• Se alle

  Regeringens politik for modernisering af den offentlige sektor - Offentlig styring - Jylland
  Torsdag den 26. maj 2016, 09.15 -12.00
  Har regeringen en overordnet politik for moderniseringen af den offentlige sektor, og hvordan foregår samarbejdet - og diskussionerne - mellem de mange aktører og institutioner, der har en aktie i denne problemstilling? Vi spørger Marie Munk, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, der har til opgave at fastlægge de overordnede politikker for modernisering af den offentlige sektor. Her spænder opgaverne over kvalitet og styring til god ledelse, regelforenkling, afbureaukratisering og digitalisering.
  v/ Marie Munk, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen

  Sikkert og grønt fremad - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 31. maj 2016, 09.15 -12.00
  Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved at understøtte, at transportvirksomhederne er effektive, innovative, sikre og grønne. Trafikstyrelsens arbejdsopgaver er placeret mellem det politiske niveau i departementet og branchens virksomheder. Så hvad lægger styrelsen vægt på, for at samarbejdet med de mange interessenter udenfor ministeriet skal fungere optimalt? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger, og hvor ser Carsten Falk Hansen de store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Carsten Falk Hansen, direktør, Trafikstyrelsen

  Landbruget som erhverv: Forskellige regeringer, forskellige prioriteringer - Miljøpolitisk netværk
  Torsdag den 2. juni 2016, 09.15 -12.00
  Skellet mellem blokkene i dansk politik er traditionelt tydelig i hensynet til landbrugets erhvervsvilkår sat over for miljøreguleringer. Et af de seneste eksempler er randzonelovgivningen, der trådte i kraft under den daværende røde regering med det formål at beskytte miljø og natur, men som blev afskaffet af Venstre-regeringen af hensyn til landmændene. Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, deler sine erfaringer om, hvordan man som landbrugets store stemme gebærder sig under regeringer med varierende prioriteringer.
  v/ Martin Merrild, formand, Landbrug & Fødevarer

  Sundhedsøkonomi – et politisk minefelt - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 8. juni 2016, 09.15 -12.00
  Jakob Kjellberg har i mange år været en af landets mest fremtrædende sundhedsøkonomer. Han fortæller om nogle af de seneste års mest banebrydende sundhedsøkonomiske forskningsresultater og løfter i den forbindelse sløret for sine egne og KORA’s aktuelle fokusområder. Den seneste økonomiaftale mellem staten og regionerne får sikkert også et par ord med på vejen.
  v/ Jakob Kjellberg, professor og programleder for Sundhed i KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Byudvikling set fra vandet - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 9. juni 2016, 14.00 -16.00
  Netværkets facilitator Jens Kramer Mikkelsen tager medlemmerne på en sejltur rundt i Københavns Havn og beretter om beslutningsprocesserne bag nogle af de udviklingsprojekter, der er i støbeskeen, og som bidrager til den usædvanlige forvandling, havnen har gennemgået, siden de første industrigrunde blev genanvendt til nye og mere tidssvarende formål. Opsamlingssted: IDA mødecenter.
  v/ Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør for By & Havn

  Mærsk, McDonald’s og Microsoft - Branding, kampagne og omdømme
  Onsdag den 22. juni 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan arbejder store multinationale virksomheder med strategisk kommunikation og omdømme? Det vil Sara Helweg-Larsen delagtiggøre os i, når hun besøger netværket. Sara er kommunikationsdirektør i Maersk Line og har tidligere haft lignende stillinger hos McDonald’s og Microsoft. På mødet vil vi få et sjældent indblik i maskinrummet i kommunikationsafdelingerne i nogle af verdens mest profilerede virksomheder.
  v/ Sara Helweg-Larsen, kommunikationsdirektør Maersk Line

  Statsministerens hjerne - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 23. august 2016, 09.15 -12.00
  Noa Redington har som personlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt erfaring med politisk kommunikation fra absolut højeste niveau. Med udgangspunkt i sine erfaringer fra Statsministeriet vil Redington give sit bud på, hvordan man bedst samtænker kommunikation og politikudvikling. For hvad skal kommunikationsfolket fokusere på – højpandet såvel som lavpraktisk – når man bevæger sig i grænselandet mellem politik og policy.
  v/ Noa Redington, tidl. særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Ministerens visioner - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 25. august 2016, 09.15 -12.00
  Hvad er status på beskæftigelsespolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle arbejdsmarkedsområde. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens beskæftigelsespolitik, hvad er status efter det første år og hvad skal i fokus i den kommende tid?
  v/ Jørn Neergaard Larsen (V), beskæftigelsesminister (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Altid til stede - Branding, kampagne og omdømme
  Tirsdag den 30. august 2016, 09.15 -12.00
  Siden 2008 har Anders Ladekarl stået i spidsen for Røde Kors i Danmark. Ladekarl vil fortælle om arbejdet med at skabe en ny fortælling om udviklingsbistand og nødhjælp for Røde Kors, og hvordan organisationen arbejder målrettet med medlemshvervning og -aktivering og ikke mindst erfaringerne med, hvordan man mest effektivt får danskerne til lommerne, når de skal donere til godgørende formål. Han vil også give et indblik i de svære overvejelser om, hvordan Røde Kors og de andre humanitære organisationer skal kommunikere i den aktuelle flygtningekrise.
  v/ Anders Ladekarl, generalsekretær Dansk Røde Kors (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Hvilke kommuner styrer bedst? - Offentlig styring - Jylland
  Onsdag den 31. august 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder lægger op til debat om nogle af de seneste års mest banebrydende forskningsresultater omkring kommuners og regioners opgaveløsning og økonomistyring. Han løfter i den forbindelse sløret for sine egne og KORA’s aktuelle fokusområder. Den seneste økonomiaftale mellem staten og kommunerne får også et par ord med på vejen.
  v/ Peter Holdt-Olesen, analyse- og forskningschef for økonomi og benchmarking, KORA

  Europæisk energiunion og energisikkerhed - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 31. august 2016, 09.15 -12.00
  Kan EU gennem skabelsen af en Energiunion levere stabil, billigere og renere energi? Og er udsigten til et indre energimarked med mindre import fra Rusland nok til sikre den fornødne politiske vilje? På dagens møde gæster Martin Lidegaard netværket, og kommer med sin vurdering af den nuværende status på Energiunionen, samt de konsekvenser et indre energimarked kan have for en samlet europæisk sikkerheds-, klima- og energipolitik.
  v/ Martin Lidegaard (R), fhv. Udenrigsminister og Klima- og energiminister (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  I hjertet af Europa - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 1. september 2016, 09.15 -12.00
  I dag bliver en stadig større del af de politiske beslutninger truffet i Bruxelles. Den belgiske hovedstad er derfor en helt central arena for moderne interessevaretagelse. Morten Boje Hviid har som Head of EU Affairs for British American Tobacco været en central spiller i denne lobbykamp. Han fortæller her om de særlige muligheder og begrænsninger for interessevaretagelse i Europas hjerte.
  v/ Morten Boje Hviid, Head of EU Affairs for British American Tobacco og tidl. personlig rådgiver for Mogens Lykketoft og Helle Thorning-Schmidt (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Når arbejdsmarkedet skaber integration - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  I de seneste årtier er integrationen af ikke-vestlige flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet ikke imponerende. Men hvad skal der til for at få flere ikke-vestlige flygtninge og indvandrere i job? Vi inviterer direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Kasper Højvang Kyed, til oplæg og debat om muligheder og begrænsninger på arbejdsmarkedet for udlændinge.
  v/ Kasper Højvang Kyed, direktør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Sundhedspolitisk debat - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til debat om aktuel sundhedspolitik med ordførerne fra Folketingets tre største partier. Hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til sundhedsstoffet, og hvor er der en fælles vilje til reformer? (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)
  v/ Liselott Blixt (DF), Flemming Møller Mortensen (S), og Jane Heitmann (V)

  Departementschefen, der tænker ud af boksen - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  Sophus Garfiel bliver kaldt en ”fritænkende” departementschef af den nye Social- og indenrigsminister, Karen Ellemann. Men hvordan mener han, at socialområdet skal styres, og hvad er de kommende udfordringer? Sophus Garfiel gæster netværket og tager debatten med netværkets medlemmer om fremtidens socialpolitik, de tungeste temaer inden for sektoren samt ministeriets arbejde med evidens og data, når der politikudvikles på socialområdet. (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)
  v/ Sophus Garfiel, Departementschef i Social- og Indenrigsministeriet

  En effektiv tovtrækker - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  Dansk Folkeparti udgør hjørnestenen i Lars Løkkes Rasmussens parlamentariske grundlag. En position som giver partiet stor indflydelse på finansloven. Partiets leder, Kristian Thulesen Dahl, har utallige finanslovsforhandlinger på sit CV. I dette oplæg deler han ud af sine erfaringer med finansloven. Ikke mindst hvordan man trækker den i sin egen retning. Thulesen Dahl zoomer også ud og giver sin vurdering af, hvad der er godt og skidt ved Danmarks organisering af finanslovsprocessen. (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)
  v/ Kristian Thulesen Dahl, partileder, Dansk Folkeparti

  Rammevilkår for finanssektoren - Finanssektornetværket
  Onsdag den 7. september 2016, 09.15 -12.00
  Det finansielle område i Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Ministeriets finansdirektør giver på dagens møde i overskriftsform en aktuel status på reguleringen af finanssektoren - nationalt såvel som internationalt - og lægger op til debat. Hvad er status på de seneste politiske tiltag? Og hvilke nye initiativer er i støbeskeen?
  v/ Steen Lohmann Poulsen, finansdirektør, Erhvervs- og Vækstministeriet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Landsbydjøffer - Offentlig styring
  Torsdag den 8. september 2016, 09.15 -12.00
  Det er tidens tand at flytte offentlige opgaver fra by til land. Styrelseschefen i Ankestyrelsen Thorkil Juul evaluerer i dette oplæg regeringens beslutning om at rykke en række statslige styrelser ud af København. Hvad er Ankestyrelsens erfaringer med flytningen, hvilke udfordringer har det skabt, og har der været nogen fordele set fra embedsmandens stol?
  v/ Thorkil Juul, styrelseschef i Ankestyrelsen (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Den grønne lobbyist - Miljøpolitisk netværk
  Torsdag den 8. september 2016, 09.15 -12.00
  Miljøorganisationer er blandt de organisationer, der i højest grad anvender medier og mobilisering til at påvirke politiske beslutningstagere. Vi spørger præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som er landets største natur- og miljøorganisation, hvordan man mobiliserer en folkestemning? Hvilke emner der særligt egner sig til medierne? Og om medier og kampagner reelt kan rykke noget i den politiske verden?
  v/ Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident, Danmarks Naturfredningsforening (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København V)

  Aktuel undervisningspolitik i perspektiv - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Mandag den 12. september 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder fortæller om de mest aktuelle temaer for diskussionerne i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og sætter dem i perspektiv af sin lange karriere – som skolelærer, som formand for ”skolelærernes parti”, og som minister i skiftende SR-regeringer.
  v/ Marianne Jelved (R), fhv. minister

  Indvandrere i det danske uddannelsessystem - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 14. september 2016, 09.15 -12.00
  Der er mange holdninger og forslag til, hvordan indvandrere og uddannelse bliver en succesfuld kombination. Med det stigende flygtningepres skal uddannelsessektoren og kommunerne i endnu højere grad forholde sig til, hvordan der sikres uddannelsesmuligheder til de nye borgere. Men hvad ved vi om, hvad der faktisk virker? Forskningschef i SFI, Torben Tranæs, fortæller om den nyeste viden, rammebetingelser og mulige politikker, der påvirker integrationen, baseret på de danske erfaringer gennem de sidste 20 år.
  v/ Torben Tranæs, forskningschef i SFI og vismand

  Realdania: livskvalitet for alle gennem det byggede miljø - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 14. september 2016, 09.15 -12.00
  Realdania er en af Danmarks største pengetanke. Den velgørende forening har i sin 15-årige levetid uddelt knap 16 milliarder kr. til over 2.800 projekter med det erklærede formål at øge livskvaliteten i byer og bygninger i Danmark. Hvordan er Realdania med til at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, og hvad lægger Realdania særlig vægt på, når der skal sættes nye projekter i søen?
  v/ Jesper Nygård, administrerende direktør, Realdania

  Staten elsker penalhuspiger og feminister - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 15. september 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder skabte for nylig en vis furore i kulturdanmark med en kritik af kvindelige forfatteres dominans ved tildelingen af offentlige kulturmidler. Høeg forholder sig kritisk til moderne dansk litteratur og kobler i dette oplæg sin egen forskning om samtidslitteratur med en krads kritik af kulturlivets kæledækker.
  v/ Mette Pedersen Høeg, ph.d-studerende ved Københavns Universitet og Fulbright Scholar ved UC Berkeley

  Infrastruktur-investeringer og samfundsøkonomien - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 20. september 2016, 09.15 -12.00
  Store nye offentlige investeringer i infrastruktur er et vigtigt element i arbejdet med at trække landet fri af den økonomiske afmatning. Hvordan understøtter offentlige investeringer i infrastruktur samfundsøkonomien? Hvilken rolle skal offentlige selskaber og virksomheder spille? Og hvad ligger i pipelinen, når det gælder nye store offentlige infrastruktur-projekter? Det er temaerne på dagens netværksmøde, hvor vi får besøg af Henrik Plougmann Olsen, der siden 2009 har stået i spidsen for Metroselskabet.
  v/ Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør i Metroselskabet

  I komikkens skær - Politisk kommunikation
  Onsdag den 21. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan ser en udefrakommende egentlig på vores daglige anvendelse af politisk kommunikation? Komiker Sebastian Dorset følger den politiske debat tæt – men i passende afstand til Christiansborg. I dette oplæg tilfører han en humoristisk vinkel til det traditionelle arbejde med politiske kampagner, og giver sine bud på, hvornår politikere og deres følge mere eller mindre frivilligt optræder komisk i den politiske debat.
  v/ Sebastian Dorset, komiker

  Skattepolitisk debat - Skattepolitisk netværk
  Torsdag den 22. september 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til politisk debat mellem fire markante folketingspolitikere forud for efterårets forhandlinger om en skattereform. Er det muligt at overkomme de forskellige forventninger, der er til indholdet af en reform og skabe et politisk flertal bag markante skattepolitiske ændringer. Efter korte oplæg fra de fire politikere spørger medlemmerne ind til de kommende forhandlingers forløb og til det politiske indhold.
  v/ Jesper Petersen (S), Louise Schack Elholm (V), Jonas Dahl (SF) og Joachim B. Olsen (LA)

  Forhandlingen i Den Røde Bygning - Finanspolitisk netværk
  Mandag den 26. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvem står med de stærkeste kort på hånden? Og hvem kan se frem til at få sit tydelige aftryk på Finansloven? Tidligere minister og partileder for Konservative Hans Engell giver sin analyse af de igangværende forhandlinger om finansloven for 2017. I oplægget inddrager Engell samtidig sin store historiske viden, så der kommer ikke til at mangle indsidertips og røverhistorier fra dramatiske forhandlinger i Den Røde Bygning.
  v/ Hans Engell, politisk kommentator, Ekstrabladet og fhv. minister og partileder, Det Konservative Folkeparti

  Danmark digitaliseres - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 27. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvad har vi lært af digitaliseringsbølgen, og hvor er vi på vej hen? Arbejdet med en ny offentlig digitaliseringsstrategi er i gang, og som så mange andre politiske områder får området sine egne 2020-mål. Men hvordan skal digitalisering fremadrettet skabe værdi for borgere og virksomheder, og hvilken rolle spiller digitaliseringen, når den offentlige sektor skal fornyes og moderniseres? Er de stærkeste drivkræfter modernisering og innovation af velfærdsstaten - eller besparelser?
  v/ Nina Husfeldt Clasen, kontorchef i Sekretariatet for digitaliseringsstrategien, Digitaliseringsstyrelsen

  Fremtidens arbejdsmarked – kan man overhovedet kigge i krystalkuglen? - Beskæftigelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 29. september 2016, 09.15 -12.00
  Når antallet af studerende på universiteterne, skatteniveauet og alderen for folkepensionen skal reformeres, kigges der frem mod 2020-mål i de politiske forhandlingslokaler. Men hvad ved vi egentlig om fremtidens arbejdsmarked? Er det muligt at forudsige, hvilken arbejdskraft Danmark har brug for om 5, 10 eller 15 år? Direktøren i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Morten Binder, besøger netværket og kommer med sit bud på, hvordan fremtidens arbejdsmarked ser ud.
  v/ Morten Binder, direktør, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)

  Flygtninge- og migrantudfordringen - Offentlig styring - Jylland
  Tirsdag den 4. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Kommunalt oprettede asylcentre i kommuner som Jammerbugt, Thisted og Langeland har de seneste år fået mange rosende ord med på vejen som en vej til god integration og som en katalysator for udvikling i yderområderne. Vi inviterer en borgmester og en forsker til diskussion af erfaringerne i den forbindelse og til at lægge op til debat om nye styringsudfordringer som følge af de mange udlændinge, der kommer til landet i disse år.
  v/ Mogens Gade (V), borgmester, Jammerbugt Kommune og Zachary Whyte, postdoc, Antropologisk Institut, Københavns Universitet

  Kan Danmark blive fossilfri i 2050? - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 4. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Er det muligt, at skabe en sammenhængende og fossilfrit energisystem i Danmark indenfor de næste 35 år, eller at ændre København til en CO2-neutral by om 10 år? Begge dele kan lade sig gøre uden at bringe landet ud i økonomiske vanskeligheder, mener professor Brian Vad Mathiesen. På dagens netværksmøde fremlægger han de fremtidsscenarier, der kan bruges til at skabe grundlag for de politiske valg på klima- og energiområdet.
  v/ Brian Vad Mathiesen, professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

  Hvad ved vi egentlig? Best practice i integrationsindsatsen - Integrationspolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Når integrationsdebatten med jævne mellemrum raser, kan det være svært at skille fakta fra mere eller mindre løse politiske påstande. Hvad ved vi om, hvad der faktisk virker, når det kommer til integration af indvandrere i Danmark? Hvad består integrationsudfordringen af for et velfærdssamfund som det danske – hvorfor er det så svært for os? Forskningschef i SFI, Torben Tranæs, fortæller om den nyeste viden om integration af indvandrere i Danmark. Han redegør desuden for de rammebetingelser og mulige politikker som påvirker integrationen, baseret på de danske erfaringer gennem de sidste 20 år.
  v/ Torben Tranæs, forskningschef i SFI og vismand

  Branding og public affairs - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Virksomheders evne til at påvirke politikerne afhænger i høj grad af et stærkt brand. Derfor er det helt centralt at samtænke brand og interessevaretagelse. Hos Dong Energy er det Filip Engel, som står i spidsen for denne opgave. Han fortæller i dette oplæg, hvordan den allestedsnærværende DONG-sag udfordrer organisationens arbejde med at påvirke samfundsdebatten. Ikke mindst fordi DONGs brand har fået en ordentlig rutsjetur. Engel beretter her hvordan DONG forsøger at komme på benene igen ved at benytte brand-vejen.
  v/ Filip Engel, Head of Stakeholder Relations hos Dong Energy

  Personlige og politiske tanker om sundhedssektoren - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Sundhedssektoren har altid stået højt på den politiske dagsorden. Dagens oplægsholder er en af de politikere, der har haft størst indflydelse på de sundhedspolitiske prioriteringer gennem de sidste 10 år. Han giver sit personlige bud på skismaer, muligheder og løsninger på fremtidens udfordringer i sundhedssektoren.
  v/ Bent Hansen (S), formand for Danske regioner, regionsrådsformand

  Fornuftægteskab, en lang forlovelse eller ægte kærlighed: Fremtidens samarbejde for LO og FTF - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Ved kongresserne i efteråret 2015 var hovedorganisationernes fremtid på dagsordenen hos både LO og FTF, og i begge lejre blev der givet grønt lys til, at man skulle fortsætte med fusionsarbejdet. Hvad er status i efteråret 2016, hvad kan medlemmerne forvente, og hvad er visionerne bag fusionen? Bente Sorgenfrey gæster netværket for at komme med sin vurdering af fordele og faldgrupper ved fusionen og tage debatten med netværkets medlemmer.
  v/ Bente Sorgenfrey, formand for FTF

  Evidens i forvaltningen - Offentlig styring
  Torsdag den 6. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Efter Knud Aarup smækkede med døren, har Birgitte Anker overtaget jobbet som direktør for Socialstyrelsen. Med en fortid i Finansministeriet er den nye direktør stærkt forankret på Slotsholmen - og det får hun brug for. Anker skal nemlig forhindre, at nye møgsager lammer styrelsens arbejde. I dette oplæg giver hun et indblik i fremtidsplanerne for Socialstyrelsen, herunder mulighederne for at anvende evidens fra forskningsverdenen i den offentlige sektor.
  v/ Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen

  Miljøet og den europæiske dagsorden: Stilstand eller stille udvikling? (mødet foregår på engelsk) - Miljøpolitisk netværk
  Tirsdag den 11. oktober 2016, 09.15 -12.00
  European Environmental Agency (EEA) har til opgave at formidle pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøet og bistår EU-institutionerne og medlemslandene i at træffe kvalificerede beslutninger om miljø-forbedringer, integrering af miljøhensyn i den økonomiske politik og opfyldelse af bæredygtighedsmål. Hvad ser EEA's direktør som de store miljøpolitiske knaster i EU? Og er EU på vej i den rigtige retning eller står vi i stampe?
  v/ Hans Bruyninckx, executive director, European Environment Agency

  At være interesseorganisation i den sociale sektor - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 12. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Med ca. 700.000 medlemmer og 15.000 frivillige er Ældre Sagen Danmarks største enkeltstående forening. Hvordan driver man en så stor organisation på socialområdet? På dagens møde gæster direktør i Ældre Sagen Bjarne Hastrup netværket og fortæller om, hvilke særlige dynamikker der eksisterer for interesseorganisationer på socialområdet. Og hvad er ifølge Ældre Sagen de problemstillinger, som befinder højest på den socialpolitiske dagsordenen i øjeblikket?
  v/ Bjarne Hastrup, Direktør for Ældre Sagen

  Bygge- og boliginvesteringer i København - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 12. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Interessen for internationale investeringer i København er rekordstor. Claus Lønborg besøger netværket og fortæller om Copenhagen Capacity's arbejde med at markedsføre hovedstaden internationalt. Vi beder ham give sit bud på, hvad der skal til for, at København kan tiltrække yderligere udenlandske investeringer og virksomheder, der gavner bygge- og boligbranchen.
  v/ Claus Lønborg, CEO, Copenhagen Capacity

  Chefen for det hele - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 13. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Michael Christiansen sidder for bordenden, når kursen for Danmarks største medievirksomhed skal udstikkes. Med sin fortid i Det Kongelige Teater og på Slotsholmen vil han give sit syn på udfordringerne for dansk kulturpolitik i almindelighed og public service i særdeleshed: Hvor stor er DR’s kulturelle betydning egentligt - og hvad er fremtidsudsigterne for Danmarks medieflagskib?
  v/ Michael Christiansen, bestyrelsesformand for Danmarks Radio

  Hjælp, hvordan måler jeg? - Branding, kampagne og omdømme
  Torsdag den 13. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Vi taler alle sammen om, at kommunikation skal have effekt. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan måler man det? Poul Melbye er analysechef i TNS Gallup og vil dele ud af sine mangeårige erfaringer med at måle effekt i arbejdet med brand, omdømme og kampagner. Effektmålinger skal ikke blot ende som et værktøj til at demonstrere kommunikationsafdelingens værdi, men derimod skal være et aktivt styringsredskab, der kan bruges i det løbende arbejde med kommunikation og branding.
  v/ Poul Melbye, analysechef i TNS Gallup

  Inklusion: Er der plads til alle børn - og bliver alle børn så dygtige som de kan? - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 14. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Inklusion handler om, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet og lære og udvikle sig mest muligt. Men i den offentlige debat er inklusion reduceret til at handle om nogle særlige "inklusionsbørn", som angiveligt skaber enorme udfordringer i folkeskolen. Men hvad er status på en af skolens helt store udfordringer? Og hvad er perspektiverne for et barn, som ikke lige falder indenfor den aktuelle definition af normalområdet?
  v/ Agi Csonka, direktør for SFI og formand for Rådet for børns læring

  Hvad er en boble? - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 25. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Carlsbergfondet har for nylig bevilget 14,4 millioner kroner til et nyt Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved KU. Aktiviteterne i CIBS er baseret på original, nytænkende interdisciplinær grundforskning. Centerlederen fortæller på mødet om anvendelsesperspektiverne i centerets forskning – særligt i relation til bobler i den finansielle sektor.
  v/ Vincent F. Hendricks, professor, Københavns Universitet

  Den nye konkurrence på arbejdsmarkedet - Beskæftigelsespolitisk netværk - Jylland
  Tirsdag den 25. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Når udlændinge indtager det danske arbejdsmarked, forvandler den politiske debat sig ofte til et spørgsmål om udvikling eller afvikling af det danske arbejdsmarked og velfærdssamfundet. Men er den billigere arbejdskraft fra udlandet udtryk for social dumping, velfærdsturisme eller en grundsten for at sikre fremtidens vækst? Og hvordan skabes plads til integrationen af flygtninge på arbejdsmarkedet uden at de langtidsledige glemmes? To af de stærkeste stemmer i debatten, LO’s Ejner K. Holst og vicedirektør i DA, Pernille Knudsen, tager disse spørgsmål op til debat.
  v/ Ejner K. Holst, Næstformand, LO og Pernille Knudsen, vicedirektør, DA

  Datasikkerhed: Hvem har noget at skjule? - Digitaliseringsnetværk
  Tirsdag den 25. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Med digitaliseringen følger risikoen for cyber-crime, som kan udgøre en reel trussel for vores moderne samfund. Er tempoet for digitaliseringen løbet fra datasikkerheden? Hvad har vi lært af de store skandaler, og hvordan sikrer vi borgerne i den offentlige infrastruktur? Dagens oplægsholder spørger, hvor moden it-sikkerheden i de danske virksomheder og offentlige organisationen er, og forsøger at give svaret på, hvordan vi bedst kan beskytte os.
  v/ Rasmus Theede, sikkerhedschef, CSC i Skandinavien og fmd. for Rådet for datasikkerhed

  Skatteret og skatteretssikkerhed - Skattepolitisk netværk
  Onsdag den 26. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Vi har de seneste år set en række spektakulære sager, hvor skattemyndighederne er blevet anklaget for overdreven nidkærhed og tilsidesættelse af elementære retsprincipper. Hvor er de største udfordringer for borgere og virksomheders retssikkerhed i øjeblikket, og hvad er de gode råd til lovgiver og skattemyndigheder, hvis kritikken skal imødekommes? Tænketanken Justitias skatteretsekspert lægger op til debat.
  v/ Marie Krogsgaard Pedersen, advokat, LL.M, tænketanken Justitia

  Transportpolitisk interessevaretagelse i praksis - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 26. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Der er stærke interesser i spil, når de politiske beslutninger skal tages på transportområdet. Men er den traditionelle kamp mellem økogrønne cyklister og asfaltglade bilister stadig aktuel? Er der et lige forhold mellem hovedstad og vandkantsdanmark, og hvor stor en påvirkning har de forskellige aktører egentlig på den politiske beslutningsproces? Vi inviterer Gitte Lillelund Bech, fhv. direktør for en af landets transportpolitiske erhvervsorganisationer, til at holde oplæg om sit syn på politisk interessevaretagelse i praksis. Hvordan samarbejder organisationen med andre aktører og hvad er de praktiske do’s and don’ts?
  v/ Gitte Lillelund Bech, public affairs director, Advice A/S og fhv. direktør, Danske Havne

  Radikalisering: Når børn af velfærdssamfundet bliver ekstremister - Integrationspolitisk netværk
  Onsdag den 26. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Hvad gør man, når unge født og opvokset i Danmark vender demokratiet ryggen og tager turen til Syriens kampzoner og tilbage igen? Og hvem er disse unge mænd, der drømmer om kalifat frem for velfærdssamfund? Journalist og forfatter Jakob Sheikh gæster netværket og tegner et billede af de mennesker, der tiltrækkes af ekstremismen.
  v/ Jakob Sheikh, journalist på Politiken og forfatter til ”Danmarks børn i hellig krig”

  For travl til implementering? - Offentlig styring
  Torsdag den 3. november 2016, 09.15 -12.00
  Folkeskolereformen blev gennemført under stort ståhej. Her to år efter indførslen møder vi den ansvarlige departementschef. Jesper Fisker leverer i dette oplæg et statustjek på reformen. Hvad gik godt og skidt i styringen af processen, og hvordan skaber det offentlige en kultur med fokus på implementering - også når tv-kameraerne er slukket, og den politiske dagsorden har bevæget sig videre?
  v/ Jesper Fisker, departementschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Fremtidens Professionshøjskole - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 3. november 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder lægger op til debat om professionshøjskolernes rolle i forhold til de andre store ”blokke” i uddannelsessektoren: gymnasierne (som aftager af studenter), folkeskolen (som ansvarlig for læreruddannelsen) og universiteterne (som konkurrent og del af fødekæden), herunder betydningen af professionshøjskolernes nye placering under Uddannelsesministeriet.
  v/ Harald Mikkelsen, rektor og formand for Danske Professionshøjskoler

  Fra ambassadør til lobbyist - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 8. november 2016, 09.15 -12.00
  Interessevaretagelse er kerneopgaven både indenfor public affairs og i diplomatiet. Anne H. Steffensen har haft en lang og flot karriere i den danske udenrigstjeneste blandet andet som ambassadør i London. I dag er hun imidlertid generaldirektør for Danmarks Rederiforening og varetager nu interesserne for Danmarks største eksportindustri. Steffensen beskriver i dette oplæg sit særlige lobbyarbejde for ”Det Blå Danmark”. Og så giver hun et indblik i, hvilke tricks fra diplomatiet man kan benytte i sin public affairs-indsats.
  v/ Anne H. Steffensen, Generaldirektør og CEO for Danmarks Rederiforening og tidl. ambassadør i London

  Det primære sundhedsvæsen - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 10. november 2016, 09.15 -12.00
  En fremtidig effektiv ressourceudnyttelse på sundhedsområdet kræver et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Som led i kommuneaftalerne for 2015 blev det aftalt, at KL, Regeringen og Danske Regioner skulle udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen. Hvad er status for arbejdet? Hvad er KL’s bud på løsninger, der kan forbedre samarbejdet og øge kvaliteten i de nære sundhedstilbud. KL’s sundhedspolitiske chef lægger op til diskussion og erfaringsudveksling om bl.a. finansieringsmodeller, risiko for kassetænkning, kommunernes rolle i kroniske sygdomsforløb, bedre data på det kommunale sundhedsområde og ventetider til genoptræning.
  v/ Christian Harsløf, sundhedspolitisk chef i KL

  Hvorfor har Radio24syv succes? - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 10. november 2016, 09.15 -12.00
  Taleradio er blevet hot. Og Radio24syv har nu for alvor fået vind i sejlene. Men hvad ligger egentlig bag deres succes? Programchef Mads Brügger giver i dette oplæg et indblik i, hvordan radiostationen gennem nytænkning af arbejdsprocesser skaber anderledes radio til lytterne.
  v/ Mads Brügger, programchef på Radio24syv

  Erhvervsuddannelserne: Kan Danmark bygges uden hænder? - Uddannelsespolitisk netværk
  Torsdag den 17. november 2016, 09.15 -12.00
  I Mattias Tesfayes bog ”Kloge hænder” sætter en VVS-faglærer sagen på spidsen: ”Mit fag er ved at uddø. Og hvis det gør, må I lære at skide i skoven”. Siden er der vedtaget en reform af erhvervsuddannelserne, som skal få flere til at søge mod en fremtid som f.eks. industritekniker, social- og sundhedsassistent eller tømrer. Vil reformen sikre, at der ikke kommer til at mangle erhvervsrettede kompetencer i fremtiden? Og hvad er perspektivet i Danmark som produktionsland, når få vil producere og flere vil symbolanalysere?
  v/ Lars Goldschmidt, tidl. direktør i DI, selvstændig konsulent, og sidder i flere uddannelsesinstitutioners bestyrelser og Mattias Tesfaye (S), erhvervsuddannelsesordfører, murer og forfatter

  Præsidentens mænd - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 22. november 2016, 09.15 -12.00
  USA er ofte først ude af startblokken - især når det gælder nye kampagnetiltag. Torsten Jansen vil umiddelbart efter det amerikanske præsidentvalg give sin beretning om tilstanden på den anden side af Atlanten. Hvem er de mest spændende kampagnefolk, som man skal følge i fremtiden, og hvilke anderledes kampagneformer kom i spil ved dette valg?
  v/ Torsten Jansen, partner og direktør, LEAD Agency, tidl. afdelingschef på den danske ambassade i Washington DC og USA-korrespondent for DR

  Til glæde og gavn - Branding, kampagne og omdømme
  Onsdag den 23. november 2016, 09.15 -12.00
  Tre år i træk har Danske Spil haft det største danske annoncebudget. Vi får besøg af Stine Hove Marsling, der er ansvarlig for det statslige spilleselskabs kommunikation og branding. Hun vil fortælle om Danske Spils branding- og marketingsindsatser og om opgaven med at få gambling og godgørenhed til at hænge sammen.
  v/ Stine Hove Marsling, direktør, Corporate Communication & Branding, Danske Spil.

  Forvaltningspolitik, lederpolitik og digitalisering - Offentlig styring - Jylland
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Kommunaldirektørforeningen har i sit nye arbejdsprogram fokus på tre hovedopgaver: Forvaltningspolitik, lederpolitik og produktivitet/digitalisering. Formanden for foreningen holder oplæg og lægger op til debat om de mest presserende styringsudfordringer set fra direktionsgangene i landets kommuner.
  v/ Henrik Kolind, kommunaldirektør, Roskilde Kommune og formand, KOMDIR

  Asyl eller kaos: Flygtningestrømmen i Europa - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Flygtningekrisen i Europa synes at skifte time for time. Hvad er status for det fælles europæiske samarbejde om løsninger, og hvordan spiller Danmark sin rolle? Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, gæster netværket og giver sin vurdering af situationen i nærområderne, i Europa og ikke mindst i Danmark.
  v/ Andreas Kamm, generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp

  Drivkræfter og begrænsninger for transportpolitikken - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Direktøren for DTU Transport holder oplæg om nogle af den seneste tids bemærkelsesværdige transportøkonomiske forskningsresultater og deres policy-implikationer, samt hans egne og DTU’s aktuelle fokusområder. Samtidig får vi et indblik i arbejdet i DTU's Data- og modelcenter, herunder arbejdet med Landstrafikmodellen og Transportvaneundersøgelsen.
  v/ Niels Buus Kristensen, institutdirektør DTU

  Fremtidens digitalisering af finanssektoren - Finanssektornetværket
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Finanssektoren er en af de sektorer, der har haft størst gevinster ved digitaliseringen i form af effektivisering og produktudvikling. Men hvad bringer fremtiden for kunderne? Hvor er de nye muligheder og udfordringer? En af landets førende forskere på området kommer med sit syn på fremtiden og lægger op til debat om digitaliseringens konsekvenser for forretningsmodellerne.
  v/ Jan Damsgaard, professor og institutleder, Institut for IT-ledelse, CBS

  Når matematik bliver politik - Finanspolitisk netværk
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene, kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til diskussion om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen?
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Haagen, afdelingschef Finansministeriet, Morten Holm, kontorchef, De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen, cheføkonom og vicedirektør, CEPOS

  Når matematik bliver politik - Netværk: Public Affairs
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene - så kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til debat om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen?
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Haagen, afdelingschef Finansministeriet, Morten Holm, kontorchef, De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen, cheføkonom og vicedirektør, CEPOS

  Når matematik bliver politik - Offentlig styring
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene, kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til debat om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen? BEMÆRK: Bonusmøde i fællesskab med Finanspolitisk netværk og netværket Public affairs.
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Lars Haagen, afdelingschef Finansministeriet, Morten Holm, kontorchef, De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen, cheføkonom og vicedirektør, CEPOS

  Miljøpolitisk debat - Miljøpolitisk netværk
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer fire markante politikere på miljøområdet – to fra rød blok og to fra blå blok – til en debat om, hvordan fremtidens miljøpolitik skal se ud, og hvor det politiske samarbejde om løsninger skal findes. Debatten sætter fokus på centrale miljøpolitiske problemstillinger, for eksempel om planlovens naturbeskyttelse er vigtig, eller der skal kunne bygges frit? Om landbruget skal vige for vandmiljøet? Om overimplementering af EU-regler er et skridt for langt eller et skridt i den rigtige retning? Og hvordan vi sikrer, at vores ressourcer udnyttes effektivt?
  v/ Mette Abildgaard (K), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT) (ikke endeligt bekræftet), Maja Panduro (S)

  Skattesnyd og skatteunddragelse - Skattepolitisk netværk
  Tirsdag den 29. november 2016, 09.15 -12.00
  Et to-cifret milliardprovenu ligger gemt ved at borgere og virksomheder unddrager sig beskatning – enten illegalt via decideret skattesnyd og sort arbejde eller grundet mere banale fejl. Hvor er de lavest hængende frugter, hvis nogle af disse midler skal hentes hjem til de offentlige kasser, og vokser eller mindskes problemet med tiden?
  v/ Søren Pedersen, chefkonsulent, SKAT og tidl. medarbejder på en række af Rockwoolfondens rapporter om sort økonomi i Danmark

  Mobilitet og negativ social arv - påstande og viden - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 29. november 2016, 09.15 -12.00
  Danmark er ifølge OECD et af de dårligste lande til at bryde negativ social arv. Hvorfor er det danske velfærdssamfund ikke nok til for alvor at skabe større mobilitet? Har vi stirret os blinde på påstande om, hvordan man bryder den negative sociale arv, som ikke holder vand? Niels Ploug er afdelingsdirektør i Danmarks Statistik og tidl. forskningschef i SFI. På dagens netværksmøde gennemgår han de mest centrale pointer fra sin forskning og tager debatten om den førte socialpolitiks duelighed.
  v/ Niels Ploug, Afdelingsdirektør i Danmarks Statistik og fhv. forskningschef hos SFI

  Det rummelige arbejdsmarked – hvornår yder man efter evne? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 30. november 2016, 09.15 -12.00
  Overgangen fra offentlig forsørgelse til inddragelse på arbejdsmarkedet bliver ofte set som et værktøj for integrationen for at mindske marginaliseringen af udsatte grupper, og som nødvendigt på grund af fremtidens mangel på arbejdskraft. De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet har samtidigt haft et fokus på at øge arbejdsudbuddet. Men hvordan kan man skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, og hvem skal gøre dette? Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker fra AAU, kommer med sine bud på redskaber, muligheder og ansvar.
  v/ Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker og professor ved Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA, Aalborg Universitet

  Udvikling og ledelse af forsknings- og uddannelsesinstitutioner - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Er der særlige udfordringer for ledere i uddannelsessektoren i forhold til ledere i andre sektorer i samfundet? Hvis det er tilfældet, hvad er de så? Ole Steen Andersen lægger op til debat og erfaringsudveksling blandt netværkets medlemmer på baggrund af sine mange års erfaring som rådgiver og foredragsholder om organisationsudvikling og -design, lederudvikling og forandringsledelse i forsknings- og uddannelsesmiljøer.
  v/ Ole Steen Andersen, partner, Implement A/S

  Er gode klimaråd dyre? - Klima- og energipolitisk netværk
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Tempoet skal helt i vejret, hvis Danmark skal have en chance for at nå de tidligere fastsatte klimamål, vurderer Klimarådets formand og professor i økonomi, Peter Birch Sørensen. Men hvad er status nu? Hvad betyder regeringens klima- og energipolitik for fremtidens muligheder på området? Og er grønne og energibesparende investeringer en god forretning på kort og lang sigt – eller koster de for mange penge og arbejdspladser?
  v/ Peter Birch Sørensen, fmd. for Klimarådet, professor i økonomi, KU samt tidl. overvismand og fmd. for Produktivitetskommissionen

  Det rummelige arbejdsmarked: Hvornår yder man efter evne? - Beskæftigelsespolitisk netværk - Jylland
  Fredag den 2. december 2016, 09.15 -12.00
  Overgangen fra offentlig forsørgelse til inddragelse på arbejdsmarkedet bliver ofte set som et værktøj for integrationen, for at mindske marginaliseringen af udsatte grupper og som nødvendigt på grund af fremtidens mangel på arbejdskraft. De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet har samtidigt haft et fokus på at øge arbejdsudbuddet. Men hvordan kan man skabe et mere rummeligt arbejdsmarked, og hvem skal gøre dette? Per Kongshøj Madsen, arbejdsmarkedsforsker og formand for Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, kommer med sine bud på redskaber, muligheder og ansvar.
  v/ Per Kongshøj Madsen, arbejdsmarkedsforsker, AAU og formand, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

  Monopolbrud på vej - Digitaliseringsnetværk
  Onsdag den 7. december 2016, 09.15 -12.00
  I løbet af 2016 og 2017 brydes KMD's monopol på it-løsninger for kommunerne, og kommunernes hjemtagen af ansvaret for it-løsninger er i fuld gang. Hvilken betydning har dette for markedet, kommunerne og i sidste ende borgerne? Thomas Rysgaard Christiansen er adm. direktør i KOMBIT, kommunernes it-indkøbsfællesskab, og gæster netværket med et oplæg om strategien under og efter monopolbruddet.
  v/ Thomas Rysgaard Christiansen, adm. direktør, KOMBIT

  Politiske visioner for kommunerne og regionerne - Offentlig styring - Jylland
  Tirsdag den 10. januar 2017, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder har været borgmester i Ikast og Ikast-Brande kommune siden 2002. I begyndelsen af 2016 meldte han ud, at han går efter at blive Venstres bud på ny formand for Region Midtjylland. På dagens møde fortæller han om sine politiske visioner og lægger op til debat om udfordringerne i samarbejdet mellem regioner og kommuner.
  v/ Carsten Kissmeyer (V), borgmester, Ikast-Brande kommune

  Ministerens visioner: Grøn realisme i energipolitikken? - Klima- og energipolitisk netværk
  Mandag den 16. januar 2017, 09.15 -12.00
  Ifølge Venstre-regeringen skal grøn omstilling fortsat være en prioritet, men den må ikke koste for mange penge og være en byrde for Danmark. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt fortæller om sine visioner for energipolitikken. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens energipolitik, og hvad skal i fokus i den kommende tid?
  v/ Lars Christian Lilleholt (V), Energi-, forsynings- og klimaminister

  Kommunikationschef for hele regeringen - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 17. januar 2017, 09.15 -12.00
  Nikolaj Sommer skiftede den 1. november 2015 posten som kommunikationschef i Finansministeriet ud med rollen som chef for Regeringens nyoprettede kommunikationsenhed. Sommer giver i dette oplæg sit bud på, hvilke muligheder den nye enhed skaber for regeringens kommunikation. Ikke mindst hvordan kommunikation tænkes ind i policy-processen allerede i den tidlige fase, når embedsmændene går i gang med at lave udkast til nye reformer og lovgivninger.
  v/ Nikolaj Sommer, chef for Regeringens Kommunikationsenhed

  Om skat og fordelingspolitik - Skattepolitisk netværk
  Onsdag den 18. januar 2017, 09.15 -12.00
  Et af de helst store politiske temaer og en central skillelinje mellem politiske partier såvel i Danmark som i den øvrige vestlige verden er spørgsmålet om, hvordan skattepolitikken påvirker samfundsøkonomien. En skrumpende middelklasse og koncentration af formue og indtægter på ganske få hænder har fået bla. den franske økonom Thomas Picketty til fremhæve behovet for øget progression i beskatningen. Liberale politikere er mere optaget af skatteomlægninger ”i toppen”, der efter deres opfattelse hurtigt tjener sig hjem i form af øget vækst og dermed øgede skatteindtægter. Dagens oplægsholder lægger op til debat om sammenhængen mellem skat og samfundsøkonomi.
  v/ Jesper Jespersen, professor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

  Byliv i øjenhøjde - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 19. januar 2017, 09.15 -12.00
  Stadsarkitekt Tina Saaby sagde ved sin tiltrædelse, at hun ville fortsætte udviklingen af København som en mangfoldig by med byliv i øjenhøjde. Hun giver på dagens måde en status på Københavns udvikling i sin tid som stadsarkitekt. Desuden fortæller hun på baggrund af sin involvering i bygge- og byplanprojekter med politiske over- og undertoner om sine erfaringer om ” det muliges kunst” i byudviklingen.
  v/ Tina Saaby, stadsarkitekt i København

  Politisk debat om beskæftigelsen: Det skal kunne betale sig at arbejde - Beskæftigelsespolitisk netværk - Jylland
  Mandag den 23. januar 2017, 09.15 -12.00
  Hvornår kan det betale sig at arbejde? Og hvad betyder det i praksis? Fire markante politikere – to fra rød og to fra blå blok – mødes til dagens netværksmøde til en debat om beskæftigelsespolitik og det danske arbejdsmarked. Hvornår skaber velfærdsstatens sikkerhedsnet passivitet hos borgerne, og hvornår skaber den tryghed? Handler debatten om menneskesyn eller økonomisk realisme?
  v/ Bent Bøgsted (DF), Hans Andersen (V), Karsten Hønge (SF) og Josephine Fock (ALT)

  Politisk debat - Finanssektornetværket
  Onsdag den 25. januar 2017, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til politisk debat om den finansielle sektor med fire kompetente ordførere fra begge sider af Folketinget. Hvad står øverst på partiernes politiske program? Hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til den finansielle sektor, og hvor er der en fælles vilje til reformer?
  v/ Morten Bødskov (S), Torsten Schack Pedersen (V), Josephine Fock (ALT), Brian Mikkelsen (K)

  Hvordan taler man til Danmarks største folkeparti? - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 25. januar 2017, 09.15 -12.00
  Dansk Folkepartis indflydelse er over de sidste 20 år kun blevet større. Men hvordan får man indflydelse på Dansk Folkeparti? Kommunikationsstrateg, Søren Søndergaard, der har været pressechef i Dansk Folkeparti siden 2005, vil i dette oplæg dele ud af sine erfaringer. Han zoomer ind på hvordan man som lobbyist bedst adresserer Dansk Folkeparti for at få del i magten – og ikke mindst hvilke begynderfejl man skal holde sig fra, når man banker på folkepartiets dør.
  v/ Søren Søndergaard, pressechef hos Dansk Folkeparti

  Det uperfekte menneske - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 26. januar 2017, 09.15 -12.00
  De fleste traditionelle grundbøger i økonomi behandler kun overfladisk emnet om adfærdsøkonomi. Det har imidlertid ændret sig. Siden psykologen Daniel Kahneman fik Nobelprisen i økonomi i 2002 er offentlighedens interesse for, hvordan folk ofte agerer efter tommelfingerregler frem for regnemodellernes rationelle forudsætninger kun steget. Professor ved CBS, Steffen Andersen, løfter her sløret for, hvordan dyb indsigt i menneskets tilbøjeligheder kan bidrage til en bedre forståelse af samfundsøkonomien. Og ikke mindst hvordan en mere fintmasket beskrivelse af mennesket skaber effektfulde politikker.
  v/ Steffen Andersen, professor ved Copenhagen Business School

  Ministerens visioner - Socialpolitisk netværk
  Torsdag den 26. januar 2017, 09.15 -12.00
  Hvad er status på socialpolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann gæster netværket og fortæller om sine visioner på socialområdet. For hvem har ansvaret, når det sociale arbejde i velfærdssamfundet mislykkes, og hvordan skabes succeshistorierne? Hvad skal i fokus, og hvad er de helt centrale elementer i regeringens socialpolitik?
  v/ Karen Ellemann (V), Social- og indenrigsminister

  Tværgående udvikling og fremtidssikring af ungdomsuddannelserne - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 26. januar 2017, 09.15 -12.00
  I 2014 nedsatte regeringen Rådet for Ungdomsuddannelser, som skal rådgive undervisningsministeren om tværgående udfordringer og fælles emner for ungdomsuddannelsesområdet. Hvad er de største udfordringer, ungdomsuddannelserne står over for? Hvilken retning skal ungdomsuddannelserne udvikle sig i? Og hvordan løfter vi bedst muligt den samfundsmæssige opgave, at så mange unge som muligt får en ungdomsuddannelse?
  v/ Dorte Fristrup, rektor, Århus Statsgymnasium og medlem af formandskabet, Rådet for Ungdomsuddannelser

  Det uddannelsespolitiske værksted - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 27. januar 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan styrer man de videregående uddannelser og forskningen? Dagens oplægsholder, Agnete Gersing, sidder i orkanens øje mellem den politiske ledelse af ministeriet og de mange aktører og interessenter i uddannelses- og forskningssektoren. Hvad er de mest aktuelle problemstillinger set fra toppen af ministeriet, og hvor er de store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Agnete Gersing, departementschef, Uddannelses- og Forskningsministeriet

  Kommunernes rolle under budgetloven - Offentlig styring
  Mandag den 30. januar 2017, 09.15 -12.00
  Kristian Wendelboe gik i 2016 ud i et usædvanligt angreb på regeringens økonomiske politik. Usædvanligt fordi den øverste embedsmand i Kommunernes Landsforening sjældent stikker næsen frem. I dette oplæg forklarer han hvorfor han gjorde det og hvorfor han mener, at den såkaldte budgetlov har ændret spillereglerne i dansk politik. Wendelboe har en lang karriere på allerøverste hylde i det offentlige Danmark med både departementschefsposter og direktørstilling hos Danske Regioner. Han kender derfor den danske forvaltning bedre end de fleste og vil perspektivere over hvilke faresignaler han ser forude hvis budgetloven ikke ændres.
  v/ Kristian Wendelboe, administrerende direktør i Kommunernes Landsforening

  Hvad sker der i Sverige – en integrationspolitisk status fra den anden side af Sundet - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 31. januar 2017, 09.15 -12.00
  Sverige benyttes ofte som eksempel af både fortalere for en strammere og for en mere åben indvandrer- og flygtningepolitik. I den danske integrationsdebat hyldes Sverige for deres humanitære menneskesyn, men fremhæves også som skræmmeeksempel på misforstået godhed og politisk korrekthed. Er integrationen mere vellykket end i Danmark – eller lige modsat? Hvad kan vi lære af svenskerne, når det kommer til deltagelse på arbejdsmarkedet, i demokratiet og lokalsamfundet?
  v/ Erik Nilsson (S), statssekretær i Arbetsmarknadsministeriet med ansvar for den samlede integration- og flygtningepolitik

  Naturen og det politiske flertal: Når skuden må skifte kurs - Miljøpolitisk netværk
  Onsdag den 1. februar 2017, 09.15 -12.00
  Det tager lang tid at udvikle naturen, men kort tid at ændre de politiske rammer. En ny regering af en anden farve kommer til, ønsker at rulle den forrige regerings politik tilbage, og kommer selv med en ny politik på området. Hanne Kristensen, direktør i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, fortæller om sine erfaringer i forhold til forvaltningens rolle i den konkrete gennemførelse af store politiske aftaler på naturområdet, når disse skal fra tegnebræt til praksis, og hvordan det foregår, når den forvaltningsmæssige skude må skifte kurs i takt med det politiske flertal?
  v/ Hanne Kristensen, direktør, Styrelsen for Vand og Naturforvaltning

  Disruptions: Deleøkonomi og digitalisering - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 2. februar 2017, 09.15 -12.00
  Teknologi og digitalisering har grundlæggende ændret forbrugsmønstre og interaktion mellem mennesker – og har dermed også ændret grundlæggende vilkår i markedsøkonomien og skabt nye muligheder for deleøkonomi. Mest kendt er Airbnb og Uber, men flere og flere markeder oplever disruptions, hvor de digitale muligheder har skabt grundlæggende forvandling af vilkår. Samtidig udfordrer digital deleøkonomi den traditionelle regulering af arbejdsmarkedet og skattekontrollen. Så hvad kan vi forvente i fremtiden? Kan det offentlige blive disrupted? Og hvordan kan udfordringerne blive til muligheder for både virksomheder, staten og borgerne?
  v/ Jan Damsgaard, professor og leder, Institut for IT-ledelse, Copenhagen Business School

  Beskæftigelsesministeriet på arbejde - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 8. februar 2017, 09.15 -12.00
  De seneste år er beskæftigelsespolitikken konstant været øverst på den politiske agenda. Beskæftigelsesministeriet skal i den forbindelse forsyne skiftende ministre med udspil, der kan samle en bred kreds af partier. På dagens møde sætter vi bl.a. fokus på processerne før, under og efter store politiske initiativer som f.eks. trepartsaftalen og loftet på kontanthjælp. Desuden spørger vi, hvad der er de mest aktuelle problemstillinger set fra toppen af ministeriet lige nu, og hvad der er store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Maria S. Vindum, afdelingschef i Beskæftigelsesministeriet

  Intelligent trafik i hovedstaden - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 21. februar 2017, 09.15 -12.00
  Københavns Kommune har for nylig afsat 60 millioner kr. Intelligente Trafik Systemer (ITS) og fremme af grøn mobilitet. De nye systemer skal afhjælpe trængsel på vejene og skabe bedre forhold for både fodgængere, cyklister og bilister. Vi spørger teknik- og miljøborgmesteren, hvordan digitalisering og ny teknologi kan forene bilister og cyklisters transportinteresser, og hvordan hovedstadens trafikale fremtid skal hænge sammen.
  v/ Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester, København

  Hvad er kommunernes interesser? - Offentlig styring - Jylland
  Mandag den 27. februar 2017, 09.15 -12.00
  KL er en interessant hybrid i det politiske landskab: som serviceorganisation og interessevaretager for de 98 kommuner, som arbejdsgiver for de kommunalt ansatte og som central med- og modspiller til Regeringen i forhandlingerne om den offentlige økonomi. KL's direktør fortæller på dagens møde om KL's aktuelle prioriteter og lægger op til debat om de centrale udfordringer for kommunerne det kommende år.
  v/ Kristian Wendelboe, direktør, KL

  Fra teknik til politik - Politisk kommunikation
  Onsdag den 1. marts 2017, 09.15 -12.00
  Kommunernes Landsforening har de senere år været i strid modvind. Færre penge og flere udgifter presser kommunekasserne landet over. Som kommunikationschef i Kommunernes Landsforening har Ida Thuesen Nielsen det daglige ansvar med at bringe tekniske økonomispørgsmål frem på dagsorden. Kun på den måde styrker hun kommunernes rammebetingelser. Hør i dette oplæg hvordan Thuesen Nielsen tænker strategisk kommunikation – både når det gælder varetagelse af interne og eksterne stakeholders.
  v/ Ida Thuesen Nielsen, kommunikationschef, Kommunernes Landsforening

  Verden ifølge Lykketoft - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 2. marts 2017, 09.15 -12.00
  Få politiske skikkelser kan prale af et CV som Mogens Lykketofts. Foruden rollen som Formand for Folketinget har han bestredet posterne som Skatte-, Udenrigs- og Finansminister. Lykketoft vil i dette oplæg give sit bud på den aktuelle finanspolitiske situation. Ikke mindst i lyset af et efterår med 2025-plan og skattereform. Lykketoft ser både bagud og frem og giver sin knivskarpe analyse af rigets økonomiske tilstand.
  v/ Mogens Lykketoft (S), fhv. Skatteminister, Udenrigsminister og Finansminister

  Direktør for dagsordner - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 6. marts 2017, 09.15 -12.00
  Som forlagsdirektør for People’s Press står Jakob Kvist bag udgivelserne af de måske mest omdiskuterede bøger i nyere tid. Det gælder eksempelvis Jægerbogen fra 2009 og Den Hemmelige Socialdemokrat fra 2014. Jakob Kvist fortæller her hvilken ledelse og hvilke strategier, der har gjort People’s Press succesfulde i et presset bogmarked.
  v/ Jakob Kvist, Kreativ Direktør hos Art People

  Revisor for Danmark - Offentlig styring
  Mandag den 6. marts 2017, 09.15 -12.00
  De fleste ministre og embedsmænds gyser, når rigsrevisionen får øje på deres lille bureaukrat-ø i det store hav på Slotsholmen. Siden 2012 er det Lone Strøm som rigsrevisor, der netop har haft opgaven med at holde styr på statens regnskaber. Lone Strøm forklarer i dette oplæg, hvordan hun mener, at Rigsrevisionen bør udfylde sin rolle som vagthund - og hvilke forventninger hun har til fremtidens rigsrevision.
  v/ Lone Strøm, Rigsrevisor

  De udsatte boligområder – en kombination af udfordringer - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 14. marts 2017, 09.15 -12.00
  60 % af de etniske minoriteter bor i almennyttige lejeboliger, mens det samme gælder for under 20 % af de etnisk danske borgere. De hårde fakta om uddannelsesniveau, beskæftigelsesfrekvensen og kriminalitetstallene for flere af de mest udsatte boligområder tydeliggør dog en række udfordringer. På dagens møde tegner Jens Elmelund, adm. direktør i KAB, udfordringerne klart op, men vil også fokusere på de nødvendige, konkrete initiativer. Hvad kan KAB gøre for at løfte sin del af ansvaret? Hvor er der behov for en kommunal (eller anden) indsats? Og hvordan kan vi lære af fortiden og de gode eksempler?
  v/ Jens Elmelund, adm. direktør i KAB

  Skatteforvaltningen på vej ud af krisen? - Skattepolitisk netværk
  Tirsdag den 14. marts 2017, 09.15 -12.00
  SKAT befinder sig ofte på øretævernes holdeplads. Hvordan er det at stå i spidsen for flere tusinde engagerede medarbejdere, når kritikken og den ene sag efter den anden fylder medierne med hårde angreb på forvaltningen? Hvordan håndteres kravene om retssikkerhed, åbenhed og transparens, uden at det hindrer effektivt kontrolarbejde? Og hvilke initiativer skal genoprette tilliden til SKATs opgaveløsning?
  v/ Jesper Rønnow Simonsen, direktør, Skat

  Medierne og uddannelsespolitikken - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 17. marts 2017, 09.15 -12.00
  ”Du er, hvad du læser”. En fortærsket omskrivning af en kendt kliche, som alligevel synes at præge den politiske tilgang til uddannelsespolitik – hvad vi læser i skoler og på uddannelsesinstitioner er magtfuldt. Men hvordan benytter politikere og interesseorganisationer medierne til at præge uddannelsespolitikken? Hvordan dækker medierne uddannelsesområdet, hvad er en god historie, og hvad er mediernes egen rolle i politikformulering og -implementering? På dagens møde giver Jacob Fuglsang, en af landets mest erfarne uddannelsesjournalister og forfatter bag bl.a. ”Den store løgn om uddannelse”, sine bud herpå.
  Jacob Fuglsang, uddannelsesredaktør på Politiken og forfatter

  Sundhedsdata - livredder eller livsfarligt? - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 28. marts 2017, 09.15 -12.00
  Debatten om sundhedsdata har givet mange diskussioner i alle dele af sundhedssektoren. Fortalerne mener at mere og bedre data vil give mulighed for mere skræddersyet behandling, mens kritikerne er bekymrede for misbrug og dårlig håndtering af private oplysninger. Dagens oplægsholdere vil opliste fordele og ulemper set fra hver deres stol.
  v/ Morten Freil, direktør Danske Patienter og Gorm Greisen, Formand Etisk Råd

  Disrupt eller drej nøglen om - Finanssektornetværket
  Onsdag den 29. marts 2017, 09.15 -12.00
  Disruption er højt på dagsordenen i hele finanssektoren. I Danske Bank har man med Mobilepay allerede imødekommet udviklingen, men man stopper ikke her. Project X er navnet på Danske Banks nye satsning, som med et Advisory Board og et trecifret millionbeløb i ryggen skal komme med nye revolutionerende løsninger. Øverst ansvarlig for Project X Tonny Thierry Andersen gæster netværket og fortæller om, hvordan Danske Bank arbejder med Disruption.
  v/ Tonny Thierry Andersen, Head of Personal Banking, Danske Bank

  Danmarks energipolitiske udfordringer - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 29. marts 2017, 09.15 -12.00
  I den politiske debat er energipolitikken ofte domineret af fløjenes modsatrettede vægtning af hensynet til henholdsvis pris og kllimamål. Hvordan agerer man som erhvervs- og interesseorganisation for de danske energiselskaber i dette politiske landskab? Hvordan oplever branchen disse dilemmaer, og hvad er fremtidens energipolitiske udfordringer? Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi, giver sit bud herpå og tager mulige løsninger op til debat.
  v/ Lars Aagaard, adm. direktør, Dansk Energi

  Den digitale vækstplan - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 30. marts 2017, 09.15 -12.00
  Hvordan bliver Danmark en digital frontløber på den globale arena? Og hvordan kan kombinationen af videnssamfund og teknologisk udvikling skabe fundamentet for fremtidens arbejdspladser og vækst i hele landet? I starten af 2016 blev en ny digital vækstplan annonceret, og på dagens netværksmøde vil Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen gøre status på planerne og visionerne. Hvor langt er vi nået, og hvordan ser vejen ud for de danske virksomheder og for den offentlige sektor set fra regeringskontorene på Slotsholmen?
  v/ Troels Lund Poulsen (V), Erhvervs- og vækstminister

  Beskæftigelsespolitik og landets finanser - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 30. marts 2017, 09.15 -12.00
  Hvilken rolle har beskæftigelsen for landets økonomiske tilstand – og omvendt? Tidligere finansminister Bjarne Corydon (S) gæster netværket og tager debatten om beskæftigelsespolitikkens rolle for Danmarks økonomi både bagudskuende og fremadrettet. Hvad ser han som de mest centrale udfordringer på arbejdsmarkedet, og hvordan blev udfordringerne løst i hans tid som minister? Hvor er sammenhængen mellem landets økonomi og beskæftigelse tydeligst? Og hvilke politiske redskaber skal tages i brug, når begge områder skal forbedres og fremtidssikres?
  v/ Bjarne Corydon (S), global direktør for The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister

  Jobcentrene – udskældt som samtalecirkus og paragrafryttere - Beskæftigelsespolitisk netværk - Jylland
  Tirsdag den 4. april 2017, 09.15 -12.00
  Medarbejderne på jobcentrene står forrest i mødet med arbejdsløse borgere langt fra arbejdsmarkedet. Men jobcentrene møder ofte hård kritik i pressen. Spænder politiske reformer og manglende tillid ben for den gode beskæftigelsesindsats? Eller hvad er grunden til kritikken? Beskæftigelseschef i Aarhus Kommune, Vibeke Jensen, fortæller om kommunens strategi for at hjælpe byens borgere ud af arbejdsløshedskøen og ind som en fast del af arbejdsmarkedet.
  v/ Vibeke Jensen, beskæftigelseschef, Aarhus Kommune

  I den bedste mening - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 4. april 2017, 09.15 -12.00
  En tidlig indsats, forebyggelse og rehabilitering er plusord i den socialpoliske ordbog. Men blander velfærdssamfundets varme hænder sig mere end godt er? Hvor er balancen mellem samfundets interesser, omsorg for medborgerne og individets eget ansvar og privatliv? Og er samfundet ønske om at ændre vaner for at forebygge blot udtryk for gode intentioner – eller er det et formynderi pakket ind i venlige klæder? Tre aktive debattører vil på dagens møde diskutere grænser for velfærdssamfundet og socialpolitikken på godt og ondt.
  v/ Lise Von Seelen, næstfmd. i Etisk Råd, Eva Secher Mathiasen fmd. Dansk Psykolog Forening (ikke bekræftet) og Dennis Nørmark, Antropolog, forfatter og medlem af DRs bestyrelse

  Hvorfor er der brug for læringsreform og forandringsledelse i skolen? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 5. april 2017, 09.15 -12.00
  Skolereformen har sat skarpt fokus på skoleledelse. Hvad skal der til, for at alle børn bliver så dygtige som muligt uanset deres sociale baggrund? Hvordan gennemfører man store forandringer, som også er født i en konflikt med lærerne om deres arbejdsvilkår? Lederne skal sikre, at eleverne kommer godt i gang lige fra børnehaven og sørge for, at de kommer godt videre, så de gennemfører en ungdomsuddannelse. Kan lederne det? Og er reformen svaret på de mål, politikerne har sat for fremtidens skole?
  v/ Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen

  Den gode sælger: Miljøet, landbruget og vælgerne - Miljøpolitisk netværk
  Onsdag den 5. april 2017, 09.15 -12.00
  Som traditionelt bondeparti forventes Venstre at tage landbrugets side, når miljø- og landbrugshensyn er modstridende. Omvendt er der for Socialdemokrater ikke mange stemmer i at føre en politik, hvor landbrugets vilkår prioriteres på bekostning af miljøet. Derfor har det som hhv. miljøminister for Venstre og landbrugsminister for Socialdemokraterne været en udfordring at være en synlig minister på sit område, uden at støde partiernes traditionelle vælgere fra sig. Vi spørger to tidl. særlige rådgivere, hvordan man som Venstre-mand sælger miljøet og som Socialdemokrat landbruget, og hvad sammenlægningen af de to ministerier betyder for denne problemstilling?
  v/ Martin Ankerstjerne, tidl. særlig rådgiver for Miljøminister Karen Ellemann (V) og Morten Damm Krogh, tidl. særlig rådgiver for Minister for Fødevarer, landbrug og fiskeri Dan Jørgensen (S)

  Støjbergs spinner - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 18. april 2017, 09.15 -12.00
  Flygtningekrisen er over os. Manden, der rent kommunikativt skal løse dette problem for regeringen, er Inger Støjbergs særlige rådgiver, Mark Thorsen. Thorsen giver i dette oplæg indblik i, hvordan han sammentænker politikudvikling og kommunikation på et politisk betændt område, som både involverer spørgsmål om menneskerettigheder og nationale interesser.
  v/ Mark Thorsen, særlig rådgiver for Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg

  Kollektiv trafik på skinner - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 19. april 2017, 09.15 -12.00
  Banedanmark sørger for at 3.000 tog kører på skinner dagligt. Vi har inviteret selskabets nye administrerende direktør Per Jacobsen til at fortælle om selskabets udviklingsstrategi, om samarbejdet med andre interessenter og om de daglige udfordringer i et statsejet selskab, som dagligt har ansvaret for mere end 40.000 ankomster og afgange.
  v/ Per Jacobsen, adm. direktør, Banedanmark

  Kan alle løbe stærkere? - Finanspolitisk netværk
  Torsdag den 20. april 2017, 09.15 -12.00
  Der er masser af stemmer i debatten, der kræver en stadig større effektivisering af den offentlige sektor. Alle kan ”køre længere på literen” eller ”løbe stærkere”, som det hedder på moderniserings-lingo. Direktør for Moderniseringsstyrelsen, Poul Taankvist er manden der skaber rammerne for en effektiv offentlig sektor. Taankvist uddyber i dette oplæg hvor fremtidens potentialer for modernisering skal findes – og hvor man holder lidt igen de kommende år.
  v/ Poul Taankvist, direktør for Moderniseringsstyrelsen

  Operation Opera - Kulturpolitisk netværk
  Fredag den 28. april 2017, 09.15 -12.00
  I 2011 overtog Kasper Holten rollen som Operachef på Covent Garden Operaen i London, efter at have bestredet samme post på Det Kongelige Teater siden årtusindeskiftet. Holten vil i dette oplæg dele ud af sine erfaringer om, hvordan man gør den klassiske opera relevant i dag. Såvel i Danmark som internationalt. Og så zoomer Holten ud og fortæller hvilke af hans indsigter, som andre brancher kan lære af.
  v/ Kasper Holten, Operachef på Royal Opera House, Covent Garden Operaen i London

  Innovation i mediebranchen - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 8. maj 2017, 09.15 -12.00
  I marts 2016 udvidede den digitale avis Zetland sit journalistiske fokus. Her valgte man at kombinere rollen som hovedeksponent for den danske single-genre med en ny status som dagligt nyhedsmedie. Som chefredaktør har Lea Korsgaard været med til at forme fortællingen om Zetland siden mediet så dagens lys i 2012. Hun leverer her sit bud på, hvordan man skaber innovation i kultur- og mediebrancen.
  v/ Lea Korsgaard, Chefredaktør for Zetland

  Sammenfiltringen af statens og kommunernes økonomi - Offentlig styring - Jylland
  Tirsdag den 9. maj 2017, 09.15 -12.00
  Danske kommuner er ansvarlige for en større andel af de offentlige udgifter end tilsvarende lokale myndigheder i andre lande. Samtidig har de stor autonomi og indflydelse på deres økonomiske vilkår gennem aftalesystemet. I de senere år har staten taget et fastere greb om styringen som følge af den spare-dagsorden, der har præget den offentlige sektor. Vi lægger op til debat med oplæg fra henholdsvis en teoretiker og en praktiker - begge med indgående kendskab til styringsrelationen mellem stat, kommuner og institutioner.
  v/ Jens Blom-Hansen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet og Hans Nikolaisen, kommunaldirektør, Randers Kommune

  Embedsmandsroller: Fingernem eller faglig? - Offentlig styring
  Mandag den 15. maj 2017, 09.15 -12.00
  Efter mere end et års arbejde udkom Bo Smith-udvalgets rapport i september 2015. Rapporten går flere steder i rette med påstanden om, at embedsværket er trængt i defensiven af politiske hensyn. To tidligere departementschefer - med hver deres analyse af situationen - tager debatten. De ser både frem og tilbage i håbet om at skærpe hinandens argumenter i kampen for at finde den bedste embedsmandsmodel for Danmark.
  v/ Bo Smith, fhv. departementschef i Beskæftigelsesministeriet og Jørgen Rosted, fhv. departementschef i Erhvervsministeriet

  Ny mand på broen i Finansrådet - Finanssektornetværket
  Onsdag den 17. maj 2017, 09.15 -12.00
  Ulrik Nødgaard har gennem hele sin karriere beskæftiget sig indgående med forskellige aspekter af den finansielle sektor både i Danmark og på internationalt niveau, før han i sommeren 2015 tiltrådte som ny adm. direktør i Finansrådet. Han fortæller på dagens møde om sine visioner for organisationen, og om samarbejdet med medlemsvirksomhederne på den ene side, og politikere, embedsmænd, medier og andre interessenter på den anden.
  v/ Ulrik Nødgaard, adm. direktør, Finansrådet

  Sundhedspolitik set fra patientens synsvinkel - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  Dansk sundhedspolitik bliver til i et mix af stærke interesser, hvor en lang række organisationer (patientorganisationer, faglige organisationer, brancheorganisationer etc.) står i kø for at få indflydelse. Direktøren i landets måske stærkeste patientorganisation lægger på dette møde op til debat om de mest presserende udfordringer i sundhedssektoren set fra patientens synsvinkel. Han fortæller også om, hvordan man som interesseorganisationen i sundhedssektoren får mest ud af sin politiske indsats.
  v/ Leif Vestergaard Pedersen, direktør, Kræftens Bekæmpelse

  PA-strategi på tværs af organisationen - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  Som PA-chef i Novo Nordisk skal Morten Frank Pedersen ikke bare søge policy-indflydelse for Danmarks største virksomhed – han skal også finde PA-strategier, der opretholder troværdigheden hos de mange millioner brugere. Morten Frank Pedersen vil i dette oplæg give sine bud på, hvilke PA-strategier der fungerer i medicinalindustrien, og hvordan disse strategier implementeres på tværs af afdelinger og ansatte i over 75 lande.
  v/ Morten Frank Pedersen, PA-chef i Novo Nordisk

  Det digitale indre marked: Sandheder og konsekvenser - Digitaliseringsnetværk
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  EU-Kommissionens arbejde med opbygningen af et digitalt indre marked mødes både af lovprisning og indædt modstand. På den ene side loves potentielle effektivitetsgevinster på 415 mia. euro og hundredetusindevis af arbejdspladser hvert år. På den anden side kritiseres og advares om de farlige konsekvenser af Kommissionens manglende inddragelse af datasikkerhed og netneutralitet. Hvad er status på arbejdet? Hvilke politiske og økonomiske interesser er i spil? Og hvilke konsekvenser kan vi forvente på sigt?
  v/ Bjarke Møller, direktør, Tænketanken Europa

  Påvirkning af skattelovgivningen - Skattepolitisk netværk
  Torsdag den 18. maj 2017, 09.15 -12.00
  Interessevaretagelse, public affairs, lobbyisme. Kært barn har mange navne, og der er efterhånden mange, der beskæftiger sig professionelt med at påvirke lovgivning og offentlig regulering i øvrigt. Hvordan er beslutningsprocessen på skatteområdet? Stilles der andre krav til interessevaretagelsen her, hvor juraen er anderledes, fordi alle skatteregler skal på lovtekst og gennem Folketinget, og hvor en mindre lovændring kan flytte milliarder af kroner. Vi spørger Skatteministeriets departementschef gennem 15 år, der nu har sat sig på den anden side af bordet i rådgivningsbranchen.
  v/ Peter Loft, fhv. departementschef og seniorrådgiver, Public Affairs Group

  Fornuftægteskab, en lang forlovelse eller ægte kærlighed: Fremtidens samarbejde for LO og FTF - Beskæftigelsespolitisk netværk - Jylland
  Fredag den 19. maj 2017, 09.15 -12.00
  Arbejdet med hovedorganisationernes fremtid har været diskuteret og stået øverst på dagsordenen hos både LO og FTF i flere år - og i begge lejre synes medlemmerne at give grønt lys til at fortsætte med fusionsarbejdet. Hvad er status i foråret 2017? Hvad kan medlemmerne forvente? Og hvad er visionerne bag fusionen? Bente Sorgenfrey gæster netværket for at komme med sin vurdering af fordele og faldgrupper ved fusionen og tage debatten med netværkets medlemmer.
  v/ Bente Sorgenfrey, formand, FTF

  Er konkurrencestaten den nye velfærdsstat? Og hvad betyder det for uddannelsespolitikken? - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 22. maj 2017, 09.15 -12.00
  ”Som fællesskab skal vi investere i mennesker i stedet for at overlade det hele til markedet. Børnene skal lære det, de skal i skolen. De uddannelser, der retter sig mod unge i Danmark, skal slå de uddannelser, man kan få i udlandet”. Således forklarer Bjarne Corydon, hvorfor investeringer i uddannelse er afgørende for konkurrenceevnen og en forudsætning for udviklingen af velfærdsstaten – eller konkurrencestaten. Thorning-regeringen gennemførte en række uddannelsesreformer og -investeringer, men hvor skal uddannelsespolitikken bevæge sig hen i fremtiden? Og hvad var hensigten med reformerne i forhold til udviklingen af samfundet?
  v/ Bjarne Corydon (S), global direktør for The McKinsey Center for Government og fhv. finansminister

  Cirkulær økonomi (fællesmøde med miljøpolitisk netværk) - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 23. maj 2017, 09.15 -12.00
  Danmark har stort potentiale ved omstilling fra en traditionel lineær økonomi til en cirkulær tankegang, hvor produktion og forbrug omtænkes på en måde, som både er miljømæssigt og kommercielt bæredygtig. Ida Auken uddyber på netværksmødet de potentielle gevinster ved en cirkulær omstilling, og kommer med sin vurdering af, hvordan disse fordele bedst høstes.
  v/ Ida Auken (R), fhv. Miljøminister, co-chair for The Young Global Leaders Taskforce for Circular Economy og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular Economy

  Cirkulær økonomi (fællesmøde med klima- og energipolitisk netværk) - Miljøpolitisk netværk
  Tirsdag den 23. maj 2017, 09.15 -12.00
  Danmark har stort potentiale ved omstilling fra en traditionel lineær økonomi til en cirkulær tankegang, hvor produktion og forbrug omtænkes på en måde, som både er miljømæssigt og kommercielt bæredygtig. Fhv. miljøminister og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular Economy, Ida Auken, uddyber på netværksmødet de potentielle gevinster ved en cirkulær omstilling, og kommer med sin vurdering af, hvordan disse fordele bedst høstes. Mødet ledes af Anders Eldrup.
  v/ Ida Auken (R), fhv. miljøminister, co-chair for The Young Global Leaders Taskforce for Circular Economy og medlem af World Economic Forum's Meta Council for Circular Economy

  Uddanner vi til beskæftigelse? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Tirsdag den 23. maj 2017, 09.15 -12.00
  Der tales meget om samspillet mellem uddannelsespolitikken og beskæftigelsen. Men hvad skal der til for at sikre, at folkeskolen, ungdomsuddannelser og universiteterne skaber fundamentet for de unges kommende plads på arbejdsmarkedet? Jørgen Søndergaard er fhv. sekretariatsleder for De Økonomiske Vismænd, adm. direktør for SFI samt bl.a. formand for Arbejdsmarkedskommissionen. På dagens netværksmøde vil han give sine bud på, hvordan uddannelse- og beskæftigelsespolitikken hænger sammen og inddrage de økonomiske og strukturelle udfordringer, der venter på det fremtidige arbejdsmarked.
  v/ Jørgen Søndergaard, fhv. sekretariatsleder for De Økonomiske Vismænd og adm. direktør for SFI

  Fremtidens bilisme - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 24. maj 2017, 09.15 -12.00
  Selvkørende biler, nye drivmidler, deleøkonomi – listen over nye tendenser, der kan ændre bilismen er lang. På dagens møde skuer FDM’s direktør fremad. Hvordan ser bilisternes forening udviklingen? Står vi her hundrede år efter, at Ford T udkonkurrerede hestevognen, overfor disruptive ændringer på markedet for privattransport, eller bliver udviklingen mindre dramatisk? Og hvad er de vigtigste prioriterer i FDM’s arbejde med at varetage bilisternes interesser, når det gælder beskatning, infrastruktur og trafiksikkerhed.
  v/ Thomas Møller Thomsen, adm. direktør, FDM (ikke bekræftet)

  Kommunernes arbejde med integrationen - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 1. juni 2017, 09.15 -12.00
  I kommunerne er temaet integration ikke blot et abstrakt og værdipolitisk spørgsmål - her er en konkret og løsningsorienteret tilgang nødvendigt. For her foregår mødet mellem nye og gamle borgere, og de primære resultater af integrationsindsatsens succes eller fiasko opleves her. Hvad er de gode og dårlige erfaringer? Hvad kan kommunerne lære af hinanden, og hvordan kan der samarbejdes? Vi har inviteret tre markante borgmestre til debat, dialog og erfaringsudveksling om kommunernes arbejde med integration.
  v/ Thomas Gyldal Petersen (S) Borgmester i Herlev, Anna Mee Allerslev (RV) Borgmester for Beskæftigelse- og Integrationsforvaltningen i København (ikke endelig bekræftet) og Sofia Osmani (KF) Borgmester i Lyngby-Taarbæk

  Status fra virkeligheden: effekterne af reformerne - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 6. juni 2017, 09.15 -12.00
  En række reformer af velfærdsydelser og overførselsindkomster er blevet gennemført over de senere år både af den nuværende og den tidligere regering. Alene Venstre-regeringen har indført en ”integrationsydelse” og et moderne kontanthjælpsloft. Hvad er status på reformerne, og hvilke konsekvenser og effekter ser vi her og nu? Og hvad kan vi forvente fremadrettet?
  v/ Helle Linnet, Landsformand for Foreningen af Socialchefer i Danmark

  Folkeskolereformen: På rette kurs? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 8. juni 2017, 09.15 -12.00
  ”Vi får nu en endnu bedre skole for alle børn” sagde Christine Antorini, da hun som børne- og undervisningsminister i 2013 præsenterede den nye folkeskolereform. På netværksmødet kommer Antorini med sit bud på, hvor vi er med folkeskolereformen, og om det skib, hun satte i søen, sejler i den rigtige retning?
  v/ Christine Antorini (S), fhv. børne- og undervisningsminister og formand for Folketingets Uddannelses- og forskningsudvalg

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: