• MØDERÆKKE

  Teknologiske muligheder: En styrke eller et problem?
  Tirsdag den 27. februar 2018, 09.15 -12.00
  Rådgivning på snapchat, overvågning på facebook og selvbetjening på digitale platforme. Den teknologiske udvikling giver mange nye muligheder på det sociale område, men den åbner også op for nogle udfordringer og etiske dilemmaer. For hvor går grænsen mellem på den ene side bedre og mere effektiv hjælp og på den anden side overvågning og invasion af folks privatliv? Og hvornår skader de nye teknologiske muligheder mere, end de gavner? Ole Bech Lykkebo, analysechef ved Center for Offentlig Innovation, og Villads Back Petersen, temachef i Social Udviklingscenter, giver deres vurderinger af muligheder og udfordringer ved den nye teknologi.
  v/ Ole Bech Lykkebo, analysechef hos Center for Offentlig Innovation og Villads Back Petersen, temachef for 'teknologiområdet' i Social Udviklingscenter (SUS)

  Modspiller eller medspiller: Beskæftigelses- og socialpolitik
  Torsdag den 5. april 2018, 09.15 -12.00
  Hvor er det præcise skel mellem socialpolitik, sundhed og beskæftigelsespolitik? Når langtidsledige skal ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet, er det så en social- eller en beskæftigelsesindsats, der kræves? Hvem har ansvaret, redskaberne og ressourcerne? Og tænkes der sammen og koordinerende, når politik udvikles, forhandles og gennemføres på de to områder? Vi tager den politiske debat med Hans Andersen (V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (S). For hvordan kan de to ressortområder blive bedre til at arbejde sammen, og hvor er de politiske svar, når fremtidens reformer på områderne skal udformes?
  v/ Hans Andersen (beskæftigelsesordfører, V) og Pernille Rosenkrantz-Theil (socialordfører, S) (fællesmøde med beskæftigelsespolitisk netværk)

  Kan man have visioner for det gode liv i konkurrencestaten?
  Tirsdag den 15. maj 2018, 09.15 -12.00
  Har vi tilrettelagt et samfund, hvor alle i højere grad er potentielle brikker i det store vækst-spil end unikke mennesker, som skal leve et fuldt tilfredsstillende liv? Har vi glemt, hvad det politiske mål er, midt i snakken om konkurrencestaten som middel for at bevare velfærden? Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening, tager på mødet debatten og dialogen med netværket om visionerne - eller mangel på samme - i den socialpolitiske debat. For kan man have målet om et godt liv som tandhjul i konkurrencestatens maskineri?
  v/ Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Socialt udsattes rettigheder: Regeltyranni eller retssikkerhed?
  Torsdag den 7. juni 2018, 09.15 -12.00
  I en retsstat som den danske er det afgørende, at samfundets svageste bliver mødt af en fair og retfærdig behandling i det offentlige. Regler og retningslinjer sikrer derfor borgernes rettigheder - men er reglerne blevet for uigennemskuelige og lovene for mange? Vi sætter spot på de socialt udsattes rettigheder og tager debatten med tre forskellige fagpersoner med hver sin indgangsvinkel. For hvor findes udfordringerne? Hvad betyder det for tilliden mellem borgere og det offentlige? Og hvordan sikrer vi den bedst i fremtiden?
  v/ Birgitte Arent Eriksson, advokat og projektleder i tænketanken Justitia, Nanna W. Gotfredsen, leder af Gadejuristen og Thorkild Olesen, formand i Dansk Blindesamfund (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  En sammenhængende indsats på socialområdet
  Onsdag den 29. august 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan sikres sammenhængen for den udsatte borger, der møder et system, som er svært at overskue? Kan man skabe et system ud fra borgerens behov fremfor forvaltningens? Vi inviterer kontorchef for KL’s Center for Social og Sundhed Niels Arendt Nielsen til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes og hvilke tiltag, der er nødvendige.
  v/ Niels Arendt Nielsen, kontorchef, Center for Social og Sundhed, KL (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Socialpolitik på dagsordenen
  Tirsdag den 2. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Udsatte og socialt marginaliserede borgere står ofte dårligt, når det kommer til at sætte deres sag på dagsordenen. Her mangler de ressourcer og midler, som andre samfundsgrupper kan benytte sig af, når deres sag skal tages op. Derfor er det afgørende, at organisationer og fagpersonale kæmper for at løfte problemerne. Vi får på dagens møde inspiration og gode råd til, hvordan man får sat socialpolitiske emner på dagsordenen.
  v/ Øzlem Cekic, forfatter, foredragsholder og samfundsdebattør, Andreas Gylling Æbelø, direktør for AIDS-fondet og Camilla Schwalbe, partner og rådgiver i SIVIL (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  Den evige debat om evidens: Hvordan og hvorfor?
  Torsdag den 29. november 2018, 09.15 -12.00
  Kan man måle sociale indsatser - også i kroner og ører? Den socialøkonomiske investerings-model (SØM), som Socialstyrelsen tog i brug i slutningen af 2017, gør et forsøg. Vi inviterer Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen, til en snak om brugen af SØM-modellen og om den stigende brug og behov efter evidens, fakta og tal på socialområdet. For hvor høstes fordelene? Hvad er egentlig formålet? Og hvor findes udfordringerne?
  v/ Birgitte Anker, direktør for Socialstyrelsen

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: