• MØDERÆKKE

  Civilsamfundets rolle i fremtiden
  Torsdag den 22. marts 2018, 09.15 -12.00
  Hvilken rolle kan og skal frivillige sociale aktører spille i fremtidens velfærdssytem, hvis velfærdskabalen skal gå op? Hvilke ydelser og goder skal civilsamfundet kunne levere, og hvor går grænsen for, hvilke roller og opgaver civilsamfundet kan udfylde og hvilke, der bør varetages af offentlige aktører? I Odense skal Center for Civilsamfund sikre én samlet indgang til Odense kommune for de frivillige, foreninger og aktive borgere. Chef for Center for Civilsamfund, Anna Marie Hangaard Jensen, fortæller på dagens møde om, hvilke muligheder, der er for civilsamfundets rolle i fremtidens velfærdssystem og hvilke faldgruber, der er.
  v/ Anna Marie Hangaard Jensen, chef for Center for Civilsamfund

  Hvordan sikrer vi lige adgang til velfærdsydelserne?
  Mandag den 23. april 2018, 09.15 -12.00
  Uligheden vokser, og der bliver større afstand mellem rig og fattig. Samtidig bliver det geografiske skel mellem borgerne også større med flere bosat i byerne og færre på landet. Hvordan kan vi sikre, at alle borgere - uanset indkomst og bopæl - har lige adgang til velfærdsydelserne? Vi har inviteret fremtrædende folketingspolitikere på området ind til en debat om ulighed i velfærdssystemet.
  v/ Kirsten Normann Andersen (ældre- og sundhedsordfører, SF), Pernille Schnoor (sundhed-, psykiatri-, og ældreordfører, ALT), Karin Nødgaard (socialordfører, DF), og Carl Holst (familie- og socialordfører, V)

  Reformamok: hvor er vi på vej hen?
  Mandag den 11. juni 2018, 09.15 -12.00
  På dagens møde tager vi et kig i krystalkuglen og undersøger hvilke reformer, der kommer til at præge velfærdssystemet i de kommende år. Hvilke knapper vil der blive skruet på, og hvilke konsekvenser kan det få? Og hvad er det for et velfærdssamfund, vi får skabt, hvis vi strammer grebet om for eksempel beskæftigelsespolitikken yderligere? Torben Tranæs, der er ph.d. økonomi og forskningsdirektør i VIVE giver sine bud på fremtidens reformer.
  v/ Torben Tranæs, forskningsdirektør, VIVE (BEMÆRK: Mødested Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

  Forebyggende indsatser og samarbejde på tværs
  Torsdag den 13. september 2018, 09.15 -12.00
  Den succesfulde Aarhus-model, der anvendes til at forebygge radikalisering af unge, bygger på tidlige forebyggende indsatser kombineret med tværfaglige samarbejder. Modellen beundres verden over, men kan vi også opnå nytte af tidlig indats og tværfaglige samarbejder ved at overføre det til andre områder i velfærssamfundet? Thorleif Link fra Østjyllands Politi og arkitekten bag Aarhus-modellen Steffen Saigusa Nielsen gæster netværket for at fortælle om erfaringerne fra Aarhus-modellen, og hvordan tværfaglige samarbejder og tidlig indsats kan give sociale, samfundsmæssige og økonomiske gevinster.
  v/ Thorleif Link, kriminalassistent ved Østjyllands Politi og Steffen Saigusa Nielsen, konsulent i Socialforvaltningen, Aarhus kommune

  Gentænkning af velfærdsstaten
  Onsdag den 31. oktober 2018, 09.15 -12.00
  Velfærdsstaten er under pres, og udfordringerne står i kø. Globalisering, økonomiske kriser og ældrebyrder er blot nogle af de mange udfordringer, der skubber til velfærdstatens fundament. Hvordan skal fremtidens velfærdsstat bygges, hvis den skal stå solidt i vind og blæst? På dagens møde får vi besøg af Martin Ågerup, direktør for CEPOS og Kristian Weise, direktør for CEVEA, til en debat om, hvordan vi kan gentænke og fremtidssikre velfærdsstaten.
  v/ Martin Ågerup, direktør for CEPOS og Kristian Weise, direktør for CEVEA

  Fremtidens pensionister: bliver vi ældre, end vi har råd til?
  Mandag den 26. november 2018, 09.15 -12.00
  Vi lever længere og længere, og det er dyrt både for samfundet og den enkelte borger. Hvordan håndterer vi, at vi lever så længe og at udgifterne til pension, ældreomsorg og sundhedspleje vil stige heraf? Arbejdsmarkedsforsker Bent Greve og administrerende direktør i Danica Pension, Per Klitgård gæster netværket for at give deres bud på de væsentligste problematikker samt hvilke redskaber, der kan tages i brug.
  v/ Bent Greve, professor, Roskilde Universitet og Per Klitgård, adm. direktør i Danica Pension

VI HAR MEDLEMMER FRA BL.A.: