Møderække

Børne- og ungepolitisk netværk - mødeprogram

Samuelsens topmøde om trivsel og mistrivsel

Coronakrisens lange perioder med hårde nedlukninger og begrænset social kontakt har skabt store trivselsmæssige udfordringer. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med trivslen post corona i højsædet. Spørgsmålene er mange. Skal der tildeles yderligere ressourcer til trivselsområdet? Hvordan skal ansvaret fordeles mellem de relevante parter? Og hvordan skal vi monitorere og evaluere udviklingen på trivselsområdet fremover? Vi byder på et lille glas og har inviteret række centrale aktører til topmøde i trivslens navn.

v/ Cathrine Lindberg Bak, vicedirektør for Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Noemi Katznelson, professor ved Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet, Anne Sophie Callesen (RV), Jane Heitmann, formand for Folketingets Sundhedsudvalg (V), Astrid Carøe, uddannelsesordfører (SF), Mette Thiesen, børneordfører (NB), Kasper Sand Kjær, medlem af Børne- og Undervisningsudvalget og medieordfører (S) (MØDESTED: Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48, 1307 København K)

Når fonde finansierer: Investering i børn og unge

Egmont Fonden er én af de mest fremtrædende fonde på børne- og ungeområdet og gør et stort stykke arbejde på især uddannelsesfronten. Til dagens møde får vi besøg af Henriette Christensen, direktør i Egmont Fondens støtte- og bevillingsadministration, til en snak om fondens rolle i samfundet. Vi spørger ind til, hvilke værktøjer det kræver at få støtte, hvordan fonden vælger, hvilke projekter der er de "rigtige", og om fonde i virkeligheden kan have en skævvridende effekt.

v/ Henriette Christiansen, direktør, støtte- og bevillingsadministrationen, Egmont Fonden

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer