Ministeren i førersædet (efterfulgt af netværksfrokost fra kl. 13.30)

Onsdag den 11. august 2021, 11.30 -14.30 - Transportpolitisk netværk

På dagens møde gæster transportminister Benny Engelbrecht netværket. Ministeren vil give et indblik i de aktuelle dagsordener, der dominerer i ministeriet og fortælle, hvad regeringen har i den transportpolitiske pipeline i den kommende tid. Hvad ser ministeren som landets mest presserende transportpolitiske udfordringer? Hvilke parametre vil regeringen gerne måles på, og hvilke resultater håber ministeren at opnå?

v/ Benny Engelbrecht (S), transportminister (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Børsbarometer: Investering i en Coronatid

Tirsdag den 17. august 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Der hersker stadig stor usikkerhed om, hvor aktiemarkedet er på vej hen efter Coronakrisen. Men er der alligevel noget finanssektorens aktører kan hænge deres hat på? Til dagens møde har vi inviteret to førende eksperter, der vil give deres bud på, hvad vi kan forvente af finansmarkederne efter en turbulent coronaperiode. På mødet tager Henrik Drusebjerg, chef for den danske afdelings nordiske investeringsstrategi i Quintet Private Bank og Henrik Henriksen, chefstrategen i Velliv, snakken med medlemmerne om tendenser, trends og lærestreger. Sammen vil de komme nærmere ind på hvilke positive og negative signaler investorer skal holde øje med, samt hvad de regner med der kommer til at ske på både den korte og lange bane.

v/ Henrik Drusebjerg, chef for nordisk investeringsstrategi, Quintet Danmark og fhv. investeringsstrateg, Danske Bank og Henrik Henriksen, chefstrateg, Velliv (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

På tur til Tingbjerg

Onsdag den 18. august 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Tingbjerg står over for store forandringer i de kommende år. Ambitionen er en revitalisering af det almene boligområde ved at etablere attraktive ejerboliger og nye, rekreative områder, der skal skabe rammerne for styrket sammenhængskraft og tiltrække nye beboere til området. Vi tager på tur til Tingbjerg og får aktørerne bag til at indvie os i seneste nyt i projekterne. Hvad er deres vision for Tingbjerg? Hvordan skal projekterne bidrage til en mere attraktiv boligsammensætning og et dynamisk byrum? Hvilken modtagelse har projekterne mødt fra Tingbjergs egne beboere og kan erfaringerne bruges i andre tilsvarende projekter?

v/ Lene Vennits, Byudviklingschef for Tingbjerg & Utterslevhuse, Morten Dam Feddersen, Arkitekt MAA, partner, Vandkunsten og Anders Berg Sørensen, ejendomsudvikler, NREP

Hvad vil kommunerne med kulturen?

Mandag den 23. august 2021, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Er kulturen bare ekstra pynt på den kommunale lagkage, eller har borgmestrene rent faktisk en interesse i at fremhæve den? På dagens møde inviterer vi tre borgmestre til en snak om, hvad der sker med kulturen i deres kommune og hvilken rolle det får i den kommende valgkamp. Vi spørger dem også, hvad der kan lokke en kommunalpolitiker ud af busken og være med til at tale kulturen op. For er der stadig stemmer i museer, koncertsteder og gallerier, eller er det mest prestigeprojekter man kun går op i på borgmesterkontoret?

v/ Ulrik Wilbek (V) borgmester i Viborg, H.C. Østerby (S) borgmester i Holstebro og Birgit Stenbak Hansen (S) borgmester i Frederikshavn (OBS - MØDESTED: Skovgaardmuseet, Viborg - Domkirkestræde 2-4, 8800 Viborg)

EFTERMIDDAGSMØDE: Bliver kommunalvalget et uddannelsesvalg?

Mandag den 23. august 2021, 15.15 -17.45 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Der er kommunalvalg til november, og det stiller vi selvfølgelig skarpt på. Kommunerne spiller en nøglerolle i vores uddannelsessektor og er vigtig for fremtidens skoler. På dagens møde spørger vi, om man med rette kan forvente, at efterårets kommunalvalg bliver et uddannelsesvalg? Hvad kommer kommunalvalget til at betyde for uddannelsespolitikken og, ikke mindst, hvad betyder uddannelsespolitikken for kommunalvalget? Vi tager debatten.

/v Noa Redington, politisk kommentator, Rune Slothuus, professor på Aarhus Universitet (ikke bekræftet), og Lars Krarup, (tidl.) borgmester, Herning Kommune (ikke bekræftet)

Stoltheden er kolossal: Hæstorps København

Tirsdag den 24. august 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Det har været et hårdt efterår for mange. Måske særligt for Socialdemokratiske næstformænd. For efter Frank Jensens exit, er der en ny Overborgmesterkandidat i byen. Sophie Hæstorp har det politiske boldspil grundigt i benene som forhenværende fremtræden ordfører på Borgen, formand for Region Hovedstaden og nu sigtes der mod Rådhuspladsen. Så hvad er visionerne? Hvad er vigtigst for hende, når der skal prioriteres her og nu men også på den helt lange banen? Og hvad er synet for forgængerens historik, som hun omgængeligt skal forholde sig til i en kommende valgkamp?

v/ Sophie Hæstorp Andersen, kandidat til overborgmesterposten i København for S og Regionsrådsformand i Region Hovedstaden (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Byer for mennesker - et dansk varemærke?

Onsdag den 25. august 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Ideerne om menneskevenlig byplanlægning, som anvendes verden over, er langt hen ad vejen udviklet i Danmark. Jan Gehl har som forsker og byplanskonsulent gentænkt den måde, vi designer byer på, hvor der er fokus på byrum med ”menneskelige dimensioner”. Hans bøger om byer for mennesker bruges over hele kloden, og han er en efterspurgt byplanlægger. På dette møde beder vi ham tage afsæt i, hvilke tendenser og bevægelser han ser, når det handler om storbyen og bæredygtighed. Han vil både tage afsæt i nogle af de konkrete ting, han har arbejder med, men også kigge i krystalkuglen og komme med bud på, hvordan udviklingen vil være på længere sigt.

v/ Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger (Mødested: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg)

Diagnosesamfund anno 2021: Hvordan får vi alle med?

Onsdag den 25. august 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Vi har diskuteret fordele og ulemper ved inklusionsordninger i længere tid. Fokus har været rettet mod elever med autisme, ADHD og ordblindhed. Nu er spørgsmålet, hvordan vi håndterer stigningen i antallet af unge med angst, stress og depression i undervisningen. Hvordan sørger vi for, at de mange særlige behov tilgodeses samtidig med, at vi undgår en snowballing-effekt af tilstandene til de velfungerende elever? Vi beder to centrale aktører om at give os et indblik i, hvordan vi balancerer læring og mentale udfordringer i klasselokalet.

V/ Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen og fhv. formand for ekspertgruppen af inklusionseftersynet og Niels Egelund, Professor emeritus, DPU (MØDESTED: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577 København V)

Digitaliseringsstrategien 2016-2020: Hvad nu?

Torsdag den 26. august 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

I 2016 satte Digitaliseringsstyrelsen gang i en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der skulle vare til 2020 og som også fordrede KL's digitale handlingsplan for kommunerne. Nu, godt og vel et år efter dens konklusion, er det tid til at se tilbage - og ikke mindst frem. Hvad har vi lært af de fire år? Hvordan ser fremtidens strategi ud? Og hvilke visioner har Digitaliseringsstyrelsen nye direktør for det digitale Danmark?

v/ Tanja Franck, direktør i Digitaliseringsstyrelsen (ikke bekræftet) og Christian Harsløf, direktør i digitalisering, teknologi og data, KL

Magt og møgsager: Gode undskyldninger og sange fra de varme lande

Torsdag den 26. august 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Skal man overleve i politik, skal man være god til at undskylde. Men hvordan strikker man en undskyldning sammen, der rent faktisk fungerer i det offentlige rum? Hvad skal man have i mente, inden man går offentlig bodsgang? Hvad fungerer, og hvad fungerer absolut ikke, når det kommer til undskyldningens kunst? Og kan man tænke shitstorms og krisekommunikation ind i sin Public affairs strategi? Vi dykker ned i en række undskyldninger fra den politiske verden de seneste år, og disekkerer dem i stykker - både Mette Frederiksens undskyldning til Godhavnsdrengene, til diverse MeToo-sager og forbi Aarhus Kommunes håndtering af Kongsgården i Elsesagen.

v/ Anna Thygesen, adm. direktør, WeDoCommunications og Martin Ankerstjerne, direktør og partner i Advice (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Sådan håndterer du et politisk udspil

Fredag den 27. august 2021, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Politiske udspil lægger ikke bare til grund for den offentlige debat – de ligger til grund for den generelle retning, som landet skal bevæge sig i. Så hvad stiller man som organisation op, hvis et sådant udspil går stik imod organisationens interesse? Og hvordan kan man, fra den anden side, sikre sig, at udspillet ikke formøbles, hvis man støtter dets budskab? Til dagens møde får vi besøg af Andreas Aagaard fra Landbrug & Fødevarer og Mille Herskind fra WWF, som vil fortælle om deres respektive tilgange til de politiske udspil, der berør deres fælles interesseområde. Ydermere får vi besøg af departementschef i Miljøministeriet, Henrik Studsgaard, som vil fortælle om sine erfaringer med indflydelsessøgende aktører.

v/ Henrik Studsgaard, departementschef i Miljøministeriet, Andreas Aagaard Bach Mortensen, public affairs-chef i Landbrug & Fødevarer og Mille Herskind, Public Affairs Specialist i WWF (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

En klimaneutral fremtid for fødevaresektoren

Tirsdag den 31. august 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

På dagens møde hæver vi os op og tager et af de helt store og brede diskussion om fødevaresektorens rolle i en mere bæredygtig fremtid. En tredjedel af de fødevarer, der produceres i verden, ender i skraldespanden eller går tabt på anden vis, og vi bruger et areal svarende til hele Nord- og Sydamerika tilsammen til kødproduktion. Hvordan kan vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på? Katherine Richardson, professor og FN-udpeget ekspert, giver sine bud på, hvordan vi kan nå i mål med en vision om, at det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Hvad er de største udfordringer forbundet med at omstille den danske fødevaresektor? Og hvor ligger det største potentiale?

v/ Katherine Richardson, professor og leder af Sustainability Science Centre, Københavns Universitet, formand for Landbrug & Fødevarers Klima Advisory Board og FN-udpeget ekspert (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hovedstadens fremtid: Veje til vækst og velfærd

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

I 2019 skiftede Søren Hartmann Hede Undervisningsministeriet ud med Københavns Kommune, da han tiltrådte posten som administrerende direktør for Økonomiforvaltningen. Her har han sidenhen gjort sit for at skabe økonomisk vækst og udvikling i Hovedstaden - også under de seneste års udfordrende omstændigheder. Hvilke ambitioner har Søren Hartmann Hede for Københavns Kommune? Hvordan er mulighederne for at realisere dem inden det kommende kommunalvalg? Og hvilke økonomiske udfordringer - og muligheder - står han og kommunen overfor?

v/ Søren Hartmann Hede, administrerende direktør i Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Fremtidens byer er smarte byer

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Smart City-teknologier kan blive en nøglesten i løsningen på de udfordringer, fremtidens byer står over for. For at tackle den øgede urbanisering og nå klimamålsætningerne er det oplagt at udnytte teknologiens mange muligheder, både når de store linjer skal tegnes, og når praktiske problemer skal løses. Vi besøger EnergyLab i Nordhavn for at se nærmere på fremtidens Smart City-løsninger. Hvordan kan smart byplanlægning tage højde for borgernes adfærd og behov? Hvor langt er vi med udviklingen og udbredelsen af smarte bygninger? Og hvordan integreres teknologierne i allerede eksisterende og fungerende byer?

v/ Marius Sylvestersen, Program Director, Copenhagen Solutions Lab, Peer Frank, formand, Foreningen af byplanlæggere og Christoffer Greisen, projektleder, EnergyLab Nordhavn (MØDESTED: Pakhus 48, Klubiensvej 22, 2150 København)

At være eller ikke være bæredygtig: En grøn finanssektor?

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Skåltalerne skorter ikke på de grønne ambitioner, men når det kommer til stykket kan og vil finanssektoren blive grøn? Er vi blot vidner til såkaldt greenwashing eller er den grønne dagsorden "too big to fail"? Vi spørger to centrale aktører om hvordan, hvor hurtigt og hvorfor finanssektoren skal være grøn. På dagens møde gæster direktør i Forenet Kredit, Louise Mogensen, og fmd. Danmarks Grønne Investeringsfond og bl.a. fhv. departementschef i Finansministeriet, Anders Eldrup, og giver indblik og perspektiv på det grønne potentiale og problematikker for finanssektoren.

v/ Louise Mogensen, direktør, Forenet Kredit og Anders Eldrup, fmd. Danmarks Grønne Investeringsfond og fhv. departementschef i Finansministeriet og direktør i DONG (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Fremtidens bolig og boformer

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Familieformer, arbejdsmønstre og behov ændrer sig, og de traditionelle boliger bygget med udgangspunkt i familien med mor, far og to børn er ikke nødvendigvis længere den optimale skabelon. Fremtidens boliger kræver fleksibilitet og multifunktionalitet, og vi ser for mange et øget fokus på fællesarealer. Hvordan tænkes det moderne menneske ind, når vi bygger nyt? Hvad kan vi gøre for at forny og fremtidssikre den eksisterende boligmasse? Og hvordan sikrer vi, at fleksibilitet ikke bliver på bekostning af boligernes kvalitet? (Hvor kommer vi til at se de helt store muligheder og udfordringer?

v/ Ofri Earon, arkitekt og markedschef, Rambøll og Henrik Steen Sørensen, regionsdirektør, Kuben Management (MØDESTED: Centralværkstedet, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C)

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Per Okkels, tidl. departementschef i Sundhedsministeriet, Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S) og Anders Beich, formand, DSAM (OBS! Mødet afholdes i København)

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Per Okkels, tidl. departementschef i Sundhedsministeriet, Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S) og Anders Beich, formand, DSAM

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00 - Digital Sundhed

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/ Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Per Okkels, tidl. departementschef i Sundhedsministeriet, Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S) og Anders Beich, formand, DSAM

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00 - Sundhedspolitisk netværk

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/ Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Per Okkels, tidl. departementschef i Sundhedsministeriet, Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S) og Anders Beich, formand, DSAM

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00 - Sundhedspolitisk netværk

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd, Birgitte Rav Degenkolv, direktør, Amager og Hvidovre hospital og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00 - Digital Sundhed

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd, Birgitte Rav Degenkolv, direktør, Amager og Hvidovre hospital og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd, Birgitte Rav Degenkolv, direktør, Amager og Hvidovre hospital og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL (OBS! Mødet afholdes i København)

SUNDHEDSPOLITISK DAG

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi samler de centrale aktører til at give en sundhedspolitisk status på tilstandene i sektoren på tværs af stat, region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd, Birgitte Rav Degenkolv, direktør, Amager og Hvidovre hospital og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

Forandringer på vej til anbringelsesområdet – hvad nu?

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Regeringen forventer at kunne præsentere et samlet børneudspil senere på året og dermed sikre flere anbringelser. Til det, afsættes der på finanslovsudspillet 2021 en pulje på 1,4 milliarder, som løber frem til 2024. Forventningerne til finansieringen er klar, men hvordan skal midlerne være med til at at sikre udsatte børns trivsel? Og er det overhovedet i barnets tarv at anbringe flere børn? Vi inviterer en række nøglepersoner til en snak om, hvordan de mener, at midlerne kan forbedre området. Hvilke fordele og ulemper er der ved flere og tidligere anbringelser?

v/ KL Direktør, Christian Harsløf, Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår og Mads Bilstrup, Formand, Socialrådgiverne (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Miljøpolitisk debat

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Vi tager temperaturen på miljøpolitikken, når vi byder nye såvel som garvede miljøordførere fra begge fløje til debat om det danske miljø. Hvem skal betale prisen for, at vi også i fremtiden kan drikke vores vand direkte fra grunden? Skal landbrugsarealer lade livet til fordel for natur og biodiversitet? Og hvordan forholder de sig til klimahandlingsplanerne på miljøområdet? Vi spørger, hvad de hver især ser som de mest aktuelle og akutte miljøpolitiske problemstillinger – og ikke mindst hvordan disse skal løses.

v/ Mette Gjerskov (S), Erling Bonnesen (V) og Carl Valentin (SF) (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Vejgodstransporten: Det tunge træk mod en grønnere fremtid

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Vejgodstransporten er en af de helt store CO2-syndere. Med Klimaaftalen for vejtransport indebærer løsningen bl.a. en kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift, men Regeringen og støttepartiernes aftalen har fået en blandet modtagelse. Er regulering, hvor udlederen må betale prisen, en realistisk vej til grøn omstilling, eller vil regningen i sidste ende blot ende hos forbrugerne? Og er aftalens tiltag overhovedet tilstrækkelige, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at nå klimamålsætningerne? Vi giver ordet til ITD og Concito og spørger, hvor og hvordan de ser en løsning, hvor velfungerende godstransport og en grønnere fremtid kan gå hånd i hånd?

v/ Henriette Kjær, politisk chef, ITD og Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent med speciale i transport og mobilitet, Concito (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Den nye garde: Mark og Abildgaard

Torsdag den 9. september 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Hårdt arbejde, talent og et godt boldøje kan drive en langt i både fodbold og politik. Men ofte er den politiske virkelighed mere kompleks. Hvad betyder timing, held og omstændigheder, når en ung politiker kommer ind i partiernes magtcentrum? Hvordan kan politisk indignation og iver omdannes til resultater, der kan forklares og forsvares? Vi får besøg af hhv. en politisk ordfører og en gruppeformand, der ikke blot deler den unge alder men også anerkendelsen fra kollegaer og politiske modstandere. Her spiller gamle dyder som flittighed og ordentlighed ind, når der skal arbejdes bag kulisserne og kommunikeres i offentligheden. Er det fremtidens kommunikation, vi kigger på? Hvorfor er disse dyder støvet af hos de unge, og hvordan vil de holde fast?

v/ Mette Abildgaard, politisk ordfører (K) og Jacob Mark, gruppeformand (SF) (MØDESTED: Fællessalen på Christiansborg, 1240 København K)

Thomas Egebo: Fremtidens grønne energisystemer

Torsdag den 9. september 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Med vedtagelsen af verdens første energiøer og nye gasledninger til Polen såvel som Lolland-Falster spiller Energinet en mere afgørende rolle i den grønne omstilling end nogensinde. Vi får besøg af en af Energinets direktør, Thomas Egebo, til en snak om, hvad der rører sig i det energi- og forsyningspolitiske farvand. Hvad ser han som de mest centrale opgaver i Energinet lige nu? Og hvad er i pipelinen, så Energinet også i fremtiden kan bidrage til en grøn omstilling af Danmarks energisystemer?

v/ Thomas Egebo, direktør, Energinet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Energiø: En ny epoke for vedvarende energi?

Mandag den 13. september 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Danmark bliver en ø rigere. Det blev endegyldigt slået fast i begyndelsen af året, da et bredt politisk flertal vedtog rammerne for verdens første energiø placeret 80 km ude i Nordsøen. Energiøen er blevet kaldt en ”afgørende hjørnesten” og et ”fyrtårnsprojekt” i den grønne omstilling. Men kan øen leve op til de tårnhøje forventninger? Hvad er udsigterne for at skabe nye arbejdspladser i Esbjerg, hvis beskæftigelse ellers kan forventes at blive hårdt ramt ved udfasningen af fossile brændsler? Og er det sandsynligt, at vi i en nærmere fremtid kan koble energiøen med fremtidens grønne teknologier?

V/ Jan Hylleberg, adm. direktør, Wind Denmark og Hanne Storm Edlefsen, Vice President i Området for Strategisk Planlægning, Energinet (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Fællesfront eller kaos: Er kulturens interesseorganisation på vej?

Mandag den 13. september 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Coronakrisen satte gang i meget. Blandt andet en reflektion hos borgere, kunstnere og kulturinstitutioner. For når alt støj bliver fjernet og vi sidder der bag skærmen mens epidemien raser udenfor vinduerne, så kryber kultur op af prioriteringslisten hos danskerne. Alligevel blev kulturlivet, de mange medarbejdere og de udøvende kunstnere gang på gang overset i debatten om hjælpepakker. Måske fordi de - som de eneste i et gennemorganiseret land - endnu ikke har dannet fælles front i en interesseorganisation. Eller hvad? Er det så enkelt? Hvordan skal det gribes an, hvis en sådan organisation skal dannes og hvilke udfordringer forudser fortalerne?

v/ Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv og fhv. kulturminister og Anne Sophia Hermansen, kulturredaktør på Berlingske (MØDESTED: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade 1217 København K)

Fra rookie til veteran

Torsdag den 16. september 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Sophie Løhde er efterhånden et husholdent navn i dansk politik og har i sine næsten to årtier i dansk politik besiddet en vifte af forskellige minister- og ordførerposter. I dag begår hun sig i toppen af sit parti i rollen som politisk ordfører. Til dagens møde spørger vi ind til Sophie Løhdes politiske liv: Hvordan beslutter en 20-årig fra Birkerød sig for at gå ind i politik? Hvilke udfordringer har hun stået over for i sin karriere, og hvordan har hun håndteret dem? Og hvilke visioner har hun for Venstres fremtid og strategi som oppositionsparti?

v/ Sophie Løhde, politisk ordfører, Venstre (MØDESTED: Christiansborg Slot, Prins Jørgens Gård 1, 1218 København)

Det vilde Vestkysten? Den nye kulturelle turistmagnet

Torsdag den 16. september 2021, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Dansk turisme er mere end Tivoli, tyske sommerhusejere og Tommelise eventyr. Men hvis Danmark skal frem i kapløbet om at være den foretrukne kulturdestination kræver det, at vi brander og synliggør vores unikke kultur- og naturarv. Og her er Vestkysten fremme i skoene. Med blandt andet ombygningen af Vadehavscentret og BIGs markante bygningsværk Tirpitz har Vestkysten formået at udnytte de storslåede naturlige rammer og det, folk i forvejen kommer til egnen for, til at tiltrække flere – og ikke mindst et bredere og mere internationalt publikum. På det første år tiltrak Tirpitz tre gange flere besøgende end forventet, og selv efter champagneeffekten har lagt sig, står turisterne stadig i kø. Samtidig er Lalandia på vej med et megaferiecenter på Vestkysten, som ser ud til at blive landets største turistmagnet udenfor København. Mod- eller medarbejder disse turistattraktioner hinanden? Hvad kan resten af landet lære af Vestkystens succeshistorie?

v/ Jan Harrit, adm.dir. i Lalandia, Klaus Melbye, direktør for Vadehavscentret og Helle Ølgaard, leder af Tirpitz (MØDESTED: Tirpitz, Tirpitzvej 1, 6857 Blåvand)

Frikommuneforsøg: Bør kommunerne sættes fri?

Tirsdag den 21. september 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

I 2019 besluttede regeringen sig for at igangsætte danmarkshistoriens tredje frikommuneforsøg; men er en øget frihed til kommunerne den rette vej mod en mere effektiv offentlig sektor? Som følge af både Frikommuneforsøg I og II er en række tiltag fra frikommunerne blevet udbredt til flere af de øvrige kommuner, men vil succesen gentage sig med frikommuneforsøg III og vil de gode resultater også holde i fremtiden? Til mødet bliver vi sat ind i forsøgene og deres foreløbige resultater af Departementschef i Indenrigs- og Boligministeriet Sophus Garfiel og Jakob Scharff, branchedirektør for Offentligt-Privat samarbejde hos DI, som desuden vil diskutere, om den nye, mere frie tilgang til offentlig styring og ledelse har en plads i fremtidens offentlige sektor.

v/ Sophus Garfiel, Departementschef i Indenrigs- og Boligministeriet og Jakob Scharff, branchedirektør for Offentligt-Privat samarbejde hos DI (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Hæmmer manglende it-kompetencer væksten i Danmark?

Onsdag den 29. september 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Efterspørgslen på it-specialister har været stor gennem den seneste årrække - både i det offentlige og det private. Dog har den store efterspørgsel været svær at imødekomme, da for få bliver uddannet inden for den digitale sektor. Kan dette mismatch mellem udbud og efterspørgsel medvirke til at hæmme Danmarks vækstpotentiale? Og ligger svaret på dette problem i virkeligheden i digitalisering af de ansatte fremfor uddannelse af nye IT-specialister? Martin Grønbæk Jensen, administrerende direktør i Digital Dogme og Henrik Pedersen, Dekan ved det Tekniske Fakultet for IT & Design ved Aalborg Universitet vil diskutere, hvordan vi får bugt med kompetencegabet og fortælle om nogle af de udfordringer, som det digitale Danmark står overfor nu og i fremtiden.

v/ Martin Grønbæk Jensen, administrerende direktør i Digital Dogme og Henrik Pedersen, Dekan ved det Tekniske Fakultet for IT & Design ved Aalborg Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Ordførerne har ordet: Bygge- og Boligpolitisk Debat

Onsdag den 29. september 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Vi er halvvejs i valgperioden, og vi inviterer nu ordførerne på området til at debattere med hinanden og netværket. Hvilke visioner har de hver især, og hvad står øverst på den bygge- og boligpolitiske dagsorden? Hvilke vinde blæser fra Christiansborg, og blæser de så kraftigt, at vi i nord skal forberede os på nye store omvæltninger?

v/ Boligordførerne (ikke bekræftet) (Mødested: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg)

Dét de unge vil have

Fredag den 1. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Effektiv lobbyisme kræver, at man har et stærkt netværk i forhold til at skaffe viden, information og møder med beslutningstagerne. Hvordan kan man udvide sit netværk, så man også står stærkt blandt den yngre generation af politikere? Hvordan ser fremtidens unge beslutningstagere på lobbydisciplinen? Og er der nogle ting i ”sådan plejer vi at gøre”-tilgangen, som de opfatter som gammeldags? Disse spørgsmål og mange flere stiller vi tre unge politikere.

v/ Mai Villadsen (EL)(ikke bekræftet), Marie Bjerre (V) og Frederik Vad Nielsen (DSU) (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Uddannelsespres: Kan vi stå på tæer uden at miste balancen?

Fredag den 1. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

En opgørelse fra 2020 viste, at hver 5. studerende havde stresstendenser, som relaterede sig til deres uddannelsesforløb. Børn og unges mistrivsel er i stigning, og meget af det kommer fra studie og skolegangen. Spørgsmålet er, hvordan vi kan etablere en balance mellem flid og afkobling. Og hvordan vi kan sikre, at presset ikke påvirker indlæringen og dermed kvaliteten af udbyttet på uddannelserne. Kan man stå på tæer uden at miste balancen, kan man fostre kloge mennesker og sunde hoveder samtidigt? Dette vil dagens oplægsholdere forsøge at gøre os klogere på.

v/ Olav Hesseldahl, CEO ved Ungdomsbureauet, professionelt bestyrelsesmedlem og cand.mag. i filosofi, og Lars Qvortrup, professor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

Spillet om finansloven

Mandag den 4. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

I morgen åbner Folketinget. Og finanslovsforhandlingerne spidser til. Så hvad kan vi forvente? Hvor godt står regeringen og har de præsenteret et udspil, der er spiseligt for det parlamentariske grundlag? Vi undersøger de kommende økonomiske slagsmål med to af landets førende politiske iagttagere.

v/ Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske og Noa Redington, politisk kommentator bla. i Politiken og på TV2 News (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Regeringens nye sundhedsaftale

Onsdag den 6. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Efteråret 2021 står i sundhedens tegn, og en ny sundhedsaftale er på trapperne med en bred politisk opbakning. Aftalen skal mindske uligheden i sundhed, bedre sammenhæng mellem sektorerne og sikrer dækning af sundhedsfagligt personale i hele landet. Coronakrisen har vist, at der er stor velvilje i befolkningen til digitale løsninger, som kan forsimple og effektivisere hverdagen for både patienter og sundhedspersonale. Hvad skal sundhedsaftalen indeholde, og hvordan får vi opfyldt vores ønsker indenfor den økonomiske ramme? Hvilke redskaber har vi i værktøjskassen til at fortsætte digitaliseringsbølgen? Vi dykker ned i detaljerne og tager debatten på dagens netværksmøde.

v/ Julie Enevold Brooker, direktør, Janssen, Jes Søgaard, professor, SDU og Andreas Jull Sørensen, konstitueret afdelingschef, Afdeling for Bekæmpelse af Ulighed, Sundhedsministeriet (ikke bekræftet) (MØDESTED: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577 København V)

Fra oliefest til oliestop

Torsdag den 7. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

I 2050 skal det være slut med dansk olie- og gasudvinding i Nordsøen. Sådan lød det, da et bredt flertal i folketinget for knapt et år siden endegyldigt aflyste forhandlingerne om nye udvindingstilladelser og satte en slutdato for 48 års olie- og gaseventyr. Men kan klimasatsningen kan betale sig? Vi får besøg af Martin Rune Pedersen, Vice President i Total Denmark, og miljøvismand Lars Gårn Hansen til en snak om det sorte guld. Hvilken indflydelse vil oliesoppet have på en presset statskasse? Og kan investeringer i vedvarende energikilder opveje det økonomiske tab ved at sige farvel til olien?

v/ Martin Rune Pedersen, Vice President for Offshore Product Line og Country Chair for Danmark, Total Denmark og Lars Gårn Hansen, miljøvismand (MØDESTED: Dansk Arkitektur Center, Bryghusgade 10, 1473 København K)

Departementschefen: Fra grundlovsbrud til juridisk troværdighed

Tirsdag den 12. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Morten Niels Jakobsen overtog roret som departementschef i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i starten af året. Efter en skilsmisse fra Miljøministeriet affødt af den berømte og berygtede minkskandale, står han med et ministerium, hvor hans store juridiske ballast er af afgørende betydning. Vi inviterer Mortens Niels Jakobsen til en snak om, hvad han vil gøre for at skabe et både juridisk troværdigt og effektivt ministerium. Og hvordan ser han ministeriets rolle på det juridiske område, hvor ikke kun virksomheder og borgere men også ministeriet selv kan få de mange regler galt halsen?

v/ Morten Niels Jakobsen, departementschef, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

En sammenhængende kommunal indsats

Tirsdag den 12. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan sikrer man en sammenhængende indsats for de udsatte borgere på tværs af kommuner? På hvilken måde er KL med til at skabe et samarbejde, hvor der tages højde for borgernes behov fremfor forvaltningens? Vi inviterer Ulrik Wilbek, nyudnævnt formand for Socialudvalget i KL, til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes, og hvilke tiltag der er nødvendige. Ligeledes vil Ulrik give os et indblik i, hvilken rolle Den Sociale Investeringsfond spiller i forhold til socialområdet i kommunerne.

v/ Ulrik Wilbek, formand, KL's socialudvalg og borgmester, Viborg (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Er kulturen for kønsløs?

Onsdag den 13. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Kvinder er stærkt repræsenteret i kunst- og kulturlivet. Når det kommer til forbrug. Men der er stadig langt til noget, der lugter af ligestilling, når det kommer til pladserne ved bordet. Hvor i fødekæden går det galt? Og hvad er egentligt problemet? Vi beder 3 personer fra forskellige ståsteder i livet og i kunsten om at komme med deres bud. For hvorfor er repræsentation så vigtig, hvad er vi bange for og hvorfor er vi så dårlige til at turde lytte til nye stemmer?

v/ Anna Malzer, teaterdirektør for Mungo Park, Dy Plambeck, forfatter og Michael Thouber, direktør, Kunsthal Charlottenborg (MØDESTED: Charlottenborg Slot, Nyhavn 2, 1051 København K)

Er vi klar når elbilerne kommer?

Torsdag den 14. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Hvis målsætningen om 75.000 elbiler på vejene i 2030 bliver en realitet, kommer vi uden tvivl til at opleve et øget pres på elnettet. Kravene til fremtidens elnet bliver næppe mindre af, at den grønne omstilling på mange områder peger os mod elektricificering af blandt andet opvarmning, banetransport og lastbiltransport. Spørgsmålet er, hvor langt vi kan nå med ladestyring, fleksible elpriser og forbedret batterievne? Hvilke redskaber har energiselskaberne allerede i værktøjskassen, og hvor er der behov for nye investeringer? Er den nuværende regulering på området tidssvarende, eller er der behov for nytænkende regulering, der understøtter valget af smarte og fremtidssikrede løsninger for elnettet?

v/ Anders Eldrup, Formand for Kommissionen for grøn omstilling af personbiler og Peter Bach Andersen, seniorforsker ved Institut for Elektroenergi, DTU (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Bæredygtigt byggeri: Nye arkitektoniske greb og forretningsmodeller i forandring?

Torsdag den 21. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Byggeriet er en af de helt store CO2-syndere, og et fokus på materialevalg er næppe til at komme udenom, hvis vi vil en grønnere fremtid. Regeringens bæredygtighedsstrategi for byggeriet er et længe ventet politisk spadestik, men skal der andet eller mere til? Hvordan får vi høstet de bæredygtige fordele, der er i at tænke i transformation frem for nedrivning? Skal fremtidens højhuse bygges i træ? Kræver det reelt en helt ny grundtænkning i forhold til forretningsmodeller, strukturer og rammevilkår, hvis den cirkulære tankegang for alvor skal forplante sig i byggeriet?

v/ Kasper Guldager Jensen, medstifter, Home.Earth og Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen (MØDESTED: Centralværkstedet, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C)

Gode undskyldninger og sange fra de varme lande

Tirsdag den 26. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Skal man overleve i politik, skal man være god til at undskylde. Men hvordan strikker man en undskyldning sammen, der rent faktisk fungerer i det offentlige rum? Hvad skal man have i mente, inden man går offentlig bodsgang? Hvad fungerer, og hvad fungerer absolut ikke, når det kommer til undskyldningens kunst? Og er en undskyldning bare et universelt viskelæder, eller skal der andre greb til, hvis man vil tages til nåde i offentligheden. Vi dykker ned i en række undskyldninger fra den politiske verden de seneste år, og disekkerer dem i stykker. Vi gennemgår alt fra Mette Frederiksens undskyldning til Godhavnsdrengene til de mere prekære og private undskyldninger fra Frank Jensen i sagen om metoo på Rådhuset og Lars Løkkes undskyldning i underbuksesagen.

v/ Lisa Storm Villadsen, professor i undskyldningsretorik, KU og Anna Thygesen, adm. dir. WeDoCommunication (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Kommunalvalget 2021

Tirsdag den 26. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Plakaterne pryder vejsiderne, kommentatorerne kloger sig på tv og danskerne tager kandidattests i hobetal: Kommunalvalget står for døren. Ovenpå en tid med sundhedsmæssig krise er styringen og ledelsen i kommunerne for alvor blevet testet, og netop derfor bliver det i år interessant at se, om vi får nogle overraskelser i kommunerne. Men hvad har egentlig været de helt store punkter i kommunaldebatten indtil videre? Og hvad kommer til at være tungen på vægtskålen i de kommuner, hvor løbet er ekstra tæt? Til dagens møde får vi besøg af Kristian Wendelboe, adm. direktør i KL og Noa Redington, politisk kommentator og fhv. særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, som vil diskutere valg, valgkamp og eventuelle udfald.

v/ Noa Redington, politisk kommentator og fhv. særlig rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt og Kristian Wendelboe, adm. direktør, Kommunernes Landsforening (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Regulering og rammer for finanssektoren

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Finansdirektør i Erhvervsministeriet, Steen Lohmann, sidder i toppen af det ministerium, som arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Finansdirektøren giver på dagens møde en status på reguleringen af finanssektoren - nationalt såvel som internationalt - og lægger op til debat. Hvad er status på de seneste politiske tiltag? Og hvilke nye initiativer er i støbeskeen?

v/ Steen Lohmann Poulsen, Finansdirektør i Erhvervsministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kommunaldebat: Er der vilje og vej?

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Kommunalvalget står for døren, og de transportpolitiske opgaver står i kø. Vi tager temperaturen på den kommunale transport- og infrastrukturpolitik og spørger borgmesterkandidaterne, hvordan de forholder sig til de evigt aktuelle kommunale udfordringer omkring blandt andet kollektiv trafik, trængsel, fremkommelighed og grøn omstilling. Hvad ser de som de største kommunale udfordringer på området? Og hvor skal vi lægge kræfterne, for at skabe de bedst mulige løsninger for borgerne?

v/ Henrik Rasmussen (K), borgmester, Vallensbæk, Jens Ive (V), borgmester, Rudersdal og Kirsten Jensen, borgmester, Hillerød(S) (MØDESTED: Provianthuset, Christiansborg, 1240 København K)

Tættere samspil mellem somatikken og psykiatrien

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Patienter med psykisk sygdom har signifikant flere somatiske sygdomme og en kortere levetid end den øvrige, gennemsnitlige befolkning. For disse typer af patienter er en koordineret og fælles indsats mellem psykiatrien og somatikken derfor afgørende for et godt patientforløb. Men hvordan bliver vi bedre til at koordinere og skabe et godt samarbejde på tværs? I kampen for sidestilling mellem somatik og psykiatri, implementerede Regionshospitalet Randers som nogen af de første i landet en fælles akutafdeling for både fysisk og psykisk syge. Hvilke praktiske erfaringer har de gjort sig? Og hvilke yderligere tiltag ser de nødvendige for at fremme sidestillingen mellem somatik og psykiatri?

v/ Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden og Jonas Dahl, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den digitale omstilling til debat

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Vi inviterer IT-ordførere fra begge fløje til debat om deres visioner og planer for, hvordan Danmark genvinder sin position som frontløber i det globale digitaliseringskapløb. Hvordan fortsætter vi den digitale bølge, så det gavner både offentlige og private organisationer såvel som den almene borger? Hvordan sikrer vi, at eksisterende og ny lovgivning har borgernes rettigheder i fokus, men samtidig reducerer barriererne for digitalisering og ny teknologi mest muligt? Og hvor skal de politiske løsninger findes, hvis vi skal udnytte digitaliseringens mange muligheder og tage bedst mulig højde for de risici, der følger med?

v/ Christoffer Aagaard Melson (V) Kasper Roug (S) og Stinus Lindgreen (RV) (ikke bekræftet)

Zentropas djøffer: Direktøren for det hele

Onsdag den 27. oktober 2021, 17.15 -20.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

I over 20 år har juristen Anders Kjærhauge været en del af Zentropa - først som administrationschef og siden 2016 som adm. direktør. På dagens møde tager vi turen til Plejehjemmet – Zentropas hovedhus i Filmbyen og besøger filmselskabet, der ikke er bange for store armbevægelser og flade hierarkier. Så hvordan fungerer samspillet mellem at være kreativt frie og kommercielt stærke? Skaber filmselskabets store internationale succes og mastodontlignende status i Danmark i virkeligheden flere udfordringer end man først forventer? Og hvordan spotter direktøren nye talenter, som kan være med til at understøtte filmskabernes evne til at improvisere og være kreative? Vi vender vejen fra Jurahuset i Studiestræde til Filmbyen i Hvidovre og spørger, hvad der skaber plads til både stærke kreative fællesskaber og dygtige individualister. Hvad er hemmeligheden bag Kjærhauges succesfulde ledelsesstil og har hans Djøf-baggrund været en fordel eller ulempe?

v/ Anders Kjærhauge, adm. direktør, Zentropa (MØDESTED: Zentropa, Filmbyen 22, 2650 Hvidovre, møde med middag)

Når sagen er svær

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

At være lobbyist på et område eller en sag, der ikke synes at have den folkelige opbakning, er en kunstform i sig selv. For hvordan får du overtalt folkevalgte politikere til at advokere for noget, som ikke umiddelbart kan skaffe dem stemmer? Til dagens møde får vi besøg af repræsentanter fra to organisationer, der ikke altid har stået i det positive lys i folkets øjne - Anders Würtzen fra Mærsk og Tine Marie Andersen fra Tobaksproducenterne. De vil sætte os ind i deres arbejde og komme med eksempler på, hvordan man som organisation kan vinde politikernes gunst.

v/ Anders Würtzen, VP of Public Affairs, Mærsk og Tine Marie Andersen, direktør i Tobaksproducenterne (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Uddannelser i udkanten?

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Folketinget har slået dørene op igen efter sommeren, og en ny politisk sæson er skudt i gang. Regeringen vil tilføre flere ressourcer til produktionsdanmark, blandt andet ved at flytte en lang række uddannelsesinstitutioner. Men er det også en god idé? Uanset om man bor i Stadil i Vestjylland eller på stenbroen i København, skal man have mulighed for at gå på en uddannelse uden at skulle pendle i flere timer hver dag. Men hvad betyder det for kvaliteten af den uddannelse, der udbydes? Hvad ligger til grund for regeringens udflytningsplan? Vi skyder debatten i gang.

v/ Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteter og rektor på DTU (ikke bekræftet), Anne Sophia Hermansen, politisk kommentator (ikke bekræftet) og Alma Tynell, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (MØDESTED: Rotunden på Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5 1577 København V)

Vokser lovjunglen stadig vildt?

Fredag den 29. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Det er næppe nogen nyhed, at den danske miljølovgivning er enormt omfattende og kan være en jungle at finde rundt i. Gennem de seneste år er der sat ind for at rydde op i lovgivningen, mens der samtidig er vedtaget nye love på området. Vi spørger Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet, hvordan han mener, det står til med oprydningsarbejdet. For hvordan arbejder vi for, at nye miljøtiltag ikke munder ud i så kompleks lovgivning, at vi risikerer at bremse handling og vejen mod en grønnere verden? Og hvor meget kan miljølovgivning overhoved forenkles uden at gå på kompromis med retssikkerheden? 

v/ Peter Pagh, professor i miljøret, Københavns Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

NGO’er og kommuner: Samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet

Fredag den 29. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Et vigtigt element i udsatte børn og unges trivsel og udvikling er stærke netværk og personlige relationer. Et godt samspil mellem NGO’er og kommuner har stort potentiale i forhold til at skabe robuste og helhedsorienterede løsninger på området. Det er imidlertid en balancegang mellem forskellige tilgange og arbejdsformer, og ofte vil der fra kommunens side blive stillet nogle krav til NGO’er, som de har svært ved at leve op til. Hvad kræves der af samspillet mellem de to sektorer? Hvilken rolle kan NGO’er spille? Og hvordan får vi det meste ud af de kompetencer, som mange private organisationer besidder på børne- og ungeområdet?

v/ Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår, Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk og Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune (V)

Kommunaldebat: Hvor skal vi bygge og bo?

Mandag den 1. november 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Kommunalvalget er lige om hjørnet, og der er nok at tage fat på, hvad angår den bygge- og boligpolitiske dagsorden. Vi spørger borgmesterkandidaterne, hvordan vi bedst skaber rammerne for en sammenhængende byudvikling, betalelige boliger og bæredygtige byggerier. Hvad ser de hver især som de største kommunale udfordringer på området? Og hvilke emner skal prioriteres, for at skabe de bedste vilkår for borgerne?

v/ Marie Stærke (S), borgmester, Køge, Simon Aggesen (K), borgmester, Frederiksberg, Helle M. Adelborg (S), borgmester, Hvidovre og Piet Papageorge (V), borgmesterkandidat, Glostrup (MØDESTED: Dansk Arkitektur Center, Bryghusgade 10, 1473 København K)

Den svære boligøkonomi

Onsdag den 3. november 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Vores økonomi er i høj grad bundet op på vores bolig, men i mange landsbyer falder priserne, og mange boliger sælges med betydelige tab. Samtidig kan det være svært at låne til at købe bolig i yderområderne. I andre områder - især i de store byer - bliver boliger derimod ofte solgt med hurtige og store gevinster. Hvorfor er der så stor geografisk forskel? Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, giver en status på, hvordan den boligøkonomiske situation anno 2021 ser ud.

v/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter (Mødested: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg)

A helping hand: Conveniencebølgen er over os

Mandag den 8. november 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Det er ingen hemmelighed, at en af de helt store trends for tiden er convenience. Forbrugerne anno 2021 vil gerne have en hjælpende hånd og spare tid i køkkenet. Convenience-bølgen har skabt gode muligheder men også en del udfordringer for branchen. For hvordan sikrer vi kvalitet, smag og holdbarhed? Hvilke nye krav stiller dette til f.eks. processering, emballage og tilberedning? Og er trenden kommet for at blive? Vi inviterer til debat med en af tidens store producenter af convenience-måltider, Cofoco, samt en af landets største forhandlere af convenience, 7-Eleven.

v/ August Lund, medejer, Cofoco og Jesper Østergaard, adm. direktør, 7-Eleven (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Anne Stig - vejen til toppen på Kvægtorvet

Torsdag den 11. november 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Det blev i familien, da TV 2 udnævnte Anne Engdal Stig Christensen som koncernens nye adm. direktør. Anne har en lang karriere i TV 2 bag sig, hvor hun har indtaget flere roller – både som programdirektør og marketingkoordinator. Men hun trækker også på erfaringer fra Danmarks Radio og SBS Media (i dag Discovery Networks Danmark). På mødet skal vi høre om hendes visioner for at udvide TV 2's indhold. Hvordan ser hun eksempelvis på den stigende konkurrence fra udenlandske streamingtjenester og især gratis sociale medier som YouTube, der stjæler seere blandt de yngre generationer, der ikke er opvokset med flow-TV? Og hvordan påvirkede sidste års store MeToo debat hende og hvad har hun gjort for at ændre kulturen?

v/ Anne Engdal Stig Christensen, adm. direktør, TV 2 (MØDESTED: TV 2, Teglholm Allé 16, 2450 København SV)

Hvordan tager Danmark det næste tigerspring i digitaliseringen?

Onsdag den 17. november 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Dansk Erhverv har i 2021 nedsat et Tigerråd, som har til opgave at fokusere på løsninger af fremtidens store samfundsudfordringer gennem ’tigerspring’ i digitaliseringen. Til dette møde har vi inviteret Christiane Vejlø, direktør Elektronista Media og medlem af Tigerrådet, til at give os indblik i, hvor digitaliseringen bør rette sit fokus hen i fremtiden og hvordan både offentlige og private aktører kan påvirke udviklingen. Som en af Danmarks førende eksperter inden for digital kultur, vil Christiane Vejlø desuden give et unikt indblik i vigtigheden af en god digital kultur i forbindelse med den digitale udvikling.

v/ Christiane Vejlø, direktør i virksomheden Elektronista Media ApS og medlem af Dansk Erhvervs Tigerråd (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

EU: Et klimaneutralt kontinent?

Fredag den 19. november 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Vi lægger op til debat om EU’s energipolitik, når vi stiller skarpt på EU’s Green Deal. Vi spørger fire MEP’ere, hvad de ser som de helt store gevinster, muligheder og udfordringer for at nå målsætningen fra European Green Deal om Europa som verdens første klimaneutrale kontinent. Kan det lykkes EU at overvinde landenes forskelligheder og rykke i samme retning på klimadagsordenen? Hvad kommer EU’s målsætninger til at betyde for den danske energi- og forsyningssektor? Og kan målsætninger alene gøre det, eller skal der mere konkrete tiltag på banen?

V/ Niels Fuglsang (S), MEP, Morten Helveg Petersen (R), MEP, Morten Løkkegaard (V), MEP og Pernille Weiss (C), MEP (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

I kølvandet på Corona: Starten på en ny virkelighed?

Mandag den 22. november 2021, 09.15 -12.00 -

Coronapandemien har haft gennemgribende betydning for den maritime sektor. Da verden lukkede ned i foråret 2020 faldt skibstrafikken drastisk. Onlinehandlen har dog vist sig som pandemiens helt store vinder, og befolkningens virtuelle købelyst har givet travlhed hos shipping- og logistikvirksomhederne. Vi sætter fokus på genstarten af den maritime sektor efter pandemien vendte alt på hovedet. Kan en global krise være startskuddet til at kigge indad og i stedet for at fortsætte, hvor vi slap, sætte en ny og mere bæredygtig kurs? Hvad har vi set af tendenser indtil nu, og hvordan tegner det for fremtidens maritime virkelighed?

Henriette Hallberg Thygesen, Executive vice president, Mærsk og formand for Genstartsteam for Det Blå Danmark (ikke bekræftet) og Bjarne Foldager, adm. direktør, Man Energy Solutions og næstformand for Klimapartnerskabet for Det Blå Danmark

Connie Hedegaard: Status på klimadagsordenen

Tirsdag den 23. november 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

I Danmark er vi ikke blege for at hylde os selv som et grønt forgangsland. Men lever Danmarks rolle i international klimapolitik op til denne titel? Vi beder Connie Hedegaard gøre status på den danske indsats, når det gælder både det klimapolitiske og det energi- og forsyningspolitiske område. Som formand for bl.a. OECD’s Round Table for Sustainability, KR Foundation og Concito og med titler som EU-kommissær for klima, miljøminister og klima- og energiminister i bagagen, spørger vi, hvad hun ser som de danske sejre? Og hvor mener hun, at der er særligt brug for politisk handling?

v/ Connie Hedegaard, formand bl.a. OECD’s Round Table for Sustainability, KR Foundation og Concito samt tidl. EU klimakommissær, klima- og energiminister og miljøminister (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Når kommunikationen kører på skinner (BEMÆRK: eftermiddagsmøde efterfulgt af glögg og julehygge)

Onsdag den 24. november 2021, 14.00 -17.00 - Transportpolitisk netværk

Den offentlig transport er ofte øretævernes holdeplads i en debat, hvor forsinkelser, aflysninger og byggerier med skridende tidsplaner hurtigt bliver det altoverskyggende fokus. Disse problemstillinger er blandt de mange kommunikationsudfordringer, som dagens oplægsholdere skal forholde sig til på en daglig basis. Hvordan håndterer Niels-Otto Fisker, kommunikationschef i DSB, og Lise Hein, kommunikationschef hos Metroselskabet, hver især denne opgave - både når hjulene blot skal holdes i gang, og når det hele ikke kører på skinner? Vi lægger op til en livlig diskussion og drikker efterfølgende et glas glögg og ønsker god jul.

v/ Niels-Otto Fisker, kommunikationschef i DSB og Lise Hein, kommunikationschef hos Metroselskabet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Byerne - en gylden investering

Torsdag den 25. november 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

De danske pensionsselskaber investerer i stigende grad deres penge i boligprojekter i byerne. Her er ikke kun tale om København og Aarhus, men også provinsbyerne er kommet med. Investeringer sker selvfølgelig med profit for øje, men tager de også højde for, hvilket bymiljø de er med til at skabe? Hvordan sikrer vi en god investering både når det gælder økonomi og byboernes trivsel?

v/ Michael Bruhn, direktør PFA ejendomme og Peter Sørensen, borgmester i Horsens (S)

Uddannelse som social løftestang?

Fredag den 26. november 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Vores uddannelsessystem skal dygtiggøre og danne børn, unge og voksne. Det skal skabe kompetent arbejdskraft og skabe morgendagens ledere. Men skal det også løse problemer med social mobilitet, og hvis det skal, hvilke dele af uddannelsessystemet gør så egentligt det bedst? Hvis der er ulighedsproblemer i Danmark, kan nogle af løsningerne måske ligge i vores uddannelsessystem. Noget tyder i hvert fald på det, hvis man ser på tallene, og det er det, vi denne gang sigter efter at finde ud af.

v/ Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Stina Vrang Elias, direktør i DEA og Dennis Nørmark, antropolog og forfatter (ikke bekræftet)

Toppen af den sundhedspolitiske interessevaretagelse

Tirsdag den 30. november 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Kræftens Bekæmpelse er blandt de absolut mest indflydelsesrige interesseorganisationer. Hvilke indsatser søsættes, når man vil have rykket et komma eller indskudt en sætning i den førte sundhedspolitik? Kan man som lokal enhed påvirke de højere luftlag? Og hvem skal man gå til, hvis man vil samle de små stemmer til et helt kor? Jesper Fisker, adm.direktør i Kræftens Bekæmpelse, indvier netværket i den sundhedspolitiske værktøjskasse.

v/ Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, og fhv. direktør i Sundhedsstyrelsen og departementschef i Sundhedsministeriet (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Danmarks nye sundhedsreform - organisationernes besyv

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Mange forskellige problematikker og interesser er på spil, når indholdet af den længe ventede sundhedsreform skal debatteres. Én ting der dog er sikker er, at der er brug for en ambitiøs plan for fremtidssikringen af det nære sundhedsvæsen. Men hvilke pejlemærker ser de centrale organisationer i sundhedslandskabet mere nøjagtigt som nødvendige for en succesfuld sundhedsreform? Hvor ser de behov for politisk handling?

Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen, Klaus Høm, direktør, Scleroseforeningen og Claus Richter, direktør, Diabetesforeningen (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Anders Langballe: Når den politiske fortælling også er privat

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

I starten af 2020 gjorde Danske Handicaporganisationer sig et scoop, da de ansatte den mangeårige politiske redaktør på TV2, Anders Langballe, som kommunikationschef. I medieverden var han en stor del af viderebringelsen af politiske fortællinger - i dag skal han være med til selv at skabe dem for en sag, der står hans hjerte nært efter en hård periode i Anders' liv. Men hvordan skaber man en fortælling, der rammer bredt, når den samtidig er så personlig? Og hvordan kan Anders bruge sin tid fra medierne til arbejdet i interesseorganisationen? På dagens møde tager vi snakken med Anders Langballe om de kommunikative redskaber, når en politisk sag i den grad også er privat.

v/ Anders Langballe, kommunikationschef, Danske Handicaporganisationer (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Sundhedspolitisk netværk)

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Yes we cancel culture

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Historien gentager sig altid og det samme gør destruktionen - eller "rematerialiseringen" - af den også. De skøre romere, de røde bolsjevikker og formørkede talabanere gjorde det. Og i det meste af Vesten tages debatten, hvordan vi portrætterer, beundre og fortier fortiden på museet, i litteraturen og i det offentlige rum. For skal der en buste i havnen for at starte en debat? Og er der overhovedet noget nyt i, at vi ændre og omformer kunst og sproget, selvom det betyder redigering eller destruktion? Vi tager debatten, som først lige er startet for alvor om cancelculture i en dansk kontekst. For er den danske kulturelites indercirkel bare system- og kulturbevarende? Skal der kigges lidt indad eller skal man lade være med at lukke øjnene til ødelæggelse af den historie, der skal gøre os klogere på fremtiden?

v/ Rane Willerslev, dir. Nationalmuseet og Mathias Kryger, kunstanmelder, Politiken (MØDESTED: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K)

Reformer for uperfekte mennesker

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

De fleste traditionelle grundbøger i økonomi overlader ikke mere end et par sider til emnet om adfærdsøkonomi. Det vil sige hvordan folk ofte agerer efter tommelfingerregler frem for regnemodellernes rationelle forudsætninger. Det har imidlertid ændret sig. Offentlighedens interesse for adfærdsøkonomi er kun steget siden psykologen Daniel Kahneman fik Nobelprisen i økonomi i 2002. Professor ved CBS, Steffen Andersen, der har adfærdsøkonomi som sit primære forskningsområde, løfter her sløret for, hvordan dyb indsigt i menneskets tilbøjeligheder kan bidrage til en bedre forståelse af samfundsøkonomien. Og ikke mindst hvordan en mere fintmasket beskrivelse af mennesket skaber effektfulde politikker.

v/ Steffen Andersen, Professor v. Copenhagen Business School (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Digital Sundhed)

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Strategisk Coronakommunikation: Skal det siges mere klart?

Torsdag den 2. december 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Under en sundhedskrise som Corona, bliver befolkningens følelser og forhold til fakta håndgribeligt og afgørende. Derfor skal der kommunikeres klart og uden omveje. Til dagens møde får vi besøg af Sundhedsministerens særlige rådgiver, Rasmus Jønsson, som vil sætte os ind i, hvordan han har arbejdet med kommunikationen under Corona. Hvilken rolle spillede deres mangeårige samarbejde, når ministerens kommunikation og pressemøder har hele befolkningens bevågenhed? Hvad skal man som være særlig opmærksom på i en krisetid, når det kommer til balancen mellem følelser og fakta? Og hvordan spillede det enorme ansvar for menneskeliv og samfundsøkonomien ind, når beslutninger skulle træffes hurtigt?

v/ Rasmus Jønsson, særlig rådgiver for Sundhedsminister Magnus Heunicke (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Status fra Borgen

Torsdag den 2. december 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Året er ved at gå på hæld, og det er tid til en uddannelsespolitisk status fra magtens centrum. Vi har inviteret fire ordførere på området til en debat om, hvilke centrale dagsordener de har på tegnebrættet for den kommende politiske sæson. Samtidig beder vi dem fokusere på, hvor de fremadrettet ser muligheder for brede samarbejder på tværs af det partipolitiske spektrum, så der kan skabes holdbare løsninger for uddannelsessektoren.

V/ Jens Joel, undervisningsordfører (S) Ulla Tørnæs, uddannelses- og forskningsordfører (V), Jakob Sølvhøj, Børne- og undervisningsordfører (EL)(ikke bekræftet) og Mai Mercado, undervisningsordfører (K) (MØDESTED: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577 København V)

Ledelse til gavn for borgeren?

Fredag den 3. december 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Nutidens politiske verden er karakteriseret ved et konstant arbejde mod politiske visioner. Arbejdet kan ofte være så målrettet, at nogle centrale problematikker ophober sig: Tænker man i høj nok grad over implementeringsprocessen af disse visioner? Har man det hårdtarbejdende embedsværk med i overvejelserne? Og skaber vi overhovedet værdi for borgeren, eller udformer visionerne sig i pseudopolitik? Til dagens møde har vi inviteret Sigge Winther Nielsen og Søren Kryhlmand til en diskussion om, hvordan vi sikrer, at politiske beslutninger og ledelse – på alle niveauer – har borgeren for øje.

v/ Sigge Winther Nielsen, forfatter og vicedirektør i DJØF og Søren Kryhlmand, ledelsesambassadør og departementschef i beskæftigelsesministeriet (ikke bekræftet)

Børn og unge - ved de i virkeligheden bedst?

Fredag den 3. december 2021, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Det er både et lovkrav og et grundlæggende element i børnekonventionen, at børn og unge skal høres og inddrages i beslutninger, der vedrører dem selv. Det er også noget, de fleste kan blive enige om, er en god ide. Alligevel peger adskillige undersøgelser peger på, at de ikke i tilstrækkeligt omfang bliver inddraget i børne- og ungesager, og at kommunerne kun i begrænset omfang inddrager børn og unges perspektiver, når de udvikler eller evaluerer indsatser på området. Hvorfor er det så svært? Hvad skal der til, for at børn og unge i højere grad inddrages individuelt og kollektivt? Og bliver beslutninger bedre, når man inddrager dem?

v/ Anne-Dorthe Hestbæk, seniorforsker, VIVE, Anders-Peter Østergaard, Direktør, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Gentofte Kommune og Olav Hesseldahl, engagementsdirektør, Ungdomsforbundet

There's nothing you can do that can't be done: Om at være ambassadør

Mandag den 6. december 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Vi troede måske, vi var i mål. Det troede Emma Hopkins også. Men Danmark skal i omdrejninger, når det kommer til at sikre bedre og lige muligheder mellem kønnene. Sådan lyder det i hvert fald, hvis man spørger den nyudråbte britiske ambassadør i Danmark. På dagens møde inviterer vi ambassadøren til en snak om hvordan det er lykkedes hende at komme til tops i udenrigstjenesten, og hvilke råd hun vil give nye unge aspiranter i starten af deres karriere. For hvilke karrierevalg har været afgørende for Hopkins? Hvad kan hun som ambassadør gøre fremme ligestillingen i sit diplomatiske arbejde? Og ikke mindst tager vi en snak om, hvad kommer Brexit til at betyde samarbejdet mellem de to kongeriger?

v/ Emma Hopkins, britisk ambassadør i Danmark (ikke bekræftet)

How dare you: Kultur- eller klimakamp?

Tirsdag den 7. december 2021, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Klimakampen mangler hverken følelser, fakta eller aktører. Men på trods af dette, er den så abstrakt, at den enkelte kan have svært ved at rumme perspektiverne og konsekvenserne. En krise, der hverken er til at føle eller se med det blotte øje, kommer til at ændre vores verden, som vi kender den. For at skabe forståelse og mobilisere til handling, spiller kulturen og kunsten en afgørende forskel. Her kan skabes en oplevelse og fornemmelse af, hvad der er på spil i den her debat, på en helt anden måde, end vi er vant til. Men tager kulturaktørerne, institutionerne og kunsterne den rolle på sig? Tænker de politiske aktører kulturen ind i klimakampen? Og glemmer for mange kulturinstitutioner deres politiske ansvar? På dagens møde skal vi høre om balancen mellem klimaansvar og -skyld hos et af de store events, fra en dokumentarist og klimaaktivist og fra klimakampens forfatter på Slotsholmen.

v/ Signe Lopdrup, direktør Roskilde festival, Phie Ambo, dokumentarfilmsinstruktør (ikke bekræftet) og Kaspar Colling Nielsen, forfatter og taleskriver for klimaminister Dan Jørgensen (S)

SoMe: Marketingsmekka eller misinformation?

Tirsdag den 7. december 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

SoMe: Marketingsmekka eller misinformation? De sociale medier har vendt op og ned på markedsføringen i fødevarebranchen. Digital markedsføring og partnerskaber med influencere gør det muligt at nå ud til flere og især yngre forbrugere end tidligere på billig, målrettet og personlig vis. Men samtidig rejser brugen af SoMe en række etiske og juridiske dilemmaer. Vi får besøg af forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, og Thomas Hartvig, direktør, Kompas Kommunikation, til en snak om, hvordan SoMe kan bruges som effektiv markedsføring uden at gå på kompromis med forbrugersikkerheden. For hvor går grænsen mellem mere personlig markedsføring og vildledning af forbrugerne? Og bør man tage særlige forholdsregler, når markedsføringen i høj grad er rettet mod yngre målgrupper?

v/ Christina Toftegaard Nielsen, forbrugerombudsmand og Thomas Hartvig, direktør, Kompas Kommunikation (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sophus Garfiel: En ny æra for boligpolitikken?

Tirsdag den 7. december 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Regeringens forårsrengøring betød dannelsen af det nye Indenrigs- og Boligministerium og dermed også en ny departementschef ved roret. Vi spørger departementschef Sophus Garfiel, hvordan han ser samspillet mellem indenrigs- og boligområdet? Hvordan kan de to områder supplere hinanden, og hvad kan vi forvente af det nye ministerium? Bliver dette en ny æra for landets boligpolitik, eller risikerer vi, at området kommer til at stå i skyggen af de indenrigspolitiske dagsordener?

v/ Sophus Garfiel, departementchef, Indenrigs- og Boligministeriet (MØDESTED: Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 København K)

De nye vandplaner: Kommer der en god løsning i morgen?

Onsdag den 8. december 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

De kommende vandområdeplaner bliver afgørende for, om det lykkes at vende udviklingen og nå vandrammedirektivets målsætning om en god økologisk tilstand for vandmiljøet i 2027. På dagens møde stiller vi skarpt på, hvordan opgaven bør gribes an. Hvad er vigtigt i processen for at gøde jorden til et gunstigt samarbejde mellem de berørte parter? Og hvilke knapper skal der skrues på for at sikre en både realistisk, ambitiøs og fagligfunderet indsats? Vi spørger, om det er utopi at tage hensyn til både vandmiljø, innovation og landbrugserhvervet, eller om der faktisk kan findes en god løsning?

v/ Christian Ege, seniorkonsulent, Rådet for Grøn Omstilling, Isabelle Navarro Vinten, vicedirektør, Miljøstyrelsen og Ejnar Schultz, direktør, SEGES (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Socialpolitisk forretningsmodel?

Onsdag den 8. december 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan bliver sociale organisationer bæredygtige uden håndsrækning fra Christiansborg, særligt efter satspuljernes nedlæggelse? Civilsamfundets Brancheforening ønsker at sætte de uudnyttede satspuljemidler i spil. De sociale ngo’er er nemlig mere end nogensinde afhængige af donorernes nåde og hjælp for at fortsætte næste års projekter og tiltag, der gør en forskel for mennesker. Det er en kamp om medlemmer, midler og medieopmærksomhed. For mange organisationer betyder det, at man må balancere på en knivsæg for at finde finansiering i bestræbelserne på at udvikle sig som organisation eller styrke det frivillige arbejde. Vi har i dag inviteret nogle af de helt store organisationer ind for at høre deres bud på en socialpolitisk forretningsmodel, hvor medlemmer, midler og muligheder går op i en højere enhed.

v/Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse og Kenneth Kamp Butzbach, generalsekretær, ISOBRO (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Mød vores mand i Frankfurt

Torsdag den 9. december 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Når rammerne og dagsordenen for den finansielle sektor sættes, er Den Europæiske Centralbank helt afgørende, som en af de mest magtfulde institutioner i Europa. I toppen af ECB sidder en dansker. Den tidligere underdirektør for Finanstilsynet, der siden 2014 har været en del af det europæiske banktilsyn, er nu vicegeneraldirektør i ECB. Her har Thomas Broeng Jørgensen ansvaret for at holde tilsyn med de helt store spillere som Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs og ING. Til dagens møde har vi inviteret Broeng Jørgensen til at holde et oplæg og gøre os klogere på fremtidens ECB. For hvordan er sundhedstilstanden i den europæiske banksektor som følge af Corona-pandemien? Vi tager snakken om hvilke værktøjer ECB benytter sig af til at kontrollere sektoren, og vi diskuterer hvordan tilsynet samarbejder med de nationale tilsyn - herunder Thomas' gamle arbejdsplads Finanstilsynet - samt hvilken rolle bankunionen spiller i arbejdet med det europæiske banktilsyn.

v/ Thomas Broeng Jørgensen, vicegeneraldirektør, det europæiske banktilsyn, ECB og fhv. underdirektør, Finanstilsynet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan udvikler vi levedygtige landsbyer?

Fredag den 17. december 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Selvom Danmark er ramt af urbaniseringsbølgen, så er der kommet øget fokus på at styrke udviklingen i yderområderne og ligeledes på udvikling af byrum og lokalsamfund. På dagens møde stiller vi skarpt på byudvikling i landsbyer og købstæder. Hvad ved vi om at gøre landsbyer attraktive set fra et byudviklingsperspektiv? Er det overhovedet noget, som har interesse blandt forskere? Hvilke vellykkede projekter kender vi til – og hvad er forklaringen på deres succes? Hvilken rolle spiller henholdsvis kommunerne, ejere og investorer, og hvilke krav kan man stille til de forskellige parter?

v/ Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium og Simon Harboe, projektchef, Realdania (Mødested: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg)

Københavnerdag: Case study af kommunikation i Nye Borgerlige

Torsdag den 20. januar 2022, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Nye Borgerlige er braget ind på Borgen, og har medvind i meningsmålingerne. Deres kommunikation om sig selv og partiets politik er meget mere fri, aktivistisk og anti-politisk end de øvrige partiers. Dét virker. Men skyldes det, at vælgerne er trætte af politisk pølsesnak og at Nye Borgerlige i højere grad taler klar tale til vælgerne, eller hvad skyldes den store succes? Hvilke strategiske overvejelser gør partiet sig i deres kommunikation, og hvad vil partiet i forhold til kommunikationen, hvis man sætter det lange lys på? Partileder Pernille Vermund tager os helt med ind i Nye Borgerliges maskinrum, og fortæller om det strategiske arbejde, de laver i kommunikationen om partiet.

v/ Pernille Vermund, partileder for Nye Borgerlige (Mødet afholdes på Christiansborg, fællesmøde med københavnernetværket)

Samskabelse og robuste løsninger

Torsdag den 20. januar 2022, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Dominansen af paradigmet New Public Management er fortid i det danske velfærdssamfund og diskussionen er i nutiden i langt højere grad domineret af bl.a. tanker om samskabelse og borgerinddragelse. Vi har til dagens møde inviteret en af de mest markante forskere inden for samskabelse, Jacob Torfing, som vil diskutere dets fordele og ulemper, samt give hans bud på fremtidens styring. Herudover har vi inviteret Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus og formand for KL, til at give et indblik i, hvordan samskabelse fungerer i praksis.

V/ Jacob Torfing, professor i Politik og Institutioner og forskningsleder af Roskilde School of Governance på RUC og Jacob Bundsgaard, borgmester i Aarhus og formand for KL (ikke bekræftet)

Case study af kommunikation i Nye Borgerlige

Torsdag den 20. januar 2022, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Nye Borgerlige er braget ind på Borgen, og har medvind i meningsmålingerne. Deres kommunikation om sig selv og partiets politik er meget mere fri, aktivistisk og anti-politisk end de øvrige partiers. Dét virker. Men skyldes det, at vælgerne er trætte af politisk pølsesnak og at Nye Borgerlige i højere grad taler klar tale til vælgerne, eller hvad skyldes den store succes? Hvilke strategiske overvejelser gør partiet sig i deres kommunikation, og hvad vil partiet i forhold til kommunikationen, hvis man sætter det lange lys på? Partileder Pernille Vermund tager os helt med ind i Nye Borgerliges maskinrum, og fortæller om det strategiske arbejde, de laver i kommunikationen om partiet.

v/ Pernille Vermund, partileder for Nye Borgerlige

Københavnerdag: Spinnets regler: Målretning og opinionsdannelse

Torsdag den 20. januar 2022, 13.15 -16.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Politik er en kompleks størrelse og kan let flyve henover hovedet på den almene vælger. Netop af denne årsag er de særlige rådgivere på Christiansborg ganske uvurderlige for politikerne. For hvordan samtænker man bedst kommunikation og politikudvikling? Hvordan målretter man sin kommunikation, så man rammer de rigtige grupper? Og hvordan sælger man en holdning til den brede befolkning? Disse er blot nogle af de spørgsmål, som Borgens spindoktorer beskæftiger sig med på daglig basis. Til dagens møde vil Rasmus Jønsson og Noa Redington give os et unikt indblik i det enorme arbejde der ligger bag det, vi kender som ’spin’.

v/ Rasmus Jønsson, særlig rådgiver for Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og Noa Redington, politisk analytiker og tidl. rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt (ikke bekræftet) (Mødet afholdes på Kanalcafeen)

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30 - Børne- og ungenetværk

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup, Aarhus Universitet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken (ikke bekræftet), Karen Hækkerup, UNICEF, Janne Tynell, Red Barnet, Mille Borgen Mikkelsen (ikke bekræftet) samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30 - Uddannelsespolitisk netværk

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup, Aarhus Universitet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken (ikke bekræftet), Karen Hækkerup, UNICEF, Janne Tynell, Red Barnet, Mille Borgen Mikkelsen (ikke bekræftet) samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30 - Socialpolitisk netværk

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup, Aarhus Universitet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken (ikke bekræftet), Karen Hækkerup, UNICEF, Janne Tynell, Red Barnet, Mille Borgen Mikkelsen (ikke bekræftet) samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup, Aarhus Universitet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken (ikke bekræftet), Karen Hækkerup, UNICEF, Janne Tynell, Red Barnet, Mille Borgen Mikkelsen (ikke bekræftet) samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Digitalisering af velfærdsstaten (Fællesmøde med Netværket for Digital Sundhed)

Fredag den 21. januar 2022, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

I en udviklet velfærdsstat som den danske, der er stærkt afhængig af en effektiv digitalisering, er pålidelige it-leverandører en nødvendighed. Især coronaens indtog har vist, hvor vigtige digitale løsninger er for sammenhængskraften i samfundet. Men hvad kræver det egentlig at udvikle en platform, som størstedelen af landets befolkning kommer i berøring med? På dette møde vil André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany, fortælle nærmere om samarbejdet mellem Netcompany og det offentlige, og gøre os klogere på, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man ikke kun leverer et produkt til en kunde, men et helt lands befolkning.

v/ André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany

Digitalisering af velfærdsstaten (fællesmøde med netværket for Digitalisering)

Fredag den 21. januar 2022, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

I en udviklet velfærdsstat som den danske, der er stærkt afhængig af en effektiv digitalisering, er pålidelige it-leverandører en nødvendighed. Især coronaens indtog har vist, hvor vigtige digitale løsninger er for sammenhængskraften i samfundet. Men hvad kræver det egentlig at udvikle en platform, som størstedelen af landets befolkning kommer i berøring med? På dette møde vil André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany, fortælle nærmere om samarbejdet mellem Netcompany og det offentlige, og gøre os klogere på, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man ikke kun leverer et produkt til en kunde, men et helt lands befolkning.

v/ André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany

Ud af starthullerne: finansloven fra start til slut

Tirsdag den 25. januar 2022, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Når en finanslov skal lande, er det afgørende med god og kyndig rådgivning fra første udkast til de sidste sene forhandlinger. Siden 2018 er landets finansministre blevet kyndigt guidet af afdelingschefen for offentlige finanser i Finansministeriet. Som tidligere udgiftschef i den røde bygning, kender Kent Harnisch processen, faldgruberne og rammerne som få andre. På dagens møde gæster Kent netværket til en snak om den nye finanslov fra det tidlige udkast til det endelige resultat, og han indvier netværket i det parallelle arbejde med budgetloven og den samlede koordination af sager til regeringens Koordinationsudvalg og Økonomiudvalg.

v/ Kent Harnisch, afdelingschef for offentlige finanser, Finansministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Statsministerens højre hånd: Justesens råd og retning

Onsdag den 26. januar 2022, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Den 35-årige stabschef, Martin Justesen, er dansk politiks mest magtfulde rådgiver. Han har fået den store opgave at hjælpe Mette Frederiksen (S) med at styrke og udvide Statsministerium og stå ved statsministerens side, når store beslutninger tages. Til dette netværksmøde har vi fornøjelsen af Martin Justesen, der vil fortælle om hans lange karriere indenfor politisk rådgivning, og hvordan han allerede som 25-årig blev særlig rådgiver for Thor Möger Petersen under Thorning-regeringen. For hvilke krav stiller det, når man som nyudnævnt stabschef overtager så vigtig en post midt i en global pandemi? Og hvordan sammentænker han kommunikation, strategi og politisk udvikling?

v/ Martin Justesen, stabschef i Statsministeriet og særlig rådgiver for statsminister Mette Frederiksen (S) (ikke bekræftet)

Kulturdag: Aarhus i 80'erne - kan vi gøre det igen?

Torsdag den 27. januar 2022, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

I 80'erne skete der noget særligt i Aarhus. Kunstnere som Thomas Helmig, TV-2 og Shit og Chanel så dagens lys og med et var Aarhus ikke længere kulturel lillebror til København. Flere af musikerne kom fra Friskolen i Stavtrup, hvor ildsjælen Leif Falk styrede musiklokalet. Pladerne blev indspillet i Viby og musikartiklerne skrevet i det lokale GAFFA. Samtidig opstod Frontløberne som en kulturel rugekasse, der sidenhen udklækkede Kaospilot-uddannelsen. På dagens møde dyrker vi nostalgien, men stiller også spørgsmålet: Kan vi gøre det igen?

v/ Peter A.G., musiker (ikke bekræftet), Mek Pek, musiker og søn af Leif Falk og Uffe Elbæk, tidl. kulturminister og medstifter af Frontløberne og Kaospiloterne

Follow the money: Hvad ved vi om hvidvask?

Torsdag den 27. januar 2022, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Det nye politiforlig har sendt flere penge men også nye initiativer ind i kampen mod hvidvask. Knap et år efter tager vi en status på de gode intentioner. Hvad er resultatet af det nye operative samarbejde mellem myndigheder og private aktører? Har der været en generel kulturændring? Og hvad skal gøres fremadrettet, når det handler om både forebyggelse og kontrol?

v/ Jørgen Andersen, vicepolitiinspektør og afdelingsleder i Hvidvasksekretariatet og Linda Nielsen, professor dr. jur., fmd. for Finans Danmarks Hvidvask Task Force 2019 og fmd. for NCP Danmark, mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kulturdag: Hvordan får vi alle med? Den kulturelle fødekæde

Torsdag den 27. januar 2022, 13.15 -16.00 - Kulturnetværk - Aarhus

I 2019 udtalte kulturminister Joy Mogensen, at "alle børn skal have muligheden for at spille et instrument". Men hvordan imødekommer man den målsætning, når kunstneriske fritidsinteresser altid vil være dyrere end de sportslige? Hvordan sikrer vi, at det ikke kun bliver det bedre borgerskabs børn der kommer til at bruge vores kulturtilbud i fremtiden? Kan kulturskolerne lykkes med at løfte denne dagsorden og har de overhovedet en fremtid? På dagens møde spørger vi et bredt panel om, hvordan vi skaber fremtidens kulturskabere -og forbrugere.

v/ Lotte Trangbæk, generalsekretær for Danske Musik- og Kulturskoler, Simon Kvamm, musiker og initiativtager til Musikstarter (ikke bekræftet) og Søren Taaning, leder af Dansk Talent Akademi

Grøn skibsfart og sort bundlinje

Tirsdag den 1. februar 2022, 09.15 -12.00 -

Med Klimaaftalen er og bliver Power-to-X et helt centralt element i skibsfartens grønne omstilling. Der er allerede sat en række anlæg i søen, som skal producere det maritime mirakelmiddel blandt andet i form af grøn ammoniak. Hvad er de største udfordringer ved at udvikle og ikke mindst opskalere teknologien til kommercielt brug? På hvilke områder er vi allerede langt fremme? Og hvad skal vi være særligt opmærksomme på, for at få det største udbytte af de samarbejder, der er blomstret op på tværs af sektorer, for at sikre en både grøn og økonomisk stabil fremtid?

v/ Torben Carlsen, administrerende direktør, DFDS (ikke bekræftet), Niels Buus Kristensen, forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt, Oslo og medlem af Klimarådet og Kasper Roed Jensen, Vice President, Vestas

Hvad skal vi med sundhedsklyngerne?

Onsdag den 2. februar 2022, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

I kølevandet på oprettelsen af de 21 nye sundhedsklynger står det klart, at flere sundhedsopgaver skal rykkes ud i primærsektoren. Presset på det nære sundhedsvæsen stiger i takt med den stigende aldrende befolkning, som er mere behandlingskrævende end yngre aldersgrupper. Generelt ses et øget fokus på et mere sammenhængende sundhedsvæsen, forebyggelse og bedre behandling af kronikergrupper. Spørgsmålet er, om klyngetanken baner vejen for bedre sundhed og sammenhængende patientforløb, når KL og Danske Regioner deler ansvaret. Hvordan undgår vi, at tabe borgerne mellem to stole? Vi spørger idémændene bag modellen.

v/ Frede Olesen, adj. professor, fhv. forskningsleder ved Institut for Folkesundhed, Leif Vestergaard Pedersen, tidligere formand for Kræftens Bekæmpelse og Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi

Hvor skal vi hen med kulturpolitikken?

Torsdag den 3. februar 2022, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Hvad er partiernes visioner på kulturområdet? Vi inviterer fire kulturordfører af kulturudvalget til en debat. Hvad mener de bør stå øverst på den kulturpolitiske dagsorden, og kommer kultur til at spille en rolle i den forestående valgkamp? Hvad mener politikerne, kulturinstitutionerne selv kan gøre for at imødegå fremtidens udfordringer? Det giver de tre politikere deres bud på, når de gæster vores netværk.

v/ Kasper Sand Kjær (S), Charlotte Broman Mølbæk (SF), Jan E. Jørgensen (V) og Morten Messerschmidt (DF) (MØDESTED: Christiansborg Slot, Prins Jørgens Gård 1, 1218 København)

Halter kvaliteten i det nære sundhedsvæsen?

Fredag den 4. februar 2022, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Sager om misligholdt svangeromsorg, presset personale på hospitalsgangene og en økonomisk ramme, der konstant er genstand for debat. Diskussionen om, hvorvidt kvaliteten i det nære sundhedsvæsen er tilstrækkelig er efterhånden blev fast inventar på den sundhedspolitiske dagsorden. På dagens møde retter vi derfor fokus på kvalitet i indsatserne i det nære sundhedsvæsen. For spørgsmålet er, hvordan vi sikrer et tilfredsstillende kvalitetsniveau for borgere, brugere, patienter, ansatte og politikere - og om det overhovedet er muligt at imødekomme samtlige interessenters krav til kvalitet. Vi tager debatten.

/v Jakob Riis, direktør, Falck (ikke bekræftet), Ulla Astman, Regionsrådsformand (ikke bekræftet), Signild Vallgårda, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU og Lis Munk, formand, Jordemoderforeningen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Dannelsesdebat: Kundskaber eller kompetencer?

Onsdag den 9. februar 2022, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Skal vi inddrage vores børn og unge i løsningerne på coronakrisen og klimakampen, eller skal vi i stedet fokusere på, først at lære dem basal dansk og matematik? Har vi haft for travlt med at skifte kundskaber ud med kompetencer og fokuseret på at gøre de unge jobparate snarere end livsparate? På dagens møde sætter vi fokus på, hvordan vi bedst ruster vores børn og unge til at tackle fremtidens udfordringer i selskab med tre centrale skikkelser i dannelsesdebatten.

v/ Anne Sophia Hermansen, kulturkommentator på Berlingske og Hanne Leth Andersen, rektor på RUC

Lobbyisme udefra: Hvordan gør man sin sag til en folkesag?

Fredag den 25. februar 2022, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Det danske samfund er præget af mange forskellige interesser og holdninger, og det kan derfor være svært at overbevise politikerne om, at ens egen sag er værd at få på dagsordenen. Netop derfor kan det være en enorm fordel i første omgang at overbevise befolkningen. Til dette møde vil Wiebke Marie Junk, Ph.d.og adjunkt ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældresagen, fortælle, hvordan man knækker koden, der gør en sag til en folkesag, og hvorfor det er vigtigt for dig, der søger politisk indflydelse.

v/ Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældresagen og Wiebke Marie Junk, Ph.d. og adjunkt ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Skal vi mindske ledelsesspændet?

Fredag den 4. marts 2022, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

I 2018 anbefalede ledelseskommissionen, at mindske ledelsesspændet inden for offentlig ledelse. Denne anbefaling kom på baggrund af en begrundelse om, at et mindre ledelsesspænd giver en hurtigere og bedre beslutningstagning. Men hvad er der så sket siden 2018? Er ledelsesspændet i offentlige organisationer blevet mindsket og er de tilsigtede fordele i så fald blevet opnået? Til dagens møde har vi inviteret Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune og medlem af ledelseskommissionen, og Emma Winther, Centerleder, Kastaniehaven, Give Plejecenter og medlem af ledelseskommissionen, til at besvare disse spørgsmål og dele ud af deres personlige erfaringer fra ledelsesindsatsen i kommunerne.

V/ Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune og fhv. medlem af ledelseskommissionen

What's next?: Den næste digitaliseringsbølge

Fredag den 4. marts 2022, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Den offentlige sektor har over en relativt kort årrække gået fra at være komplet analog, til at være grundlæggende afhængig af teknologi. Flere bølger af digital transformation har præget denne udvikling, men hvad byder den næste bølge? Vi har til dette møde allieret os med Preben Mejer, IT-ekspert, fremtidsforsker og CEO i videnscentret Radr.dk, der blandt andet var helt i fronten ved den anden store teknologibølge i Danmark. Han vil indvie os i, hvilke udsigter der er i fremtiden inden for digitalisering og IT, samt hvordan disse vil få indvirkning i samfundet - både i det offentlige og i det private.

v/ Preben Mejer, founder og chairman hos Radr

Hvor skal læreruddannelsen hen?

Onsdag den 16. marts 2022, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Kravet om et karaktergennemsnit på 7 skulle gøre læreruddannelsen mere attraktiv og hæve det faglige niveau. Men på flere uddannelsessteder lever de studerende ikke op til kravet og må derfor optages via kvote 2. Læreruddannelsen blev reformeret i 2013, men der er stadig gang i diskussionen om formen på uddannelsen. Forslag til hvordan kvaliteten kan sikres, er mange. Er det afgørende, om læreruddannelsen er 4-årig eller 5-årig? Eller om den foregår på en professionshøjskole, på et universitet eller på et privat uddannelsessted? På dagens møde vil vi få et indblik i, hvordan to centrale skikkelser ser læreruddannelsens udfordringer og løsninger.

V. Stefan Hermann, rektor, Københavns professionshøjskole og Formand, Professionshøjskolerne og Bertel Haarder, fhv. undervisningsminister, Venstre (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Et online liv: De unges black box

Torsdag den 17. marts 2022, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Billeddeling, digital mobning, sugardating, influencers – unges brug af sociale medier er jævnligt til debat. Er de social medier en platform, som kan danne et solidt oplysningsgrundlag for unge mennesker, med nem adgang til venner samt nyheder fra hele verden, eller er det blot en platform, der fremmer en usund kultur? Forskningen er splittet men hælder dog mest til de negative virkninger: bl.a. symptomer på depression og konsekvenser for selvværd og velbefindende. Forstår vi til fulde de unges digitale liv, og hvordan det påvirker dem? Hvad skal de voksne, rundt om børnene, stille op? Og hvem har ansvaret for at begrænse de negative konsekvenser?

v/ Stine Liv Johansen, lektor, ph.d. ved Aarhus Universitet og formand for Medierådet og Christina Johansen, redaktør på Ultra Nyt, Danmarks Radio

En tur i maskinrummet

Tirsdag den 22. marts 2022, 09.15 -12.00 -

På dagens møde fører Søfartsstyrelsens direktør netværket ind i det politiske og bureaukratiske maskinrum. Hvordan navigerer han i en virkelighed, hvor både regeringens farve samt en omfattende national og international regulering er afgørende for, hvilken vej vinden blæser? Har vi i Danmark fået skabt de bedst mulige rammer for, at innovation, vækst og kvalitet i Det Blå Danmark kan gå hånd i hånd? Vi spørger, hvad han ser som de mest presserende opgaver for styrelsen, og hvor han ser sektorens helt store styrkepositioner og udviklingsmuligheder i et land som Danmark?

v/ Andreas Nordseth, direktør, Søfartsstyrelsen

Ulighed i adgangen til sundhed

Torsdag den 24. marts 2022, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Den gennemsnitlige levealder blandt borgerne i den højeste og laveste indkomstgruppe er stadig markant. Hos mænd er forskellen i levealder hele 9,5 år mellem bund og top, og dette er på trods af, at ulighed i sundhed har været et stigende problem siden 1980’erne. Der er en ulig geografisk fordeling i, hvor borgere i høj- og lavindkomstgrupper bosætter sig, hvilket har betydet at ulighed i sundhed er blevet et regionalt problem. Region Hovedstaden og Region Sjælland ligger klos op ad hinanden, men der er forskel på, hvordan borgernes helbred på tværs af disse regioner ser ud. Kan det virkelig være rigtigt, at borgernes sundhed afhænger af deres postnummer? Hvordan kommer vi den ulige adgang til sundhedsvæsenet til livs? Til dagens møde har vi inviteret Morten Sodemann, Bente Ourø Rørth og Klaus Lunding til at give deres bud på, hvordan fremtidens sundhedssystem skal skræddersys for at mindske uligheden, og om der findes en universel kur?

v/ Morten Sodemann, professor og overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, Bente Ourø Rørth, direktør for Nordsjællands hospital og Klaus Lunding, formand for Danske Patienter og tidligere hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den Nationale Serviceplatform - deling af sundhedsdata

Torsdag den 24. marts 2022, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Deling af sundhedsdata er et tilbagevendende tema på den sundhedspolitiske dagsorden, og særligt afvejningen mellem effektiv behandling og beskyttelse af individets oplysninger er hyppigt omtalt. Sundhedsdatastyrelsen har lanceret en sammenhængende platform, Den Nationale Serviceplatform (NSP). Hvad kan denne platform, og hvilke fordele fører denne med sig? Hvordan ser fremtiden ud for både borgere og virksomheder i forhold til deling og anvendelse af sundhedsdata på tværs af sektorer? Til dagens møde har vi inviteret Lisbeth Nielsen ind for at give os hendes besyv på, hvad der står øverst på direktørens to-do liste, når det kommer til sundhedsdata.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen (ikke bekræftet)

Post-Its og pragmatisme: Finanspolitisk debat

Torsdag den 31. marts 2022, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Rettidig omhu har aldrig skadet i en finanslovsproces. Både for de mange aktører rundt om i det danske samfund - men også i Proviantgården. Oprindeligt en del af Christian den 4.'s krigshavn, som tjente som forrådsmagasin for flåde og hær. Nu huserer medlemmer af folketinget bl.a. Dansk Folkeparti og de Radikale. Begge partier har 2 trænede formænd i disciplinen at forhandle finanslove med både pres og pragmatisme. I en tid hvor 24-timers medier og Facebook fordrer letfordøjelige svar på de svære spørgsmål, er spørgsmålet, hvordan man holder fast i de klassiske dyder, når hele statens budget skal i hus. Hvordan arbejder de med det enorme ansvar, det et, at sætte rammerne for samfundet gennem finansloven - særligt når vigtige afgørelser skal træffes på baggrund at de nederste bilag og i ly for mediernes opmærksomhed? Og hvad bliver deres vigtigste prioriteter indtil finansloven er i hus til december?

v/ Sofie Carsten Nielsen, fmd. Radikale Venstre og Kristian Thuelsen Dahl, fmd. Dansk Folkeparti (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

(U)lighed i adgangen til sundhed

Torsdag den 31. marts 2022, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

I lægeløftet hedder det, at man vil ”bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige”. Spørgsmålet er, om vi kan leve op til det ideal i dagens Danmark, hvor levealder stadig defineres af uddannelsesmæssig baggrund og indkomst. Samtidig er der stor forskel på adgangen til alment praktiserende- og speciallæger alt efter, om man er bosat i Ringkøbing eller Roskilde. På dagens møde vil vi forsøge at kortlægge uligheden i adgangen til nær sundhed og få et bredere perspektiv på, hvordan vi kan bekæmpe den i fremtidens sundhedsvæsen.

v/ Morten Sodemann, professor og overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital (Ikke bekræftet), Helga Schultz, formand for Yngre Læger (Ikke bekræftet) og Klaus Lunding, formand for Danske Patienter og tidligere hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital (Ikke bekræftet)

Mødestart i foråret 2022

Fredag den 1. april 2022, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Mødeprogrammet er under udvikling - vi glæder os til at vise jer, hvad vi har arbejdet på.

/v

Shitstorms anatomi og grænser

Onsdag den 27. april 2022, 10.15 -13.00 - Kulturpolitisk netværk

Hvor går grænsen for kunst og kultur? Den kunstneriske frihed er de seneste år for alvor kommet på dagsordenen og alternativ kunst trækker ofte overskrifter i medierne. Hvilken betydning har den politiske korrekthed for kunst og kulturformidling? Skal omverdenens og kunstens mange facetter harmonere? Og hvordan håndterer man som kunstner en kritisk og skiftende omverden – særligt når sociale medier kan blæse en shitstorm op før man har set sig om? Netværket får besøg af Jim Lyngvild og Ghita Nørby, for hvem det mere er reglen end undtagelsen, at kunst fører til debat. Vi får også besøg af Christian Have, der giver sit professionelle bud på, hvad man gør, når ramaskriget runger og kommer med gode råd til de øvrige paneldeltagere og netværksmedlemmerne.

v/ Jim Lyngvild, designer bag vikingeudstillingen på Nationalmuseet, Ghita Nørby, skuespiller og Christian Have, Kommunikationsekspert og ejer af Have Kommunikation (MØDESTED: Ravnsborg, Hågerupvej 33, 5600 Faaborg)

Fintech i fremtiden

Torsdag den 28. april 2022, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Fintech er ved at blive en central del af den moderne finanssektor. Flere og flere tiltag synes at vinde indtog, og et par af dem, der har vokset sig store, er Lunar og Lendme. Til dagens møde vil CEO for Lunar Banks, Peter Smith, og direktør for Lendme, Frederik Murmann, fortælle om de muligheder og udfordringer, der følger med udviklingen af fintech, samt hvilke implikationer fintech kan have for finanssektoren. For der er rigeligt med muligheder for at udvikle nye, innovative løsninger med brug af den nye teknologi, som disse startups bringer til bordet - men hvordan får vi opbygget et stærkt samarbejde med etablerede virksomheder?

v/ Peter Smith, CEO, Lunar Banks og Frederik Murmann, Direktør for LendMe (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kvalitet i børneliv: Kommunernes ansvar under lup

Torsdag den 5. maj 2022, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Kommunerne spiller en centralt rolle for, at alle børn og unge har de samme muligheder. Men om man bor i Hellerup eller Hundige har afgørende betydning for, hvilke tilbud børn med handicap eller socialt udsatte børn modtager og for kvaliteten af skole og dagtilbud. Men er det rimeligt, at postnummeret skal afgøre kvaliteten af børns liv – i et land på størrelse med en middelstor tysk omegnskommune? Hvordan sikrer man en ensartet kvalitet? Og på hvilke områder er det vigtigt med den kommunale selvbestemmelse og hvorfor?

v/ Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune og formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og Jesper Fisker, Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse og tidl. departementschef i Undervisningsministeriet

No regrets? Møde, middag og teater

Fredag den 6. maj 2022, 15.15 -21.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Hvordan lykkes man som kulturinstitution med at omforme en folkelig fortælling til et stykke nærværende kunst? De fleste aarhusianere har et forhold til Stig Tøfting på både godt og ondt. "Den aarhusianske plæneklipper" har været vant til at se sit liv udfolde sig i offentligheden, men hvordan føles det pludselig at lægge historien i hænderne på en teaterinstruktør? Hvordan tager man rejsen som et folkefænomen fra fodboldbanen og ind på teatrets skrå brædder? På dagens møde tager vi turen til Svalegangen og ser stykket, mens vi hører om hovedpersonernes tanker bag.

v/ Stig Tøfting, tidl. fodboldspiller og Morten Lundgaard, idémand og instruktør (MØDESTED: Teatret Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, Aarhus C) (dato ikke endelig)

Sociale medier som politisk kampplads

Onsdag den 18. maj 2022, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Den politiske debat og de politiske budskaber huserer i stigende grad på de sociale medier, hvor partierne forsøger at nå vælgerne med deres budskaber. Er det et problem for demokratiet eller en gave til selvsamme? Brugen af data, sociale medier og misinformation blev for alvor aktualiseret og debatteret efter sagen om Cambridge Analytica, Trumps valgkamp og Brexit-afstemningen og corona-krisen har sat trumf på. Men er al politisk debat på sociale medier inficeret og uægte, eller er den i virkeligheden blot fri og rå? Hvor stor magt har de sociale medier i forhold til den politiske dagsorden, og har Facebook lært noget? På dagens møde får vi besøg af Martin Ruby fra Facebook og Mikkel Flyverbom, som er professor i digital transformation.

v/ Martin Ruby, Facebooks politiske chef i Danmark (Ikke bekræftet) og Mikkel Flyverbom, professor i digital transformation på CBS

På rette kurs: Vejen til den politiske dagsorden (OBS: Eftermiddagsmøde med efterfølgende vin og hygge)

Torsdag den 19. maj 2022, 14.00 -17.00 -

Den maritime sektor spiller en afgørende rolle for Danmarks transportnetværk. Alligevel er linsen til dagligt sjældent rettet mod området, og det kan derfor være en udfordring at komme på den tæt pakkede politiske dagsorden. Vi stiller skarpt på, hvad man kan gøre for at trænge igennem lydmuren til landets beslutningstagere. Hvordan kan sektoren stå stærkere i forhold til at sikre sig, at de blå motorveje spiller en afgørende rolle i planerne for fremtidens infrastruktur, og at der skabes de mest gunstige rammer for samspillet mellem vandvej, asfaltvej og skinner? Hvor er der for alvor noget at hente, ved at intensivere sin interessevaretagelse rettet mod den hjemlige andedam?

v/ Tine Kirk Pedersen, direktør, Danske Havne og Niels Wammen-Jensen, Public Affairs Director, GRACE Public Affairs

Med budgetlov skal land bygges

Mandag den 23. maj 2022, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Det er den tid på året. Dagene er blevet længere, solen varmer på næsen og forhandlingerne om kommunernes og regionernes budget skal i hus. Det økonomiske ekko af Coronakrisen kan stadig høres og der er regninger, der skal betales. Så hvad er det ansvarlige at gøre, når økonomiaftalerne skal på plads? Hvem skal holde for og hvem skal tilgodeses i den nære velfærd? Vi får besøg af departementschef Sophus Garfiel og Overvismanden Carl-Johan Dalgaard til en debat og snak om de økonomiske rammer og vilkår for landets kommuner og deres økonomi.

v/ Sophus Garfiel, Departementschef Indenrigs- og Boligministeriet og Carl-Johan Dalgaard, Overvismand (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Medicinalgiganterne og sundhedsvæsenet

Onsdag den 1. juni 2022, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Corona-krisen har om noget vist os, at vi er dybt afhængige af medicinalgiganterne. Vaccinerne har været frihedsgivende verden over og symboliseret enden på pandemien. Men hvilket samfundsansvar påhviler egentligt medicalgiganterne, når vi har vist os at være så afhængige af deres løsninger? Israelske TEVA siges at have sparet det amerikanske sundhedsvæsen 200 mia. kr. hvert år de sidste 10 år og leverer hver dag medicin til 200 millioner mennesker. Derfor spørger vi TEVAs danske CEO og direktøren for Lægemiddelstyrelsen: Hvordan skal forholdet mellem staten, sundhedsvæsenet og medicinalgiganterne være?

v/ Kåre Schultz, CEO i TEVA Pharmaceuticals (ikke bekræftet) og Lars Bo Nielsen, direktør i Lægemiddelstyrelsen (ikke bekræftet)

Prehns politiske prioriteter: Den nye fødevareminister tager fat

Torsdag den 2. juni 2022, 16.15 -19.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Den 19. november 2020 overtog Rasmus Prehn nøglerne til det nydøbte ministerie for fødevarer, landbrug og fiskeri. Efter en periode omgivet af tumult vil den nyslåede minister nu genopbygge tilliden til ministeriet, der i de senere år har været meget i vælten. Til dagens møde vil vi spørge ind til den udfordring, ministeren står overfor, hvordan det nye arbejde differentierer sig fra arbejdet i Udviklingsministeriet, samt hvilke visioner han har for ministeriet for fødevarer, fiskeri og landbrug fremover.

v/ Rasmus Prehn, Minister for fødevarer, landbrug & fiskeri (S) (MØDESTED: Kanalcafeen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København, møde med middag)

Hvor skal vi hen med den kommunale sundhed?

Fredag den 3. juni 2022, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

I kølevandet på oprettelsen af de 21 nye sundhedsklynger står det klart, at flere sundhedsopgaver skal rykkes ud i primærsektoren. Presset på det nære sundhedsvæsen stiger i takt med den stigende aldrende befolkning, som er mere behandlingskrævende end yngre aldersgrupper. Generelt ses et øget fokus på et mere sammenhængende sundhedsvæsen, forebyggelse og bedre behandling af kronikergrupper. Ønskerne er mange, men hvordan skal der prioriteres, så vi får mest sundhed for pengene? Hvad er status på sundhedsklyngerne efter et år, og hvordan er vi kommet fra land? Vi sætter den kommunale sundhed under loop, og Kristian Wendelboe fortæller, hvor vi skal hen med fremtidens nære sundhedsvæsen.

v/ Kristian Wendelboe, adm. direktør, KL (ikke bekræftet)

Vi er det dårlige selskab

Mandag den 6. juni 2022, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Den danske kulturelite fik muligvis kaffen galt i halsen, da Det Kongelige Teater begyndte at vise musicals. For i kulturverdenen taler man ofte om, hvordan vi bliver bedre til at inddrage et større publikum, men er vi villige til at invitere den brede smag indenfor? På dagens møde spørger vi kulturens underdogs om, hvad det er de lykkes med, som ethvert teater eller museum ville give sin højre arm for at kunne. Vi tager debatten om eliten overfor folket og tager temperaturen på vores egen kultursnobbethed anno 2022.

v/ Thomas Skov Petersen, marketingchef i Brøndby IF, Thor Feilberg, ansvarlig for Fredagsrock i Tivoli og Niels-Bo Valbro, dir. for Det Ny Teater (ikke bekræftet)

Danske værdier: Fortællingen om Danske Bank

Tirsdag den 7. juni 2022, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Perception er alt. Det mente tidligere statsminister Anders Fogh. Så hvad gør man, når stormvejret aldrig lægger sig? Kampagnen New normal endte mere et slogan for den kontinuerlige kritik, der med jævne mellemrum rammer Danmarks største bank, fremfor det PR-fremstød det var tænkt som i finanskrisens efterveer. Men når man er stor, skal man have værdierne i orden. Danske Bank har været igennem et større oprydningsarbejde men bærer stadig rundt på historierne og perceptionen efter finanskrisen og hvidvasksagen. Så hvad er status nu? Hvordan ser banken sin egen rolle i finanssektoren, banksektoren og i samfundet?

v/ Helga Heyn, Souschef, Presse, Danske Bank Group (ikke bekræftet)

Børne- og ungeområdet: Visioner fra Christiansborg

Torsdag den 9. juni 2022, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Folketingsvalget i 2019 var på mange måder et klimavalg, men statsministeren fik dog også trukket overskrifter ved at kalde sig ”Børnenes Statsminister”. For børn – og unge – har en stadigt mere central rolle på Christiansborg, bl.a. eksemplificeret ved aftalen om minimumsnormeringer, og flere prominente folketingsmedlemmer har da også netop dette områdehøjt på deres dagsordener. Til dagens møde får vi besøg af fire børneordførere, der vil dele deres visioner for børne- og ungeområdet. Hvilke visioner har de for området? Hvordan kan vi forbedre de eksisterende indsatser – og skal de forbedres? Og hvordan sikrer vi, at alle børn har de samme muligheder for udvikling?

v/ Jacob Mark (SF), Ellen Trane Nørby (V) (ikke bekræftet), Jens Joel (S) og Mette Thiesen (NB) (ikke bekræftet)

Politisk debat: Maritim vækstplan efter 2025

Mandag den 29. august 2022, 09.15 -12.00 -

Med vækstplanen for Det Blå Danmark fra 2018 blev alle sejl sat ind på at gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter frem mod 2025. Er vi på rette kurs? Eller skal der sættes ind på andre eller flere områder for at nå målet? Vi inviterer til debat med markante ordførere på både erhvervs- og transportområdet og beder dem gøre rede for deres syn på, i hvilken retning en maritim vækstplan efter 2025 skal bevæge sig. Hvad ser de hver især som grundstenen for en konkurrencedygtig maritim sektor? Hvor langt skal vi gå for at beholde den grønne førertrøje? Og har udviklingen siden den oprindelige aftale aktualiseret nye og innovative veje til vækst, som der skal tages højde for politisk?

v/ Orla Hav (S), Torsten Schack Pedersen (V)/ Kristian Pihl Lorentzen (V), Theresa Berg Andersen (SF), Mona Juul (K) , Hans Kristian Skibby (DF) og Rasmus Helveg Petersen (RV) (OBS: ikke bekræftet)

Fremtidens kultur i hele Danmark: Hvem, hvad og hvor?

Onsdag den 31. august 2022, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Hvad er de store tendenser, hvor er de store knaster på sigt, og hvordan udvikles der kulturpolitik, som imødeser dette? På en af de absolutte topposter i dansk kulturpolitik sidder departementschef i Kulturministeriet Dorte Nøhr Andersen. På dagens møde får vi et indblik i, hvilke overvejelser ministeriet gør sig i prioriteringen af de begrænsede kulturmidler, og give en status for arbejdet med kulturpolitikken. For hvem skal prioriteres, hvad skal effektiviseres væk, og hvor skal der satses i fremtiden?

v/ Dorte Nøhr Andersen, departementschef i Kulturministeriet (dato ikke endelig)

Forandringer forude: Hvor er de digitale udviklingspotentialer på havet?

Mandag den 24. oktober 2022, 09.15 -12.00 -

Det blå Danmark står på kanten af en digital revolution og potentialet er stort: CO2-besparelser, opsporing af illegale aktiviteter på havene samt øget produktivitet og effektivitet er blot nogle af fordelene ved fremtidens digitale og intelligente skibsfart. Men hvad er potentialet for kunstig intelligens, virtual reality og big data i den nære fremtid? Og hvor ser vi skibsfartens digitale udvikling, når vi kigger længere ud i horisonten? Har vi som det ser ud nu skabt de optimale rammer for, at regulering og internationalt samarbejde understøtter sektorens digitale udviklingspotentiale, eller risikerer vi at spænde ben for os selv?

v/ Märtha Rehnberg, co-founder og partner, DareDisrupt, Maria Skipper Schwenn, direktør, Danske Rederiger og Mads Andersen, CEO/Carl Chatfield, Stifter, Blue Atlas Robotics (OBS: ikke bekræftet)

Kan kultur kurere kræft?

Onsdag den 26. oktober 2022, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

I den politiske debat bliver kulturen ofte brugt som en løftestang for integration, kur mod stress, behandling af demente osv. Men kan kulturen egentlig alt det vi gerne vil have den til? Kan vi udstede kultur på recept for at behandle ensomhed og angst, eller skal vi nøjes med at retfærdiggøre kulturen ud fra dens egen værdi? På dagens møde hører vi om, hvordan kunst og kultur kan have en positiv virkning i sundhedsverdenen og hvordan vi faktisk har videnskabeligt belæg for, at kulturen kan hjælpe os langt mere end vi tror.

v/ Peter Vuust, jazzmusiker og leder af forskningscenteret Music In The Brain, Karen Grøn, direktør for kunst- og designmuseet Trapholt og Marlene Grønnegaard Sørensen, sundhedspolitisk konsulent hos Parkinsonforeningen og leder af projektet (ikke bekræftet)