• MØDERÆKKE

  Uddannelsespolitisk debat
  Onsdag den 24. januar 2018, 09.15 -12.00
  Vi inviterer fire markante folketingspolitikere på uddannelsesområdet til debat - to fra rød blok og to fra blå blok. Hvad står øverst på partiernes uddannelsespolitiske program, og hvad er de vigtigste forskelle i partiernes tilgang til uddannelsespolitikken? Efter fire korte indledende oplæg får netværket mulighed for at stille spørgsmål til panelet med udgangspunkt i de temaer, der på mødetidspunktet står højst på den politiske dagsorden.
  v/ Alex Ahrendtsen (DF), Carolina Magdalene Maier (ALT), Annie Matthiesen (V) og Jacob Mark (SF)

  Generation stress
  Mandag den 19. marts 2018, 09.15 -12.00
  I uddannelsesverdenen støder vi på flere og flere stressramte børn og unge. Det tilskrives ofte tidspres, karakterræs og fokus på at præstere. Hersker der en præstationskultur i uddannelsesverdenen, hvor det fejlfri belønnes? Hvad betyder det for unges motivation og for kompetencer som kreativitet og innovation, hvis uddannelserne fremmer en nul-fejlskultur? Vi inviterer en af landets førende forskere i uddannelsesmotivation og ungdomskultur til at gøre os klogere på disse spørgsmål og komme med sine perspektiver på problemstillingerne.
  v/ Noemi Katznelson, centerleder på Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet

  Den digitale fremtid: Pædagogisk it i undervisningen
  Torsdag den 17. maj 2018, 09.15 -12.00
  Nye pædagogiske metoder og it i undervisningen skal fremme børn og unges digitale læring. Anvendelse af it og teknologi i uddannelse og dagtilbud skal bidrage til, at eleverne bliver dygtigere og får kompetencer, der ruster dem til fremtiden. På mødet kommer direktøren for Styrelsen for It og Læring med sit syn på uddannelsessektorens digitale fremtid. Hvilke erfaringer om brugen af pædagogisk it har vi gjort os indtil videre, og hvilke metoder og løsninger er i støbeskeen? Hvordan sikrer styrelsen, at det digitale potentiale udnyttes maksimalt?
  v/ Thomas Fredenslund, direktør i Styrelsen for It og Læring

  Hvilken vej blæser de røde faner?
  Mandag den 3. september 2018, 09.15 -12.00
  Beskæftigelse og uddannelse er to brandvarme emner på den politiske dagsorden, og de går ofte arm i arm. Fagbevægelsen er en helt central aktør på begge områder. Derfor har vi inviteret LO’s formand Lizette Risgaard ind til at udpege de største udfordringer for beskæftigelses- og uddannelsespolitikken. Hvilke aktuelle politiske problematikker fylder dagsordenen? Og hvad vurderer formanden, der fremadrettet vil komme til at præge LO’s arbejde på disse to områder?
  v/ Lizette Risgaard, formand for LO

  Internationalt udsyn på uddannelsesområdet
  Fredag den 5. oktober 2018, 09.15 -12.00
  I uddannelsesdebatten bliver der ofte henvist til tendenser og erfaringer fra udlandet. Men hvad kan vi egentlig lære af de uddannelsesstærke lande? Og hvad skal vi være stolte af i den nordiske uddannelsestradition? På dagens møde inviterer vi manden bag PISA, OECD’s uddannelsespolitiske rådgiver Andreas Schleicher. Han vil gøre os klogere på, hvilket grundlag man har for at sammenligne forskellige landes performance på uddannelsesområdet, og hvorfor nogle lande klarer sig bedre end andre.
  v/ Andreas Schleicher, Director, Directorate of Education and Skills, OECD (mødet foregår på engelsk) (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Hvordan kan vi styrke den røde tråd?
  Fredag den 30. november 2018, 09.15 -12.00
  Én af de store udfordringer i uddannelsesdanmark er at få styrket sammenhængen mellem dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelserne. På dagens møde tager vi på tur i maskinrummet og bliver klogere på, hvordan Undervisningsministeriet arbejder med at skabe en rød tråd i det danske uddannelsessystem. Afdelingschef Jesper Nielsen giver et indblik i udfordringer og muligheder ved at sammentænke hele børne- og ungeområdet med udgangspunkt i det, det hele handler om: at gøre alle børn og unge så dygtige som muligt uanset social baggrund.
  v/ Jesper Nielsen, afdelingschef, Undervisningsministeriet

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: