• MEDLEMSLISTE

  Ambrosia Hansen, Studiechef, University College Lillebælt
  Andreas Elkjær, Skoleleder, Espergærde Skole
  Andreas Hundebøll, Skoleleder, Solvangskolen
  Anette Ahrenst, Skoleleder, Reerslev Skole
  Anette Aunbirk, Chefkonsulent, KL
  Anette Ingemansen, Vicedirektør, Efterskoleforeningen
  Anette Vixø Vistesen, Souschef, Skolen ved Sundet
  Anita Lindquist, Udviklingschef, Københavns VUC
  Anne Frausing , Rektor, HF-Centret Efterslægten
  Anne Marker, Skoleleder, Kildevældsskolen
  Annette Messerschmidt, Skoleleder, Kaptajn Johnsens Skole
  Annette Riisager Alskov, Viceforstander, Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup
  Anni Laursen, Skoleleder, Vemmedrupskolen
  Asger Villemoes Nielsen, Skoleleder, St. Magleby Skole
  Beate Odgaard, Skoleleder, Brøndbyøster Skole
  Bo Weymann, Chefstrateg, Dansk BiblioteksCenter
  Bodil Rasmussen, Konsulent, FTF
  Brian Venneberg, Skoleleder, Kildegårdsskolen
  Carsten Andersen, Skoleleder, Ruds Vedby Skole
  Carsten Hansen, Skoleleder, Munkekærskolen
  Casper Madsen, Skoleleder, Præstø skole
  Christian Randing, Viden og Kommunikation, Nota
  Christina Aalling Wolff, Associeret rådgiver, Autens
  Christine Borup Gad, Skoleleder, Baggesenskolen
  Ditte Maria Aagaard Hemmingsen, Skoleleder, Hejmdal Behandlingsskole
  Dorte Andreas, Næstformand, Skolelederforeningen
  Dorthea Ryhl Pedersen, Skoleleder, Møn skole
  Erik Andreassen, Rektor, Københavns Maskinmesterskole og El-installatørskole
  Erik Olesen, Rektor, Silkeborg Gymnasium
  Finn Kyed, Udviklingschef, Arbejdsgiverne
  Gitte Grønnemose Butler, Uddannelseschef, Gymnasieskolernes Lærerforening
  Hans Frøslev Jensen, Skoleleder, Humlebæk Skole
  Henning Rasmussen, Formand, Landsforeningen af 10. klasseskoler i Danmark
  Henrik Bendixen, Forstander, NVpro - Nordvestsjællands Produktionsskole
  Henrik Langer Carlsen, Skoleleder, Baltorpskolen
  Inge Friis Svendsen, Direktør, Danske Professionshøjskoler
  Jakob Boye-Møller, Distriktskoleleder, Frederiksborg Byskole
  Jakob Storm, Skoleleder, Holbergskolen
  Jan Axelsen, Skoleleder, Sophieskolen
  Jens Christy, Centerleder, UU-Øresund
  Jens Fenger Nielsen, Skoleleder, Slangerup Skole
  Jens Mariager, Uddannelseschef, Niels Brock
  Jesper Neumann, Skoleleder, Nordvestskolen
  Jette Mølkjær Gøbel, Forsknings- og udviklingsdirektør, IBA ERHVERVSAKADEMI KOLDING
  Johan Rønne, Skoleleder, Søborg Skole
  John Norman, Direktør, EUC Sjælland
  Jon Gade, Uddannelsesleder, Professionshøjskolen UCC
  Jørgen Skaastrup, Viceskoleleder, Hillerød Privatskole
  Karina Alsing, Skoleleder, Stenløse Privatskole
  Karina Møller, Skole- og Kulturchef, Dragør Kommune
  Karsten Uldal, Uddannelsesleder, NEXT UDDANNELSE KØBENHAVN
  Kasper Dinsen Willems, Centerleder, Frederiksberg Ungecenter, Frederiksberg Kommune
  Kenneth Zornig, Skoleleder, Løve-Ørslev Skole
  Kia Juul Vilhelmsen, Skoleleder, Skottegårdsskolen
  Kim Christian Larsen, Viceskoleleder, Kaptajn Johnsens Skole
  Klaus Kronow, Skoleleder, Eskilstrup Skole
  Knud Erik Schack Madsen , Skoleleder, Stenhus Kostskole
  Lars Katzmann, Vicedirektør EUD, Rybners
  Lena Venborg, Initiatives Lead, Lego fonden
  Lene Jensby Lange, Skoleudviklings- og proceskonsulent, indehaver, Autens
  Lis Madsen, Uddannelseschef, UCC - Professionshøjskolen
  Lisbeth Harsvik, Uddannelseschef, Professionshøjskolen UCC
  Lise Ammitzbøll la Cour, Skoleleder, Skolen på Grundtvigsvej
  Lonnie Skytte Bechmann, Skoleleder, Engskolen
  Malene Grandjean, Rektor, Slotshaven Gymnasium
  Marco Anders Damgaard , Skoleleder, Tingbjerg Skole
  Marianne Z. Svenningsen, Uddannelseschef, FSR - danske revisorer
  Martin Gredal, Distriktskoleleder, Skovlunde Skole
  Mehmet Kutlu, Skoleleder, Hillerød Privatskole
  Merete Bliddal Hytting, Skoleleder, Bagsværd Skole
  Michael Rugaard, Sekretariatschef, Danske Erhvervsakademier
  Minna Thøgersen, Skoleleder, Charlotteskolen
  Morten Biering, Skoleleder, Skolen i Sydhavnen
  Morten Emborg, Vicedirektør, TEC
  Morten Ørnsholt, Sekretariatschef, Industriens Uddannelser
  Morten Lai Knudsen, Skoleleder, Hillerød 10. klasseskole
  Peder Skelbo Hansen, Skoleleder, Nordbyskolen
  Per Clausen, Sekretariatschef, Uddannelsesnævnet
  Peter Schiødt, Rektor, Køge Gymnasium
  Peter Thomas Brixen, Skoleleder, Nordstjerneskolen
  Rasmus Dietz, Rektor, Københavns Mediegymnasium
  Rie Nielsen, Forstander, Hovedstadens Ordblindeskole
  Signe Lund Winther, Skoleleder, Fjordskolen
  Sigurd Brønnum, Skoleleder, Vestskolen
  Søren Bjørn Jacobsen, Skoleleder, Langebjergskolen
  Søren Elnebo Lau, Centerleder, UU Center Syd
  Steen E. Axelsen, Forstander, Næstved Unge Center og Produktionsskole
  Steen Hansen, Centerchef, UU-Nord
  Susanne Stubgaard, Rektor, Næstved Gymnasium og HF
  Tanja Steffe Nøhr, Skoleleder, Skolerne i Snekkersten
  Thomas Duelund Gravsen, Skoleleder, Store Heddinge Skole
  Tina Feldt Jessing, Kontorchef, Moderniseringsstyrelsen
  Tina Bøgehave Christiansen, Konsulent, Uddannelsesforbundet
  Tinella Svarrer, Forstander, Idrætsefterskolen Grønsund
  Ulla Garbøl, Konsulent, Ergoterapeutforeningen
  Ulla Wiese Christensen, Skoleleder, Rungsted Skole
  Vibeke Pakkenberg, Områdedirektør, Roskilde Tekniske Skole

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: