Frikommuneforsøg: Bør kommunerne sættes fri?

Tirsdag den 21. september 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

I 2019 besluttede regeringen sig for at igangsætte danmarkshistoriens tredje frikommuneforsøg; men er en øget frihed til kommunerne den rette vej mod en mere effektiv offentlig sektor? Som følge af både Frikommuneforsøg I og II er en række tiltag fra frikommunerne blevet udbredt til flere af de øvrige kommuner, men vil succesen gentage sig med frikommuneforsøg III og vil de gode resultater også holde i fremtiden? Til mødet bliver vi sat ind i forsøgene og deres foreløbige resultater af Departementschef i Indenrigs- og Boligministeriet Sophus Garfiel og Jakob Scharff, branchedirektør for Offentligt-Privat samarbejde hos DI, som desuden vil diskutere, om den nye, mere frie tilgang til offentlig styring og ledelse har en plads i fremtidens offentlige sektor.

v/ Sophus Garfiel, Departementschef i Indenrigs- og Boligministeriet og Jakob Scharff, branchedirektør for Offentligt-Privat samarbejde hos DI (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Hæmmer manglende it-kompetencer væksten i Danmark?

Onsdag den 29. september 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Efterspørgslen på it-specialister har været stor gennem den seneste årrække - både i det offentlige og det private. Dog har den store efterspørgsel været svær at imødekomme, da for få bliver uddannet inden for den digitale sektor. Kan dette mismatch mellem udbud og efterspørgsel medvirke til at hæmme Danmarks vækstpotentiale? Og ligger svaret på dette problem i virkeligheden i digitalisering af de ansatte fremfor uddannelse af nye IT-specialister? Martin Grønbæk Jensen, administrerende direktør i Digital Dogme og Henrik Pedersen, Dekan ved det Tekniske Fakultet for IT & Design ved Aalborg Universitet vil diskutere, hvordan vi får bugt med kompetencegabet og fortælle om nogle af de udfordringer, som det digitale Danmark står overfor nu og i fremtiden.

v/ Martin Grønbæk Jensen, administrerende direktør i Digital Dogme og Henrik Pedersen, Dekan ved det Tekniske Fakultet for IT & Design ved Aalborg Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Aarhus Ø - galt eller genialt?

Onsdag den 29. september 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Siden 2012 er tusinder flyttet til nyopførte boliger i Aarhus' nye bydel - Aarhus Ø. Aarhus Ø har været i rivende udvikling, og mange projekter er blevet søsat i bydelen både for beboelse og byliv, og modtagelserne har mildest talt været blandede. Men hvad er tankerne egentligt bag, når man forsøger at rejse en helt ny bydel? Hvordan kan man skabe byrum og gode boliger og integrere disse i en allerede eksisterende by, og hvad skal vi forvente af bydelen i fremtiden? Vi tager et besøg på Aarhus Ø for at høre tankerne bag projektet fra nogen af de nøgleaktører, som har stået bag.

v/ Rune Kilden, byudvikler, og Anne Mette Boye, stadsarkitekt i Aarhus Kommune

Dét de unge vil have

Fredag den 1. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Effektiv lobbyisme kræver, at man har et stærkt netværk i forhold til at skaffe viden, information og møder med beslutningstagerne. Hvordan kan man udvide sit netværk, så man også står stærkt blandt den yngre generation af politikere? Hvordan ser fremtidens unge beslutningstagere på lobbydisciplinen? Og er der nogle ting i ”sådan plejer vi at gøre”-tilgangen, som de opfatter som gammeldags? Disse spørgsmål og mange flere stiller vi tre unge politikere.

v/ Peter Kofoed (DF), Frederik Vad Nielsen (DSU) og Anne Valentina Berthelsen (SF) (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Uddannelsespres: Kan vi stå på tæer uden at miste balancen?

Fredag den 1. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

En opgørelse fra 2020 viste, at hver 5. studerende havde stresstendenser, som relaterede sig til deres uddannelsesforløb. Børn og unges mistrivsel er i stigning, og meget af det kommer fra studie og skolegangen. Spørgsmålet er, hvordan vi kan etablere en balance mellem flid og afkobling. Og hvordan vi kan sikre, at presset ikke påvirker indlæringen og dermed kvaliteten af udbyttet på uddannelserne. Kan man stå på tæer uden at miste balancen, kan man fostre kloge mennesker og sunde hoveder samtidigt? Dette vil dagens oplægsholdere forsøge at gøre os klogere på.

v/ Olav Hesseldahl, CEO ved Ungdomsbureauet, professionelt bestyrelsesmedlem og cand.mag. i filosofi, og Lars Qvortrup, professor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse, Aarhus Universitet (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Spillet om finansloven

Mandag den 4. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

I morgen åbner Folketinget. Og finanslovsforhandlingerne spidser til. Så hvad kan vi forvente? Hvor godt står regeringen, og har den præsenteret et udspil, der er spiseligt for det parlamentariske grundlag? Vi undersøger de kommende økonomiske slagsmål med to af landets førende politiske iagttagere.

v/ Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske og Noa Redington, politisk kommentator bla. i Politiken og på TV2 News (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Regeringens nye sundhedsaftale

Onsdag den 6. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Efteråret 2021 står i sundhedens tegn, og en ny sundhedsaftale er på trapperne med en bred politisk opbakning. Aftalen skal mindske uligheden i sundhed, bedre sammenhæng mellem sektorerne og sikrer dækning af sundhedsfagligt personale i hele landet. Coronakrisen har vist, at der er stor velvilje i befolkningen til digitale løsninger, som kan forsimple og effektivisere hverdagen for både patienter og sundhedspersonale. Hvad skal sundhedsaftalen indeholde, og hvordan får vi opfyldt vores ønsker indenfor den økonomiske ramme? Hvilke redskaber har vi i værktøjskassen til at fortsætte digitaliseringsbølgen? Vi dykker ned i detaljerne og tager debatten på dagens netværksmøde.

v/ Julie Enevold Brooker, direktør, Janssen og Jes Søgaard, professor, SDU (MØDESTED: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577 København V)

Fra oliefest til oliestop

Torsdag den 7. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

I 2050 skal det være slut med dansk olie- og gasudvinding i Nordsøen. Sådan lød det, da et bredt flertal i Folketinget for knapt et år siden endegyldigt aflyste forhandlingerne om nye udvindingstilladelser og satte en slutdato for 48 års olie- og gaseventyr. Men kan klimasatsningen betale sig? Vi får besøg af Martin Rune Pedersen, Vice President i Total Denmark, og miljøvismand Lars Gårn Hansen til en snak om det sorte guld. Hvilken indflydelse vil oliestoppet have på en presset statskasse? Og kan investeringer i vedvarende energikilder opveje det økonomiske tab ved at sige farvel til olien?

v/ Martin Rune Pedersen, Vice President for Offshore Product Line og Country Chair for Danmark, Total Denmark og Lars Gårn Hansen, miljøvismand (MØDESTED: Dansk Arkitektur Center, Bryghusgade 10, 1473 København K)

Departementschefen: Fra grundlovsbrud til juridisk troværdighed

Tirsdag den 12. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Morten Niels Jakobsen overtog roret som departementschef i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i starten af året. Efter en skilsmisse fra Miljøministeriet affødt af den berømte og berygtede minkskandale, står han med et ministerium, hvor hans store juridiske ballast er af afgørende betydning. Vi inviterer Mortens Niels Jakobsen til en snak om, hvad han vil gøre for at skabe et både juridisk troværdigt og effektivt ministerium. Og hvordan ser han ministeriets rolle på det juridiske område, hvor ikke kun virksomheder og borgere, men også ministeriet selv kan få de mange regler galt halsen?

v/ Morten Niels Jakobsen, departementschef, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Rundvisning og fyraftensøl på Borgen!

Tirsdag den 12. oktober 2021, 15.00 -17.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Som lovet vil vi gerne invitere jer på rundvisning på Christiansborg efterfulgt af en fyraftensøl og eller sodavand med Jacob Mark. Arrangement finder sted d. 12. oktober kl. 15:00-17:00. Jacob Mark vil give jer en rundvisning med sjove anekdoter og indblik i det politiske liv på Borgen.

v/Jacob Mark (MØDESTED: Christiansborg Slot, gæsteindgangen, Rigsdagsgården, 1218 København)

Er kulturen for kønsløs?

Onsdag den 13. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Kvinder er stærkt repræsenteret i kunst- og kulturlivet. Når det kommer til forbrug. Men der er stadig langt til noget, der lugter af ligestilling, når det kommer til pladserne ved bordet. Hvor i fødekæden går det galt? Og hvad er egentligt problemet? Vi beder 3 personer fra forskellige ståsteder i livet og i kunsten om at komme med deres bud. For hvorfor er repræsentation så vigtig, hvad er vi bange for, og hvorfor er vi så dårlige til at turde lytte til nye stemmer?

v/ Anna Malzer, teaterdirektør for Mungo Park, Dy Plambeck, forfatter og Michael Thouber, direktør, Kunsthal Charlottenborg (MØDESTED: Charlottenborg Slot, Nyhavn 2, 1051 København K)

Er vi klar, når elbilerne kommer?

Torsdag den 14. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Hvis målsætningen om 75.000 elbiler på vejene i 2030 bliver en realitet, kommer vi uden tvivl til at opleve et øget pres på elnettet. Kravene til fremtidens elnet bliver næppe mindre af, at den grønne omstilling på mange områder peger os mod elektricificering af blandt andet opvarmning, banetransport og lastbiltransport. Spørgsmålet er, hvor langt vi kan nå med ladestyring, fleksible elpriser og forbedret batterievne? Hvilke redskaber har energiselskaberne allerede i værktøjskassen, og hvor er der behov for nye investeringer? Er den nuværende regulering på området tidssvarende, eller er der behov for nytænkende regulering, der understøtter valget af smarte og fremtidssikrede løsninger for elnettet?

v/ Anders Eldrup, Formand for Kommissionen for grøn omstilling af personbiler og Peter Bach Andersen, seniorforsker ved Institut for Elektroenergi, DTU (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Bæredygtigt byggeri: Nye arkitektoniske greb og forretningsmodeller i forandring? (efterfulgt af netværksfrokost fra 13-14)

Fredag den 15. oktober 2021, 10.15 -13.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

Byggeriet er en af de helt store CO2-syndere og et fokus på materialevalg, livscyklus og genanvendelighed er næppe til at komme udenom, hvis vi vil en grønnere fremtid. Regeringens bæredygtighedsstrategi for byggeriet er et længe ventet politisk spadestik, men skal der andet eller mere til? Hvordan får vi høstet de bæredygtige fordele, der er i at tænke i transformation frem for nedrivning? Skal fremtidens højhuse bygges i træ? Kræver det reelt en helt ny grundtænkning i forhold til forretningsmodeller, strukturer og rammevilkår, hvis den cirkulære tankegang for alvor skal forplante sig i byggeriet?

v/ Kasper Guldager Jensen, medstifter, Home.Earth og Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen (MØDESTED: Centralværkstedet, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C)

Gode undskyldninger og sange fra de varme lande

Tirsdag den 26. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Skal man overleve i politik, skal man være god til at undskylde. Men hvordan strikker man en undskyldning sammen, der rent faktisk fungerer i det offentlige rum? Hvad skal man have i mente, inden man går offentlig bodsgang? Hvad fungerer, og hvad fungerer absolut ikke, når det kommer til undskyldningens kunst? Og er en undskyldning bare et universelt viskelæder, eller skal der andre greb til, hvis man vil tages til nåde i offentligheden. Vi dykker ned i en række undskyldninger fra den politiske verden de seneste år, og disekkerer dem i stykker. Vi gennemgår alt fra Mette Frederiksens undskyldning til Godhavnsdrengene til de mere prekære og private undskyldninger fra Frank Jensen i sagen om metoo på Rådhuset og Lars Løkkes undskyldning i underbuksesagen.

v/ Lisa Storm Villadsen, professor i undskyldningsretorik, KU og Anna Thygesen, adm. dir. WeDoCommunication (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Zentropas djøffer: Direktøren for det hele

Tirsdag den 26. oktober 2021, 17.15 -20.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

I over 20 år har juristen Anders Kjærhauge været en del af Zentropa - først som administrationschef og siden 2016 som adm. direktør. På dagens møde tager vi turen til Plejehjemmet – Zentropas hovedhus i Filmbyen og besøger filmselskabet, der ikke er bange for store armbevægelser og flade hierarkier. Så hvordan fungerer samspillet mellem at være kreativt frie og kommercielt stærke? Skaber filmselskabets store internationale succes og mastodontlignende status i Danmark i virkeligheden flere udfordringer end man først forventer? Og hvordan spotter direktøren nye talenter, som kan være med til at understøtte filmskabernes evne til at improvisere og være kreative? Vi vender vejen fra Jurahuset i Studiestræde til Filmbyen i Hvidovre og spørger, hvad der skaber plads til både stærke kreative fællesskaber og dygtige individualister. Hvad er hemmeligheden bag Kjærhauges succesfulde ledelsesstil og har hans Djøf-baggrund været en fordel eller ulempe?

v/ Anders Kjærhauge, adm. direktør, Zentropa (MØDESTED: Zentropa, Filmbyen 22, 2650 Hvidovre, møde med middag)

Den digitale omstilling til debat

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Folketinget er tilbage fra sommerferie og regeringen har præsenteret deres nye finanslovsudspil, hvor der bl.a. lægges op til store investeringer i nye digitaliseringsprojekter. I den anledning har vi inviteret IT-ordførere fra begge fløje til debat om deres visioner og planer for, hvordan Danmark genvinder sin position som frontløber i det globale digitaliseringskapløb. Hvordan fortsætter vi den digitale bølge, så det gavner både offentlige og private organisationer såvel som den almene borger? Hvordan sikrer vi, at eksisterende og ny lovgivning har borgernes rettigheder i fokus, men samtidig reducerer barriererne for digitalisering og ny teknologi mest muligt? Og hvor skal de politiske løsninger findes, hvis vi skal udnytte digitaliseringens mange muligheder og tage bedst mulig højde for de risici, der følger med?

v/ Christoffer Aagaard Melson (V) Kasper Roug (S) og Stinus Lindgreen (RV) (ikke bekræftet)

Regulering og rammer for finanssektoren

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Finansdirektør i Erhvervsministeriet, Steen Lohmann, sidder i toppen af det ministerium, som arbejder med rammevilkårene for de finansielle virksomheder og de finansielle markeder. Finansdirektøren giver på dagens møde en status på reguleringen af finanssektoren - nationalt såvel som internationalt - og lægger op til debat. Hvad er status på de seneste politiske tiltag? Og hvilke nye initiativer er i støbeskeen?

v/ Steen Lohmann Poulsen, Finansdirektør i Erhvervsministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kommunaldebat: Er der vilje og vej?

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Transportpolitisk netværk

Kommunalvalget står for døren, og de transportpolitiske opgaver står i kø. Vi tager temperaturen på den kommunale transport- og infrastrukturpolitik og spørger borgmesterkandidaterne, hvordan de forholder sig til de evigt aktuelle kommunale udfordringer omkring blandt andet kollektiv trafik, trængsel, fremkommelighed og grøn omstilling. Hvad ser de som de største kommunale udfordringer på området? Og hvor skal vi lægge kræfterne, for at skabe de bedst mulige løsninger for borgerne?

v/ Henrik Rasmussen (K), borgmester, Vallensbæk, Jens Ive (V), borgmester, Rudersdal og Kirsten Jensen, borgmester, Hillerød(S) (MØDESTED: Provianthuset, Christiansborg, 1240 København K)

Kommunal- og Regionsrådsvalg 2021

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Plakaterne pryder vejsiderne, kommentatorerne kloger sig på tv og danskerne tager kandidattests i hobetal: Kommunal- og regionrådsvalget står for døren. Ovenpå en tid med sundhedsmæssig krise er styringen og ledelsen i kommunerne for alvor blevet testet, og netop derfor bliver det i år interessant at se, om vi får nogle overraskelser i kommunerne. Men hvad har egentlig været de helt store punkter i kommunaldebatten indtil videre? Og hvad kommer til at være tungen på vægtskålen i de kommuner, hvor løbet er ekstra tæt? Til dagens møde får vi besøg af Kristian Wendelboe, adm. direktør i KL og Hans Engell, politisk kommentator, som vil diskutere valg, valgkamp og eventuelle udfald. Herudover vil Jens Gordon Clausen, regionsdirektør i Region Hovedstaden, give sin vinkel på, hvad de store fokuspunkter vil være i regionerne forud for valget.

v/ Hans Engell, politisk kommentator og fhv. minister og Kristian Wendelboe, adm. direktør, Kommunernes Landsforening og Jens Gordon Clausen, regionsdirektør i Region Hovedstaden (ikke bekræftet)(MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

Tættere samspil mellem somatikken og psykiatrien

Onsdag den 27. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Patienter med psykisk sygdom har signifikant flere somatiske sygdomme og en kortere levetid end den øvrige gennemsnitlige befolkning. For disse typer af patienter er en koordineret og fælles indsats mellem psykiatrien og somatikken derfor afgørende for et godt patientforløb. Men hvordan bliver vi bedre til at koordinere og skabe et godt samarbejde på tværs? I kampen for sidestilling mellem somatik og psykiatri, implementerede Regionshospitalet Randers som nogen af de første i landet en fælles akutafdeling for både fysisk og psykisk syge. Hvilke praktiske erfaringer har de gjort sig? Og hvilke yderligere tiltag ser de nødvendige for at fremme sidestillingen mellem somatik og psykiatri?

v/ Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden og Jonas Dahl, hospitalsdirektør, Regionshospitalet Randers (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Uddannelser i udkanten?

Torsdag den 28. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Folketinget har slået dørene op igen efter sommeren, og en ny politisk sæson er skudt i gang. Regeringen vil tilføre flere ressourcer til produktionsdanmark, blandt andet ved at flytte en lang række uddannelsesinstitutioner. Men er det også en god idé? Uanset om man bor i Stadil i Vestjylland eller på stenbroen i København, skal man have mulighed for at gå på en uddannelse uden at skulle pendle i flere timer hver dag. Men hvad betyder det for kvaliteten af den uddannelse, der udbydes? Hvad ligger til grund for regeringens udflytningsplan? Vi skyder debatten i gang.

v/ Anders Bjarklev, formand for Danske Universiteter og rektor på DTU, Noa Redington, politisk kommentator og Alma Tynell, formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (MØDESTED: Rotunden på Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5 1577 København V)

Vokser lovjunglen stadig vildt?

Fredag den 29. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Det er næppe nogen nyhed, at den danske miljølovgivning er omfattende og kan være en jungle at finde rundt i. Gennem de seneste år er der sat ind for at rydde op i lovgivningen, mens der samtidig er vedtaget nye love på området. Vi spørger Peter Pagh, professor i miljøret ved Københavns Universitet, hvordan han mener, det står til med oprydningsarbejdet. For hvordan arbejder vi for, at nye miljøtiltag ikke munder ud i så kompleks lovgivning, at vi risikerer at bremse handling og vejen mod en grønnere verden? Og hvor meget kan miljølovgivning overhovedet forenkles uden at gå på kompromis med retssikkerheden? 

v/ Peter Pagh, professor i miljøret, Københavns Universitet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

NGO’er og kommuner: Samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet

Fredag den 29. oktober 2021, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Et vigtigt element i udsatte børn og unges trivsel og udvikling er stærke netværk og personlige relationer. Et godt samspil mellem NGO’er og kommuner har stort potentiale i forhold til at skabe robuste og helhedsorienterede løsninger på området. Det er imidlertid en balancegang mellem forskellige tilgange og arbejdsformer, og ofte vil der fra kommunens side blive stillet nogle krav til NGO’er, som de har svært ved at leve op til. Hvad kræves der af samspillet mellem de to sektorer? Hvilken rolle kan NGO’er spille? Og hvordan får vi det meste ud af de kompetencer, som mange private organisationer besidder på børne- og ungeområdet?

v/ Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår, Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk og Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune (V)

Kommunaldebat: Hvor skal vi bygge og bo?

Mandag den 1. november 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Kommunalvalget er lige om hjørnet, og der er nok at tage fat på, hvad angår den bygge- og boligpolitiske dagsorden. Vi spørger borgmesterkandidaterne, hvordan vi bedst skaber rammerne for en sammenhængende byudvikling, betalelige boliger og bæredygtige byggerier. Hvad ser de hver især som de største kommunale udfordringer på området? Og hvilke emner skal prioriteres for at skabe de bedste vilkår for borgerne?

v/ Marie Stærke (S), borgmester, Køge, Simon Aggesen (K), borgmester, Frederiksberg, Helle M. Adelborg (S), borgmester, Hvidovre og Piet Papageorge (V), borgmesterkandidat, Glostrup (MØDESTED: Dansk Arkitektur Center, Bryghusgade 10, 1473 København K)

Den svære boligøkonomi

Onsdag den 3. november 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Vores økonomi er i høj grad bundet op på vores bolig, men i mange landsbyer falder priserne, og mange boliger sælges med betydelige tab. Samtidig kan det være svært at låne til at købe bolig i yderområderne. I andre områder - især i de store byer - bliver boliger derimod ofte solgt med hurtige og store gevinster. Hvorfor er der så stor geografisk forskel? Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, giver en status på, hvordan den boligøkonomiske situation anno 2021 ser ud.

v/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter (Mødested: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg)

Når sagen er svær

Torsdag den 4. november 2021, 15.00 -17.45 - Netværk: Public Affairs

At være lobbyist på et område eller en sag, der ikke synes at have den folkelige opbakning, er en kunstform i sig selv. For hvordan får du overtalt folkevalgte politikere til at advokere for noget, som ikke umiddelbart kan skaffe dem stemmer? Til dagens møde får vi besøg af repræsentanter fra to organisationer, der ikke altid har stået i det positive lys i folkets øjne - Anders Würtzen fra Mærsk og Tine Marie Andersen fra Tobaksproducenterne. De vil sætte os ind i deres arbejde og komme med eksempler på, hvordan man som organisation kan vinde politikernes gunst.

v/ Anders Würtzen, VP of Public Affairs, Mærsk og Tine Marie Andersen, direktør i Tobaksproducenterne (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68. 1711 København V)

A helping hand: Conveniencebølgen er over os

Mandag den 8. november 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

Én af de helt store trends har gennem de seneste år været convenience. Forbrugerne anno 2021 vil gerne have en hjælpende hånd og spare tid i køkkenet. Convenience-bølgen har skabt gode muligheder men også en del udfordringer for branchen. For hvordan sikrer vi kvalitet, smag og holdbarhed? Hvilke nye krav stiller dette til f.eks. processering, emballage og tilberedning? Og er trenden kommet for at blive? Vi inviterer til debat med en af tidens store producenter af convenience-måltider, Cofoco, samt en af landets største forhandlere af convenience, 7-Eleven.

v/ August Lund, medejer, Cofoco og Jesper Østergaard, adm. direktør, 7-Eleven (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Anne Stig - vejen til toppen på Kvægtorvet

Torsdag den 11. november 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Det blev i familien, da TV 2 udnævnte Anne Engdal Stig Christensen som koncernens nye adm. direktør. Anne har en lang karriere i TV 2 bag sig, hvor hun har indtaget flere roller – både som programdirektør og marketingkoordinator. Men hun trækker også på erfaringer fra Danmarks Radio og SBS Media (i dag Discovery Networks Danmark). På mødet skal vi høre om hendes visioner for at udvide TV 2's indhold. Hvordan ser hun eksempelvis på den stigende konkurrence fra udenlandske streamingtjenester og især gratis sociale medier som YouTube, der stjæler seere blandt de yngre generationer, der ikke er opvokset med flow-TV? Hvordan påvirkede sidste års store MeToo debat hende, og hvad har hun gjort for at ændre kulturen?

v/ Anne Engdal Stig Christensen, adm. direktør, TV 2 (MØDESTED: TV 2, Teglholm Allé 16, 2450 København SV)

Hvordan tager Danmark det næste tigerspring i digitaliseringen?

Onsdag den 17. november 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Dansk Erhverv har i 2021 nedsat et Tigerråd, som har til opgave at fokusere på løsninger af fremtidens store samfundsudfordringer gennem ’tigerspring’ i digitaliseringen. Til dette møde har vi inviteret Christiane Vejlø, direktør Elektronista Media og medlem af Tigerrådet, til at give os indblik i, hvor digitaliseringen bør rette sit fokus hen i fremtiden og hvordan både offentlige og private aktører kan påvirke udviklingen. Som en af Danmarks førende eksperter inden for digital kultur, vil Christiane Vejlø desuden give et unikt indblik i vigtigheden af en god digital kultur i forbindelse med den digitale udvikling.

v/ Christiane Vejlø, direktør i virksomheden Elektronista Media ApS og medlem af Dansk Erhvervs Tigerråd (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

EU: Et klimaneutralt kontinent?

Fredag den 19. november 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus

Vi lægger op til debat om EU’s energipolitik, når vi stiller skarpt på EU’s Green Deal. Vi spørger fire MEP’ere, hvad de ser som de helt store gevinster, muligheder og udfordringer for at nå målsætningen fra European Green Deal om Europa som verdens første klimaneutrale kontinent. Kan det lykkes EU at overvinde landenes forskelligheder og rykke i samme retning på klimadagsordenen? Hvad kommer EU’s målsætninger til at betyde for den danske energi- og forsyningssektor? Og kan målsætninger alene gøre det, eller skal der mere konkrete tiltag på banen?

v/ Niels Fuglsang (S), Morten Helveg Petersen (R), Morten Løkkegaard (V) og Pernille Weiss (C) (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Connie Hedegaard: Status på klimadagsordenen

Tirsdag den 23. november 2021, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

I Danmark er vi ikke blege for at hylde os selv som et grønt foregangsland. Men lever Danmarks rolle i international klimapolitik op til denne titel? Vi beder Connie Hedegaard gøre status på den danske indsats. Som formand for bl.a. OECD’s Round Table for Sustainability, KR Foundation og Concito og med titler som EU-kommissær for klima, miljøminister og klima- og energiminister i bagagen, spørger vi, hvad hun ser som de danske sejre? Og hvor mener hun, at der er særligt brug for politisk handling?

v/ Connie Hedegaard, formand bl.a. OECD’s Round Table for Sustainability, KR Foundation og Concito samt tidl. EU klimakommissær, klima- og energiminister og miljøminister (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Når kommunikationen kører på skinner (BEMÆRK: eftermiddagsmøde efterfulgt af glögg og julehygge)

Onsdag den 24. november 2021, 14.00 -17.00 - Transportpolitisk netværk

Den offentlig transport er ofte øretævernes holdeplads i en debat, hvor forsinkelser, aflysninger og byggerier med skridende tidsplaner hurtigt bliver det altoverskyggende fokus. Disse problemstillinger er blandt de mange kommunikationsudfordringer, som dagens oplægsholdere skal forholde sig til på en daglig basis. Hvordan håndterer Niels-Otto Fisker, kommunikationschef i DSB, og Lise Hein, kommunikationschef hos Metroselskabet, hver især denne opgave - både når hjulene blot skal holdes i gang, og når det hele ikke kører på skinner? Vi lægger op til en livlig diskussion og drikker efterfølgende et glas glögg og ønsker god jul.

v/ Niels-Otto Fisker, kommunikationschef i DSB og Lise Hein, kommunikationschef hos Metroselskabet (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Byerne - en gylden investering

Torsdag den 25. november 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus

De danske pensionsselskaber investerer i stigende grad deres penge i boligprojekter i byerne. Her er ikke kun tale om København og Aarhus, men også provinsbyerne er kommet med. Investeringer sker selvfølgelig med profit for øje, men tager de også højde for, hvilket bymiljø de er med til at skabe? Hvordan sikrer vi en god investering både når det gælder økonomi og byboernes trivsel?

v/ Michael Bruhn, direktør PFA ejendomme og Peter Sørensen, borgmester i Horsens (S)

Uddannelse som social løftestang?

Fredag den 26. november 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Vores uddannelsessystem skal dygtiggøre og danne børn, unge og voksne. Det skal skabe kompetent arbejdskraft og skabe morgendagens ledere. Men skal det også løse problemer med social mobilitet, og hvis det skal, hvilke dele af uddannelsessystemet gør så egentligt det bedst? Hvis der er ulighedsproblemer i Danmark, kan nogle af løsningerne måske ligge i vores uddannelsessystem. Noget tyder i hvert fald på det, hvis man ser på tallene, og det er det, vi denne gang sigter efter at finde ud af.

v/ Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Stina Vrang Elias, direktør i DEA (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Toppen af den sundhedspolitiske interessevaretagelse

Tirsdag den 30. november 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Kræftens Bekæmpelse er blandt de absolut mest indflydelsesrige interesseorganisationer. Hvilke indsatser søsættes, når man vil have rykket et komma eller indskudt en sætning i den førte sundhedspolitik? Kan man som lokal enhed påvirke de højere luftlag? Og hvem skal man gå til, hvis man vil samle de små stemmer til et helt kor? Jesper Fisker, adm.direktør i Kræftens Bekæmpelse, indvier netværket i den sundhedspolitiske værktøjskasse.

v/ Jesper Fisker, adm. direktør i Kræftens Bekæmpelse, og fhv. direktør i Sundhedsstyrelsen og departementschef i Sundhedsministeriet (MØDESTED: MALT, Thorvaldsensgade 33, 8000 Aarhus C)

Danmarks nye sundhedsreform - organisationernes besyv

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Mange forskellige problematikker og interesser er på spil, når indholdet af den længe ventede sundhedsreform skal debatteres. Én ting der dog er sikker er, at der er brug for en ambitiøs plan for fremtidssikringen af det nære sundhedsvæsen. Men hvilke pejlemærker ser de centrale organisationer i sundhedslandskabet mere nøjagtigt som nødvendige for en succesfuld sundhedsreform? Hvor ser de behov for politisk handling?

Nis Peter Nissen, direktør, Alzheimerforeningen, Klaus Høm, direktør, Scleroseforeningen og Claus Richter, direktør, Diabetesforeningen (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Anders Langballe: Når den politiske fortælling også er privat

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

I starten af 2020 gjorde Danske Handicaporganisationer sig et scoop, da de ansatte den mangeårige politiske redaktør på TV2, Anders Langballe, som kommunikationschef. I medieverden var han en stor del af viderebringelsen af politiske fortællinger - i dag skal han være med til selv at skabe dem for en sag, der står hans hjerte nært efter en hård periode i Anders' liv. Men hvordan skaber man en fortælling, der rammer bredt, når den samtidig er så personlig? Og hvordan kan Anders bruge sin tid fra medierne til arbejdet i interesseorganisationen? På dagens møde tager vi snakken med Anders Langballe om de kommunikative redskaber, når en politisk sag i den grad også er privat.

v/ Anders Langballe, kommunikationschef, Danske Handicaporganisationer (MØDESTED: LynFabrikken, Vestergade 49, 8000 Aarhus C)

Sundhedspolitisk overblik efter Regionsrådsvalget (fællesmøde)

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Regionsrådsvalget er netop afsluttet og vi markerer derfor dagens netværksmøde til at gøre status på Danske Regioner. Vi kigger tilbage på den forgangne valgperiode og stiller spørgsmål til, hvor langt vi er kommet med den digitale omstilling af sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen fortsætter udviklingen i den teknologiske retning? Kan vi lykkes med personlig medicin, og i hvilket omfang kan forhåbningerne indfries? Vi beder Stefanie Lose stille skarpt på digital sundhed.

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Yes we cancel culture

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Historien gentager sig altid, og det samme gør destruktionen - eller "rematerialiseringen" - af den også. De skøre romere, de røde bolsjevikker og formørkede talabanere gjorde det. Og i det meste af Vesten tages debatten om, hvordan vi portrætterer, beundrer og fortier fortiden på museet, i litteraturen og i det offentlige rum. For skal der en buste i havnen for at starte en debat? Og er der overhovedet noget nyt i, at vi ændrer og omformer kunst og sproget, selvom det betyder redigering eller destruktion? Vi tager debatten, som først lige er startet for alvor om cancelculture i en dansk kontekst. For er den danske kulturelites indercirkel bare system- og kulturbevarende? Skal der kigges lidt indad, eller skal man lade være med at lukke øjnene til ødelæggelse af den historie, der skal gøre os klogere på fremtiden?

v/ Rane Willerslev, dir. Nationalmuseet og Mathias Kryger, kunstanmelder, Politiken (MØDESTED: Nationalmuseet, Ny Vestergade 10, 1471 København K)

Sundhedspolitisk overblik efter Regionsrådsvalget (fællesmøde med Digital sundhed)

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Regionsrådsvalget er netop afsluttet og vi markerer derfor dagens netværksmøde til at gøre status på Danske Regioner. Vi kigger tilbage på den forgangne valgperiode og stiller spørgsmål til, hvor langt vi er kommet med den digitale omstilling af sundhed. Hvordan sikres det, at det danske sundhedsvæsen fortsætter udviklingen i den teknologiske retning? Kan vi lykkes med personlig medicin, og i hvilket omfang kan forhåbningerne indfries? Vi beder Stephanie Lose stille skarpt på digital sundhed.

v/ Stephanie Lose, regionsrådsformand i Region Syddanmark og formand for Danske Regioner (MØDESTED: Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, Kbh V)

Reformer for uperfekte mennesker

Onsdag den 1. december 2021, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

De fleste traditionelle grundbøger i økonomi overlader ikke mere end et par sider til emnet om adfærdsøkonomi - hvordan folk ofte agerer efter tommelfingerregler frem for regnemodellernes rationelle forudsætninger. Det har imidlertid ændret sig. Offentlighedens interesse for adfærdsøkonomi er kun steget siden psykologen Daniel Kahneman fik Nobelprisen i økonomi i 2002. Professor ved CBS, Steffen Andersen, der har adfærdsøkonomi som sit primære forskningsområde, løfter her sløret for, hvordan dyb indsigt i menneskets tilbøjeligheder kan bidrage til en bedre forståelse af samfundsøkonomien. Og ikke mindst hvordan en mere fintmasket beskrivelse af det økonomiske mennesket skaber effektfulde politikker.

v/ Steffen Andersen, Professor v. Copenhagen Business School (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Status fra Borgen

Torsdag den 2. december 2021, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Året er ved at gå på hæld, og det er tid til en uddannelsespolitisk status fra magtens centrum. Vi har inviteret fire ordførere på området til en debat om, hvilke centrale dagsordener de har på tegnebrættet for den kommende politiske sæson. Samtidig beder vi dem fokusere på, hvor de fremadrettet ser muligheder for brede samarbejder på tværs af det partipolitiske spektrum, så der kan skabes holdbare løsninger for uddannelsessektoren.

V/ Jens Joel, undervisningsordfører (S) Ulla Tørnæs, uddannelses- og forskningsordfører (V) og Mai Mercado, undervisningsordfører (K) (MØDESTED: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577 København V)

Strategisk Coronakommunikation: Skal det siges mere klart?

Torsdag den 2. december 2021, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Under en sundhedskrise som Corona, bliver befolkningens følelser og forhold til fakta håndgribeligt og afgørende. Derfor skal der kommunikeres klart og uden omveje. Til dagens møde får vi besøg af Sundhedsministerens særlige rådgiver, Rasmus Jønsson, som vil sætte os ind i, hvordan han har arbejdet med kommunikationen under Corona. Hvilken rolle spillede deres mangeårige samarbejde, når ministerens kommunikation og pressemøder har hele befolkningens bevågenhed? Hvad skal man som være særlig opmærksom på i en krisetid, når det kommer til balancen mellem følelser og fakta? Og hvordan spillede det enorme ansvar for menneskeliv og samfundsøkonomien ind, når beslutninger skulle træffes hurtigt?

v/ Rasmus Jønsson, særlig rådgiver for Sundhedsminister Magnus Heunicke (MØDESTED: SOHO, Flæsketorvet 68, 1711 København V)

Ledelse til gavn for borgeren?

Fredag den 3. december 2021, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Nutidens politiske verden er karakteriseret ved et konstant arbejde mod politiske visioner. Arbejdet kan ofte være så målrettet, at nogle centrale problematikker ophober sig: Tænker man i høj nok grad over implementeringsprocessen af disse visioner? Har man det hårdtarbejdende embedsværk med i overvejelserne? Og skaber vi overhovedet værdi for borgeren, eller udformer visionerne sig i pseudopolitik? Til dagens møde har vi inviteret Sigge Winther Nielsen til en diskussion om, hvordan vi sikrer, at politiske beslutninger og ledelse – på alle niveauer – har borgeren for øje.

v/ Sigge Winther Nielsen, forfatter og vicedirektør i DJØF

Børn og unge - ved de i virkeligheden bedst?

Fredag den 3. december 2021, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Det er både et lovkrav og et grundlæggende element i børnekonventionen, at børn og unge skal høres og inddrages i beslutninger, der vedrører dem selv. Det er også noget, de fleste kan blive enige om, er en god ide. Alligevel peger adskillige undersøgelser peger på, at de ikke i tilstrækkeligt omfang bliver inddraget i børne- og ungesager, og at kommunerne kun i begrænset omfang inddrager børn og unges perspektiver, når de udvikler eller evaluerer indsatser på området. Hvorfor er det så svært? Hvad skal der til, for at børn og unge i højere grad inddrages individuelt og kollektivt? Og bliver beslutninger bedre, når man inddrager dem?

v/ Anne-Dorthe Hestbæk, seniorforsker, VIVE, Anders-Peter Østergaard, Direktør, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Gentofte Kommune og Olav Hesseldahl, engagementsdirektør, Ungdomsforbundet

There's nothing you can do that can't be done: Om at være ambassadør

Mandag den 6. december 2021, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Vi troede måske, vi var i mål. Det troede Emma Hopkins også. Men Danmark skal i omdrejninger, når det kommer til at sikre bedre og lige muligheder mellem kønnene. Sådan lyder det i hvert fald, hvis man spørger den nyudråbte britiske ambassadør i Danmark. På dagens møde inviterer vi ambassadøren til en snak om hvordan det er lykkedes hende at komme til tops i udenrigstjenesten, og hvilke råd hun vil give nye unge aspiranter i starten af deres karriere. For hvilke karrierevalg har været afgørende for Hopkins? Hvad kan hun som ambassadør gøre for at fremme ligestillingen i sit diplomatiske arbejde? Og ikke mindst tager vi en snak om, hvad Brexit kommer til at betyde for samarbejdet mellem de to kongeriger.

v/ Emma Hopkins, britisk ambassadør i Danmark

Digitaliseringsstrategien 2016-2020: Hvad nu?

Tirsdag den 7. december 2021, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

I 2016 satte Digitaliseringsstyrelsen gang i en fællesoffentlig digitaliseringsstrategi, der skulle vare til 2020 og som også fordrede KL's digitale handlingsplan for kommunerne. Nu, godt og vel et år efter dens konklusion, er det tid til at se tilbage - og ikke mindst frem. Hvad har vi lært af de fire år? Hvordan ser fremtidens strategi ud? Og hvilke visioner har Digitaliseringsstyrelsen for det digitale Danmark?

v/ Mick Bundgaard Dige, kontorchef i Digitaliseringsstyrelsens kontor for analyse og policy og Christian Harsløf, direktør i digitalisering, teknologi og data, KL

Sophus Garfiel: En ny æra for boligpolitikken?

Tirsdag den 7. december 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk

Regeringens forårsrengøring betød dannelsen af det nye Indenrigs- og Boligministerium og dermed også en ny departementschef ved roret. Vi spørger departementschef Sophus Garfiel, hvordan han ser samspillet mellem indenrigs- og boligområdet? Hvordan kan de to ressortområder supplere hinanden, og hvad kan vi forvente af det nye ministerium? Bliver dette en ny æra for landets boligpolitik, eller risikerer vi, at boligområdet kommer til at stå i skyggen af de indenrigspolitiske dagsordener?

v/ Sophus Garfiel, departementchef, Indenrigs- og Boligministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

SoMe: Marketingsmekka eller misinformation?

Tirsdag den 7. december 2021, 09.15 -12.00 - Fødevarepolitisk netværk

De sociale medier har vendt op og ned på markedsføringen i fødevarebranchen. Digital markedsføring og partnerskaber med influencere gør det muligt at nå ud til flere og især yngre forbrugere end tidligere på billig, målrettet og personlig vis. Men samtidig rejser brugen af SoMe en række etiske og juridiske dilemmaer. Vi får besøg af forbrugerombudsmand, Christina Toftegaard Nielsen, og Thomas Hartvig, direktør, Kompas Kommunikation, til en snak om, hvordan SoMe kan bruges som effektiv markedsføring uden at gå på kompromis med forbrugersikkerheden. For hvor går grænsen mellem mere personlig markedsføring og vildledning af forbrugerne? Og bør man tage særlige forholdsregler, når markedsføringen i høj grad er rettet mod yngre målgrupper?

v/ Christina Toftegaard Nielsen, forbrugerombudsmand og Thomas Hartvig, direktør, Kompas Kommunikation (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

How dare you: Kultur- eller klimakamp?

Tirsdag den 7. december 2021, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Klimakampen mangler hverken følelser, fakta eller aktører. Men på trods af dette, er den så abstrakt, at den enkelte kan have svært ved at rumme perspektiverne og konsekvenserne. En krise, der hverken er til at føle eller se med det blotte øje, kommer til at ændre vores verden, som vi kender den. For at skabe forståelse og mobilisere til handling, spiller kulturen og kunsten en afgørende forskel. Her kan skabes en oplevelse og fornemmelse af, hvad der er på spil i den her debat, på en helt anden måde, end vi er vant til. Men tager kulturaktørerne, institutionerne og kunsterne den rolle på sig? Tænker de politiske aktører kulturen ind i klimakampen? Og glemmer for mange kulturinstitutioner deres politiske ansvar? På dagens møde skal vi høre om balancen mellem klimaansvar og -skyld hos et af de store events, fra en dokumentarist og klimaaktivist og fra klimakampens forfatter på Slotsholmen.

v/ Signe Lopdrup, direktør Roskilde festival og Kaspar Colling Nielsen, forfatter og taleskriver for klimaminister Dan Jørgensen (S)

Socialpolitisk forretningsmodel?

Onsdag den 8. december 2021, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan bliver sociale organisationer bæredygtige uden håndsrækning fra Christiansborg, særligt efter satspuljernes nedlæggelse? Civilsamfundets Brancheforening ønsker at sætte de uudnyttede satspuljemidler i spil. De sociale ngo’er er nemlig mere end nogensinde afhængige af donorernes nåde og hjælp for at fortsætte næste års projekter og tiltag, der gør en forskel for mennesker. Det er en kamp om medlemmer, midler og medieopmærksomhed. For mange organisationer betyder det, at man må balancere på en knivsæg for at finde finansiering i bestræbelserne på at udvikle sig som organisation eller styrke det frivillige arbejde. Vi har i dag inviteret nogle af de helt store organisationer ind for at høre deres bud på en socialpolitisk forretningsmodel, hvor medlemmer, midler og muligheder går op i en højere enhed.

v/Jesper Fisker, Administrerende direktør, Kræftens Bekæmpelse og Kenneth Kamp Butzbach, generalsekretær, ISOBRO (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

De nye vandplaner: Kommer der en god løsning i morgen?

Onsdag den 8. december 2021, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

De kommende vandområdeplaner bliver afgørende for, om det lykkes at vende udviklingen og nå vandrammedirektivets målsætning om en god økologisk tilstand for vandmiljøet i 2027. På dagens møde stiller vi skarpt på, hvordan opgaven bør gribes an. Hvad er vigtigt i processen for at gøde jorden til et gunstigt samarbejde mellem de berørte parter? Og hvilke knapper skal der skrues på for at sikre en både realistisk, ambitiøs og faglig funderet indsats? Vi spørger, om det er utopi at tage hensyn til både vandmiljø og landbrugserhverv, eller om der faktisk kan findes en god løsning?

v/ Christian Ege, seniorkonsulent, Rådet for Grøn Omstilling, Isabelle Navarro Vinten, vicedirektør, Miljøstyrelsen og Ejnar Schultz, direktør, SEGES (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Mød vores mand i Frankfurt

Torsdag den 9. december 2021, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Når rammerne og dagsordenen for den finansielle sektor sættes, er Den Europæiske Centralbank helt afgørende som en af de mest magtfulde institutioner i Europa. I toppen af ECB sidder en dansker. Den tidligere underdirektør for Finanstilsynet, der siden 2014 har været en del af det europæiske banktilsyn, er nu vicegeneraldirektør i ECB. Her har Thomas Broeng Jørgensen ansvaret for at holde tilsyn med de helt store spillere som Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs og ING. Til dagens møde har vi inviteret Broeng Jørgensen til at holde et oplæg og gøre os klogere på fremtidens ECB. For hvordan er sundhedstilstanden i den europæiske banksektor som følge af Corona-pandemien? Vi tager snakken om hvilke værktøjer ECB benytter sig af til at kontrollere sektoren, og vi diskuterer hvordan tilsynet samarbejder med de nationale tilsyn - herunder Thomas' gamle arbejdsplads Finanstilsynet - samt hvilken rolle bankunionen spiller i arbejdet med det europæiske banktilsyn.

v/ Thomas Broeng Jørgensen, vicegeneraldirektør, det europæiske banktilsyn, ECB og fhv. underdirektør, Finanstilsynet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvordan udvikler vi levedygtige landsbyer?

Fredag den 17. december 2021, 09.15 -12.00 - Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Selvom Danmark er ramt af urbaniseringsbølgen, så er der kommet øget fokus på at styrke udviklingen i yderområderne og ligeledes på udvikling af byrum og lokalsamfund. På dagens møde stiller vi skarpt på byudvikling i landsbyer og købstæder. Hvad ved vi om at gøre landsbyer attraktive set fra et byudviklingsperspektiv? Er det overhovedet noget, som har interesse blandt forskere? Hvilke vellykkede projekter kender vi til – og hvad er forklaringen på deres succes? Hvilken rolle spiller henholdsvis kommunerne, ejere og investorer, og hvilke krav kan man stille til de forskellige parter?

v/ Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium og Simon Harboe, projektchef, Realdania (Mødested: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg)

Københavnerdag: Case study af kommunikation i Nye Borgerlige

Torsdag den 20. januar 2022, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Nye Borgerlige er braget ind på Borgen, og har medvind i meningsmålingerne. Deres kommunikation om sig selv og partiets politik er meget mere fri, aktivistisk og anti-politisk end de øvrige partiers. Dét virker. Men skyldes det, at vælgerne er trætte af politisk pølsesnak og at Nye Borgerlige i højere grad taler klar tale til vælgerne, eller hvad skyldes den store succes? Hvilke strategiske overvejelser gør partiet sig i deres kommunikation, og hvad vil partiet i forhold til kommunikationen, hvis man sætter det lange lys på? Partileder Pernille Vermund tager os helt med ind i Nye Borgerliges maskinrum, og fortæller om det strategiske arbejde, de laver i kommunikationen om partiet.

v/ Pernille Vermund, partileder for Nye Borgerlige (Mødet afholdes på Christiansborg, fællesmøde med københavnernetværket)

Case study af kommunikation i Nye Borgerlige

Torsdag den 20. januar 2022, 09.15 -12.00 - Politisk kommunikation

Nye Borgerlige er braget ind på Borgen og har medvind i meningsmålingerne. Deres kommunikation om sig selv og partiets politik er meget mere fri, aktivistisk og anti-politisk end de øvrige partiers. Dét virker. Men skyldes det, at vælgerne er trætte af politisk pølsesnak, og at Nye Borgerlige i højere grad taler klar tale til vælgerne, eller hvad skyldes den store succes? Hvilke strategiske overvejelser gør partiet sig i deres kommunikation, og hvad vil partiet i forhold til kommunikationen, hvis man sætter det lange lys på? Partileder Pernille Vermund tager os helt med ind i Nye Borgerliges maskinrum, og fortæller om det strategiske arbejde, de laver i kommunikationen om partiet.

v/ Pernille Vermund, partileder for Nye Borgerlige

Københavnerdag: Spinnets regler: Målretning og opinionsdannelse

Torsdag den 20. januar 2022, 13.15 -16.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Politik er en kompleks størrelse og kan let flyve henover hovedet på den almene vælger. Netop af denne årsag er de særlige rådgivere på Christiansborg ganske uvurderlige for politikerne. For hvordan samtænker man bedst kommunikation og politikudvikling? Hvordan målretter man sin kommunikation, så man rammer de rigtige grupper? Og hvordan sælger man en holdning til den brede befolkning? Disse er blot nogle af de spørgsmål, som Borgens spindoktorer beskæftiger sig med på daglig basis. Til dagens møde vil Rasmus Jønsson og Noa Redington give os et unikt indblik i det store arbejde, der ligger bag det, vi kender som ’spin’.

v/ Rasmus Jønsson, særlig rådgiver for Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke og Noa Redington, politisk analytiker og tidl. rådgiver for statsminister Helle Thorning-Schmidt (ikke bekræftet) (Mødet afholdes på Kanalcafeen)

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30 - Børne- og ungenetværk

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup, Aarhus Universitet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken, Karen Hækkerup, UNICEF, Janne Tynell, Red Barnet, Mille Borgen Mikkelsen (ikke bekræftet) samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30 - Uddannelsespolitisk netværk

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup, Aarhus Universitet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken, Karen Hækkerup, UNICEF, Janne Tynell, Red Barnet, Mille Borgen Mikkelsen (ikke bekræftet) samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30 - Socialpolitisk netværk

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup, Aarhus Universitet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken, Karen Hækkerup, UNICEF, Janne Tynell, Red Barnet, Mille Borgen Mikkelsen (ikke bekræftet) samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup, Aarhus Universitet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken, Karen Hækkerup, UNICEF, Janne Tynell, Red Barnet, Mille Borgen Mikkelsen (ikke bekræftet) samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Digitalisering af velfærdsstaten (Fællesmøde med Netværket for Digital Sundhed)

Fredag den 21. januar 2022, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

I en udviklet velfærdsstat som den danske, der er stærkt afhængig af en effektiv digitalisering, er pålidelige it-leverandører en nødvendighed. Især coronaens indtog har vist, hvor vigtige digitale løsninger er for sammenhængskraften i samfundet. Men hvad kræver det egentlig at udvikle en platform, som størstedelen af landets befolkning kommer i berøring med? På dette møde vil André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany og Jens Gordon, regionsdirektør i Region Hovedstaden, fortælle nærmere om samarbejdet mellem det private og offentlige, og gøre os klogere på, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man skal skabe en digital platform til et helt lands befolkning.

v/ André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany

Samskabelse og robuste løsninger

Fredag den 21. januar 2022, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Dominansen af paradigmet New Public Management er fortid i det danske velfærdssamfund og diskussionen er i nutiden i langt højere grad domineret af bl.a. tanker om samskabelse og borgerinddragelse. Vi har til dagens møde inviteret en af de mest markante forskere inden for samskabelse, Jacob Torfing, som vil diskutere dets fordele og ulemper, samt give hans bud på fremtidens styring. Herudover har vi inviteret Michael Fenger, borgmester i Gentofte Kommune, til at give et indblik i, hvordan samskabelse fungerer i praksis.

V/ Jacob Torfing, professor i Politik og Institutioner og forskningsleder af Roskilde School of Governance på RUC og Michael Fenger, borgmester i Gentofte Kommune

Digitalisering af velfærdsstaten (fællesmøde med netværket for Digitalisering)

Fredag den 21. januar 2022, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

I en udviklet velfærdsstat som den danske, der er stærkt afhængig af en effektiv digitalisering, er pålidelige it-leverandører en nødvendighed. Især coronaens indtog har vist, hvor vigtige digitale løsninger er for sammenhængskraften i samfundet. Men hvad kræver det egentlig at udvikle en platform, som størstedelen af landets befolkning kommer i berøring med? På dette møde vil André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany, fortælle nærmere om samarbejdet mellem Netcompany og det offentlige, og gøre os klogere på, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man ikke kun leverer et produkt til en kunde, men et helt lands befolkning.

v/ André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany

Ud af starthullerne: finansloven fra start til slut

Tirsdag den 25. januar 2022, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Når en finanslov skal lande, er det afgørende med god og kyndig rådgivning fra første udkast til de sidste sene forhandlinger. Siden 2018 er landets finansministre blevet kyndigt guidet af afdelingschefen for offentlige finanser i Finansministeriet. Som tidligere udgiftschef i den røde bygning, kender Kent Harnisch processen, faldgruberne og rammerne som få andre. På dagens møde gæster Kent netværket til en snak om den nye finanslov fra det tidlige udkast til det endelige resultat, og han indvier netværket i det parallelle arbejde med budgetloven og den samlede koordination af sager til regeringens Koordinationsudvalg og Økonomiudvalg.

v/ Kent Harnisch, afdelingschef for offentlige finanser, Finansministeriet (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Statsministerens højre hånd: Justesens råd og retning

Onsdag den 26. januar 2022, 09.15 -12.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Den 35-årige stabschef, Martin Justesen, er dansk politiks mest magtfulde rådgiver. Han har fået den store opgave at hjælpe Mette Frederiksen (S) med at styrke og udvide Statsministerium og stå ved statsministerens side, når store beslutninger tages. Til dette netværksmøde har vi fornøjelsen af Martin Justesen, der vil fortælle om sin lange karriere indenfor politisk rådgivning, og hvordan han allerede som 25-årig blev særlig rådgiver for Thor Möger Petersen under Thorning-regeringen. For hvilke krav stiller det, når man som nyudnævnt stabschef overtager så vigtig en post midt i en global pandemi? Og hvordan sammentænker han kommunikation, strategi og politisk udvikling?

v/ Martin Justesen, stabschef i Statsministeriet og særlig rådgiver for statsminister Mette Frederiksen (S) (ikke bekræftet)

Det sundhedsfaglige efterslæb af corona

Onsdag den 26. januar 2022, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

I foråret 2020 blev der stillet 2.800 færre kræftdiagnoser end året før, hvilket primært skyldes corona-krisens påvirkning på folks lægebesøg. Samtidig rejser forskere spørgsmålet, om vi også ser en befolkning der er blevet mere overvægtige, mere ensomme og en generel forværring af vores mentale helbred. Vil vi se en ”sundhedspukkel”, når nedlukningen er slut, og hvor stor bliver den i så fald? Hvordan ser sundhedsverden ud efter corona, og er der noget, vi kan lære af krisen? Vi gør status på krisens efterspil set fra det sundhedspolitiske og lægefaglige bord.

v/ Pernille Blach Hansen, direktør i Region Midtjylland (ikke bekræftet), og Camilla Ratchke, formand for Lægeforeningen (ikke bekræftet)

Miljøet på den europæiske dagsorden

Torsdag den 27. januar 2022, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Vi kan dårligt komme langt nok i kampen for et bedre miljø uden at stå skulder ved skulder med resten af EU. I EU’s seneste udspil på området er der store ambitioner om beskyttet natur og udtagning af landbrugsjorde. Det er temaer, der skaber stor debat i nationalt regi. Så hvordan skal vi nå i mål med dette på europæisk plan? Vi spørger manden i spidsen for European Environment Agency, Hans Bruyninckx, hvad han ser som de største udfordringer, og hvilke lavthængende frugter kan plukkes, når det kommer til at værne om Europas natur og miljø? Hvor ser han den europæiske miljøpolitik bevæge sig hen på den lange bane og hvad tror og håber han, der kommer til at ske inden for en overskuelig årrække?

v/ Hans Bruyninckx, executive director, European Environment Agency (OBS: ikke bekræftet)

Follow the money: Hvad ved vi om hvidvask?

Torsdag den 27. januar 2022, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Det nye politiforlig har sendt flere penge men også nye initiativer ind i kampen mod hvidvask. Knap et år efter tager vi en status på de gode intentioner. Hvad er resultatet af det nye operative samarbejde mellem myndigheder og private aktører? Har der været en generel kulturændring? Og hvad skal gøres fremadrettet, når det handler om både forebyggelse og kontrol?

v/ Jørgen Andersen, vicepolitiinspektør og afdelingsleder i Hvidvasksekretariatet og Linda Nielsen, professor dr. jur., fmd. for Finans Danmarks Hvidvask Task Force 2019 og fmd. for NCP Danmark, mæglings- og klageinstitution for ansvarlig virksomhedsadfærd (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kulturdag: Aarhus i 80'erne - kan vi gøre det igen?

Torsdag den 27. januar 2022, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

I 80'erne skete der noget særligt i Aarhus. Kunstnere som Thomas Helmig, TV-2 og Shit og Chanel så dagens lys, og med et var Aarhus ikke længere kulturel lillebror til København. Flere af musikerne kom fra Friskolen i Stavtrup, hvor ildsjælen Leif Falk styrede musiklokalet. Pladerne blev indspillet i Viby og musikartiklerne skrevet i det lokale GAFFA. Samtidig opstod Frontløberne som en kulturel rugekasse, der sidenhen udklækkede Kaospilot-uddannelsen. På dagens møde dyrker vi nostalgien, men stiller også spørgsmålet: Kan vi gøre det igen?

v/ Anne Linnet, musiker (ikke bekræftet), Mek Pek, musiker og søn af Leif Falk og Uffe Elbæk, tidl. kulturminister og medstifter af Frontløberne og Kaospiloterne

Kulturdag: Hvordan får vi alle med? Den kulturelle fødekæde

Torsdag den 27. januar 2022, 13.15 -16.00 - Kulturnetværk - Aarhus

I 2019 udtalte daværende kulturminister Joy Mogensen, at "alle børn skal have muligheden for at spille et instrument". Men hvordan imødekommer man den målsætning, når kunstneriske fritidsinteresser altid vil være dyrere end de sportslige? Hvordan sikrer vi, at det ikke kun bliver det bedre borgerskabs børn der kommer til at bruge vores kulturtilbud i fremtiden? Kan kulturskolerne lykkes med at løfte denne dagsorden og har de overhovedet en fremtid? På dagens møde spørger vi et bredt panel om, hvordan vi skaber fremtidens kulturskabere -og forbrugere.

v/ Lotte Trangbæk, generalsekretær for Danske Musik- og Kulturskoler, Kristian Riis, guitarist i Nephew og kulturiværksætter (ikke bekræftet) og Søren Taaning, leder af Dansk Talent Akademi

Grøn skibsfart og sort bundlinje

Tirsdag den 1. februar 2022, 09.15 -12.00 -

Med Klimaaftalen er og bliver Power-to-X et helt centralt element i skibsfartens grønne omstilling. Der er allerede sat en række anlæg i søen, som skal producere det maritime mirakelmiddel blandt andet i form af grøn ammoniak. Hvad er de største udfordringer ved at udvikle og ikke mindst opskalere teknologien til kommercielt brug? På hvilke områder er vi allerede langt fremme? Og hvad skal vi være særligt opmærksomme på, for at få det største udbytte af de samarbejder, der er blomstret op på tværs af sektorer, for at sikre en både grøn og økonomisk stabil fremtid?

v/ Torben Carlsen, administrerende direktør, DFDS (ikke bekræftet), Niels Buus Kristensen, forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt, Oslo og medlem af Klimarådet og Kasper Roed Jensen, Vice President, Vestas

Ekspertgruppe: CO2-afgift på tapetet

Tirsdag den 1. februar 2022, 09.15 -12.00 - Energi- og forsyningspolitisk netværk

Den grønne skattereform, der blev vedtaget ultimo 2020, satte en ensartet CO2-afgift på tapetet, som hjørnestenen i skattereformens bidrag til 70% reduktionsmålet i 2030. Men hvordan skal en sådan en CO2-afgift udformes, så den er effektiv uden at ramme skævt? Det har en ekspertgruppe med professor Michael Svarer i spidsen fået til opgave at svare på. Vi inviterer formanden for ekspertgruppen til at gøre os klogere på den grønne skattereform og på dennes konsekvenser for energi- og forsyningssektoren. Hvad er de vigtigste konklusioner i ekspertgruppens arbejde indtil videre? Hvor ser vi de største udfordringer, og hvordan kan vi forvente, at fremtidens afgiftssystem skrues sammen?

v/ Michael Svarer, professor ved Aarhus Universitet og formand for ekspertgruppen for en grøn skattereform (OBS: IKKE BEKRÆFTET)

Hvad skal vi med sundhedsklyngerne?

Onsdag den 2. februar 2022, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

I kølevandet på oprettelsen af de 21 nye sundhedsklynger står det klart, at flere sundhedsopgaver skal rykkes ud i primærsektoren. Presset på det nære sundhedsvæsen stiger i takt med den stigende aldrende befolkning, som er mere behandlingskrævende end yngre aldersgrupper. Generelt ses et øget fokus på et mere sammenhængende sundhedsvæsen, forebyggelse og bedre behandling af kronikergrupper. Spørgsmålet er, om klyngetanken baner vejen for bedre sundhed og sammenhængende patientforløb, når KL og Danske Regioner deler ansvaret. Hvordan undgår vi at tabe borgerne mellem to stole? Vi spørger idémændene bag modellen.

v/ Frede Olesen, adj. professor, fhv. forskningsleder ved Institut for Folkesundhed, Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og Lars Løkke Rasmussen, fhv. statsminister

Hvor skal vi hen med kulturpolitikken?

Torsdag den 3. februar 2022, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

Hvad er partiernes visioner på kulturområdet? Vi inviterer fire kulturordfører af kulturudvalget til en debat. Hvad mener de bør stå øverst på den kulturpolitiske dagsorden, og kommer kultur til at spille en rolle i den forestående valgkamp? Hvad mener politikerne, kulturinstitutionerne selv kan gøre for at imødegå fremtidens udfordringer? Det giver de tre politikere deres bud på, når de gæster vores netværk.

v/ Kasper Sand Kjær (S), Charlotte Broman Mølbæk (SF), Jan E. Jørgensen (V) og Morten Messerschmidt (DF) (MØDESTED: Christiansborg Slot, Prins Jørgens Gård 1, 1218 København)

Halter kvaliteten i det nære sundhedsvæsen?

Fredag den 4. februar 2022, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Sager om misligholdt svangeromsorg, presset personale på hospitalsgangene og en økonomisk ramme, der konstant er genstand for debat. Diskussionen om, hvorvidt kvaliteten i det nære sundhedsvæsen er tilstrækkelig er efterhånden blev fast inventar på den sundhedspolitiske dagsorden. På dagens møde retter vi derfor fokus på kvalitet i indsatserne i det nære sundhedsvæsen. For spørgsmålet er, hvordan vi sikrer et tilfredsstillende kvalitetsniveau for borgere, brugere, patienter, ansatte og politikere - og om det overhovedet er muligt at imødekomme samtlige interessenters krav til kvalitet. Vi tager debatten.

/v Jakob Riis, direktør, Falck (ikke bekræftet), Ulla Astman, Regionsrådsformand (ikke bekræftet), Signild Vallgårda, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU og Lis Munk, formand, Jordemoderforeningen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Dannelsesdebat: Kundskaber eller kompetencer?

Onsdag den 9. februar 2022, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Skal vi inddrage vores børn og unge i løsningerne på coronakrisen og klimakampen, eller skal vi i stedet fokusere på, først at lære dem basal dansk og matematik? Har vi haft for travlt med at skifte kundskaber ud med kompetencer og fokuseret på at gøre de unge jobparate snarere end livsparate? På dagens møde sætter vi fokus på, hvordan vi bedst ruster vores børn og unge til at tackle fremtidens udfordringer i selskab med to centrale skikkelser i dannelsesdebatten.

v/ Anne Sophia Hermansen, kulturkommentator på Berlingske og Hanne Leth Andersen, rektor på RUC

Nu begynder arbejdet: Sådan kommer du på finansloven

Fredag den 25. februar 2022, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Få ting er sikre i politik, men én ting som er sikker er, at regeringen skal fremsætte et forslag til en ny finanslov hvert år. Distribueringen af kongerigets ressourcer er en krævende opgave, men på hvilken baggrund sker fordelingen? Hvordan kan man som virksomhed eller organisation skabe blikfang og få netop sine interesser på finansloven? Tidligere finansminister, Bjarne Corydon, vil til dagens møde give et unikt indblik i, hvordan arbejdet frem mod en finanslov fungerer og komme med tips og tricks til, hvilken slags sager der særligt fanger politikernes opmærksomhed.

v/ Bjarne Corydon, chefredaktør på Børsen

Skal vi mindske ledelsesspændet?

Fredag den 4. marts 2022, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

I 2018 anbefalede ledelseskommissionen, at mindske ledelsesspændet inden for offentlig ledelse. Denne anbefaling kom på baggrund af en begrundelse om, at et mindre ledelsesspænd giver en hurtigere og bedre beslutningstagning. Men hvad er der så sket siden 2018? Er ledelsesspændet i offentlige organisationer blevet mindsket og er de tilsigtede fordele i så fald blevet opnået? Til dagens møde har vi inviteret Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune og medlem af ledelseskommissionen, og Emma Winther, Centerleder, Kastaniehaven, Give Plejecenter og medlem af ledelseskommissionen, til at besvare disse spørgsmål og dele ud af deres personlige erfaringer fra ledelsesindsatsen i kommunerne.

V/ Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune og fhv. medlem af ledelseskommissionen

What's next?: Den næste digitaliseringsbølge

Fredag den 4. marts 2022, 09.15 -12.00 - Digitaliseringsnetværk

Den offentlige sektor har over en relativt kort årrække gået fra at være komplet analog, til at være grundlæggende afhængig af teknologi. Flere bølger af digital transformation har præget denne udvikling, men hvad byder den næste bølge? Vi har til dette møde allieret os med Preben Mejer, IT-ekspert, fremtidsforsker og CEO i videnscentret Radr.dk, der blandt andet var helt i fronten ved den anden store teknologibølge i Danmark. Han vil indvie os i, hvilke udsigter der er i fremtiden inden for digitalisering og IT, samt hvordan disse vil få indvirkning i samfundet - både i det offentlige og i det private.

v/ Preben Mejer, founder og chairman hos Radr

Hvor skal læreruddannelsen hen?

Onsdag den 16. marts 2022, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Kravet om et karaktergennemsnit på 7 skulle gøre læreruddannelsen mere attraktiv og hæve det faglige niveau. Men på flere uddannelsessteder lever de studerende ikke op til kravet og må derfor optages via kvote 2. Læreruddannelsen blev reformeret i 2013, men der er stadig gang i diskussionen om formen på uddannelsen. Forslag til hvordan kvaliteten kan sikres, er mange. Er det afgørende, om læreruddannelsen er 4-årig eller 5-årig? Eller om den foregår på en professionshøjskole, på et universitet eller på et privat uddannelsessted? På dagens møde vil vi få et indblik i, hvordan to centrale skikkelser ser læreruddannelsens udfordringer og løsninger.

V. Stefan Hermann, rektor, Københavns professionshøjskole og Formand, Professionshøjskolerne og Bertel Haarder, fhv. undervisningsminister, Venstre (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Et online liv: De unges black box

Torsdag den 17. marts 2022, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Billeddeling, digital mobning, sugardating, influencers – unges brug af sociale medier er jævnligt til debat. Er de social medier en platform, som kan danne et solidt oplysningsgrundlag for unge mennesker, med nem adgang til venner samt nyheder fra hele verden, eller er det blot en platform, der fremmer en usund kultur? Forskningen er splittet men hælder dog mest til de negative virkninger: bl.a. symptomer på depression og konsekvenser for selvværd og velbefindende. Forstår vi til fulde de unges digitale liv, og hvordan det påvirker dem? Hvad skal de voksne, rundt om børnene, stille op? Og hvem har ansvaret for at begrænse de negative konsekvenser?

v/ Stine Liv Johansen, lektor, ph.d. ved Aarhus Universitet og formand for Medierådet og Christina Johansen, redaktør på Ultra Nyt, Danmarks Radio

En tur i maskinrummet

Tirsdag den 22. marts 2022, 09.15 -12.00 -

På dagens møde fører Søfartsstyrelsens direktør netværket ind i det politiske og bureaukratiske maskinrum. Hvordan navigerer han i en virkelighed, hvor både regeringens farve samt en omfattende national og international regulering er afgørende for, hvilken vej vinden blæser? Har vi i Danmark fået skabt de bedst mulige rammer for, at innovation, vækst og kvalitet i Det Blå Danmark kan gå hånd i hånd? Vi spørger, hvad han ser som de mest presserende opgaver for styrelsen, og hvor han ser sektorens helt store styrkepositioner og udviklingsmuligheder i et land som Danmark?

v/ Andreas Nordseth, direktør, Søfartsstyrelsen

Ulighed i adgangen til sundhed

Torsdag den 24. marts 2022, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

Den gennemsnitlige levealder blandt borgerne i den højeste og laveste indkomstgruppe er stadig markant. Hos mænd er forskellen i levealder hele 9,5 år mellem bund og top, og dette er på trods af, at ulighed i sundhed har været et stigende problem siden 1980’erne. Der er en ulig geografisk fordeling i, hvor borgere i høj- og lavindkomstgrupper bosætter sig, hvilket har betydet at ulighed i sundhed er blevet et regionalt problem. Region Hovedstaden og Region Sjælland ligger klods op ad hinanden, men der er stor forskel på, hvordan borgernes helbred ser ud. Hvordan kommer vi den ulige adgang til sundhedsvæsenet til livs? Til dagens møde har vi inviteret tre fremtrædende personer til at give deres bud på, hvordan fremtidens sundhedssystem skal skræddersys for at mindske uligheden, og om der findes en universel kur.

v/ Morten Sodemann, professor og overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, Bente Ourø Rørth, direktør for Nordsjællands hospital og Klaus Lunding, formand for Danske Patienter og tidligere hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Den Nationale Serviceplatform - deling af sundhedsdata

Torsdag den 24. marts 2022, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Deling af sundhedsdata er et tilbagevendende tema på den sundhedspolitiske dagsorden, og særligt afvejningen mellem effektiv behandling og beskyttelse af individets oplysninger er hyppigt omtalt. Sundhedsdatastyrelsen har lanceret en sammenhængende platform, Den Nationale Serviceplatform (NSP). Hvad kan denne platform, og hvilke fordele fører denne med sig? Hvordan ser fremtiden ud for både borgere og virksomheder i forhold til deling og anvendelse af sundhedsdata på tværs af sektorer? Til dagens møde har vi inviteret Lisbeth Nielsen ind for at give os hendes besyv på, hvad der står øverst på direktørens to-do liste, når det kommer til sundhedsdata.

v/ Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen (ikke bekræftet)

Ledelse i uddannelse

Onsdag den 30. marts 2022, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

Uddannelsessektoren er en kæmpe. Alene i de danske folkeskoler, fri- og privatskoler er over 55.000 lærere og pædagoger ansatte. Dertil kommer også gymnasier, erhvervsskoler, universiteter og meget andet. Men hvordan styrer og leder man i så store organisationer i et politisk felt, som er underlagt evindelige stridspunkter og politiske reformer? Medarbejdernes motivation påvirker børn og unges læring og trivsel, og er derfor en essentiel del af god offentlig styring på uddannelsesområdet. Men hvad skal vi gøre, og hvilke parametre er vigtigst? Vi tager snakken med tre sværvægtere indenfor offentlig ledelse og får deres besyv med på, om det er pisk, gulerod eller stærke visioner, som skal drive fremtidens uddannelsessektor.

v/ Sigge Winther Nielsen, Vicedirektør i Djøf og forfatter (ikke bekræftet), Lotte Bøgh Andersen, professor, Aarhus Universitet (ikke bekræftet) og Christine Antorini, fhv. Børne- og Undervisningsminister (ikke bekræftet)

Havplan: En redningskrans til havmiljøet?

Torsdag den 31. marts 2022, 09.15 -12.00 - Miljøpolitisk netværk

Danmarks første havplan har nu været i høring, og det vil vise sig, om hensyn til havvindmøller, råstofindvinding, fiskeri og naturbeskyttelse kan forenes i en samlet plan. Vi spørger to/tre af havets vigtige stemmer, hvad de hver især vægter i havplanen, og hvordan de konkret ser planen udformet. Hvor kan vi mødes om løsninger, hvor helheden er i fokus? Kan det med en gennemarbejdet helhedsplan undgås, at havet ender som den nye politiske kampplads i et nulsumsspil mellem erhvervs- og naturinteresser? Og vil planen i så fald skulle være så kompleks, at vi får skabt regulering, som er umulig at navigere i?

v/ Kenn Skau Fischer, Adm. direktør, Fiskeriforeningen og Jens Anton Tingstrøm Klinken, Afdelingchef for Natur & Miljø, Danmarks Naturfredningsforening (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

(U)lighed i adgangen til sundhed

Torsdag den 31. marts 2022, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

I lægeløftet hedder det, at man vil ”bære lige samvittighedsfuld omsorg for den fattige som for den rige”. Spørgsmålet er, om vi kan leve op til det ideal i dagens Danmark, hvor levealder stadig defineres af uddannelsesmæssig baggrund og indkomst. Samtidig er der stor forskel på adgangen til alment praktiserende- og speciallæger alt efter, om man er bosat i Ringkøbing eller Roskilde. På dagens møde vil vi forsøge at kortlægge uligheden i adgangen til nær sundhed og få et bredere perspektiv på, hvordan vi kan bekæmpe den i fremtidens sundhedsvæsen.

v/ Morten Sodemann, professor og overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital (Ikke bekræftet), Helga Schultz, formand for Yngre Læger (Ikke bekræftet) og Klaus Lunding, formand for Danske Patienter og tidligere hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital (Ikke bekræftet)

Post-Its og pragmatisme: Finanspolitisk debat

Torsdag den 31. marts 2022, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Rettidig omhu har aldrig skadet i en finanslovsproces. Både for de mange aktører rundt om i det danske samfund - men også i Proviantgården. Oprindeligt en del af Christian den 4.'s krigshavn, som tjente som forrådsmagasin for flåde og hær. Nu huserer medlemmer af folketinget bl.a. Dansk Folkeparti og de Radikale. Begge partier har 2 trænede formænd i disciplinen at forhandle finanslove med både pres og pragmatisme. I en tid hvor 24-timers medier og Facebook fordrer letfordøjelige svar på de svære spørgsmål, er spørgsmålet, hvordan man holder fast i de klassiske dyder, når hele statens budget skal i hus. Hvordan arbejder de med det enorme ansvar, det et, at sætte rammerne for samfundet gennem finansloven - særligt når vigtige afgørelser skal træffes på baggrund at de nederste bilag og i ly for mediernes opmærksomhed? Og hvad bliver deres vigtigste prioriteter indtil finansloven er i hus til december?

v/ Sofie Carsten Nielsen, fmd. Radikale Venstre og Kristian Thuelsen Dahl, fmd. Dansk Folkeparti (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Social Value for Money?

Torsdag den 7. april 2022, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Hvordan investerer vi bedst i det sociale område? Karsten Storgaard Bjerre, erhvervs Ph.D i Komponent inden for kommuners sociale investeringer i forebyggelse på børneområdet, forsker i netop dette spørgsmål, og vil på dagens møde, sammen med Lars Jannick Johansen, stifter og ledende partner i Den Sociale Kapitalfond, diskutere, hvorvidt investeringer på det sociale område bør have afkast for øje.

v/ Karsten Bjerre, erhvervs Ph.D i Komponent inden for kommuners sociale investeringer i forebyggelse på børneområdet og Lars Jannick Johansen, stifter og ledende partner i Den Sociale Kapitalfond

Lobbyisme udefra: Hvordan gør man sin sag til en folkesag?

Fredag den 8. april 2022, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Det danske samfund er præget af mange forskellige interesser og holdninger, og det kan derfor være svært at overbevise politikerne om, at ens egen sag er værd at få på dagsordenen. Netop derfor kan det være en enorm fordel i første omgang at overbevise befolkningen. Til dette møde vil Wiebke Marie Junk, Ph.d.og adjunkt ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet og Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældresagen, fortælle, hvordan man knækker koden, der gør en sag til en folkesag, og hvorfor det er vigtigt for dig, der søger politisk indflydelse.

v/ Bjarne Hastrup, adm. direktør i Ældresagen og Wiebke Marie Junk, Ph.d. og adjunkt ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet

Et kig i den medicinske krystalkugle

Torsdag den 21. april 2022, 09.15 -12.00 - Digital Sundhed

Sundhedsteknologien er i en rivende udvikling. Det har åbnet op for en række nye behandlingsmuligheder, hvor brug af wearables er en af de mest fremtrædende trends. Når patienter selv kan indberette deres sundhedsdata, er det både effektivt og tidsbesparende, men kan vi stole på de informationer, som egentracking kan levere? Og er data et tilstrækkeligt sikkert grundlag at basere behandling på? Er fremtidens sundhedsvæsen i hænderne på patienterne? Hvem har ansvaret for eventuelle fejlbehandlinger, og hvor langt har sundhedsvæsenet lov til at gå ind individets privatsfære for den bedst mulige behandling? Til dagens møde tager vi debatten om, hvordan og hvor langt teknologien skal med ind i konsultationen.

v/ Berit Andersen, medlem af Etisk Råd, Henning Langberg, tidl. professor på KU og innovationsdirektør på Rigshospitalet og Lise Tarnow, centerdirektør, Steno Diabetes Center Sjælland (ikke bekræftet)

Shitstorms anatomi og grænser

Onsdag den 27. april 2022, 10.15 -13.00 - Kulturpolitisk netværk

Hvor går grænsen for kunst og kultur? Den kunstneriske frihed er de seneste år for alvor kommet på dagsordenen og alternativ kunst trækker ofte overskrifter i medierne. Hvilken betydning har den politiske korrekthed for kunst og kulturformidling? Skal omverdenens og kunstens mange facetter harmonere? Og hvordan håndterer man som kunstner en kritisk og skiftende omverden – særligt når sociale medier kan blæse en shitstorm op, før man har set sig om? Netværket får besøg af Jim Lyngvild og Ghita Nørby, for hvem det mere er reglen end undtagelsen, at kunst fører til debat. Vi får også besøg af Christian Have, der giver sit professionelle bud på, hvad man gør, når ramaskriget runger og kommer med gode råd til de øvrige paneldeltagere og netværksmedlemmerne.

v/ Jim Lyngvild, designer bag vikingeudstillingen på Nationalmuseet, Ghita Nørby, skuespiller og Christian Have, Kommunikationsekspert og ejer af Have Kommunikation (MØDESTED: Ravnsborg, Hågerupvej 33, 5600 Faaborg)

Fintech i fremtiden

Torsdag den 28. april 2022, 09.15 -12.00 - Finanssektornetværket

Fintech er ved at blive en central del af den moderne finanssektor. Flere og flere tiltag synes at vinde indtog, og et par af dem, der har vokset sig store, er Lunar og Lendme. Til dagens møde vil CEO for Lunar Banks, Peter Smith, og direktør for Lendme, Frederik Murmann, fortælle om de muligheder og udfordringer, der følger med udviklingen af fintech, samt hvilke implikationer fintech kan have for finanssektoren. For der er rigeligt med muligheder for at udvikle nye, innovative løsninger med brug af den nye teknologi, som disse startups bringer til bordet, men hvordan får vi opbygget et stærkt samarbejde med etablerede virksomheder?

v/ Peter Smith, CEO, Lunar Banks og Frederik Murmann, Direktør for LendMe (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Kvalitet i børneliv: Kommunernes ansvar under lup

Torsdag den 5. maj 2022, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Kommunerne spiller en centralt rolle for, at alle børn og unge har de samme muligheder. Men om man bor i Hellerup eller Hundige har afgørende betydning for, hvilke tilbud børn med handicap eller socialt udsatte børn modtager og for kvaliteten af skole og dagtilbud. Men er det rimeligt, at postnummeret skal afgøre kvaliteten af børns liv – i et land på størrelse med en middelstor tysk omegnskommune? Hvordan sikrer man en ensartet kvalitet? Og på hvilke områder er det vigtigt med den kommunale selvbestemmelse og hvorfor?

v/ Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune og formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og Jesper Fisker, Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse og tidl. departementschef i Undervisningsministeriet

No regrets?

Fredag den 6. maj 2022, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Hvordan lykkes man som kulturinstitution med at omforme en folkelig fortælling til et stykke nærværende kunst? De fleste aarhusianere har et forhold til Stig Tøfting på både godt og ondt. "Den aarhusianske plæneklipper" har været vant til at se sit liv udfolde sig i offentligheden, men hvordan føles det pludselig at lægge historien i hænderne på en teaterinstruktør? Hvordan tager man rejsen som et folkefænomen fra fodboldbanen og ind på teatrets skrå brædder? På dagens møde tager vi turen til Svalegangen og hører om hovedpersonernes tanker bag.

v/ Stig Tøfting, tidl. fodboldspiller og Morten Lundgaard, idémand og instruktør (MØDESTED: Teatret Svalegangen, Rosenkrantzgade 21, Aarhus C) (dato ikke endelig)

Halter kvaliteten i det nære sundhedsvæsen?

Tirsdag den 10. maj 2022, 09.15 -12.00 -

Overskrifter om misligholdt svangeromsorg, presset personale på hospitalsgangene og en økonomisk ramme, der konstant er genstand for debat. Diskussionen om, hvorvidt kvaliteten i det nære sundhedsvæsen er tilstrækkelig er efterhånden blev fast inventar på den sundhedspolitiske dagsorden. På dagens møde retter vi derfor fokus på kvalitet i indsatserne i det nære sundhedsvæsen. For spørgsmålet er, hvordan vi sikrer et tilfredsstillende kvalitetsniveau for borgere, brugere, patienter, ansatte og politikere - og om det overhovedet er muligt at imødekomme samtlige interessenters krav til kvalitet. Vi tager debatten.

Jakob Riis, direktør, Ulla Astman, formand, Region Nordjylland, Signild Vallgårda, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU og Lis Munk, formand, Jordemoderforeningen (ikke bekræftet)

Ligestilling: Ledelse og organisationer

Tirsdag den 10. maj 2022, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Udviklingen på det danske arbejdsmarked har gennem den seneste årrække været positiv hvad angår ligestilling i lederstillinger - særligt i den offentlige sektor. Men hvad er de konkrete mål for ligestilling blandt danske ledere og hvordan overkommer Danmark de nuværende barrierer på vejen mod ligestilling? Til dagens møde vil Sara Vergo, formand DJØF Offentlig og Line Groes, founder af Hera&Me, gøre status på udviklingen i ligestilling og give deres bud på, hvordan Danmark kan blive et af verdens mest lige lande.

V/ Sara Vergo, formand DJØF Offentlig og Line Groes, founder af Hera&Me og IS IT A BIRD

Tillid og indflydelse

Onsdag den 18. maj 2022, 09.15 -12.00 - Netværk: Public Affairs

Hvert år bringer Primetime ”Tillidsbarometeret”, der er en undersøgelse af danskernes tillid til samfundets institutioner. I de senere år har det vist sig, at danskernes tillid til NGO’er og interesseorganisationer ligger lavere end det globale gennemsnit. Der er altså noget at arbejde på for de danske organisationer, for tillid blandt befolkningen kan vise sig afgørende. Til dagens møde stiller vi skarpt på, hvorfor tillid er vigtigt i public affairs samt, hvordan man egentlig skaber tillid hos befolkningen.

v/ Thomas Juul-Dam, Managing partner i Primetime Kommunikation & Gert Tinggaard Svendsen, professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Fordeling eller opdeling?

Onsdag den 18. maj 2022, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk

Regeringen har indgået en aftale på tværs af rød og blå blok om en ny elevfordelingsnøgle på gymnasierne. Omfordelingen har til formål at bekæmpe social polarisering, etnisk opdeling og at hjælpe de tyndtbefolkede udkantsbyer med lukningstruede gymnasier. Men hvilke faldgrupper kan aftalen medføre, og hvad er effekten på elevernes lyst til læring? Og hvad er fordelene? Hvilke konsekvenser har det, når de unges frie valg udfordres? Vi tager debatten.

v/ Birgitte Vedersø, Formand, Danske Gymnasier og Pernille Rosenkrantz-Theil, børne- og undervisningsminister (S) (ikke bekræftet)

Ordførerdebat: Gymnasievalg - hvem ved bedst?

Onsdag den 18. maj 2022, 09.15 -12.00 - Uddannelsespolitisk netværk - Aarhus

I Danmark kan vi godt lide det frie uddannelsesvalg – eller kan vi? Vi har inviteret ordførerne indenfor til en debat, hvor vi skal finde ud af, om det frie uddannelsesvalg er for dyr en pris at betale for regeringens kamp for udkantsbyerne og kamp mod af social polarisering. Aftalen om omfordeling af gymnasieelever går på tværs af blokkene, men udenfor aftalen står Venstre og Konservative - hvorfor? Og hvad vil de gøre i stedet for, for at imødekomme de problematikker, som aftalen forsøger at løse? Måske en del af det frie uddannelsesvalg skal ofres til fordel for et større hele – vi tager debatten med politikerne selv.

v/ Jens Joel, børne- og undervisningsordfører (S) (ikke bekræftet), Mai Mercado, undervisningsordfører (C) (ikke bekræftet) og Jacob Mark, børne- og undervisningsordfører (ikke bekræftet) (SF)

Sociale medier som politisk kampplads

Onsdag den 18. maj 2022, 09.15 -12.00 - Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus

Den politiske debat og de politiske budskaber huserer i stigende grad på de sociale medier, hvor partierne forsøger at nå vælgerne med deres budskaber. Er det et problem for demokratiet eller en gave til selvsamme? Brugen af data, sociale medier og misinformation blev for alvor aktualiseret og debatteret efter sagen om Cambridge Analytica, Trumps valgkamp og Brexit-afstemningen og corona-krisen har sat trumf på. Men er al politisk debat på sociale medier inficeret og uægte, eller er den i virkeligheden blot fri og rå? Hvor stor magt har de sociale medier i forhold til den politiske dagsorden, og har Facebook lært noget? På dagens møde får vi besøg af Martin Ruby fra Facebook og Mikkel Flyverbom, som er professor i digital transformation.

v/ Martin Ruby, Facebooks politiske chef i Danmark (Ikke bekræftet) og Mikkel Flyverbom, professor i digital transformation på CBS

Workshop - deltagelse i socialpolitikken

Torsdag den 19. maj 2022, 09.15 -12.00 - Socialpolitisk netværk

Socialområdet er evigt foranderligt og dagsordenen meget omskiftelig. Men hvordan sikrer man, i en så kompleks branche, at barriererne for deltagelse på området holdes nede, så de omfattede af den førte politik, har mulighed for at påvirke den? Og hvilken rolle har det sociale frikort (samt forlængelsen af dette) spillet i den proces? Til dagens møde vil vi meget gerne høre cases og erfaringer om social empowerment fra jer medlemmer, hvorefter Vibe Klarup, Formand, Rådet for Socialt Udsatte og direktør i Hjem til Alle Alliancen, sammen med vores facilitator, Majbrit Berlau, vil stå til rådighed som dagens workshop-ledere.

v/ Vibe Klarup, Formand, Rådet for Socialt Udsatte og direktør, Hjem til Alle

På rette kurs: Vejen til den politiske dagsorden (OBS: Eftermiddagsmøde med efterfølgende vin og hygge)

Torsdag den 19. maj 2022, 14.00 -17.00 -

Den maritime sektor spiller en afgørende rolle for Danmarks transportnetværk. Alligevel er linsen til dagligt sjældent rettet mod området, og det kan derfor være en udfordring at komme på den tæt pakkede politiske dagsorden. Vi stiller skarpt på, hvad man kan gøre for at trænge igennem lydmuren til landets beslutningstagere. Hvordan kan sektoren stå stærkere i forhold til at sikre sig, at de blå motorveje spiller en afgørende rolle i planerne for fremtidens infrastruktur, og at der skabes de mest gunstige rammer for samspillet mellem vandvej, asfaltvej og skinner? Hvor er der for alvor noget at hente, ved at intensivere sin interessevaretagelse rettet mod den hjemlige andedam?

v/ Tine Kirk Pedersen, direktør, Danske Havne og Niels Wammen-Jensen, Public Affairs Director, GRACE Public Affairs

Med budgetlov skal land bygges

Mandag den 23. maj 2022, 09.15 -12.00 - Finanspolitisk netværk

Det er den tid på året. Dagene er blevet længere, solen varmer på næsen og forhandlingerne om kommunernes og regionernes budget skal i hus. Det økonomiske ekko af Coronakrisen kan stadig høres. Der er regninger, der skal betales. Så hvad er det ansvarlige at gøre, når økonomiaftalerne skal på plads? Hvem skal holde for, og hvem skal tilgodeses i den nære velfærd? Vi får besøg af departementschef Sophus Garfiel og overvismand Carl-Johan Dalgaard til en debat og snak om de økonomiske rammer og vilkår for landets kommuner og deres økonomi.

v/ Sophus Garfiel, Departementschef Indenrigs- og Boligministeriet og Carl-Johan Dalgaard, Overvismand (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V)

Hvordan tager man springet fra offentlig til privat?

Tirsdag den 31. maj 2022, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

En medicinsk uddannelse behøver ikke nødvendigvis at betyde et helt arbejdsliv i praksis eller på de offentlige hospitalsgange. Flere og flere griber muligheden for at bruge deres faglighed til at gøre karriere i det private erhvervsliv. På dagens møde vil Thomas Sendorovitz indvie os i hans vej fra afdelingslæge på Bispebjerg Hospital til digital chef hos Novo Nordisk. Vi får også besøg af landets førende headhunter, som skal gøre os klogere på overgangen og på, hvilke alternative karrieremuligheder, der findes i sundhedsverdenen.

v/ Thomas Sendorovitz, Senior Vice President, Novo Nordisk (ikke bekræftet) og Eva Zeuthen Bentsen, partner hos ZeuthenStorm og fhv. hospitalsdirektør på Gentofte Hospital (ikke bekræftet)

Medicinalgiganterne og sundhedsvæsenet

Onsdag den 1. juni 2022, 09.15 -12.00 - Sundhedspolitisk netværk

Corona-krisen har om noget vist os, at vi er dybt afhængige af medicinalgiganterne. Vaccinerne har været frihedsgivende verden over og symboliseret enden på pandemien. Men hvilket samfundsansvar påhviler egentligt medicalgiganterne, når vi har vist os at være så afhængige af deres løsninger? Israelske TEVA siges at have sparet det amerikanske sundhedsvæsen 200 mia. kr. hvert år de sidste 10 år og leverer hver dag medicin til 200 millioner mennesker. Derfor spørger vi TEVAs danske CEO og formanden for Lif: Hvordan skal forholdet mellem staten, sundhedsvæsenet og medicinalgiganterne være?

v/ Kåre Schultz, CEO i TEVA Pharmaceuticals (ikke bekræftet) og Peter Drøidal, formand for Lif (ikke bekræftet)

Prehns politiske prioriteter: Den nye fødevareminister tager fat

Torsdag den 2. juni 2022, 16.15 -19.00 - Talentnetværk: Fremtidens rådgivning og beslutning

Den 19. november 2020 overtog Rasmus Prehn nøglerne til det nydøbte Ministerie for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Efter en periode omgivet af tumult vil den nyslåede minister nu genopbygge tilliden til ministeriet, der i de senere år har været meget i vælten. Til dagens møde vil vi spørge ind til den udfordring, ministeren står overfor, hvordan det nye arbejde differentierer sig fra arbejdet i Udviklingsministeriet, samt hvilke visioner han har for ministeriet fremover.

v/ Rasmus Prehn, Minister for fødevarer, landbrug & fiskeri (S) (MØDESTED: Kanalcafeen, Frederiksholms Kanal 18, 1220 København, møde med middag)

Sundhedsklyngernes betydning for den kommunale sundhed

Fredag den 3. juni 2022, 09.15 -12.00 - Det nære sundhedsvæsen - København

I kølevandet på oprettelsen af de 21 nye sundhedsklynger står det klart, at flere sundhedsopgaver skal rykkes ud i primærsektoren. Presset på det nære sundhedsvæsen stiger i takt med den stigende aldrende befolkning, som er mere behandlingskrævende end yngre aldersgrupper. Der ses et øget fokus på et mere sammenhængende sundhedsvæsen, forebyggelse og bedre behandling af kronikergrupper. Spørgsmålet er, om klyngetanken baner vejen for bedre sundhed og sammenhængende patientforløb, når KL og Danske Regioner deler ansvaret. Hvilken betydning har sundhedsklyngerne for den kommunale sundhed, og hvordan undgår vi at tabe borgerne mellem to stole? Vi spørger idémændene bag modellen.

v/ Frede Olesen, adj. professor, fhv. forskningsleder ved Institut for Folkesundhed, Leif Vestergaard Pedersen, tidl. direktør for Kræftens bekæmpelse, Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og Lars Løkke Rasmussen, fhv. statsminister (ikke bekræftet)

At stræbe efter både bredde og højde

Onsdag den 8. juni 2022, 09.15 -12.00 - Kulturpolitisk netværk

På dagens møde spørger vi tre forskellige kulturinstitutioner om, hvordan det er lykkes både at appellere bredt og have høje ambitioner og krav til kvalitet. For i kulturverdenen taler man ofte om, hvordan vi bliver bedre til at inddrage et større publikum, men samtidig har mange svært ved at tage ord som folkelighed og bredde i deres mund, når strategier og planer skal lægges. Så hvordan får vi udfordret den falske modsætning mellem høj kvalitet og bred appel? Og hvad kan andre lære af de tre succesfulde kulturinstitutioner og hvor ser de deres plads i kulturlandskabet? Vi tager debatten om eliten overfor folket og tager temperaturen på vores egen kultursnobbethed anno 2022.

v/ Thomas Skov Petersen, marketingchef i Brøndby IF, Thor Feilberg, ansvarlig for Fredagsrock i Tivoli og Niels-Bo Valbro, dir. for Det Ny Teater (ikke bekræftet)

Børne- og ungeområdet: Visioner fra Christiansborg

Torsdag den 9. juni 2022, 09.15 -12.00 - Børne- og ungenetværk

Folketingsvalget i 2019 var på mange måder et klimavalg, men statsministeren fik dog også trukket overskrifter ved at kalde sig ”Børnenes Statsminister”. For børn – og unge – har en stadigt mere central rolle på Christiansborg, bl.a. eksemplificeret ved aftalen om minimumsnormeringer, og flere prominente folketingsmedlemmer har da også netop dette områdehøjt på deres dagsordener. Til dagens møde får vi besøg af fire børneordførere, der vil dele deres visioner for børne- og ungeområdet. Hvilke visioner har de for området? Hvordan kan vi forbedre de eksisterende indsatser – og skal de forbedres? Og hvordan sikrer vi, at alle børn har de samme muligheder for udvikling?

v/ Jacob Mark (SF), Ellen Trane Nørby (V) (ikke bekræftet), Jens Joel (S) og Mette Thiesen (NB) (ikke bekræftet)

Er dansk ledelse = flad ledelse?

Fredag den 10. juni 2022, 09.15 -12.00 - Offentlig styring og ledelse

Den danske organisationsstruktur er blandt de fladeste i verden – i hvert fald ifølge World Economic Forum. Hvad er fordelene og ulemperne ved, at vi er på fornavn med vores ledere og ikke tøver med at gå direkte til chefen når vi mangler råd?

V/ Claus Elmholdt, Faglig direktør og medstifter af LEAD – enter next level, Cand.Psych.Aut. & Ph.d og Lektor i ledelses- og organisationspsykologi, Aalborg Universitet

Politisk debat: Maritim vækstplan efter 2025

Mandag den 29. august 2022, 09.15 -12.00 -

Med vækstplanen for Det Blå Danmark fra 2018 blev alle sejl sat ind på at gøre Danmark til et globalt maritimt kraftcenter frem mod 2025. Er vi på rette kurs? Eller skal der sættes ind på andre eller flere områder for at nå målet? Vi inviterer til debat med markante ordførere på både erhvervs- og transportområdet og beder dem gøre rede for deres syn på, i hvilken retning en maritim vækstplan efter 2025 skal bevæge sig. Hvad ser de hver især som grundstenen for en konkurrencedygtig maritim sektor? Hvor langt skal vi gå for at beholde den grønne førertrøje? Og har udviklingen siden den oprindelige aftale aktualiseret nye og innovative veje til vækst, som der skal tages højde for politisk?

v/ Orla Hav (S), Torsten Schack Pedersen (V)/ Kristian Pihl Lorentzen (V), Theresa Berg Andersen (SF), Mona Juul (K) , Hans Kristian Skibby (DF) og Rasmus Helveg Petersen (RV) (OBS: ikke bekræftet)

Fremtidens kultur i hele Danmark: Hvem, hvad og hvor?

Onsdag den 31. august 2022, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

Hvad er de store tendenser, hvor er de store knaster på sigt, og hvordan udvikles der kulturpolitik, som imødeser dette? På en af de absolutte topposter i dansk kulturpolitik sidder departementschef i Kulturministeriet Dorte Nøhr Andersen. På dagens møde får vi et indblik i, hvilke overvejelser ministeriet gør sig i prioriteringen af de begrænsede kulturmidler, og giver en status for arbejdet med kulturpolitikken. For hvem skal prioriteres, hvad skal effektiviseres væk, og hvor skal der satses i fremtiden?

v/ Dorte Nøhr Andersen, departementschef i Kulturministeriet (dato ikke endelig)

Hvad betyder økonomiske incitamenter?

Torsdag den 15. september 2022, 09.15 -12.00 -

Hvordan agerer man som sundhedsprofessionel i sundhedssektoren, når man skal effektivisere i sin organisation på baggrund af økonomiske incitamenter, som kommer ovenfra? Har de økonomiske incitamenter virket efter hensigten, og hvilke andre afledte effekter har de? På dagens møde får vi besøg af to garvede aktører med tjek på økonomien. De vil gøre os klogere på, hvordan man bedst manøvrerer i et sundhedspolitisk farvand, der er under stor politisk bevågenhed og fyldt med regler og økonomiske incitamenter, der skal gøre sundhedssektoren mere effektiv.

v/ Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom, VIVE og Niels Würgler Hansen, hospitalsdirektør, Sjællands Universitetshospital (ikke bekræftet)

Forandringer forude: Hvor er de digitale udviklingspotentialer på havet?

Mandag den 24. oktober 2022, 09.15 -12.00 -

Det blå Danmark står på kanten af en digital revolution og potentialet er stort: CO2-besparelser, opsporing af illegale aktiviteter på havene samt øget produktivitet og effektivitet er blot nogle af fordelene ved fremtidens digitale og intelligente skibsfart. Men hvad er potentialet for kunstig intelligens, virtual reality og big data i den nære fremtid? Og hvor ser vi skibsfartens digitale udvikling, når vi kigger længere ud i horisonten? Har vi som det ser ud nu skabt de optimale rammer for, at regulering og internationalt samarbejde understøtter sektorens digitale udviklingspotentiale, eller risikerer vi at spænde ben for os selv?

v/ Märtha Rehnberg, co-founder og partner, DareDisrupt, Maria Skipper Schwenn, direktør, Danske Rederiger og Mads Andersen, CEO/Carl Chatfield, Stifter, Blue Atlas Robotics (OBS: ikke bekræftet)

Kan kultur kurere kræft?

Onsdag den 26. oktober 2022, 09.15 -12.00 - Kulturnetværk - Aarhus

I den politiske debat bliver kulturen ofte brugt som en løftestang for integration, kur mod stress, behandling af demente osv. Men kan kulturen egentlig alt det vi gerne vil have den til? Kan vi udstede kultur på recept for at behandle ensomhed og angst, eller skal vi nøjes med at retfærdiggøre kulturen ud fra dens egen værdi? På dagens møde hører vi om, hvordan kunst og kultur kan have en positiv virkning i sundhedsverdenen og hvordan vi faktisk har videnskabeligt belæg for, at kulturen kan hjælpe os langt mere end vi tror.

v/ Peter Vuust, jazzmusiker og leder af forskningscenteret Music In The Brain, Karen Grøn, direktør for kunst- og designmuseet Trapholt og Marlene Grønnegaard Sørensen, sundhedspolitisk konsulent hos Parkinsonforeningen og leder af projektet (ikke bekræftet)