• MØDERÆKKE

  Dannelse og uddannelse: Modsætninger eller hinandens forudsætninger?
  Onsdag den 24. januar 2018, 09.15 -12.00
  Skal landets skoler fokusere på uddannelse til arbejdsmarkedet eller dannelse til livet? Og hvad er egentlig forskellen på at være menneske og borger? På dagens møde får netværket besøg af to markante skikkelser i dannelsesdebatten: Leo Komischke-Konnerup, der har skrevet bogen ”Menneske eller borger – skolens pædagogiske grundproblem” og Jens Erik Kristensen, der er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse. På mødet fremlægger de deres syn på dannelse i det danske uddannelsessystem nu og i fremtiden og lægger op til debat i netværket.
  v/ Leo Komischke-Konnerup, chefkonsulent, forskning og udvikling, UC SYD og Jens Erik Kristensen, lektor, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet (BEMÆRK: Mødested VIA Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus C, lokale D2.02)

  IT og uddannelse: Hvordan sikrer vi fremtidens kvalificerede arbejdskraft
  Mandag den 26. februar 2018, 09.15 -12.00
  Skal kodning på skoleskemaet i folkeskolen med det formål at skabe digital forståelse, digital dannelse og nødvendige færdigheder for børn og unge? Kan det sikre, at vi får innovations- og teknologi kompetente folk i alle brancher, eller skal der andre midler i brug? Er de frivillige initiativer nok eller skal der politiske tiltag til? Stina Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA, og Louise Overgaard, formand for Coding Pirates, gæster netværket til en snak om, hvordan uddannelsessystemet skal klæde børn og unge på i dag - og hvad uddannelsessystemet skal klæde dem på til.
  v/ Louise Overgaard, formand for Coding Pirates samt International Innovation Lead ITK Aarhus Kommune og Stina Vrang Elias, direktør i tænketanken DEA

  Hvordan finder vi den rette balance mellem erhvervs- og gymnasielle uddannelser?
  Onsdag den 11. april 2018, 09.15 -12.00
  Hvad er det for en udvikling, der har præget den uddannelsespolitiske dagsorden de seneste år, og hvilken kurs er der sat for fremtidens uddannelsespolitik? Og hvordan får vi skabt den rette balance mellem gymnasielle og erhvervsrettede ungdomsuddannelser? Disse spørgsmål vil vi diskutere, når vi på dagens møde får besøg af Bertel Haarder, MF’er for Venstre og medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget og Jacob Mark, MF’er for SF og medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget samt Undervisningsudvalget.
  V/ Bertel Haarder, MF’er for Venstre og medlem af Uddannelses- og Forskningsudvalget og Jacob Mark, MF’er for SF og medlem af uddannelses- og forskningsudvalget samt undervisningsudvalget

  Nutidens uddannelse og fremtidens krav
  Onsdag den 5. september 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan sikrer vi, at de værktøjer, som uddannelsessystemet ruster de unge med, passer til arbejdsmarkedets krav - både i den nære fremtid og om 30 år? Og hvilken betydning har den fremherskende digitalisering for de kompetencer, som efterspørges? Anne Skare Nielsen, der er fremtidsforsker og stifter af Future Navigator, kommer med sine bud på, hvordan uddannelsessytemet kan forberede nutidens unge på at imødekomme de krav, de vil møde i fremtiden.
  v/ Anne Skare Nielsen, fremtidsforsker og partner, Future Navigator

  Hvordan skaber vi bedre sammenhæng på uddannelsesområdet?
  Onsdag den 24. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan kan vi blive bedre til at sikre en solid kobling melllem dagtilbud, skole og ungdomsuddannelser og derved øge sammenhængskraften i uddannnelsessektoren? Vi spørger Arne Eggert, udviklingsdirektør i KL og tidl. afdelingschef i Undervisningsministeriet, hvordan KL søger at fremme samarbejder mellem de forskellige institutioner, og hvad der i praksis skal til for at skabe sammenhængende uddannelse hele vejen fra barndom til ungdomsårene?
  v/ Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL

  Styring – mellem tillid og ansvar
  Onsdag den 21. november 2018, 09.15 -12.00
  Hvordan kan man lægge mere tillid og ansvar ud lokalt til uddannelsesinstitutionerne? På dagens møde får netværket besøg af departementschefen i Undervisningsministeriet Jesper Fisker der giver sine bud på dette og diskuterer med netværket, om man kan ændre på styringen fra Slotsholmen, og hvorvidt der bør lægges mere selvbestemmelse ud til uddannelsesinstitutionerne.
  v/ Jesper Fisker, departementschef, Undervisningsministeriet

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: