Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - København - mødeprogram

Blandet byggeri og betalelige boliger

Det er et faktum, at der er tårnhøj efterspørgsel på boliger i byen. Med en stigende tendens til, at der bliver bygget private udlejningsboliger, bliver den mest udbredte boligtype i København i de kommende år. Med efterspørgsel fra både politikere og borgere på blandet byggeri med ungdomsboliger og alment boligbyggeri, lader der dog til at være en diskrepans i forhold til hvad der rent faktisk bliver bygget. Men hvilke redskaber har byggesektoren egentlig til rådighed for at imødekomme denne efterspørgsel? Og er det overhovedet muligt at bygge billige boliger, når der samtidig er tårnhøje grundpriser, og skrappe krav til byggematerialer? Vi inviterer til debat om det blandede byggeri og inviterer ledende aktører inden for disse projekter.

v/ Annesophie Hansen, direktør, fsb & Martin Vang Hansen, adm. direktør, ATP Ejendomme

Analyser, krav og dokumentation: Kan vi se skoven for bare træer?

Efter den politiske aftale om en ’National strategi for bæredygtigt byggeri’ og ikrafttrædelsen af BR23 kigger sektoren nu ind i en tid med krav til LCA-analyse, grænseværdier for klimaaftryk og generelt yderligere fokus på dokumentation for byggeriets bæredygtighed. Er både branchen og myndighederne klar til at håndtere de nye tiltag? Hvad er de helt konkrete udfordringer, og hvad skal der til for at sikre, at vi kommer til at se den ønskede effekt i forhold til bæredygtighed? Vi stiller skarpt på den nye virkelighed for byggeriet og stiller det helt store spørgsmål, om disse nye krav er et nødvendigt skridt på vejen mod det bæredygtige byggeri, eller om vi risikerer at fjerne sektorens fokus fra grøn udvikling til analyser, dokumentation og formkrav.

v/ Harpa Birgitsdottir, professor, AAU Build og Sisse Norman Canguilhem, adm. direktør, Rådet for Bæredygtigt Byggeri

Fremtidens Fingerplan

Meget er sket siden den originale fingerplan blev udarbejdet i 1947. Storbyen vokser støt, og der sker ændringer i både demografi, infrastruktur og et øget fokus på klima. Er der behov for en revideret plan, og hvad skal i så fald være i fokus for fremtidens fingerplan? Hvordan imødekommer man den massive befolkningsvækst i Københavns brokvarterer uden at gå på kompromis med områdernes kvaliteter? Hvordan sikrer man nok rekreative arealer til byens befolkning? Og hvad er de største udfordringer i forhold til at forbinde København med forstæderne? Vi inviterer til debat om storbyens fremtid og til en snak om fremtiden for fingerplanen.

v/ Solveig Bergmann Nielsen, stadsarkitekt, Rødovre Kommune & Camilla Richter-Friis van Deurs, stadsarkitekt, Københavns Kommune.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer