• MØDERÆKKE

  Mød Danmarks egen Doktor Watson
  Fredag den 2. februar 2018, 09.15 -12.00
  På hospitalsgange rundt om i hele verden vinder kognitiv databehandling, robotter og kunstig intelligens indpas. På dagens møde får vi et indblik i, hvordan kræftlæger assisteres af robotten Doktor Watson. Kigger vi i virkeligheden på fremtidens sundhedssystem, når vi kigger på Doktor Watson? Kan teknologien være svaret på det økonomiske pres på sundhedssektoren og manglen på speciallæger rundt om i landet? Bør vi glemme frygten for udviklingen af science fiction-agtige sygehuse med mekaniske robotlæger eller kaster vi os for blindt i armene på teknologien?
  v/ Claus Hansen, specialkonsulent i Center for Regional Udvikling, Forskning og Innovation i Region Hovedstaden og Peter Mortensen, Watson Health Executive hos IBM (fællesmøde med Digitaliseringnetværket)

  Fremtidens (nære) sundhedsvæsen
  Onsdag den 4. april 2018, 09.15 -12.00
  I fremtidens Danmark bliver der flere ældre og flere med kroniske sygdomme. Samtidigt er der et politisk ønske om, at flere behandles ambulant, og at indlæggelserne på sygehusene bliver både kortere og mere effektive. Det kræver, at der er sammenhæng i sundhedsvæsnet. Et udvalg nedsat af Regeringen, KL og Danske Regioner har derfor undersøgt, hvordan der kan skabes sammenhæng i det nære sundhedsvæsen. Hvordan ser fremtidens nære sundhedsvæsen ud? Hvordan skaber vi sammenhæng på tværs af sygehuse, praksissektor og kommuner? Og hvordan sikrer vi kvalitet og sammenhæng på en måde, der stadig lever op til kravet om omkostningseffektivisering?
  v/ Katrine Ring, kontorchef, Primær sundhed, Sundheds- og Ældreministeriet (ikke endeligt bekræftet) og Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner

  Sundhedsplatformen: Modernisering eller mangelfuld?
  Mandag den 28. maj 2018, 09.15 -12.00
  Siden 2016 har den største udskiftning af sundheds-it i Danmarkshistorien rullet over sygehuse og hospitaler i Østdanmark. Hvad er status og hvordan er platformen blevet implementeret? Hvordan er platformen blevet taget imod? Og fungerer den? På dagens møde gæster Klaus Lunding, direktør for Gentofte og Herlev Hospital og Jacob Jensen (V), spidskandidat til regionsrådsvalget i Region Sjælland, til en debat om sundhedsplatformen. Vi ser på implementeringen og diskuterer dens betydning for patienter, medarbejdere og fremtidens sundhedsbehandling.
  v/ Klaus Lunding, direktør for Gentofte og Herlev Hospital og Jacob Jensen (V), medlem af Regionsråd Sjælland

  Personlig medicinering
  Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00
  Informationer om patienters genetik kan bruges til at skræddersy patienters medicinering. Det giver patienterne størst mulig effekt af medicineringen og færrest muligt bivirkninger. Gennem skræddersyet personlig medicinering kan vi optimere medicinbruget, og ikke alene skabe bedre resultater for patienterne – vi kan også spare penge. Hvilke etiske dilemmaer rejser det, hvis vi vil DNA-teste alle patienter for at kunne medicinere personligt? Og hvordan skal vi håndtere de meget personfølsomme DNA-data?
  v/ Gert Sørensen, direktør for Nationalt Genom Center (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  Dokumentation af sundhedsfaglig praksis
  Tirsdag den 2. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan måler og dokumenterer vi på bedste vis effekterne af de sundhedsfaglige praksisser? Der er mange konkurrerende opfattelser af svaret på dette, og på dagens møde undersøger vi den omdiskuterede problematik. Mickael Bech er direktør i Vive og har mange års erfaring med forskning i sundhedsøkonomi. Han deler ud af sine erfaringer og viden om, hvordan vi skal foretage effektmålinger i sundhedsvæsenet for at kunne vurdere, om nye initiativer og indsatser har den ønskede effekt.
  v/ Mickael Bech, direktør i VIVE og professor i sundhedsøkonomi (BEMÆRK: Mødested Børsen, 1217 København K)

  Ulighed i sundhedssektoren
  Mandag den 3. december 2018, 09.15 -12.00
  Vi ser en stigende social ulighed i befolkningens sundhed, og i dag lever den rigeste fjerdedel af mænd nu 10 år længere end den fattigste fjerdedel. Samtidig er der stor social ulighed i forekomsten af blandt andet diabetes, KOL og multisyge generelt. Hvilke udfordringer giver det i sundhedsvæsenet? Og hvordan knækker vi kurven og udligner de sociale forskelle i danskernes sundhed?
  v/ Knud Juel, professor emeritus ved Statens Institut for Folkesundhed og Charlotta Pisinger, forskningsoverlæge Region Hovedstaden

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: