Møderække

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus - mødeprogram

Hvilken rolle skal den praktiserende læge spille i fremtiden?

Der er ubestridt brug for flere læger, sygeplejersker og andet sundhedspersonale i det danske sundhedsvæsen. Men ifølge en ny rapport fra PLO rammer lægepraksissers lukning for tilgang nu især de jyske borgere, hvor flere og flere må kigge forgæves efter en læge i deres rområde. Dette skaber et omfattende pres på sygehusene og praksislægerne i de større byer, som kun vil blive langt mere omfattende i løbet af de næste år. Hvilke udfordringer og løsninger kan der være tilgængelige for at mindske presset? Hvordan kan der ske et større samspil mellem land og by? Og hvilke redskaber skal i brug for at sikre lige lægedeling for alle borgere?

v/ Helga Schultz, forperson, Yngre Læger og Klaus Lunding, formand, Danske Patienter

Demografiens betydning

Det demografiske træk er for alvor en realitet, vi kan mærke. Vi bliver ældre og ældre, og vi ser ind i en tid, hvor de store krigsårgange får behov for hjælp og længerevarende støtte fra primærsektoren og det nære sundhedsvæsen. Samtidig står vi overfor enorme rekrutteringsudfordringer i sundhedsvæsenet, og vi går en fremtid i møde, hvor patientbyrden kun bliver større og større. Hvordan håndterer vi udviklingen i det demografiske træk? Hvor skal ressourcerne komme fra og hvordan skal de prioriteres?

v/ Jakob Kjellberg, professor, VIVE og Merete Gregersen, lektor ved Institut for Klinisk Medicin, AU (LOKATION: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Videndeling i sundhedssektoren: Et effektivt værktøj

På tværs af sygehuse og lægehuse sker der konstant udvikling i tilgangen til medicinske opgaveløsninger. Mens nogle blot bliver ved idéen, viser andre sig at være højest effektive. Dette skaber merværdi for såvel både borgere og sundhedsfaglige, der ofte kan se flere ressourcer og mere patientkontakt som gevinster. Så hvordan sikres det, at værdifuld vidensdeling ikke går tabt på gulvet? Hvilke remedier skal sikre kendskabet til nye løsninger på tværs af byer og sundhedshuse? Og hvordan undgår man bureaukratiske mellemmænd og ineffektive implementeringsbarrierer på vej derhen?

v/ Thora Grothe Thomsen, forskningsleder, Sjællands Universitetshospital og Dorit Wahl-Brink, Director, Marselisborg Consulting

Prioritering i fremtidens sundhedsvæsen

Fremtidens sundhedsvæsen ser ud til at blive karakteriseret af to ting: For det første lever danskerne længere og prognoserne foreskriver derfor, at den behandlingskrævende del af befolkningen vil vokse. For det andet, forventes udgifterne til sundhed at stige med 47 pct. frem mod 2060. Derudover er sundhedsvæsenet allerede nu præget af store rekrutteringsudfordringer. Summen af ovenstående efterlader et uundgåeligt spørgsmål om prioritering i sundhedssektoren – spørgsmålet er hvordan. Er den nyeste og dyreste medicin virkelig nødvendig at tage i brug? Skal vi i højere grad tilbyde palliativ behandling til døende patienter? Og kan vi med bedre forebyggelse undgå den katastrofe, der lurer rundt om hjørnet? På dagens møde diskuterer vi prioritering i sundhedsvæsenet.

v/ Jørgen Schøler Kristensen, formand, Medicinrådet og Kristine Lindeneg Drejø, konst. kontorchef, sundhedsplanlægning, Region Midtjylland (Ikke bekræftet)

Den uhellige treenighed?

Lange ventelister, lægemangel og længere patientforløb er nogle af de udfordringer, som vi, i det nære sundhedsvæsen ser ind i. Er mangel på ressourcer den eneste forklaring eller udspringer problemerne nærmere fra organiseringen af det nære sundhedsvæsen? Skal opdelingen i region, kommune og almen praksis gentænkes? Og hvordan vil en mulig organisering for det jyske sundhedsvæsen se ud, hvis både de teoretiske og praktiske eksperter sad ved forhandlingsbordet?

v/ Mads Koch, rådgiver, Mads Koch Hansen og Mickael Bech, professor, SDU

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer