Hvordan sikres både bæredygtighed og bundlinje i fremtidens bygge- og boligpolitik?

Hvad er fremtidens centrale tendenser i bygge- og boligsektoren? Hvilke tekniske, økonomiske og politiske rammer kommer vi til at arbejde inden for? Og hvordan skaber vi bæredygtige byggerier, der på alle fronter og facader også indgyder til bæredygtig livsførelse? Samuelsens bygge- og boligpolitiske netværk i Aalborg tager fat på disse og mange flere aktuelle spørgsmål, som vedrører bygge-boligbranchen.

I netværket vender vi både blikket udad og indad, når vi lader os inspirere af bevægelserne i udlandet, og besøger nytænkende bygge- og byudviklingsprojekter herhjemme. Vi lader os inspirere og debatterer konkrete løsninger på højaktuelle problemstillinger og udveksler erfaringer og idéer. Netværket samler aktører på tværs af bygge- og boligsektoren, og udfordrer både medlemmer og oplægsholdere til at føre nuancerede debatter og tænke i nye baner.

Samuelsen tiltrækker de bedste og mest relevante oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste netværksmøde. Således støber vi et solidt fagligt fundament for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere på tværs af private virksomheder, offentlige institutioner og interesseorganisationer, der alle har en professionel interesse i bygge- og boligpolitik. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i Aalborg. Her får netværket de optimale rammer for at holde inspirerende møder, der indbyder til udveksling af erfaringer og nye perspektiver samt networking blandt medlemmerne.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 19.950 kr. ekskl. moms for et års medlemsskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer