• MØDERÆKKE

  Connie Hedegaard: Nationale og globale erfaringer
  Onsdag den 14. marts 2018, 15.00 -17.30
  Få kan prale af et CV som Connie Hedegaards. Som fhv. miljøminister, klima- og energiminister, klimakommissær i EU og nu som formand for OECD’s bæredygtighedsgruppe har hun arbejdet med bæredygtighedsdagsordenen i mange forskellige fora både nationalt og internationalt. Vi beder Connie Hedegaard samle trådene: Hvad er perspektiverne for en bæredygtig fremtid i Danmark og globalt? Og hvor mener hun på baggrund af sine mange år i gamet, at fremtidens kræfter i kampen for bæredygtighed skal sættes ind?
  v/ Connie Hedegaard, formand for OECD’s bæredygtighedsgruppe og tidl. EU klimakommissær og klima- og energiminister (BEMÆRK: Mødet afholdes i SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Kommunikation, der skaber handling – hvem, hvad og hvordan?
  Mandag den 30. april 2018, 15.00 -17.30
  God kommunikation bygger på en forståelse af både budskab og modtager. Hvordan kommunikerer man effektivt om bæredygtighed? Hvordan bevæger vi os fra at konstatere og kommunikere, at klimaforandringer har voldsomme konsekvenser til et mere handlingsorienteret fokus? Og hvad gør vi for at budskabet om bæredygtighed rammer bredere end ”the usual suspects”? Disse spørgsmål stiller vi kommunikationsekspert Kresten Schultz Jørgensen, der efter 10 år som stifter og managing partner i LEAD Agency netop har startet sit nye bureau Oxymoron.
  v/ Kresten Schultz Jørgensen, ejer og stifter af bureauet Oxymoron og fhv. managing partner i LEAD Agency (BEMÆRK: Mødet afholdes i SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

  Når forbrugeren driver forandringer (efterfulgt af netværksfrokost hos Aarstiderne)
  Mandag den 4. juni 2018, 10.00 -13.00
  Forbrugerens fødevarevaner er en afgørende brik i spillet for omstillingen til et mere bæredygtigt samfund. Klimabelastningen fra gennemsnitsdanskerens kost er større end den samlede belastning fra personens forbrug af el, varme, benzin og diesel. Men hvordan overbeviser vi forbrugeren om, at den personlige klimaindsats er meningsfuld? Og er det overhoved muligt at skabe fødevareforandringer, der påvirker samfundet nedefra og op? Vi besøger Aarstidernes gård på Nordsjælland, hvor stifter og medejer af Aarstiderne A/S Søren Ejlersen og videnschef i tænketanken Concito Torben Chrintz fortæller om deres syn på rejsen mod en grønnere fremtid med forbrugeren ved roret.
  v/ Søren Ejlersen, stifter og medejer af Aarstiderne A/S, og Torben Chrintz, videnschef i tænketanken Concito (BEMÆRK: Mødet afholdes på Krogerup Avlsgaard, Krogerupvej 3B, 3050 Humlebæk)

  Bæredygtighed og policy-making på Borgen
  Mandag den 27. august 2018, 15.00 -17.30
  Mange politikområder vil i fremtiden være påvirkede af bæredygtighedsmæssige aspekter. For at vinde ørenlyd på Borgen bliver det derfor kun vigtigere, at kunne manøvrere i krydsfeltet af naturvidenskabelig information, politiske virkemidler og institutionelle rammer. Maria Reumert Gjerding (EL) og Mette Abildgaard (K) beretter fra maskinrummet på Christiansborg. For hvordan trænger man igennem lydmuren til politikerne med budskaber om bæredygtighed og grøn omstilling?
  v/ Maria Reumert Gjerding, MF for Enhedslisten (ikke bekræftet), og Mette Abildgaard, MF for Konservative (BEMÆRK: Mødet afholdes på Christiansborg)

  Virksomhederne og den grønne omstilling: Bæredygtighed i sigte?
  Torsdag den 27. september 2018, 15.00 -17.30
  I en verden med et stigende pres på jordens ressourcer, klimaforandringer og andre store miljøproblemer indser flere og flere virksomheder, at de er en vigtig spiller i kampen for en mere bæredygtig fremtid. Vi spørger Danmarks største virksomhed, hvordan de tænker bæredygtighed ind i virksomhedens strategi? For kan man både tjene penge og skabe positive forandringer? Annette Stube, Head of Group Sustainability hos Maersk Group, giver os et indblik i, hvad man på ledelsesgangen gør, for at sejle med bæredygtighed i sigte.
  v/ Annette Stube, Head of Group Sustainability hos Maersk Group (BEMÆRK: Mødet afholdes hos Maersk, Esplanaden 50, 1098 København K)

  Kina: Den grønne supermagt? (dato ikke endeligt bekræftet)
  Onsdag den 28. november 2018, 09.15 -12.00
  Verdens største CO2-udleder har for alvor skruet op for de grønne ambitioner. Kina ratificerede i 2016 klimaaftalen fra Paris og har siden dæmpet sin produktion af kul og standset etableringen af en række store kulkraftværker, der allerede var under konstruktion. Derudover vil landet investere 2.500 milliarder – et beløb, der er større end Danmarks bruttonationalprodukt – i vedvarende energi indtil 2020. Den danske civilingeniør Kaare Sandholt har siden 2011 medvirket til denne udvikling som chefrådgiver på Kinas nationale center for vedvarende energi, China National Renewable Energy Centre, som er en del af den kinesiske energiadministration. Han gæster netværket til en snak om Kinas grønne udvikling og tager debatten om landets rolle i fremtidens grønne omstilling.
  v/ Kaare Sandholt, chefrådgiver, China National Renewable Energy (mulighed for deltagelse i gratis ekstramøde i Energipolitisk netværk)

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: