Møderække

Børne- og ungepolitisk netværk - mødeprogram

NGO’er og kommuner: Samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet

Fredag den 29. oktober 2021, 09.15 -12.00

Et vigtigt element i udsatte børn og unges trivsel og udvikling er stærke netværk og personlige relationer. Et godt samspil mellem NGO’er og kommuner har stort potentiale i forhold til at skabe robuste og helhedsorienterede løsninger på området. Det er imidlertid en balancegang mellem forskellige tilgange og arbejdsformer, og ofte vil der fra kommunens side blive stillet nogle krav til NGO’er, som de har svært ved at leve op til. Hvad kræves der af samspillet mellem de to sektorer? Hvilken rolle kan NGO’er spille? Og hvordan får vi det meste ud af de kompetencer, som mange private organisationer besidder på børne- og ungeområdet?

v/ Rasmus Kjeldahl, direktør, Børns Vilkår, Trine Hammershøy, direktør i Det Sociale Netværk og Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune (V)

Børn og unge - ved de i virkeligheden bedst?

Fredag den 3. december 2021, 09.15 -12.00

Det er både et lovkrav og et grundlæggende element i børnekonventionen, at børn og unge skal høres og inddrages i beslutninger, der vedrører dem selv. Det er også noget, de fleste kan blive enige om, er en god ide. Alligevel peger adskillige undersøgelser peger på, at de ikke i tilstrækkeligt omfang bliver inddraget i børne- og ungesager, og at kommunerne kun i begrænset omfang inddrager børn og unges perspektiver, når de udvikler eller evaluerer indsatser på området. Hvorfor er det så svært? Hvad skal der til, for at børn og unge i højere grad inddrages individuelt og kollektivt? Og bliver beslutninger bedre, når man inddrager dem?

v/ Anne-Dorthe Hestbæk, seniorforsker, VIVE, Anders-Peter Østergaard, Direktør, Børn og Skole, Kultur, Unge og Fritid, Gentofte Kommune og Olav Hesseldahl, engagementsdirektør, Ungdomsforbundet

Nytårskur: Coronaens trivselsmæssige efterslæb

Torsdag den 20. januar 2022, 14.45 -17.30

Coronaens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt trivselsproblemer i alle aldersgrupper. Samuelsen inviterer til nytårskur, hvor netop trivslen post corona er under lup. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi har inviteret lang række centrale aktører til nytårskur i trivslens navn.

v/ Birgitte Hansen, departementschef i Børne- og Undervisningsministeriet, Lars Qvortrup, Aarhus Universitet, Carsten Strømbæk Pedersen, VIVE, Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør på Politiken (ikke bekræftet), Karen Hækkerup, UNICEF, Janne Tynell, Red Barnet, Mille Borgen Mikkelsen (ikke bekræftet) samt Folketingets ordførere (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Et online liv: De unges black box

Torsdag den 17. marts 2022, 09.15 -12.00

Billeddeling, digital mobning, sugardating, influencers – unges brug af sociale medier er jævnligt til debat. Er de social medier en platform, som kan danne et solidt oplysningsgrundlag for unge mennesker, med nem adgang til venner samt nyheder fra hele verden, eller er det blot en platform, der fremmer en usund kultur? Forskningen er splittet men hælder dog mest til de negative virkninger: bl.a. symptomer på depression og konsekvenser for selvværd og velbefindende. Forstår vi til fulde de unges digitale liv, og hvordan det påvirker dem? Hvad skal de voksne, rundt om børnene, stille op? Og hvem har ansvaret for at begrænse de negative konsekvenser?

v/ Stine Liv Johansen, lektor, ph.d. ved Aarhus Universitet og formand for Medierådet og Christina Johansen, redaktør på Ultra Nyt, Danmarks Radio

Kvalitet i børneliv: Kommunernes ansvar under lup

Torsdag den 5. maj 2022, 09.15 -12.00

Kommunerne spiller en centralt rolle for, at alle børn og unge har de samme muligheder. Men om man bor i Hellerup eller Hundige har afgørende betydning for, hvilke tilbud børn med handicap eller socialt udsatte børn modtager og for kvaliteten af skole og dagtilbud. Men er det rimeligt, at postnummeret skal afgøre kvaliteten af børns liv – i et land på størrelse med en middelstor tysk omegnskommune? Hvordan sikrer man en ensartet kvalitet? Og på hvilke områder er det vigtigt med den kommunale selvbestemmelse og hvorfor?

v/ Thomas Gyldal Petersen, borgmester i Herlev Kommune og formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg og Jesper Fisker, Administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse og tidl. departementschef i Undervisningsministeriet

Børne- og ungeområdet: Visioner fra Christiansborg

Torsdag den 9. juni 2022, 09.15 -12.00

Folketingsvalget i 2019 var på mange måder et klimavalg, men statsministeren fik dog også trukket overskrifter ved at kalde sig ”Børnenes Statsminister”. For børn – og unge – har en stadigt mere central rolle på Christiansborg, bl.a. eksemplificeret ved aftalen om minimumsnormeringer, og flere prominente folketingsmedlemmer har da også netop dette områdehøjt på deres dagsordener. Til dagens møde får vi besøg af fire børneordførere, der vil dele deres visioner for børne- og ungeområdet. Hvilke visioner har de for området? Hvordan kan vi forbedre de eksisterende indsatser – og skal de forbedres? Og hvordan sikrer vi, at alle børn har de samme muligheder for udvikling?

v/ Jacob Mark (SF), Ellen Trane Nørby (V) (ikke bekræftet), Jens Joel (S) og Mette Thiesen (NB) (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer