Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - Aalborg - mødeprogram

Bundlinje og bylivsvisioner

Når de danske byer vokser, bliver mange kommuner nødt til at sælge deres arealer for at bane vej for byudviklingen. Som sælger skal kommunerne tænke bundlinje, men samtidig skal de også bringe visionen for den attraktive byudvikling med til bordet. Processen omkring byudviklingen involverer naturligvis også byggebranchen, og de mange parter skal finde fælles fodslag for at få profit, byudvikling og fair konkurrence til at gå op i en højere enhed. Hvilke udfordringer kan det skabe, at kommunen i nogle tilfælde både har rolle som part og som myndighed? Er det noget, vi kan eller overhoved skal forsøge at bevæge os væk fra? Hvad vil være en ideel konstruktion, når både bundlinje og bylivsvisioner skal gå op i en højere enhed?

v/Veronica Wolthers-Petersen, partner, NT advokater og Flemming Borreskov, founder, Catalytic Society.

Arkitekturpolitik som katalysator?

Kulturministeriet skal udforme en ny, national arkitekturpolitik der skal være katalysator for mere levende, grønne og blandede byer. Pil Høyer Thielst skal stå i spidsen for arbejdet med den nye arkitekturpolitik, og til dagens møde spørger vi hende, hvad vi kan forvente af deres arbejde. Skaber den nye arkitekturpolitik et overordnet rammeværk for planlægning af byer og bygninger i hele landet? Hvordan kan den bruges af branchens aktører? Og vil den national arkitekturpolitik være med til at løfte standarden for arkitektur og skabe en mere attraktiv og bæredygtig bygningsmasse i Danmark?

v/Pil Høyer Thielst, partner i Lundgaard & Tranberg Arkitekter og forkvindesuppleant i Ekspertgruppen for ny arkitekturpolitik

Livskvalitet frem for alt

Hvordan planlægger man fremtidens byggeri, så det på bedst mulig vis bidrager til vores livskvalitet? Kravene til det byggede miljø er mange, og opførelsen af nye projekter bliver ofte en balancegang mellem forskellige interesserer, knappe ressourcer og krav om bæredygtighed. Kan det lade sig gøre at imødekomme både brugernes behov og trivsel, og samtidig tage højde for klima, byplanlægning og ressourcer? Realdania arbejder med det erklærede mål at skabe øget livskvalitet i det byggede miljø. Vi spørger direktøren, hvad Realdanias prioriteter er, og hvordan deres projekter kan bruges som rettesnor for fremtidens byggeri.

v/ Jesper Nygård, direktør, Realdania

Politisk opråb

Ved Folketingsvalget i november oplevede Danmark en af de største udskiftninger nogensinde blandt de 179 folketingsmedlemmer. Det har især ramt bolig- og byggeområdet der er blevet fordelt på flere forskellige styrelser og ministerier, og de fleste boligordførere i Folketinget er nye med et begrænset kendskab til byggebranchen. Hele branchen står overfor spørgsmålet om, hvordan de skal genopbygge gode, politiske relationer, og sikre grundlaget for stærke politiske aftaler på byggeområdet. Skal byggeriet øve sig på at folkeliggøre de sager, som de ønsker, skal på dagsordenen? Og hvad er konsekvenserne af manglende politisk ledelse i en tid, hvor branchen skal gennemgå en bæredygtig omstilling og bidrage til forsyningssikkerhed og klimatilpasning?

Lars L. Nielsen, politisk ekspert og Palle Thomsen, adm. direktør i Danske Byggecentre (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer