• Se alle

  Rimer SKAT og Twitter? - Politisk kommunikation
  Torsdag den 3. december 2015, 09.15 -12.00
  Hvordan kan forvaltningen drage nytte af sociale medier? Jesper Rønnow Simonsen, direktør for SKAT, bruger Twitter aktivt i styrelsens eksterne kommunikation. Han giver i dette oplæg et godt indblik i muligheder og farer ved anvendelsen af sociale medier i den danske forvaltning. Han kommer desuden ind på sit syn på "krisemanagement" - en vigtig ting at kunne mestre, når man som en af landets vigtigste offentlige institutioner har en central rolle i en ofte ophedet politisk debat.
  v/ Jesper Rønnow Simonsen, direktør for SKAT

  Politisk debat om beskæftigelsen: Det skal kunne betale sig at arbejde - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Mandag den 7. december 2015, 09.15 -12.00
  Hvornår kan det betale sig at arbejde? Og hvad betyder det i praksis? Fire markante politikere – to fra rød og to fra blå blok – mødes til dagens netværksmøde til en debat om beskæftigelsespolitik og det danske arbejdsmarked. Hvornår skaber velfærdsstatens sikkerhedsnet passivitet hos borgerne, og hvornår skaber den tryghed? Handler debatten om menneskesyn eller økonomisk realisme?
  v/ Pelle Dragsted (EL), Peter Hummelgaard Thomsen (S), Hans Andersen (V) og Joachim B. Olsen (LA)

  Holdningsændringer i socialdebatten - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 15. december 2015, 09.15 -12.00
  Det hævdes ofte i den socialpolitiske debat, at enkeltsager overskygger nuancer og fokus rykkes fra brede samfundsproblemer til den enkelte case. Har det i givet fald betydning for danskernes holdning til de socialt udsatte og de politiske løsninger, der laves på Christiansborg? På dagens møde gæster Robert Olsen, forstander på Kofoeds Skole netværket. Han giver sit bud på, hvordan debatten påvirker de socialt udsatte og lægger op til diskussion om, hvordan debatten og holdninger kan rykkes.
  v/ Robert Olsen, forstander på Kofoeds Skole, formand for Socialpolitisk Forening og medlem af Rådet for Socialt Udsatte

  Kultur til alle tider? - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 18. januar 2016, 09.15 -12.00
  På en af de absolutte topposter i dansk kulturpolitik sidder direktøren i Kulturstyrelsen. Jesper Hermansen vil i dette oplæg give et indblik i, hvilke overvejelser styrelsen gør sig i prioriteringen af de begrænsede kulturmidler, samt hvordan man laver kultur for færre penge.
  v/ Jesper Hermansen, direktør for Kulturstyrelsen

  Arbejdsmarked, erhvervspolitik og uddannelsesudbud - Offentlig styring - Jylland
  Tirsdag den 19. januar 2016, 09.15 -12.00
  Danmark vil i de kommende år komme til at opleve udfordringer med at rekruttere medarbejdere til en række professioner, mens der til andre professioner bliver uddannet flere, end der umiddelbart vil være beskæftigelse til. Det afgørende for kommunernes indsats i den forbindelse er, at beskæftigelse, uddannelse og erhvervsudvikling går hånd i hånd. KL’s chef for Arbejdsmarked og Erhverv lægger op til debat og fortæller om, hvordan man fra centralt hold i KL arbejder med problemstillingen, ligesom han kommer med konkrete eksempler på, hvordan der arbejdes med udfordringen i kommunerne.
  v/ Niels Arendt Nielsen, kontorchef i Kommunernes Landsforening

  DSB på sporet - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 20. januar 2016, 09.15 -12.00
  Til dagens møde har vi inviteret DSB’s nye topchef - den femte over en periode på syv år - til at fortælle om sine målsætninger for selskabet, om samarbejdet med DSB’s mange interessenter og om de daglige udfordringer i et statsejet selskab med knap 8000 ansatte og omkring 500.000 daglige kunder.
  v/ Flemming Jensen, adm. direktør, DSB

  Renteniveau og kronekurs - Finanssektornetværket
  Onsdag den 20. januar 2016, 09.15 -12.00
  På det seneste har kronen været under voldsomt pres med tvivl om den danske fastkurspolitik til følge, og renterne er faldet til et (verdens)historisk lavt niveau. SaxoBanks markante cheføkonom giver sit bud på årsagerne og på, hvad der skal til fremadrettet for at skabe ro og balance på valutamarkederne og et ”normaliseret” renteniveau.
  v/ Steen Jacobsen, cheføkonom, SaxoBank

  Tallenes magt - Politisk kommunikation
  Onsdag den 20. januar 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan fanger en politisk kampagne vælgernes opmærksomhed med tal? Asmus Leth Olsen har gennem længere tid forsket i tals betydning for politisk kommunikation. I oplægget giver han os en smagsprøve på det fascinerende forskningsfelt, der går under navnet politisk psykologi. Et felt der bl.a. undersøger hvordan vælgernes hjerner opfatter tal i den politiske debat.
  v/ Asmus Leth Olsen, forsker i politisk psykologi ved Københavns Universitet og medforfatter til bogen Poligak

  Alment boligbyggeri: billige boliger og blandede bydele - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 21. januar 2016, 09.15 -12.00
  En grundsten i den danske model for almene boliger er at sikre betalelige boliger og blandede boligområder, så mindre ressourcestærke familier kan bo dør om dør med mere ressourcestærke familier. Hvordan undgår vi, at København ender som London og Paris, hvor boliger i byen efterhånden kun er en mulighed for de bedre stillede? Bent Madsen giver sit bud på, hvordan man bedst sikrer billige boliger og blandede bydele i København.
  v/ Bent Madsen, administrerende direktør, BL - Danmarks Almene Boliger

  Verdens tilstand efter COP21 - Klima- og energipolitisk netværk
  Mandag den 25. januar 2016, 09.15 -12.00
  I starten af december mødes chefforhandlere og statsledere i Paris for at finde en ny international klimaaftale ved COP21. Forventningerne og presset på verdens ledere er stort, og udmeldingerne op til mødet er lagt op til den længe ventede bindende aftale i Paris. Vi har inviteret Thomas Færgeman, miljø- og klimajournalist på Politiken og tidl. direktør i tænketanken Concito, til at gæste netværket og få hans udlægning af det afholdte COP21 og den danske klimastrategi før og efter topmødet.
  v/ Thomas Færgeman, miljø- og klimajournalist på Politiken og tidl. direktør i tænketanken Concito

  Kan medicinen blive for dyr? - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 26. januar 2016, 09.15 -12.00
  I dag gør man det ikke i Danmark. Men det bliver nødvendigt i fremtiden: At afvise lægemidler på grund af prisen. Sådan har forudsigelsen lydt fra Steen Werner Hansen, formanden for Koordinationsrådet for Ibrugtagningen af ny Sygehusmedicin (KRIS). Rådet blev nedsat i 2012 og afgør, hvilke nye medicintyper lægerne fortrinsvis skal bruge i det offentlige sundhedsvæsen. På dagens møde uddyber han sit synspunkt, lægger op til debat og fortæller om KRIS’ arbejde og samarbejde med de mange interessenter i sundhedssektoren.
  v/ Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev Hospital og formand for KRIS - Koordinationsrådet for ibrugtagningen af ny sygehusmedicin

  Undervisningsministeriet i skudlinjen - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 27. januar 2016, 09.15 -12.00
  De seneste år er uddannelsespolitikken som så ofte før røget til tops på den politiske agenda. Undervisningsministeriet skal i den forbindelse forsyne skiftende ministre med udspil, der kan samle en bred kreds af partier. På dagens møde sætter vi bl.a. fokus på processerne før, under og efter store politiske initiativer som f.eks. skolereformen, der udfordrer ministeriet og fører til pres fra en lang række interessenter. Desuden spørger vi, hvad der er de mest aktuelle problemstillinger set fra toppen af ministeriet lige nu, og hvad der er store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Jesper Fisker, departementschef, Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Uden for citat: Samtale om styring - Offentlig styring
  Onsdag den 27. januar 2016, 09.15 -12.00
  Mød en nuværende og forhenværende departementschef i en samtale om offentlig styring. Jacob Heinsen og Anders Eldrup kender de fleste afkroge af den offentlige sektor. Vi stiller spørgsmålene: Hvordan har styringen udviklet sig de sidste 30 år? Er der mere New Public Management på menuen? Og hvad står de næste år øverst på den forvaltningspolitiske dagsorden?
  v/ Jacob Heinsen og Anders Eldrup, hhv. nuværende og tidligere departementschef i Transport- og Bygningsministeriet og Finansministeriet

  Interessevaretagelse på beskæftigelsesområdet - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 2. februar 2016, 09.15 -12.00
  Der er stærke interesser i spil, når de politiske beslutninger skal tages på beskæftigelsesområdet. Men er den traditionelle kamp mellem arbejdsgiver og arbejdstager stadig aktuel? Er der et lige forhold mellem parterne, og hvor stor en påvirkning har de forskellige aktører egentlig på den politiske beslutningsproces? Vi har inviteret PA-direktør Lars Nielsen til at give sin vurdering af arbejdet for politisk indflydelse for arbejdsmarkedets parter.
  v/ Lars L. Nielsen, direktør for Public Affairs, PrimeTime

  Gymnasiereform? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 3. februar 2016, 09.15 -12.00
  De politiske forhandlinger om en kommende gymnasiereform er indtil videre strandet på spørgsmål om adgangskrav til gymnasierne. Hvordan ser den problemstilling ud fra forskellige sektorers perspektiv - hvordan kan "elevstrømmene" flyttes mellem sektorerne, og kan de i det hele taget flyttes?
  v/ Anne Birgitte Rasmussen, formand for Danske Gymnasier og Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler - Lederne

  Hvilke værktøjer virker i public affairs? - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 3. februar 2016, 09.15 -12.00
  Jan Juul Christensen er en af de førende lobbyister i Danmark. Han har igennem mere end ti år været en drivkraft i udviklingen af PA-disciplinen. Ikke mindst fordi han har et bredt forankret netværk på Slotsholmen i almindelighed og hos Socialdemokraterne i særdeleshed. Jan Juul Christensen fortæller i dette oplæg om sine erfaringer med, hvilke PA-værktøjer der virker – og hvad man skal holde sig fra.
  v/ Jan Juul Christensen, partner hos Rud Pedersen og tidligere rådgiver for Poul Nyrup Rasmussen

  Ministerens visioner - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 25. februar 2016, 09.15 -12.00
  Hvad er status på integrationsarbejdet i Danmark og hvor er vi på vej hen? Integrationsminister Inger Støjberg gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle udlændingeområde. For hvem har ansvaret når integrationen er mislykket, og hvordan skabes succeshistorierne? Hvad skal i fokus, og hvad er de helt centrale elementer i regeringens integrationspolitik?
  v/ Inger Støjberg (V), minister for Udlændinge, Integration og Bolig (ikke bekræftet)

  Skal der tryk på ud eller på dannelse i ordet uddannelse? - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 2. marts 2016, 09.15 -12.00
  Er hele uddannelsessektoren ved at blive forandret som konsekvens af ændret menneskesyn og ændret syn på, hvad elever og studerende skal have med i bagagen, når de går videre ud i livet? Hvad er konsekvenserne for undervisningens organisering på skoler og uddannelser? Og hvad med problematikken omkring den såkaldte ”restgruppe”, der er et resultat af manglende ”performance” i skolen samt voksende barrierer på arbejdsmarkedet for dem, der ikke har papir på deres kvalifikationer? Stefan Hermann afdækker konturerne for fremtidens uddannelsessektor.
  v/ Stefan Hermann, rektor på Professionshøjskolen Metropol

  Den liberale DREAM - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 2. marts 2016, 09.15 -12.00
  Finansministeriets gennemregning af Liberal Alliances økonomiske politik har fået stor mediebevågenhed, og partiet har selv udlagt det som en blåstempling af deres politik. Men hvordan bruges (eller misbruges) regnemodellerne, når politiske interessenter søger at påvirke folkeopinionen? Partiformand Anders Samuelsen vil med oplægget give et indblik i sit syn på regnemodellernes politiske betydning og komme med et bud på, hvor balancen mellem værdier, idelogi og regnemetoder ligger.
  v/ Anders Samuelsen, partiformand for Liberal Alliance

  Familiepolitik i praksis - Familiepolitisk netværk
  Onsdag den 2. marts 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan skaber man en sammenhængende familiepolitik i kommunerne? Kim Valentin er borgmester i Gribskov kommune og medlem af for KL’s Børne- og kulturudvalg, og fremlægger på dagens netværksmøde strategier og gode erfaringer for den velfungere familiepolitik i både sin egen og landets forskellige kommuner. For hvordan skaber man samspil, samskabelse og udvikling mellem de forskellige politikområder, der påvirker familier?
  v/ Kim Valentin (V), Borgmester i Gribskov Kommune og medlem af KL’s Børne- og Kulturudvalg

  Chefforhandleren - Offentlig styring
  Torsdag den 3. marts 2016, 09.15 -12.00
  Tidligere cheføkonom i Kommunernes Landsforening Jan Olsen har igennem 25 år været en central spiller i de årlige forhandlinger mellem Finansministeriet og landets kommuner. Olsen tager os med helt tæt på forhandlingerne og fortæller om nogle af højdepunkterne - saglige og sjove - i sin karriere. Endelig giver han sit bud på de aktuelle styringsmæssige styrker og svagheder i det kommunale selvstyre.
  v/ Jan Olsen, tidl. cheføkonom i Kommunernes Landsforening

  Den hemmelige ingrediens i DR’s dramaserier - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 7. marts 2016, 09.15 -12.00
  Danmarks Radio har høstet stor international anerkendelse for sine TV-dramaer. I dette oplæg vil manuskriptforfatter Adam Price, blandt andet kendt for tv-serierne Borgen, Taxa og Anna Pihl, give sit bud på, hvorfor dansk tv i almindelighed og DR i særdeleshed har så stor succes. Hvad gør DR rigtigt, og hvordan kan vi andre lære af dette?
  v/ Adam Price, manuskriptforfatter og dramatiker

  Politisk udrykning - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 8. marts 2016, 09.15 -12.00
  Allan Søgaard Larsen er førstemand i Falck. Han fortæller om den delikate balance at drive virksomhed i krydsfeltet mellem offentlige og private interessenter i sundhedssektoren, der konstant er i politisk fokus. Søgaard Larsen vil dele ud af sine erfaringer med public affairs på allerøverste hylde, og fortælle om disciplinens store betydning, når man i en virksomhed som hans er dybt afhængig af den offentlige regulering indenfor sit område.
  v/ Allan Søgaard Larsen, CEO i Falck

  Megatrends og forventninger til fremtidens ejendomsmarked - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 9. marts 2016, 09.15 -12.00
  Megatrends er de store transformationer i tiden, som vi måske ikke rigtig lægger mærke til i opløbet. Jo bedre man forstår tidens megatrends, jo nemmere bliver det at navigere i takt med at forandringerne sker. Thomas Fokdal har lang erfaring som rådgiver for bl.a. Tivoli, NCC og Carlsberg By, og sætter scenen for nogle grundlæggende transformationer som vil få betydning for fremtidens ejendomsbranche.
  v/ Thomas Fokdal, Partner, Copenhagen Windows

  Fremtidens styringsparadigmer - Offentlig styring - Jylland
  Onsdag den 9. marts 2016, 09.15 -12.00
  Den offentlige sektor styres af en mængde styringsteknologier: Kontraktstyring, frit valg, fusioner, LEAN, organigrammer, hierarkier, kommissioner m.v. Bag disse styringsteknologier ligger der en række styringsparadigmer, dvs. grundlæggende opfattelser af, hvordan man bør styre, hvad det er vigtigt at styre på, hvad organisationer og mennesker er osv. osv. Netværkets facilitator Leon Lerborg giver sit bud på og lægger op til diskussion af, hvilke paradigmer der bliver dominerende i de kommende år.
  v/ Leon Lerborg, ledelsesrådgiver og Ph.d.-stipendiat ved CBS

  Status på PISA - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 10. marts 2016, 09.15 -12.00
  Hvad kan vi bruge PISA til set fra et uddannelsesfagligt, politisk og/eller pædagogisk perspektiv? Tidligere formand for PISA-konsortiet, professor i pædagogik Niels Egelund, giver en status på anvendeligheden af de omdiskuterede PISA-tests og forholdet til andre evalueringsværktøjer som f.eks. de nationale tests.
  v/ Niels Egelund, professor og centerdirektør ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

  Liberaliseringens pris og konsekvenser - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 10. marts 2016, 09.15 -12.00
  Uanset om det er på landevejen, på søen eller i luften er der et stigende pres på danske løn- og arbejdsvilkår i transportsektoren. Formand for Flyvebranchens Personale Union Thilde Waast lægger op til debat. I forbindelse med Ryanair-konflikten udtalte hun: "Selvom de konflikter, vi har set og ser i luftfarten, er meget forskellige, så er symptomerne alligevel udtryk for samme sygdom. Konflikterne handler om ræset mod bunden. De lave priser kan kun hentes hjem gennem nedskæringer i servicen og forringelser af de ansattes løn og arbejdsvilkår".
  v/ Thilde Waast, formand for Flyvebranchens Personale Union (FPU)

  En sammenhængende indsats på socialområdet - Socialpolitisk netværk
  Fredag den 11. marts 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan sikres sammenhængen for den udsatte borger, der møder et system, som er svært at overskue? Er der behov for, at der i højere grad skabes et system, der tager udgangspunkt i borgerens behov fremfor forvaltningens, og hvordan gør man i givet fald det? Vi har inviteret kontorchef for KL’s Center for Social og Sundhed Tina Wahl til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes, og hvilke tiltag der er nødvendige.
  v/ Tina Wahl, kontorchef for KL’s Center for Social og Sundhed

  En hjertesag - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 16. marts 2016, 09.15 -12.00
  Formanden for Hjerteforeningen har udtalt, at ansættelsen af en ny administrerende direktør vil komme til at betyde ændringer i Hjerteforeningens strategi: ”Vi øger vores strategiske ambitioner og hæver vores mål om øget vækst til gavn for hjertepatienterne." Den nye direktør sætter på dagens møde flere ord på, hvad det konkret betyder, og hvad der skal til for at lykkes med det i en sundhedssektor med kamp til stregen om midler og opmærksomhed.
  v/ Kim Høgh, administrerende direktør i Hjerteforeningen

  Kan den danske pensionsmodel overleve? - Finanssektornetværket
  Torsdag den 17. marts 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder fortæller om den udfordring, pensionskasserne har med at finde egnede investeringer ved de ekstremt lave renter. Bankreguleringerne gør det stadigt vanskeligere for bankerne at påtage sig langfristede risici, mens pensionskasserne viser interesse for at låne penge direkte ud til virksomheder. Hvad er investeringsstrategien i et lavrentemiljø, givet at pensionskasserne skal servicere deres garantier? Vil der fremover komme en arbejdsdeling, så bankerne koncentrerer sig om risikoformidling, mens pension og liv bliver de egentlige risikotagere?
  v/ Per Klitgård, administrerende direktør, Danica

  Jobcentrene – udskældt som samtalecirkus og paragrafryttere - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 30. marts 2016, 09.15 -12.00
  Medarbejderne på jobcentrene står forrest i mødet med arbejdsløse borgere langt fra arbejdsmarkedet. Men jobcentrene møder ofte hård kritik i pressen. Spænder politiske reformer og manglende tillid ben for den gode beskæftigelsesindsats? Eller hvad er grunden til kritikken? Administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, Birgitte Hansen, fortæller om kommunens strategi for at hjælpe byens borgere ud af arbejdsløshedskøen og ind som en fast del af arbejdsmarkedet.
  v/ Birgitte Hansen, adm. direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

  Integration i lokalsamfundet og civilsamfundets rolle - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 5. april 2016, 09.15 -12.00
  Er forenings Danmark svaret på den vellykkede integrationsproces, og er det de frivillige, der i sidste ende står med nøglen til den vellykkede integration? Og hvordan får vi engageret indvandrere og efterkommere i dansk foreningsliv? Vibe Klarup Voetmann, fmd. for Frivilligrådet, vil gennemgå de frivilliges rolle i integrationsarbejdet og fremlægge egne erfaringer med at engagere nydanskere i foreningslivet.
  v/ Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet

  Når kultur bliver forretning - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 11. april 2016, 09.15 -12.00
  Peter Aalbæk Jensen er dansk kulturlivs store provo-personlighed. Til daglig står ’Ålen’ i spidsen for Zentropa og har derfor stor erfaring med ledelse af et af landets førende film- og produktionsselskaber. Aalbæk vil fortælle om, hvordan Zentropa forsøger at samtænke kultur og forretning, samt hvilke fordele og ulemper der følger med denne hybrid.
  v/ Peter Aalbæk Jensen, filmproducent og medstifter af Zentropa

  Ret og pligt – eller rettidig omhu - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 12. april 2016, 09.15 -12.00
  Velfærdssamfundet er på vej til at falde fra hinanden, fordi vi er blevet mere solidariske med os selv frem for med de, der har det svært. Så kontant var meldingen fra professor i socialvidenskab Jørn Henrik Petersen, da han sidste år udgav bogen ”Pligt og ret - ret og pligt” om velfærdsstatens idégrundlag og historie. Han gæster netværket og lægger op til en debat om det menneskesyn, der gemmer sig bag de politiske reformer og velfærdssamfundets udvikling - eller afvikling.
  v/ Jørn Henrik Petersen, professor, dr.phil. et lic.oecon, Center for Velfærdsstatsforskning, Institut for Statskundskab, SDU

  Hvad ved vi om, hvordan pædagogisk ledelse virker? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Tirsdag den 12. april 2016, 09.15 -12.00
  Og hvordan omsættes denne viden til konkret politik i forskellige sammenhænge og hvorfor? I vor tids uddannelsesinstitutioner – ikke mindst efter gymnasie- og læreroverenskomster og i kølvandet af skolereform – stilles der store krav til god ledelse af uddannelsesinstitutioner. Men hvordan kan man karakterisere god pædagogisk ledelse? Hvilke krav stilles til den moderne pædagogiske leder?
  v/ Forsknings- og uddannelseschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College

  Balancen mellem familie- og arbejdsliv: ”Kan vi ikke gøre det lidt bedre?” - Familiepolitisk netværk
  Onsdag den 13. april 2016, 09.15 -12.00
  Bør arbejdsmarkedet i højere grad indrettes, så det tilpasses de moderne familiers betingelser, eller er det familiernes egne prioriteringer, der får balancen til at tippe? Vi inviterer til debat mellem repræsentanter for begge sider af arbejdsmarkedet. For skal der flere omsorgsdage, færre arbejdstimer og længere barsel til for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen? Skal arbejdstid i højere grad tilpasses livsfaser, og hvor stort et ansvar bør arbejdsmarkedets parter tage?
  v/ Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør, Dansk Erhverv og Jane Korczak, Næstformand i 3F

  Ambassadøren for det hele - Politisk kommunikation
  Onsdag den 13. april 2016, 09.15 -12.00
  Ambassadør Gifford var finansdirektør på præsident Obamas 2012 kampagne. Kampagnen indsamlede over 1 milliard dollar fra 4,4 millioner mennesker, og slog dermed alle tidligere rekorder. Samtidig blev antal likes for kampagnens Facebook-sider mere en fordoblet og antal Twitter-følgere tredoblet i løbet af kampagnen. Gifford har desuden en fortid som manuskriptforfatter i Hollywood og på John Kerrys præsidentkampagne. Gifford vil på dagens netværksmøde fortælle om, hvordan han bruger medierne i sin kommunikative indsats, og lægge op til debat.
  v/ Rufus Gifford, amerikansk ambassadør (ikke bekræftet)

  CO2-mål hos Mærsk: hvordan kan der sejles længere på literen? - Klima- og energipolitisk netværk
  Fredag den 15. april 2016, 09.15 -12.00
  2020-mål er ikke blot et politisk arbejdsredskab, der arbejdes henimod på Slotsholmen og i Christiansborgs forhandlingslokaler. På Esplanaden er der blevet sat 2020-mål for CO2-udslip, så Mærsk skal reducere brændstofforbruget med 60 pct. Vi har inviteret Global Head of Sustainability i Mærsk Line, Signe Bruun Jensen, til at gæste netværket til en debat om, hvilket ansvar virksomheder har i fremtidens klimastrategi, hvorfor Mærsk har lagt 2020-målene, og hvordan de vil nå i havn.
  v/ Signe Bruun Jensen, Global Head of Sustainability i Mærsk Line

  Landbrugets finanskrise - Finanssektornetværket
  Onsdag den 20. april 2016, 09.15 -12.00
  Et af de forhold, som for alvor skubber til de mindre bankers krise, er landbruget. Mange bedrifter slås stadig med lav solvens her syv år efter, at Finanskrisen ramte. Dagens oplægsholder har siden 2012 stået i spidsen for LFB’s arbejde med de mest nødlidende bedrifter og lægger op til debat om de vigtigste faktorer af betydning for landbrugets finansieringsmuligheder de kommende år - bytteforhold, handelskrise med Rusland, politiske rammevilkår og ikke mindst bedriftsledelse og økonomistyring.
  Jørgen Kristian Jensen, bestyrelsesformand, Landbrugets Finansieringsfond

  Budgetbissernes politiske rolle - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 27. april 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan er forholdet mellem embedsmænd og politikere under de årlige finanslovsforhandlinger? Sigge Winther Nielsen har som tidligere embedsmand i Finansministeriet og med sin gang på Christiansborg et dybdegående kendskab til netop denne relation. Han fortæller om, hvordan finansloven bliver til i spændingsfeltet mellem politiske ønsker og embedsværkets præferencer, og om hvordan man som ekstern aktør med fordel kan navigere i det spil. Desuden giver han sin analyse af, hvordan forhandlingerne om årets finanslov vil forløbe.
  v/ Sigge Winther Nielsen, politisk analytiker på Politiken

  Ledelse i sundhedssektoren - Sundhedspolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 27. april 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder blev i år udnævnt til administrerende direktør for Sygehus Lillebælt og har med sit store engagement i projekt ”Patienternes Sygehus” ydet en usædvanlig indsats for at gøre en hospitalsindlæggelse til en positiv oplevelse for patienterne. I sommer tiltrådte hun som formand for Kræftens Bekæmpelse. Og hun er i 2015 nomineret til den prestigefyldte pris ”Årets leder”.
  v/ adm. direktør Dorthe Gylling Crüger, Sygehus Lillebælt

  Klima- og energipolitisk debat - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 3. maj 2016, 09.15 -12.00
  Skal der overhovedet være plads til idealisme i den politiske debat om fremtidens klima? Eller skal vi bruge mere tid på grønne visioner fremfor grøn realisme? Ved dagens netværksmøde inviteres til debat mellem 4 markante klima- og energiordførere med 2 fra hver sin side af det politiske spektrum. Hvordan ser de klimapolitikkens fremtid, og hvor skal det politiske samarbejde om løsninger findes?
  v/ Lisbeth Bech Poulsen (SF), Ida Auken (RV), Thomas Danielsen (V) og Mikkel Dencker (DF)

  Ny skole - ny ledelse - Offentlig styring
  Torsdag den 12. maj 2016, 09.15 -12.00
  Anders Bondo Christensen kigger fremad: Hvordan vil de seneste overenskomster og skolereformen påvirke den fremtidige styring af folkeskolerne? Og så ser han tilbage på forrige års voldsomme konflikt mellem lærerne og Kommunernes Landsforening og det hæsblæsende forhandlingsforløb. Hvad fortryder han, og hvad gjorde han godt?
  v/ Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

  Den nye konkurrence på arbejdsmarkedet - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 18. maj 2016, 09.15 -12.00
  Når udlændinge indtager det danske arbejdsmarked, forvandler den politiske debat sig ofte til et spørgsmål om udvikling eller afvikling af det danske arbejdsmarked og velfærdssamfundet. Men er den billigere arbejdskraft fra udlandet udtryk for social dumping, velfærdsturisme eller grundsten for at sikre fremtidens vækst? Vi har inviteret to af de stærkeste stemmer i debatten, LO's formand Lizette Risgaard og underdirektør i DA Erik E. Simonsen, til at give deres bud på, hvad udviklingen kræver af handling fra virksomheder, myndigheder, politikere – og af deres egne organisationer.
  v/ Lizette Risgaard, Formand for LO og Erik E. Simonsen, underdirektør i DA

  Hvordan skabes byliv? - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 19. maj 2016, 09.15 -12.00
  Nye bydele skyder op mange steder i København og omegn, og fælles for dem er det centrale spørgsmål om, hvordan man får liv i dem. Kan byliv reelt planlægges på et tegnebræt? Hvordan sikrer man liv omkring nye bygninger? Og hvordan spiller forretningsliv sammen med skabelse og udviklingen af byliv?
  v/ Karen Nielsen, udviklingsdirektør, Steen & Strøm og Rikke Faaborg, udviklingschef, By & Havn

  Hvorfor er der brug for læringsreform og forandringsledelse i skolen? - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 23. maj 2016, 09.15 -12.00
  Skolereformen har sat skarpt fokus på skoleledelse. Hvad skal der til, for at alle børn bliver så dygtige som muligt uanset deres sociale baggrund? Hvordan gennemfører man store forandringer, som også er født i en konflikt med lærerne om deres arbejdsvilkår? Lederne skal sikre, at eleverne kommer godt i gang lige fra børnehaven. Og sørge for at de kommer godt videre, så de gennemfører en ungdomsuddannelse. Kan lederne det? Og er reformen svaret på de mål, politikerne har sat for fremtidens skole?
  v/ Claus Hjortdal, formand for skolelederforeningen

  Politisk kommunikation med erhvervsbriller - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  Som direktør for Falck Healthcare og tidligere spindoktor har Peter Goll stor erfaring med politisk kommunikation fra allerhøjeste niveau. Goll vil i dette oplæg dele ud af sine nyerhvervede erfaringer fra en større privat virksomhed. Hvor kan den politiske kommunikation lære af det private erhvervsliv, og hvori består de vigtigste forskelle?
  v/ Peter Goll, direktør i Falck Healthcare og tidl. særlig rådgiver for justitsminister Morten Bødskov

  Realkredittens aktuelle udfordringer - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  Bidragssatser, rentetilpasning, afdragsfrihed - dansk og international regulering af sektoren. Der er nok at tage fat på, når Realkreditrådets direktør på dagens møde fortæller om brancheforeningens aktuelle udfordringer, politiske interessevaretagelse og om, hvordan hun ser på fremtiden for den danske realkreditmodel.
  v/ Ane Arnth Jensen, direktør, Realkreditrådet

  Kvalitet i uddannelserne - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  EVA leverer viden, metoder og redskaber til kvalitetsudvikling indenfor dagtilbud, skole og uddannelser, som støtter institutionerne i arbejdet med kvalitetsudvikling, refleksion over egen praksis og brug af viden som grundlag for udvikling. EVA's direktør lægger på dagens møde op til debat om arbejdet med kvalitetsbegrebet i uddannelsessystemet.
  v/ Mikkel Harder, direktør, EVA

  Satspuljen: Er et opgør på vej? - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  I efteråret 2014 nedsatte Finansministeriet en taskforce, som skulle granske de over 800 projekter, satspuljen udgør. Et flertal i Folketinget meldte sig dengang klar til opgør med det omstridte puljesystem. Men hvad er status nu? Og hvordan bør fremtiden se ud for satspuljen? Vi har inviteret 4 markante politikere - 2 fra hver fløj - til debat.
  v/ Pernille Skipper (EL), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mai Mercado (K) og Jan E. Jørgensen (V)

  Når politisk interessevaretagelse lykkes - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  Der kan nogle gange være langt mellem lobbybøgernes læresætninger og den politiske verdens virkelighed. På dagens netværksmøde har vi inviteret to aktører, der på hver deres politiske områder har fået markante fingeraftryk på lovgivningen og den politiske debat. De vil fremlægge deres strategiske overvejelser, den konkrete udførelse og se tilbage på efterspillet af deres lobbyindsats.
  v/ John Wagner adm. direktør i De Samvirkende Købmænd, om planloven og adm. direktør Anders Kretzschmar i Apotekerforeningen om apotekerloven

  Når politisk interessevaretagelse lykkes - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  Der kan være langt mellem Public affairs-eksperter og lobbybøgernes læresætninger og store ord til den politiske verdens virkelighed. På dagens netværksmøde har vi derfor inviteret to markante aktører, der på hver deres politiske områder har fået markante fingeraftryk på lovgivningen og den politiske debat. De vil fremlægge deres strategiske overvejelser, den konkrete udførelse og se tilbage på efterspillet af deres lobbyindsats.
  v/ John Wagner adm. direktør i De Samvirkende Købmænd, om planloven og adm. direktør Anders Kretzschmar i Apotekerforeningen om apotekerloven

  Regeringens politik for modernisering af den offentlige sektor - Offentlig styring - Jylland
  Torsdag den 26. maj 2016, 09.15 -12.00
  Har regeringen en overordnet politik for moderniseringen af den offentlige sektor, og hvordan foregår samarbejdet - og diskussionerne - mellem de mange aktører og institutioner, der har en aktie i denne problemstilling? Vi spørger Marie Munk, der vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, der har til opgave at fastlægge de overordnede politikker for modernisering af den offentlige sektor. Her spænder opgaverne over kvalitet og styring til god ledelse, regelforenkling, afbureaukratisering og digitalisering.
  v/ Marie Munk, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen

  Debatten om daginstitutioner - Familiepolitisk netværk
  Tirsdag den 31. maj 2016, 09.15 -12.00
  Debatten om minimumsnormeringer og fortravlede pædagoger fylder med jævne mellemrum avisernes forsider. Men hvordan sikrer vi den bedste start for de mindste? Hvad er kvalitet, hvad findes der af evidens på dagtilbudsområdet, og hvordan kan vi sikre trivsel, udvikling og læring for både børn og pædagoger? Centerleder for det nyoprettede Center for Daginstitutionsforskning, Annegrethe Ahrenkiel, gæster netværket, fremlægger den nyeste forskning og giver sit bud på, hvordan den er anvendelig i dagligdagen.
  v/ Annegrethe Ahrenkiel, centerleder v. Center for Daginstitutionsforskning, RUC

  Sikkert og grønt fremad - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 31. maj 2016, 09.15 -12.00
  Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved at understøtte, at transportvirksomhederne er effektive, innovative, sikre og grønne. Trafikstyrelsens arbejdsopgaver er placeret mellem det politiske niveau i departementet og branchens virksomheder. Så hvad lægger styrelsen vægt på, for at samarbejdet med de mange interessenter udenfor ministeriet skal fungere optimalt? Og hvad er de mest aktuelle problemstillinger, og hvor ser direktøren de store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Carsten Falk Hansen, direktør, Trafikstyrelsen

  Radikalisering: Når børn af velfærdssamfundet bliver ekstremister - Integrationspolitisk netværk
  Onsdag den 1. juni 2016, 09.15 -12.00
  Hvad gør man, når unge født og opvokset i Danmark vender demokratiet ryggen og tager turen til Syriens kampzoner og hjem igen? Og hvem er disse unge mænd, der drømmer om kalifat frem for velfærdssamfund? Journalist og forfatter Jakob Sheikh gæster netværket og tegner et billede af de mennesker, der er født og vokset op i Danmark, men som tiltrækkes af ekstremismen.
  v/ Jakob Sheikh, Journalist på Politiken og forfatter til ”Danmarks børn i hellig krig”

  En guidet tur i regionens indre liv - Sundhedspolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 1. juni 2016, 09.15 -12.00
  De danske regioner står i en kattepine. På den ene side er der høje kvalitetskrav og på den anden side økonomisk smalhals. Samtidig dukker den politiske diskussion om en nedlæggelse af regionerne fortsat op med mellemrum. Regionsdirektøren i Region Midt giver sit syn på regionernes fremtidige rolle og giver en guidet tur i regionens indre liv. v/ regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Midt
  v/ regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Midt

  Sundhedsøkonomi – et politisk minefelt - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 8. juni 2016, 09.15 -12.00
  Jakob Kjellberg har i mange år været en af landets mest fremtrædende sundhedsøkonomer. Han fortæller om nogle af de seneste års mest banebrydende sundhedsøkonomiske forskningsresultater og løfter i den forbindelse sløret for sine egne og KORA’s aktuelle fokusområder. Den seneste økonomiaftale mellem staten og regionerne får sikkert også et par ord med på vejen.
  v/ Jakob Kjellberg, professor og programleder for Sundhed i KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

  Byudvikling set fra vandet - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 9. juni 2016, 09.15 -12.00
  Netværkets facilitator Jens Kramer Mikkelsen tager medlemmerne på en sejltur rundt i Københavns Havn og beretter om beslutningsprocesserne bag nogle af de udviklingsprojekter, der er i støbeskeen, og som bidrager til den usædvanlige forvandling, havnen har gennemgået, siden de første industrigrunde blev genanvendt til nye og mere tidssvarende formål. Opsamlingssted: IDA mødecenter.
  v/ Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør for By & Havn

  Ministerens visioner - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 25. august 2016, 09.15 -12.00
  Hvad er status på beskæftigelsespolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle arbejdsmarkedsområde. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens beskæftigelsespolitik, hvad er status efter det første år og hvad skal i fokus i den kommende tid?
  v/ Jørn Neergaard Larsen, Beskæftigelsesminister (V)

  En effektiv tovtrækker - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 30. august 2016, 09.15 -12.00
  Dansk Folkeparti udgør hjørnestenen i Lars Løkkes Rasmussens parlamentariske grundlag. En position som giver partiet stor indflydelse på finansloven. Partiets leder, Kristian Thulesen Dahl, har utallige finanslovsforhandlinger på sit CV. I dette oplæg deler han ud af sine erfaringer med finansloven. Ikke mindst hvordan man trækker den i sin egen retning. Og så zoomer Thulesen Dahl ud og giver sin vurdering af, hvad der er godt og skidt ved Danmarks organisering af finanslovsprocessen.
  V/ Kristian Thulesen Dahl, partileder for Dansk Folkeparti.

  Europæisk energiunion og energisikkerhed - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 31. august 2016, 09.15 -12.00
  Kan EU gennem skabelsen af en Energiunion levere billigere, stabil og renere energi? Og er udsigten til et indre energimarked med mindre import fra Rusland nok til sikre den fornødne politiske vilje? På dagens netværksmøde gæster tidligere Klima- og Energiminister samt Udenrigsminister, Martin Lidegaard, med hans vurdering af den nuværende status på Energiunionen, samt de konsekvenser et indre energimarked kan have for en samlet europæisk sikkerhed-, klima- og energipolitik.
  v/ Martin Lidegaard (R), fhv. Klima- og Energiminister og Udenrigsminister

  Hvilke kommuner styrer bedst? - Offentlig styring - Jylland
  Onsdag den 31. august 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder lægger op til debat om nogle af de seneste års mest banebrydende forskningsresultater omkring kommuners og regioners opgaveløsning og økonomistyring og løfter i den forbindelse sløret for sine egne og KORA’s aktuelle fokusområder. Den seneste økonomiaftale mellem staten og kommunerne får sikkert også et par ord med på vejen.
  v/ Analyse- og forskningschef, cand.scient.pol. Peter Holdt-Olesen, KORAs afdeling for økonomi og benchmarking

  I hjertet af Europa - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 1. september 2016, 09.15 -12.00
  I dag bliver en stadig større del af de politiske beslutninger truffet i Bruxelles. Den belgiske hovedstad er derfor en helt central arena for moderne interessevaretagelse. Morten Boje Hviid har som Head of EU Affairs for British American Tobacco været en central spiller i denne lobbykamp. Han fortæller her om de særlige muligheder og begrænsninger for interessevaretagelse i Europas hjerte.
  V/ Morten Boje Hviid, Head of EU Affairs for British American Tobacco og tidl. personlig rådgiver for Mogens Lykketoft og Helle Thorning-Schmidt.

  Når arbejdsmarkedet skaber integration - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  I de seneste årtier er integrationen af ikke-vestlige flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet ikke imponerende. Men hvad skal der til for at få flere ikke-vestlige flygtninge og indvandrere i job? Vi inviterer Direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Kasper Højvang Kyed, til oplæg og debat muligheder og begrænsninger på arbejdsmarkedet for udlændinge.
  v/ Kasper Højvang Kyed, Direktør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

  Sundhedspolitisk debat - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til debat om aktuel sundhedspolitik med ordførerne fra Folketingets tre største partier. Hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til sundhedsstoffet, og hvor er der en fælles vilje til reformer?
  v/ Liselott Blixt (DF), Flemming Møller Mortensen (S), og Jane Heitmann (V)

  Departementschefen, der tænker ud af boksen på socialområdet - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  Sophus Garfiel bliver kaldt en ”fritænkende” departementschef af den nye Socialminister, Karen Ellemann. Men hvordan mener han, at socialområdet skal styres, og hvad er de kommende udfordringer? Sophus Garfiel gæster netværket og tager debatten med netværkets medlemmer om fremtidens socialpolitik og de tungeste temaer inden for sektoren. Han vil samtidig introducere arbejdet med evidens og dataindsamling, som ministeriets nye afdeling ”Analyse og Datastrategi” skal spille ind med, når der politikudvikles på socialområdet.
  v/ Sophus Garfiel, Departementschef i Social- og Indenrigsministeriet

  Rammevilkår for finanssektoren - Finanssektornetværket
  Onsdag den 7. september 2016, 09.15 -12.00
  Det finansielle område i Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Ministeriets finansdirektør giver på dagens møde i overskriftsform en aktuel status på reguleringen af finanssektoren - nationalt som internationalt - og lægger op til debat: hvad er status på de seneste politiske tiltag, og hvilke nye initiativer er i støbeskeen.
  Steen Lohmann Poulsen, finansdirektør, Erhvervs- og Vækstministeriet

  Hvordan kan vi redde de udsatte børn? - Familiepolitisk netværk
  Onsdag den 7. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan bærer man sig ad, når man skal tale og kæmpe for de yngste og mest sårbare stemmer i det danske samfund? Jonas Keiding Lindholm er generalsekretær i Red Barnet og bliver omtalt som både nødhjælpsveteran og dagsordenssættende kommunikatør. Han gæster netværket for at give sine bud på, hvordan man skaber taletid, opmærksomhed og forandring for de børn, der mangler både omsorg og en konkret politisk indsats.
  v/ Jonas Keiding Lindholm, Generalsekretær i Red Barnet

  Landsbydjøffer - Offentlig styring
  Torsdag den 8. september 2016, 09.15 -12.00
  Det er tidens tand at flytte offentlige opgaver fra by til land. Styrelseschefen i Ankestyrelsen Thorkil Juul evaluerer i dette oplæg regeringens beslutning om at rykke en række statslige styrelser ud af København. Hvad er Ankestyrelsens erfaringer med flytningen, hvilke udfordringer har det skabt – og har der været nogen fordele set fra embedsmandens stol?
  V/ Thorkil Juul, styrelseschef i Ankestyrelsen

  Aktuel undervisningspolitik i perspektiv - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Mandag den 12. september 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder fortæller om de mest aktuelle temaer for diskussionerne i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og sætter dem i perspektiv af sin lange karriere – som skolelærer, som formand for ”skolelærernes parti”, og som minister i skiftende SR-regeringer.
  v/ Fhv. minister, MF Marianne Jelved (R)

  Sundhedspolitik set fra patientens synsvinkel - Sundhedspolitisk netværk - Jylland
  Mandag den 12. september 2016, 09.15 -12.00
  Dansk sundhedspolitik bliver til i et mix af stærke interesser, hvor en lang række organisationer (patientorganisationer, faglige organisationer, brancheorganisationer etc.) står i kø for at få indflydelse. Direktøren i landets måske stærkeste patientorganisation lægger på dette møde op til debat om de mest presserende udfordringer i sundhedssektoren set fra patientens synsvinkel, og om hvordan man som interesseorganisationen i sundhedssektoren får mest ud af sin politiske indsats.
  v/ Leif Vestergaard Pedersen, direktør, Kræftens Bekæmpelse

  Indvandrere i det danske uddannelsessystem - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 14. september 2016, 09.15 -12.00
  Der er mange holdninger og forslag til, hvordan indvandrere og uddannelse bliver en succesfuld kombination, og med det stigende flygtningepres skal uddannelsessektoren og kommunerne i endnu højere grad forholde sig til, hvordan der sikres uddannelsesmuligheder til de nye borgere. Men hvad ved vi om, hvad der faktisk virker, når det kommer til integration af indvandrere i det danske uddannelsessystem, og hvorfor er det så svært bl.a. at få taget i de nydanske drenge? Forskningschef i SFI, Torben Tranæs, fortæller om den nyeste viden og redegør for rammebetingelser og mulige politikker som påvirker integrationen, baseret på de danske erfaringer gennem de sidste 20 år.
  v/ Torben Tranæs, forskningschef, SFI (ikke bekræftet)

  Realdania: livskvalitet for alle gennem det byggede miljø - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 14. september 2016, 09.15 -12.00
  Realdania er en af Danmarks største pengetanke. Den velgørende forening har i sin 15-årige levetid uddelt knap 16 milliarder kr. til over 2.800 projekter med det erklærede formål at øge livskvaliteten i byer og bygninger i Danmark. Hvordan er Realdania med til at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, og hvad lægger Realdania særlig vægt på, når der skal sættes nye projekter i søen?
  v/ Jesper Nygård, Administrerende Direktør, Realdania

  Staten elsker penalhuspiger og feminister - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 15. september 2016, 09.15 -12.00
  ”Dansk litteratur lider under kvindelige forfatteres dominans”. Sådan lød titlen på et indlæg i Weekendavisen, hvor forsker Mette Pedersen Høeg for alvor skabte furore i kulturdanmark. Høeg forholder sig kritisk til moderne dansk litteratur. Især fordi mange kvindelige forfattere har snablen dybt nede i kulturkasserne, når de indtager roller som den indadvendt penalhuspige eller frembrusende feminist. Høeg kobler i dette oplæg sin egen forskning om samtidslitteratur med en krads kritik af kulturlivets kæledækker.
  V/ Mette Pedersen Høeg, ph.d-studerende ved Københavns Universitet og Fulbright Scholar ved UC Berkeley

  I komikkens skær - Politisk kommunikation
  Onsdag den 21. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan ser en udefrakommende egentlig på vores daglige anvendelse af politisk kommunikation? Komiker Sebastian Dorset følger den politiske debat tæt – men i passende afstand til Christiansborg. I dette oplæg giver han et humoristisk indspark, der kan pirke til vores traditionelle måde at arbejde med politiske kampagner.
  V/ Sebastian Dorset, komiker og foredragsholder.

  Forhandlingen i Den Røde Bygning - Finanspolitisk netværk
  Mandag den 26. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvem står med de stærkeste kort på hånden? Og hvem kan se frem til at få sit tydelige aftryk på Finansloven? Tidligere minister og partileder for De Konservative Hans Engell tager et kig i krystalkuglen og giver sin analyse af de igangværende forhandlinger om finansloven. Engell inddrager samtidig sin store historiske viden, så der bliver tid til indsidertips og røverhistorier fra dramatiske forhandlinger i Den Røde Bygning.
  V/ Hans Engell, politisk kommentator på Ekstrabladet og tidl. minister og leder af Det Konservative Folkeparti.

  Kan Danmark blive fossilfri i 2050? - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 4. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Er det muligt, at skabe en sammenhængende og fossilfrit energisystem i Danmark indenfor de næste 35 år? Eller at ændre København til en CO2-neutral by om 10 år? Begge dele kan lade sig gøre uden at bringe landet ud i økonomiske vanskeligheder, mener professor Brian Vad Mathiesen. På dagens netværksmøde fremlægger han de fremtidsscenarier, der kan bruges til at skabe grundlag for de politiske valg på klima- og energiområdet.
  v/ Brian Vad Mathiesen, professor ved Aalborg Universitets Institut for Planlægning.

  Flygtninge- og migrantudfordringen - Offentlig styring - Jylland
  Tirsdag den 4. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Kommunalt oprettede asylcentre i kommuner som Jammerbugt, Thisted og Langeland har de seneste år fået mange rosende ord med på vejen som en vej til god integration og som en katalysator for udvikling i yderområderne. Vi inviterer en borgmester og en forsker til diskussion af erfaringerne i den forbindelse og til at lægge op til debat om nye styringsudfordringer som følge af de mange udlændinge, der kommer til landet i disse år.
  v/ Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune og postdoc Zachary Whyte, Antropologisk Institut, Københavns Universitet

  Fornuftægteskab, en lang forlovelse eller ægte kærlighed: Fremtidens samarbejde for LO og FTF - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Ved kongresserne i efteråret 2015 var hovedorganisationernes fremtid på dagsordenen hos både LO og FTF og i begge lejre blev der givet grønt lys til, at man skulle fortsætte med fusionsarbejdet. Hvad er status i efteråret 2016, hvad kan medlemmerne forvente, og hvad er visionerne bag fusionen? Bente Sorgenfrey gæster netværket for at komme med sin vurdering og tager debatten om fordele og faldgrupper ved fusionen med netværkets medlemmer.
  v. Bente Sorgenfrey, Formand for FTF

  Branding og public affairs - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Virksomheders evne til at påvirke politikerne afhænger i høj grad af et stærkt brand. Derfor er det helt centralt at samtænke brand og interessevaretagelse. Hos Dong Energy er det Filip Engel, som står i spidsen for denne opgave. Han fortæller i dette oplæg, hvordan den allestedsnærværende DONG-sag udfordrer organisationens arbejde med at påvirke samfundsdebatten. Ikke mindst fordi DONGs brand har fået en ordentlig rutsjetur. Engel beretter her hvordan DONG forsøger at komme på benene igen ved at benytte brand-vejen.
  V/ Filip Engel, Head of Stakeholder Relations hos Dong Energy

  Hvad ved vi egentlig? Best practice i integrationsindsatsen - Integrationspolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Når integrationsdebatten med jævne mellemrum raser, kan det være svært at skille fakta fra mere eller mindre løse politiske påstande. Hvad ved vi om, hvad der faktisk virker, når det kommer til integration af indvandrere i Danmark? Og hvad består integrationsudfordringen af for et velfærdssamfund som det danske – hvorfor er det så svært for os? Forskningschef i SFI, Torben Tranæs, fortæller om den nyeste viden om integration af indvandrere i Danmark. Han redegør for de rammebetingelser og mulige politikker som påvirker integrationen, baseret på de danske erfaringer gennem de sidste 20 år.
  v/ Torben Tranæs, forskningschef, SFI

  Personlige og politiske tanker om sundhedssektoren - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Sundhedssektoren har altid stået højt på den politiske dagsorden. Dagens oplægsholder er en af de politikere, der har haft størst indflydelse på de sundhedspolitiske prioriteringer gennem de sidste 10 år. Han giver sit personlige bud på skismaer, muligheder og løsninger på fremtidens udfordringer i sundhedssektoren.
  v/ Bent Hansen (S), formand for Danske regioner, regionsrådsformand

  Evidens i forvaltningen - Offentlig styring
  Torsdag den 6. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Efter Knud Aarup smækkede med døren, har Birgitte Anker overtaget jobbet som direktør for Socialstyrelsen. Med en fortid i Finansministeriet er den nye direktør stærkt forankret på Slotsholmen. Og det får hun brug for. Anker skal nemlig forhindre, at nye møgsager lammer styrelsens arbejde. I dette oplæg giver hun et indblik fremtidsplanerne for Socialstyrelsen, herunder mulighederne for at anvende evidens fra forskningsverden i den offentlige sektor.
  V/ Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen

  At være interesseorganisation i den sociale sektor - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 12. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Med ca. 700.000 medlemmer og 15.000 frivillige er Ældre Sagen Danmarks største enkeltstående forening. Hvordan driver man en så stor organisation på socialområdet? På dagens møde gæster direktør i Ældresagen, Bjarne Hastrup, netværket og fortæller om, hvilke særlige dynamikker som eksisterer for interesseorganisationer på socialområdet. Og hvad er, ifølge Ældre Sagen, de problemstillinger, som befinder højest på den socialpolitiske dagsordenen i øjeblikket?
  v/ Bjarne Hastrup, Direktør for Ældre Sagen

  Bygge- og boliginvesteringer i København - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 12. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Interessen for internationale investeringer i København er rekordstor. Claus Lønborg besøger netværket og fortæller om Copenhagen Capacity's arbejde med at markedsføre hovedstaden internationalt. Vi beder ham give sit bud på, hvad der skal til for, at København kan tiltrække yderligere udenlandske investeringer og virksomheder, der gavner bygge- og boligbranchen.
  v/ Claus Lønborg, CEO, Copenhagen Capacity

  Chefen for det hele - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 13. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Michael Christiansen sidder for bordenden, når kursen for Danmarks største medievirksomhed skal udstikkes. Med sin fortid i Det Kongelige Teater og på Slotsholmen vil han give sit syn på udfordringerne for dansk kulturpolitik i almindelighed og public service i særdeleshed: Hvor stor er DR’s kulturelle betydning egentligt - og hvad er fremtidsudsigterne for Danmarks medieflagskib?
  v/ Michael Christiansen, bestyrelsesformand for Danmarks Radio

  Inklusion: Er der plads til alle børn - og bliver alle børn så dygtige som de kan? - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 14. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Inklusion handler om, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet og lære og udvikle sig mest muligt. Men i den offentlige debat er inklusion reduceret til at handle om nogle særlige "inklusionsbørn", som angiveligt er roden til alt ondt i folkeskolen. Men hvad er status på en af skolens helt store udfordringer? Og hvad er perspektiverne for et barn, som ikke lige falder indenfor den aktuelle definition af normal-området?
  v/ Agi Csonka, formand for Rådet for børns læring, direktør for SFI og tidligere direktør i EVA

  Hvad er en boble? - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 25. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Carlsbergfondet har for nylig bevilget 14,4 millioner kroner til et nyt Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved KU. Aktiviteterne i CIBS er baseret på original, nytænkende interdisciplinær grundforskning. Centerlederen fortæller på mødet om anvendelsesperspektiverne i centerets forskning – særligt i relation til bobler i den finansielle sektor.
  v/ professor Vincent F. Hendricks, Københavns Universitet

  Medialiseret familieliv - Familiepolitisk netværk
  Tirsdag den 25. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Børn og unge bruger medier over alt og har konstant adgang til tv, film og sociale medier. Men hvordan sikrer vi kvalitet, og hvad betyder det egentlig? På dagens møde diskuterer Morten Skov Hansen, kanalredaktør på DR Ramasjang og DR ULTRA, muligheder og farezoner ved børn og unges medieforbrug og mediernes eget ansvar. For hvor stor en effekt har medier på børns opfattelse af dem selv, deres familie og samfundet, og hvor meget skal de voksne blande sig?
  v. Morten Skov Hansen, Kanalredaktør på DR Ramasjang og DR ULTRA

  Transportpolitisk interessevaretagelse i praksis - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 26. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer direktøren for en central transportpolitisk erhvervsorganisation til at holde oplæg om sit syn på politisk interessevaretagelse i praksis. Hvad er Danske Havnes vigtigste politiske målsætninger? Hvordan sikrer organisationen sig indflydelse på den førte politik? Hvordan samarbejder organisationen med andre aktører? Hvad er de praktiske do’s and don’ts?
  v/ Gitte Lillelund Bech, direktør, Danske Havne

  Kan medicinen blive for dyr? - Sundhedspolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 27. oktober 2016, 09.15 -12.00
  I dag gør man det ikke i Danmark. Men det bliver nødvendigt i fremtiden: At afvise lægemidler på grund af prisen. Sådan har forudsigelsen lydt fra Steen Werner Hansen, formanden for Koordinationsrådet for Ibrugtagningen af ny Sygehusmedicin (KRIS). Rådet blev nedsat i 2012 og afgør, hvilke nye medicintyper lægerne fortrinsvis skal bruge i det offentlige sundhedsvæsen. På dagens møde uddyber han sit synspunkt, lægger op til debat og fortæller om KRIS’ arbejde og samarbejde med de mange interessenter i sundhedssektoren.
  v/ Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev Hospital og formand for KRIS - Koordinationsrådet for ibrugtagningen af ny sygehusmedicin

  Fremtidens Professionshøjskole - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 3. november 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder lægger op til debat om professionshøjskolernes rolle i forhold til de andre store ”blokke” i uddannelsessektoren: gymnasierne (som aftager af studenter), folkeskolen (som ansvarlig for læreruddannelsen) og universiteterne (som konkurrent og del af fødekæden) herunder betydningen af professionshøjskolernes nye placering under Uddannelsesministeriet.
  v/ Rektor Harald Mikkelsen, formand for Danske Professionshøjskoler

  For travl til implementering? - Offentlig styring
  Torsdag den 3. november 2016, 09.15 -12.00
  Folkeskolereformen blev gennemført under stort ståhej. Her to år efter indførslen møder vi den ansvarlige departementschef. Jesper Fisker leverer i dette oplæg et statustjek på reformen: Hvad gik godt og skidt i styringen af processen, og hvordan skaber det offentlige en kultur med fokus på implementering, når tv-kameraerne er slukket, og politikerne finder på ny lovgivning?
  V/ Jesper Fisker, departementschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Fra ambassadør til lobbyist - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 8. november 2016, 09.15 -12.00
  Interessevaretagelse er kerneopgaven både indenfor public affairs og i diplomatiet. Anne H. Steffensen har haft en lang og flot karriere i den danske udenrigstjeneste blandet andet som ambassadør i London. I dag er hun imidlertid generaldirektør for Danmarks Rederiforening og varetager nu interesserne for Danmarks største eksportindustri. Steffensen beskriver i dette oplæg sit særlige lobbyarbejde for ”Det Blå Danmark”. Og så giver hun et indblik i, hvilke tricks fra diplomatiet man kan benytte i sin public affairs-indsats.
  V/ Anne H. Steffensen, Generaldirektør og CEO for Danmarks Rederiforening og tidl. ambassadør i London

  Det primære sundhedsvæsen - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 10. november 2016, 09.15 -12.00
  En fremtidig effektiv ressourceudnyttelse på sundhedsområdet kræver et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Som led i kommuneaftalerne for 2015 blev det aftalt, at KL, Regeringen og Danske Regioner skulle udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen. Hvad er status for arbejdet? Hvad er KL’s bud på løsninger, der kan forbedre samarbejdet og øge kvaliteten i de nære sundhedstilbud. KL’s sundhedspolitiske chef lægger op til diskussion og erfaringsudveksling om bl.a. finansieringsmodeller, risiko for kassetænkning, kommunernes rolle i kroniske sygdomsforløb, bedre data på det kommunale sundhedsområde og ventetider til genoptræning.
  v/ Christian Harsløf, sundhedspolitisk chef i KL

  Hvorfor har Radio24syv succes? - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 10. november 2016, 09.15 -12.00
  Taleradio er blevet hot. Og Radio24syv har nu for alvor fået vind i sejlene. Men hvad ligger egentlig bag deres succes? Programchef Mads Brügger giver i dette oplæg et indblik i, hvordan radiostationen gennem nytænkning af arbejdsprocesser skaber anderledes radio til lytterne.
  V/ Mads Brügger, programchef på Radio24syv

  Ny planlov - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 16. november 2016, 09.15 -12.00
  Vi har inviteret erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til en formiddag om den højaktuelle planlov. Hvad er ministerens visioner for en ny planlov på det bygge- og boligpolitiske område?
  v/ Troels Lund Poulsen (V), Erhvervs- og Vækstminister (ikke endelig bekræftet)

  Erhvervsuddannelser. Kan Danmark bygges uden hænder? - Uddannelsespolitisk netværk
  Torsdag den 17. november 2016, 09.15 -12.00
  I Mattias Tesfayes bog ”Kloge hænder” sætter en VVS-faglærer sagen på spidsen: ”Mit fag er ved at uddø. Og hvis det gør, må I lære at skide i skoven”. Siden er der vedtaget en reform af erhvervsuddannelserne, som skal få flere til at søge mod en fremtid som industritekniker, social- og sundhedsassistent, tømrer eller en helt fjerde erhvervsuddannelse. Vil reformen sikre at der ikke kommer til at mangle erhvervsrettede kompetencer i fremtiden? Og hvad er perspektivet i Danmark som produktionsland, når få vil producere og flere vil symbolanalysere?
  v/Lars Goldschmidt, tidl. direktør i DI, selvstændig konsulent, og sidder i flere uddannelsesinstitutioners bestyrelser mv.

  Præsidentens mænd - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 22. november 2016, 09.15 -12.00
  Amerika er ofte først ude af startblokken. Især når det gælder nye kampagnetiltag. Torsten Jansen er direktør for kommunikationsbureauet LEAD og tidligere udenlandschef for DR og topembedsmand på ambassaden i Washington. Jansen vil umiddelbart efter det amerikanske præsidentvalg give sin beretning om tilstanden på den anden side af Atlanten. Dernæst udpege de mest spændende kampagnefolk, som man skal følge i fremtiden. Og endelig indramme hvilke anderledes kampagneformer der kom i spil ved dette valg.
  V/ Torsten Stiig Jansen, partner og direktør i kommunikationsbureauet LEAD og tidl. afdelingschef på den danske ambassade i Washington DC samt USA-korrespondent for DR

  Asyl eller kaos: Flygtningestrømmen i Europa - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Flygtningekrisen i Europa synes at skifte time for time. Hvad er status for det fælles europæiske samarbejde om løsninger og hvordan spiller Danmark sin rolle? Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, gæster netværket og giver sin vurdering af situationen i nærområderne, i Europa og ikke mindst i Danmark.
  v/ Andreas Kamm, Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp

  Fremtidens digitalisering af finanssektoren - Finanssektornetværket
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Finanssektoren er en af de sektorer, der har haft størst gevinster ved digitaliseringen i form af effektivisering og produktudvikling. Men hvad bringer fremtiden for kunderne? Hvor er de ny muligheder og udfordringer? En af landets førende forskere i området lægger op til debat om digitaliseringens konsekvenser for forretningsmodellerne.
  v/ Professor og institutleder på Institut for IT-ledelse Jan Damsgaard, CBS

  Drivkræfter og begrænsninger for transportpolitikken - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Direktøren for DTU Transport holder oplæg om nogle af den seneste tids mest bemærkelsesværdige transportøkonomiske forskningsresultater og deres policy-implikationer, samt hans egne og DTU’s aktuelle fokusområder. Samtidig får vi en status for arbejdet med Landstrafikmodellen.
  v/ Niels Buus Kristensen, institutdirektør, DTU Transport

  Forholdet mellem politikere og embedsmænd - Offentlig styring - Jylland
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Kommunaldirektørforeningen har i sit nye arbejdsprogram fokus på tre hovedopgaver: Forvaltningspolitik, lederpolitik og produktivitet/digitalisering. Formanden for foreningen holder oplæg og lægger op til debat om de mest presserende styringsudfordringer set fra direktionsgangene i landets kommuner.
  v/ Henrik Kolind, kommunaldirektør Roskilde Kommune, formand for KOMDIR

  Når matematik bliver politik - Finanspolitisk netværk
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene - så kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til debat om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen?
  V/ Lars Andersen direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Morten Holm kontorchef hos De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen cheføkonom og vicedirektør i CEPOS.

  Når matematik bliver politik - Netværk: Public Affairs
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene - så kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til debat om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen?
  V/ Lars Andersen direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Morten Holm kontorchef hos De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen cheføkonom og vicedirektør i CEPOS.

  Når matematik bliver politik - Offentlig styring
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene - så kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til debat om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen? BEMÆRK: Bonusmøde i fællesskab med Finanspolitisk netværk og Netværk public affairs
  v/ Lars Andersen direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Morten Holm kontorchef hos De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen cheføkonom og vicedirektør i CEPOS

  Mobilitet og negativ social arv - påstande og viden - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 29. november 2016, 09.15 -12.00
  Danmark er ifølge OECD et af de dårligste lande til at bryde negativ social arv. Hvorfor er velfærdssamfundets varme hænder ikke nok til for alvor at skabe større mobilitet? Har vi stirret os blinde på påstande om, hvordan man bryder den negative sociale arv, som ikke holder vand? Niels Ploug er afdelingsdirektør i Danmarks Statistik og tidl. forskningschef i SFI. På dagens netværksmøde gennemgår han de mest centrale pointer fra sin forskning og tager debatten om den førte socialpolitiks duelighed.
  v/ Niels Ploug, Afdelingsdirektør i Danmarks Statistik og fhv. forskningschef hos SFI

  Medicinalindustriens rolle i sundhedsforskning og patientbehandling - Sundhedspolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 30. november 2016, 09.15 -12.00
  The Cochrane Collaboration er et netværk af omkring 30.000 forskere og andre, som ønsker at fremme uafhængighed af kommercielle interesser og andre interessekonflikter i såvel forskning som patientbehandling. Dagens oplægsholder, en af initiativtagerne til netværket, er en af Danmarks mest anerkendte kliniske forskere og et velkendt navn i debatten om skævheder i forskningen både i Danmark og internationalt.
  v/ Professor, direktør Peter Gøtzsche, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet

  Det rummelige arbejdsmarked – hvornår yder man efter evne? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 30. november 2016, 09.15 -12.00
  Overgangen fra offentlig forsørgelse til inddragelse på arbejdsmarkedet bliver ofte set som et værktøj for integrationen, for at mindske marginaliseringen af udsatte grupper og som nødvendigt på grund af fremtidens mangel på arbejdskraft. De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet har samtidigt haft et fokus på at øge arbejdsudbuddet. Men hvem skal, og hvordan kan man skabe et mere rummeligt arbejdsmarked? Hvad er succeskriterierne, og hvad er de største udfordringer? Henning Jørgensen, Arbejdsmarkedsforsker fra AAU, kommer med sine bud på redskaber, muligheder og ansvar.
  v. Henning Jørgensen, Arbejdsmarkedsforsker og professor v. Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA, Aalborg Universitet

  Forvaltning af familier - Familiepolitisk netværk
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Når familier går i stykker, er efterspillet ikke altid kønt, når der skal findes enighed om retten til børnene, skilsmisseparirene og pengene. Her træder Statsforvaltningen ofte ind og behandler konfliktfyldte sager på det familieretlige område. Men Statsforvaltningen er også en aktiv medspiller, når Regeringens familiepolitiske visioner skal udføres i praksis. På dagens møde gæster Bente Koudal Sørensen, afdelingschef i Statsforvaltningen, netværket, og indvier medlemmerne i det familieretlige maskinrum.
  v/ Bente Koudal Sørensen, afdelingschef i Statsforvaltningens hovedkontor, det familieretlige område

  Uddannelsesledelse - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Er der særlige udfordringer for ledere i uddannelsessektoren i forhold til ledere i andre sektorer i samfundet? Hvis det er tilfældet, hvad er de så? Ole Steen Andersen - landet nok førende ekspert i uddannelsesledelse - lægger op til debat og erfaringsudveksling blandt netværkets medlemmer på baggrund af sine mange års erfaring som rådgiver og foredragsholder om lederudvikling, forandringsledelse og organisationsudvikling i forsknings- og uddannelsesmiljøer.
  v/ Partner Ole Steen Andersen, Implement A/S (ikke bekræftet)

  Er gode klimaråd dyre? - Klima- og energipolitisk netværk
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Tempoet skal helt i vejret, hvis Danmark skal have en chance for at nå de tidligere opsatte energipolitiske mål. Sådan er vurderingen fra Klimarådets formand og professor i økonomi, Peter Birch Sørensen. Men hvad er status nu? Hvad betyder regeringens klima- og energipolitik for fremtidens muligheder på området? Er de grønne og energibesparende investeringer en god forretning på kort og lang sigt – eller koster de for mange penge og arbejdspladser?
  v/ Peter Birch Sørensen, Formand for Klimarådet, Professor i økonomi, KU, samt tidl. overvismand og fmd. for Produktivitetskommissionen.

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: