• Se alle

  Politisk debat om integration - Integrationspolitisk netværk
  Onsdag den 2. marts 2016, 09.15 -12.00
  På trods af mange års heftig debat og forsøg med forskellige politiske løsninger, synes nøglen til integration stadig godt gemt for både politikere, eksperter og menigmand. Vi har inviteret 4 af Folketingets mest engagerede og kompetente ordførerer til debat om det evige aktuelle integrationsområde. For glemmer vi de langsigtede løsninger, når vi tager udgangspunkt i fortidens fejlslagne politik i debatten? Og er den førte politik udtryk for realistisk og rettidig omhu eller er de uanstændige og historieløse?
  v/ Marie Krarup (DF), Yildiz Akdogan (S), Jacob Mark (SF) og Marcus Knuth (V)

  Uddannelse: skal der tryk på ud eller på dannelse? - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 2. marts 2016, 09.15 -12.00
  Er hele uddannelsessektoren ved at blive forandret som konsekvens af ændret menneskesyn og ændret syn på, hvad elever og studerende skal have med i bagagen, når de går videre ud i livet? Hvad er konsekvenserne for undervisningens organisering på skoler og uddannelser? Og hvad med problematikken omkring den såkaldte ”restgruppe”, der er et resultat af manglende ”performance” i skolen samt voksende barrierer på arbejdsmarkedet for dem, der ikke har papir på deres kvalifikationer? Stefan Hermann afdækker konturerne for fremtidens uddannelsessektor.
  v/ Stefan Hermann, rektor på Professionshøjskolen Metropol

  Den liberale DREAM - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 2. marts 2016, 09.15 -12.00
  Finansministeriets gennemregning af Liberal Alliances økonomiske politik har fået stor mediebevågenhed, og partiet har selv udlagt det som en blåstempling af deres politik. Men hvordan bruges (eller misbruges) regnemodellerne, når politiske interessenter søger at påvirke folkeopinionen? Partiformand Anders Samuelsen vil med oplægget give et indblik i sit syn på regnemodellernes politiske betydning og komme med et bud på, hvor balancen mellem værdier, idelogi og regnemetoder ligger.
  v/ Anders Samuelsen, partiformand, Liberal Alliance

  Chefforhandleren - Offentlig styring
  Torsdag den 3. marts 2016, 09.15 -12.00
  Tidligere cheføkonom i Kommunernes Landsforening Jan Olsen har igennem 25 år været en central spiller i de årlige forhandlinger mellem Finansministeriet og landets kommuner. Olsen tager os med helt tæt på forhandlingerne og fortæller om nogle af højdepunkterne - saglige og sjove - i sin karriere. Endelig giver han sit bud på de aktuelle styringsmæssige styrker og svagheder i det kommunale selvstyre.
  v/ Jan Olsen, tidl. cheføkonom i Kommunernes Landsforening

  Den hemmelige ingrediens i DR’s dramaserier - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 7. marts 2016, 09.15 -12.00
  Danmarks Radio har høstet stor international anerkendelse for sine TV-dramaer. I dette oplæg vil manuskriptforfatter Adam Price, blandt andet kendt for tv-serierne Borgen, Taxa og Anna Pihl, give sit bud på, hvorfor dansk tv i almindelighed og DR i særdeleshed har så stor succes. Hvad gør DR rigtigt, og hvordan kan vi andre lære af dette?
  v/ Adam Price, manuskriptforfatter og dramatiker

  Det politiske spil om Finansloven – Public Affairs-arbejde på højt niveau - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 8. marts 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplæg tager sit udgangspunkt i diskussionen om boligydelsen til pensionister, og om Ældre Sagens arbejde for at forhindre beskæringer i forbindelse med Finansloven 2016. Ældre Sagens udviklingsdirektør løfter lidt af sløret for, hvordan en stor organisation arbejder, når velerhvervede goder kommer under pres, og vi diskuterer i et bredere perspektiv do’s and dont’s i public affairs arbejdet - i relation til ministeriernes embedsmænd og til politikerne fra henholdsvis regering, støttepartier og opposition.
  v/ underdirektør Michel Teit Hansen, Ældre Sagen

  Familiepolitik i praksis - Familiepolitisk netværk
  Tirsdag den 8. marts 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan skaber man en sammenhængende familiepolitik i kommunerne? Kim Valentin er borgmester i Gribskov kommune og medlem af for KL’s Børne- og kulturudvalg, og fremlægger på dagens netværksmøde strategier og gode erfaringer for den velfungere familiepolitik i både sin egen og landets forskellige kommuner. For hvordan skaber man samspil, samskabelse og udvikling mellem de forskellige politikområder, der påvirker familier?
  v/ Kim Valentin (V), Borgmester i Gribskov Kommune og medlem af KL’s Børne- og Kulturudvalg

  Fremtidens styringsparadigmer - Offentlig styring - Jylland
  Onsdag den 9. marts 2016, 09.15 -12.00
  Styringsteknologier vælter frem i den offentlige sektor. På konferencer, i bøger, fra konsulenter og ministerier nævnes kontraktstyring, frit valg, fusioner, LEAN, udlicitering m.v. i flæng. Bag styringsteknologierne ligger der en række styringsparadigmer, dvs. grundlæggende opfattelser af, hvordan man bør styre, og hvad det er vigtigt at styre. Forsker Leon Lerborg giver sit bud på og lægger op til diskussion af, hvilke paradigmer der bliver dominerende i de kommende år.
  v/ Leon Lerborg, ledelsesrådgiver og Ph.d.-stipendiat ved CBS

  Megatrends og forventninger til fremtidens ejendomsmarked - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 9. marts 2016, 09.15 -12.00
  Megatrends er de store transformationer i tiden, som vi måske ikke rigtig lægger mærke til i opløbet. Jo bedre man forstår tidens megatrends, jo nemmere bliver det at navigere i takt med at forandringerne sker. Thomas Fokdal har lang erfaring som rådgiver for bl.a. Tivoli, NCC og Carlsberg By, og sætter scenen for nogle grundlæggende transformationer som vil få betydning for fremtidens ejendomsbranche.
  v/ Thomas Fokdal, Partner, Copenhagen Windows

  Ryanair og Uber – løntrykkeri eller sund konkurrence? - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 10. marts 2016, 09.15 -12.00
  Uanset om det er på landevejen, på søen eller i luften, er der et stigende pres på danske løn- og arbejdsvilkår i transportsektoren. Vi har inviteret to af de mest markante stemmer for transportarbejders vilkår på dagens møde: Formand for Flyvebranchens Personale Union, Thilde Waast, som fortæller om sine erfaringer fra Ryanair-konflikten, mens Jan Villadsen fra 3F's transportgruppe tager fat i Uber-udfordringerne. Hvordan er det at være interessevaretager, når globaliseringen og den internationale udvikling sætter dagsordenen og truer medlemmerne på levebrøddet?
  v/ Thilde Waast, formand for Flyvebranchens Personale Union (FPU) og Jan Villadsen, formand for 3F's transportgruppe

  Status på PISA - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 10. marts 2016, 09.15 -12.00
  Hvad kan vi bruge PISA til set fra et uddannelsesfagligt, politisk og/eller pædagogisk perspektiv? Tidligere formand for PISA-konsortiet, professor i pædagogik Niels Egelund, giver en status på anvendeligheden af de omdiskuterede PISA-tests og forholdet til andre evalueringsværktøjer som f.eks. de nationale tests.
  v/ Niels Egelund, professor og centerdirektør ved Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet

  Det danske velfærdssamfund – 2016 - Socialpolitisk netværk
  Fredag den 11. marts 2016, 09.15 -12.00
  Det velfærds-Danmark, som skiftende statsministre inderligt ønsker at bevare, er kun et velfærdssamfund for de 80 procent, og vi bevæger os hastigt væk fra den nordiske velfærdsmodel og hen mod en amerikansk model: gennem de sidste 30 år har vi ikke alvorligt forbedret livsmulighederne for samfundets dårligst stillede 20%. Så konkret er vurderingen fra Knud Aarup, forfatter, debattør, fhv. direktør i både Socialstyrelsen, Social- og arbejdsmarkedsdirektør i Randers kommune og Børn- og ungedirektør i Horsens kommune. På dagens netværksmøde vil Aarup pege på, hvor den nuværende udvikling vil øge de sociale problemer, mindske ligheden i muligheder og føre til større usikkerhed og utryghed for alle og tage debatten med medlemmerne om visioner om fremtidens velfærdssamfund.
  v/ Knud Aarup, cand.scient.pol. og arbejder som uafhængig agent i udvikling af velfærdssamfundet

  Det nære sundhedsvæsen - Sundhedspolitisk netværk - Jylland
  Tirsdag den 15. marts 2016, 09.15 -12.00
  Afstanden til sygehusene vokser, sundhedsopgaver flyttes fra sygehusene til borgerens eget nærmiljø, og indlæggelsestiden på hospitalerne falder. Mere end nogensinde før er der brug for kommunernes varetagelse af sundhedsopgaver. Direktøren for Sundhed og Omsorgsområdet i Aarhus Kommune giver på det første møde i netværket sit bud på, hvordan Aarhus Kommune driver nær sundhed. Hvordan skaber man som kommune et godt samarbejde mellem de forskellige aktører i sektoren? Hvordan kommer Aarhus Kommune i mål med deres sundhedspolitik 'Sammen om Sundhed hele livet?'.
  v/ Hosea Dutschke, Direktør Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

  Venner eller fjender: Miljø og landbrug under samme tag - Miljøpolitisk netværk
  Onsdag den 16. marts 2016, 09.15 -12.00
  Sammenlægningen af Miljøministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri blev både modtaget som en gylden mulighed for konstruktive løsninger og med bekymring om, at landbruget nu endeligt overtager Danmarks natur og miljø. Vi har inviteret departementschef Henrik Studsgaard til at dele sine tanker og visioner for et ministerium, der skal forene traditionelt set ofte modstridende hensyn. Vi spørger Studsgaard, om det grønne Danmark og landbruget nu reelt sidder på samme side af bordet?
  v/ Henrik Studsgaard, departementschef, Miljø- og Fødevareministeriet

  En hjertesag - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 16. marts 2016, 09.15 -12.00
  Formanden for Hjerteforeningen har udtalt, at ansættelsen af en ny administrerende direktør vil komme til at betyde ændringer i Hjerteforeningens strategi: ”Vi øger vores strategiske ambitioner og hæver vores mål om øget vækst til gavn for hjertepatienterne." Den nye direktør sætter på dagens møde flere ord på, hvad det konkret betyder, og hvad der skal til for at lykkes med det i en sundhedssektor med kamp til stregen om midler og opmærksomhed.
  v/ Kim Høgh, administrerende direktør i Hjerteforeningen

  Kan den danske pensionsmodel overleve? - Finanssektornetværket
  Torsdag den 17. marts 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder fortæller om den udfordring, pensionskasserne har med at finde egnede investeringer ved de ekstremt lave renter. Bankreguleringerne gør det stadigt vanskeligere for bankerne at påtage sig langfristede risici, mens pensionskasserne viser interesse for at låne penge direkte ud til virksomheder. Hvad er investeringsstrategien i et lavrentemiljø, givet at pensionskasserne skal servicere deres garantier? Vil der fremover komme en arbejdsdeling, så bankerne koncentrerer sig om risikoformidling, mens pension og liv bliver de egentlige risikotagere?
  v/ Per Klitgård, administrerende direktør, Danica

  Jobcentrene – udskældt som samtalecirkus og paragrafryttere - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 30. marts 2016, 09.15 -12.00
  Medarbejderne på jobcentrene står forrest i mødet med arbejdsløse borgere langt fra arbejdsmarkedet. Men jobcentrene møder ofte hård kritik i pressen. Spænder politiske reformer og manglende tillid ben for den gode beskæftigelsesindsats? Eller hvad er grunden til kritikken? Administrerende direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen i Københavns Kommune, Birgitte Hansen, fortæller om kommunens strategi for at hjælpe byens borgere ud af arbejdsløshedskøen og ind som en fast del af arbejdsmarkedet.
  v/ Birgitte Hansen, adm. direktør i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Københavns Kommune

  Integration i lokalsamfundet og civilsamfundets rolle - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 5. april 2016, 09.15 -12.00
  Er foreningsdanmark svaret på den vellykkede integrationsproces, og er det de frivillige, der i sidste ende står med nøglen til den vellykkede integration? Og hvordan får vi engageret indvandrere og efterkommere i dansk foreningsliv? Vibe Klarup Voetmann, fmd. for Frivilligrådet, vil gennemgå de frivilliges rolle i integrationsarbejdet og fremlægge egne erfaringer med at engagere nydanskere i foreningslivet.
  v/ Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet

  Sådan rammer du din målgruppe! - Netværk om Branding, kampagne og omdømme
  Onsdag den 6. april 2016, 09.15 -12.00
  Alle taler om det. Kun få ved, hvordan man får noget godt ud af det. Men alle tror, at de andre gør. Derfor påstår alle, at de gør det med stor succes. På dagens netværksmøde vil vi få en grundig indføring i de mange muligheder i digital annoncering og målretning. Med udgangspunkt i konkrete eksempler vil Paw Saxgreen vise, hvordan man bedst indsamler data om sin målgruppe og tilrettelægger og eksekverer en digital kampagne, så de rigtige mennesker får præsenteret de rette budskaber.
  v/ Paw Saxgren, COO GroupM

  Når kultur bliver forretning - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 11. april 2016, 09.15 -12.00
  Peter Aalbæk Jensen er dansk kulturlivs store provo-personlighed. Til daglig står ’Ålen’ i spidsen for Zentropa og har derfor stor erfaring med ledelse af et af landets førende film- og produktionsselskaber. Aalbæk vil fortælle om, hvordan Zentropa forsøger at samtænke kultur og forretning, samt hvilke fordele og ulemper der følger med denne hybrid.
  v/ Peter Aalbæk Jensen, filmproducent og medstifter af Zentropa

  Hvad ved vi om, hvordan pædagogisk ledelse virker? - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Tirsdag den 12. april 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan omsættes viden om pædagogisk ledelse til konkret politik i forskellige sammenhænge? I vor tids uddannelsesinstitutioner – ikke mindst efter gymnasie- og læreroverenskomster og i kølvandet af folkeskolereformen – stilles der store krav til god ledelse af uddannelsesinstitutioner. Men hvordan kan man karakterisere god pædagogisk ledelse? Hvilke krav stilles til den moderne pædagogiske leder?
  v/ Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og uddannelseschef, VIA University College

  Ret og pligt – eller rettidig omhu - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 12. april 2016, 09.15 -12.00
  Velfærdssamfundet er på vej til at falde fra hinanden, fordi vi er blevet mere solidariske med os selv frem for med de, der har det svært. Så kontant var meldingen fra professor i socialvidenskab Jørn Henrik Petersen, da han sidste år udgav bogen ”Pligt og ret - ret og pligt” om velfærdsstatens idégrundlag og historie. Han gæster netværket og lægger op til en debat om det menneskesyn, der gemmer sig bag de politiske reformer og velfærdssamfundets udvikling - eller afvikling.
  v/ Jørn Henrik Petersen, professor, dr.phil. et lic.oecon, Center for Velfærdsstatsforskning, Institut for Statskundskab, SDU

  Balancen mellem familie- og arbejdsliv: ”Kan vi ikke gøre det lidt bedre?” - Familiepolitisk netværk
  Tirsdag den 12. april 2016, 09.15 -12.00
  Bør arbejdsmarkedet i højere grad indrettes, så det tilpasses de moderne familiers betingelser, eller er det familiernes egne prioriteringer, der får balancen til at tippe? Vi inviterer til debat mellem repræsentanter for begge sider af arbejdsmarkedet. For skal der flere omsorgsdage, færre arbejdstimer og længere barsel til for at få arbejdsliv og familieliv til at hænge sammen? Skal arbejdstid i højere grad tilpasses livsfaser, og hvor stort et ansvar bør arbejdsmarkedets parter tage?
  v/ Stine Pilegaard Jespersen, underdirektør, Dansk Erhverv og Jane Korczak, Næstformand i 3F

  Ambassadøren for det hele - Politisk kommunikation
  Onsdag den 13. april 2016, 09.15 -12.00
  Ambassadør Gifford var finansdirektør på præsident Obamas 2012 kampagne, som indsamlede over 1 milliard dollar fra 4,4 millioner mennesker, og slog dermed alle tidligere rekorder. Samtidig blev antal likes for kampagnens Facebook-sider mere end fordoblet og antal Twitter-følgere tredoblet i løbet af kampagnen. Gifford har desuden en fortid som manuskriptforfatter i Hollywood og på John Kerrys præsidentkampagne. Gifford vil på dagens netværksmøde fortælle om, hvordan han bruger medierne i sin kommunikative indsats, og lægge op til erfaringsudveksling med medlemmerne.
  v/ Rufus Gifford, amerikansk ambassadør

  CO2-mål hos Mærsk: hvordan kan der sejles længere på literen? - Klima- og energipolitisk netværk
  Fredag den 15. april 2016, 09.15 -12.00
  2020-mål er ikke blot et politisk arbejdsredskab, der arbejdes henimod på Slotsholmen og i Christiansborgs forhandlingslokaler. På Esplanaden er der blevet sat 2020-mål for CO2-udslip, så Mærsk skal reducere brændstofforbruget med 60 pct. Vi har inviteret Global Head of Sustainability i Mærsk Line, Signe Bruun Jensen, til at gæste netværket til en debat om, hvilket ansvar virksomheder har i fremtidens klimastrategi, hvorfor Mærsk har lagt 2020-målene, og hvordan de vil nå i havn.
  v/ Signe Bruun Jensen, Global Head of Sustainability i Mærsk Line

  Landbrugets finanskrise - Finanssektornetværket
  Onsdag den 20. april 2016, 09.15 -12.00
  Et af de forhold, som for alvor skubber til de mindre bankers krise, er landbruget. Mange bedrifter slås stadig med lav solvens her otte år efter, at Finanskrisen ramte. Dagens oplægsholder har siden 2012 stået i spidsen for LFB’s arbejde med de mest nødlidende bedrifter og lægger op til debat om de vigtigste faktorer af betydning for landbrugets finansieringsmuligheder de kommende år - bytteforhold, handelskrise med Rusland, politiske rammevilkår og ikke mindst bedriftsledelse og økonomistyring.
  v/ Jørgen Kristian Jensen, bestyrelsesformand, Landbrugets Finansieringsfond

  Budgetbissernes politiske rolle - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 27. april 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan er forholdet mellem embedsmænd og politikere under de årlige finanslovsforhandlinger? Sigge Winther Nielsen har som tidligere embedsmand i Finansministeriet og med sin gang på Christiansborg et dybdegående kendskab til netop denne relation. Han fortæller om, hvordan finansloven bliver til i spændingsfeltet mellem politiske ønsker og embedsværkets præferencer, og om hvordan man som ekstern aktør med fordel kan navigere i det spil. Desuden giver han sin analyse af, hvordan forhandlingerne om årets finanslov vil forløbe.
  v/ Sigge Winther Nielsen, politisk analytiker, Politiken

  Miljølovgivning: Den vildtvoksende jungle - Miljøpolitisk netværk
  Onsdag den 27. april 2016, 09.15 -12.00
  Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet eksisterer der i dag 106 love, 84 ændringslove, 1451 bekendtgørelser og 723 ændringer til bekendtgørelser på miljøområdet. Miljøministeren ønsker en hurtig oprydning i lovgivnings-junglen, hvor både virksomheder, privatpersoner og sågar myndighederne selv ofte farer vild. Men er en hurtig oprydning i en så vildtvoksende jungle overhovedet muligt? Hvordan forenkler man uden at give køb på retssikkerheden på miljøområdet? Og hvordan ser fremtidens miljølovgivning ud?
  v/ Peter Pagh, professor i miljøret, Københavns Universitet

  Ledelse i sundhedssektoren - Sundhedspolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 27. april 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder blev i år udnævnt til administrerende direktør for Sygehus Lillebælt og har med sit store engagement i projekt ”Patienternes Sygehus” ydet en usædvanlig indsats for at gøre en hospitalsindlæggelse til en positiv oplevelse for patienterne. I sommer tiltrådte hun som formand for Kræftens Bekæmpelse, og hun har netop vundet den prestigefyldte pris ”Årets leder”.
  v/ Dorthe Gylling Crüger, adm. direktør, Sygehus Lillebælt

  Mærsk, McDonald’s og Microsoft - Netværk om Branding, kampagne og omdømme
  Tirsdag den 3. maj 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan arbejder store multinationale virksomheder med strategisk kommunikation og omdømme? Det vil Sara Helweg-Larsen delagtiggøre os i, når hun besøger netværket. Sara er kommunikationsdirektør i Maersk Line og har tidligere haft lignende stillinger hos McDonald’s og Microsoft. På mødet vil vi få et sjældent indblik i maskinrummet i kommunikationsafdelingerne i nogle af verdens mest profilerede virksomheder.
  v/ Sara Helweg-Larsen, kommunikationsdirektør Maersk Line

  Klima- og energipolitisk debat - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 3. maj 2016, 09.15 -12.00
  Skal der overhovedet være plads til idealisme i den politiske debat om fremtidens klima? Eller skal vi bruge mere tid på grønne visioner fremfor grøn realisme? Ved dagens netværksmøde inviteres til debat mellem 4 markante klima- og energiordførere med 2 fra hver sin side af det politiske spektrum. Hvordan ser de klimapolitikkens fremtid, og hvor skal det politiske samarbejde om løsninger findes?
  v/ Lisbeth Bech Poulsen (SF), Ida Auken (RV), Thomas Danielsen (V) og Mikkel Dencker (DF)

  Ny skole - ny ledelse - Offentlig styring
  Torsdag den 12. maj 2016, 09.15 -12.00
  Anders Bondo Christensen kigger fremad: Hvordan vil de seneste overenskomster og skolereformen påvirke den fremtidige styring af folkeskolerne? Og så ser han tilbage på forrige års voldsomme konflikt mellem lærerne og Kommunernes Landsforening og det hæsblæsende forhandlingsforløb. Hvad fortryder han, og hvad gjorde han godt?
  v/ Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

  Den nye konkurrence på arbejdsmarkedet - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 18. maj 2016, 09.15 -12.00
  Når udlændinge indtager det danske arbejdsmarked, forvandler den politiske debat sig ofte til et spørgsmål om udvikling eller afvikling af det danske arbejdsmarked og velfærdssamfundet. Men er den billigere arbejdskraft fra udlandet udtryk for social dumping, velfærdsturisme eller grundsten for at sikre fremtidens vækst? Vi har inviteret to af de stærkeste stemmer i debatten, HK's formand Kim Simonsen og underdirektør i DA Erik E. Simonsen, til at give deres bud på, hvad udviklingen kræver af handling fra virksomheder, myndigheder, politikere – og af deres egne organisationer.
  v/ Kim Simonsen, Formand i HK og Erik E. Simonsen, underdirektør i DA

  Hvordan skabes byliv? - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 19. maj 2016, 09.15 -12.00
  Nye bydele skyder op mange steder i København og omegn, og fælles for dem er det centrale spørgsmål om, hvordan man får liv i dem. Kan byliv reelt planlægges på et tegnebræt? Hvordan sikrer man liv omkring nye bygninger? Og hvordan spiller forretningsliv sammen med skabelse og udviklingen af byliv?
  v/ Karen Nielsen, udviklingsdirektør, Steen & Strøm og Rikke Faaborg, udviklingschef, By & Havn

  Kultur til alle tider? - Kulturpolitisk netværk
  Mandag den 23. maj 2016, 09.15 -12.00
  På en af de absolutte topposter i dansk kulturpolitik sidder direktøren i Kulturstyrelsen. Jesper Hermansen vil i dette oplæg give et indblik i, hvilke overvejelser styrelsen gør sig i prioriteringen af de begrænsede kulturmidler, samt hvordan man laver kultur for færre penge.
  v/ Jesper Hermansen, direktør for Kulturstyrelsen

  Hvorfor er der brug for læringsreform og forandringsledelse i skolen? - Uddannelsespolitisk netværk
  Mandag den 23. maj 2016, 09.15 -12.00
  Skolereformen har sat skarpt fokus på skoleledelse. Hvad skal der til, for at alle børn bliver så dygtige som muligt uanset deres sociale baggrund? Hvordan gennemfører man store forandringer, som også er født i en konflikt med lærerne om deres arbejdsvilkår? Lederne skal sikre, at eleverne kommer godt i gang lige fra børnehaven og sørge for, at de kommer godt videre, så de gennemfører en ungdomsuddannelse. Kan lederne det? Og er reformen svaret på de mål, politikerne har sat for fremtidens skole?
  v/ Claus Hjortdal, formand for skolelederforeningen

  Politisk kommunikation med erhvervsbriller - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  Som direktør for Falck Healthcare og tidligere særlig rådgiver har Peter Goll stor erfaring med politisk kommunikation fra allerhøjeste niveau. Goll vil i dette oplæg dele ud af sine nyerhvervede erfaringer fra en større privat virksomhed og lægge op til debat: Hvordan kan man i det private erhvervsliv bruge en erfaren spindoktor fra Slotsholmen, og hvordan kan man i kommunikationsarbejdet i en politisk ledet organisation trække på erfaringer fra det private erhvervsliv?
  v/ Peter Goll, direktør i Falck Healthcare og tidl. særlig rådgiver for justitsminister Morten Bødskov

  Realkredittens aktuelle udfordringer - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  Bidragssatser, rentetilpasning, afdragsfrihed - dansk og international regulering af sektoren. Der er nok at tage fat på, når Realkreditrådets direktør på dagens møde fortæller om brancheforeningens aktuelle udfordringer, politiske interessevaretagelse og om, hvordan hun ser på fremtiden for den danske realkreditmodel.
  v/ Ane Arnth Jensen, direktør, Realkreditrådet

  Kvalitet i uddannelserne - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  EVA leverer viden, metoder og redskaber til kvalitetsudvikling indenfor dagtilbud, skole og uddannelser, som støtter institutionerne i arbejdet med kvalitetsudvikling, refleksion over egen praksis og brug af viden som grundlag for udvikling. EVA's direktør lægger på dagens møde op til debat om arbejdet med kvalitetsbegrebet i uddannelsessystemet.
  v/ Mikkel Harder, direktør, EVA

  Det politiske brand - Netværk om Branding, kampagne og omdømme
  Tirsdag den 24. maj 2016, 09.15 -12.00
  Oftest taler vi om brand i forhold til private virksomheder. Men et godt brand er mindst lige så vigtigt for et politisk parti, en interesseorganisation, fagforening eller NGO. Sigge Winther-Nielsen vil fortælle om, hvorfor politiske organisationer bør arbejde lige så meget med branding som de private virksomheder og give konkrete input til arbejdet. Han vil også diskutere, hvad markedsorienteringen blandt de politiske organisationer i både ind- og udland betyder for det politiske system og give sit bud på fremtidens politiske branding.
  v/ Sigge Winther-Nielsen, politisk analytiker, Politiken

  Når politisk interessevaretagelse lykkes - Finanspolitisk netværk
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  Der kan nogle gange være langt mellem lobbybøgernes læresætninger og den politiske verdens virkelighed. På dagens netværksmøde har vi inviteret to aktører, der på hver deres politiske områder har fået markante fingeraftryk på lovgivningen og den politiske debat. De vil fremlægge deres strategiske overvejelser, den konkrete udførelse og se tilbage på efterspillet af deres lobbyindsats.
  v/ John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd (om planloven) og Anders Kretzschmar, adm. direktør, Apotekerforeningen (om apotekerloven)

  Når politisk interessevaretagelse lykkes - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  Der kan være langt mellem Public affairs-eksperter og lobbybøgernes læresætninger og store ord til den politiske verdens virkelighed. På dagens netværksmøde har vi derfor inviteret to markante aktører, der på hver deres politiske områder har fået markante fingeraftryk på lovgivningen og den politiske debat. De vil fremlægge deres strategiske overvejelser, den konkrete udførelse og se tilbage på efterspillet af deres lobbyindsats.
  v/ John Wagner, adm. direktør, De Samvirkende Købmænd (om planloven) og Anders Kretzschmar, adm. direktør, Apotekerforeningen (om apotekerloven)

  Satspuljen: Er et opgør på vej? - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 25. maj 2016, 09.15 -12.00
  I efteråret 2014 nedsatte Finansministeriet en taskforce, som skulle granske de over 800 projekter, satspuljen udgør. Et flertal i Folketinget meldte sig dengang klar til opgør med det omstridte puljesystem. Men hvad er status nu? Og hvordan bør fremtiden se ud for satspuljen? Vi har inviteret 4 markante politikere - 2 fra hver fløj - til debat.
  v/ Pernille Skipper (EL), Pernille Rosenkrantz-Theil (S), Mai Mercado (K) og Jan E. Jørgensen (V)

  Landbruget som erhverv: Forskellige regeringer, forskellige prioriteringer - Miljøpolitisk netværk
  Torsdag den 26. maj 2016, 09.15 -12.00
  Skellet mellem blokkene i dansk politik er traditionelt tydelig i hensynet til landbrugets erhvervsvilkår sat over for miljøreguleringer. Et af de seneste eksempler er randzonelovgivningen, der trådte i kraft under den daværende røde regering med det formål at beskytte miljø og natur, men som blev afskaffet af Venstre-regeringen af hensyn til landmændene. Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, deler sine erfaringer om, hvordan man som landbrugets store stemme gebærder sig under regeringer med varierende prioriteringer.
  v/ Martin Merrild, formand, Landbrug & Fødevarer

  Regeringens politik for modernisering af den offentlige sektor - Offentlig styring - Jylland
  Torsdag den 26. maj 2016, 09.15 -12.00
  Har regeringen en overordnet politik for moderniseringen af den offentlige sektor, og hvordan foregår samarbejdet - og diskussionerne - mellem de mange aktører og institutioner, der har en aktie i denne problemstilling? Vi spørger Marie Munk, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen, der har til opgave at fastlægge de overordnede politikker for modernisering af den offentlige sektor. Her spænder opgaverne over kvalitet og styring til god ledelse, regelforenkling, afbureaukratisering og digitalisering.
  v/ Marie Munk, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen

  Debatten om daginstitutioner - Familiepolitisk netværk
  Tirsdag den 31. maj 2016, 09.15 -12.00
  Debatten om minimumsnormeringer og fortravlede pædagoger fylder med jævne mellemrum avisernes forsider. Men hvordan sikrer vi den bedste start for de mindste? Hvad er kvalitet, hvad findes der af evidens på dagtilbudsområdet, og hvordan kan vi sikre trivsel, udvikling og læring for både børn og pædagoger? Centerleder for det nyoprettede Center for Daginstitutionsforskning, Annegrethe Ahrenkiel, gæster netværket, fremlægger den nyeste forskning og giver sit bud på, hvordan den er anvendelig i dagligdagen.
  v/ Annegrethe Ahrenkiel, centerleder v. Center for Daginstitutionsforskning, RUC

  Sikkert og grønt fremad - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 31. maj 2016, 09.15 -12.00
  Trafikstyrelsen arbejder for at fremme mobiliteten ved at understøtte, at transportvirksomhederne er effektive, innovative, sikre og grønne. Trafikstyrelsens arbejdsopgaver er placeret mellem det politiske niveau i departementet og branchens virksomheder. Så hvad lægger styrelsen vægt på, for at samarbejdet med de mange interessenter udenfor ministeriet skal fungere optimalt? Hvad er de mest aktuelle problemstillinger, og hvor ser Carsten Falk Hansen de store knaster på lidt længere sigt?
  v/ Carsten Falk Hansen, direktør, Trafikstyrelsen

  Radikalisering: Når børn af velfærdssamfundet bliver ekstremister - Integrationspolitisk netværk
  Onsdag den 1. juni 2016, 09.15 -12.00
  Hvad gør man, når unge født og opvokset i Danmark vender demokratiet ryggen og tager turen til Syriens kampzoner og hjem igen? Og hvem er disse unge mænd, der drømmer om kalifat frem for velfærdssamfund? Journalist og forfatter Jakob Sheikh gæster netværket og tegner et billede af de mennesker, der er født og vokset op i Danmark, men som tiltrækkes af ekstremismen.
  v/ Jakob Sheikh, Journalist på Politiken og forfatter til ”Danmarks børn i hellig krig”

  En guidet tur i regionens indre liv - Sundhedspolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 1. juni 2016, 09.15 -12.00
  De danske regioner står i en kattepine. På den ene side er der høje kvalitetskrav og på den anden side økonomisk smalhals. Samtidig dukker den politiske diskussion om en nedlæggelse af regionerne fortsat op med mellemrum. Regionsdirektøren i Region Midt giver sit syn på regionernes fremtidige rolle og giver en guidet tur i regionens indre liv.
  v/ Jacob Stengaard Madsen, regionsdirektør, Region Midt

  Sundhedsøkonomi – et politisk minefelt - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 8. juni 2016, 09.15 -12.00
  Jakob Kjellberg har i mange år været en af landets mest fremtrædende sundhedsøkonomer. Han fortæller om nogle af de seneste års mest banebrydende sundhedsøkonomiske forskningsresultater og løfter i den forbindelse sløret for sine egne og KORA’s aktuelle fokusområder. Den seneste økonomiaftale mellem staten og regionerne får sikkert også et par ord med på vejen.
  v/ Jakob Kjellberg, professor og programleder for Sundhed i KORA - Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning

  Byudvikling set fra vandet - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Torsdag den 9. juni 2016, 09.15 -12.00
  Netværkets facilitator Jens Kramer Mikkelsen tager medlemmerne på en sejltur rundt i Københavns Havn og beretter om beslutningsprocesserne bag nogle af de udviklingsprojekter, der er i støbeskeen, og som bidrager til den usædvanlige forvandling, havnen har gennemgået, siden de første industrigrunde blev genanvendt til nye og mere tidssvarende formål. Opsamlingssted: IDA mødecenter.
  v/ Jens Kramer Mikkelsen, administrerende direktør for By & Havn

  Statsministerens hjerne - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 23. august 2016, 09.15 -12.00
  Noa Redington har som personlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt erfaring med politisk kommunikation fra absolut højeste niveau. Med udgangspunkt i sine erfaringer fra Statsministeriet vil Redington give sit bud på, hvordan man bedst samtænker kommunikation og politikudvikling. For hvad skal kommunikationsfolket fokusere på – højpandet såvel som lavpraktisk – når man bevæger sig i grænselandet mellem politik og policy.
  v/ Noa Redington, tidligere særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt

  Ministerens visioner - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Torsdag den 25. august 2016, 09.15 -12.00
  Hvad er status på beskæftigelsespolitikken i Danmark, og hvor er vi på vej hen? Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen gæster netværket og fortæller om sine visioner på det evigt aktuelle arbejdsmarkedsområde. Hvad er de helt centrale elementer i regeringens beskæftigelsespolitik, hvad er status efter det første år og hvad skal i fokus i den kommende tid?
  v/ Jørn Neergaard Larsen, Beskæftigelsesminister (V)

  Altid til stede - Netværk om Branding, kampagne og omdømme
  Tirsdag den 30. august 2016, 09.15 -12.00
  Siden 2008 har Anders Ladekarl stået i spidsen for Røde Kors i Danmark. Ladekarl vil fortælle om arbejdet med at skabe en ny fortælling om udviklingsbistand og nødhjælp for Røde Kors, og hvordan organisationen arbejder målrettet med medlemshvervning og -aktivering og ikke mindst erfaringerne med, hvordan man mest effektivt får danskerne til lommerne, når de skal donere til godgørende formål. Han vil også give et indblik i de svære overvejelser om, hvordan Røde Kors og de andre humanitære organisationer skal kommunikere i den aktuelle flygtningekrise.
  v/ Anders Ladekarl, generalsekretær Dansk Røde Kors

  En effektiv tovtrækker - Finanspolitisk netværk
  Tirsdag den 30. august 2016, 09.15 -12.00
  Dansk Folkeparti udgør hjørnestenen i Lars Løkkes Rasmussens parlamentariske grundlag. En position som giver partiet stor indflydelse på finansloven. Partiets leder, Kristian Thulesen Dahl, har utallige finanslovsforhandlinger på sit CV. I dette oplæg deler han ud af sine erfaringer med finansloven. Ikke mindst hvordan man trækker den i sin egen retning. Og så zoomer Thulesen Dahl ud og giver sin vurdering af, hvad der er godt og skidt ved Danmarks organisering af finanslovsprocessen.
  v/ Kristian Thulesen Dahl, partileder, Dansk Folkeparti

  Europæisk energiunion og energisikkerhed - Klima- og energipolitisk netværk
  Onsdag den 31. august 2016, 09.15 -12.00
  Kan EU gennem skabelsen af en Energiunion levere billigere, stabil og renere energi? Og er udsigten til et indre energimarked med mindre import fra Rusland nok til sikre den fornødne politiske vilje? På dagens netværksmøde gæster tidligere Klima- og Energiminister samt Udenrigsminister, Martin Lidegaard, med hans vurdering af den nuværende status på Energiunionen, samt de konsekvenser et indre energimarked kan have for en samlet europæisk sikkerhed-, klima- og energipolitik.
  v/ Martin Lidegaard (R), fhv. Klima- og Energiminister og Udenrigsminister

  Hvilke kommuner styrer bedst? - Offentlig styring - Jylland
  Onsdag den 31. august 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder lægger op til debat om nogle af de seneste års mest banebrydende forskningsresultater omkring kommuners og regioners opgaveløsning og økonomistyring. Han løfter i den forbindelse sløret for sine egne og KORA’s aktuelle fokusområder. Den seneste økonomiaftale mellem staten og kommunerne får også et par ord med på vejen.
  v/ Analyse- og forskningschef, cand.scient.pol. Peter Holdt-Olesen, KORAs afdeling for økonomi og benchmarking

  I hjertet af Europa - Netværk: Public Affairs
  Torsdag den 1. september 2016, 09.15 -12.00
  I dag bliver en stadig større del af de politiske beslutninger truffet i Bruxelles. Den belgiske hovedstad er derfor en helt central arena for moderne interessevaretagelse. Morten Boje Hviid har som Head of EU Affairs for British American Tobacco været en central spiller i denne lobbykamp. Han fortæller her om de særlige muligheder og begrænsninger for interessevaretagelse i Europas hjerte.
  v/ Morten Boje Hviid, Head of EU Affairs for British American Tobacco og tidl. personlig rådgiver for Mogens Lykketoft og Helle Thorning-Schmidt.

  Når arbejdsmarkedet skaber integration - Integrationspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  I de seneste årtier er integrationen af ikke-vestlige flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet ikke imponerende. Men hvad skal der til for at få flere ikke-vestlige flygtninge og indvandrere i job? Vi inviterer direktør for Styrelsen for International Rekruttering og Integration, Kasper Højvang Kyed, til oplæg og debat muligheder og begrænsninger på arbejdsmarkedet for udlændinge.
  v/ Kasper Højvang Kyed, Direktør i Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI)

  Sundhedspolitisk debat - Sundhedspolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer til debat om aktuel sundhedspolitik med ordførerne fra Folketingets tre største partier. Hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til sundhedsstoffet, og hvor er der en fælles vilje til reformer?
  v/ Liselott Blixt (DF), Flemming Møller Mortensen (S), og Jane Heitmann (V)

  Departementschefen, der tænker ud af boksen på socialområdet - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 6. september 2016, 09.15 -12.00
  Sophus Garfiel bliver kaldt en ”fritænkende” departementschef af den nye Socialminister, Karen Ellemann. Men hvordan mener han, at socialområdet skal styres, og hvad er de kommende udfordringer? Sophus Garfiel gæster netværket og tager debatten med netværkets medlemmer om fremtidens socialpolitik og de tungeste temaer inden for sektoren. Han vil samtidig introducere arbejdet med evidens og dataindsamling, som ministeriets nye afdeling ”Analyse og Datastrategi” skal spille ind med, når der politikudvikles på socialområdet.
  v/ Sophus Garfiel, Departementschef i Social- og Indenrigsministeriet

  Rammevilkår for finanssektoren - Finanssektornetværket
  Onsdag den 7. september 2016, 09.15 -12.00
  Det finansielle område i Erhvervs- og Vækstministeriet arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Ministeriets finansdirektør giver på dagens møde i overskriftsform en aktuel status på reguleringen af finanssektoren - nationalt som internationalt - og lægger op til debat: hvad er status på de seneste politiske tiltag, og hvilke nye initiativer er i støbeskeen?
  v/ Steen Lohmann Poulsen, finansdirektør, Erhvervs- og Vækstministeriet

  Hvordan kan vi redde de udsatte børn? - Familiepolitisk netværk
  Onsdag den 7. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan bærer man sig ad, når man skal tale og kæmpe for de yngste og mest sårbare stemmer i det danske samfund? Jonas Keiding Lindholm er generalsekretær i Red Barnet og bliver omtalt som både nødhjælpsveteran og dagsordenssættende kommunikatør. Han gæster netværket for at give sine bud på, hvordan man skaber taletid, opmærksomhed og forandring for de børn, der mangler både omsorg og en konkret politisk indsats.
  v/ Jonas Keiding Lindholm, Generalsekretær i Red Barnet

  Den grønne lobbyist - Miljøpolitisk netværk
  Torsdag den 8. september 2016, 09.15 -12.00
  Miljøorganisationer er blandt de organisationer, der i højest grad anvender medier og mobilisering til at påvirke politiske beslutningstagere. Vi spørger præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som er landets største natur- og miljøorganisation, hvordan man mobiliserer en folkestemning? Hvilke emner der særligt egner sig til medierne? Og om medier og kampagner reelt kan rykke noget i den politiske verden?
  v/ Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident, Danmarks Naturfredningsforening

  Landsbydjøffer - Offentlig styring
  Torsdag den 8. september 2016, 09.15 -12.00
  Det er tidens tand at flytte offentlige opgaver fra by til land. Styrelseschefen i Ankestyrelsen Thorkil Juul evaluerer i dette oplæg regeringens beslutning om at rykke en række statslige styrelser ud af København. Hvad er Ankestyrelsens erfaringer med flytningen, hvilke udfordringer har det skabt – og har der været nogen fordele set fra embedsmandens stol?
  v/ Thorkil Juul, styrelseschef i Ankestyrelsen

  Aktuel undervisningspolitik i perspektiv - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Mandag den 12. september 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder fortæller om de mest aktuelle temaer for diskussionerne i Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og sætter dem i perspektiv af sin lange karriere – som skolelærer, som formand for ”skolelærernes parti”, og som minister i skiftende SR-regeringer.
  v/ Marianne Jelved (R), Fhv. minister

  Sundhedspolitik set fra patientens synsvinkel - Sundhedspolitisk netværk - Jylland
  Mandag den 12. september 2016, 09.15 -12.00
  Dansk sundhedspolitik bliver til i et mix af stærke interesser, hvor en lang række organisationer (patientorganisationer, faglige organisationer, brancheorganisationer etc.) står i kø for at få indflydelse. Direktøren i landets måske stærkeste patientorganisation lægger på dette møde op til debat om de mest presserende udfordringer i sundhedssektoren set fra patientens synsvinkel. Han fortæller også om, hvordan man som interesseorganisationen i sundhedssektoren får mest ud af sin politiske indsats.
  v/ Leif Vestergaard Pedersen, direktør, Kræftens Bekæmpelse

  Realdania: livskvalitet for alle gennem det byggede miljø - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 14. september 2016, 09.15 -12.00
  Realdania er en af Danmarks største pengetanke. Den velgørende forening har i sin 15-årige levetid uddelt knap 16 milliarder kr. til over 2.800 projekter med det erklærede formål at øge livskvaliteten i byer og bygninger i Danmark. Hvordan er Realdania med til at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø, og hvad lægger Realdania særlig vægt på, når der skal sættes nye projekter i søen?
  v/ Jesper Nygård, administrerende direktør, Realdania

  Indvandrere i det danske uddannelsessystem - Uddannelsespolitisk netværk
  Onsdag den 14. september 2016, 09.15 -12.00
  Der er mange holdninger og forslag til, hvordan indvandrere og uddannelse bliver en succesfuld kombination, og med det stigende flygtningepres skal uddannelsessektoren og kommunerne i endnu højere grad forholde sig til, hvordan der sikres uddannelsesmuligheder til de nye borgere. Men hvad ved vi om, hvad der faktisk virker, og hvorfor er det så svært bl.a. at få taget i de nydanske drenge? Forskningschef i SFI, Torben Tranæs, fortæller om den nyeste viden og redegør for rammebetingelser og mulige politikker som påvirker integrationen, baseret på de danske erfaringer gennem de sidste 20 år.
  v/ Torben Tranæs, forskningschef i SFI og vismand

  Staten elsker penalhuspiger og feminister - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 15. september 2016, 09.15 -12.00
  ”Dansk litteratur lider under kvindelige forfatteres dominans”. Sådan lød titlen på et indlæg i Weekendavisen, hvor forsker Mette Pedersen Høeg for alvor skabte furore i kulturdanmark. Høeg forholder sig kritisk til moderne dansk litteratur. Især fordi mange kvindelige forfattere har snablen dybt nede i kulturkasserne, når de indtager roller som den indadvendt penalhuspige eller frembrusende feminist. Høeg kobler i dette oplæg sin egen forskning om samtidslitteratur med en krads kritik af kulturlivets kæledækker.
  v/ Mette Pedersen Høeg, ph.d-studerende ved Københavns Universitet og Fulbright Scholar ved UC Berkeley

  Investeringer i hovedstadens infrastruktur - Transportpolitisk netværk
  Tirsdag den 20. september 2016, 09.15 -12.00
  Store nye offentlige investeringer i infrastruktur er et vigtigt element i arbejdet med at trække landet fri af den økonomiske krise. Hvordan understøtter offentlige investeringer i infrastruktur samfundsøkonomien? Hvilken rolle skal offentlige selskaber og virksomheder spille? Og hvad ligger i pipelinen, når det gælder udbygningen af hovedstadens infrastruktur? Det er temaerne på dagens netværksmøde, hvor vi får besøg af Henrik Plougmann Olsen, der siden 2009 har stået i spidsen for Metroselskabet.
  v/ Henrik Plougmann Olsen, adm. direktør i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

  I komikkens skær - Politisk kommunikation
  Onsdag den 21. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvordan ser en udefrakommende egentlig på vores daglige anvendelse af politisk kommunikation? Komiker Sebastian Dorset følger den politiske debat tæt – men i passende afstand til Christiansborg. I dette oplæg giver han et humoristisk indspark, der kan pirke til vores traditionelle måde at arbejde med politiske kampagner - og give sine bud på, hvornår politikere og deres følge mere eller mindre frivilligt bidrager med komiske indspark i den politiske debat.
  V/ Sebastian Dorset, komiker og foredragsholder

  Forhandlingen i Den Røde Bygning - Finanspolitisk netværk
  Mandag den 26. september 2016, 09.15 -12.00
  Hvem står med de stærkeste kort på hånden? Og hvem kan se frem til at få sit tydelige aftryk på Finansloven? Tidligere minister og partileder for De Konservative Hans Engell tager et kig i krystalkuglen og giver sin analyse af de igangværende forhandlinger om finansloven. Engell inddrager samtidig sin store historiske viden, så der bliver tid til indsidertips og røverhistorier fra dramatiske forhandlinger i Den Røde Bygning.
  v/ Hans Engell, politisk kommentator, Ekstrabladet og fhv. minister og leder af Det Konservative Folkeparti

  Kan Danmark blive fossilfri i 2050? - Klima- og energipolitisk netværk
  Tirsdag den 4. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Er det muligt, at skabe en sammenhængende og fossilfrit energisystem i Danmark indenfor de næste 35 år? Eller at ændre København til en CO2-neutral by om 10 år? Begge dele kan lade sig gøre uden at bringe landet ud i økonomiske vanskeligheder, mener professor Brian Vad Mathiesen. På dagens netværksmøde fremlægger han de fremtidsscenarier, der kan bruges til at skabe grundlag for de politiske valg på klima- og energiområdet.
  v/ Brian Vad Mathiesen, professor ved Aalborg Universitets Institut for Planlægning.

  Flygtninge- og migrantudfordringen - Offentlig styring - Jylland
  Tirsdag den 4. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Kommunalt oprettede asylcentre i kommuner som Jammerbugt, Thisted og Langeland har de seneste år fået mange rosende ord med på vejen som en vej til god integration og som en katalysator for udvikling i yderområderne. Vi inviterer en borgmester og en forsker til diskussion af erfaringerne i den forbindelse og til at lægge op til debat om nye styringsudfordringer som følge af de mange udlændinge, der kommer til landet i disse år.
  v/ Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune og postdoc Zachary Whyte, Antropologisk Institut, Københavns Universitet

  Fornuftægteskab, en lang forlovelse eller ægte kærlighed: Fremtidens samarbejde for LO og FTF - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Ved kongresserne i efteråret 2015 var hovedorganisationernes fremtid på dagsordenen hos både LO og FTF og i begge lejre blev der givet grønt lys til, at man skulle fortsætte med fusionsarbejdet. Hvad er status i efteråret 2016, hvad kan medlemmerne forvente, og hvad er visionerne bag fusionen? Bente Sorgenfrey gæster netværket for at komme med sin vurdering og tager debatten om fordele og faldgrupper ved fusionen med netværkets medlemmer.
  v/ Bente Sorgenfrey, Formand for FTF

  Branding og public affairs - Netværk: Public Affairs
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Virksomheders evne til at påvirke politikerne afhænger i høj grad af et stærkt brand. Derfor er det helt centralt at samtænke brand og interessevaretagelse. Hos Dong Energy er det Filip Engel, som står i spidsen for denne opgave. Han fortæller i dette oplæg, hvordan den allestedsnærværende DONG-sag udfordrer organisationens arbejde med at påvirke samfundsdebatten. Ikke mindst fordi DONGs brand har fået en ordentlig rutsjetur. Engel beretter her hvordan DONG forsøger at komme på benene igen ved at benytte brand-vejen.
  v/ Filip Engel, Head of Stakeholder Relations hos Dong Energy

  Hvad ved vi egentlig? Best practice i integrationsindsatsen - Integrationspolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Når integrationsdebatten med jævne mellemrum raser, kan det være svært at skille fakta fra mere eller mindre løse politiske påstande. Hvad ved vi om, hvad der faktisk virker, når det kommer til integration af indvandrere i Danmark? Og hvad består integrationsudfordringen af for et velfærdssamfund som det danske – hvorfor er det så svært for os? Forskningschef i SFI, Torben Tranæs, fortæller om den nyeste viden om integration af indvandrere i Danmark. Han redegør for de rammebetingelser og mulige politikker som påvirker integrationen, baseret på de danske erfaringer gennem de sidste 20 år.
  v/ Torben Tranæs, forskningschef i SFI og vismand

  Personlige og politiske tanker om sundhedssektoren - Sundhedspolitisk netværk
  Onsdag den 5. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Sundhedssektoren har altid stået højt på den politiske dagsorden. Dagens oplægsholder er en af de politikere, der har haft størst indflydelse på de sundhedspolitiske prioriteringer gennem de sidste 10 år. Han giver sit personlige bud på skismaer, muligheder og løsninger på fremtidens udfordringer i sundhedssektoren.
  v/ Bent Hansen (S), formand for Danske regioner, regionsrådsformand

  Evidens i forvaltningen - Offentlig styring
  Torsdag den 6. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Efter Knud Aarup smækkede med døren, har Birgitte Anker overtaget jobbet som direktør for Socialstyrelsen. Med en fortid i Finansministeriet er den nye direktør stærkt forankret på Slotsholmen. Og det får hun brug for. Anker skal nemlig forhindre, at nye møgsager lammer styrelsens arbejde. I dette oplæg giver hun et indblik fremtidsplanerne for Socialstyrelsen, herunder mulighederne for at anvende evidens fra forskningsverden i den offentlige sektor.
  v/ Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen

  Miljøet og den europæiske dagsorden: Stilstand eller stille udvikling? (mødet foregår på engelsk) - Miljøpolitisk netværk
  Tirsdag den 11. oktober 2016, 09.15 -12.00
  European Environmental Agency (EEA) har til opgave at formidle pålidelige og uafhængige oplysninger om miljøet og bistår EU-institutionerne og medlemslandene i at træffe kvalificerede beslutninger om miljø-forbedringer, integrering af miljøhensyn i den økonomiske politik og opfyldelse af bæredygtighedsmål. Hvad ser EEA's direktør som de store miljøpolitiske knaster i EU? Og er EU på vej i den rigtige retning eller står vi i stampe?
  v/ Hans Bruyninckx, executive director, European Environment Agency

  At være interesseorganisation i den sociale sektor - Socialpolitisk netværk
  Onsdag den 12. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Med ca. 700.000 medlemmer og 15.000 frivillige er Ældre Sagen Danmarks største enkeltstående forening. Hvordan driver man en så stor organisation på socialområdet? På dagens møde gæster direktør i Ældresagen, Bjarne Hastrup, netværket og fortæller om, hvilke særlige dynamikker som eksisterer for interesseorganisationer på socialområdet. Og hvad er, ifølge Ældre Sagen, de problemstillinger, som befinder højest på den socialpolitiske dagsordenen i øjeblikket?
  v/ Bjarne Hastrup, Direktør for Ældre Sagen

  Bygge- og boliginvesteringer i København - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 12. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Interessen for internationale investeringer i København er rekordstor. Claus Lønborg besøger netværket og fortæller om Copenhagen Capacity's arbejde med at markedsføre hovedstaden internationalt. Vi beder ham give sit bud på, hvad der skal til for, at København kan tiltrække yderligere udenlandske investeringer og virksomheder, der gavner bygge- og boligbranchen.
  v/ Claus Lønborg, CEO, Copenhagen Capacity

  Chefen for det hele - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 13. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Michael Christiansen sidder for bordenden, når kursen for Danmarks største medievirksomhed skal udstikkes. Med sin fortid i Det Kongelige Teater og på Slotsholmen vil han give sit syn på udfordringerne for dansk kulturpolitik i almindelighed og public service i særdeleshed: Hvor stor er DR’s kulturelle betydning egentligt - og hvad er fremtidsudsigterne for Danmarks medieflagskib?
  v/ Michael Christiansen, bestyrelsesformand for Danmarks Radio

  Hjælp, hvordan måler jeg? - Netværk om Branding, kampagne og omdømme
  Torsdag den 13. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Vi taler alle sammen om, at kommunikation skal have effekt. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan måler man det? Poul Melbye er analysechef i TNS Gallup og vil dele ud af sine mangeårige erfaringer med at måle effekt i arbejdet med brand, omdømme og kampagner. Effektmålinger skal ikke blot ende som et værktøj til at demonstrere kommunikationsafdelingens værdi, men derimod skal være et aktivt styringsredskab, der kan bruges i det løbende arbejde med kommunikation og branding.
  v/ Poul Melbye, analysechef i TNS Gallup

  Inklusion: Er der plads til alle børn - og bliver alle børn så dygtige som de kan? - Uddannelsespolitisk netværk
  Fredag den 14. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Inklusion handler om, at alle børn skal føle sig som en del af fællesskabet og lære og udvikle sig mest muligt. Men i den offentlige debat er inklusion reduceret til at handle om nogle særlige "inklusionsbørn", som angiveligt skaber enorme udfordringer i folkeskolen. Men hvad er status på en af skolens helt store udfordringer? Og hvad er perspektiverne for et barn, som ikke lige falder indenfor den aktuelle definition af normal-området?
  v/ Agi Csonka, formand for Rådet for børns læring, direktør for SFI og tidligere direktør i EVA

  Hvad er en boble? - Finanssektornetværket
  Tirsdag den 25. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Carlsbergfondet har for nylig bevilget 14,4 millioner kroner til et nyt Center for Information og Boblestudier (CIBS) ved KU. Aktiviteterne i CIBS er baseret på original, nytænkende interdisciplinær grundforskning. Centerlederen fortæller på mødet om anvendelsesperspektiverne i centerets forskning – særligt i relation til bobler i den finansielle sektor.
  v/ Vincent F. Hendricks, Jan Damsgaard, Københavns Universitet

  Medialiseret familieliv - Familiepolitisk netværk
  Tirsdag den 25. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Børn og unge bruger medier over alt og har konstant adgang til tv, film og sociale medier. Men hvordan sikrer vi kvalitet, og hvad betyder det egentlig? På dagens møde diskuterer Morten Skov Hansen, kanalredaktør på DR Ramasjang og DR ULTRA, muligheder og farezoner ved børn og unges medieforbrug og mediernes eget ansvar. For hvor stor en effekt har medier på børns opfattelse af dem selv, deres familie og samfundet, og hvor meget skal de voksne blande sig?
  v/ Morten Skov Hansen, Kanalredaktør på DR Ramasjang og DR ULTRA

  Transportpolitisk interessevaretagelse i praksis - Transportpolitisk netværk
  Onsdag den 26. oktober 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer direktøren for en af landets transportpolitiske erhvervsorganisationer til at holde oplæg om sit syn på politisk interessevaretagelse i praksis. Hvad er Danske Havnes vigtigste politiske målsætninger? Hvordan sikrer organisationen sig indflydelse på den førte politik? Hvordan samarbejder organisationen med andre aktører? Hvad er de praktiske do’s and don’ts?
  v/ Gitte Lillelund Bech, direktør, Danske Havne

  Kan medicinen blive for dyr? - Sundhedspolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 27. oktober 2016, 09.15 -12.00
  I dag gør man det ikke i Danmark. Men det bliver nødvendigt i fremtiden: At afvise lægemidler på grund af prisen. Sådan har forudsigelsen lydt fra Steen Werner Hansen, formanden for Koordinationsrådet for Ibrugtagningen af ny Sygehusmedicin (KRIS). Rådet blev nedsat i 2012 og afgør, hvilke nye medicintyper lægerne fortrinsvis skal bruge i det offentlige sundhedsvæsen. På dagens møde uddyber han sit synspunkt, lægger op til debat og fortæller om KRIS’ arbejde og samarbejde med de mange interessenter i sundhedssektoren.
  v/ Steen Werner Hansen, vicedirektør på Herlev Hospital og formand for KRIS - Koordinationsrådet for ibrugtagningen af ny sygehusmedicin

  Fremtidens Professionshøjskole - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 3. november 2016, 09.15 -12.00
  Dagens oplægsholder lægger op til debat om professionshøjskolernes rolle i forhold til de andre store ”blokke” i uddannelsessektoren: gymnasierne (som aftager af studenter), folkeskolen (som ansvarlig for læreruddannelsen) og universiteterne (som konkurrent og del af fødekæden), herunder betydningen af professionshøjskolernes nye placering under Uddannelsesministeriet.
  v/ Harald Mikkelsen, rektor og formand for Danske Professionshøjskoler

  For travl til implementering? - Offentlig styring
  Torsdag den 3. november 2016, 09.15 -12.00
  Folkeskolereformen blev gennemført under stort ståhej. Her to år efter indførslen møder vi den ansvarlige departementschef. Jesper Fisker leverer i dette oplæg et statustjek på reformen: Hvad gik godt og skidt i styringen af processen, og hvordan skaber det offentlige en kultur med fokus på implementering, når tv-kameraerne er slukket, og politikerne finder på ny lovgivning?
  v/ Jesper Fisker, departementschef i Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

  Fra ambassadør til lobbyist - Netværk: Public Affairs
  Tirsdag den 8. november 2016, 09.15 -12.00
  Interessevaretagelse er kerneopgaven både indenfor public affairs og i diplomatiet. Anne H. Steffensen har haft en lang og flot karriere i den danske udenrigstjeneste blandet andet som ambassadør i London. I dag er hun imidlertid generaldirektør for Danmarks Rederiforening og varetager nu interesserne for Danmarks største eksportindustri. Steffensen beskriver i dette oplæg sit særlige lobbyarbejde for ”Det Blå Danmark”. Og så giver hun et indblik i, hvilke tricks fra diplomatiet man kan benytte i sin public affairs-indsats.
  v/ Anne H. Steffensen, Generaldirektør og CEO for Danmarks Rederiforening og tidl. ambassadør i London

  Det primære sundhedsvæsen - Sundhedspolitisk netværk
  Torsdag den 10. november 2016, 09.15 -12.00
  En fremtidig effektiv ressourceudnyttelse på sundhedsområdet kræver et sammenhængende sundhedsvæsen på tværs af sygehuse, kommuner og almen praksis. Som led i kommuneaftalerne for 2015 blev det aftalt, at KL, Regeringen og Danske Regioner skulle udarbejde en samlet plan for udbygning af det nære sundhedsvæsen. Hvad er status for arbejdet? Hvad er KL’s bud på løsninger, der kan forbedre samarbejdet og øge kvaliteten i de nære sundhedstilbud. KL’s sundhedspolitiske chef lægger op til diskussion og erfaringsudveksling om bl.a. finansieringsmodeller, risiko for kassetænkning, kommunernes rolle i kroniske sygdomsforløb, bedre data på det kommunale sundhedsområde og ventetider til genoptræning.
  v/ Christian Harsløf, sundhedspolitisk chef i KL

  Hvorfor har Radio24syv succes? - Kulturpolitisk netværk
  Torsdag den 10. november 2016, 09.15 -12.00
  Taleradio er blevet hot. Og Radio24syv har nu for alvor fået vind i sejlene. Men hvad ligger egentlig bag deres succes? Programchef Mads Brügger giver i dette oplæg et indblik i, hvordan radiostationen gennem nytænkning af arbejdsprocesser skaber anderledes radio til lytterne.
  v/ Mads Brügger, programchef på Radio24syv

  Ny planlov - Bygge- og boligpolitisk netværk
  Onsdag den 16. november 2016, 09.15 -12.00
  Vi har inviteret erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen til en formiddag om den højaktuelle planlov. Hvad er ministerens visioner for en ny planlov på det bygge- og boligpolitiske område?
  v/ Troels Lund Poulsen (V), Erhvervs- og Vækstminister (ikke endelig bekræftet)

  Erhvervsuddannelser. Kan Danmark bygges uden hænder? - Uddannelsespolitisk netværk
  Torsdag den 17. november 2016, 09.15 -12.00
  I Mattias Tesfayes bog ”Kloge hænder” sætter en VVS-faglærer sagen på spidsen: ”Mit fag er ved at uddø. Og hvis det gør, må I lære at skide i skoven”. Siden er der vedtaget en reform af erhvervsuddannelserne, som skal få flere til at søge mod en fremtid som industritekniker, social- og sundhedsassistent, tømrer eller en helt fjerde erhvervsuddannelse. Vil reformen sikre at der ikke kommer til at mangle erhvervsrettede kompetencer i fremtiden? Og hvad er perspektivet i Danmark som produktionsland, når få vil producere og flere vil symbolanalysere?
  v/ Lars Goldschmidt, tidl. direktør i DI, selvstændig konsulent, og sidder i flere uddannelsesinstitutioners bestyrelser mv.

  Præsidentens mænd - Politisk kommunikation
  Tirsdag den 22. november 2016, 09.15 -12.00
  Amerika er ofte først ude af startblokken. Især når det gælder nye kampagnetiltag. Torsten Jansen vil umiddelbart efter det amerikanske præsidentvalg give sin beretning om tilstanden på den anden side af Atlanten samt udpege de mest spændende kampagnefolk, som man skal følge i fremtiden. Afslutningsvis vil han indramme, hvilke anderledes kampagneformer der kom i spil ved dette valg.
  V/ Torsten Jansen, partner og direktør i LEAD Agency, tidl. afdelingschef på den danske ambassade i Washington DC og USA-korrespondent for DR

  Til glæde og gavn - Netværk om Branding, kampagne og omdømme
  Onsdag den 23. november 2016, 09.15 -12.00
  Tre år i træk har Danske Spil haft det største danske annoncebudget. Vi får besøg af Stine Hove Marsling, der er ansvarlig for det statslige spilleselskabs kommunikation og branding. Hun vil fortælle om Danske Spils branding- og marketingsindsatser og om opgaven med at få gambling og godgørenhed til at hænge sammen.
  v/ Stine Hove Marsling, direktør, Corporate Communication & Branding, Danske Spil.

  Forholdet mellem politikere og embedsmænd - Offentlig styring - Jylland
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Kommunaldirektørforeningen har i sit nye arbejdsprogram fokus på tre hovedopgaver: Forvaltningspolitik, lederpolitik og produktivitet/digitalisering. Formanden for foreningen holder oplæg og lægger op til debat om de mest presserende styringsudfordringer set fra direktionsgangene i landets kommuner.
  v/ Henrik Kolind, kommunaldirektør Roskilde Kommune, formand for KOMDIR

  Asyl eller kaos: Flygtningestrømmen i Europa - Integrationspolitisk netværk
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Flygtningekrisen i Europa synes at skifte time for time. Hvad er status for det fælles europæiske samarbejde om løsninger, og hvordan spiller Danmark sin rolle? Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp, Andreas Kamm, gæster netværket og giver sin vurdering af situationen i nærområderne, i Europa og ikke mindst i Danmark.
  v/ Andreas Kamm, Generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp

  Fremtidens digitalisering af finanssektoren - Finanssektornetværket
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Finanssektoren er en af de sektorer, der har haft størst gevinster ved digitaliseringen i form af effektivisering og produktudvikling. Men hvad bringer fremtiden for kunderne? Hvor er de nye muligheder og udfordringer? En af landets førende forskere i området lægger op til debat om digitaliseringens konsekvenser for forretningsmodellerne.
  v/ Jan Damsgaard, professor og institutleder, Institut for IT-ledelse, CBS

  Drivkræfter og begrænsninger for transportpolitikken - Transportpolitisk netværk
  Torsdag den 24. november 2016, 09.15 -12.00
  Direktøren for DTU Transport holder oplæg om nogle af den seneste tids bemærkelsesværdige transportøkonomiske forskningsresultater og deres policy-implikationer, samt hans egne og DTU’s aktuelle fokusområder. Samtidig får vi et indblik i arbejdet i DTU's Data- og modelcenter, herunder arbejdet med Landstrafikmodellen og Transportvaneundersøgelsen.
  v/ Niels Buus Kristensen, institutdirektør, DTU Transport

  Når matematik bliver politik - Finanspolitisk netværk
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene - så kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til debat om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen?
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Morten Holm, kontorchef, De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen, cheføkonom og vicedirektør, CEPOS

  Når matematik bliver politik - Netværk: Public Affairs
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene - så kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til debat om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen?
  v/ Lars Andersen direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Morten Holm kontorchef hos De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen cheføkonom og vicedirektør i CEPOS.

  Når matematik bliver politik - Offentlig styring
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Når politikerne kigger velfærdssamfundet efter i sømmene - så kommer beregningerne fra Finansministeriet. Men hvilke modeller er det egentlig staten anvender, og hvilke antagelser ligger bag? Vi lægger op til debat om regnemodellerne og deres betydning for den politiske beslutningsproces. Er facit virkelig skåret i granit - eller ligger der politiske prioriteringer bag tallene på bundlinjen? BEMÆRK: Bonusmøde i fællesskab med Finanspolitisk netværk og Netværk public affairs
  v/ Lars Andersen, direktør, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Morten Holm, kontorchef, De Økonomiske Råd og Mads Lundbye Hansen, cheføkonom og vicedirektør, CEPOS

  Miljøpolitisk debat - Miljøpolitisk netværk
  Mandag den 28. november 2016, 09.15 -12.00
  Vi inviterer fire markante politikere på miljøområdet – to fra rød blok og to fra blå blok – til en debat om, hvordan fremtidens miljøpolitik skal se ud, og hvor det politiske samarbejde om løsninger skal findes. Debatten sætter fokus på centrale miljøpolitiske problemstillinger, for eksempel om planlovens naturbeskyttelse er vigtig, eller der skal kunne bygges frit? Om landbruget skal vige for vandmiljøet? Om overimplementering af EU-regler er et skridt for langt eller et skridt i den rigtige retning? Og hvordan vi sikrer, at vores ressourcer udnyttes effektivt?
  v/ Erling Bonnesen (V), Carsten Bach (LA), Christian Poll (ALT) (ikke endeligt bekræftet), Maja Panduro (S)

  Mobilitet og negativ social arv - påstande og viden - Socialpolitisk netværk
  Tirsdag den 29. november 2016, 09.15 -12.00
  Danmark er ifølge OECD et af de dårligste lande til at bryde negativ social arv. Hvorfor er velfærdssamfundets varme hænder ikke nok til for alvor at skabe større mobilitet? Har vi stirret os blinde på påstande om, hvordan man bryder den negative sociale arv, som ikke holder vand? Niels Ploug er afdelingsdirektør i Danmarks Statistik og tidl. forskningschef i SFI. På dagens netværksmøde gennemgår han de mest centrale pointer fra sin forskning og tager debatten om den førte socialpolitiks duelighed.
  v/ Niels Ploug, Afdelingsdirektør i Danmarks Statistik og fhv. forskningschef hos SFI

  Det rummelige arbejdsmarked – hvornår yder man efter evne? - Beskæftigelsespolitisk netværk
  Onsdag den 30. november 2016, 09.15 -12.00
  Overgangen fra offentlig forsørgelse til inddragelse på arbejdsmarkedet bliver ofte set som et værktøj for integrationen, for at mindske marginaliseringen af udsatte grupper og som nødvendigt på grund af fremtidens mangel på arbejdskraft. De seneste års reformer på beskæftigelsesområdet har samtidigt haft et fokus på at øge arbejdsudbuddet. Men hvem skal, og hvordan kan man skabe et mere rummeligt arbejdsmarked? Hvad er succeskriterierne, og hvad er de største udfordringer? Henning Jørgensen, Arbejdsmarkedsforsker fra AAU, kommer med sine bud på redskaber, muligheder og ansvar.
  v/ Henning Jørgensen, Arbejdsmarkedsforsker og professor v. Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA, Aalborg Universitet

  Medicinalindustriens rolle i sundhedsforskning og patientbehandling - Sundhedspolitisk netværk - Jylland
  Onsdag den 30. november 2016, 09.15 -12.00
  The Cochrane Collaboration er et netværk af omkring 30.000 forskere og andre, som ønsker at fremme uafhængighed af kommercielle interesser og interessekonflikter i såvel forskning som patientbehandling. Dagens oplægsholder er en af initiativtagerne til netværket, en af Danmarks mest anerkendte kliniske forskere og ikke mindst et velkendt navn i debatten om skævheder i forskningen både i Danmark og internationalt.
  v/ Peter Gøtzsche, professor, direktør, Det Nordiske Cochrane Center, Rigshospitalet

  Forvaltning af familier - Familiepolitisk netværk
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Når familier går i stykker, er efterspillet ikke altid kønt, når der skal findes enighed om retten til børnene, skilsmisseparirene og pengene. Her træder Statsforvaltningen ofte ind og behandler konfliktfyldte sager på det familieretlige område. Men Statsforvaltningen er også en aktiv medspiller, når Regeringens familiepolitiske visioner skal udføres i praksis. På dagens møde gæster Bente Koudal Sørensen, afdelingschef i Statsforvaltningen, netværket, og indvier medlemmerne i det familieretlige maskinrum.
  v/ Bente Koudal Sørensen, afdelingschef i Statsforvaltningens hovedkontor, det familieretlige område

  Er gode klimaråd dyre? - Klima- og energipolitisk netværk
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Tempoet skal helt i vejret, hvis Danmark skal have en chance for at nå de tidligere opsatte energipolitiske mål. Sådan er vurderingen fra Klimarådets formand og professor i økonomi, Peter Birch Sørensen. Men hvad er status nu? Hvad betyder regeringens klima- og energipolitik for fremtidens muligheder på området? Er de grønne og energibesparende investeringer en god forretning på kort og lang sigt – eller koster de for mange penge og arbejdspladser?
  v/ Peter Birch Sørensen, Formand for Klimarådet, Professor i økonomi, KU, samt tidl. overvismand og fmd. for Produktivitetskommissionen.

  Uddannelsesledelse - Uddannelsespolitisk netværk - Jylland
  Torsdag den 1. december 2016, 09.15 -12.00
  Er der særlige udfordringer for ledere i uddannelsessektoren i forhold til ledere i andre sektorer i samfundet? Hvis det er tilfældet, hvad er de så? Ole Steen Andersen - landet nok førende ekspert i uddannelsesledelse - lægger op til debat og erfaringsudveksling blandt netværkets medlemmer på baggrund af sine mange års erfaring som rådgiver og foredragsholder om lederudvikling, forandringsledelse og organisationsudvikling i forsknings- og uddannelsesmiljøer.
  v/ Ole Steen Andersen, partner, Implement A/S

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: