• MØDERÆKKE

  Ministeren har ordet
  Torsdag den 1. marts 2018, 09.15 -12.00
  Transportministeren sidder på et nøgleområde, når det handler om at sikre landets sammenhængskraft. Samtidig er transportområdet også et af de områder, hvor der investeres flest penge. På mødet vil ministeren give et indblik i de aktuelle store sager, der ligger på hans bord, og han vil også se fremad på de forhandlinger og begivenheder, der i fremtiden vil præge området.
  v/ Ole Birk Olesen, transportminister (LA)

  Status fra de danske veje
  Tirsdag den 10. april 2018, 09.15 -12.00
  Tilbage i 2009 blev ”den grønne forligskreds” dannet med de fleste af Folketingets partier. Frem mod 2020 skal der uddeles 86 milliarder til store infrastrukturprojekter. Vejdirektoratets direktør Jens Holmboe gæster netværket og giver et overblik over situation på vejene. Hvordan går det med de danske veje? Hvilke projekter er i gang, og hvor planlægges der nye initiativer? Og hvor ser han fremtidens udfordringer og muligheder?
  v/ Jens Holmboe, direktør, Vejdirektoratet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Samarbejdet om de store investeringer
  Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00
  Offentlig-privat partnerskab (OPP) bliver ofte fremhævet som en god måde at finansiere store infrastrukturprojekter. Men hvordan går det egentlig med den samarbejdsform i Danmark? Hvad er de hidtidige erfaringer? Og hvordan ser fremtiden ud for offentlige-private partnerskaber? ATP har en nøgleposition, når det handler om at give OPP-projekter luft under vingerne. På dagens møde inviterer vi ATP til at give deres vurdering af OPPs nutid og fremtid. Hvor er vi nu? Og hvilke muligheder og risici rummer fremtiden?
  v/ Ulrik Weuder, underdirektør og investeringschef, ATP

  Robot-revolution på transportområdet?
  Tirsdag den 18. september 2018, 09.15 -12.00
  Robotteknologien er en game-changer på transportområdet. I fremtiden bliver vores transport automatiseret og intelligent. Det mener Henrik Schärfe, der er en af de mest fremtrædende forskere i kunstig intelligent og menneskers forhold til robotter. Han giver sit bud på, hvordan kunstig intelligens vil revolutionere transportområdet i nær fremtid og på længere sigt. Hvad har Schärfe gjort sig af erfaringer fra de transportprojekter, som han har søsat med fonden Autonomous? Og hvad oplever han som de væsentligste drivkræfter og bespænd for intelligent, selvkørende offentlig trafik i Danmark?
  v/ Henrik Schärfe, direktør, Fonden Autonomous, fhv. professor, Aalborg Universitet (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Aldrig mere IC4-gate
  Torsdag den 11. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Den politiske skandale om IC4-togene ligger stadig som en skygge over fremtidige togindkøb. Snart kan danskerne alligevel se frem til, at de gamle dieseltog skal erstattes med splinternye eldrevne tog. Hvilke krav stiller DSB til de nye tog, og hvad bliver der særligt langt vægt på i indkøbsprocessen? DSB´s direktør for strategi og materiel har som hovedopgave at sørge for, at det nye togindkøb får en lykkeligere udgang end det forrige. På dagens møde gør han os klogere på processerne bag milliardhandlen.
  v/ Jürgen Müller, direktør, DSB strategi og togmateriel (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Fremtidens smarte transportløsninger
  Torsdag den 8. november 2018, 09.15 -12.00
  Teknologien Mobility as a Service (MaaS) er blevet spået til at kunne revolutionere vores transportvaner. Det skal være nemt og bekvemt for borgerne at planlægge deres daglige transport og komme fra a til b. Hos Movia er man overbevist om, at MaaS er fremtiden. Vi spørger Movias mobilitetschef Anette Enemark, hvordan MaaS kan styrke mobiliteten i Danmark? Hun giver os også et indblik i, hvordan Movia samarbejder med forskellige interessenter og udbydere om at udvikle nye transportløsninger.
  v/ Anette Enemark, mobilitetschef, Movia

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: