Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - København - mødeprogram

På tur til Tingbjerg

Onsdag den 18. august 2021, 09.15 -12.00

Tingbjerg står over for store forandringer i de kommende år. Ambitionen er en revitalisering af det almene boligområde ved at etablere attraktive ejerboliger og nye, rekreative områder, der skal skabe rammerne for styrket sammenhængskraft og tiltrække nye beboere til området. Vi tager på tur til Tingbjerg og får aktørerne bag til at indvie os i seneste nyt i projekterne. Hvad er deres vision for Tingbjerg? Hvordan skal projekterne bidrage til en mere attraktiv boligsammensætning og et dynamisk byrum? Hvilken modtagelse har projekterne mødt fra Tingbjergs egne beboere og kan erfaringerne bruges i andre tilsvarende projekter?

v/ Lene Vennits, Byudviklingschef for Tingbjerg & Utterslevhuse, Morten Dam Feddersen, Arkitekt MAA, partner, Vandkunsten og Anders Berg Sørensen, ejendomsudvikler, NREP

Fremtidens byer er smarte byer

Onsdag den 1. september 2021, 09.15 -12.00

Smart City-teknologier kan blive en nøglesten i løsningen på de udfordringer, fremtidens byer står over for. For at tackle den øgede urbanisering og nå klimamålsætningerne er det oplagt at udnytte teknologiens mange muligheder, både når de store linjer skal tegnes, og når praktiske problemer skal løses. Vi besøger EnergyLab i Nordhavn for at se nærmere på fremtidens Smart City-løsninger. Hvordan kan smart byplanlægning tage højde for borgernes adfærd og behov? Hvor langt er vi med udviklingen og udbredelsen af smarte bygninger? Og hvordan integreres teknologierne i allerede eksisterende og fungerende byer?

v/ Marius Sylvestersen, Program Director, Copenhagen Solutions Lab, Peer Frank, formand, Foreningen af byplanlæggere og Christoffer Greisen, projektleder, EnergyLab Nordhavn (MØDESTED: Pakhus 48, Klubiensvej 22, 2150 København)

Kommunaldebat: Hvor skal vi bygge og bo?

Mandag den 1. november 2021, 09.15 -12.00

Kommunalvalget er lige om hjørnet, og der er nok at tage fat på, hvad angår den bygge- og boligpolitiske dagsorden. Vi spørger borgmesterkandidaterne, hvordan vi bedst skaber rammerne for en sammenhængende byudvikling, betalelige boliger og bæredygtige byggerier. Hvad ser de hver især som de største kommunale udfordringer på området? Og hvilke emner skal prioriteres, for at skabe de bedste vilkår for borgerne?

v/ Marie Stærke (S), borgmester, Køge, Simon Aggesen (K), borgmester, Frederiksberg, Helle M. Adelborg (S), borgmester, Hvidovre og Piet Papageorge (V), borgmesterkandidat, Glostrup (MØDESTED: Dansk Arkitektur Center, Bryghusgade 10, 1473 København K)

Sophus Garfiel: En ny æra for boligpolitikken?

Tirsdag den 7. december 2021, 09.15 -12.00

Regeringens forårsrengøring betød dannelsen af det nye Indenrigs- og Boligministerium og dermed også en ny departementschef ved roret. Vi spørger departementschef Sophus Garfiel, hvordan han ser samspillet mellem indenrigs- og boligområdet? Hvordan kan de to områder supplere hinanden, og hvad kan vi forvente af det nye ministerium? Bliver dette en ny æra for landets boligpolitik, eller risikerer vi, at området kommer til at stå i skyggen af de indenrigspolitiske dagsordener?

v/ Sophus Garfiel, departementchef, Indenrigs- og Boligministeriet (MØDESTED: Copenhagen Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 København K)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal