Møderække

Bygge- og boligpolitisk netværk - København - mødeprogram

Byudviklingens nye spillere

Der er fart på udviklingen af landets byer, og nye spillere melder sig på banen for at bidrage til processen. Coop vil som driver for byudvikling omdanne deres pensionerede centrallager i Albertslund til en ny og klimavenlig bydel i partnerskab med bl.a. Pensiondanmark. IKEA vil med det nye city varehus på Vesterbro være aktiv medspiller i byudviklingen ved at skabe værdi og sammenhæng for området. Vi stiller skarpt på, hvad erhvervslivets så direkte involvering i byudviklingen betyder – både for erhvervslivet og for byudviklingen. Hvad forventer Coop og Ikea at få ud af deres investering i byen? Hvad kan byen få ud af deres involvering? Og hvad kan der være af udfordringer og problematikker forbundet med at skabe bydele og byliv i sådanne partnerskaber?

v/ Flemming Møller Hansen, ejendomschef, Coop, Anders Lyhne Nordtorp, ekspansionschef, IKEA og Tina Saaby, stadsarkitekt i Gladsaxe og fhv. stadsarkitekt i København (MØDESTED: Dansk Arkitektur Center, Bryghusgade 10, 1473 København K)

Boligpolitisk debat

Efter en lang periode med et brandvarmt boligmarked, står spørgsmålene i kø. Hvordan sikrer man betalelige boliger og mange af dem? Hvad er vigtigst – pris eller bæredygtighed? Hvor skal ressourcerne prioriteres og hvor skal samarbejdet om løsninger findes? Regeringens boligudspil i efteråret 2021 skal sikre billige boliger i de store byer– men er det den rigtige vej frem?Vi inviterer en række af de folkevalgte politikere til debat.

v/ Orla Hav (S), Ole Birk Olesen (LA), Alex Ahrendtsen (DF), Mette Annelie Rasmussen (RV), Helle Bonnesen (K), Astrid Aller (SF) og Jens-Kristian Lütken (V) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hele vejen rundt om det bæredygtige byggeri

Vi stiller skarpt på bæredygtigt byggeri, og på hvad det egentlig indebærer hele vejen rundt i fødekæden. Hvordan bliver vi bedre til at komme i mål med de grønne projekter og sikre, at hensigt og planer på skrivebordet realiseres til handling og færdigt byggeri? Hvor i processen skal vi være særligt opmærksomme, for at de bæredygtige ambitioner ikke nedprioriteres? Og har vi de nødvendige fælles sprog, definitioner og rammer, til at både tænke og handle bæredygtigt på tværs af branchen? Vi samler repræsentanter for bygherrer, arkitekter og ingeniører og forsøger at komme hele vejen rundt om det bæredygtige byggeri.

v/ Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen, Lars Autrup, direktør, Arkitektforeningen og Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer