• Se alle

  Danmark digitaliseres - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 27. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvad har vi lært af digitaliseringsbølgen, og hvor er vi på vej hen? Arbejdet med en ny offentlig digitaliseringsstrategi er i gang, og som så mange andre politiske områder får området sine egne 2020-mål. Men hvordan skal digitalisering fremadrettet skabe værdi for borgere og virksomheder, og hvilken rolle spiller digitaliseringen, når den offentlige sektor skal fornyes og moderniseres? Er de stærkeste drivkræfter modernisering og innovation af velfærdsstaten - eller besparelser?
  v/ Nina Husfeldt Clasen, kontorchef i Sekretariatet for digitaliseringsstrategien, Digitaliseringsstyrelsen

  Flygtninge- og migrantudfordringen - Offentlig styring - Jylland
  Tirsdag den 4. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Kommunalt oprettede asylcentre i kommuner som Jammerbugt, Thisted og Langeland har de seneste år fået mange rosende ord med på vejen som en vej til god integration og som en katalysator for udvikling i yderområderne. Vi inviterer en borgmester og en forsker til diskussion af de kommunale asylcentres rolle. Hvad har vi gjort os af erfaringer indtil videre? Og hvilke styringsudfordringer møder vi som følge af de mange udlændinge, der kommer til landet i disse år?
  v/ Mogens Gade (V), borgmester, Jammerbugt Kommune og Zachary Whyte, postdoc, Antropologisk Institut, Københavns Universitet

  Kan Danmark blive fossilfri i 2050? - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 4. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Er det muligt, at skabe en sammenhængende og fossilfrit energisystem i Danmark indenfor de næste 35 år, eller at ændre København til en CO2-neutral by om 10 år? Begge dele kan lade sig gøre uden at bringe landet ud i økonomiske vanskeligheder, mener professor Brian Vad Mathiesen. På dagens netværksmøde fremlægger han de fremtidsscenarier, der kan bruges til at skabe grundlag for de politiske valg på klima- og energiområdet.
  v/ Brian Vad Mathiesen, professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

  Branding og public affairs - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Virksomheders evne til at påvirke politikerne afhænger i høj grad af et stærkt brand. Derfor er det helt centralt at samtænke brand og interessevaretagelse. Hos Dong Energy er det Filip Engel, som står i spidsen for denne opgave. Han fortæller på dagens møde, hvordan opmærksomheden omkring salget af DONG-aktier og børsnoteringen udfordrer organisationens arbejde med at påvirke samfundsdebatten. Ikke mindst fordi DONGs brand har fået en ordentlig rutsjetur. Engel beretter her, hvordan DONG forsøger at komme på benene igen ved at benytte branding-vejen.
  v/ Filip Engel, Director, Group Public Affairs, Corporate Branding, Group Sustainability & Group Environment, DONG Energy (BEMÆRK: Mødested Copenhagen Island, Kalvebod Brygge 53, 1560 København V)

  Hvad ved vi egentlig? Best practice i integrationsindsatsen - Integrationspolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Når integrationsdebatten med jævne mellemrum raser, kan det være svært at skille fakta fra mere eller mindre løse politiske påstande. Hvad ved vi om, hvad der faktisk virker, når det kommer til integration af indvandrere i Danmark? Hvad består integrationsudfordringen af for et velfærdssamfund som det danske – hvorfor er det så svært for os? Forskningschef i SFI, Torben Tranæs, fortæller om den nyeste viden om integration af indvandrere i Danmark. Han redegør desuden for de rammebetingelser og mulige politikker som påvirker integrationen, baseret på de danske erfaringer gennem de sidste 20 år.
  v/ Torben Tranæs, forskningsdirektør i SFI og vismand (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Personlige og politiske tanker om sundhedssektoren - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Det politiske arbejde med sundhedssektoren kan beskrives som det "muliges kunst", hvor stramme økonomiaftaler og en udfordrende demografisk udvikling nødvendiggør kloge prioriteringer. Bent Hansen er en af de politikere, der har haft størst indflydelse på de sundhedspolitiske prioriteringer gennem de sidste 10 år. På dagens møde giver formanden for Danske Regioner sit personlige bud på skismaer, muligheder og løsninger på fremtidens udfordringer i sundhedssektoren.
  v/ Bent Hansen (S), formand, Danske Regioner og regionsrådsformand, Region Midtjylland

  Fornuftægteskab, en lang forlovelse eller ægte kærlighed: Fremtidens samarbejde for LO og FTF - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Ved kongresserne i efteråret 2015 var hovedorganisationernes fremtid på dagsordenen hos både LO og FTF, og i begge lejre blev der givet grønt lys til, at man skulle fortsætte med fusionsarbejdet. Hvad er status i efteråret 2016, hvad kan medlemmerne forvente, og hvad er visionerne bag fusionen? Bente Sorgenfrey gæster netværket for at komme med sin vurdering af fordele og faldgrupper ved fusionen og tage debatten med netværkets medlemmer.
  v/ Bente Sorgenfrey, formand for FTF

  Evidens i forvaltningen - Offentlig styring
  Torsdag den 6. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Birgitte Anker har sat sig i stolen som direktør for Socialstyrelsen, og med en fortid i Finansministeriet er den nye direktør stærkt forankret på Slotsholmen. I dette oplæg giver hun et indblik i fremtidsplanerne for Socialstyrelsen, herunder muligheder og udfordringer ved at anvende evidens på det sociale område.
  v/ Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Miljøet og den europæiske dagsorden: Stilstand eller stille udvikling? (mødet foregår på engelsk) - Miljøpolitisk netværk
  Tirsdag den 11. oktober 2016, 09.15 -12.00
  European Environmental Agency (EEA) har til opgave at formidle pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøets tilstand og miljøkonsekvenser. EEA bistår EU-institutionerne og medlemslandene i at træffe kvalificerede beslutninger om miljøforbedringer, integration af miljøhensyn i den økonomiske politik og opfyldelse af bæredygtighedsmål. Hvad ser EEA's direktør som de store miljøpolitiske knaster i EU? Og er EU på vej i den rigtige retning, eller står vi i stampe?
  v/ Hans Bruyninckx, executive director, European Environment Agency (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  At være interesseorganisation i den sociale sektor - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 12. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Med ca. 700.000 medlemmer og 15.000 frivillige er Ældre Sagen Danmarks største enkeltstående forening. Hvordan driver man en så stor organisation på socialområdet? På dagens møde gæster direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup netværket og fortæller om, hvilke særlige dynamikker der eksisterer for interesseorganisationer på socialområdet. Og hvad er ifølge Ældre Sagen de problemstillinger, som befinder højest på den socialpolitiske dagsordenen i øjeblikket?
  v/ Bjarne Hastrup, Direktør for Ældre Sagen

  Bygge- og boliginvesteringer i København - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 12. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Interessen for internationale investeringer i København er rekordstor. Claus Lønborg besøger netværket og fortæller om Copenhagen Capacitys arbejde med at markedsføre hovedstaden internationalt. Vi beder ham give sit bud på, hvad der skal til for, at København kan tiltrække yderligere udenlandske investeringer og virksomheder, der gavner bygge- og boligbranchen.
  v/ Claus Lønborg, CEO, Copenhagen Capacity

  Chefen for det hele - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 13. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Michael Christiansen sidder for bordenden, når kursen for Danmarks største medievirksomhed skal udstikkes. Med sin fortid i Det Kongelige Teater og på Slotsholmen vil han give sit syn på udfordringerne for dansk kulturpolitik i almindelighed og public service i særdeleshed: Hvor stor er DR’s kulturelle betydning egentligt - og hvad er fremtidsudsigterne for Danmarks medieflagskib?
  v/ Michael Christiansen, bestyrelsesformand for Danmarks Radio

  Hjælp, hvordan måler jeg? - Branding, kampagne og omdømme
  Torsdag den 13. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Vi taler alle sammen om, at kommunikation skal have effekt. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan måler man det? Poul Melbye er analysechef i TNS Gallup og vil dele ud af sine mangeårige erfaringer med at måle effekt i arbejdet med brand, omdømme og kampagner. Effektmålinger skal ikke blot ende som et værktøj til at demonstrere kommunikationsafdelingens værdi, men derimod skal være et aktivt styringsredskab, der kan bruges i det løbende arbejde med kommunikation og branding.
  v/ Poul Melbye, analysechef i TNS Gallup

  Inklusion: Er der plads til alle børn - og bliver alle børn så dygtige som de kan? - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 14. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Inklusion handler om, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet og lære og udvikle sig mest muligt. Men i den offentlige debat er inklusion reduceret til at handle om nogle særlige "inklusionsbørn", som angiveligt skaber enorme udfordringer i folkeskolen. Men hvad er status på en af skolens helt store udfordringer? Og hvad er perspektiverne for et barn, som ikke lige falder indenfor den aktuelle definition af normalområdet?
  v/ Agi Csonka, direktør for SFI og formand for Rådet for børns læring

  Hvad er en boble? - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 25. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Carlsbergfondet har for nylig bevilget 14,4 millioner kroner til et nyt Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved KU. Aktiviteterne i CIBS er baseret på original, nytænkende interdisciplinær grundforskning. Centerlederen fortæller på mødet om anvendelsesperspektiverne i centerets forskning – særligt i relation til bobler i den finansielle sektor.
  v/ Vincent F. Hendricks, professor, Københavns Universitet

  Datasikkerhed: Hvem har noget at skjule? - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 25. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Med digitaliseringen følger risikoen for cyber-crime, som kan udgøre en reel trussel for vores moderne samfund. Er tempoet for digitaliseringen løbet fra datasikkerheden? Hvad har vi lært af de store skandaler, og hvordan sikrer vi borgerne i den offentlige infrastruktur? Dagens oplægsholder spørger, hvor moden it-sikkerheden i de danske virksomheder og offentlige organisationen er, og forsøger at give svaret på, hvordan vi bedst kan beskytte os.
  v/ Rasmus Theede, sikkerhedschef, CSC i Skandinavien og fmd. for Rådet for datasikkerhed

  Transportpolitisk interessevaretagelse i praksis - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 26. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Der er stærke interesser i spil, når de politiske beslutninger skal tages på transportområdet. Men er den traditionelle kamp mellem økogrønne cyklister og asfaltglade bilister stadig aktuel? Er der et lige forhold mellem hovedstad og vandkantsdanmark, og hvor stor påvirkning har de forskellige aktører på den politiske beslutningsproces? Med baggrund i sin erfaring som minister og som direktør for en af landets transportorganisationer, fortæller Gitte Lillelund Bech om sit syn på do’s and don’ts i politisk interessevaretagelse.
  v/ Gitte Lillelund Bech, public affairs director, Advice A/S og fhv. direktør, Danske Havne

  Radikalisering: Når børn af velfærdssamfundet bliver ekstremister - Integrationspolitisk netværk
  Onsdag den 26. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Hvad gør man, når unge født og opvokset i Danmark vender demokratiet ryggen og tager turen til Syriens kampzoner og tilbage igen? Og hvem er disse unge mænd, der drømmer om kalifat frem for velfærdssamfund? Journalist og forfatter Jakob Sheikh gæster netværket og tegner et billede af de mennesker, der tiltrækkes af ekstremismen.
  v/ Jakob Sheikh, journalist på Politiken og forfatter til ”Danmarks børn i hellig krig”

  For travl til implementering? - Offentlig styring
  Torsdag den 3. november 2016, 09.15 -12.00
  Folkeskolereformen blev gennemført under stort ståhej. Her to år efter indførslen møder vi den ansvarlige departementschef. Jesper Fisker leverer i dette oplæg et statustjek på reformen. Hvad gik godt og skidt i styringen af processen, og hvordan skaber det offentlige en kultur med fokus på implementering - også når tv-kameraerne er slukket, og den politiske dagsorden har bevæget sig videre?
  v/ Jesper Fisker, departementschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Fremtidens Professionshøjskole - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 3. november 2016, 09.15 -12.00
  Professionshøjskolerne er ansvarlige for at uddanne folkeskolens lærere, aftagere af studenter fra gymnasierne og er konkurrent, men samtidig også en del af fødekæden, til universiteterne. Dagens oplægsholder lægger op til debat om professionshøjskolernes rolle i forhold til disse andre store ”blokke” i uddannelsessektoren, herunder betydningen af professionshøjskolernes nye placering under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
  v/ Harald Mikkelsen, rektor og formand for Danske Professionshøjskoler

  Fra ambassadør til lobbyist - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 8. november 2016, 09.15 -12.00
  Interessevaretagelse er kerneopgaven både indenfor public affairs og i diplomatiet. Anne H. Steffensen har haft en lang og flot karriere i den danske udenrigstjeneste blandt andet som ambassadør i London. I dag er hun generaldirektør for Danmarks Rederiforening og varetager interesserne for Danmarks største eksportindustri. Steffensen beskriver i dette oplæg sit særlige lobbyarbejde for ”Det Blå Danmark" og giver et indblik i, hvilke tricks fra diplomatiet man kan benytte i sin public affairs-indsats.
  v/ Anne H. Steffensen, Generaldirektør og CEO, Danmarks Rederiforening og tidl. ambassadør i London

  Det primære sundhedsvæsen - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 10. november 2016, 09.15 -12.00
  En fremtidig effektiv ressourceudnyttelse på sundhedsområdet kræver et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Som led i kommuneaftalerne for 2015 blev det aftalt, at KL, Regeringen og Danske Regioner skulle udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen. Hvad er KL’s bud på løsninger, der kan forbedre samarbejdet og øge kvaliteten i de nære sundhedstilbud, og hvad er status for arbejdet? KL's sundhedspolitiske chef kommer med sine bud og lægger op til debat i netværket.
  v/ Christian Harsløf, sundhedspolitisk chef, KL

  Hvorfor har Radio24syv succes? - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 10. november 2016, 09.15 -12.00
  Taleradio er blevet hot. Og Radio24syv har nu for alvor fået vind i sejlene. Men hvad ligger egentlig bag deres succes? Programchef Mads Brügger giver i dette oplæg et indblik i, hvordan radiostationen gennem nytænkning af arbejdsprocesser skaber anderledes radio til lytterne.
  v/ Mads Brügger, programchef på Radio24syv (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Ny planlov - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 16. november 2016, 09.15 -12.00
  I juni 2016 kom der en bred politisk aftale i stand om en ny planlov efter politiske drøftelser, hvor nogle ønskede mere liberalisering og andre mindre. Vi har inviteret kontorchef i Erhvervs- og Vækstministeriet, Marie Kirkebæk Ejlers, til en formiddag om hovedlinjerne i den nye lov. Hvad er ændringernes konsekvenser for bygge- og boligsektoren? Hvad er status på implementeringen af den nye lov i by og på land? Og hvordan samarbejder ministeriet om implementeringen med de mange interessenter på området?
  v/ Marie Kirkebæk Ejlers, kontorchef, Erhvervs- og Vækstministeriet

  Erhvervsuddannelserne: Kan Danmark bygges uden hænder? - Uddannelsespolitisk netværk
  Torsdag den 17. november 2016, 09.15 -12.00
  I Mattias Tesfayes bog ”Kloge hænder” sætter en VVS-faglærer sagen på spidsen: ”Mit fag er ved at uddø. Og hvis det gør, må I lære at skide i skoven”. Siden er der vedtaget en reform af erhvervsuddannelserne, som skal få flere til at søge mod en fremtid som f.eks. industritekniker, social- og sundhedsassistent eller tømrer. Vil reformen sikre, at der ikke kommer til at mangle erhvervsrettede kompetencer i fremtiden? Og hvad er perspektivet i Danmark som produktionsland, når få vil producere og flere vil symbolanalysere?
  v/ Lars Goldschmidt, tidl. direktør i DI, selvstændig konsulent, og sidder i flere uddannelsesinstitutioners bestyrelser og Mattias Tesfaye (S), erhvervsuddannelsesordfører, murer og forfatter

  Præsidentens mænd - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 22. november 2016, 09.15 -12.00
  USA er ofte først ude af startblokken - især når det gælder nye kampagnetiltag. Torsten Jansen vil umiddelbart efter det amerikanske præsidentvalg give sin beretning om tilstanden på den anden side af Atlanten. Hvem er de mest spændende kampagnefolk, som man skal følge i fremtiden, og hvilke anderledes kampagneformer kom i spil ved dette valg?
  v/ Torsten Jansen, partner og direktør, LEAD Agency, tidl. afdelingschef på den danske ambassade i Washington DC og USA-korrespondent for DR

  Til glæde og gavn - Branding, kampagne og omdømme
  Onsdag den 23. november 2016, 09.15 -12.00
  Tre år i træk har Danske Spil haft det største danske annoncebudget. Vi får besøg af Stine Hove Marsling, der er ansvarlig for det statslige spilleselskabs kommunikation og branding. Hun vil fortælle om Danske Spils branding- og marketingsindsatser og om opgaven med at få gambling og godgørenhed til at hænge sammen.
  v/ Stine Hove Marsling, direktør, Corporate Communication & Branding, Danske Spil.

  Forvaltningspolitik, lederpolitik og digitalisering - Offentlig styring - Jylland
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Kommunaldirektørforeningen har i sit nye arbejdsprogram fokus på tre hovedopgaver: Forvaltningspolitik, lederpolitik og produktivitet/digitalisering. Formanden gæster netværket og fortæller om foreningens arbejde, og i hvilket omfang foreningen ønsker og har en politisk rolle i diskussionen om velfærdsamfundets indretning. Efter oplægget lægger vi op til debat om de mest presserende styringsudfordringer set fra direktionsgangene i landets kommuner.
  v/ Henrik Kolind, kommunaldirektør, Roskilde Kommune og formand, KOMDIR

  Asyl eller kaos: Flygtningestrømmen i Europa - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Flygtningekrisen i Europa synes at skifte time for time. Hvad er status for det fælles europæiske samarbejde om løsninger, og hvordan spiller Danmark sin rolle? Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, gæster netværket og giver sin vurdering af situationen i nærområderne, i Europa og ikke mindst i Danmark.
  v/ Andreas Kamm, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp

  Transportens fokus, forskning og fremtid - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Hvor store konsekvenser har opnåelse af Danmarks klimamålsætninger og den nødvendige energiomstilling for transportområdet? Er transportforskningen med til at vise vejen, eller følger den blot den politiske kurs? Vi har inviteret en oplægsholder, som både har et ben i Klimarådet og et i hjertet af dansk transportforskning. Han perspektiverer Klimarådets seneste analyser på transportområdet og giver sit bud på fremtidens nye transportformer og fokus inden for dansk transportforskning.
  v/ Niels Buus Kristensen,transportforsker, medlem af Klimarådet, og tidl. institutdirektør, DTU (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Fremtidens digitalisering af finanssektoren - Finanssektornetværket
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Finanssektoren er en af de sektorer, der har haft størst gevinster ved digitaliseringen i form af effektivisering og produktudvikling. Men hvad bringer fremtiden for kunderne? Hvor er de nye muligheder og udfordringer? En af landets førende forskere på området kommer med sit syn på fremtiden og lægger op til debat om digitaliseringens konsekvenser for forretningsmodellerne.
  v/ Jan Damsgaard, professor og institutleder, Institut for IT-ledelse, CBS (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Når matematik bliver politik - Finanspolitisk netværk
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene, kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til diskussion om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen?
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Haagen, afdelingschef Finansministeriet, Morten Holm, kontorchef, De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen, cheføkonom og vicedirektør, CEPOS. BEMÆRK: Bonusmøde i fællesskab med Offentlig Styring netværket og netværket Public affairs.

  Når matematik bliver politik - Netværk: Public Affairs
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene, kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til diskussion om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen?
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Haagen, afdelingschef, Finansministeriet, Morten Holm, kontorchef, De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen, vicedirektør, CEPOS. BEMÆRK: Fællesmøde med Finanspolitisk netværk og netværket Offentlig Styring.

  Når matematik bliver politik - Offentlig styring
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene, kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til debat om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen? BEMÆRK: Bonusmøde i fællesskab med Finanspolitisk netværk og netværket Public affairs.
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Haagen, afdelingschef Finansministeriet, Morten Holm, kontorchef, De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen, cheføkonom og vicedirektør, CEPOS

  Miljøpolitisk debat - Miljøpolitisk netværk
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer fire markante politikere på miljøområdet – to fra rød blok og to fra blå blok – til en debat om, hvordan fremtidens miljøpolitik skal se ud, og hvor det politiske samarbejde om løsninger skal findes. Debatten sætter fokus på centrale miljøpolitiske problemstillinger, for eksempel om planlovens naturbeskyttelse er vigtig, eller der skal kunne bygges frit? Om landbruget skal vige for vandmiljøet? Om overimplementering af EU-regler er et skridt for langt eller et skridt i den rigtige retning? Og hvordan vi sikrer, at vores ressourcer udnyttes effektivt?
  v/ Mette Abildgaard (K), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT), Maja Panduro (S)

  Det rummelige arbejdsmarked – hvornår yder man efter evne? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 30. november 2016, 09.15 -12.00
  Overgangen fra offentlig forsørgelse til inddragelse på arbejdsmarkedet bliver ofte set som et værktøj for integrationen for at mindske marginaliseringen af udsatte grupper, og som nødvendigt på grund af fremtidens mangel på arbejdskraft. De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet har samtidigt haft et fokus på at øge arbejdsudbuddet. Men hvordan kan man skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, og hvem skal gøre dette? Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker fra AAU, kommer med sine bud på redskaber, muligheder og ansvar.
  v/ Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker og professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA, Aalborg Universitet

  Mobilitet og negativ social arv - påstande og viden - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Danmark er ifølge OECD et af de dårligste lande til at bryde negativ social arv. Hvorfor er det danske velfærdssamfund ikke nok til for alvor at skabe større mobilitet? Har vi stirret os blinde på påstande om, hvordan man bryder den negative sociale arv, som ikke holder vand? Niels Ploug er afdelingsdirektør i Danmarks Statistik og tidl. forskningschef i SFI. På dagens netværksmøde gennemgår han de mest centrale pointer fra sin forskning og tager debatten om den førte socialpolitiks duelighed.
  v/ Niels Ploug, Afdelingsdirektør i Danmarks Statistik og fhv. forskningschef hos SFI

  Er gode klimaråd dyre? - Klima- og energipolitisk netværk
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Tempoet skal helt i vejret, hvis Danmark skal have en chance for at nå de tidligere fastsatte klimamål, vurderer Klimarådets formand og professor i økonomi, Peter Birch Sørensen. Men hvad er status nu? Hvad betyder regeringens klima- og energipolitik for fremtidens muligheder på området? Og er grønne og energibesparende investeringer en god forretning på kort og lang sigt – eller koster de for mange penge og arbejdspladser?
  v/ Peter Birch Sørensen, fmd. for Klimarådet, professor i økonomi, KU samt tidl. overvismand og fmd. for Produktivitetskommissionen

  Udvikling og ledelse af forsknings- og uddannelsesinstitutioner - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Er der særlige udfordringer for ledere i uddannelsessektoren i forhold til ledere i andre sektorer i samfundet? Hvis det er tilfældet, hvad er de så? Ole Steen Andersen lægger op til debat og erfaringsudveksling blandt netværkets medlemmer på baggrund af sine mange års erfaring som rådgiver og foredragsholder om organisationsudvikling og -design, lederudvikling og forandringsledelse i forsknings- og uddannelsesmiljøer.
  v/ Ole Steen Andersen, partner, Implement A/S

  Monopolbrud på vej - Digitaliseringsnetværk
  Onsdag den 7. december 2016, 09.15 -12.00
  I løbet af 2016 og 2017 brydes KMD's monopol på it-løsninger for kommunerne, og kommunernes hjemtagen af ansvaret for it-løsninger er i fuld gang. Hvilken betydning har dette for markedet, kommunerne og i sidste ende borgerne? Thomas Rysgaard Christiansen er adm. direktør i KOMBIT, kommunernes it-indkøbsfællesskab, og gæster netværket med et oplæg om strategien under og efter monopolbruddet.
  v/ Thomas Rysgaard Christiansen, adm. direktør, KOMBIT

  Politiske visioner for kommunerne og regionerne - Offentlig styring - Jylland
  Tirsdag den 10. januar 2017, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder har været borgmester i Ikast og Ikast-Brande kommune siden 2002 og er nu Venstres spidskandidat til posten som ny formand for Region Midtjylland. På dagens møde fortæller han om sine politiske visioner for landets næststørste region og giver sit bud på regionernes største udfordringer, herunder i samarbejdet med kommunerne. Hvordan vil han bruge sin mangeårige erfaring som borgmester i en primærkommune i en eventuel ny rolle som regionsrådsformand?
  v/ Carsten Kissmeyer (V), borgmester, Ikast-Brande kommune

  Ministerens visioner: Grøn realisme i energipolitikken? - Klima- og energipolitisk netværk
  Mandag den 16. januar 2017, 09.15 -12.00
  Ifølge Venstre-regeringen skal grøn omstilling fortsat være en prioritet, men den må ikke koste for mange penge og være en byrde for Danmark. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt fortæller om sine visioner for energipolitikken. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens energipolitik, og hvad skal i fokus i den kommende tid?
  v/ Lars Christian Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister

  Kommunikationschef for hele regeringen - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 17. januar 2017, 09.15 -12.00
  Nikolaj Sommer skiftede den 1. november 2015 posten som kommunikationschef i Finansministeriet ud med rollen som chef for Regeringens nyoprettede kommunikationsenhed. Sommer giver i dette oplæg sit bud på, hvilke muligheder den nye enhed skaber for regeringens kommunikation. Ikke mindst hvordan kommunikation tænkes ind i policy-processen allerede i den tidlige fase, når embedsmændene går i gang med at lave udkast til nye reformer og lovgivninger.
  v/ Nikolaj Sommer, chef for Regeringens Kommunikationsenhed

  Byliv i øjenhøjde - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 19. januar 2017, 09.15 -12.00
  Stadsarkitekt Tina Saaby sagde ved sin tiltrædelse, at hun ville fortsætte udviklingen af København som en mangfoldig by med byliv i øjenhøjde. Tina Saaby giver på dagens møde en status på Københavns udvikling i hendes tid som stadsarkitekt. Desuden fortæller hun om sine erfaringer med det "muliges kunst" i byudviklingen, når bygge- og byplanprojekter også indebærer politiske over- og undertoner.
  v/ Tina Saaby, stadsarkitekt, København

  Politisk debat - Finanssektornetværket
  Onsdag den 25. januar 2017, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til politisk debat om den finansielle sektor med fire kompetente ordførere fra begge sider af Folketinget. Hvad står øverst på partiernes politiske program? Hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til den finansielle sektor, og hvor er der en fælles vilje til reformer?
  v/ Morten Bødskov (S), Torsten Schack Pedersen (V), Josephine Fock (ALT), Brian Mikkelsen (K)

  Hvordan taler man som lobbyist til Danmarks største folkeparti? - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 25. januar 2017, 09.15 -12.00
  Dansk Folkepartis indflydelse er over de sidste 20 år kun blevet større. DF er blevet Danmarks næststørste parti, og som lobbyist, der søger indflydelse på Borgen, er partiet derfor ikke længere til at komme uden om. Men hvordan opnår man adgang til politikerne på DF-gangen? Og hvad skal der til, for at dette kan omsættes til konkret indflydelse? Søren Søndergaard har været pressechef i Dansk Folkeparti siden 2005, og vil i dette oplæg dele ud af sine erfaringer. Han zoomer ind på, hvordan man som lobbyist bedst adresserer DF, og ikke mindst hvad man skal holde sig fra, når man banker på folkepartiets dør.
  v/ Søren Søndergaard, pressechef, Dansk Folkeparti

  Ministerens visioner - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 26. januar 2017, 09.15 -12.00
  Hvad er status på socialpolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann gæster netværket og fortæller om sine visioner på socialområdet. For hvem har ansvaret, når det sociale arbejde i velfærdssamfundet mislykkes, og hvordan skabes succeshistorierne? Hvad skal i fokus, og hvad er de helt centrale elementer i regeringens socialpolitik?
  v/ Karen Ellemann (V), Social- og indenrigsminister

  Det uperfekte menneske - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 26. januar 2017, 09.15 -12.00
  De fleste traditionelle grundbøger i økonomi behandler kun overfladisk emnet adfærdsøkonomi. Det har imidlertid ændret sig. Siden psykologen Daniel Kahneman fik Nobelprisen i økonomi i 2002 er offentlighedens interesse for, hvordan folk ofte agerer efter tommelfingerregler frem for regnemodellernes rationelle forudsætninger kun steget. Professor ved CBS, Steffen Andersen, løfter her sløret for, hvordan dyb indsigt i menneskets tilbøjeligheder kan bidrage til en bedre forståelse af samfundsøkonomien.
  v/ Steffen Andersen, professor ved Copenhagen Business School

  Tværgående udvikling og fremtidssikring af ungdomsuddannelserne - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 26. januar 2017, 09.15 -12.00
  I 2014 nedsatte Regeringen Rådet for Ungdomsuddannelser, som skal rådgive Undervisningsministeren om tværgående udfordringer og fælles emner for ungdomsuddannelsesområdet. Hvad er de største udfordringer, ungdomsuddannelserne står over for? Hvilken retning skal ungdomsuddannelserne udvikle sig i? Og hvordan løfter vi bedst muligt den samfundsmæssige opgave, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse?
  v/ Dorte Fristrup, rektor, Århus Statsgymnasium og medlem af formandskabet, Rådet for Ungdomsuddannelser

  Det uddannelsespolitiske værksted - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 27. januar 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan styrer man de videregående uddannelser og forskningen? Dagens oplægsholder, Agnete Gersing, sidder i orkanens øje mellem den politiske ledelse af ministeriet og de mange aktører og interessenter i uddannelses- og forskningssektoren. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Agnete Gersing, departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Kommunernes rolle under budgetloven - Offentlig styring
  Mandag den 30. januar 2017, 09.15 -12.00
  Kristian Wendelboe gik i 2016 ud i et usædvanligt angreb på regeringens økonomiske politik. Usædvanligt fordi den øverste embedsmand i Kommunernes Landsforening sjældent stikker næsen frem. I dette oplæg forklarer han hvorfor han gjorde det og hvorfor han mener, at den såkaldte budgetlov har ændret spillereglerne i dansk politik. Wendelboe har en lang karriere på allerøverste hylde i det offentlige Danmark med både departementschefsposter og direktørstilling hos Danske Regioner. Han kender derfor den danske forvaltning bedre end de fleste og vil perspektivere over hvilke faresignaler han ser forude hvis budgetloven ikke ændres.
  v/ Kristian Wendelboe, administrerende direktør i Kommunernes Landsforening

  Hvad sker der i Sverige – en integrationspolitisk status fra den anden side af Sundet - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 31. januar 2017, 09.15 -12.00
  Sverige benyttes ofte som eksempel af både fortalere for en strammere og for en mere åben indvandrer- og flygtningepolitik. I den danske integrationsdebat hyldes Sverige for deres humanitære menneskesyn, men fremhæves også som skræmmeeksempel på misforstået godhed og politisk korrekthed. Er integrationen mere vellykket end i Danmark – eller lige modsat? Hvad kan vi lære af svenskerne, når det kommer til deltagelse på arbejdsmarkedet, i demokratiet og lokalsamfundet?
  v/ Erik Nilsson (S), viceminister i Arbetsmarknadsministeriet med ansvar for den samlede integration- og flygtningepolitik

  Naturen og det politiske flertal: Når skuden må skifte kurs - Miljøpolitisk netværk
  Onsdag den 1. februar 2017, 09.15 -12.00
  Det tager lang tid at udvikle naturen, men kort tid at ændre de politiske rammer. En ny regering af en anden farve kommer til, ønsker at rulle den forrige regerings politik tilbage, og kommer selv med en ny politik på området. Hanne Kristensen, direktør i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, fortæller om sine erfaringer i forhold til forvaltningens rolle i den konkrete gennemførelse af store politiske aftaler på naturområdet, når disse skal fra tegnebræt til praksis, og hvordan det foregår, når den forvaltningsmæssige skude må skifte kurs i takt med det politiske flertal?
  v/ Hanne Kristensen, direktør, Styrelsen for Vand og Naturforvaltning (tidl. Naturstyrelsen)

  Disruptions: Deleøkonomi og digitalisering - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 2. februar 2017, 09.15 -12.00
  Teknologi og digitalisering har grundlæggende ændret forbrugsmønstre og interaktion mellem mennesker – og har dermed også ændret grundlæggende vilkår i markedsøkonomien og skabt nye muligheder for deleøkonomi. Mest kendt er Airbnb og Uber, men flere og flere markeder oplever disruptions, hvor de digitale muligheder har skabt grundlæggende forvandling af vilkår. Samtidig udfordrer digital deleøkonomi den traditionelle regulering af arbejdsmarkedet og skattekontrollen. Så hvad kan vi forvente i fremtiden? Kan det offentlige blive disrupted? Og hvordan kan udfordringerne blive til muligheder for både virksomheder, staten og borgerne?
  v/ Jan Damsgaard, professor og leder, Institut for IT-ledelse, Copenhagen Business School

  Beskæftigelsesministeriet på arbejde - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 8. februar 2017, 09.15 -12.00
  De seneste år er beskæftigelsespolitikken konstant været øverst på den politiske agenda. Beskæftigelsesministeriet skal i den forbindelse forsyne skiftende ministre med udspil, der kan samle en bred kreds af partier. På dagens møde sætter vi bl.a. fokus på processerne før, under og efter store politiske initiativer som f.eks. trepartsaftalen og loftet på kontanthjælp. Desuden spørger vi, hvad der er de mest aktuelle problemstillinger set fra toppen af ministeriet lige nu, og hvad der er store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Maria S. Vindum, afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

  Intelligent trafik i hovedstaden - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 21. februar 2017, 09.15 -12.00
  Københavns Kommune har for nylig afsat 60 millioner kr. til Intelligente Trafik Systemer (ITS) og fremme af grøn mobilitet. De nye systemer skal afhjælpe trængsel på vejene og skabe bedre forhold for både fodgængere, cyklister og bilister. Vi spørger Teknik- og miljøborgmesteren, hvordan digitalisering og ny teknologi kan forene bilisters og cyklisters transportinteresser, og hvordan hovedstadens trafikale fremtid skal hænge sammen?
  v/ Morten Kabell (EL), teknik- og miljøborgmester, København

  KL som aktør: Muligheder og minefelter - Offentlig styring - Jylland
  Mandag den 27. februar 2017, 09.15 -12.00
  KL spiller mange forskellige roller i det politiske landskab: som serviceorganisation og interessevaretager for de 98 kommuner, som arbejdsgiver for de kommunalt ansatte og som central med- og modspiller til Regeringen i forhandlingerne om den offentlige økonomi. Direktøren fortæller på dagens møde om KL's aktuelle prioriteter og lægger op til debat om de centrale udfordringer for kommunerne det kommende år.
  v/ Kristian Wendelboe, direktør, KL

  Sundhedssektoren set fra Slotsholmen - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 28. februar 2017, 09.15 -12.00
  Per Okkels blev udnævnt til departementschef i Sundhedsministeriet i 2011 og fik dermed ansvar for et af de mest komplekse politikområder i det danske velfærdssamfund. De fleste danskere har en mening om kvalitet, indhold og betaling/finansiering i sundhedssektoren, og mange magtfulde aktører står i kø for at øve indflydelse. Per Okkels lægger på dagens møde op til debat om aktuelle styringsudfordringer i sektoren og fortæller om, hvad der står øverst på chefens dagsorden i et ministerium, hvor de daglige politiske trakasserier let risikerer at tage fokus fra det lidt længere perspektiv.
  v/ Per Okkels, departementschef, Sundheds- og ældreministeriet

  Verden ifølge Lykketoft - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 2. marts 2017, 09.15 -12.00
  Få politiske skikkelser kan prale af et CV som Mogens Lykketofts. Foruden rollen som formand for Folketinget har han bestredet posterne som Skatte-, Udenrigs- og Finansminister. Lykketoft vil i dette oplæg give sit bud på den aktuelle finanspolitiske situation. Ikke mindst i lyset af et efterår med 2025-plan og skattereform. Lykketoft ser både bagud og frem og giver sin skarpe analyse af rigets økonomiske tilstand.
  v/ Mogens Lykketoft (S), fhv. Skatteminister, Udenrigsminister og Finansminister

  Direktør for dagsordner - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 6. marts 2017, 09.15 -12.00
  Som forlagsdirektør for People’s Press står Jakob Kvist bag udgivelserne af de måske mest omdiskuterede bøger i nyere tid. Det gælder eksempelvis Jægerbogen fra 2009 og Den Hemmelige Socialdemokrat fra 2014. Jakob Kvist fortæller her hvilken ledelse og hvilke strategier, der har gjort People’s Press succesfulde i et presset bogmarked.
  v/ Jakob Kvist, Kreativ Direktør hos Art People

  Revisor for Danmark - Offentlig styring
  Mandag den 6. marts 2017, 09.15 -12.00
  De fleste ministre og embedsmænds gyser, når rigsrevisionen får øje på deres lille bureaukrat-ø i det store hav på Slotsholmen. Siden 2012 er det Lone Strøm som rigsrevisor, der netop har haft opgaven med at holde styr på statens regnskaber. Lone Strøm forklarer i dette oplæg, hvordan hun mener, at Rigsrevisionen bør udfylde sin rolle som vagthund - og hvilke forventninger hun har til fremtidens rigsrevision.
  v/ Lone Strøm, Rigsrevisor

  Fra teknik til politik - Politisk kommunikation
  Onsdag den 8. marts 2017, 09.15 -12.00
  Kommunernes Landsforening har de senere år været i strid modvind. Færre penge og flere udgifter presser kommunekasserne landet over. Som kommunikationschef i Kommunernes Landsforening har Ida Thuesen Nielsen det daglige ansvar med at bringe tekniske økonomispørgsmål frem på dagsorden. Kun på den måde styrker hun kommunernes rammebetingelser. Hør i dette oplæg hvordan Thuesen Nielsen tænker strategisk kommunikation – både når det gælder varetagelse af interne og eksterne stakeholders.
  v/ Ida Thuesen Nielsen, kommunikationschef, Kommunernes Landsforening

  Fremtidens byudvikling - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 9. marts 2017, 09.15 -12.00
  Hvad kendetegner god og fremadrettet byudvikling og politik på det bygge- og boligpolitiske område? Og hvordan forener man økonomiske hensyn og den gode business case med en involverende, menneskelig og livgivende udvikling af vores byer? To af landets tonegivende byudviklere giver deres bud og lægger op til diskussion.
  Dan Stubbergaard, COBE Architechts og Klaus Kastbjerg, Pakhus4

  De udsatte boligområder – en kombination af udfordringer - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 14. marts 2017, 09.15 -12.00
  60 % af de etniske minoriteter bor i almennyttige lejeboliger, mens det samme gælder for under 20 % af de etnisk danske borgere. De hårde fakta om uddannelsesniveau, beskæftigelsesfrekvensen og kriminalitetstallene for flere af de mest udsatte boligområder tydeliggør dog en række udfordringer. På dagens møde tegner Jens Elmelund, adm. direktør i KAB, udfordringerne klart op, men vil også fokusere på de nødvendige, konkrete initiativer. Hvad kan KAB gøre for at løfte sin del af ansvaret? Hvor er der behov for en kommunal (eller anden) indsats? Og hvordan kan vi lære af fortiden og de gode eksempler?
  v/ Jens Elmelund, adm. direktør i KAB

  Medierne og uddannelsespolitikken - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 17. marts 2017, 09.15 -12.00
  ”Du er, hvad du læser”. En fortærsket omskrivning af en kendt kliche, som alligevel synes at præge den politiske tilgang til uddannelsespolitik – hvad vi læser i skoler og på uddannelsesinstitioner er magtfuldt. Men hvordan benytter politikere og interesseorganisationer medierne til at præge uddannelsespolitikken? Hvordan dækker medierne uddannelsesområdet, hvad er en god historie, og hvad er mediernes egen rolle i politikformulering og -implementering? På dagens møde giver Jacob Fuglsang, en af landets mest erfarne uddannelsesjournalister og forfatter bag bl.a. ”Den store løgn om uddannelse”, sine bud herpå.
  v/ Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken og forfatter

  Interessevaretagelse på klippeøen - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 28. marts 2017, 09.15 -12.00
  Bornholms borgmester Winni Grosbøll har været med siden Folkemødets fødsel og har nu stået i spidsen for seks folkemøder. Kritiske røster beskylder Folkemødet for at være en lukket fest for lobbyister og den politiske elite og ikke et møde for folket. Hvordan oplever en af nøglepersonerne bag Folkemødet dette som arena for interessevaretagelse? Fungerer Folkemødet som det i sin tid var tænkt? Og hvordan ser fremtiden for Folkemødet ud?
  v/ Winni Grosbøll (S), borgmester, Bornholm

  Sundhedsdata - livredder eller livsfarligt? - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 28. marts 2017, 09.15 -12.00
  Spørgsmålet om sundhedsdata har givet mange diskussioner i alle dele af sundhedssektoren. Fortalerne mener, at mere og bedre data vil give mulighed for mere skræddersyet behandling, mens kritikerne er bekymrede for misbrug og usikker håndtering af private oplysninger. Dagens oplægsholdere vil diskutere fordele og ulemper set fra hver deres stol.
  v/ Morten Freil, direktør, Danske Patienter og Gorm Greisen, formand, Etisk Råd

  Disrupt eller drej nøglen om - Finanssektornetværket
  Onsdag den 29. marts 2017, 09.15 -12.00
  Disruption er højt på dagsordenen i hele finanssektoren. I Danske Bank har man med Mobilepay allerede imødekommet udviklingen, men man stopper ikke her. Project X er navnet på Danske Banks nye satsning, som med et Advisory Board og et trecifret millionbeløb i ryggen skal komme med nye revolutionerende løsninger. Øverst ansvarlig for Project X Tonny Thierry Andersen gæster netværket og fortæller om, hvordan Danske Bank arbejder med Disruption.
  v/ Tonny Thierry Andersen, chef for Wealth Management og fungerende chef for Personal Banking

  Danmarks energipolitiske udfordringer - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 29. marts 2017, 09.15 -12.00
  I den politiske debat er energipolitikken ofte domineret af fløjenes modsatrettede vægtning af hensynet til henholdsvis pris og kllimamål. Hvordan agerer man som erhvervs- og interesseorganisation for de danske energiselskaber i dette politiske landskab? Hvordan oplever branchen disse dilemmaer, og hvad er fremtidens energipolitiske udfordringer? Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi, giver sit bud herpå og tager mulige løsninger op til debat.
  v/ Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi

  Beskæftigelsespolitik og landets finanser - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 30. marts 2017, 09.15 -12.00
  Hvilken rolle har beskæftigelsen for landets økonomiske tilstand – og omvendt? Tidligere finansminister Bjarne Corydon (S) gæster netværket og tager debatten om beskæftigelsespolitikkens rolle for Danmarks økonomi både bagudskuende og fremadrettet. Hvad ser han som de mest centrale udfordringer på arbejdsmarkedet, og hvordan blev udfordringerne løst i hans tid som minister? Hvor er sammenhængen mellem landets økonomi og beskæftigelse tydeligst? Og hvilke politiske redskaber skal tages i brug, når begge områder skal forbedres og fremtidssikres?
  v/ Bjarne Corydon (S), global direktør for The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister

  Den digitale vækstplan - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 30. marts 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan bliver Danmark en digital frontløber på den globale arena? Og hvordan kan kombinationen af videnssamfund og teknologisk udvikling skabe fundamentet for fremtidens arbejdspladser og vækst i hele landet? I starten af 2016 blev en ny digital vækstplan annonceret, og på dagens netværksmøde vil Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen gøre status på planerne og visionerne. Hvor langt er vi nået, og hvordan ser vejen ud for de danske virksomheder og for den offentlige sektor set fra regeringskontorene på Slotsholmen?
  v/ Troels Lund Poulsen (V), Erhvervs- og vækstminister

  I den bedste mening - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 4. april 2017, 09.15 -12.00
  En tidlig indsats, forebyggelse og rehabilitering er plusord i den socialpoliske ordbog. Men blander velfærdssamfundets varme hænder sig mere end godt er? Hvor er balancen mellem samfundets interesser, omsorg for medborgerne og individets eget ansvar og privatliv? Og er samfundet ønske om at ændre vaner for at forebygge blot udtryk for gode intentioner – eller er det et formynderi pakket ind i venlige klæder? Tre aktive debattører vil på dagens møde diskutere grænser for velfærdssamfundet og socialpolitikken på godt og ondt.
  v/ Lise Von Seelen, næstfmd. i Etisk Råd, Kasper Fogh, Politik- og kommunikationschef Cevea (ikke bekræftet) og Dennis Nørmark, Antropolog, forfatter og medlem af DRs bestyrelse

  Den gode sælger: Landbruget, miljøet og vælgerne - Miljøpolitisk netværk
  Onsdag den 5. april 2017, 09.15 -12.00
  Som traditionelt bondeparti forventes Venstre at tage landbrugets side, når miljø- og landbrugshensyn er modstridende. Omvendt er der for Socialdemokrater ikke mange stemmer i at prioritere landbrugets vilkår på bekostning af miljøet. Derfor har det som hhv. miljøminister for V og landbrugsminister for S været en udfordring at være synlig på sit område uden at støde de traditionelle vælgere fra sig. Vi spørger to tidl. særlige rådgivere, hvordan man som Venstre-mand sælger miljøet og som Socialdemokrat landbruget, og hvad sammenlægningen af de to ministerier betyder for denne problemstilling?
  v/ Martin Ankerstjerne, tidl. særlig rådgiver for Miljøminister Karen Ellemann (V) og Morten Damm Krogh, tidl. særlig rådgiver for Minister for Fødevarer, landbrug og fiskeri Dan Jørgensen (S)

  Hvorfor er der brug for læringsreform og forandringsledelse i skolen? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 5. april 2017, 09.15 -12.00
  Der er i vore dage skarpt fokus på skoleledelse. Hvordan kan kvalitet i skoleledelsen understøtte, at alle børn bliver så dygtige som muligt uanset deres sociale baggrund, og at eleverne kommer godt i gang lige fra børnehaven og godt videre og får en ungdomsuddannelse? Hvordan gennemfører man store forandringer født i en konflikt med lærerne om deres arbejdsvilkår? Og hvordan ser Skolelederforeningen sin (politiske) rolle i den forbindelse.
  v/ Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

  Støjbergs spinner - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 18. april 2017, 09.15 -12.00
  Flygtningekrisen er over os. Manden, der rent kommunikativt skal løse dette problem for regeringen, er Inger Støjbergs særlige rådgiver, Mark Thorsen. Thorsen giver i dette oplæg indblik i, hvordan han sammentænker politikudvikling og kommunikation på et politisk betændt område, som både involverer spørgsmål om menneskerettigheder og nationale interesser.
  v/ Mark Thorsen, særlig rådgiver for Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg

  Kollektiv trafik på skinner - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 19. april 2017, 09.15 -12.00
  Banedanmark sørger for, at 3.000 tog kører på skinner dagligt. Vi har inviteret selskabets nye adm. direktør, Per Jacobsen, til at fortælle om selskabets udviklingsstrategi, om samarbejdet med andre interessenter og om de daglige udfordringer i et statsejet selskab, som har ansvaret for mere end 40.000 daglige ankomster og afgange - og hvor det ikke skorter på medieopmærksomhed, når køreplanen skrider.
  v/ Per Jacobsen, adm. direktør, Banedanmark

  Kan alle løbe stærkere? - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 20. april 2017, 09.15 -12.00
  Der er masser af stemmer i debatten, der kræver en stadig større effektivisering af den offentlige sektor. De fleste kan ”køre længere på literen” eller ”løbe lidt stærkere”, hvis man benytter sig af "best-practice", som det hedder på moderniserings-lingo. Moderniseringsstyrelsens direktør Poul Taankvist er manden, der skaber rammerne for en effektiv offentlig sektor. Taankvist uddyber i dette oplæg, hvor fremtidens potentialer for modernisering skal findes – og hvor man holder lidt igen de kommende år.
  v/ Poul Taankvist, direktør for Moderniseringsstyrelsen

  Operation Opera - Kulturpolitisk netværk
  Fredag den 28. april 2017, 09.15 -12.00
  I 2011 overtog Kasper Holten rollen som Operachef på Covent Garden Operaen i London, efter at have bestredet samme post på Det Kongelige Teater siden årtusindeskiftet. Holten vil i dette oplæg dele ud af sine erfaringer om, hvordan man gør den klassiske opera relevant i dag. Såvel i Danmark som internationalt. Og så zoomer Holten ud og fortæller hvilke af hans indsigter, som andre brancher kan lære af.
  v/ Kasper Holten, Operachef på Royal Opera House, Covent Garden Operaen i London

  Innovation i mediebranchen - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 8. maj 2017, 09.15 -12.00
  I marts 2016 udvidede den digitale avis Zetland sit journalistiske fokus. Her valgte man at kombinere rollen som hovedeksponent for den danske single-genre med en ny status som dagligt nyhedsmedie. Som chefredaktør har Lea Korsgaard været med til at forme fortællingen om Zetland siden mediet så dagens lys i 2012. Hun leverer her sit bud på, hvordan man skaber innovation i kultur- og mediebrancen.
  v/ Lea Korsgaard, Chefredaktør for Zetland

  Sammenfiltringen af statens og kommunernes økonomi - Offentlig styring - Jylland
  Tirsdag den 9. maj 2017, 09.15 -12.00
  Danske kommuner er ansvarlige for en større andel af de offentlige udgifter end tilsvarende lokale myndigheder i andre lande. Samtidig har de stor autonomi og indflydelse på deres økonomiske vilkår gennem aftalesystemet. Som følge af den spare-dagsorden, der har præget den offentlige sektor, har staten i de seneste år taget et fastere greb om styringen. Vi inviterer en teoretiker og en praktiker til at komme med deres syn på og erfaringer med styringsrelationen mellem stat, kommuner og institutioner.
  v/ Jens Blom-Hansen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og Hans Nikolaisen, kommunaldirektør, Randers Kommune

  Embedsmandsroller: Fingernem eller faglig? - Offentlig styring
  Mandag den 15. maj 2017, 09.15 -12.00
  Efter mere end et års arbejde udkom Bo Smith-udvalgets rapport i september 2015. Rapporten går flere steder i rette med påstanden om, at embedsværket er trængt i defensiven af politiske hensyn. To tidligere departementschefer - med hver deres analyse af situationen - tager debatten. De ser både frem og tilbage i håbet om at skærpe hinandens argumenter i kampen for at finde den bedste embedsmandsmodel for Danmark.
  v/ Bo Smith, fhv. departementschef i Beskæftigelsesministeriet og Jørgen Rosted, fhv. departementschef i Erhvervsministeriet

  Boliger til alle - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Tirsdag den 16. maj 2017, 09.15 -12.00
  Efterspørgslen efter boliger i København stiger. Hvordan vedbliver København med at være en blandet by for alle, hvor vi sikrer, at det i modsætning til f.eks. Paris og London ikke kun er de allerrigeste, der har råd til at bo centralt? I hvilken grad kan vi bygge os ud af befolkningstilvæksten? Og hvad er det politiske handlerum?
  v/ Frank Jensen (S), overborgmester (dato ikke endelig bekræftet)

  Ny mand på broen i Finansrådet - Finanssektornetværket
  Onsdag den 17. maj 2017, 09.15 -12.00
  Ulrik Nødgaard har gennem hele sin karriere beskæftiget sig indgående med forskellige aspekter af den finansielle sektor både i Danmark og på internationalt niveau, før han i sommeren 2015 tiltrådte som ny adm. direktør i Finansrådet. Han fortæller på dagens møde om sine visioner for organisationen, og om samarbejdet med medlemsvirksomhederne på den ene side, og politikere, embedsmænd, medier og andre interessenter på den anden.
  v/ Ulrik Nødgaard, adm. direktør, Finansrådet

  Sundhedspolitik set fra patientens synsvinkel - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  Dansk sundhedspolitik bliver til i et mix af stærke interesser, hvor en lang række patientorganisationer, faglige organisationer og brancheorganisationer står i kø for at få indflydelse. Direktøren i landets måske stærkeste patientorganisation lægger på mødet op til debat om de mest presserende udfordringer i sundhedssektoren set fra patientens synsvinkel. Desuden giver Leif Vestergaard Pedersen dine bud på, hvordan man som interesseorganisationen i sundhedssektoren får mest ud af sin politiske indsats.
  v/ Leif Vestergaard Pedersen, direktør, Kræftens Bekæmpelse

  PA-strategi på tværs af organisationen - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  Som PA-chef i Novo Nordisk skal Morten Frank Pedersen ikke bare søge policy-indflydelse for Danmarks største virksomhed. Han må også hele tiden holde for øje, at de anvendte PA-strategier ikke skader troværdigheden hos de mange millioner brugere. Morten Frank Pedersen giver sine bud på, hvilke PA-strategier der fungerer i medicinalindustrien, og hvordan disse strategier implementeres på tværs af afdelinger og ansatte i over 75 lande.
  v/ Morten Frank Pedersen, PA-chef, Novo Nordisk

  Det digitale indre marked: Sandheder og konsekvenser - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  EU-Kommissionens arbejde med opbygningen af et digitalt indre marked mødes både af lovprisning og indædt modstand. På den ene side loves potentielle effektivitetsgevinster på 415 mia. euro og hundredetusindevis af arbejdspladser hvert år. På den anden side kritiseres og advares om de farlige konsekvenser af Kommissionens manglende inddragelse af datasikkerhed og netneutralitet. Hvad er status på arbejdet? Hvilke politiske og økonomiske interesser er i spil? Og hvilke konsekvenser kan vi forvente på sigt?
  v/ Bjarke Møller, direktør, Tænketanken Europa

  Er konkurrencestaten den nye velfærdsstat? Og hvad betyder det for uddannelsespolitikken? - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 22. maj 2017, 09.15 -12.00
  ”Som fællesskab skal vi investere i mennesker i stedet for at overlade det hele til markedet. Børnene skal lære det, de skal i skolen. De uddannelser, der retter sig mod unge i Danmark, skal slå de uddannelser, man kan få i udlandet”. Således forklarer Bjarne Corydon, hvorfor investeringer i uddannelse er afgørende for konkurrenceevnen og en forudsætning for udviklingen af velfærdsstaten – eller konkurrencestaten. Thorning-regeringen gennemførte en række uddannelsesreformer og -investeringer, men hvor skal uddannelsespolitikken bevæge sig hen i fremtiden? Og hvad var hensigten med reformerne i forhold til udviklingen af samfundet?
  v/ Bjarne Corydon (S), global direktør for The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister

  Cirkulær økonomi (fællesmøde med miljøpolitisk netværk) - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 23. maj 2017, 09.15 -12.00
  Danmark har stort potentiale ved omstilling fra en traditionel lineær økonomi til en cirkulær tankegang, hvor produktion og forbrug omtænkes på en måde, som både er miljømæssigt og kommercielt bæredygtig. Ida Auken uddyber på netværksmødet de potentielle gevinster ved en cirkulær omstilling, og kommer med sin vurdering af, hvordan disse fordele bedst høstes.
  v/ Ida Auken (R), fhv. Miljøminister, co-chair for The Young Global Leaders Taskforce for Circular Economy og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular Economy

  Uddanner vi til beskæftigelse? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 23. maj 2017, 09.15 -12.00
  Der tales meget om samspillet mellem uddannelsespolitikken og beskæftigelsen. Men hvad skal der til for at sikre, at folkeskolen, ungdomsuddannelser og universiteterne skaber fundamentet for de unges kommende plads på arbejdsmarkedet? Jørgen Søndergaard er fhv. sekretariatsleder for De Økonomiske Vismænd, adm. direktør for SFI samt bl.a. formand for Arbejdsmarkedskommissionen. På dagens netværksmøde vil han give sine bud på, hvordan uddannelse- og beskæftigelsespolitikken hænger sammen og inddrage de økonomiske og strukturelle udfordringer, der venter på det fremtidige arbejdsmarked.
  v/ Jørgen Søndergaard, fhv. sekretariatsleder for De Økonomiske Vismænd og adm. direktør for SFI

  Cirkulær økonomi (fællesmøde med Klima- og energipolitisk netværk) - Miljøpolitisk netværk
  Tirsdag den 23. maj 2017, 09.15 -12.00
  Danmark har stort potentiale ved omstilling fra en traditionel lineær økonomi til en cirkulær tankegang, hvor produktion og forbrug omtænkes på en måde, som både er miljømæssigt og kommercielt bæredygtig. Fhv. miljøminister og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular Economy, Ida Auken, uddyber på netværksmødet de potentielle gevinster ved en cirkulær omstilling, og kommer med sin vurdering af, hvordan disse fordele bedst høstes. Mødet ledes af Anders Eldrup.
  v/ Ida Auken (R), fhv. miljøminister, co-chair for The Young Global Leaders Taskforce for Circular Economy og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular Economy

  Fremtidens bilisme - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 24. maj 2017, 09.15 -12.00
  Selvkørende biler, nye drivmidler og deleøkonomi – listen over nye tendenser, der kan ændre bilismen, er lang. På dagens møde skuer FDM’s direktør fremad og kommer med sit bud på fremtidens billisme. Står vi her - hundrede år efter at Ford T udkonkurrerede hestevognen - overfor disruptive ændringer på markedet for privattransport, eller bliver udviklingen mindre dramatisk? Og hvad er de vigtigste prioriteter i FDM’s nutidige og fremtidige arbejde med at varetage bilisternes interesser, når det gælder beskatning, infrastruktur og trafiksikkerhed?
  v/ Thomas Møller Thomsen, adm. direktør, FDM

  Kommunernes arbejde med integrationen - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 1. juni 2017, 09.15 -12.00
  I kommunerne er temaet integration ikke blot et abstrakt og værdipolitisk spørgsmål - her er en konkret og løsningsorienteret tilgang nødvendigt. For her foregår mødet mellem nye og gamle borgere, og de primære resultater af integrationsindsatsens succes eller fiasko opleves her. Hvad er de gode og dårlige erfaringer? Hvad kan kommunerne lære af hinanden, og hvordan kan der samarbejdes? Vi har inviteret tre markante borgmestre til debat, dialog og erfaringsudveksling om kommunernes arbejde med integration.
  v/ Thomas Gyldal Petersen (S) Borgmester i Herlev, Anna Mee Allerslev (RV) Borgmester for Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen i København (ikke endelig bekræftet) og Sofia Osmani (KF) Borgmester i Lyngby-Taarbæk

  Status fra virkeligheden: effekterne af reformerne - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 7. juni 2017, 09.15 -12.00
  En række reformer af velfærdsydelser og overførselsindkomster er blevet gennemført over de senere år både af den nuværende og den tidligere regering. Alene Venstre-regeringen har indført en ”integrationsydelse” og et moderne kontanthjælpsloft. Hvad er status på reformerne, og hvilke konsekvenser og effekter ser vi her og nu? Og hvad kan vi forvente fremadrettet?
  v/ Helle Linnet, Landsformand for Foreningen af Socialchefer i Danmark

  Folkeskolereformen: På rette kurs? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 8. juni 2017, 09.15 -12.00
  ”Vi får nu en endnu bedre skole for alle børn” sagde Christine Antorini, da hun som børne- og undervisningsminister i 2013 præsenterede den nye folkeskolereform. Der kan dog ofte være langt fra tegnebræt til praktisk virkelighed, når politiske reformer skal føres ud i livet. På netværksmødet kommer Antorini med sit bud på, hvor vi er med folkeskolereformen, og om det skib, hun satte i søen, sejler i den rigtige retning?
  v/ Christine Antorini (S), fhv. børne- og undervisningsminister og formand for Folketingets Uddannelses- og forskningsudvalg

  Internationalisering, integrationsmuligheder og idéudvikling på energiområdet - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 6. september 2017, 09.15 -12.00
  Energiomstilling og teknologisk udvikling rummer uanede muligheder for fremtidens samfund. I Danmark har vi opnået værdifulde erfaringer med integration af øgede mængder vedvarende energi i energisystemet, og vi har i mange år ligget i front i udvikling og eksport af energiteknologi og grønne løsninger. Morten Bæk, direktør i Energistyrelsen, giver sit bud på, hvordan Danmark kan forblive i front på alle disse parametre, og hvad han i denne forbindelse ser som styrelsens største opgaver i den nære fremtid?
  v/ Morten Bæk, direktør, Energistyrelsen

  Forsyningssektor på private hænder: Vejen til effektivisering? - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 10. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Regeringens 2025-plan lover billigere vand og varme til danskerne. McKinsey har analyseret effektiviseringspotentialet i forsyningssektorerne og konkluderer, at der er mange mia. at hente i besparelser ved en øget privatisering. Professor Ole Helby Petersen har beskæftiget sig med udlicitering og konkurrenceudsættelser af offentlige opgaver i mange år, og vil på dagens møde gennemgå hvad vi har lært af tidligere privatiseringer. Er privatisering nødvendigvis lig med effektivisering? Og hvordan sikrer man, at gevinsten havner i forbrugernes pengepung?
  v/ Ole Helby Petersen, professor (mso) og leder af Center for forskning i offentlig-privat samspil, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Roskilde Universitet

  Skal velfærd sættes på formel? - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 25. oktober 2017, 09.15 -12.00
  Politikerne taler om det, forskningen stræber efter det, og frontmedarbejderne efterspørger det. Hvordan kan og bør evidens og data bruges på socialområdet? På dagens møde gæster adm. direktør for SFI, Agi Csonka, netværket og giver sin opskrift på, hvordan fundamentet for det velfungerende evidensbaserede arbejde skabes. Få er uenige i, at evidensvejen er fremtiden – men hvordan omsættes dette til virkelighed både i det konkrete og politiske arbejde på socialområdet?
  v/ Agi Csonka, adm. direktør for SFI

  Lykketoft: Klimaets nye kamphund - Klima- og energipolitisk netværk
  Mandag den 20. november 2017, 09.15 -12.00
  Efter et år i formandsstolen for FN’s Generalforsamling vender Mogens Lykketoft hjem med en klar idé om, hvad der er verdens vigtigste udfordring: klimaet. Lykketoft beskylder V-regeringen for at nedprioritere klimaudfordringerne i en sådan grad, at Danmark risikerer at bevæge sig fra forgangsland til at danne bagtrop i indsatsen for klima og bæredygtighed. I Folketinget vil han derfor fokusere på arbejdet som selvudnævnt ”klimaaktivist”. Hvad skal der til, for at få klimaet på rette kurs? Og hvordan kan erfaringerne fra FN bruges til at kæmpe klimakampen på national front?
  v/ Mogens Lykketoft (S), MF og tidl. formand for FN’s Generalforsamling

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: