Hvordan skaber vi de bedste forudsætninger for danske børn og unges trivsel og udvikling?

Hvordan sikrer vi, at alle børn og unge trives - og hvem har ansvaret? Hvordan skaber vi et velfungerende samspil mellem det offentlige, det private og civilsamfundet på børne- og ungeområdet? Og hvordan sikrer vi kvaliteten i børns og unges liv på tværs af kommunegrænser? Vores netværk tager fat på de store børne- og ungepolitiske spørgsmål og debatterer udfordringerne på området med oplæg fra en række af landets beslutningstagere og mest prominente forskere og praktikere.

Netværket samler aktører på tværs af børne- og ungeområdet og udfordrer medlemmerne og oplægsholderne på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds giver god mulighed for nuancerede debatter og erfaringsudveksling. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i interesseorganisationer, offentlige institutioner og private virksomheder, der har en professionel interesse i børne- og ungepolitik. Møderne i netværket bliver faciliteret af Karen Hækkerup, formand for Den Sociale Investeringsfond. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum. Netværksmøderne foregår centralt i København.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker et års deltagelse i netværket regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 17.950 kr. ekskl. moms for et års medlemsskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer