Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg - mødeprogram

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Den svære boligøkonomi

Vores økonomi er i høj grad bundet op på vores bolig, men i mange landsbyer falder priserne, og mange boliger sælges med betydelige tab. Samtidig kan det være svært at låne til at købe bolig i yderområderne. I andre områder - især i de store byer - bliver boliger derimod ofte solgt med hurtige og store gevinster. Hvorfor er der så stor geografisk forskel? Regeringen har fremlagt et udspil for de større byer, men løser det problematikkerne? Eller hvor og hvordan mener han ellers, at der kan sættes effektivt ind? Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter, giver en status på, hvordan den boligøkonomiske situation anno 2022 ser ud, og hvad vi kan forvente af fremtidens boligmarked.

v/ Curt Liliegreen, direktør for Boligøkonomisk Videncenter (Mødested: Musikkens Hus, Musikkens Plads 1, 9000 Aalborg)

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Hvad skal vi bygge med i fremtiden?

Der er bred enighed om, at vi skal bygge bæredygtigt. Men hvad er egentlig bæredygtigt byggeri? Og hvordan optimerer vi materialevalg, så både byggematerialernes CO2-aftryk og livscyklus samt bygningernes energiforbrug og levetid vægtes? Vi stiller skarpt på, hvordan vi bygger grønnest og klogest i fremtiden. Er fremtiden bygget i træ? Kan beton reelt gøres bæredygtigt? Hvilke andre materialer er i spil? Hvad er de store udfordringer forbundet med at bygge bæredygtigt, og hvordan kan vi løse disse?

v/ Ib Enevoldsen, formand, Byggeriets Videncenter Molio og Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen (ikke bekræftet)

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Aarhus Ø - galt eller genialt? (efterfulgt af frokost)

Siden 2012 er tusinder flyttet til nyopførte boliger i Aarhus' nye bydel - Aarhus Ø. Aarhus Ø har været i rivende udvikling, og mange projekter er blevet søsat i bydelen både for beboelse og byliv, og modtagelserne har mildest talt været blandede. Men hvad er tankerne egentligt bag, når man forsøger at rejse en helt ny bydel? Hvordan kan man skabe byrum og gode boliger og integrere disse i en allerede eksisterende by? Og hvad skal vi forvente af bydelen i fremtiden? Vi besøger Aarhus Ø og ser, hvad vi kan lære af Aarhus’ nye bydel.

v/ Rune Kilden, byudvikler, og Anne Mette Boye, stadsarkitekt i Aarhus Kommune

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Billigt, bæredygtigt og alment?

De større byer vokser, og der er rift om boligerne. Nye almene boliger skal sikre de blandede byers fremtid, men kan de leve op til alle krav? Boligerne skal være billige nok til, at den brede befolkning kan flytte ind, byggeriet skal være bæredygtigt nok til at leve op til klimakrav, og virksomhederne skal trække et overskud hjem på byggerierne. Kan enderne mødes, når byggeriet både skal være billigt, bæredygtig og alment? Vi har inviteret Bent Madsen og Lars Køhler til at dele deres visioner for de almene boligers fremtid.

v/ Bent Madsen, adm. direktør, BL – Danmarks Almene Boliger og Lars Køhler, byggeri-, klima- og energirådgiver, Rådet for Grøn Omstilling (ikke bekræftet)

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg

Ordførerdebat

Vi nærmere os med hastige skridt et nyt Folketingsvalg, og vi står på bagkanten at et netop overstået kommunal- og regionsrådsvalg. Vi spørger politikerne, hvad de ser som de meste presserende udfordringer på det bygge- og boligpolitiske område. Har vi skabt de rette strukturer i forhold til at understøtte grønt byggeri og renovering? Hvad ser de som vejen frem i forhold til manglende betalelige boliger i byerne og tomme huse på landet? Hvad er succeskriterierne for politikområdet de næste par år, og hvor skal samarbejdet om løsninger findes?

v/ Rasmus Stoklund, boligordfører, S, Mona Juul, boligordfører, C, og Ole Birk Olesen, boligordfører, LA (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer