Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært?

Onsdag den 14. april 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevernes forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet? Vi spørger to magtfulde organisationer, hvordan de arbejder med at gøre det prestigefyldt at blive faglært.

V/ Per Christensen, formand for Fælles Fagligt Forbund (3F) og Kim Graugaard, vice adm. direktør i Dansk Industri

Den digitale omstilling til debat

Onsdag den 14. april 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Vi inviterer IT-ordførere fra begge fløje til debat om deres visioner og planer for, hvordan Danmark genvinder sin position som frontløber i det globale digitaliseringskapløb. Hvordan fortsætter vi den digitale bølge, så det gavner både offentlige og private organisationer såvel som den almene borger? Hvordan sikrer vi, at eksisterende og ny lovgivning har borgernes rettigheder i fokus, men samtidig reducerer barriererne for digitalisering og ny teknologi mest muligt? Og hvor skal de politiske løsninger findes, hvis vi skal udnytte digitaliseringens mange muligheder og tage bedst mulig højde for de risici, der følger med?

v/ Christoffer Aagaard Melson (V) og Kasper Roug (S)

VIRTUELT: There's no planet b: Connie Hedegaards livsværk

Fredag den 16. april 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Connie Hedegaard og klimaindsatsen er efterhånden synonymer. Efter først at have været miljøminister, blev hun sidenhen udnævnt til klima- og energiminister for dernæst at blive EU’s første klimakommissær. Siden 2014 har Connie Hedegaard holdt fast i klimasøjlen og arbejder på højtryk for at få den grønne omstilling højest på dagsordenen gennem diverse grønne bestyrelsesposter. Til dagens møde spørger vi ind til hendes karriere og mærkesager. Hvornår gik det op for hende, at hun ville dedikere sin karriere til klimaet? Hvilke udfordringer er hun stødt på undervejs, og hvordan har hun håndteret dem? Og hvor ser hun sin indsats bære henad fremover?

v/ Connie Hedegaard, formand for Concito og KR Foundation

VIRTUELT: Følelser før fakta: Kun en tåbe frygter ikke Greta

Tirsdag den 20. april 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Vi er alle klimatosser. Der findes ikke længere det parti på Christiansborg, som ikke har en aktiv klimastrategi. Eller den virksomhed eller interesseorganisation, der ikke laver strategipapirer og csrmapper med tydelige klimaaftryk. Men selvom videnskaben entydigt har visket tvivlen væk, så er klimadebatten også blevet en følelsesladet debat. Og hvad betyder det? Får vi de bedste løsninger, når politik på borgen, i Bruxelles eller bestyrelses lokalerne halser efter en stadig mere følelsesbetonet debat? Kan man i den gode sags tjeneste (med videnskaben solidt i ryggen) komme til at lade sig rive med, så fakta bliver mindre afgørende mens følelserne sætter kursen? I en debat, der i lang tid var relativ lille i det offentlige rum og i høj grad drevet af forskere og fagfolk, er debatten nu blevet afgørende i stemmelokaler og i køledisken.

v/ Connie Hedegaard, Fmd. Concito & KR Foundation og fhv. minister & MF (K), fhv. EU-kommissær og Lasse Bastkjær Jensen, Kommunikationsdirektør i Landbrug & Fødevarer

Kommunalpolitisk debat: Har vi skabt de optimale rammer?

Onsdag den 21. april 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Vi inviterer tre markante kommunale stemmer til debat om, hvordan fremtiden skal se ud på det energi- og forsyningspolitiske område. Hvad er deres holdning til den måde, sektoren i dag er bygget op? Kan og skal vi gøre det på en anden – billigere, smartere eller grønnere – måde? Vi inviterer til debat om sektorens rammer. For hvordan skaber vi gennem regulering, strukturer og ejerskabsforhold de bedste/mest gunstige vilkår for en både effektiv og klimavenlig fremtid på energi- og forsyningsområdet?

v/ Sara Røpke, kontorchef i Center for Klima og Erhverv, KL (ikke bekræftet), Jesper Frost Rasmussen (V), borgmester, Esbjerg og Thomas Lykke Pedersen (S), borgmester, Fredensborg.

Hvordan programmeres den digitale sundhedspolitik?

Onsdag den 28. april 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

På dagens netværksmøde inviterer vi til debat med de sundhedspolitiske ordførere. Vi spørger dem, hvilke ambitioner de hver især har for digitaliseringen af sundhed og indbyder til debat om, hvor de store stridspunkter vil befinde sig i den kommende tid.

v/ Stinus Lindgreen, sundhedsordfører (RV), Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører (S), Martin Geertsen, sundhedsordfører (V), Liselott Blixt, sundhedsordfører (DF) og Peder Hvelplund, sundhedsordfører (EL) (VIRTUELT)

Byudvikling post corona

Torsdag den 29. april 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

I midten af 1800-tallet hærgede koleraepidemien landet. Epidemien blev startskuddet til kloakering og til opbygningen af nogle af hovedstadens mest eftertragtede rækkehuskvarterer. Coronapandemien vil næppe have lige så vidtrækkende byplanmæssig betydning, men det er alligevel ikke til at komme uden om, at nedlukningen af samfundet kan komme til at vende op og ned på livet i og udviklingen af byerne. Hvad ved vi om, hvordan coronaen indtil videre har påvirket den måde, vi bruger byerne? Og hvilken vej skal vi på baggrund af disse tendenser vælge at gå med fremtidens byudvikling? Skal vi fortsat tænke i den tætte by som svaret på en bæredygtig byudvikling, eller skal vi fokusere mere på at styrke koblingen mellem byerne og landdistrikterne som et byudviklingsmæssigt værktøj?

v/ Björn Emil Härtel Jensen, projektchef, Realdania Filantropi, Eva Ravnborg, partner i Henning Larsen og Jesper Pagh, Roskilde Universitet og fhv. direktør for Arkitektforeningen

VIRTUELT: Ydelseskommissionens anbefalinger

Torsdag den 29. april 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Det skal kunne betale sig at arbejde. Samtidig skal velfærdssamfundets arkitekter kunne genkende deres projekt - måske særligt under en socialdemokratisk regering. Balancen mellem en ansvarlig økonomisk politik og den hjælpende hånd til socialt udsatte har altid været en udfordring for velfærdssamfundets langtidsholdbarhed. I januar 2020 blev den meget omtalte ydelseskommission nedsat for at sørge for, at vi har et bæredygtigt system, så børn af langtidsledige ikke lever i fattigdom. Senest i april 2021 skal kommissionen have fundet frem til en erstatning for kontanthjælpsloftet. Så hvad er status, og hvad kan vi forvente af konklusioner lige om hjørnet? Kommissionens formand og ministeren på området gæster netværket og indvier i, hvordan balancepunktet mellem økonomisk ansvarlighed og social retfærdighed bliver fundet.

v/ Torben Tranæs, professor samt forskningsdirektør i VIVE

På tur til Tingbjerg

Tirsdag den 4. maj 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Tingbjerg står over for store forandringer i de kommende år. Ambitionen er en revitalisering af det almene boligområde ved at etablere attraktive ejerboliger og nye, rekreative områder, der skal skabe rammerne for styrket sammenhængskraft og tiltrække nye beboere til området. Vi tager på tur til Tingbjerg og får aktørerne bag til at indvie os i seneste nyt i projekterne. Hvad er deres vision for Tingbjerg? Hvordan skal projekterne bidrage til en mere attraktiv boligsammensætning og et dynamisk byrum? Hvilken modtagelse har projekterne mødt fra Tingbjergs egne beboere og kan erfaringerne bruges i andre tilsvarende projekter?

v/ Lene Vennits, Byudviklingschef for Tingbjerg & Utterslevhuse, Jan Albrechtsen, Arkitekt MAA, partner, Vandkunsten og Anders Berg Sørensen, ejendomsudvikler, NREP

CO2-fangst og -lagring: Hvor langt er vi?

Tirsdag den 4. maj 2021, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

For at nå målet om et klimaneutralt samfund i 2050 er det ikke nok at nedbringe vores CO2 emissioner – vi skal også indfange og lagre CO2 fra atmosfæren. Men hvad er potentialet for Carbon Capture & Storage (CCS) i den danske undergrund? Kan tidligere udvinding af olie og gas netop skabe rum til lagring af CO2? Hvilken rolle kan forbrændingsanlæggene komme til at spille i forbindelse med CSS? Og hvor langt er vi overhovedet med udviklingen af teknologien? Disse spørgsmål og mange flere vil vi dykke ned i, når vi inviterer til diskussion om, hvorvidt CSS kan bane vejen for et klimaneutralt samfund.

v/ Mads Weng Gade, Chief Commercial Officer, INEOS Olie & Gas Danmark og Jacob Hartvig Simonsen, direktør, ARC (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Bengt Holst: Naturens beskytter

Onsdag den 5. maj 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Bengt Holst blev verdenskendt, da Københavns Zoo aflivede giraffen Marius, der efterfølgende blev obduceret og fodret til løverne foran havens besøgende. I mellemtiden har Bengt Holst takket af som Zoo-direktør og er siden udnævnt som formand for Den Danske Naturfond. Og som Holst selv siger, er der nok at tage fat på, for naturen er i krise: Vi har for lidt og for spredt natur, og arter uddør i hastigt tempo. På dagens møde spørger vi, hvordan fonden arbejder for at vende tilbagegangen i den danske natur og sikre unikke naturoplevelser – også i fremtiden. Hvad er fondens navigationsmuligheder sammenlignet med myndigheder og andre aktører på området? Og har vi en gylden mulighed for at skabe opmærksomhed omkring naturens kår netop nu, hvor coronapandemien har betydet, at endnu flere mennesker har fået øjnene op for naturens mange muligheder?

v/ Bengt Holst, formand, Den Danske Naturfond, formand, Det Dyreetiske Råd, fhv. videnskabelig direktør, Zoologisk Have København

Debat: Brændende platforme under socialpolitikken

Onsdag den 5. maj 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Satspuljen er afskaffet, psykiatrien er kommet på finansloven, og rammerne for den klassiske socialpolitik har ændret sig. På dagens møde beder vi en række socialordførere stille skarpt på, hvilken vej socialpolitikken blæser i den kommende tid. Hvor er de brændende platforme, og hvordan håndteres de? Hvordan når vi til enighed om prioriteringerne?

V/ Trine Torp, socialordfører (SF), Camilla Fabricius, socialordfører (S), Marlene Ambo-Rasmussen, familie- og trivselsordfører (V), Karina Adsbøl, socialordfører (DF) og Mette Thiesen, socialordfører (NB)

Kulturministerens visioner

Fredag den 7. maj 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Vi inviterer Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen til at gæste netværket og dele sine visioner for kulturpolitikken. Efter fire år i træk med besparelser på den årlige statsbevilling kan kulturinstitutionerne glæde sig over, at årets finanslov resulterede i et farvel til omprioriteringsbidraget. Er dette startskuddet til at få kulturen tilbage på den politiske dagsorden, eller hvad ligger i kortene for de næste par år? Hvor skal der sættes ind og hvad skal prioriteres, hvis kulturen og forståelsen af kulturen skal løftes? Ministeren tager en åben diskussion med netværket om, i hvilket retning den danske kulturpolitik og kulturliv skal bevæge sig -– og ikke mindst hvordan vi kommer derhen.

v/ Joy Mogensen (S), Kultur- og Kirkeminister

KØBENHAVNERDAG: Kulturministerens visioner

Fredag den 7. maj 2021, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Netværket drager til København, hvor vi har sat Kultur- og Kirkeminister Joy Mogensen i stævne, for at dele sine visioner for kulturpolitikken. Efter fire år i træk med besparelser på den årlige statsbevilling kan kulturinstitutionerne glæde sig over, at årets finanslov resulterede i et farvel til omprioriteringsbidraget. Er dette startskuddet til at få kulturen tilbage på den politiske dagsorden, eller hvad ligger i kortene for de næste par år? Hvor skal der sættes ind og hvad skal prioriteres, hvis kulturen og forståelsen af kulturen skal løftes? Ministeren tager en åben diskussion med netværket om, i hvilket retning den danske kulturpolitik og kulturliv skal bevæge sig - og ikke mindst hvordan vi kommer derhen.

v/ Joy Mogensen, Kultur- & Kirkeminister (S)

Bæredygtighedsmål og cirkulært byggeri

Fredag den 7. maj 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Hvorfor skal bygge-boligbranchen i Danmark arbejde med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling? Hvordan kan vi tænke FN's bæredygtighedsmål ind i byggeriet herhjemme i Danmark? Mette Qvist, direktør for Green Building Council, indvier os i tendenserne inden for bæredygtigt byggeri og inspirerer til, hvordan byggebranchen kan samtænke og realisere mere bæredygtigt byggeri. Hvordan tilpasser vi verdensmålene til en dansk virkelighed, så vi har mulighed for at vurdere, om vi gør fremskridt?

v/ Mette Qvist, direktør, Green Building Council

KØBENHAVNERDAG: En vildmand i direktørstolen

Fredag den 7. maj 2021, 13.15 -16.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Hvad sker der, når en mand med vilde ideer slippes løs på et af Danmarks største museer? Ansættelsen af Rane Willerslev som direktør har givet Nationalmuseet en hidtil uset eksponering. Ud over opmærksomheden omkring hans person, så er han også kendt for at have en anderledes tilgang til ledelse og til, hvordan man sætter kreative kræfter i spil. På Nationalmuseet vil man etablere et mediehus, der skal producere public service indhold som dokumentarserier og børneprogrammer med historiske temaer, men også faktabaserede fiktionsserier i stil med Vikings. Efter snart 4 år i direktørstolen beder vi Rane gøre status: Hvordan har hans ledelsesfilosofi om at være lyttende, inddragende og have mod til at fejle skaffet ham konkrete resultater som direktør? Har han stadig de samme planer og visioner for museet, og er man blevet bedre til at udnytte museets fulde potentiale?

v/ Rane Willerslev, direktør, Nationalmuseet (MØDESTED: Prinsens Palæ, Ny Vestergade 10, 1471 København K)

Ministeren i førersædet (eftermiddagsmøde)

Mandag den 10. maj 2021, 13.30 -16.00 - Transportpolitisk netværk

På dagens møde gæster transportminister Benny Engelbrecht netværket. Ministeren vil give et indblik i de aktuelle dagsordener, der dominerer i ministeriet og fortælle, hvad regeringen har i den transportpolitiske pipeline i den kommende tid. Hvad ser ministeren som landets mest presserende transportpolitiske udfordringer? Hvilke parametre vil regeringen gerne måles på, og hvilke resultater håber ministeren at opnå?

v/ Benny Engelbrecht (S), transportminister (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Finanssektoren i en ny økonomisk virkelighed?

Tirsdag den 11. maj 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Den halvårlige udgivelse af Vismandsrapporten er på trapperne, og den vil give os et billede på, hvor dansk økonomi står her et år efter corona-krisen. Til dagens møde får vi besøg af overvismand Carl-Johan Dalgaard, der vil sætte os ind i nogle af de fund, som rapporten vil præsentere og relatere disse til den danske finanssektor. Derefter vil Signe Krogstrup hjælpe os med at forstå konsekvenserne og den generelle situation for finanssektoren i Danmark. For hvordan ser hun på Nationalbankens rolle i relation til de aktuelle konjunkturer, den økonomiske politik og fremtidige reguleringstiltag? Og hvor står sektoren et år efter Corona-krisens indtog? Hvor hårdt er de danske banker blevet ramt, og hvad har de i vente? Og hvilke konsekvenser har de mange hjælpepakker haft for finanssektoren?

v/ Carl-Johan Dalgaard, overvismand, De Økonomiske Råd og professor ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet og Signe Krogstrup, direktør, Nationalbanken (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Et kig i den uddannelsespolitiske krystalkugle

Onsdag den 19. maj 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Ny karakterskala, PISA-tests og stopprøver er bare nogle af de brandvarme uddannelsespolitiske temaer, som behandles på Christiansborg. Spørgsmålet er, hvilke nye dagsordener, vi kan forvente fra politikerne i den kommende tid. Vil vi se store reformer, som vi allerede nu kan forberede os på? Eller vil der blive fokuseret på justeringer af den eksisterende politik? På dagens netværksmøde beder vi to aktører komme med deres bud på, hvilken retning uddannelsespolitikken blæser.

V/ Jacob Fuglsang, redaktør på Politiken og Stina Vrang Elias, adm. direktør for DEA, formand for Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) og medlem af Disruptionrådet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Har sundhedsøkonomien fået corona?

Onsdag den 19. maj 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Som et lyn fra en halvskyet himmel overtog coronakrisen alle dagsordener. Alle mand på dæk, hurtige omstillinger, lynrekrutteringer og økonomiforhandlinger. Selvom testning og øget bemanding har kostet kassen, er det måske bedre end alternativet. Vi beder en af landets absolut førende eksperter i sundhedsøkonomi om at gøre regnebrættet op og kigge ind i krystalkuglen, når vi spørger ham om sundhedsøkonomien har fået corona.

v/ Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi, og programleder for VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus)

Forsyningstilsynet: Sektorens nye vagthund

Tirsdag den 25. maj 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Etableringen af Forsyningstilsynet tilbage i 2018 gav forbrugerne en vagthund på energi- og forsyningsområdet med flere muskler og skarpere tænder end tidligere. Vi får besøg af direktøren for Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, der indvier netværket i tilsynets arbejde. Hvordan udvikler man regulering, som både er til gavn for forbrugerne og sikrer stabile rammebetingelser for forsyningsvirksomhederne? Og hvad skal der til for at sikre både effektivitet, lave forbrugerpriser og forsyningssikkerhed i verdensklasse? Vi spørger også, hvordan tilsynet ser sin rolle i en omkostningseffektiv grøn omstilling?

v/ Carsten Smidt, direktør i Forsyningstilsynet (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Digitalisering på tværs: Ny direktør ved roret i DI Digital

Onsdag den 26. maj 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Ved årsskiftet overtog Rikke Zeeberg roret som branchedirektør for DI Digital, og vi beder hende gøre status over den første tid på posten. Hvad ser hun fra Danmarks største erhvervsorganisation som de helt store digitale udfordringer og udviklingspotentialer? Vi spørger også Rikke, hvad hun tager med sig af erfaringer fra Digitaliseringsstyrelsen, hvor hun i sin tid som direktør har stået i spidsen for en rivende udvikling i det offentliges digitale kontakt til både borgere og virksomheder? Og hvordan mener hun, at vi yderligere kan styrke samarbejdet mellem offentlige myndigheder og det private erhvervsliv for at sikre den bedst mulige udvikling på digitaliseringsfronten?

v/ Rikke Zeberg, branchedirektør, DI Digital (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Nærhedsreformen: Skal den offentlige sektor forandres?

Torsdag den 27. maj 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

I disse tider er der meget tale om den forestående nærhedsreform - især i kølvandet på Covid-19. For den offentlige sektor viste i 2020, at den var mere end almindeligt omstillingsparat, og bl.a. derfor mener Fagbevægelsens Hovedorganisation, at der er brug for færre konsulenter, mindre detailstyring og mere tillid til den offentlige sektor. Hvad kommer Regeringens nærhedsreform til at betyde for den offentlige sektor? Og har sektoren behov for at gennemgå en større forandring?

v/ Majbrit Berlau, Næstformand for Fagbevægelsens Hovedorganisation (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

En grøn bundlinje: Kun en tåbe frygter ikke Gretha

Torsdag den 27. maj 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

En ny æra er på vej i Finansministeriet. Med udviklingen af den nye grønne regnemodel Grøn Reform skal den økonomiske tænkning i det magtfulde ministerium ændres, så klima og miljø får en bundlinje. I spidsen for arbejdet er tidl. overvismand og formand for Klimarådet Peter Birch Sørensen, som på dagens møde vil indvie netværket i modelarbejdet. Til at indvie netværket i de forskellige perspektiver af problematikken, gæster tidl. departementschef i Finansministeriet Anders Eldrup samt tidl. finansminister Kristian Jensen. For hvordan sikrer vi, at politiske aftaler på området slår igennem på lang sigt og bliver en fast del af ministeriets kultur og store beslutninger? Og hvad er de største udfordringer på vejen mod at styrke de grønne regnemodeller?

v/ Peter Birch Sørensen, professor, Københavns Universitet og fhv. formand for Klimarådet, Kristian Jensen, særlig repræsentant for Udenrigsministeriet og fhv. bæredygtigheds- og verdensmålsordfører (V) og Anders Eldrup, fmd. for Danmarks Grønne Investeringsfond, fhv. adm. dir. i DONG og dep.chef i Finansministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-13, 1780 København V)

Politisk debat: Det nære sundhedsvæsen og coronakrisen

Tirsdag den 1. juni 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Der er nu været et år siden statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark ned som følge af udbruddet af coronavirus på dansk jord. Sundhedsvæsenet var under pres og mange af de almindelige sundhedsopgaver blev udsat. Hvad er status på det nære sundhedsvæsen oven på den ekstraordinære situation? På dagens netværksmøde opsummerer vi sundhedsåret 2020 og spørger ordførerne, hvordan epidemien vil påvirke den sundhedspolitiske kurs i fremtiden.

v/ Liselott Blixt (DF), Per Larsen (K), Peder Hvelplund (EL), Kirsten Normann Andersen (SF) og Rasmus Horn Langhoff (S) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Et kig på klimahandlingsplanen

Tirsdag den 1. juni 2021, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

I december præsenterede regeringen sin første klimahandlingsplan for, hvordan vi skal nå målet om 70 procents reduktion i 2030. Med sektorhandlingsplanerne redegør regeringen for reduktionen af de første 7,2 mio. ton, men hvad er udsigten til at få en aftale på plads, der adresserer de resterende reduktioner? Og er det realistisk at nå 2030-målet med et 2025-mål, der lyder på 46-50 procent? På dagens møde beder vi formand for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg, Rasmus Helveg Petersen, give en indføring i klimahandlingsplanen. Hvad er de største knaster politisk set? Hvad vil betydning af de foreløbige klimaaftaler være for energisektoren? Hvilke yderligere tiltag har energisektoren i sigte?

v/ Rasmus Helveg Petersen (RV), formand for Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sharing is caring: Udfordringerne med sundhedsdata

Onsdag den 2. juni 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Spørgsmålet om deling af sundhedsdata på tværs af sektorer har længe været en brændende platform i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Mange praktikere udfordres af lovgivningen, og flere har efterspurgt, at der foretages en grundig oprydning i retningslinjerne. På dagens netværksmøde vil direktør for Sundhedsdatastyrelsen, Lisbeth Nielsen, og professor i sundhedsret på KU samt formand for Den Nationale Videnskabsetiske Komité, Mette Hartlev bringe fakta på bordet og komme med anbefalinger til, hvordan vi bedst muligt overkommer problematikkerne med deling af sundhedsdata.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør, Sundhedsdatastyrelsen og Mette Hartlev, professor, Københavns Universitet og formand, Den Nationale Videnskabsetiske Komité (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan gør vi det prestigefyldt at blive faglært?

Onsdag den 2. juni 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Det er efterhånden gammel vin på nye flasker, at vi ser frem mod et stort hul i den faglærte arbejdskraft i fremtiden. Udfordringen er, at den akademiske sti stadig dominerer mange skoleelevers forestilling om, hvilken uddannelsesretning der skal vælges. Hvordan støver vi den traditionelle opfattelse af det faglærte segment af, så nutidens børn og unge kan spejle sig i billedet? Og hvordan kan folkeskolen understøtte ambitionen?

v/ Lars Goldschmidt, ZBC, formand for Danske Erhvervsskoler og Gymnasier og Gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforening (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Et nyt ydelsessystem?

Onsdag den 2. juni 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

I 2019 nedsatte Regeringen en ydelseskommission, som skulle undersøge, hvordan et bæredygtigt ydelsessystem bedst muligt indrettes. Afskaffelsen af børnefattigdom stod som det centrale omdrejningspunkt, hvor særligt kontanthjælpsloftet og integrationsydelsen skulle sættes under loop. Midlerne skulle findes internt i det eksisterende ydelsessystem og spørgsmålet er derfor, hvilke valg og fravalg der ligger bag anbefalingerne. Formanden for kommissionen gæster i dag netværket for at gøre os klogere på teknikken.

v/ Torben Tranæs, formand for Ydelseskommissionen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den store emballageudfordring (fællesmøde med Miljøpolitisk netværk)

Onsdag den 2. juni 2021, 13.30 -16.00 - Fødevarepolitisk netværk

Kan vi innovere os ud af de plastemballagens miljømæssige udfordringer og skabe alternativer, der ikke er nær så skadelige? I hvilket omfang er vi nødt til at tænke både krav til producenten og til slutforbrugerne ind? Hvem står med ansvaret, og hvor langt er vi i forhold til at løse den store emballageudfordring? Vi får besøg af Camilla Haustrup Hermansen, der er direktør i virksomheden Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi. På dagens møde samler vi kompetencer og erfaringer fra vores Fødevarepolitiske og vores Miljøpolitiske netværk til løsningsorienteret videndeling om en af de helt store miljømæssige udfordringer.

v/ Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack og formand for regeringens Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Den store emballageudfordring (fællesmøde med Fødevarepolitisk netværk)

Onsdag den 2. juni 2021, 13.30 -16.00 - Miljøpolitisk netværk

Kan vi innovere os ud af de plastemballagens miljømæssige udfordringer og skabe alternativer, der ikke er nær så skadelige? I hvilket omfang er vi nødt til at tænke både krav til producenten og til slutforbrugerne ind? Hvem står med ansvaret, og hvor langt er vi i forhold til at løse den store emballageudfordring? Vi får besøg af Camilla Haustrup Hermansen, der er direktør i virksomheden Plus Pack og formand for regeringens klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi. På dagens møde samler vi kompetencer og erfaringer fra vores Fødevarepolitiske og vores Miljøpolitiske netværk til løsningsorienteret videndeling om en af de helt store miljømæssige udfordringer.

v/ Camilla Haustrup Hermansen, direktør og medejer, Plus Pack og formand for regeringens Klimapartnerskab for affald, vand og cirkulær økonomi (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Anne Stig - vejen til toppen på Kvægtorvet

Torsdag den 3. juni 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Det blev i familien, da TV 2 udnævnte Anne Engdal Stig Christensen som koncernens nye adm. direktør. Anne har en lang karriere i TV 2 bag sig, hvor hun har indtaget flere roller – både som programdirektør og marketingkoordinator. Men hun trækker også på erfaringer fra Danmarks Radio og SBS Media (i dag Discovery Networks Danmark). På mødet skal vi høre om hendes visioner for at udvide TV 2's indhold. Hvordan ser hun eksempelvis på den stigende konkurrence fra udenlandske streamingtjenester og især gratis sociale medier som YouTube, der stjæler seere blandt de yngre generationer, der ikke er opvokset med flow-TV? Og hvordan påvirkede sidste års store MeToo debat hende og hvad har hun gjort for at ændre kulturen?

v/ Anne Engdal Stig Christensen, adm. direktør, TV 2 (MØDESTED: TV 2, Teglholm Allé 16, 2450 København SV)

Status på Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan

Torsdag den 3. juni 2021, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Et halvt år er gået, siden Færdselssikkerhedskommissionen præsenterede sin handlingsplan for perioden 2021-2030. Men hvor langt er vi i forhold til at føre planen ud i livet? Hvad har de største sejre og udfordringer indtil videre været i implementeringsfasen? Og er der udsigt til at vi kan vende de seneste års udvikling med et stigende antal dræbte og tilskadekomne? Vi tager status på handlingsplanen på dagens møde, når vi får besøg af formanden for kommissionen, Andreas Steenberg og Ole Bjørstorp fra Rådet for Sikker Trafik. Hvad har handlingsplanen betydet det sidste halve år, og hvad forventer de af planen på længere sigt?

v/ Andreas Steenberg, formand, Færdselssikkerhedskommissionen og Ole Bjørstorp, formand, Rådet for Sikker Trafik (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Halvvejsstatus: Besserwisserne tager temperaturen på regeringen

Torsdag den 3. juni 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Regeringen er nået halvvejs i sin regeringsperiode, og det er tid til at tage en status. Er kommunikationen blevet for skarpskåret og selvhøjtidelig eller sidder den i skabet? Vi har sammensat et kommentatorpanel af besserwissere som, sammen med netværket, vil kloge sig på hvordan regeringen har båret sig ad i sine første to år. Vi spørger, hvordan forholdet mellem medierne, interesseorganisationerne og regeringen står - og ikke mindst hvad vi kan forvente os af resten af regeringsperioden. For hvilke kræfter ulmer i den magtpolitiske tektonik og skal vi allerede nu forberede os på valg?

v/ Søs Marie Serup, Lars Trier Mogensen og Henrik Qvortrup (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Public Affairs Workshop

Torsdag den 3. juni 2021, 15.15 -17.30 - Netværk: Public Affairs

Vi inviterer til Public Affairs-netværkets første netværksdag! På dagens møde bliver vi præsenteret for nogle af de cases, som medlemmerne i netværket sidder med og diskuterer mulige løsninger, udfordringer og scenarier. Vi får desuden besøg af Morten Boje Hviid, der vil holde et kort oplæg om sine erfaringer med lobbyisme-kunsten, hvorefter han og Noa vil fungere som dagens workshop-ledere.

v. Morten Boje Hviid, Direktør hos Landbrug & Fødevarer, fhv. særlig rådgiver, Mogens Lykketoft (S) og fhv. særlig rådgiver, Helle Thorning-Schmidt (S)

Midtvejsstatus: Bezzerwisserne evaluerer Regeringen

Fredag den 4. juni 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Regeringen er nået halvvejs i sin regeringsperiode, og det er tid til at tage en status. Er kommunikationen blevet for skarpskåret og selvhøjtidelig eller sidder den i skabet? Vi har sammensat et kommentatorpanel af besserwissere som, sammen med netværket, vil kloge sig på hvordan regeringen har båret sig ad i sine første to år. Vi spørger, hvordan forholdet mellem medierne, interesseorganisationerne og regeringen står - og ikke mindst hvad vi kan forvente os af resten af regeringsperioden. For hvilke kræfter ulmer i den magtpolitiske tektonik og skal vi allerede nu forberede os på valg?

v/ Hans Engell, Lars Trier Mogensen og Mette Østergaard (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Aalborg set fra vandsiden

Fredag den 4. juni 2021, 14.15 -17.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Nye byggerier skyder op med rekordfart langs det meste af Aalborgs’ kystlinje. Af samme grund inviterer vi netværket på sejltur, hvor vi får mulighed for at inspicere og høre mere om de nye byggerier. Undervejs kommer vi forbi nye kvarterer langs havnefronten. Vi taler om, hvordan visionerne om en samtænkning af nye kvarterer med infrastruktur kommer til udtryk. Og hvem bedre til at fortælle om Aalborgs nye skyline end hele Aalborgs stadsarkitekt. Vi har lejet en båd velegnet til alt slags vejr og nyder et lille glas på turen.

v/ Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune

Hvordan forbereder vi os på det demografiske træk?

Mandag den 7. juni 2021, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Det er et veldokumenteret faktum, at befolkningen bliver ældre og ældre. Mens sundhedsøkonomer forudser, at udgifterne til ældre stiger stødt de kommende år, ligger opgaven med at sikre en værdig alderdom for pengene hos kommunerne. Spørgsmålet er, hvordan vi bedst muligt forbereder os på håndteringen af den lange levetid. På dagens møde vil tre centrale aktører komme med bud på, hvordan vi sikrer en sund alderdom.

V/ Lene Juel Rasmussen, centerdirektør i Center for Sund Aldring ved Københavns Universitet og Michael Teit Nielsen, vicedirektør med ansvar for strategi og udvikling i Ældre Sagen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Workshop: Kulturlivets mest presserende dilemmaer

Tirsdag den 8. juni 2021, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

På dagens møde fylder vi kaffekanderne, spidser blyanterne og smider kulturlivets mest presserende dilemmaer og problematikker på tavlen. Hvad kan vi lære af hinanden, og hvordan kan vi gøre hinanden stærkere? Hvilke problemer går igen og hvilke løsninger kan udbredes? Vi danner rammerne for et fortroligt rum til at brainstorme, erfaringsudveksle, nørde og diskutere i.

MØDESTED: Institut for (X), Skovgaardsgade 5C, 8000 Aarhus C (Ikke bekræftet)

Prehns politiske prioriteter: Den nye fødevareminister tager fat

Torsdag den 10. juni 2021, 16.15 -19.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Den 19. november 2020 overtog Rasmus Prehn nøglerne til det nydøbte ministerie for fødevarer, landbrug og fiskeri. Efter en periode omgivet af tumult vil den nyslåede minister nu genopbygge tilliden til ministeriet, der i de senere år har været meget i vælten. Til dagens møde vil vi spørge ind til den udfordring, ministeren står overfor, hvordan det nye arbejde differentierer sig fra arbejdet i Udviklingsministeriet, samt hvilke visioner han har for ministeriet for fødevarer, fiskeri og landbrug fremover.

v/ Rasmus Prehn, Minister for fødevarer, landbrug & fiskeri (S) (MØDESTED: Kanalcafeen, møde med middag)

København set fra vandsiden (sejltur)

Mandag den 14. juni 2021, 11.30 -13.30 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Vi tager et kig på byudvikling set fra vandsiden med Jens Kramer Mikkelsen som guide. På årets sejltur får vi historierne om de nye byggerier, der skyder op med rekordfart langs Københavns havneløb hele vejen fra Tegl- og Sluseholmen ud til Nordhavn. Undervejs kommer vi kommer forbi de tidlige byudviklingsprojekter i Sluseholmen, nye kvarterer som Enghave Brygge og Havnevigen og de projekter, der lige er realiseret i Nordhavn. Vi tager desuden også et kig på, hvor der mange år ude i fremtiden nok ikke længere vil være vand men i stedet Københavns nye ø Lynetteholmen. Vi sørger for en båd velegnet til alt slags vejr samt sandwich og drikkevarer.

v/ Jens Kramer Mikkelsen, byudviklingsdirektør i NREP og fhv. overborgmester i København og adm. direktør for By & Havn

Ministerens visioner (fællesmøde med Bygge- & Boligpolitisk Netværk København)

Mandag den 14. juni 2021, 13.30 -16.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

På mødet sætter vi indenrigs- og boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land? Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek, Indenrigs- og boligminister (S) (OBS: Mødet afholdes i København - IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Ministerens visioner (fællesmøde med Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus)

Mandag den 14. juni 2021, 13.30 -16.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

På mødet sætter vi indenrigs- og boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land? Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek (S), Indenrigs- og boligminister (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Frikommuneforsøg: Bør kommunerne sættes fri?

Fredag den 20. august 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

I 2019 besluttede regeringen sig for at igangsætte danmarkshistoriens tredje frikommuneforsøg; men er en øget frihed til kommunerne den rette vej mod en mere effektiv offentlig sektor? Som følge af både Frikommuneforsøg I og II er en række tiltag fra frikommunerne blevet udbredt til flere af de øvrige kommuner, men vil succesen gentage sig med frikommuneforsøg III og vil de gode resultater også holde i fremtiden? Til mødet bliver vi sat ind i forsøgene og deres foreløbige resultater af Departementschef i Indenrigs- og Boligministeriet Sophus Garfiel, og vi skal diskutere, om den nye, mere frie tilgang til offentlig styring og ledelse har en plads i fremtidens offentlige sektor.

v/ Sophus Garfiel, Departementschef i Indenrigs- og Boligministeriet (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Diagnosesamfund anno 2021: Hvordan får vi alle med?

Onsdag den 25. august 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Vi har diskuteret fordele og ulemper ved inklusionsordninger i længere tid. Fokus har været rettet mod elever med autisme, ADHD og ordblindhed. Nu er spørgsmålet, hvordan håndterer vi den stigningen i antallet af unge med angst, stress og depression i undervisningen. Hvordan sørger vi for, at de mange særlige behov tilgodeses samtidig med, at vi undgår en snowballing-effekt af tilstandene til de velfungerende elever? Vi beder vi to centrale aktører om at give os et indblik i, hvordan vi balancerer læring og mentale udfordringer i klasselokalet.

V/ Marie-Louise Johannesen, uddannelseschef i Børns Vilkår (ikke bekræftet) og Niels Egelund, Professor emeritus, DPU

Byer for mennesker - et dansk varemærke?

Onsdag den 25. august 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Ideerne om menneskevenlig byplanlægning, som anvendes verden over, er langt hen ad vejen udviklet i Danmark. Jan Gehl har som forsker og byplanskonsulent gentænkt den måde, vi designer byer på, hvor der er fokus på byrum med ”menneskelige dimensioner”. Hans bøger om byer for mennesker bruges over hele kloden, og han er en efterspurgt byplanlægger. På dette møde beder vi ham tage afsæt i, hvilke tendenser og bevægelser han ser, når det handler om storbyen og bæredygtighed. Han vil både tage afsæt i nogle af de konkrete ting, han har arbejder med, men også kigge i krystalkuglen og komme med bud på, hvordan udviklingen vil være på længere sigt.

v/ Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger

Magt og møgsager: Gode undskyldninger og sange fra de varme lande

Torsdag den 26. august 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Skal man overleve i politik, skal man være god til at undskylde. Men hvordan strikker man en undskyldning sammen, der rent faktisk fungerer i det offentlige rum? Hvad skal man have i mente, inden man går offentlig bodsgang? Hvad fungerer, og hvad fungerer absolut ikke, når det kommer til undskyldningens kunst? Og kan man tænke shitstorms og krisekommunikation ind i sin Public affairs strategi? Vi dykker ned i en række undskyldninger fra den politiske verden de seneste år, og disekkerer dem i stykker - både Mette Frederiksens undskyldning til Godhavnsdrengene, til diverse MeToo-sager og forbi Aarhus Kommunes håndtering af Kongsgården i Elsesagen.

v/ Anna Thygesen, adm. direktør, WeDoCommunications og Søren Kaster, adm. direktør for Lead Agency

Sådan håndterer du et politisk udspil

Fredag den 27. august 2021, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Politiske udspil lægger ikke bare til grund for den offentlige debat – de ligger til grund for den generelle retning, som landet skal bevæge sig i. Så hvad stiller man som organisation op, hvis et sådant udspil går stik imod organisationens interesse? Og hvordan kan man, fra den anden side, sikre sig, at udspillet ikke formøbles, hvis man støtter dets budskab? Til dagens møde får vi besøg af Andreas Aagaard fra Landbrug & Fødevarer og Mille Herskind fra WWF, som vil fortælle om deres respektive tilgange til de politiske udspil, der berør deres fælles interesseområde. Ydermere får vi besøg af departementschef i Miljøministeriet, Henrik Studsgaard, som vil fortælle om sine erfaringer med indflydelsessøgende aktører.

v/ Henrik Studsgaard, departementschef i Miljøministeriet, Andreas Aagaard Bach Mortensen, public affairs-chef i Landbrug & Fødevarer og Mille Herskind, Public Affairs Specialist i WWF (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

En klimaneutral fremtid for fødevaresektoren

Tirsdag den 31. august 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

På dagens møde hæver vi os op og tager et af de helt store og brede temaer op til diskussion: Fødevaresektorens rolle i at skabe en mere bæredygtig fremtid. En tredjedel af de fødevarer, der produceres i verden, ender i skraldespanden eller går tabt på anden vis, og vi bruger et areal svarende til hele Nord- og Sydamerika tilsammen til kødproduktion. Hvordan kan vi hurtigst muligt reducere vores fodaftryk på naturen ved at ændre på den måde, vi producerer og forbruger vores varer og ressourcer på? Katherine Richardson, professor og FN-udpeget ekspert, giver sine bud på, hvordan vi kan nå i mål med en vision om, at det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050. Hvad er de største udfordringer forbundet med at omstille den danske fødevaresektor? Og hvor ligger det største potentiale?

v/ Katherine Richardson, professor og leder af Sustainability Science Centre, Københavns Universitet, formand for Landbrug & Fødevarers Klima Advisory Board og FN-udpeget ekspert (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Uddannelsespres: Kan vi stå på tæer uden at miste balancen?

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Flere unge oplever et stigende pres på deres vej gennem uddannelsessystemet. En opgørelse fra 2020 påviste, at hver 5. studerende havde stresstendenser, som relaterede sig til deres uddannelsesforløb. Børn og unges mistrivsel er i stigning, og meget af det kommer fra studie og skolegangen. Spørgsmålet er, hvordan vi kan etablere en balance mellem flid og afkobling. Og hvordan vi kan sikre, at presset ikke påvirker indlæringen og dermed kvaliteten af udbyttet på uddannelserne. Kan man stå på tæer uden at miste balancen, kan man fostre kloge mennesker og sunde hoveder samtidigt? Dette vil dagens oplægsholdere forsøge at gøre os klogere på.

v/ Olav Hesseldahl, CEO ved Ungdomsbureauet, professionelt bestyrelsesmedlem og cand.mag. i filosofi, og Lars Qvortrup, professor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet

At være eller ikke være bæredygtig: En grøn finanssektor?

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Skåltalerne skorter ikke på de grønne ambitioner, men når det kommer til stykket kan og vil finanssektoren blive grøn? Er vi blot vidner til såkaldt greenwashing eller er den grønne dagsorden "too big to fail"? Vi spørger to centrale aktører om hvordan, hvor hurtigt og hvorfor finanssektoren skal være grøn. På dagens møde gæster professor og næstformand i Nykredit, Nina Smith, og fmd. Danmarks Grønne Investeringsfond og bl.a. fhv. departementschef i Finansministeriet, Anders Eldrup, og giver indblik og perspektiv på det grønne potentiale og problematikker for finanssektoren.

v/ Nina Smith, Professor, Institut for Økonomi, AAU og fmd for Kommissionen for 2. generationsreformer og næstformand, Nykredit (ikke endelig bekræftet) og Anders Eldrup, fmd. Danmarks Grønne Investeringsfond og fhv. departementschef i Finansministeriet og direktør i DONG.

Fremtidens byer er smarte byer

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Smart City-teknologier kan blive en nøglesten i løsningen på de udfordringer, fremtidens byer står over for. For at tackle den øgede urbanisering og nå klimamålsætningerne er det oplagt at udnytte teknologiens mange muligheder, både når de store linjer skal tegnes, og når praktiske problemer skal løses. Vi tager en tur til EnergyLab i Nordhavn for at se nærmere på fremtidens Smart City-løsninger. Hvordan kan smart byplanlægning tage højde for borgernes adfærd og behov? Hvor langt er vi med udviklingen og udbredelsen af smarte bygninger? Og hvordan integreres teknologierne i allerede eksisterende og fungerende byer?

v/ Marius Sylvestersen, Program Director, Copenhagen Solutions Lab, Peer Frank, formand, Foreningen af byplanlæggere og Christoffer Greisen, projektleder, EnergyLab Nordhavn

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde med frokost)

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00 - Sundhedspolitisk netværk

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Per Okkels, tidl. departementschef i Sundhedsministeriet og bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk og Magnus Heunicke, sundhedsminister (ikke bekræftet)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde med frokost)

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00 - Digital Sundhed

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Per Okkels, tidl. departementschef i Sundhedsministeriet og bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk og Magnus Heunicke, sundhedsminister (ikke bekræftet)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde med frokost)

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Per Okkels, tidl. departementschef i Sundhedsministeriet og bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk og Magnus Heunicke, sundhedsminister (ikke bekræftet)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde med frokost)

Onsdag den 1. september 2021, 10.15 -13.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

Adam Wolf, direktør, Danske Regioner, Per Okkels, tidl. departementschef i Sundhedsministeriet og bestyrelsesmedlem i Novo Nordisk og Magnus Heunicke, sundhedsminister (ikke bekræftet) (OBS! Mødet afholdes i København)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde)

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL (OBS! Mødet afholdes i København)

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde)

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde)

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00 - Digital Sundhed

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

Sundhedspolitisk dag (fællesmøde)

Onsdag den 1. september 2021, 13.15 -15.00 - Sundhedspolitisk netværk

2020 var et hæsblæsende sundhedsmæssigt år og 2021 har lagt antræk til at blive mindst ligeså interessant. Pandemi, folkesundhedslov, behandlingsgarantier og risikoen for et overophedet sygehusvæsen har præget billedet. Vi inviterer direktørerne for det hele til at give en status på tilstandene i sundhedssektoren på tværs af region og kommune.

v/ Lars Pram, direktør, Dansk Sygeplejeråd og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL

Forandringer på vej til anbringelsesområdet – hvad nu?

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Regeringen forventer at kunne præsentere et samlet børneudspil senere på året og dermed sikre flere anbringelser. Til det, afsættes der på finanslovsudspillet 2021 en pulje på 1,4 milliarder, som løber frem til 2024. Forventningerne til finansieringen er klar, men hvordan skal midlerne være med til at at sikre udsatte børns trivsel? Og er det overhovedet i barnets tarv at anbringe flere børn? Vi inviterer en række nøglepersoner til en snak om, hvordan de mener, at midlerne kan forbedre området. Hvilke fordele og ulemper er der ved flere og tidligere anbringelser?

v/ KL Direktør, Christian Harsløf, Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår og Mads Bilstrup, Formand, Socialrådgiverne (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Fællesfront eller kaos: Er kulturens interesseorganisation på vej?

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Coronakrisen satte gang i meget. Blandt andet en reflektion hos borgere, kunstnere og kulturinstitutioner. For når alt støj bliver fjernet og vi sidder der bag skærmen mens epidemien raser udenfor vinduerne, så kryber kultur op af prioriteringslisten hos danskerne. Alligevel blev kulturlivet, de mange medarbejdere og de udøvende kunstnere gang på gang overset i debatten om hjælpepakker. Måske fordi de - som de eneste i et gennemorganiseret land - endnu ikke har dannet fælles front i en interesseorganisation. Eller hvad? Er det så enkelt? Hvordan skal det gribes an, hvis en sådan organisation skal dannes og hvilke udfordringer forudser fortalerne?

v/ Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv og fhv. kulturminister og Anne Sophia Hermansen, kulturredaktør på Berlingske (MØDESTED: Dansk Erhverv, Børsen, Slotsholmsgade 1217 København K)

Vejgodstransporten: Det tunge træk mod en grønnere fremtid

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Vejgodstransporten er en af de helt store CO2-syndere og er derfor ikke til at komme udenom, hvis vi skal nå i mål med 70% reduktion. Den udfordring tog Regeringen og støttepartierne op i slutningen af 2020, med klimaaftalen for vejtransport, som bl.a. bød på en kilometerbaseret og CO2-differentieret vejafgift og et mål om 1 mio. grønne biler i 2030. Men er regulering, hvor udlederen må betale prisen, en realistisk vej til grøn omstilling, eller vil regningen i sidste ende blot ende hos forbrugerne? Og er aftalens tiltag overhovedet tilstrækkelige, hvis vi skal gøre os forhåbninger om at nå klimamålsætningerne? Vi giver ordet til Henriette Kjær fra ITD og Henrik Gudmundsson fra Concito og spørger, hvor og hvordan de ser en løsning, hvor velfungerende godstransport og en grønnere fremtid kan gå hånd i hånd?

v/ Henriette Kjær, politisk chef, ITD og Henrik Gudmundsson, seniorkonsulent med speciale i transport og mobilitet, Concito (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Miljøpolitisk debat

Onsdag den 8. september 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Vi tager temperaturen på miljøpolitikken, når vi byder nye såvel som garvede miljøordførere fra begge fløje til debat om det danske miljø. Hvem skal betale prisen for, at vi også i fremtiden kan drikke vores vand direkte fra grunden? Skal landbrugsarealer lade livet til fordel for natur og biodiversitet? Og hvordan forholder de sig til klimahandlingsplanerne på miljøområdet? Vi spørger, hvad de hver især ser som de mest aktuelle og akutte miljøpolitiske problemstillinger – og ikke mindst hvordan disse skal løses.

v/ René Christensen (DF)(ikke bekræftet), Mette Gjerskov (S), Erling Bonnesen (V), Carl Valentin (SF)

Den nye garde: Mark og Abildgaard

Torsdag den 9. september 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Hårdt arbejde, talent og et godt boldøje kan drive en langt i både fodbold og politik. Men ofte er den politiske virkelighed mere kompleks. Hvad betyder timing, held og omstændigheder, når en ung politiker kommer ind i partiernes magtcentrum? Hvordan kan politisk indignation og iver omdannes til resultater, der kan forklares og forsvares? Vi får besøg af hhv. en politisk ordfører og en gruppeformand, der ikke blot deler den unge alder men også anerkendelsen fra kollegaer og politiske modstandere. Her spiller gamle dyder som flittighed og ordentlighed ind, når der skal arbejdes bag kulisserne og kommunikeres i offentligheden. Er det fremtidens kommunikation, vi kigger på? Hvorfor er disse dyder støvet af hos de unge, og hvordan vil de holde fast?

v/ Mette Abildgaard, politisk ordfører (K) og Jacob Mark, gruppeformand (SF) (MØDESTED: Fællessalen på Christiansborg, 1240 København K)

Thomas Egebo: Fremtidens grønne energisystemer

Torsdag den 9. september 2021, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Med vedtagelsen af verdens første energiøer og nye gasledninger til Polen såvel som Lolland-Falster spiller Energinet en mere afgørende rolle i den grønne omstilling end nogensinde. Vi får besøg af en af Energinets direktør, Thomas Egebo, til en snak om, hvad der rør sig i det energi- og forsyningspolitiske farvand. Hvad ser han som de mest centrale opgaver i Energinet lige nu? Og hvad er i pipelinen, så Energinet også i fremtiden kan bidrage til en grøn omstilling af Danmarks energisystemer?

v/ Thomas Egebo, direktør, Energinet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Energiø: En ny epoke for vedvarende energi?

Mandag den 13. september 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Danmark bliver en ø rigere. Det blev endegyldigt slået fast i begyndelsen af året, da et bredt politisk flertal vedtog rammerne for verdens første energiø placeret 80 km ude i Nordsøen. Energiøen er blevet kaldt en ”afgørende hjørnesten” og et ”fyrtårnsprojekt” i den grønne omstilling. Men kan øen leve op til de tårnhøje forventninger? Hvad er udsigterne for at skabe nye arbejdspladser i Esbjerg, hvis beskæftigelse ellers kan forventes at blive hårdt ramt ved udfasningen af fossile brændsler? Og er det sandsynligt, at vi i en nærmere fremtid kan koble energiøen med fremtidens grønne teknologier?

V/ Jan Hylleberg, adm. direktør, Wind Denmark og Hanne Storm Edlefsen, Vice President i Området for Strategisk Planlægning, Energinet

Fra rookie til veteran

Torsdag den 16. september 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Sophie Løhde er efterhånden et husholdent navn i dansk politik og har i sine næsten to årtier i dansk politik besiddet en vifte af forskellige minister- og ordførerposter. I dag begår hun sig i toppen af sit parti i rollen som politisk ordfører. Til dagens møde spørger vi ind til Sophie Løhdes politiske liv: Hvordan beslutter en 20-årig fra Birkerød sig for at gå ind i politik? Hvilke udfordringer har hun stået over for i sin karriere, og hvordan har hun håndteret dem? Og hvilke visioner har hun for Venstres fremtid og strategi som oppositionsparti?

v/ Sophie Løhde, politisk ordfører, Venstre

Hæmmer manglende it-kompetencer væksten i Danmark?

Onsdag den 29. september 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Efterspørgslen på it-specialister har været stor gennem den seneste årrække - både i det offentlige og det private. Dog har den store efterspørgsel været svær at imødekomme, da for få bliver uddannet inden for den digitale sektor. Kan dette mismatch mellem udbud og efterspørgsel medvirke til at hæmme Danmarks vækstpotentiale? Og ligger svaret på dette problem i virkeligheden i digitalisering af de ansatte fremfor uddannelse af nye IT-specialister? Martin Grønbæk Jensen, administrerende direktør i Digital Dogme og Henrik Pedersen, Dekan ved det Tekniske Fakultet for IT & Design ved Aalborg Universitet vil diskutere, hvordan vi får bugt med kompetencegabet og fortælle om nogle af de udfordringer, som det digitale Danmark står overfor nu og i fremtiden.

v/ Martin Grønbæk Jensen, administrerende direktør i Digital Dogme og Henrik Pedersen, Dekan ved det Tekniske Fakultet for IT & Design ved Aalborg Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Ordførerne har ordet: Bygge- og Boligpolitisk Debat

Onsdag den 29. september 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Vi er halvvejs i valgperioden, og vi inviterer nu ordførerne på området til at debattere med hinanden og netværket. Hvilke visioner har de hver især, og hvad står øverst på den bygge- og boligpolitiske dagsorden? Hvilke vinde blæser fra Christiansborg, og blæser de så kraftigt, at vi i nord skal forberede os på nye store omvæltninger?

v/ Boligordførerne (ikke bekræftet)

Dét de unge vil have

Fredag den 1. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Effektiv lobbyisme kræver, at man har et stærkt netværk i forhold til at skaffe viden, information og møder med beslutningstagerne. Hvordan kan man udvide sit netværk, så man også står stærkt blandt den yngre generation af politikere? Hvordan ser fremtidens unge beslutningstagere på lobbydisciplinen? Og er der nogle ting i ”sådan plejer vi at gøre”-tilgangen, som de opfatter som gammeldags? Disse spørgsmål og mange flere stiller vi tre unge politikere.

v/ Mai Villadsen (EL)(ikke bekræftet), Marie Bjerre (V) og Frederik Vad Nielsen (DSU)

Spillet om finansloven

Mandag den 4. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

I morgen åbner Folketinget. Og finanslovsforhandlingerne spidser til. Så hvad kan vi forvente? Hvor godt står regeringen og har de præsenteret et udspil, der er spiseligt for det parlamentariske grundlag? Vi undersøger de kommende økonomiske slagsmål med 2 af landets førende politiske iagttagere.

v/ Søs Marie Seerup (ikke bekræftet) og Noa Redington (bekræftet)

Fra oliefest til oliestop

Torsdag den 7. oktober 2021, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

I 2050 skal det være slut med dansk olie- og gasudvinding i Nordsøen. Sådan lød det, da et bredt flertal i folketinget for knapt et år siden endegyldigt aflyste forhandlingerne om nye udvindingstilladelser og satte en slutdato for 48 års olie- og gaseventyr. Men kan klimasatsningen kan betale sig? Vi får besøg af Martin Rune Pedersen, Vice President i Total Denmark, og miljøvismand Lars Gårn Hansen til en snak om det sorte guld. Hvilken indflydelse vil oliesoppet have på en presset statskasse? Og kan investeringer i vedvarende energikilder opveje det økonomiske tab ved at sige farvel til olien?

v/ Martin Rune Pedersen, Vice President for Offshore Product Line og Country Chair for Danmark, Total Denmark og Lars Gårn Hansen, miljøvismand (MØDESTED: Dansk Arkitektur Center, Bryghusgade 10, 1473 København K)

En sammenhængende kommunal indsats

Tirsdag den 12. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan sikrer man en sammenhængende indsats for de udsatte borgere på tværs af kommuner? På hvilken måde er KL med til at skabe et samarbejde, hvor der tages højde for borgernes behov fremfor forvaltningens? Vi inviterer Ulrik Wilbek, nyudnævnt formand for Socialudvalget i KL, til at give sit bud på, hvordan en sammenhængende indsats kan udformes, og hvilke tiltag der er nødvendige. Ligeledes vil Ulrik give os et indblik i, hvilken rolle Den Sociale Investeringsfond spiller i forhold til socialområdet i kommunerne.

v/ Ulrik Wilbek, formand, KL's socialudvalg og borgmester, Viborg (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Departementschefen: Fra grundlovsbrud til juridisk troværdighed

Tirsdag den 12. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Morten Niels Jakobsen overtog roret som departementschef i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i starten af året. Efter en skilsmisse fra Miljøministeriet affødt af den berømte og berygtede minkskandale, står han med et ministerium, hvor hans store juridiske ballast er af afgørende betydning. Vi inviterer Mortens Niels Jakobsen til en snak om, hvad han vil gøre for at skabe et både juridisk troværdigt og effektivt ministerium. Og hvordan ser han ministeriets rolle på det juridiske område, hvor ikke kun virksomheder og borgere men også ministeriet selv kan få de mange regler galt halsen?

v/ Morten Niels Jakobsen, departementschef, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Er kulturen for kønsløs?

Onsdag den 13. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Kvinder er stærkt repræsenteret i kunst- og kulturlivet. Når det kommer til forbrug. Men der er stadig langt til noget, der lugter af ligestilling, når det kommer til pladserne ved bordet. Hvor i fødekæden går det galt? Og hvad er egentligt problemet? Vi beder 3 personer fra forskellige ståsteder i livet og i kunsten til at komme med deres bud. For hvorfor er repræsentation så vigtig, hvad er vi bange for og hvorfor er vi så dårlige til at turde lytte til nye stemmer?

v/ Michael Thouber, direktør, Kunsthal Charlottenborg, Anna Malzer, teaterdirektør for Mungo Park og Leonora Christina Skov, forfatter (ikke bekræftet)

Er vi klar når elbilerne kommer?

Torsdag den 14. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Hvis målsætningen om 75.000 elbiler på vejene i 2030 bliver en realitet, kommer vi uden tvivl til at opleve et øget pres på elnettet. Kravene til fremtidens elnet bliver næppe mindre af, at den grønne omstilling på mange områder peger os mod elektricificering af blandt andet opvarmning, banetransport og lastbiltransport. Spørgsmålet er, hvor langt vi kan nå med ladestyring, fleksible elpriser og forbedret batterievne? Hvilke redskaber har energiselskaberne allerede i værktøjskassen, og hvor er der behov for nye investeringer? Er den nuværende regulering på området tidssvarende, eller er der behov for nytænkende regulering, der understøtter valget af smarte og fremtidssikrede løsninger for elnettet?

v/ Anders Eldrup, Formand for Kommissionen for grøn omstilling af personbiler og Peter Bach Andersen, seniorforsker ved Institut for Elektroenergi, DTU

Gode undskyldninger og sange fra de varme lande

Tirsdag den 26. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Skal man overleve i politik, skal man være god til at undskylde. Men hvordan strikker man en undskyldning sammen, der rent faktisk fungerer i det offentlige rum? Hvad skal man have i mente, inden man går offentlig bodsgang? Hvad fungerer, og hvad fungerer absolut ikke, når det kommer til undskyldningens kunst? Og er en undskyldning bare et universelt viskelæder, eller skal der andre greb til, hvis man vil tages til nåde i offentligheden. Vi dykker ned i en række undskyldninger fra den politiske verden de seneste år, og disekkerer dem i stykker. Vi gennemgår alt fra Mette Frederiksens undskyldning til Godhavnsdrengene til de mere prekære og private undskyldninger fra Frank Jensen i sagen om metoo på Rådhuset og Lars Løkkes undskyldning i underbuksesagen.

v/ Lisa Storm Villadsen, professor i undskyldningsretorik, KU og Anna Thygesen, adm. dir. WeDoCommunication (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Danske værdier: Fortællingen om Danske Bank

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Perception er alt. Det mente tidligere statsminister Anders Fogh. Så hvad gør man, når stormvejret aldrig lægger sig? Kampagnen New normal endte mere et slogan for den kontinuerlige kritik, der med jævne mellemrum rammer Danmarks største bank, fremfor det PR-fremstød det var tænkt som i finanskrisens efterveer. Men når man er stor, skal man have værdierne i orden. Danske Bank har været igennem et større oprydningsarbejde men bærer stadig rundt på historierne og perceptionen efter finanskrisen og hvidvasksagen. Så hvad er status nu? Hvordan ser banken sin egen rolle i finanssektoren, banksektoren og i samfundet?

v/ Stefan Singh Kailay, pressechef Danske Bank og fhv. virksomhedsredaktør og redaktør for pengegruppen på Berlingske (ikke bekræftet)

Kommunaldebat: Er der vilje og vej?

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Kommunalvalget står for døren, og de transportpolitiske opgaver står i kø. Vi tager temperaturen på den kommunale transport- og infrastrukturpolitik og spørger borgmesterkandidaterne, hvordan de forholder sig til de evigt aktuelle kommunale udfordringer omkring blandt andet kollektiv trafik, trængsel, fremkommelighed og grøn omstilling. Hvad ser de som de største kommunale udfordringer på området? Og hvor skal vi lægge kræfterne, for at skabe de bedst mulige løsninger for borgerne?

v/ Simon Aggesen (K), borgmester, Frederiksberg (ikke bekræftet), Jens Ive (V), borgmester, Rudersdal og Kirsten Jensen, borgmester, Hillerød(S)

Tættere samspil mellem somatikken og psykiatrien

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Patienter med psykisk sygdom har signifikant flere somatiske sygdomme og en kortere levetid end den øvrige, gennemsnitlige befolkning. For disse typer af patienter er en koordineret og fælles indsats mellem psykiatrien og somatikken derfor afgørende for et godt patientforløb. Men hvordan bliver vi bedre til at koordinere og skabe et godt samarbejde på tværs? I kampen for sidestilling mellem somatik og psykiatri, implementerede Regionshospitalet Randers som nogen af de første i landet en fælles akutafdeling for både fysisk og psykisk syge. Hvilke praktiske erfaringer har de gjort sig? Og hvilke yderligere tiltag ser de nødvendige for at fremme sidestillingen mellem somatik og psykiatri?

v/ Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden og Jonas Dahl, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers

Når børn mister modet på læring

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Forskning i børns læring har flere gange påvist, at et sundt og inspirerende læringsmiljø i hjemmet spiller en central rolle, når det kommer til børns indlæringsmuligheder i skolen. Hvis rammerne omkring lektielæsningen i hjemmet ikke fordrer læring og tilegnelsen af ny viden for barnet, er det derfor så godt som givet, at det vil påvirke læringssituationen i klasselokalet. I sidste ende kan det resultere i, at barnet mister modet på læring og dermed bremses den faglige udviklingsproces. På dagens møde vil vi få et indblik i, hvordan nye læringsmetodikker kan skabe nye læringsmuligheder i skolen, og hvordan disse ikke rulles baglæns i hjemmet.

V/ Christian Quvang, Docent, PhD og lektor, UC SYD og Kasper Ottosson Kanstrup, Programchef, LEGO Fonden

Når sagen er svær

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

At være lobbyist på et område eller en sag, der ikke synes at have den folkelige opbakning, er en kunstform i sig selv. For hvordan får du overtalt folkevalgte politikere til at advokere for noget, som ikke umiddelbart kan skaffe dem stemmer? Til dagens møde får vi besøg af repræsentanter fra to organisationer, der ikke altid har stået i det positive lys i folkets øjne - Anders Würtzen fra Mærsk og Tine Marie Andersen fra Tobaksproducenterne. De vil sætte os ind i deres arbejde og komme med eksempler på, hvordan man som organisation kan vinde politikernes gunst.

v/ Anders Würtzen, VP of Public Affairs, Mærsk og Tine Marie Andersen, direktør i Tobaksproducenterne (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Vokser lovjunglen stadig vildt?

Fredag den 29. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Det er næppe nogen nyhed, at den danske miljølovgivning er enormt omfattende og kan være en jungle at finde rundt i. Gennem de seneste år er der sat ind for at rydde op i lovgivningen, mens der samtidig er vedtaget nye love på området. Vi spørger Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet, hvordan han mener, det står til med oprydningsarbejdet. For hvordan arbejder vi for, at nye miljøtiltag ikke munder ud i så kompleks lovgivning, at vi risikerer at bremse handling og vejen mod en grønnere verden? Og hvor meget kan miljølovgivning overhoved forenkles uden at gå på kompromis med retssikkerheden? 

v/ Peter Pagh, professor i miljøret, Københavns Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

NGO’er og kommuner: Samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet

Fredag den 29. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Et vigtigt element i udsatte børn og unges trivsel og udvikling er stærke netværk og personlige relationer. Et godt samspil mellem NGO’er og kommuner har stort potentiale i forhold til at skabe robuste og helhedsorienterede løsninger på området. Det er imidlertid en balancegang mellem forskellige tilgange og arbejdsformer, og ofte vil der fra kommunens side blive stillet nogle krav til NGO’er, som de har svært ved at leve op til. Hvad kræves der af samspillet mellem de to sektorer? Hvilken rolle kan NGO’er spille? Og hvordan får vi det meste ud af de kompetencer, som mange private organisationer besidder på børne- og ungeområdet?

v/ Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår, Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk og Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune (V)

Kommunaldebat: Hvor skal vi bygge og bo?

Mandag den 1. november 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Kommunalvalget er lige om hjørnet, og der er nok at tage fat på hvad angår den bygge- og boligpolitiske dagsorden. Vi spørger borgmesterkandidaterne, hvordan vi bedst skaber rammerne for en sammenhængende byudvikling, betalelige boliger og bæredygtige byggerier. Hvad ser de hver især som de største kommunale udfordringer på området? Og hvilke emner skal prioriteres, for at skabe de bedst vilkår for borgerne?

v/ Marie Stærke (S), borgmester, Køge, Simon Aggesen (K), borgmester, Frederiksberg, Helle M. Adelborg (S), borgmester, Hvidovre og Piet Papageorge (V), borgmesterkandidat, Glostrup

Den svære boligøkonomi

Onsdag den 3. november 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Vores økonomi er i høj grad bundet op på vores bolig, men i mange landsbyer falder priserne, og mange boliger sælges med betydelige tab. Samtidig kan det være svært at låne til at købe bolig i yderområderne. I andre områder - især i de store byer - bliver boliger derimod ofte solgt med hurtige og store gevinster. Hvorfor er der så stor geografisk forskel? Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, giver en status på, hvordan den boligøkonomiske situation anno 2021 ser ud.

v/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter

Kommunalvalget 2021

Onsdag den 10. november 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Plakaterne pryder vejsiderne, kommentatorerne kloger sig på tv og danskerne tager kandidattests i hobetal: Kommunalvalget står for døren. Ovenpå en tid med sundhedsmæssig krise er styringen og ledelsen i kommunerne for alvor blevet testet, og netop derfor bliver det i år interessant at se, om vi får nogle overraskelser i kommunerne. Men hvad har egentlig været de helt store punkter i kommunaldebatten indtil videre? Og hvad kommer til at være tungen på vægtskålen i de kommuner, hvor løbet er ekstra tæt? Til dagens møde får vi besøg af Kristian Wendelboe, adm. direktør i KL og Noa Redington, politisk kommentator og fhv. særlig rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, som vil diskutere valg, valgkamp og eventuelle udfald.

v/ Noa Redington, politisk kommentator og fhv. særlig rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt og Kristian Wendelboe, adm. direktør, Kommunernes Landsforening (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Hvordan tager Danmark det næste tigerspring i digitaliseringen?

Onsdag den 17. november 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Dansk Erhverv har i 2021 nedsat et Tigerråd, som har til opgave at fokusere på løsninger af fremtidens store samfundsudfordringer gennem ’tigerspring’ i digitaliseringen. Til dette møde har vi inviteret Christiane Vejlø, direktør Elektronista Media og medlem af Tigerrådet, til at give os indblik i, hvor digitaliseringen bør rette sit fokus hen i fremtiden og hvordan både offentlige og private aktører kan påvirke udviklingen. Som en af Danmarks førende eksperter inden for digital kultur, vil Christiane Vejlø desuden give et unikt indblik i vigtigheden af en god digital kultur i forbindelse med den digitale udvikling.

v. Christiane Vejlø, direktør i virksomheden Elektronista Media ApS og medlem af Dansk Erhvervs Tigerråd (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Connie Hedegaard: Status på klimadagsordenen

Tirsdag den 23. november 2021, 09.30 -12.15 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

I Danmark er vi ikke blege for at hylde os selv som et grønt forgangsland. Men lever Danmarks rolle i international klimapolitik op til denne titel? Vi beder Connie Hedegaard gøre status på den danske indsats, når det gælder både det klimapolitiske og det energi- og forsyningspolitiske område. Som formand for bl.a. OECD’s Round Table for Sustainability, KR Foundation og Concito og med titler som EU-kommissær for klima, miljøminister og klima- og energiminister i bagagen, spørger vi, hvad hun ser som de danske sejre? Og hvor mener hun, at der er særligt brug for politisk handling?

v/ Connie Hedegaard, formand bl.a. OECD’s Round Table for Sustainability, KR Foundation og Concito samt tidl. EU klimakommissær, klima- og energiminister og miljøminister (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Når kommunikationen kører på skinner (BEMÆRK: eftermiddagsmøde efterfulgt af glögg og julehygge)

Onsdag den 24. november 2021, 14.00 -17.00 - Transportpolitisk netværk

Den offentlig transport er ofte øretævernes holdeplads i en debat, hvor forsinkelser, aflysninger og byggerier med skridende tidsplaner hurtigt bliver det altoverskyggende fokus. Disse problemstillinger er blandt de mange kommunikationsudfordringer, som dagens oplægsholdere skal forholde sig til på en daglig basis. Hvordan håndterer Niels-Otto Fisker, kommunikationschef i DSB, og Lise Hein, kommunikationschef hos Metroselskabet, hver især denne opgave - både når hjulene blot skal holdes i gang, og når det hele ikke kører på skinner? Vi lægger op til en livlig diskussion og drikker efterfølgende et glas glögg og ønsker god jul.

v/ Niels-Otto Fisker, kommunikationschef i DSB og Lise Hein, kommunikationschef hos Metroselskabet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Uddannelsespolitiske visioner

Fredag den 26. november 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Nogle mener, at den danske uddannelsespolitik har været præget af kortsigtethed og umiddelbare løsninger, alt imens de langsigtede visioner er blevet sat bagerst i klasselokalet. Hvordan gribes diskussionerne an i det politiske forhandlingsrum, når det kommer til langsigtede strategier? Har corona-krisen sat de uddannelsespolitiske visioner på pause? På dagens møde får vi besøg af to markante politikere på området til en snak om, hvordan moderne uddannelsespolitik er blevet formet til dens nuværende facon.

v/ Ellen Trane Nørby, børne- og undervisningsordfører samt tidligere børne- og undervisningsminister (V) (ikke bekræftet), Jacob Mark, børne- og undervisningsordfører (SF)

Toppen af den sundhedspolitiske interessevaretagelse

Tirsdag den 30. november 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Kræftens Bekæmpelse er blandt de absolut mest indflydelsesrige interesseorganisationer. Hvilke indsatser søsættes, når man vil have rykket et komma eller indskudt en sætning i den førte sundhedspolitik? Kan man som lokal enhed påvirke de højere luftlag? Og hvem skal man gå til, hvis man vil samle de små stemmer til et helt kor? Jesper Fisker, adm.direktør i Kræftens Bekæmpelse, indvier netværket i den sundhedspolitiske værktøjskasse.

v/ Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, og fhv. direktør i Sundhedsstyrelsen og departementschef i Sundhedsministeriet

Anders Langballe: Når den politiske fortælling også er privat

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

I starten af 2020 gjorde Danske Handicaporganisationer sig et scoop, da de ansatte den mangeårige politiske redaktør på TV2, Anders Langballe, som kommunikationschef. I medieverden var han en stor del af viderebringelsen af politiske fortællinger - i dag skal han være med til selv at skabe dem for en sag, der står hans hjerte nært efter en hård periode i Anders' liv. Men hvordan skaber man en fortælling, der rammer bredt, når den samtidig er så personlig? Og hvordan kan Anders bruge sin tid fra medierne til arbejdet i interesseorganisationen? På dagens møde tager vi snakken med Anders Langballe om de kommunikative redskaber, når en politisk sag i den grad også er privat.

v/ Anders Langballe, kommunikationschef, Danske Handicaporganisationer

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Sundhedspolitisk netværk)

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

Danmarks nye sundhedsreform - organisationernes besyv

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Mange forskellige problematikker og interesser er på spil, når indholdet af den længe ventede sundhedsreform skal debatteres. Én ting der dog er sikker er, at der er brug for en ambitiøs plan for fremtidssikringen af det nære sundhedsvæsen. Men hvilke pejlemærker ser de centrale organisationer i sundhedslandskabet mere nøjagtigt som nødvendige for en succesfuld sundhedsreform? Hvor ser de behov for politisk handling?

Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen, Klaus Høm, direktør, Scleroseforeningen og Claus Richter, direktør, Diabetesforeningen

De nye vandplaner: Kommer der en god løsning i morgen?

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

I 2027 skal Danmark have opnået god økologisk tilstand for vandmiljøet. Sådan lyder målet i EU’s Vandrammedirektiv. Men de seneste år er målstregen kun rykket længere væk: Mange drikkevandsboringer er lukket på grund af pesticider og udledning af kvælstof fra landbruget er stødt stigende. De kommende vandområdeplaner bliver afgørende for, om det lykkes at vende udviklingen og nå målet. På dagens møde stiller vi skarpt på, hvordan opgaven bør gribes an. Hvad er vigtigt i processen for at gøde jorden til et gunstigt samarbejde mellem de berørte parter? Og hvilke knapper skal der skrues på for at sikre en både realistisk, ambitiøs og fagligfunderet indsats? Vi spørger, om det er utopi at tage hensyn til både vandmiljø, innovation og landbrug, eller om der faktisk kan findes en god løsning?

v/ Søren Bukh Svenningsen, direktør, Dansk Miljøteknologi, (ikke bekræftet), Isabelle Navarro Vinten, vicedirektør, Miljøstyrelsen og Ejnar Schultz, direktør, SEGES

Yes we cancel culture

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Historien gentager sig altid og det samme gør destruktionen - eller "rematerialiseringen" - af den også. De skøre romere, de røde bolsjevikker og formørkede talabanere gjorde det. Og i det meste af Vesten tages debatten, hvordan vi portrætterer, beundre og fortier fortiden på museet, i litteraturen og i det offentlige rum. For skal der en buste i havnen for at starte en debat? Og er der overhovedet noget nyt i, at vi ændre og omformer kunst og sproget, selvom det betyder redigering eller destruktion? Vi tager debatten, som først lige er startet for alvor om cancelculture i en dansk kontekst. For er den danske kulturelites indercirkel bare system- og kulturbevarende? Skal der kigges lidt indad eller skal man lade være med at lukke øjnene til ødelæggelse af den historie, der skal gøre os klogere på fremtiden?

v/ Rane Willerslev, dir. Nationalmuseet og Mathias Kryger, kunstanmelder, Politiken

Reformer for uperfekte mennesker

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

De fleste traditionelle grundbøger i økonomi overlader ikke mere end et par sider til emnet om adfærdsøkonomi. Det vil sige hvordan folk ofte agerer efter tommelfingerregler frem for regnemodellernes rationelle forudsætninger. Det har imidlertid ændret sig. Offentlighedens interesse for adfærdsøkonomi er kun steget siden psykologen Daniel Kahneman fik Nobelprisen i økonomi i 2002. Professor ved CBS, Steffen Andersen, der har adfærdsøkonomi som sit primære forskningsområde, løfter her sløret for, hvordan dyb indsigt i menneskets tilbøjeligheder kan bidrage til en bedre forståelse af samfundsøkonomien. Og ikke mindst hvordan en mere fintmasket beskrivelse af mennesket skaber effektfulde politikker.

v/ Steffen Andersen, Professor v. Copenhagen Business School

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet (fællesmøde med Digital Sundhed)

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

En strategi for digital sundhed skal give en mere sikker og sammenhængende sundhedssektor for danskerne. Hvad indebærer strategien, hvad er prioriteringerne, og er målene ambitiøse nok? Til dette netværksmøde får vi besøg af formanden for Danske Regioner, som vil indvie netværket i regionernes målsætninger for digital sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen bedst omfavner de mange fordele, der er forbundet med digitalisering, samtidig med at man tager højde for potentielle utilsigtede konsekvenser ved datadeling?

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner

Strategisk Coronakommunikation: Skal det siges mere klart?

Torsdag den 2. december 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Under en sundhedskrise som Corona, bliver befolkningens følelser og forhold til fakta håndgribeligt og afgørende. Derfor skal der kommunikeres klart og uden omveje. Til dagens møde får vi besøg af Sundhedsministerens særlige rådgiver, Rasmus Jønsson, som vil sætte os ind i, hvordan han har arbejdet med kommunikationen under Corona. Hvilken rolle spillede deres mangeårige samarbejde, når ministerens kommunikation og pressemøder har hele befolkningens bevågenhed? Hvad skal man som være særlig opmærksom på i en krisetid, når det kommer til balancen mellem følelser og fakta? Og hvordan spillede det enorme ansvar for menneskeliv og samfundsøkonomien ind, når beslutninger skulle træffes hurtigt?

v/ Rasmus Jønsson, særlig rådgiver for Sundhedsminister Magnus Heunicke (ikke bekræftet)

Status fra Borgen

Torsdag den 2. december 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Året er ved at gå på hæld, og det er derfor tid til en status på den aktuelle uddannelsespolitisk. Vi har derfor inviteret fire ordførere på området til en debat om, hvilke centrale dagsordener de har på tegnebrættet for den kommende politiske sæson. Samtidig beder vi dem fokusere på, hvor de ser muligheder for brede samarbejder på tværs af det partipolitiske spektrum, så der kan skabes holdbare løsninger for uddannelsessektoren.

V/ Jens Joel, undervisningsordfører (S) Ellen Trane Nørby, undervisningsordfører (V)(ikke bekræftet) og Mai Mercado, undervisningsordfører (K)

Børn og unge - ved de i virkeligheden bedst?

Fredag den 3. december 2021, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Det er både et lovkrav og et grundlæggende element i børnekonventionen, at børn og unge skal høres og inddrages i beslutninger, der vedrører dem selv. Det er også noget, de fleste kan blive enige om, er en god ide. Alligevel peger adskillige undersøgelser peger på, at de ikke i tilstrækkeligt omfang bliver inddraget i børne- og ungesager, og at kommunerne kun i begrænset omfang inddrager børn og unges perspektiver, når de udvikler eller evaluerer indsatser på området. Hvorfor er det så svært? Hvad skal der til, for at børn og unge i højere grad inddrages individuelt og kollektivt? Og bliver beslutninger bedre, når man inddrager dem?

v/ Anders-Peter Østergaard, Direktør, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Gentofte Kommune og Olav Hesseldahl, engagementsdirektør, Ungdomsforbundet

SoMe: Marketingsmekka eller misinformation?

Tirsdag den 7. december 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

SoMe: Marketingsmekka eller misinformation? De sociale medier har vendt op og ned på markedsføringen i fødevarebranchen. Digital markedsføring og partnerskaber med influencere gør det muligt at nå ud til flere og især yngre forbrugere end tidligere på billig, målrettet og personlig vis. Men samtidig rejser brugen af SoMe en række etiske og juridiske dilemmaer. Vi får besøg af forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, og Thomas Hartvig, direktør, Kompas Kommunikation, til en snak om, hvordan SoMe kan bruges som effektiv markedsføring uden at gå på kompromis med forbrugersikkerheden. For hvor går grænsen mellem mere personlig markedsføring og vildledning af forbrugerne? Og bør man tage særlige forholdsregler, når markedsføringen i høj grad er rettet mod yngre målgrupper?

v/ Christina Toftegaard Nielsen, forbrugerombudsmand og Thomas Hartvig, direktør, Kompas Kommunikation (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Sophus Garfiel: En ny æra for boligpolitikken?

Tirsdag den 7. december 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Regeringens forårsrengøring betød dannelsen af det nye Indenrigs- og Boligministerium og dermed også en ny departementschef ved roret. Vi spørger departementschef Sophus Garfiel, hvordan han ser samspillet mellem indenrigs- og boligområdet? Hvordan kan de to områder supplere hinanden, og hvad kan vi forvente af det nye ministerium? Bliver dette en ny æra for landets boligpolitik, eller risikerer vi, at området kommer til at stå i skyggen af de indenrigspolitiske dagsordener?

v/ Sophus Garfiel, departementchef, Indenrigs- og Boligministeriet

Mød vores mand i Frankfurt

Onsdag den 8. december 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Når rammerne og dagsordenen for den finansielle sektor sættes, er Den Europæiske Centralbank helt afgørende, som en af de mest magtfulde institutioner i Europa. I toppen af ECB sidder en dansker. Den tidligere underdirektør for Finanstilsynet, der siden 2014 har været en del af det europæiske banktilsyn, er nu vicegeneraldirektør i ECB. Her har Thomas Broeng Jørgensen ansvaret for at holde tilsyn med de helt store spillere som Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs og ING. Til dagens møde har vi inviteret Broeng Jørgensen til at holde et oplæg og gøre os klogere på fremtidens ECB. For hvordan er sundhedstilstanden i den europæiske banksektor som følge af Corona-pandemien? Vi tager snakken om hvilke værktøjer ECB benytter sig af til at kontrollere sektoren, og vi diskuterer hvordan tilsynet samarbejder med de nationale tilsyn - herunder Thomas' gamle arbejdsplads Finanstilsynet - samt hvilken rolle bankunionen spiller i arbejdet med det europæiske banktilsyn.

v/ Thomas Broeng Jørgensen, vicegeneraldirektør, det europæiske banktilsyn, ECB og fhv. underdirektør, Finanstilsynet

Socialpolitisk forretningsmodel?

Onsdag den 8. december 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan bliver sociale organisationer bæredygtige uden håndsrækning fra Christiansborg, særligt efter satspuljernes nedlæggelse? Civilsamfundets Brancheforening ønsker at sætte de uudnyttede satspuljemidler i spil. De sociale ngo’er er nemlig mere end nogensinde afhængige af donorernes nåde og hjælp for at fortsætte næste års projekter og tiltag, der gør en forskel for mennesker. Det er en kamp om medlemmer, midler og medieopmærksomhed. For mange organisationer betyder det, at man må balancere på en knivsæg for at finde finansiering i bestræbelserne på at udvikle sig som organisation eller styrke det frivillige arbejde. Vi har i dag inviteret nogle af de helt store organisationer ind for at høre deres bud på en socialpolitisk forretningsmodel, hvor medlemmer, midler og muligheder går op i en højere enhed.

v/Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse og Kenneth Kamp Butzbach, generalsekretær, ISOBRO (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan udvikler vi levedygtige landsbyer?

Fredag den 17. december 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Selvom Danmark er ramt af urbaniseringsbølgen, så er der kommet øget fokus på at styrke udviklingen i yderområderne og ligeledes på udvikling af byrum og lokalsamfund. På dagens møde stiller vi skarpt på byudvikling i landsbyer og købstæder. Hvad ved vi om at gøre landsbyer attraktive set fra et byudviklingsperspektiv? Er det overhovedet noget, som har interesse blandt forskere? Hvilke vellykkede projekter kender vi til – og hvad er forklaringen på deres succes? Hvilken rolle spiller henholdsvis kommunerne, ejere og investorer, og hvilke krav kan man stille til de forskellige parter?

v/ Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium og Simon Harboe, projektchef, Realdania

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressoucer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt en lang række centrale aktører på området til en nytårskur i trivsels navn.

v/ Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet (ikke bekræftet), Lars Qvortrup, Professor, DPU, Aarhus Universitet (ikke bekræftet), Johanne Schmidt-Nielsen, Generalsekretær, Red Barnet (ikke bekræftet), Eva Secher Mathiasen, formand Dansk Psykolog Forening (ikke bekræftet), Lars Løkke Rasmussen, MF (løsgænger)(ikke bekræftet), Jacob Mark, MF (SF) (ikke bekræftet), Ellen Trane Nørby, MF (V) (ikke bekræftet), Jesper Petersen, MF (S) (ikke bekræftet)

Case study af kommunikation i Nye Borgerlige

Torsdag den 20. januar 2022, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Nye Borgerlige er braget ind på Borgen, og har medvind i meningsmålingerne. Deres kommunikation om sig selv og partiets politik er meget mere fri, aktivistisk og anti-politisk end de øvrige partiers. Dét virker. Men skyldes det, at vælgerne er trætte af politisk pølsesnak og at Nye Borgerlige i højere grad taler klar tale til vælgerne, eller hvad skyldes den store succes? Hvilke strategiske overvejelser gør partiet sig i deres kommunikation, og hvad vil partiet i forhold til kommunikationen, hvis man sætter det lange lys på? Partileder Pernille Vermund tager os helt med ind i Nye Borgerliges maskinrum, og fortæller om det strategiske arbejde, de laver i kommunikationen om partiet.

v/ Pernille Vermund, partileder for Nye Borgerlige

NYTÅRSKUR: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 15.15 -18.00 - Socialpolitisk netværk

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressoucer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil samt en lang række centrale aktører på området til en nytårskur i trivsels navn.

v/ Lars Qvortrup, Professor, DPU, Aarhus Universitet, Eva Secher Mathiasen, formand Dansk Psykolog Forening (ikke bekræftet), Lars Løkke Rasmussen, MF (løsgænger)(ikke bekræftet), Jacob Mark, MF (SF) (ikke bekræftet), Ellen Trane Nørby, MF (V) (ikke bekræftet), Jesper Petersen, MF (S) (ikke bekræftet)

Én platform til alle

Fredag den 21. januar 2022, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

I en udviklet velfærdsstat som den danske, der er stærkt afhængig af en effektiv digitalisering, er pålidelige it-leverandører en nødvendighed. Men hvad kræver det egentlig at udvikle en platform, som størstedelen af landets befolkning kommer i berøring med? På dette møde vil André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany, fortælle nærmere om samarbejdet mellem Netcompany og det offentlige, og gøre os klogere på, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man ikke kun leverer et produkt til en kunde, men et helt lands befolkning.

v. André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany

Ud af starthullerne: finansloven fra start til slut

Tirsdag den 25. januar 2022, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Når en finanslov skal lande, er det afgørende med god og kyndig rådgivning fra første udkast til de sidste sene forhandlinger. Siden 2018 er landets finansministre blevet kyndigt guidet af afdelingschefen for offentlige finanser i Finansministeriet. Som tidligere udgiftschef i den røde bygning, kender Kent Harnisch processen, faldgruberne og rammerne som få andre. På dagens møde gæster Kent netværket til en snak om den nye finanslov fra det tidlige udkast til det endelige resultat, og han indvier netværket i det parallelle arbejde med budgetloven og den samlede koordination af sager til regeringens Koordinationsudvalg og Økonomiudvalg.

v/ Kent Harnisch, afdelingschef for offentlige finanser, Finansministeriet (ikke bekræftet)

Hvor skal læreruddannelsen hen?

Onsdag den 26. januar 2022, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Kravet om et karaktergennemsnit på 7 skulle gøre læreruddannelsen mere attraktiv og hæve det faglige niveau. Men på flere uddannelsessteder lever de studerende ikke op til kravet og må derfor optages via kvote 2. Læreruddannelsen blev reformeret i 2013, men der er stadig gang i diskussionen om formen på uddannelsen. Forslag til hvordan kvaliteten kan sikres, er mange. Er det afgørende, om læreruddannelsen er 4-årig eller 5-årig? Eller om den foregår på en professionshøjskole, på et universitet eller på et privat uddannelsessted? På dagens møde vil vi få et indblik i, hvordan to helt centrale skikkelser ser læreruddannelsens udfordringer og løsninger.

V. Stefan Hermann, rektor, Københavns professionshøjskole og Formand, Professionshøjskolerne og Bertel Haarder, fhv. undervisningsminister, Venstre

Follow the money: Hvad ved vi om hvidvask?

Torsdag den 27. januar 2022, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Det nye politiforlig har sendt flere penge men også nye initiativer ind i kampen mod hvidvask. Knap et år efter tager vi en status på de gode intentioner. Hvad er resultatet af det nye operative samarbejde mellem myndigheder og private aktører? Har der været en generel kulturændring? Og hvad skal gøres fremadrettet, når det handler om både forebyggelse og kontrol?

v/ Jørgen Andersen, vicepolitiinspektør og afdelingsleder i Hvidvasksekretariatet og Linda Nielsen, professor dr. jur., fmd. for Finans Danmarks Hvidvask Task Force 2019 og fmd. for NCP Danmark, mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd

Danmark som førende Health-Tech nation?

Torsdag den 3. februar 2022, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Den danske sundhedsindustri eksporterer årligt for mere end 110 milliarder kroner. I 2019 indgik Dansk Industri og Danske Regioner et samarbejde om at gøre det danske Health-Tech økosystem til et af verdens førende, og en lang række af centrale aktører tager del i målsætningen. Spørgsmålet er, hvad der skal til for at indfri ambitionerne. På dagens netværksmøde stiller vi skarpt på udfordringerne og udviklingspotentialerne ved fremtidens digitalisering af sundhed fra industrien bag.

v/ Rikke Hougaard Zeberg, digitaliseringschef i Dansk Industri (ikke bekræftet), André Rogaczewski, adm. direktør i Netcompany (ikke bekræftet) og Jesper Grønbæk, CEO, Health Tech Hub Copenhagen

Lobbyisme udefra: Hvordan gør man sin sag til en folkesag?

Fredag den 25. februar 2022, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Det danske samfund er præget af mange forskellige interesser og holdninger, og det kan derfor være svært at overbevise politikerne om, at ens egen sag er værd at få på dagsordenen. Netop derfor kan det være en enorm fordel i første omgang at overbevise befolkningen. Til dette møde vil Wiebke Marie Junk, Ph.d.og adjunkt ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældresagen, fortælle, hvordan man knækker koden, der gør en sag til en folkesag, og hvorfor det er vigtigt for dig, der søger politisk indflydelse.

v/ Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældresagen og Wiebke Marie Junk, Ph.d. og adjunkt ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Hvordan starter vi den næste bølge af radikal digitalisering?

Fredag den 4. marts 2022, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Den offentlige sektor har over en relativt kort årrække gået fra at være komplet analog, til at være grundlæggende afhængig af teknologi. Flere bølger af digital transformation har præget denne udvikling, men hvad byder den næste bølge? Vi har til dette møde allieret os med Preben Mejer, IT-ekspert, fremtidsforsker og CEO i videnscentret Radr.dk, der blandt andet var helt i fronten ved den anden store teknologibølge i Danmark. Han vil indvie os i, hvilke udsigter der er i fremtiden inden for digitalisering og IT, samt hvordan disse vil få indvirkning i samfundet - både i det offentlige og i det private.

v. Preben Mejer, founder og chairman hos Radr

Et online liv: De unges black box

Torsdag den 10. marts 2022, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Billeddeling, digital mobning, sugardating, influencers – unges brug af sociale medier er jævnligt til debat. Er de social medier en platform, som kan danne et solidt oplysningsgrundlag for unge mennesker, med nem adgang til venner samt nyheder fra hele verden, eller er det blot en platform, der fremmer en usund kultur? Forskningen er splittet men hælder dog mest til de negative virkninger: bl.a. symptomer på depression og konsekvenser for selvværd og velbefindende. Forstår vi til fulde de unges digitale liv, og hvordan det påvirker dem? Hvad skal de voksne, rundt om børnene, stille op? Og hvem har ansvaret for at begrænse de negative konsekvenser?

v/ Stine Liv Johansen, lektor, ph.d. ved Aarhus Universitet og formand for Medierådet og Christina Johansen, redaktør på Ultra Nyt, Danmarks Radio

Sundheds- og Ældreministeriet indefra

Torsdag den 24. marts 2022, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Sundheds- og Ældreministeriet fået ny departementschef i en tid, hvor sundhedspolitik er på alles læber. Holdningerne til sundhedspolitiske problemstillinger er mange, og særligt hvordan midlerne skal fordeles, standarder til kvalitet og finansieringen, er noget, som optager den brede befolkning. Hvordan navigerer man i dette og sørger for, at sundheden bevæger sig i den rigtige retning? Til dagens møde har vi inviteret Svend Særkjær ind for at give os hans besyv på, hvad der står øverst på departementschefens to-do liste. Departementschefen fortæller anedoter og reflekterer over den tid, som er gået.

v/ Svend Særkjær, departementschef i Sundheds- og Ældreministeriet (ikke bekræftet)

Post-Its og pragmatisme: Finanspolitisk debat

Torsdag den 31. marts 2022, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Rettidig omhu har aldrig skadet i en finanslovsproces. Både for de mange aktører rundt om i det danske samfund - men også i Proviantgården. Oprindeligt en del af Christian den 4.'s krigshavn, som tjente som forrådsmagasin for flåde og hær. Nu huserer medlemmer af folketinget bl.a. Dansk Folkeparti og de Radikale. Begge partier har 2 trænede formænd i disciplinen at forhandle finanslove med både pres og pragmatisme. I en tid hvor 24-timers medier og Facebook fordrer letfordøjelige svar på de svære spørgsmål, er spørgsmålet, hvordan man holder fast i de klassiske dyder, når hele statens budget skal i hus. Hvordan arbejder de med det enorme ansvar, det et, at sætte rammerne for samfundet gennem finansloven - særligt når vigtige afgørelser skal træffes på baggrund at de nederste bilag og i ly for mediernes opmærksomhed? Og hvad bliver deres vigtigste prioriteter indtil finansloven er i hus til december?

v/ Sofie Carsten Nielsen, fmd. Radikale Venstre (ikke bekræftet) og Kristian Thuelsen Dahl, fmd. Dansk Folkeparti (bekræftet)

Mødestart i foråret 2022

Fredag den 1. april 2022, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk Netværk - Aarhus

Mødeprogrammet er under udvikling - vi glæder os til at vise jer, hvad vi har arbejdet på.

/v

Shitstorms anatomi og grænser

Onsdag den 27. april 2022, 10.15 -13.00 - Kulturpolitisk netværk

Hvor går grænsen for kunst og kultur? Den kunstneriske frihed er de seneste år for alvor kommet på dagsordenen og alternativ kunst trækker ofte overskrifter i medierne. Hvilken betydning har den politiske korrekthed for kunst og kulturformidling? Skal omverdenens og kunstens mange facetter harmonere? Og hvordan håndterer man som kunstner en kritisk og skiftende omverden – særligt når sociale medier kan blæse en shitstorm op før man har set sig om? Netværket får besøg af Jim Lyngvild og Ghita Nørby, for hvem det mere er reglen end undtagelsen, at kunst fører til debat. Vi får også besøg af Christian Have, der giver sit professionelle bud på, hvad man gør, når ramaskriget runger og kommer med gode råd til de øvrige paneldeltagere og netværksmedlemmerne.

v/ Jim Lyngvild, designer bag vikingeudstillingen på Nationalmuseet, Ghita Nørby, skuespiller og Christian Have, Kommunikationsekspert og ejer af Have Kommunikation (MØDESTED: Ravnsborg, Hågerupvej 33, 5600 Faaborg)

Fintech i fremtiden

Torsdag den 28. april 2022, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Fintech er ved at blive en central del af den moderne finanssektor. Flere og flere tiltag synes at vinde indtog, og et par af dem, der har vokset sig stort, er Lunar og Lendme. Til dagens møde vil direktør for Lunar, Ken Villum Klausen, og direktør for Lendme, Frederik Murmann, fortælle om de muligheder og udfordringer, der følger med udviklingen af fintech, samt hvilke implikationer fintech kan have for finanssektoren. For der er rigeligt med muligheder for at udvikle nye, innovative løsninger med brug af den nye teknologi, som disse startups bringer til bordet - men hvordan får vi opbygget et stærkt samarbejde med etablerede virksomheder?

v/ Ken Villum Klausen, Founder & CEO, Lunar og Frederik Murmann, Direktør for LendMe (ikke bekræftet)

Kvalitet i børneliv: Kommunernes ansvar under lup

Torsdag den 5. maj 2022, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Kommunerne spiller en centralt rolle for, at alle børn og unge har de samme muligheder. Men om man bor i Hellerup eller Hundige har afgørende betydning for, hvilke tilbud børn med handicap eller socialt udsatte børn modtager og for kvaliteten af skole og dagtilbud. Men er det rimeligt, at postnummeret skal afgøre kvaliteten af børns liv – i et land på størrelse med en middelstor tysk omegnskommune? Hvordan sikrer man en ensartet kvalitet? Og på hvilke områder er det vigtigt med den kommunale selvbestemmelse og hvorfor?

v/ Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune og formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og Jesper Fisker, Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse og tidl. departementschef i Undervisningsministeriet

Med budgetlov skal land bygges

Torsdag den 26. maj 2022, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Det er den tid på året. Dagene er blevet længere, solen varmer på næsen og forhandlingerne om kommunernes og regionernes budget skal i hus. Det økonomiske ekko af Coronakrisen kan stadig høres og der er regninger, der skal betales. Så hvad er det ansvarlige at gøre, når økonomiaftalerne skal på plads? Hvem skal holde for og hvem skal tilgodeses i den nære velfærd? Vi får besøg af departementschef Sophus Garfiel og Overvismanden Carl-Johan Dalgaard til en debat og snak om de økonomiske rammer og vilkår for landets kommunernes og deres økonomi.

v/ Sophus Garfiel, Departementschef Indenrigs- og Boligministeriet (bekræftet) og Carl-Johan Dalgaard, Overvismand (ikke bekræftet)

Børne- og ungeområdet: Visioner fra Christiansborg

Torsdag den 9. juni 2022, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Folketingsvalget i 2019 var på mange måder et klimavalg, men statsministeren fik dog også trukket overskrifter ved at kalde sig ”Børnenes Statsminister”. For børn – og unge – har en stadigt mere central rolle på Christiansborg, bl.a. eksemplificeret ved aftalen om minimumsnormeringer, og flere prominente folketingsmedlemmer har da også netop dette områdehøjt på deres dagsordener. Til dagens møde får vi besøg af fire børneordførere, der vil dele deres visioner for børne- og ungeområdet. Hvilke visioner har de for området? Hvordan kan vi forbedre de eksisterende indsatser – og skal de forbedres? Og hvordan sikrer vi, at alle børn har de samme muligheder for udvikling?

v/ Jacob Mark (SF), Ellen Trane Nørby (V) (ikke bekræftet), Jens Joel (S) og Mette Thiesen (NB) (ikke bekræftet)