Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg - mødeprogram

Byerne i den grønne førertrøje (fællesmøde med Bygge- og boligpolitisk netværk Aarhus)

Det har længe været kendt, at vi flytter til byerne for at bo, og byerne spiller derfor en nøglerolle i den bæredygtige samfundsomstilling. Men hvad skal den bæredygtige by egentlig kunne? Hvordan udnytter vi bedst, at mange mennesker vælger at bosætte sig tæt i byerne, til at løse nogle af de massive klimaudfordringer, vi står over for? Vi inviterer Simon Kjær Hansen til en diskussion om bæredygtighed på byniveau. Kan vi blive bedre til at tænke bæredygtighed ind i byplanlægningen? Og hvad ser vi af modeller for den bæredygtige by i fremtiden?

v/ Simon Kjær Hansen forfatter til bogen ”Et forsvar for storbyen” og fhv. direktør for C40 Cities (OBS: AFHOLDES I AARHUS: Smedien, Værkmestergade 7, 8000 Aarhus C)

Sophus Garfiel: En ny æra for boligpolitikken?

I starten af 2021 dannede Regeringen det nye Indenrigs- og Boligministerium med departementschef Sophus Garfiel ved roret. Vi spørger departementschefen, hvordan han ser samspillet mellem indenrigs- og boligområdet, og om ressortændringen blevet starten på en ny æra for boligpolitikken? Vi spørger også, hvordan ministeriet håndterer pludselige ministerskift, og hvad han mener, det kommende valg får af betydning for den boligpolitiske dagsorden.

v/ Sophus Garfiel, departementschef, Indenrigs- og Boligministeriet (LOKATION: Fauna: Musikkens Hus, Musikkens Pl. 1, 9000, Aalborg)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer