Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg - mødeprogram

Bæredygtighedsmål og cirkulært byggeri

Fredag den 7. maj 2021, 09.15 -12.00

Hvorfor skal bygge-boligbranchen i Danmark arbejde med FN's Verdensmål for bæredygtig udvikling? Hvordan kan vi tænke FN's bæredygtighedsmål ind i byggeriet herhjemme i Danmark? Mette Qvist, direktør for Green Building Council, indvier os i tendenserne inden for bæredygtigt byggeri og inspirerer til, hvordan byggebranchen kan samtænke og realisere mere bæredygtigt byggeri. Hvordan tilpasser vi verdensmålene til en dansk virkelighed, så vi har mulighed for at vurdere, om vi gør fremskridt?

v/ Mette Qvist, direktør, Green Building Council

Aalborg set fra vandsiden

Fredag den 4. juni 2021, 14.15 -17.00

Nye byggerier skyder op med rekordfart langs det meste af Aalborgs’ kystlinje. Af samme grund inviterer vi netværket på sejltur, hvor vi får mulighed for at inspicere og høre mere om de nye byggerier. Undervejs kommer vi forbi nye kvarterer langs havnefronten. Vi taler om, hvordan visionerne om en samtænkning af nye kvarterer med infrastruktur kommer til udtryk. Og hvem bedre til at fortælle om Aalborgs nye skyline end hele Aalborgs stadsarkitekt. Vi har lejet en båd velegnet til alt slags vejr og nyder et lille glas på turen.

v/ Peder Baltzer Nielsen, stadsarkitekt, Aalborg Kommune

Byer for mennesker - et dansk varemærke?

Onsdag den 25. august 2021, 09.15 -12.00

Ideerne om menneskevenlig byplanlægning, som anvendes verden over, er langt hen ad vejen udviklet i Danmark. Jan Gehl har som forsker og byplanskonsulent gentænkt den måde, vi designer byer på, hvor der er fokus på byrum med ”menneskelige dimensioner”. Hans bøger om byer for mennesker bruges over hele kloden, og han er en efterspurgt byplanlægger. På dette møde beder vi ham tage afsæt i, hvilke tendenser og bevægelser han ser, når det handler om storbyen og bæredygtighed. Han vil både tage afsæt i nogle af de konkrete ting, han har arbejder med, men også kigge i krystalkuglen og komme med bud på, hvordan udviklingen vil være på længere sigt.

v/ Jan Gehl, arkitekt og byplanlægger

Ordførerne har ordet: Bygge- og Boligpolitisk Debat

Onsdag den 29. september 2021, 09.15 -12.00

Vi er halvvejs i valgperioden, og vi inviterer nu ordførerne på området til at debattere med hinanden og netværket. Hvilke visioner har de hver især, og hvad står øverst på den bygge- og boligpolitiske dagsorden? Hvilke vinde blæser fra Christiansborg, og blæser de så kraftigt, at vi i nord skal forberede os på nye store omvæltninger?

v/ Boligordførerne (ikke bekræftet)

Den svære boligøkonomi

Onsdag den 3. november 2021, 09.15 -12.00

Vores økonomi er i høj grad bundet op på vores bolig, men i mange landsbyer falder priserne, og mange boliger sælges med betydelige tab. Samtidig kan det være svært at låne til at købe bolig i yderområderne. I andre områder - især i de store byer - bliver boliger derimod ofte solgt med hurtige og store gevinster. Hvorfor er der så stor geografisk forskel? Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, giver en status på, hvordan den boligøkonomiske situation anno 2021 ser ud.

v/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter

Hvordan udvikler vi levedygtige landsbyer?

Fredag den 17. december 2021, 09.15 -12.00

Selvom Danmark er ramt af urbaniseringsbølgen, så er der kommet øget fokus på at styrke udviklingen i yderområderne og ligeledes på udvikling af byrum og lokalsamfund. På dagens møde stiller vi skarpt på byudvikling i landsbyer og købstæder. Hvad ved vi om at gøre landsbyer attraktive set fra et byudviklingsperspektiv? Er det overhovedet noget, som har interesse blandt forskere? Hvilke vellykkede projekter kender vi til – og hvad er forklaringen på deres succes? Hvilken rolle spiller henholdsvis kommunerne, ejere og investorer, og hvilke krav kan man stille til de forskellige parter?

v/ Ellen Højgaard Jensen, Direktør, Dansk Byplanlaboratorium og Simon Harboe, projektchef, Realdania

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer