Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Byudvikling post corona

Torsdag den 29. april 2021, 09.15 -12.00

I midten af 1800-tallet hærgede koleraepidemien landet. Epidemien blev startskuddet til kloakering og til opbygningen af nogle af hovedstadens mest eftertragtede rækkehuskvarterer. Coronapandemien vil næppe have lige så vidtrækkende byplanmæssig betydning, men det er alligevel ikke til at komme uden om, at nedlukningen af samfundet kan komme til at vende op og ned på livet i og udviklingen af byerne. Hvad ved vi om, hvordan coronaen indtil videre har påvirket den måde, vi bruger byerne? Og hvilken vej skal vi på baggrund af disse tendenser vælge at gå med fremtidens byudvikling? Skal vi fortsat tænke i den tætte by som svaret på en bæredygtig byudvikling, eller skal vi fokusere mere på at styrke koblingen mellem byerne og landdistrikterne som et byudviklingsmæssigt værktøj?

v/ Björn Emil Härtel Jensen, projektchef, Realdania Filantropi, Eva Ravnborg, partner i Henning Larsen og Jesper Pagh, Roskilde Universitet og fhv. direktør for Arkitektforeningen

København set fra vandsiden (sejltur)

Mandag den 14. juni 2021, 11.30 -13.30

Vi tager et kig på byudvikling set fra vandsiden med Jens Kramer Mikkelsen som guide. På årets sejltur får vi historierne om de nye byggerier, der skyder op med rekordfart langs Københavns havneløb hele vejen fra Tegl- og Sluseholmen ud til Nordhavn. Undervejs kommer vi kommer forbi de tidlige byudviklingsprojekter i Sluseholmen, nye kvarterer som Enghave Brygge og Havnevigen og de projekter, der lige er realiseret i Nordhavn. Vi tager desuden også et kig på, hvor der mange år ude i fremtiden nok ikke længere vil være vand men i stedet Københavns nye ø Lynetteholmen. Vi sørger for en båd velegnet til alt slags vejr samt sandwich og drikkevarer.

v/ Jens Kramer Mikkelsen, byudviklingsdirektør i NREP og fhv. overborgmester i København og adm. direktør for By & Havn

Ministerens visioner (fællesmøde med Bygge- & Boligpolitisk Netværk København)

Mandag den 14. juni 2021, 13.30 -16.00

På mødet sætter vi indenrigs- og boligministeren stævne og spørger ind til, hvilke opgaver der ligger øverst på skrivebordet. Hvad ser han som de mest presserende udfordringer på området, og hvordan tager han som minister hånd om disse? Vi spørger, hvad ministeren vil gøre for at genetablere en bedre balance mellem by og land? Hvordan ser han på det fortsatte arbejde med at sikre en alsidig boligmasse i byerne? Og hvor skal der satses, hvis den grønne omstilling i byggeriet skal helt op i gear?

v/ Kaare Dybvad Bek, Indenrigs- og boligminister (S) (OBS: Mødet afholdes i København - IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal