, og kommer med konkrete bud på, hvordan man løser de ledelsesmæssige udfordringer når borgere og offentligt ansatte skal samskabe.
  v/ Stine Hald, ledelseskonsulent, KL

  Generation stress - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 19. marts 2018, 09.15 -12.00
  I uddannelsesverdenen støder vi på flere og flere stressramte børn og unge. Det tilskrives ofte tidspres, karakterræs og fokus på at præstere. Hersker der en præstationskultur i uddannelsesverdenen, hvor det fejlfri belønnes? Hvad betyder det for unges motivation og for kompetencer som kreativitet og innovation, hvis uddannelserne fremmer en nul-fejlskultur? Vi inviterer en af landets førende forskere i uddannelsesmotivation og ungdomskultur til at gøre os klogere på disse spørgsmål og komme med sine perspektiver på problemstillingerne.
  v/ Noemi Katznelson, centerleder på Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

  Lyngby Taarbæk Vidensby: Innovation og byudvikling på tværs - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 21. marts 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan skaber man innovativ og bæredygtig byudvikling? Og hvordan får man kommune, virksomheder, boligorganisationer og uddannelsesinstitutioner til at samarbejde på tværs og udnytte hinandens ideer og kompetencer? I Lyngby-Taarbæk forsøger foreningen Vidensby at finde løsninger i et partnerskab mellem bl.a. kommune, universitet DTU og 70 private virksomheder. På dagens møde deler repræsentanter fra de tre parter ud af deres hårdt tjente lærepenge og kommer med deres bud på, hvordan Lyngby-Taarbæk kan blive an af Europas førende videns- og universitetsbyer, og hvad andre kan lære af projektet.
  v/ Caroline Arends, adm. direktør i Lyngby-Taarbæk Vidensby, Claus Nielsen, universitetsdirektør på DTU og Søren Adamsen, Senior Market Director hos COWI

  Jobbet som departementschef: Topembedsmandens rolle - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning
  Tirsdag den 27. marts 2018, 09.15 -12.00
  Som departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet sidder Sophus Garfiel som den administrative leder i et centralt ministerium på Slotsholmen. Hvordan håndterer man bedst krydspresset fra de mange interesseorganisationer, offentlige myndigheder og virksomheder, som ønsker indflydelse? Hvilken rolle spiller rådgivningen for de forskellige aktører i den politiske beslutningsproces? På dagens møde vil Sophus Garfiel fortælle om det daglige arbejde i forvaltningens top, samt hvilke erfaringer han har gjort sig på vejen til toppen.
  v/ Sophus Garfiel, departementschef i Økonomi- og Indenrigsministeriet (Mødet afholdes i SOHO, Kødbyen, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Fremtidens (nære) sundhedsvæsen - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 4. april 2018, 09.15 -12.00
  I fremtidens Danmark bliver der flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Samtidigt er der et politisk ønske om, at flere behandles ambulant, og at indlæggelserne på sygehusene bliver både kortere og mere effektive. Det stiller krav til sammenhæng i sundhedsvæsnet. Et udvalg nedsat af Regeringen, KL og Danske Regioner har derfor undersøgt, hvordan der kan skabes sammenhæng i det nære sundhedsvæsen. For hvordan ser fremtidens nære sundhedsvæsen ud? Hvordan skaber vi sammenhæng på tværs af sygehuse, praksissektor og kommuner? Og hvordan sikrer vi kvalitet og sammenhæng på en måde, der stadig lever op til kravet om omkostningseffektivisering?
  v/ Katrine Ring, kontorchef, Primær sundhed, Sundheds- og Ældreministeriet (IKKE BEKÆRFTET) og Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner (IKKE BEKÆRFTET)

  Tendenser i den politiske kommunikation - Politisk kommunikation
  Torsdag den 5. april 2018, 09.15 -12.00
  Den politiske kommunikation er i konstant forandring med nye redskaber, metoder og tilgange. Vi beder Søren Lippert, journalist, tv-vært, tidl. særlig rådgiver og forfatter til bogen "Bag Magten", stille skarpt på en række af de bevægelser, der kan spores i den politiske kommunikation. Søren Lippert giver også et indblik i forskelle i kommunikationen, når man har magten og når man kæmper for at få den.
  v/ Søren Lippert, tv-vært, journalist, og tidl særlig rådgiver

  Modspiller eller medspiller: Beskæftigelsespolitik, sundhedspolitik og socialpolitik - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 5. april 2018, 09.15 -12.00
  Hvor er det præcise skel mellem social-, sundheds- og beskæftigelsespolitik? Når langtidsledige skal ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet, er det så en socialindsats, sundhedsindsats eller en beskæftigelsesindsats, der kræves? Hvem har ansvaret, redskaberne og ressourcerne? Og tænkes der koordinerende, når politik udvikles, forhandles og gennemføres på de tre områder? Vi inviterer en ordfører fra hvert af områderne og tager den politiske debat. For hvordan kan de tre ressortområder blive bedre til at arbejde sammen, og hvor er de politiske svar, når fremtidens reformer på områderne skal udformes?
  v/ Hans Andersen (beskæftigelsesordfører, V), Liselott Blixt (sundhedsordfører, DF) og Pernille Rosenkrantz-Theil (socialordfører, S)

  Modspiller eller medspiller: Beskæftigelse, sundhed og socialpolitik - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 5. april 2018, 09.15 -12.00
  Hvor er det præcise skel mellem socialpolitik, sundhed og beskæftigelsespolitik? Når langtidsledige skal ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet, er det så en social-, sundheds- eller en beskæftigelsesindsats, der kræves? Hvem har ansvaret, redskaberne og ressourcerne? Og tænkes der sammen og koordinerende, når politik udvikles, forhandles og gennemføres på de tre områder? Vi tager den politiske debat med Liselott Blixt (DF), Hans Andersen (V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S). For hvordan kan de tre ressortområder blive bedre til at arbejde sammen, og hvor er de politiske svar, når fremtidens reformer på områderne skal udformes?
  v/ Hans Andersen (beskæftigelsesordfører, V), Liselott Blixt (sundhedsordfører, DF) og Pernille Rosenkrantz-Theil (socialordfører, S)

  Fra silotænkning til samarbejde - Fremtidens projektledelse
  Torsdag den 5. april 2018, 09.15 -12.00
  Når man nedsætter sin projektgruppe, kan det være en udfordring at få forskellige folk til at samarbejde. Inden for den samme organisation kan kulturer og forskelligheder clashe – og det bliver endnu mere udtalt, når man samarbejder med eksterne parter. DRs radiochef har bred erfaring med at sammensætte og indgå i alsidige projekthold. På mødet taler vi om, hvordan vi arbejder på tværs af siloer, og hvordan man skaber fælles agenda.
  v/ Gustav Lutzhøft, radiochef DR

  Kulturens digitale udvikling - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 9. april 2018, 09.15 -12.00
  Digitalisering spiller en stadig større rolle i produktionen og brugen af kultur. Kultur både produceres, fremstilles og markedsføres i stigende grad gennem diverse IT-platforme, og udviklingen giver nye muligheder og skaber nye rammer for brugen af kultur. Hvordan imødekommer kulturverdenen bedst den digitale udvikling både i dag og fremadrettet? Og hvordan sikrer man generelt en rentabel udvikling, når kulturen skifter til en medieplatform? Vi inviterer Mikkel Bogh, direktør for Statens Museum for Kunst, og Poul Erik Tøjner, direktør for Louisiana, til debat om kulturens digitale udvikling.
  v/ Mikkel Bogh, direktør, Statens Museum for Kunst og Poul Erik Tøjner, direktør, Louisiana

  Status fra de danske veje - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 10. april 2018, 09.15 -12.00
  Tilbage i 2009 blev ”den grønne forligskreds” dannet med de fleste af Folketingets partier. Frem mod 2020 skal der uddeles 86 milliarder til store infrastrukturprojekter. Vejdirektoratets direktør Jens Holmboe gæster netværket og giver et overblik over situation på vejene. Hvordan går det med de danske veje? Hvilke projekter er i gang, og hvor planlægges der nye initiativer? Og hvor ser han fremtidens udfordringer og muligheder?
  v/ Jens Holmboe, direktør, Vejdirektoratet

  Fremtidens sundhedsledelse – hvad virker? - Det nære sundhedsvæsen - København
  Tirsdag den 10. april 2018, 09.15 -12.00
  Øget efterspørgsel på sundhedsydelser skaber en række udfordringer på udbudssiden i det nære sundhedsvæsen. Landets kommuner, regioner og praktiserende læger står overfor at skulle finde nye løsninger i en virkelighed, der er præget af stram udgiftsstyring, faldende udbud af kvalificeret arbejdskraft og manglende viden om, hvilke indsatser, der skaber mest værdi for pengene. Det skaber en kompleks ledelsesopgave. Med projektet ”Sundhedsstrategisk Ledelse” har fire kommuner i Region Midtjylland i samarbejde med Regionshospitaler og med indspark fra den almene praksis udviklet forslag til konkrete løsninger på de aktuelle problemstillinger.
  v/ Kate Bøgh, direktør for Social og Sundhed i Favrskov Kommune og Svend Kier, praktiserende læge og praksiskoordinator

  Social arv og læringsulighed - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 11. april 2018, 09.15 -12.00
  Danmark halter bagefter de øvrige nordiske lande, når det gælder om at mindske betydningen af social baggrund og udligne læringsmuligheden i løbet af folkeskoletiden. Vi kan konstatere, at den ulige fordeling af ”social og kulturel kapital” er afgørende for, hvordan børn klarer sig i uddannelsessystemet, og at det stadig især er børn af højtuddannede, der får de lange uddannelser. Hvordan sikrer vi, at social ulighed ikke slår over i læringsulighed? Og hvilke pointer fra den internationale forskning kan vi i Danmark bruge som håndtag til at skabe en seriøs og vedholdende indsats på området?
  v/ Agi Csonka, adm. direktør, SFI og formand, Rådet for Børns Læring

  Spring blindgyderne over - Offentlig Innovation
  Onsdag den 11. april 2018, 09.15 -12.00
  "Hvorfor ikke gøre som de andre?", spørger Center for Offentlig Innovation på arbejdspladser over alt i det offentlige. Det bliver først tydeligt, om innovative idéer og løsninger bærer frugt, når disse implementeres i den virkelige verden. Derfor er deling af innovative erfaringer et afgørende skridt på vejen i jagten på en bedre offentlig sektor. Pia Gjellerup giver sit bud på, hvordan vi mere systematisk kan sprede innovationer – dele og genbruge. Vi diskuterer også politikernes og den nye innovationsministers rolle i at få en mere effektiv offentlig sektor med øget kvalitet.
  v/ Pia Gjellerup, centerleder, Center for Offentlig Innovation

  Effektiv interessevaretagelse: How to? - Energi- og forsyningspolitisk netværk
  Onsdag den 18. april 2018, 09.15 -12.00
  Energi- og forsyningssektoren ligger i høj grad under for politiske krav om bl.a. grøn omstilling, energibesparelser og effektiviseringer, og organisationer og virksomheder må derfor være fremme i skoene for at søge at påvirke de politisk besluttede reguleringer, der regulerer deres virke. Det klassiske billede af interessevaretagelse er under forandring. Interessevaretagelse foregår i dag i stadig højere grad på de sociale medier, og skiftende og uformelle koalitioner som vej til indflydelse er langt mere udbredt end tidligere. Vi inviterer digital ekspert Benjamin Rud Elberth og vicedirektør i Dansk energi Anders Stouge til at dele ud af deres viden og erfaringer om, hvordan man trænger gennem lydmuren. Kom og få udvidet din lobby-værktøjskasse.
  v/ Anders Stouge, vicedirektør, Dansk Energi og Benjamin Rud Elberth, digital rådgiver og direktør, Digitaltaktik.dk

  Karen Hækkerup: Landbrugets fremtid – politik og pragmatik - Miljøpolitisk netværk
  Onsdag den 18. april 2018, 09.15 -12.00
  Man kan forestille sig, at nogle landmænd må have banket i bordet, da det blev offentliggjort, at en socialdemokrat nu skulle arbejde for at fremme landbrugets rammevilkår. Karen Hækkerup har dog formået, at klikke sin røde nøglering af, og sætte en ny på, hvor der står Landbrug og Fødevarer. På dagens møde spørger vi den tidligere minister, hvilke fordele det giver, at kende den politiske verden indefra, når man som interesseorganisation søger at påvirke dagsordener og politiske beslutninger? Vi spørger desuden, hvad der har været de største udfordringer i Karen Hækkerups første 2,5 år på posten, og i hvilken retning hun ser landbruget bevæge sig i fremtiden?
  v/ Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer

  Karen Hækkerup: Landbrugets fremtid – politik og pragmatik - Klimapolitisk netværk
  Onsdag den 18. april 2018, 09.15 -12.00
  Man kan forestille sig, at nogle landmænd må have banket i bordet, da det blev offentliggjort, at en socialdemokrat nu skulle arbejde for at fremme landbrugets rammevilkår. Karen Hækkerup har dog formået, at klikke sin røde nøglering af, og sætte en ny på, hvor der står Landbrug og Fødevarer. På dagens møde spørger vi den tidligere minister, hvilke fordele det giver, at kende den politiske verden indefra, når man som interesseorganisation søger at påvirke dagsordener og politiske beslutninger? Vi spørger desuden, hvad der har været de største udfordringer i Karen Hækkerups første 2,5 år på posten, og i hvilken retning hun ser landbruget bevæge sig i fremtiden?
  v/ Karen Hækkerup, adm. direktør, Landbrug & Fødevarer (mulighed for deltagelse i gratis ekstramøde i vores Miljøpolitiske netværk)

  Nudging: Vejen til effektfulde reformer? - Offentlig styring - Jylland
  Mandag den 23. april 2018, 09.15 -12.00
  Omfattende reformer af dagpenge og kontanthjælp er rullet henover beskæftigelsesområdet. Men hvordan sikrer man, at reformerne virker efter hensigten? Med nudging og adfærdsdesign forsøger Beskæftigelsesministeriet og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) via et flerårigt projekt at sikre størst mulig effekt af de mange reformer. På dagens møde gæster direktør i STAR Morten Binder netværket og deler sine erfaringer. Kan vi "puffe" os til en bedre beskæftigelsesindsats? Og hvad oplever han som gevinster og udfordringer i arbejdet med nudging?
  v/ Morten Binder, direktør, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

  New public management er død! Længe leve hvad? - Offentlig styring
  Mandag den 23. april 2018, 09.15 -12.00
  Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen erklærede et ”opgør med New Public Management som styringsredskab” ved partiets kongres i 2016. Men hvad skal træde i stedet? Og kan vi styre den offentlige sektor uden at måle og veje den offentlige service? Thor Möger, afdelingschef for Socialdemokratiets Politiske afdeling, fortæller, hvilket styringsparadigme, de ser som erstatning for new public management.
  v/ Thor Möger Pedersen, afdelingschef for Politisk Afdeling i Socialdemokratiet

  Dét de unge vil have - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 2. maj 2018, 09.15 -12.00
  Effektiv lobbyisme kræver, at man har et stærkt netværk i forhold til at skaffe viden, information og møder med beslutningstagerne. Hvordan kan man udvide sit netværk, så man også står stærkt blandt den yngre generation af politikere? Hvordan ser fremtidens tunge beslutningstagere på lobbydisciplinen? Og er der nogle ting i ”sådan plejer vi at gøre”-tilgangen, som de opfatter som gammeldags? Disse spørgsmål og mange flere stiller vi tre unge folketingsmedlemmer.
  v/ Mette Abildgaard (K), Jacob Mark (SF) og Jacob Engel-Schmidt (V)

  Change management - Implementering ud i kundeleddet - Finansiel compliance netværk
  Onsdag den 2. maj 2018, 09.15 -12.00
  Compliance handler ikke alene om at udvikle effektive procedurer og overvågningssystemer, det handler i lige så høj grad om organisationskultur, mindsets og adfærd blandt medarbejdere og kunder. Anders Balle Rasmussen vil beskrive, hvordan sparekassen har arbejdet systematisk med strategiimplementering og kulturudvikling i kundeleddet, så krav, opgaver, processer, teknologi og mennesker balancerer.
  v/ Anders Balle Rasmussen, områdedirektør, Sparekassen Kronjylland

  Skal sygdom forebygges eller helbredes? - Det nære sundhedsvæsen - Jylland
  Torsdag den 3. maj 2018, 09.15 -12.00
  Borgere screenes for sygdomme som aldrig før i det danske sundhedsvæsen. Men er effekten af at fokusere på sygdomsforebyggelse stor nok, eller burde man i stedet bruge ressourcerne på dem, der allerede er konstateret syge? På mødet debatterer vi de etiske og moralske perspektiver i forhold til at sundhedsvæsenet i stigende grad ikke alene fokuserer på at helbrede sygdomme, men også prioriterer at bruge ressourcer på at konstatere sygdomme.
  v/ Annelli Sandbæk, professor og forskningsleder på Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Anne-Marie Gerdes, overlæge, professor og medlem af Det Etiske Råd

  Den danske fødevarefortælling - Fødevarepolitisk Netværk
  Tirsdag den 8. maj 2018, 09.15 -12.00
  Det nye offentligt-private fødevarepartnerskab, Food Nation, skal skabe en ny og toneangivende dimension i udviklingen af hele den danske fødevareklynge og profilere Danmark som ledende fødevareland. Men hvad er den danske fødevarefortælling, hvad er status på arbejdet i Food Nation, og hvordan vil partnerskabet nå sit mål om at skabe vækst og arbejdspladser i den danske fødevaresektor?
  v/ Lise Walbom, adm. direktør i Food Nation

  Nye indsigter giver smartere løsninger - Offentlig Innovation
  Tirsdag den 15. maj 2018, 09.15 -12.00
  Det er en udfordring for den offentlige sektor at være omstillingsparat og eksperimenterende, når man samtidig er underlagt kvalitetskrav og skal levere service 24/7. Hvordan udvikler vi smartere løsninger på voksende udfordringer med færrest mulige fejlskud og uden at afkoble innovation fra driften? Måske er der hjælp at hente i den adfærdsrevolution, som skyller ind over offentlig forvaltning i disse år. På mødet introduceres vi til, hvordan evidensbaserede metoder, design og og indsigter fra adfærdsvidenskab kan skabe bedre offentlige løsninger, og vi får gennem en række cases inspiration til arbejdet med adfærdsstrategier i det offentlige.
  v/ Mikkel Holm Sørensen, direktør og adfærdsstrateg, /KL.7

  FinTech: kan digitalisering være en vækstmotor? - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 15. maj 2018, 09.15 -12.00
  FinTech-industrien er i rivende vækst og vinder stadig større indpas i Danmark. De nye teknologier er med til at ændre brugen af finansielle serviceydelser. Hvordan har digitaliseringen banet vejen for denne udvikling? Og hvilke muligheder skaber FinTech-industrien for digitale iværksættere på andre områder? Ken Villum Klausen er stifter og CEO i FinTech-virksomheden Lunar Way, som har udviklet en succesfuld mobilbank-app, der går udenom de traditionelle banker. Han gæster dagens møde og deler sine tanker omkring digitaliseringens potentiale som fremtidens vækstmotor.
  v/ Ken Villum Klausen, stifter og CEO, Lunar Way

  Social kontrol: Opdragelse, ligestilling og integration - Ligestillingspolitisk netværk
  Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00
  Kampen for at bryde social kontrol i indvandrermiljøer spiller en stadig større rolle i ligestillingsdebatten, men er samtidig præget af berøringsangst. Nydanske kvinder er stærkt repræsenteret på uddannelsesinstitutioner, men ikke på arbejdsmarkedet. Modsat klarer mændene sig dårligt i skolen og tager ikke i lige så høj grad som deres søstre en uddannelse. Hvad betyder opdragelsen for de unge drenge og piger med indvandrerbaggrund, og hvilke konsekvenser har det for deres livsbane? Vi inviterer fire dagsordenssættende meningsdannere til at diskutere social kontrol og forskelle på drenge og pigers integration.
  v/ Geeti Amiri, debattør og meningsdanner, Anika Liversage, seniorforsker hos SFI, Aydin Soei, journalist og forfatter og Sherin Khankan imam, forfatter, foredragsholder

  Den digitale fremtid: Pædagogisk it i undervisningen - Uddannelsespolitisk netværk
  Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00
  Nye pædagogiske metoder og it i undervisningen skal fremme børn og unges digitale læring. Anvendelse af it og teknologi i uddannelse og dagtilbud skal bidrage til, at eleverne bliver dygtigere og får kompetencer, der ruster dem til fremtiden. På mødet kommer direktøren for Styrelsen for It og Læring med sit syn på uddannelsessektorens digitale fremtid. Hvilke erfaringer om brugen af pædagogisk it har vi gjort os indtil videre, og hvilke metoder og løsninger er i støbeskeen? Hvordan sikrer styrelsen, at det digitale potentiale udnyttes maksimalt?
  v/ Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring

  Social kontrol: Opdragelse, ligestilling og integration - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00
  Kampen for at bryde social kontrol i indvandrermiljøer spiller en stadig større rolle i ligestillingsdebatten, men er samtidig præget af berøringsangst. Nydanske kvinder er stærkt repræsenteret på uddannelsesinstitutioner, men ikke på arbejdsmarkedet. Modsat klarer mændene sig dårligt i skolen og tager ikke i lige så høj grad som deres søstre en uddannelse. Hvad betyder opdragelsen for de unge drenge og piger med indvandrerbaggrund, og hvilke konsekvenser har det for deres livsbane? Vi inviterer fire dagsordensættende meningsdannere til at diskutere social kontrol og forskelle på drenge og pigers integration.
  v/ Geeti Amiri, debattør og meningsdanner, Anika Liversage, seniorforsker hos SFI, Sherin Khankan, forfatter, foredragsholder og imam og Aydin Soei, journalist og forfatter

  Samarbejdet om de store investeringer - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00
  Offentlig-privat partnerskab (OPP) bliver ofte fremhævet som en god måde at finansiere store infrastrukturprojekter. Men hvordan går det egentlig med den samarbejdsform i Danmark? Hvad er de hidtidige erfaringer? Og hvordan ser fremtiden ud for offentlige-private partnerskaber? ATP har en nøgleposition, når det handler om at give OPP-projekter luft under vingerne. På dagens møde inviterer vi ATP til at give deres vurdering af OPPs nutid og fremtid. Hvor er vi nu? Og hvilke muligheder og risici rummer fremtiden?
  v/ Ulrik Weuder, underdirektør og investeringschef, ATP

  Digitalisering og datadeling – mere sundhed for pengene? - Det nære sundhedsvæsen - København
  Fredag den 18. maj 2018, 09.15 -12.00
  I 2017 udløber Den Nationale strategi for Digitalisering af Sundhedsvæsenet. Direktør i Sundhedsdatastyrelsen Lisbeth Nielsen fortæller på mødet om, hvordan de fire år med strategien er gået, og om man har nået målet om at styrke mødet mellem borgere og sundhedspersoner med sammenhængende, effektive og ensartede digitale muligheder. Udfordringerne med digital deling af sundhedsdata mellem de forskellige niveauer i det danske sundhedssystem bliver sat i perspektiv, og vi diskuterer, hvilke udfordringer, der vil præge sundhedssystemet fremadrettet.
  v/ Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen

  Opråb fra udkantsdanmark: Myte, martyrium eller magtpåliggende - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 24. maj 2018, 09.15 -12.00
  Er Danmark ved at knække over på midten? Og i så fald, hvad gør vi ved det? Eller er der blot tale om en forfaldsfortælling, der har groet sig fast i avisspalterne og som betyder, at Storbydanmark har set sig blind på den forarmede provinshistorie frem for at se styrken og fremelske de fremskridt og fordele, der eksistere udenfor byerne? Kaare Dybvad, boligordfører for Socialdemokratiet og forfatter til bogen "Udkantsmyten", gæster netværket til en snak om Socialdemokratisk boligpolitik og forholdet mellem land og by.
  v/ Kaare Dybvad, boligordfører for Socialdemokratiet og forfatter til bogen ”Udkantsmyten”

  Kan møgsager ses på bundlinjen? (eftermiddagsmøde kl. 16-18 med efterfølgende vin og vand) - Finanssektornetværket
  Torsdag den 24. maj 2018, 16.00 -18.00
  Velkommen på forsiden. Og bagsiden. Og midtersiderne. En mediestorm regnes for noget af det værste, en virksomhed kan komme ud i – særligt hvis kunder, politikere og andre stakeholdere samtidig er på barrikaderne. Men holder dette i virkeligheden? Kan møgsager ses på bundlinjen? Lars Nielsen, direktør i PrimeTime Kommunikation, og Anders Heide Mortensen, erhvervspolitisk kommentator på JP Finans og selvstændig kommunikationsrådgiver, kommer med deres bud herpå.
  v/ Lars Nielsen, direktør, PrimeTime Kommunikation og Anders Heide Mortensen, erhvervspolitisk kommentator, JP Finans og selvstændig kommunikationsrådgiver

  Sundhedsplatformen: Modernisering eller mangelfuld? - Sundhedspolitisk netværk
  Mandag den 28. maj 2018, 09.15 -12.00
  Siden 2016 har den største udskiftning af sundheds-it i Danmarkshistorien rullet over sygehuse og hospitaler i Østdanmark. Så hvad er status og hvordan er platformen blevet implementeret? Hvordan er platformen blevet taget imod? Og fungerer den? På dagens møde gæster Klaus Lunding, direktør for Gentofte og Herlev Hospital og Jacob Jensen (V), spidskandidat til regionsrådsvalget i Region Sjælland, til en debat om sundhedsplatformen. Vi ser på implementeringen og diskuterer dens betydning for patienter, medarbejdere og fremtidens sundhedsbehandling.
  v/ Klaus Lunding, direktør for Gentofte og Herlev Hospital og Jacob Jensen (V), spidskandidat til regionsrådsvalget i Region Sjælland (ikke endeligt bekræftet)

  Reformamok: Hvad har vi opnået? - Beskæftigelsespolitisk netværk - Jylland
  Mandag den 28. maj 2018, 09.15 -12.00
  Det beskæftigelsespolitiske område er blevet bombarderet med reformer de sidste mange år. Beskæftigelsesområdets regler og retninger ændres konstant, men målet er hele tiden at få flere i arbejde. Hvad har vi opnået med de mange reformer og tiltag? Og hvordan skal vi evaluere effekterne? På dagens møde gæster formanden for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau netværket og giver sit bud herpå.
  v/ Majbrit Berlau, formand, Dansk Socialrådgiverforening

  Kan blide puf give klogere løsninger? - Fremtidens projektledelse
  Tirsdag den 29. maj 2018, 09.15 -12.00
  Nudging er mere end blot blide puf, som giver os lettere og billigere løsninger. Gennem indsigter i den menneskelige adfærd, kan vi bruge nudging som et redskab til at skabe bedre og varige løsninger. Dagens oplægsholder har solid erfaring med at skabe positive adfærdsforandringer i en række forskellige industrier. Gennem case-eksempler giver han en introduktion til nudging-redskaber og inspiration til, hvordan man kan bruge redskaberne til at designe løsninger i sine egne projekter.
  v/ Kasper Hulgaard, projektleder, iNudgeyou

  Adam skal opdateres - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 29. maj 2018, 15.00 -17.45
  Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet har i 2017 sat gang i en revision af den økonomiske model ”Adam”, der i årtier har været omdrejningspunktet for fremskrivningen af den danske økonomi. Revisionen kommer i forlængelse af en periode, hvor fagøkonomi er blevet en folkesag, og de økonomiske antagelser er blevet genstand for betydelig politisk debat. Alle har en mening om Adam. Professor og tidl. overvismand Torben M. Andersen kommer og fortæller om Adam, og om komplicerede økonomiske antagelser overhovedet kan gøres forståelige for almindelige mennesker.
  v/ Torben M. Andersen, Professor Århus Universitet

  Reformerne i den digitale fremtid - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 30. maj 2018, 09.15 -12.00
  Den digitale udvikling påvirker hele samfundet. Ikke mindst arbejdsmarkedet, hvor der stilles helt nye krav til forretningsmodellerne i den private og offentlige sektor. I kraft af den voksende betydning er digitalisering for alvor kommet på den politiske dagsorden. Spørgsmålet er, hvordan fremtidens teknologi kommer til at påvirke arbejdsmarkedet, og hvilken betydning det får på beskæftigelsespolitikken og arbejdsmarkedsreformerne? På dagens møde får vi besøg af tre eksperter, som vil give deres bud på hvordan de nye digitale muligheder kan anvendes til at skabe løsninger på nuværende og fremtidige beskæftigelsespolitiske udfordringer, og hvordan de ”nødvendige” reformer kommer til at se ud i en digital fremtid.
  v/ Carsten Koch, fhv. Skatteminister og formand for Beskæftigelsesrådet, Liselotte Lyngsø, fremtidsforsker og Torben M. Andersen, professor ved Institut for Økonomi, Aarhus Universitet og fhv. overvismand

  Københavnske klimaløsninger: Byer i den grønne førertrøje - Klimapolitisk netværk
  Torsdag den 31. maj 2018, 09.15 -12.00
  Borgmestre verden over kan på egen hånd nå 40 procent af vejen til Paris-målsætningen om at holde de globale temperaturstigninger under 1,5 grader. København har kurs mod at blive verdens første CO2-neutrale by allerede i 2025. De københavnske løsninger har vakt stor international interesse, og det magtfulde globale netværk af borgmestre fra verdens 90 største byer har nu valgt at placere deres fælles hovedkvarter for grøn vækst i vores hovedstad. Vi spørger teknik- og miljøborgmesteren, hvorfor København er så langt foran? Og hvordan beholder vi førertrøjen og sikrer, at verden også i fremtiden ser mod København for at finde grønne løsninger?
  v/ Nyvalgt Teknik- og miljøborgmester, Københavns Kommune (ikke bekræftet)

  Når rekrutteringsbureauerne spejder - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning
  Torsdag den 31. maj 2018, 15.00 -17.45
  Headhuntere og rekrutteringsselskaber bliver i stigende grad anvendt i Danmark. Hvad lægger virksomhederne, organisationerne og bureauerne vægt på, når de leder efter nye kandidater? Vi besøger administrerende direktør i Mercuri Urval Christian Kurt Nielsen til en snak om arbejdet som headhunter. Hvordan kan man spotte de rette kandidater, og hvordan kan kandidater selv øge chancerne for at blive spottet?
  v/ Christian Kurt Nielsen, adm. direktør i Mercuri Urval (Mødet afholdes hos Mercuri Urval, Hans Bekkevolds Allé 7, 2900 Hellerup)

  Content marketing: Når marketing bliver journalistik – eller er det omvendt? - Mediepolitisk netværk
  Onsdag den 6. juni 2018, 09.15 -12.00
  Mens de gamle mediehuse skærer ned på medarbejdersiden, er der penge og jobs at hente for journalister i det private, hvor "native advertising" og "content marketing" breder sig. Mest kendt er nok DSBs ”Ud & Se”, men også en række andre virksomheder bevæger sig nu ind på banen med alt fra magasiner til podcasts og film og paid content i de traditionelle skrevne medier. Kan man lave god journalistik, der samtidig er markedsføring? Og hvad er de etiske dilemmaer, når man bevæger sig ind i gråzonen mellem marketing og journalistik? Er content marketing begyndelsen på den gode journalistiks endeligt, eller står vi i virkeligheden med en økonomisk nøgle til at sikre dens overlevelse?
  v/ Pernille Kleding, ansvarshavende chefredaktør og Betina Strøm Rohde, kontaktdirektør, AllerCP

  Flytter ledelse resultater i den offentlige sektor? - Offentlig styring
  Onsdag den 6. juni 2018, 09.15 -12.00
  Alle taler om at styrke den offentlige ledelse. Universiteter og konsulenthuse udbyder et mylder af lederuddannelser, og regeringsgrundlaget lover sågar en ledelseskommission. Men ved vi overhovedet, om professionel ledelse er vejen til bedre styring og resultater? Professor Lotte Bøgh Andersen har over de seneste år undersøgt effekten af forskellige ledelsesformer. Hun giver et bud på, om investeringer i ledelse er pengene værd?
  v/ Lotte Bøgh Andersen, forsker i offentlig ledelse fra Århus Universitet

  De faglige organisationers komplekse kommunikation - Politisk kommunikation
  Torsdag den 7. juni 2018, 09.15 -12.00
  For de faglige organisationer er kommunikation et vigtigt redskab. Det er dog ikke kun medlemmerne, der skal kommunikeres til, men også borgere og politiske aktører. Og her er der ofte modsatrettede interesser på spil, hvilket gør kommunikationsopgaven kompleks. Simon Pihl Sørensen fra 3F og Jenny Bøvig Arendt fra Danmarks Lærerforening giver et indblik i deres arbejde og kommer med konkrete eksempler på kommunikationsindsatser, der virker. Hvordan kommunikerer man under en intens lærerkonflikt? Og hvad er de kommunikative tanker bag 3F's opsigtsvækkende dobbeltinterview med Kristian Thulesen Dahl og Mette Frederiksen?
  v/ Simon Pihl Sørensen, rådgiver for formanden for 3F (ikke bekræftet) & Jenny Bøvig Arendt, afdelingschef i Danmarks Lærerforening

  Socialt udsattes rettigheder: Regeltyranni eller retssikkerhed? - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 7. juni 2018, 09.15 -12.00
  I en retsstat som den danske er det afgørende, at samfundets svageste bliver mødt af en fair og retfærdig behandling i det offentlige. Regler og retningslinjer sikrer derfor borgernes rettigheder - men er reglerne blevet for uigennemskuelige og lovene for mange? Vi sætter spot på de socialt udsattes rettigheder og tager debatten med tre forskellige fagpersoner med hver sin indgangsvinkel. Netværket får besøg af Birgitte Arent Eriksson fra tænketanken Justitia, som er i gang kortlægge de socialt udsattes rettigheder i Danmark, KL's direktør for socialområdet Kristian Heunicke og formanden for Dansk Blindesamfund Thorkild Olesen. For hvor findes udfordringerne? Hvad betyder det for tilliden mellem borgere og det offentlige? Og hvordan sikrer vi den bedst i fremtiden?
  v/ Birgitte Arent Eriksson, advokat og projektleder i tænketanken Justitia, Kristian Heunicke, direktør i KL (ikke bekræftet) og Thorkild Olesen, formand i Dansk Blindesamfund

  Ytringsfrihed i kulturen: Hvor politisk må kunsten være? (dato ikke endeligt fastlagt) - Kulturpolitisk netværk
  Fredag den 8. juni 2018, 09.15 -12.00
  Er provokation i kunsten en nødvendig del af ytringsfriheden? Christian Lollike er kunstnerisk direktør på Teater Sort/Hvid, hvor han har været med til at producere kontroversielle, politiske og kompromisløse forestillinger. Han mener, at for få kunstnere blander sig i den politiske debat og efterlyser mere politisk kunst, der kan provokere, vække til eftertanke og starte debat. Selv er han berømt og berygtet for sine grænseoverskridende og samfundskritiske stykker. Vi besøger Lollike i Teater Sort/Hvid til en snak om agendaen bag hans egen kunst, og hvorfor han mener, at kunsten skal være politisk og påvirke samfundsdebatten.
  v/ Christian Lollike, dramatiker og kunstnerisk direktør, Teater Sort/Hvid (BEMÆRK Mødested Teater Sort/Hvid, Staldgade 26-30, 1699 København V)

  Status på implementering af persondataforordningen - Finansiel compliance netværk
  Mandag den 27. august 2018, 09.15 -12.00
  Advokat Michael Hopp vil gøre status over, hvordan implementeringen af persondataforordningen er gået, og specifikt den erfaringsopbygning, der i hans kontor er hentet ud fra implementering af compliance programmer både i den private og offentlige sektor. Hvad kan vi lære? Hvilke processer har man været igennem op til implementeringen, og hvilke erfaringer har man indvundet. Herunder også: hvor er der fortsat usikkerhed om tolkning og forståelse, og hvordan tackler vi det.
  V/ Michael Hopp, advokat (L), partner, Plesner

  Fødevarepolitisk debat - Fødevarepolitisk Netværk
  Mandag den 10. september 2018, 09.15 -12.00
  10., 11. eller 12. september 2018 kl. 9.15 - 12.00 Vi beder fire markante ordførere præsentere deres bud på fremtidens fødevaresektor. Hvilken fødevareproduktion skal Danmark satse på? Vi spørger også, hvilke reguleringsmæssige instrumenter der skal understøtte denne udvikling: Skal sukkerafgifterne f.eks. sænkes, skal vi have momsfritagelse på økologiske fødevarer, skal kontrolgebyrerne fjernes, og hvordan løser vi udfordringen ved at unge faglærte i stigende grad fravælger fødevareindustrien?
  v/ Simon Kollerup (S), Carsten Bach (LA) (ej bekræftet), Erling Bonnesen (V) (ej bekræftet) og Trine Torp (SF) (ej bekræftet)

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: