• Se alle

  Hyper-urbanisering af Danmark - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 3. september 2015, 09.15 -12.00
  Det er ingen ny historie, at befolkningen flytter fra land til by. Men i Danmark er tilflytningen til byområderne stigende i en sådan grad, at urbaniseringens fart skaber behov for nytænkning indenfor boligpolitik og byplanlægning. Thorkild Ærø, direktør for Statens Byggeforskningsinstitut, fortæller om den sociale slagside, når byerne bliver tætbefolkede, og provinsen bliver til Udkantsdanmark. Han kommer samtidig med sine løsningsforslag til udfordringerne, der opstår, når boligpolitik, sammenhængskraft og konkurrencekraft skal kombineres.
  v/ Thorkild Ærø, direktør for Statens Byggeforskningsinstitut

  Bedre afkast på skolepengene - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 7. september 2015, 09.15 -12.00
  Stina Vrang Elias er administrerende direktør for Tænketanken DEA. Tænketanken arbejder for kloge investeringer i uddannelse, forskning og innovation, der skaber produktivitet, job og vækst i Danmark. Stina holder oplæg om, hvordan milliardinvesteringerne i uddannelse og forskning i højere grad kan bruges til at understøtte jobskabelse, vækst og innovationskraft i Danmark.
  v/ Stina Vrang Elias, adm. direktør, DEA

  Offentlig styring - hvad er det? - Offentlig styring - Aarhus
  Tirsdag den 8. september 2015, 09.15 -12.00
  Stadsdirektør Niels Højberg er en af landets mest erfarne og respekterede kommunale topchefer. Hvad forstår han ved god offentlig styring? Hvad har finanskrisen gjort ved den kommunale (offentlige) styring, hvor ligger dilemmaerne, og hvilke nye styringsparadigmer er der i vente? Dagens oplægsholder giver sit bud på svarene på disse spørgsmål og lægger op til diskussion.
  v/ Niels Højberg, stadsdirektør, Aarhus Kommune

  Samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsessektoren - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus
  Onsdag den 9. september 2015, 09.15 -12.00
  Hvad er aktuelt de fem største udfordringer i samarbejdet mellem erhvervslivet og uddannelsessektoren? Vi stiller spørgsmålet til Jannik Schack fra tænketanken DEA, hvis formål er at øge viden om sammenhængen mellem danske virksomheders konkurrenceevne og samfundets investeringer i uddannelse, forskning og innovation.
  v/ Jannik Schack, vicedirektør, Tænketanken DEA

  Hvordan skabes kreativitet? - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 14. september 2015, 09.15 -12.00
  Kreativitet er blevet et buzzword i det senmoderne samfund, men hvordan skabes og opretholdes det kreative miljø? Carla Cammilla Hjort, CEO for ArtRebels, forsøger på daglig basis at etablere et rum, der fordrer innovation. Carla deler her sine erfaringer om, hvad der virker - og hvad man skal holde sig langt væk fra.
  v/ Carla Cammilla Hjort, CEO for ArtRebels

  Kampen for vindmøller - Klima- og energipolitisk netværk
  Torsdag den 17. september 2015, 09.15 -12.00
  Vindmøllebranchens historie beskrives ofte som et enestående dansk eksporteventyr. Men har historien om grønne arbejdspladser og Danmark som grønt udstillingsvindue ændret sig? Hvordan ser fremtiden ud for branchen? Manden med ansvaret for Vindemølleindustriens politiske arbejde, energiøkonomisk konsulent Martin Risum Bøndergaard, besøger netværket og fortæller om arbejdet i den grønne energibranche på dansk, europæisk og internationalt plan, herunder om arbejdet med at overbevise politikere, embedsværk og andre interessenter om, at arbejdspladser og vækst i fremtiden hænger sammen med omstillingen til grøn energi.
  v/ Martin Risum Bøndergaard, energiøkonomisk konsulent, Vindmølleindustrien

  Den store koordinator - Offentlig styring
  Torsdag den 17. september 2015, 09.15 -12.00
  En vigtig opgave for den offentlige styring er en sammentænkning af den vertikale og horisontale koordination: henad til sektorministerier og nedad til kommuner. Departementschef i Beskæftigelsesministeriet Peter Steensgaard Mørch har gennem sin karriere, og nu som øverste chef i ministeriet, rørt ved alle knapperne i centraladministrationen. Han deler i dette oplæg ud af sine erfaringer om de faktiske forhold i den statslige styringsmaskine.
  v/ Peter Stensgaard Mørch, departementschef i Beskæftigelsesministeriet

  ”More bang for the buck”: Hvordan får man en god kampagne for få penge? - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 22. september 2015, 09.15 -12.00
  Effektivitet og pris går ikke nødvendigvis hånd i hånd. Det har Dansk Folkeparti bevist gentagne gange. Søren Søndergaard har som pressechef for Dansk Folkeparti ”hands-on” erfaring med politiske kampagner. Ikke mindst når det med en begrænset budgetramme gælder om at formulere et knivskarpt budskab, som skal nå bredt ud.
  v/ Søren Søndergaard, pressechef for Dansk Folkeparti

  Skævvriding af hovedstaden - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 24. september 2015, 09.15 -12.00
  København oplever nye sociale mønstre og øget opdeling mellem befolkningsgrupperne i bydelene. Sundheds- og omsorgsborgmester i København, Ninna Thomsen, holder oplæg om de nye sociale mønstre i hovedstaden. Hun fortæller om, hvordan Københavns Kommune forsøger at håndtere og forebygge den øgede opdeling mellem befolkningsgrupper, og kommer med eksempler på nogle af de mest vellykkede projekter.
  v/ Ninna Thomsen, Sundheds- og omsorgsborgmester i København. BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.

  Nationalbankens perspektiv - Finanssektornetværket
  Torsdag den 24. september 2015, 09.15 -12.00
  Nationalbankdirektør Per Callesen giver et vue over den generelle situation for finanssektoren i Danmark og ser tilbage på forløbet omkring det såkaldte "angreb" på kronen. Desuden ser han på Nationalbankens rolle i relation til de aktuelle konjunkturer, den økonomiske politik og fremtidige reguleringstiltag.
  v/ Per Callesen, Nationalbankdirektør. BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V.

  Danmarks trusselsbillede - Netværk: Det nye danske trusselsbillede
  Onsdag den 30. september 2015, 09.15 -12.00
  En række konflikter præger verdensbilledet og får stadigt større indvirkning på den danske sikkerhedssituation. Efter knap syv år i spidsen for Politiets Efterretningstjeneste og nu som administrerende direktør i egen rådgivningsvirksomhed, har dagens oplægsholder, Jakob Scharf, lang erfaring i at agere og fortolke det stadig mere komplekse trusselsbillede af konflikter, aktører og politiske interesser. På dagens møde vil han give sin vurdering af den danske sikkerhedssituation og de forskellige aktørers ageren. Afslutningsvis vil han åbne op for nogle af de erfaringer, han gjorde sig i sin tid som PET-chef og give sit bud på PET’s fremtidige rolle.
  v/ Jakob Scharf, adm. direktør CERTA Intelligence & Security A/S

  Vil metroen rulle ind på stationen til tiden? Status på byggeriet af Cityringen - Transportpolitisk netværk
  Fredag den 2. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Københavns mange metro-byggepladser er efterhånden blevet en velintegreret del af hovedstadens gadebillede, men udbygningen af metroen kan stadig sætte sindene i kog. Er der hold i alle de bekymrende historier om dårligt arbejdsmiljø og urealistisk planlægning? Hvad gør man for de støjplagede naboer? Hvornår er byggeriet færdigt? Og vigtigst af alt: Hvad vil den nye Cityring betyde for den københavnske trafik?
  v/ Henning Christophersen, formand for Metroselskabet

  Kan man forestille sig en verden uden regionerne? - Sundhedspolitisk netværk
  Fredag den 2. oktober 2015, 09.15 -12.00
  De danske regioner står i en kattepine. På den ene side er der høje kvalitetskrav og på den anden side økonomisk smalhals. Koncerndirektør for Region Hovedstaden Svend Hartling giver sit syn på regionernes fremtidige rolle. Er de danske regioner et dødfødt projekt, eller har leddet mellem stat og kommuner fortsat sin eksistensberettigelse? Den politiske diskussion er intens, men hvilke konsekvenser kan en eventuel nedlæggelse af regionerne få for det danske sygehusvæsen? Hartling giver en guidet tur i regionens indre liv.
  v/ Svend G. Hartling, koncerndirektør for Region Hovedstaden

  Status på klimaforandringerne - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 6. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Fakta og sund fornuft er en central del af klimadebatten, hvis befolkning og politikere skal ændre adfærd. Professor og tidligere formand for Klimakommissionen Katherine Richardson gæster netværket og kortlægger den nyeste forskning om de globale klimaforandringer. Samtidigt kommer hun med bud på, hvordan nationale og internationale aktører og politikere bør forholde sig til resultaterne og lægger op til en debat om de nuværende prognoser i forhold til dem, hun selv stod i spidsen for i Klimakommissionens rapport fra 2010.
  v/ Katherine Richardson, professor ved KU, tidl. formand for Klimakommissionen

  Fremtidens finanslov - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 7. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan har den finanspolitiske beslutningsproces udviklet sig de sidste ti år? Jakob Hald har fulgt finansloven både indefra i Finansministeriet som afdelingschef og udefra i Tænketanken Kraka og senest fra sin nuværende position som afdelingschef i Skatteministeriet. Han giver sit syn på, hvordan de næste ti år vil blive, herunder hvilke konsekvenser det vil få for interesseorganisationer og andre interessenter, der ønsker at blive inddraget i processen.
  v/ Jakob Hald, afdelingschef i Skatteministeriet. BEMÆRK: Mødested Børsen, København K.

  Javel, hr. minister? - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 7. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Departementschef i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Claes Nilas beretter om fremtidens by- og boligudvikling og de strategiske og politiske overvejelser i toppen af centraladministrationen. Han fortæller samtidig om ministeriets samarbejde med store og små aktører i en broget sektor med mange forskelligartede politiske interesser. Hvilke redskaber anvendes, når ministeren skal rådgives, og boligpolitik på tværs af kommunegrænser skal udvikles?
  v/ Claes Nilas, departementschef, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

  Hvordan virker pædagogisk ledelse? - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus
  Torsdag den 8. oktober 2015, 09.15 -12.00
  I vor tids uddannelsesinstitutioner – ikke mindst efter gymnasie- og læreroverenskomster og i kølvandet på skolereform – stilles der store krav til god ledelse af uddannelsesinstitutioner. Men hvordan kan man karakterisere god pædagogisk ledelse? Hvilke krav stilles der til den moderne pædagogiske leder?
  v/ Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og uddannelseschef, VIA University College

  Forstå hvad depchefen vil ha’ - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 8. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Hvilken rolle spiller interessevaretagelse for den danske politikudvikling? Departementschef i Social- og Indenrigsministeriet Sophus Garfiel kan med sit dybdegående kendskab til samspillet mellem interessenter og embedsmænd beskrive mulighederne for indflydelse på forvaltningens politikudvikling. Hvornår leverer man konstruktive indspark, og hvornår tales der for døve øren?
  v/ Sophus Garfiel, departementschef, Social- og Indenrigsministeriet

  Genstart den sociale mobilitet - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 9. oktober 2015, 09.15 -12.00
  På trods af velfærdsstat og verdens højeste SU er den sociale baggrund stadig afgørende for, hvordan de unge klarer sig i uddannelsessystemet. Nogle uddannelsesretninger og regioner er dog markant bedre til at skabe "klasserejser" og social mobilitet, men hvorfor? Lars Olsen vil på mødet præsentere analyser fra sin seneste bog "Klassekamp fra oven – den danske samfundsmodel under pres". Han inddrager også den aktuelle uddannelsespolitiske debat og trækker på sine tidligere bøger om skole, uddannelse og brudflader i samfundet.
  v/ Lars Olsen, forfatter og debattør

  Fremtidens arbejdsmarked – kan man overhovedet kigge i krystalkuglen? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 13. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Når antallet af studerende på universiteterne, skatteniveauet og alderen for folkepensionen skal reformeres, kigges der frem mod 2020-mål i de politiske forhandlingslokaler. Men hvad ved vi egentlig om fremtidens arbejdsmarked? Er det muligt at forudsige, hvilken arbejdskraft Danmark har brug for om 5, 10 eller 15 år? Direktøren i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Morten Binder, besøger netværket og kommer med sine bud på fremtidens arbejdsmarked.
  v/ Morten Binder, direktør i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

  En lus mellem to negle? - Offentlig styring
  Tirsdag den 20. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Skal kommunerne have mere eller mindre frihed fremover? Tidligere administrerende direktør i Københavns Kommune Claus Juhl giver sit bud på, hvordan han ser kommunernes situation anno 2015. Med sit indgående kendskab til styringsrelationen mellem stat, kommuner og institutioner peger Juhl på fordele og ulemper ved større eller mindre grad af centralisering. Og så løfter han sløret for, hvordan han mener, offentlig styring i Danmark bør udvikle sig i de kommende 10 år.
  v/ Claus Juhl, partner i Struensee & Co.

  Mediehåndtering - Offentlig styring - Aarhus
  Onsdag den 21. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Mange er nervøse for at snakke med journalister. Alle har hørt historier om citatmisbrug og forvrængede budskaber. Men med nogle få spilleregler og en smule erfaring kan man nå langt. Det er budskabet fra medieekspert Per Rystrøm, der som tidligere pressechef i bl.a. Socialministeriet kender udfordringen ”indefra” og som rådgiver har været med til at håndtere krisesager for mere end 20 kommuner og ministerier. Hvordan tackler man som leder bedst mediehåndteringen – både i hverdagen og når bølgerne indimellem går rigtig højt? Få gode fif og del erfaringerne med at møde medierne som offentlig leder.
  v/ Per Rystrøm, partner i Operate og tidl. pressechef i Socialministeriet

  Kulturen og medierne - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 26. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Vi har inviteret DR's kulturdirektør, Tine Smedegaard Andersen, til at holde oplæg om sit syn på forholdet mellem kulturlivet og medierne. Hvad skal kunsten/kulturen og medierne med hinanden? Hvordan formidler man kultur? Og hvordan står det egentlig til med det danske kulturliv set fra kulturdirektørens stol?
  v/ Tine Smedegaard Andersen, kulturdirektør, DR

  Kampagnen for finansskat - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 27. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder giver sit bud på de mulige og forskellige tekniske indretninger af - og en status på arbejdet med - en finanskat. Hvorfor involverer en udviklingsorganisation sig i kampen for finansskat? Hvad har Ibis' rolle været i den globale NGO-kampagne for skat på finanstransaktioner, og hvad har sådan en kampagne at gøre med udviklingsarbejde i den tredje verden.
  v/ Lars Koch, kampagnechef i Ibis

  Fremtidens cyberkrig: når angreb udføres bag skærmen - Netværk: Det nye danske trusselsbillede
  Torsdag den 29. oktober 2015, 09.15 -12.00
  Cyberkrig er ikke længere et abstrakt problem, som kun optager en lille håndfuld it-nørder, men derimod en helt konkret og skræmmende virkelighed for lande, virksomheder og enkeltpersoner. Chef for MILCERT Thomas Lund-Sørensen gæster dagens netværksmøde og redegør for de største udfordringer for cybersikkerhed med danske briller.
  v/ Thomas Lund-Sørensen, chef for MILCERT, Center for Cybersikkerhed under Forsvarets Efterretningstjeneste

  Dansk transportpolitik i et europæisk perspektiv - Transportpolitisk netværk
  Mandag den 2. november 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan passer den danske transportpolitiske udvikling sammen med den generelle udvikling i Europa? Hvilke europæiske trafikforbindelser er i støbeskeen? Kan vi lære noget af de andre EU-lande? Laurs Nørlund giver et indblik i Kommissionens transportpolitiske arbejde, mens Maj Theander fortæller om arbejdet som ansvarlig for at vurdere transportpolitiske projekter for omkring 100 milliarder kroner årligt i EIB - verdens største långiver og udviklingsbank inden for transportområdet.
  v/ Laurs Nørlund, chef for Europa-Kommissionens Repræsentation i København, og Maj Theander, direktør for transportområdet under Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

  Fremtidens gymnasier - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 2. november 2015, 09.15 -12.00
  Så står gymnasieskolen igen højt på den politiske dagsorden, og en ny reform lurer i horisonten. Dagens oplægsholder holder foredrag om, hvordan de danske gymnasier kan og skal udvikles for at imødekomme kravene fra både de videregående uddannelser, arbejdsmarkedet, nye dannelsesidealer og konkurrencen fra udlandet.
  v/ Anne-Birgitte Rasmussen, formand for Gymnasieskolernes Rektorforening

  Det komplekse klima - Klima- og energipolitisk netværk
  Mandag den 2. november 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan styrer man den klima- og energipolitiske indsats i Danmark? Dagens oplægsholder sidder i orkanens øje mellem den politiske ledelse af ministeriet og de mange aktører og interessenter på klima- og energiområdet. Hvordan manøvrerer man som øverste ansvarlige embedsmand i dette farvand af interessenter og aktører, og hvordan giver man minister og regering råd? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger på området set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt? Vi inviterer departementschefen til debat.
  v/ Thomas Egebo, departementschef, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

  Dagpenge - grundsten i flexicurity eller symbolpolitik? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 3. november 2015, 09.15 -12.00
  I september 2015 kommer de længe ventede anbefalinger fra Dagpengekommissionen. På dagens møde fremlægger formanden, professor i økonomi fra Aarhus Universitet Nina Smith, kommissionens bud på fremtidens dagpengesystem og løfter sløret for begrundelserne bag. For hvad ved vi egentlig, når det kommer til dagpengesatser, genoptjeningsperiode og langtidsledighed? Og hvordan kan en kommission udarbejde løsningsforslag, når hele den danske verdenspresse og hele det politiske spektrum holder øje?
  v/ Nina Smith, professor i Økonomi ved Aarhus Universitet, formand for Dagpengekommissionen

  Danmarks finanspolitiske udfordringer - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 4. november 2015, 09.15 -12.00
  Globalisering, det europæiske samarbejde og senest den økonomiske krise har ændret rammevilkårene for dansk økonomi. Men hvad betyder det for den årlige finanslov? Professor ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand Torben M. Andersen holder oplæg om, hvilke finanspolitiske udfordringer Danmark står overfor - og hvordan vi bedst tilpasser os de ændrede rammevilkår.
  v/ Torben M. Andersen, professor på Aarhus Universitet, fhv. overvismand

  Best practice i integrationsindsatsen - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 5. november 2015, 09.15 -12.00
  Når integrationsdebatten med jævne mellemrum raser, kan det være svært at skille fakta fra mere eller mindre løse politiske påstande. Ved vi faktisk. Hvad ved vi om, hvad der faktisk virker, når det kommer til integration af indvandrere i Danmark? Forskningschef i SFI, Torben Tranæs, fortæller om den nyeste viden om integration af indvandrere i Danmark. Han redegør for mønstrene i social udstødelse af borgere med anden etnisk herkomst end dansk og giver eksempler på vellykkede erfaringer med integration fra rundt om i landet.
  v/ Torben Tranæs, forskningschef, SFI

  Den praktiserende læge – hvad er fremtiden? - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 5. november 2015, 09.15 -12.00
  Den praktiserende læge er under pres: Patienterne stiller større krav, og konkurrerende faggrupper forsøger at stjæle opgaverne. Og læg dertil, at praktiserende læger ofte bliver reduceret til ekspeditionskontor for patientens videre behandling. Vi spørger de praktiserende lægers formand om, hvad de gør for at styrke deres medlemmers position.
  v/ Christian Freitag, formand for Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

  Verdens mest attraktive storby - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 12. november 2015, 09.15 -12.00
  Som den eneste af partiernes spidskandidater under kommunalvalget i 2013 er Københavns teknik- og miljøborgmester født og opvokset i hovedstaden. Morten Kabell besøger netværket og fortæller om de udfordringer, som byens vækst og popularitet i Danmark og udlandet medfører - både på det økonomiske, tekniske og miljømæssige område.
  v/ Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester, København

  Populærkultur vs. Kultureliten - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 16. november 2015, 09.15 -12.00
  Kultur har altid ageret platform for konflikt mellem eliten og masserne, men hvordan ser konflikten ud anno 2015? Kulturredaktør på Politiken Rune Lykkeberg har et solidt kendskab til de kulturelle strømninger i dagens Danmark og vil i dette oplæg give os en statusopdatering på kampen mellem populærkultur og elitekultur.
  v/ Rune Lykkeberg, kulturredaktør på Politiken

  Bedre finansregulering - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 17. november 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan kæmper man den politiske kamp for bedre regulering? Og skal der både mere og mindre regulering til i fremtiden? Formand for de brancheansattes fagforening, Finansforbundets Kent Petersen, gæster netværket og fortæller om arbejdet set fra hans stol. Han vil samtidigt rejse debatten om de udfordringer, den danske aftalemodel står overfor i en branche, hvor det politiske ønske om regulering kan være stærkt på nationalt og europæisk plan.
  v/ Kent Petersen, formand for Finansforbundet

  Det politiserede sygehusvæsen - Offentlig styring
  Tirsdag den 17. november 2015, 09.15 -12.00
  Sygehusene er under konstant politisk bevågenhed. Hospitalsdirektør på Gentofte Hospital Eva Zeuthen Bentsen vil i dette oplæg beskrive sin oplevelse af krydspresset mellem borgernes forventninger og politikernes styringsbehov. Zeuthen Bentsen tager os tættere på sin hverdag, når hun forklarer, hvordan sygehusvæsnet under foranderlige rammevilkår forsøger at levere en effektiv behandling af høj kvalitet. Og så giver hun eksempler på, hvornår den offentlige styring er hensigtsmæssig - og hvornår den er stik modsat.
  v/ Eva Zeuthen Bentsen, hospitalsdirektør på Gentofte Hospital

  Hvad lærte vi af Folketingsvalget? - Politisk kommunikation
  Fredag den 20. november 2015, 09.15 -12.00
  Hvem førte den bedste valgkamp, hvem skuffede og hvilke erfaringer kan vi drage heraf? Anders Langballe er politisk redaktør på TV2 og fulgte valgkampens succeser, overraskelse og fejltrin på tætteste hånd. I dette oplæg vil han analysere partiernes valgkampe og tage diskussionen om fremtidens politiske kampagner og valgkampskommunikation.
  v/ Anders Langballe, Politisk redaktør TV 2

  Uddannelsespolitisk debat - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus
  Tirsdag den 24. november 2015, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til debat mellem fire markante uddannelsespolitikere - to fra rød blok og to fra blå blok i Folketinget. Hvad står øverst på partiernes uddannelsespolitiske program, og hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til uddannelsespolitikken? Efter fire korte indledende oplæg stiller netværket spørgsmål til panelet med udgangspunkt i de temaer, der på mødetidspunktet står højest på den politiske dagsorden.
  v/ Jakob Mark (SF) (ikke bekræftet), Jeppe Bruus (S) (ikke bekræftet), Michael Aastrup Jensen (V) (ikke bekræftet) og Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) (bekræftet)

  Velfærdsydelser på private hænder? - Offentlig styring - Aarhus
  Torsdag den 26. november 2015, 09.15 -12.00
  Produktivitetskommissionen har lagt op til, at flere offentlige opgaver udliciteres til private, og Finansministeriet arbejder på at få foretaget en omdiskuteret undersøgelse om nytteværdien af udlicitering på områder som ældreomsorg, dagtilbud og det specialiserede socialområde. Er udlicitering og konkurrenceudsættelse nøglen til at langtidssikre velfærdsstaten, og er det en økonomisk nødvendighed? Kan den bløde velfærd udliciteres, og skal private tjene penge på offentlig velfærd? Vi inviterer to markante borgmestre til at tage debatten.
  v/ Borgmester i Silkeborg Steen Vindum (V) og borgmester i Fredericia Jacob Bjerregaard (S)

  Public affairs set fra flere sider - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 26. november 2015, 09.15 -12.00
  De seneste år er en række politikere "gået over på den anden side af bordet" fra en plads i Folketinget til et job i spidsen for en interesseorganisation. Hvordan opleves dette skifte, hvordan kan erfaringen som politiker bruges i arbejdet som interessevaretager, og er der forskel på, hvad man opfatter som dygtigt lobby-arbejde det ene og det andet sted. Gitte Seeberg, der har taget turen fra Christiansborg til en toppost i Verdensnaturfonden, lægger op til debat.
  v/ Generalsekretær Gitte Seeberg, WWF

  Rimer SKAT og Twitter? - Politisk kommunikation
  Torsdag den 3. december 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan kan forvaltningen drage nytte af sociale medier? Jesper Rønnow Simonsen, direktør for SKAT, bruger Twitter aktivt i styrelsens eksterne kommunikation. Han giver i dette oplæg et godt indblik i muligheder og farer ved anvendelsen af sociale medier i den danske forvaltning. Han kommer desuden ind på sit syn på "krisemanagement" - en vigtig ting at kunne mestre, når man som en af landets vigtigste offentlige institutioner har en central rolle i en ofte ophedet politisk debat.
  v/ Jesper Rønnow Simonsen, direktør for SKAT

  Holdningsændringer i socialdebatten - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 3. december 2015, 09.15 -12.00
  Det hævdes ofte i den socialpolitiske debat, at enkeltsager ofte overskygger nuancer og fokus rykkes fra brede samfundsproblemer til den enkelte case. Har det i så fald betydning for danskernes holdning til de socialt udsatte og de politiske løsninger, der laves på Christiansborg? På dagens møde gæster Robert Olsen, forstander på Kofoeds Skole netværket. Han giver på mødet sit bud på, hvordan debatten påvirker de socialt udsatte og lægger op til diskussion om, hvordan debatten og holdninger kan rykkes.
  v/ Robert Olsen, forstander på Kofoeds Skole, formand for Socialpolitisk Forening og medlem af Rådet for Socialt Udsatte

  Politisk debat om beskæftigelsen: Det skal kunne betale sig at arbejde - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Mandag den 7. december 2015, 09.15 -12.00
  Hvornår kan det betale sig at arbejde? Og hvad betyder det i praksis? Fire markante politikere – to fra rød og to fra blå blok – mødes til dagens netværksmøde til en debat om beskæftigelsespolitik og det danske arbejdsmarked. Hvornår bliver velfærdsstatens sikkerhedsnet til passivitet hos borgerne, og hvornår skaber det tryghed? Handler debatten om menneskesyn eller økonomisk realisme?
  v/ Pelle Dragsted (EL), Mattias Tesfaye (S), Hans Andersen (V) og Joachim B. Olsen (LA)

  Radikalisering: ikke i vores baghave - Netværk: Det nye danske trusselsbillede
  Tirsdag den 8. december 2015, 09.15 -12.00
  Hvad gør man, når unge født og opvokset i Danmark vender demokratiet ryggen og tager turen til Syriens kampzoner og hjem igen? Hvad betyder tonen i debatten, når ens bopæl er på ghettolisten? Og er den lokale ungdomsklub bedre end overvågning, når myndighederne arbejder med de radikaliserede unge? Den prisvindende TV-journalist, forfatter og dokumentarist, Nagieb Khaja gæster netværket og kommer med sine bud på, hvordan den forebyggende indsats skal udformes, hvad der driver de unge, og hvordan samfundet bør og skal forholde sig til problematikken.
  v/ Nagieb Khaja, TV-journalist, forfatter og dokumentarist

  Kultur til alle tider? - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 18. januar 2016, 09.15 -12.00
  På en af de absolutte topposter i dansk kulturpolitik sidder direktøren i Kulturstyrelsen. Han hedder Jesper Hermansen og vil i dette oplæg give et indblik i, hvilke overvejelser styrelsen gør sig i prioriteringen af de begrænsede kulturmidler.
  v/ Jesper Hermansen, direktør for Kulturstyrelsen

  Arbejdsmarked, erhvervspolitik og uddannelsesudbud - Offentlig styring - Aarhus
  Tirsdag den 19. januar 2016, 09.15 -12.00
  Danmark vil i de kommende år komme til at opleve udfordringer med at rekruttere medarbejdere til en række professioner, mens der til andre professioner bliver uddannet flere, end der umiddelbart vil være beskæftigelse til. Det afgørende for kommunernes indsats i den forbindelse er, at beskæftigelse, uddannelse og erhvervsudvikling går hånd i hånd. KL’s chef for Arbejdsmarked og Erhverv lægger op til debat og fortæller om, hvordan man fra centralt hold i KL arbejder med problemstillingen, ligesom han kommer med konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med udfordringen i kommunerne.
  v/ Niels Arendt Nielsen, kontorchef i Kommunernes Landsforening

  DSB på sporet - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 20. januar 2016, 09.15 -12.00
  Til dagens møde har vi inviteret DSB’s nye topchef - den femte over en periode på syv år - til at fortælle om sine målsætninger for selskabet, om samarbejdet med DSB’s mange interessenter og om de daglige udfordringer i et statsejet selskab med knap 8000 ansatte og omkring 500.000 daglige kunder.
  v/ Flemming Jensen, adm. direktør, DSB

  Renteniveau og kronekurs - Finanssektornetværket
  Onsdag den 20. januar 2016, 09.15 -12.00
  På det seneste har kronen været under voldsomt pres med tvivl om den danske fastkurspolitik til følge, og renterne er faldet til et (verdens)historisk lavt niveau. SaxoBanks markante cheføkonom giver sit bud på årsagerne og på, hvad der skal til fremadrettet for at skabe ro og balance på valutamarkederne og et ”normaliseret” renteniveau.
  v/ Steen Jacobsen, cheføkonom, SaxoBank

  Tallenes magt - Politisk kommunikation
  Onsdag den 20. januar 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan fanger en politisk kampagne vælgernes opmærksomhed med tal? Asmus Leth Olsen har gennem længere tid forsket i tals betydning for politisk kommunikation. I oplægget giver han os en smagsprøve på det fascinerende forskningsfelt, der går under navnet politisk psykologi. Et felt der bl.a. undersøger hvordan vælgernes hjerner opfatter tal i den politiske debat.
  v/ Asmus Leth Olsen, forsker i politisk psykologi ved Københavns Universitet og medforfatter til bogen Poligak

  Hvilke værktøjer virker i public affairs? - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 20. januar 2016, 09.15 -12.00
  Jan Juul Christensen er en af de førende lobbyister i Danmark. Han har igennem mere end ti år været en drivkraft i udviklingen af PA-disciplinen. Ikke mindst fordi han har et bredt forankret netværk på Slotsholmen i almindelighed og hos Socialdemokraterne i særdeleshed. Jan Juul Christensen fortæller i dette oplæg om sine erfaringer med, hvilke PA-værktøjer der virker – og hvad man skal holde sig fra.
  v/ Jan Juul Christensen, partner hos Rud Pedersen og tidligere rådgiver for Poul Nyrup Rasmussen

  Alment boligbyggeri: billige boliger og blandede bydele - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 21. januar 2016, 09.15 -12.00
  En grundsten i den danske model for almene boliger er at sikre betalelige boliger og blandede boligområder, så mindre ressourcestærke familier kan bo dør om dør med mere ressourcestærke familier. Hvordan undgår vi, at København ender som London og Paris, hvor boliger i byen efterhånden kun er en mulighed for de bedre stillede? Bent Madsen giver sit bud på, hvordan man bedst sikrer billige boliger og blandede bydele i København.
  v/ Bent Madsen, administrerende direktør, BL - Danmarks Almene Boliger

  Kan medicinen blive for dyr? - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 26. januar 2016, 09.15 -12.00
  I dag gør man det ikke i Danmark. Men det bliver nødvendigt i fremtiden: At afvise lægemidler på grund af prisen. Sådan har forudsigelsen lydt fra Steen Werner Hansen, formanden for Koordinationsrådet for Ibrugtagningen af ny Sygehusmedicin (KRIS). Rådet blev nedsat i 2012 og afgør, hvilke nye medicintyper lægerne fortrinsvis skal bruge i det offentlige sundhedsvæsen. På dagens møde uddyber han sit synspunkt, lægger op til debat og fortæller om KRIS’ arbejde og samarbejde med de mange interessenter i sundhedssektoren.
  v/ Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev Hospital og formand for KRIS - Koordinationsrådet for ibrugtagningen af ny sygehusmedicin

  Undervisningsministeriet i skudlinjen - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 27. januar 2016, 09.15 -12.00
  De seneste år er uddannelsespolitikken som så ofte før røget til tops på den politiske agenda. Undervisningsministeriet skal i den forbindelse forsyne skiftende ministre med udspil, der kan samle en bred kreds af partier. På dagens møde sætter vi bl.a. fokus på processerne før, under og efter store politiske initiativer som f.eks. skolereformen, der udfordrer ministeriet og fører til pres fra en lang række interessenter. Desuden spørger vi, hvad der er de mest aktuelle problemstillinger set fra toppen af ministeriet lige nu, og hvad der er store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Jesper Fisker, departementschef, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Verdens tilstand efter COP21 - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 27. januar 2016, 09.15 -12.00
  I starten af december mødes chefforhandlere og statsledere i Paris for at finde en ny international klimaaftale ved COP21. Forventningerne og presset på verdens ledere er stort og udmeldingerne op til mødet er har lagt op til den længe ventede bindende aftale i Paris. Vi har inviteret Thomas Færgeman, miljø- og klimajournalist på Politiken og tidl. direktør i tænketanken Concito, til at gæste netværket og få hans udlægning af det afholdte COP21 og den danske klimastrategi før og efter topmødet.
  v/ Thomas Færgeman, miljø- og klimajournalist på Politiken og tidl. direktør i tænketanken Concito

  Uden for citat: Samtale om styring - Offentlig styring
  Onsdag den 27. januar 2016, 09.15 -12.00
  Mød en nuværende og forhenværende departementschef i en samtale om offentlig styring. Jacob Heinsen og Anders Eldrup kender de fleste afkroge af den offentlige sektor. Vi stiller spørgsmålene: Hvordan har styringen udviklet sig de sidste 30 år? Er der mere New Public Management på menuen? Og hvad står de næste år øverst på den forvaltningspolitiske dagsorden?
  v/ Jacob Heinsen og Anders Eldrup, hhv. nuværende og tidligere departementschef i Transportministeriet- og Bygningsministeriet og Finansministeriet

  Interessevaretagelse på beskæftigelsesområdet - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 2. februar 2016, 09.15 -12.00
  Der er stærke interesser i spil, når de politiske beslutninger skal tages på beskæftigelsesområdet. Men er den traditionelle kamp mellem arbejdsgiver og arbejdstager død? Er der et ulige forhold mellem parterne, og hvor stor en påvirkning har de egentlig på den politiske beslutningsproces? Vi har inviteret PA-direktør Lars Nielsen til at gæste netværket og give sin vurdering af arbejdet for politisk indflydelse for arbejdsmarkedets parter.
  v/ Lars L. Nielsen, direktør for Public Affairs, PrimeTime

  Gymnasiereform? - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus
  Onsdag den 3. februar 2016, 09.15 -12.00
  De politiske forhandlinger om en kommende gymnasiereform er indtil videre strandet på spørgsmål om adgangskrav til gymnasierne. Hvordan ser den problemstilling ud fra forskellige sektorers perspektiv - hvordan kan "elevstrømmene" flyttes mellem sektorerne, og kan de i det hele taget flyttes?
  v/ Anne Birgitte Rasmussen, formand for Danske Gymnasier og Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler - Lederne

  Den nære sikkerhed – refleksioner om det danske terrorangreb - Netværk: Det nye danske trusselsbillede
  Mandag den 15. februar 2016, 09.15 -12.00
  En kold lørdag i februar blev København ramt af et terrorangreb med alvorlige menneskelige konsekvenser og store politiske efterdønninger. Et år efter angrebet har vi inviteret formanden for Politiforbundet Claus Oxfeldt til at gæste netværket og komme med sin version af begivenhederne. Hvad har konsekvenserne været efter terrorangrebet for sikkerheden i Danmark, politiets arbejde og det politiske efterspil?
  v/ Claus Oxfeldt, formand for Politiforbundet

  Den liberale DREAM - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 2. marts 2016, 09.15 -12.00
  Finansministeriets gennemregning af Liberal Alliances økonomiske politik har fået stor mediebevågenhed og partiet har selv udlagt det som en blåstempling af deres politik. Men hvordan bruges (eller misbruges) regnemodellerne, når politiske interessenter søger at påvirke folkeopinionen? Partiformand Anders Samuelsen vil med oplægget give et indblik i sit syn på regnemodellernes politiske betydning og komme med et bud på, hvor balancen mellem værdier, idelogi og regnemetoder ligger.
  v/ Anders Samuelsen, partiformand for Liberal Alliance

  Skal der tryk på ud eller på dannelse i ordet uddannelse? - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 2. marts 2016, 09.15 -12.00
  Er hele uddannelsessektoren ved at blive forandret som konsekvens af ændret menneskesyn og ændret syn på, hvad elever og studerende skal have med i bagagen, når de går videre ud i livet? Hvad er konsekvenserne for undervisningens organisering på skoler og uddannelser? Og hvad med problematikken omkring den såkaldte ”restgruppe”, der er et resultat af manglende ”performance” i skolen samt voksende barrierer på arbejdsmarkedet for dem, der ikke har papir på deres kvalifikationer? Stefan Hermann afdækker konturerne for fremtidens uddannelsessektor.
  v/ Stefan Hermann, rektor på Professionshøjskolen Metropol

  Chefforhandleren - Offentlig styring
  Torsdag den 3. marts 2016, 09.15 -12.00
  Tidligere cheføkonom i Kommunernes Landsforening Jan Olsen har igennem 25 år været en central spiller i de årlige forhandlinger mellem Finansministeriet og landets kommuner. Olsen tager os med helt tæt på forhandlingerne og fortæller om nogle af højdepunkterne - saglige og sjove - i sin karriere. Endelig giver han sit bud på de aktuelle styringsmæssige styrker og svagheder i det kommunale selvstyre.
  v/ Jan Olsen, tidligere cheføkonom i Kommunernes Landsforening

  Åbenhed og innovation i byggebranchen - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 3. marts 2016, 09.15 -12.00
  Ved i højere grad at inddrage ”developere” i diskussionen om udviklingen af byrummet og ved at sikre, at byggebranchen fremstår som et fællesskab og ikke som konkurrenter, kan man ifølge Tony Christrup øge branchens eksport af danske byggeløsninger. På dagens møde fortæller han om, hvordan man kan løfte byggebranchen som helhed ved at udvide rammerne for dialog og bevæge sig udover kassetænkning.
  v/ Tony Christrup, landsformand i Byggesocietetet og udviklingsdirektør i Arkitektgruppen

  Den hemmelige ingrediens i DR’s dramaserier - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 7. marts 2016, 09.15 -12.00
  Danmarks Radio har høstet stor international anerkendelse for sine TV-dramaer. I dette oplæg vil manuskriptforfatter Adam Price, blandt andet kendt for tv-serierne Borgen, Taxa og Anna Pihl, give sit bud på, hvorfor dansk tv i almindelighed og DR i særdeleshed har så stor succes. Hvad gør DR rigtigt, og hvordan kan vi andre lære af dette?
  v/ Adam Price, manuskriptforfatter og dramatiker

  Politisk udrykning - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 8. marts 2016, 09.15 -12.00
  Allan Søgaard Larsen er førstemand i Falck. Han fortæller om den delikate balance at drive virksomhed i krydsfeltet mellem offentlige og private interessenter i sundhedssektoren, der konstant er i politisk fokus. Søgaard Larsen vil dele ud af sine erfaringer med public affairs på allerøverste hylde, og fortælle om disciplinens store betydning, når man i en virksomhed som hans er dybt afhængig af den offentlige regulering indenfor sit område.
  v/ Allan Søgaard Larsen, CEO i Falck

  Fremtidens styringsparadigmer - Offentlig styring - Aarhus
  Onsdag den 9. marts 2016, 09.15 -12.00
  Den offentlige sektor styres af en mængde styringsteknologier: Kontraktstyring, frit valg, fusioner, LEAN, organigrammer, hierarkier, kommissioner m.v. Bag disse styringsteknologier ligger der en række styringsparadigmer, dvs. grundlæggende opfattelser af, hvordan man bør styre, hvad det er vigtigt at styre på, hvad organisationer og mennesker er osv. osv. Netværkets facilitator Leon Lerborg giver sit bud på og lægger op til diskussion af, hvilke paradigmer der bliver dominerende i de kommende år.
  v/ Leon Lerborg, ledelsesrådgiver og Ph.d.-stipendiat ved CBS

  Status på PISA - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus
  Torsdag den 10. marts 2016, 09.15 -12.00
  Hvad kan vi bruge PISA til set fra et uddannelsesfagligt, politisk og/eller pædagogisk perspektiv? Tidligere formand for PISA-konsortiet, professor i pædagogik Niels Egelund, giver en status på anvendeligheden af de omdiskuterede PISA-tests og forholdet til andre evalueringsværktøjer som f.eks. de nationale tests.
  v/ Niels Egelund, professor og centerdirektør ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

  Liberaliseringens pris og konsekvenser - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 10. marts 2016, 09.15 -12.00
  Uanset om det er på landevejen, på søen eller i luften er der et stigende pres på danske løn- og arbejdsvilkår i transportsektoren. Formand for Flyvebranchens Personale Union Thilde Waast lægger op til debat. I forbindelse med Ryanair-konflikten udtalte hun: "Selvom de konflikter, vi har set og ser i luftfarten, er meget forskellige, så er symptomerne alligevel udtryk for samme sygdom. Konflikterne handler om ræset mod bunden. De lave priser kan kun hentes hjem gennem nedskæringer i servicen og forringelser af de ansattes løn og arbejdsvilkår".
  v/ Thilde Waast, formand for Flyvebranchens Personale Union (FPU)

  En sammenhængende indsats på socialområdet - Socialpolitisk netværk
  Fredag den 11. marts 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan sikres sammenhængen for den udsatte borger, der møder et system, som er svært at overskue? Er der behov for, at der i højere grad skabes et system, der tager udgangspunkt i borgerens behov fremfor forvaltningens, og hvordan gør man i givet fald det? Vi har inviteret kontorchef for KL’s Center for Social og Sundhed Tina Wahl til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes, og hvilke tiltag der er nødvendige.
  v/ Tina Wahl, kontorchef for KL’s Center for Social og Sundhed

  En hjertesag - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 16. marts 2016, 09.15 -12.00
  Formanden for Hjerteforeningen har udtalt, at ansættelsen af en ny administrerende direktør vil komme til at betyde ændringer i Hjerteforeningens strategi: ”Vi øger vores strategiske ambitioner og hæver vores mål om øget vækst til gavn for hjertepatienterne." Den nye direktør sætter på dagens møde flere ord på, hvad det konkret betyder, og hvad der skal til for at lykkes med det i en sundhedssektor med kamp til stregen om opmærksomheden.
  v/ Kim Høgh, administrerende direktør i Hjerteforeningen

  Kan den danske pensionsmodel overleve? - Finanssektornetværket
  Torsdag den 17. marts 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder fortæller om den udfordring, pensionskasserne har med at finde egnede investeringer ved de ekstremt lave renter. Bankreguleringerne gør det stadigt vanskeligere for bankerne at påtage sig langfristede risici, mens pensionskasserne viser interesse for at låne penge direkte ud til virksomheder. Hvad er investeringsstrategien i et lavrentemiljø, givet at pensionskasserne skal servicere deres garantier? Vil der fremover komme en arbejdsdeling, så bankerne koncentrerer sig om risikoformidling, mens pension og liv bliver de egentlige risikotagere?
  v/ Per Klitgård, administrerende direktør, Danica

  Terrorpakker og overvågning – undergraver vi de værdier, vi vil beskytte? - Netværk: Det nye danske trusselsbillede
  Tirsdag den 29. marts 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan reagerer man, når de grundlæggende værdier i et land bliver truet af terror? Ifølge professor emerita i retsvidenskab ved Københavns Universitet Eva Smith har danske politikeres svar været en indskrænkning af frihedsrettigheder med udvidelser af myndighedernes beføjelser. Hun besøger netværket og diskuterer, hvordan retssikkerheden kommer under pres, når de politiske tiltag tilsidesætter de værdier, de hævder at beskytte.
  v/ Eva Smith, professor emerita i retsvidenskab ved Københavns Universitet

  Jobcentrene – udskældt som samtalecirkus og paragrafryttere - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 30. marts 2016, 09.15 -12.00
  Medarbejderne på jobcentrene møder næsten dagligt arbejdsløse borgere langt fra arbejdsmarkedet og hård kritik i pressen. Men er det i virkeligheden de politiske reformer og manglende tillid, der spænder ben for den gode beskæftigelsesindsats? Administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, Birgitte Hansen, gæster netværket og fortæller om kommunens strategi for at hjælpe byens borgere ud af arbejdsløshedskøen og ind som en fast del af arbejdsmarkedet.
  v/ Birgitte Hansen, adm. direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

  Når kultur bliver forretning - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 11. april 2016, 09.15 -12.00
  Peter Aalbæk Jensen er dansk kulturlivs store provo-personlighed. Til daglig står ’Ålen’ i spidsen for Zentropa og har derfor stor erfaring med ledelse af et af landets førende film- og produktionsselskaber. Aalbæk vil fortælle om, hvordan Zentropa forsøger at samtænke kultur og forretning, samt hvilke fordele og ulemper, der følger med denne hybrid.
  v/ Peter Aalbæk Jensen, filmproducent og medstifter af Zentropa

  Ret og pligt – eller rettidig omhu - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 12. april 2016, 09.15 -12.00
  Velfærdssamfundet er på vej til at falde fra hinanden, fordi vi er blevet mere solidariske med os selv frem for med de, der har det svært. Så kontant var meldingen fra professor i socialvidenskab Jørn Henrik Petersen, da han sidste år udgav bogen ”Pligt og ret - ret og pligt” om velfærdsstatens idégrundlag og historie. Han gæster netværket og lægger op til en debat om det menneskesyn, der gemmer sig bag de politiske reformer og velfærdssamfundets udvikling - eller afvikling.
  v/ Jørn Henrik Petersen, professor, dr.phil. et lic.oecon, Center for Velfærdsstatsforskning, Institut for Statskundskab, SDU

  Ambassadøren for det hele - Politisk kommunikation
  Onsdag den 13. april 2016, 09.15 -12.00
  Ambassadør Gifford var finansdirektør på præsident Obamas 2012 kampagne. Kampagnen indsamlede over 1 milliard dollar fra 4,4 millioner mennesker, og slog dermed alle tidligere rekorder. Samtidig blev antal likes for kampagnens Facebook-sider mere en fordoblet og antal Twitter-følgere tredoblet i løbet af kampagnen. Gifford har desuden en fortid som manuskriptforfatter i Hollywood og på John Kerrys præsidentkampagne. Gifford vil på dagens netværksmøde fortælle om, hvordan han bruger medierne i sin kommunikative indsats, og lægge op til debat.
  v/ Rufus Gifford, amerikansk ambassadør (ikke bekræftet)

  CO2-mål hos Mærsk: hvordan kan der sejles længere på literen? - Klima- og energipolitisk netværk
  Fredag den 15. april 2016, 09.15 -12.00
  2020-mål er ikke blot et politisk arbejdsredskab, der arbejdes henimod på Slotsholmen og i Christiansborgs forhandlingslokaler. På Esplanaden er der blevet sat 2020-mål for CO2-udslip, så Mærsk skal reducere brændstofforbruget med 60 pct. Vi har inviteret Global Head of Sustainability i Mærsk Line, Signe Bruun Jensen, til at gæste netværket til en debat om, hvilket ansvar virksomheder har i fremtidens klimastrategi, hvorfor Mærsk har lagt 2020-målene, og hvordan de vil nå i havn.
  v/ Signe Bruun Jensen, Global Head of Sustainability i Mærsk Line

  Budgetbissernes politiske rolle - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 27. april 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan er forholdet mellem embedsmænd og politikere under de årlige finanslovsforhandlinger? Sigge Winther Nielsen har som tidligere embedsmand i Finansministeriet og med sin gang på Christiansborg et dybdegående kendskab til netop denne relation. Han fortæller om, hvordan finansloven bliver til i spændingsfeltet mellem politiske ønsker og embedsværkets præferencer, og om hvordan man som ekstern aktør med fordel kan navigere i det spil. Desuden giver han sin analyse af, hvordan forhandlingerne om årets finanslov vil forløbe.
  v/ Sigge Winther Nielsen, politisk analytiker på Politiken

  Klima- og energipolitisk debat - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 3. maj 2016, 09.15 -12.00
  Skal der overhovedet være plads til idealisme i den politiske debat om fremtidens klima? Eller skal vi bruge mere tid på grønne visioner fremfor grøn realisme? Ved dagens netværksmøde inviteres til debat mellem 4 markante klima- og energiordførere med 2 fra hver sin side af det politiske spektrum. Hvordan ser de klimapolitikkens fremtid, og hvor skal det politiske samarbejde om løsninger findes?
  v/ Lisbeth Bech Poulsen (SF), Ida Auken (RV), Thomas Danielsen (V) og Mikkel Dencker (DF)

  Regeringens undervisningspolitik - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 11. maj 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer Børne- og Undervisningsministeren til aktuel politisk debat om hendes politiske visioner, og medlemmerne af netværket får lejlighed til at stille spørgsmål til ministeren med udgangspunkt i de temaer, der står højst på den politiske dagsorden.
  v/ Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling (ikke bekræftet)

  Den nye konkurrence på arbejdsmarkedet - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 18. maj 2016, 09.15 -12.00
  Når udlændinge indtager det danske arbejdsmarked, forvandler den politiske debat sig ofte til et spørgsmål om udvikling eller afvikling af det danske arbejdsmarked og velfærdssamfundet. Men er den billigere arbejdskraft fra udlandet social dumping, velfærdsturisme eller grundsten for at sikre fremtidens vækst? Vi har inviteret to af de stærkeste stemmer i debatten til dagens netværksmøde, LO's næstformand Lizette Risgaard og underdirektør i DA Erik E. Simonsen, til at give deres bud på, hvad udviklingen kræver af handling fra virksomheder, myndigheder, politikere – og af deres egne organisationer.
  v/ Lizette Risgaard, næstformand i LO og Erik E. Simonsen, underdirektør i DA

  Hvordan skabes byliv? - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 19. maj 2016, 09.15 -12.00
  Nye bydele skyder op mange steder i København og omegn, og fælles for dem er det centrale spørgsmål om, hvordan man får liv i dem. Kan byliv reelt planlægges på et tegnebræt? Hvordan sikrer man liv omkring nye bygninger? Og hvordan spiller forretningsliv sammen med skabelse og udviklingen af byliv?
  v/ Karen Nielsen, udviklingsdirektør, Steen & Strøm og Rikke Faaborg, udviklingschef, By & Havn

  Realkredittens aktuelle udfordringer - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  Bidragssatser, rentetilpasning, afdragsfrihed - dansk og international regulering af sektoren. Der er nok at tage fat på, når Realkreditrådets direktør på dagens møde fortæller om brancheforeningens aktuelle udfordringer, politiske interessevaretagelse og om, hvordan hun ser på fremtiden for den danske realkreditmodel.
  v/ Ane Arnth Jensen, direktør, Realkreditrådet

  Kvalitet i uddannelserne - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  EVA leverer viden, metoder og redskaber til kvalitetsudvikling indenfor dagtilbud, skole og uddannelser, som støtter institutionerne i arbejdet med kvalitetsudvikling, refleksion over egen praksis og brug af viden som grundlag for udvikling. EVA's direktør lægger på dagens møde op til debat om arbejdet med kvalitetsbegrebet i uddannelsessystemet.
  v/ Mikkel Harder, direktør, EVA

  Politisk kommunikation med erhvervsbriller - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  Som direktør for Falck Healthcare og tidligere spindoktor har Peter Goll stor erfaring med politisk kommunikation fra allerhøjeste niveau. Goll vil i dette oplæg dele ud af sine nyerhvervede erfaringer fra en større privat virksomhed. Hvor kan den politiske kommunikation lære af det private erhvervsliv, og hvori består de vigtigste forskelle?
  v/ Peter Goll, direktør i Falck Healthcare og tidl. særlig rådgiver for justitsminister Morten Bødskov

  Når politisk interessevaretagelse lykkes - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  Der kan være langt mellem Public affairs-eksperter og lobbybøgernes læresætninger og store ord til den politiske verdens virkelighed. På dagens netværksmøde har vi derfor inviteret to markante aktører, der på hver deres politiske områder har fået markante fingeraftryk på lovgivningen og den politiske debat. De vil fremlægge deres strategiske overvejelser, den konkrete udførelse og se tilbage på efterspillet af deres lobbyindsats.
  v/ John Wagner adm. direktør i De Samvirkende Købmænd, om planloven og adm. direktør Anders Kretzschmar i Apotekerforeningen om apotekerloven

  Satspuljen: Er et opgør på vej? - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  I efteråret 2014 nedsatte Finansministeriet en taskforce, som skulle granske de over 800 projekter, satspuljen udgør. Et flertal i Folketinget meldte sig dengang klar til opgør med det omstridte puljesystem. Men hvad er status nu? Og hvordan bør fremtiden se ud for satspuljen? Vi har inviteret 4 markante politikere - 2 fra begge fløje - til debat.
  v/ Pernille Skipper (EL), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mai Mercado (K) og Jan E. Jørgensen (V)

  Ny skole - ny ledelse - Offentlig styring
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  Anders Bondo Christensen kigger fremad: Hvordan vil de seneste overenskomster og skolereformen påvirke den fremtidige styring af folkeskolerne? Og så ser han tilbage på forrige års voldsomme konflikt mellem lærerne og Kommunernes Landsforening og det hæsblæsende forhandlingsforløb. Hvad fortryder han og hvad gjorde han godt?
  v/ Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

  Når politisk interessevaretagelse lykkes - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  Der kan nogle gange være langt mellem lobbybøgernes læresætninger og den politiske verdens virkelighed. På dagens netværksmøde har vi inviteret to aktører, der på hver deres politiske områder har fået markante fingeraftryk på lovgivningen og den politiske debat. De vil fremlægge deres strategiske overvejelser, den konkrete udførelse og se tilbage på efterspillet af deres lobbyindsats.
  v/ John Wagner adm. direktør i De Samvirkende Købmænd, om planloven og adm. direktør Anders Kretzschmar i Apotekerforeningen om apotekerloven

  Regeringens politik for modernisering af den offentlige sektor - Offentlig styring - Aarhus
  Torsdag den 26. maj 2016, 09.15 -12.00
  Har regeringen en overordnet politik for moderniseringen af den offentlige sektor, og hvordan foregår samarbejdet - og diskussionerne - mellem de mange aktører og institutioner, der har en aktie i denne problemstilling? Vi spørger Marie Munk, der vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, der har til opgave at fastlægge de overordnede politikker for modernisering af den offentlige sektor. Her spænder opgaverne over kvalitet og styring til god ledelse, regelforenkling, afbureaukratisering og digitalisering.
  v/ Marie Munk, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen

  Sundhedspolitisk debat - Sundhedspolitisk netværk
  Mandag den 30. maj 2016, 09.15 -12.00
  Forud for Folketingets sommerferie inviterer vi til politisk debat om aktuel sundhedspolitik med fire markante folketingspolitikere - to fra blå blok og to fra rød blok. Hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til sundhedsstoffet, og hvor er der en fælles vilje til reformer?
  v/ fire sundhedsordførere (panelet fastlægges på den anden side af folketingsvalget, når et nyt sundhedsudvalg er konstitueret)

  Danmarks indre og ydre trusler - Netværk: Det nye danske trusselsbillede
  Mandag den 30. maj 2016, 09.15 -12.00
  Hvad er de største trusler mod Danmarks sikkerhed i 2016? Udgør de store konfliktzoner i Rusland og Mellemøsten et sikkerhedsproblem herhjemme? Og er debatten om ytringsfrihed gået i glemmebogen eller mere aktuel end nogensinde? Inden Folketinget tager på sommerferie, har vi inviteret fire markante politikere ind til debat om fremtidens forsvar, forholdet til vores allierede og et bud på, hvad de store udfordringer bliver for at sikre Danmarks sikkerhed i året, der kommer.
  v/ Holger K. Nielsen (SF), Trine Bramsen (S), Jakob Ellemann-Jensen (V) og Søren Espersen (DF)

  Sikkert og grønt fremad - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 31. maj 2016, 09.15 -12.00
  Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved at understøtte, at transportvirksomhederne er effektive, innovative, sikre og grønne. Trafikstyrelsens arbejdsopgaver er placeret mellem det politiske niveau i departementet og branchens virksomheder. Så hvad lægger styrelsen vægt på, for at samarbejdet med de mange interessenter udenfor ministeriet skal fungere optimalt? Og hvad er de mest aktuelle problemstillinger, og hvor ser direktøren de store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Carsten Falk Hansen, direktør, Trafikstyrelsen

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: