Møderække

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus - mødeprogram

Christiansborgs kvalitetsplan: Hvordan sikrer vi standarderne?

Som led sundhedsreformen er partierne enige om at indføre en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen, som skal sikre indførelsen af kvalitetspakker med kvalitetskrav oganbefalinger til bl.a. kommunernes sundhedstilbud samt rådgivning fra sygehusene. Der hersker efterhånden ingen tvivl om ambitionen for det nære sundhedsvæsen: som patient skal du kunne regne med at modtage samme behandling uanset postnummer. Spørgsmålet er, om det er et realistisk mål, når de geografiske forskelle i lægedækning, specialer og bemanding forbliver en udfordring for sundhedsvæsenet. På dagens møde har vi inviteret to centrale aktører til at gøre os klogere på, hvordan vi sikrer kvalitetsstandarderne på tværs af kommunegrænserne.

/v Jes Søgaard, professor, sundhedsøkonomi, Syddansk Universitet og Mads Koch Hansen, tidl. lægelig direktør, Sygehus Lillebælt og fhv. formand, Lægeforeningen (LOKATION: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Klynger på jysk

Fra politisk hold har der længe været tale om at reformere samspillet mellem de forskellige dele af sundhedsvæsnet, og indføre nye klyngestrukturer. Borgernes interaktion med sundhedsvæsnet skal lettes, så ingen information går tabt, når ansvaret for borgerens behandling f.eks. skifter fra region til kommune. Men hvordan vil indførslen af klynger påvirke det nære sundhedsvæsen? Hvilken effekt vil det have på borgerens oplevelse? Og hvad kommer det til at betyde for de ansattes arbejdsgange og procedurer? På dagens møde taler vi klynger på jysk.

v/ Christian Budde, Rådmand for Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune(LOKATION: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Politisk debat: Vi tager temperaturen på det nære sundhedsvæsen

På dagens møde byder vi velkommen til et nyt hold af sundhedsordførere. Vi skal høre, om deres visioner for sundhedssektoren og det nære sundhedsvæsen, og vi spørger dem, hvordan de ser landskabet lige nu. Hvor har de blikket rettet hen? Hvad er på dagsordenen? Hvor ligger prioriteringerne? Og hvor er de brændende platforme? Sundhedsklynger, praksisnær behandling, lægedækning, kronikere og multisyge. Udfordringerne er mange og vi beder ordførerne komme med deres bud på, hvordan vi griber dem an. På dagens møde tager vi temperaturen på det nære sundhedsvæsen.

v/ Franciska Rosenkilde, (Å) (ikke bekræftet), Per Larsen (C) (ikke bekræftet) og andre af Folketingets sundhedsordførere (LOKATION: Heimat Studio: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus C)

Lighed i mødet med det nære sundhedsvæsen: Hvad kan vi gøre?

Ulighed i sundhedsvæsnet er en af de helt store udfordringer, vi står over for. Forskning viser, at patienter med lavere sundhedskompetencer føler sig mindre trygge i mødet med sundhedssektoren. Og forskning viser også, at når patienten er mindre tryg, så stiger patientens symptomer. Derfor er det en kontinuerlig opgave for sundhedsvæsnet at facilitere sammenhængende patientforløb, som også understøtter de mindre ressourcestærke patientgrupper. Spørgsmålet er, hvilke initiativer vi kan iværksætte, så de ressourcesvage patienter styrkes i mødet med sundhedsvæsenet? Hvilke justeringer skal der til for at patienterne får den samme behandling i det nære sundhedsvæsen, uanset hvem de er, hvilke ressourcer de har og hvad de fejler? Hvordan sørger vi for at levere læge- og sygeplejefaglig rådgivning til patienter med lavere sundhedskompetencer? Det bliver vi klogere på til dagens møde.

Steen Dalsgård, vicedirektør, Sundhedsstyrelsen (ikke bekræftet) og Kristina Louise Bliksted, direktør og stifter, Social Sundhed (ikke bekræftet)(LOKATION: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Den kommende sundhedsplan

I henhold til sundhedsloven skal regionerne udarbejde en sundhedsplan, der beskriver regionens samlede opgaveløsning på sundhedsområdet for en fireårig periode. Men hvad ligger på regionens tegnebræt i udarbejdelsen af den kommende sundhedsplan, som skal vedtages i løbet af 2024? Hvad vil man gøre for at imødegå nuværende og fremtidige udfordringer, som f.eks. lægedækningsudfordringerne og den generelle mangel på sundhedspersonale? Og giver det i den forbindelse overhovedet mening kun at planlægge fire år ud i fremtiden? Vi får input fra forskellige sider, og debatterer hvad fremtiden bringer.

v/ Pernille Hansen, direktør, Region Midtjylland (ikke bekræftet) (LOKATION: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Demografiens betydning

Vi bliver ældre som aldrig før og de store krigsårgange får altså et større behov for hjælp og længerevarende støtte fra sundhedsvæsenet. Samtidig står vi overfor enorme rekrutteringsudfordringer i sundhedsvæsenet, og vi ser ind i en fremtid, hvor patientbyrden kun bliver større og større. Hvordan håndterer vi udviklingen i det demografiske træk? Hvor skal ressourcerne komme fra og sættes ind? Må vi som nation indse, at vi ikke selv kan skaffe alle de varme hænder, som skal bruges? Kan en løsning dermed være at vende blikket ud over egne grænser, og sætte hårdt ind på at tiltrække sundhedspersonel fra resten af verden? Eller skal svaret nærmere findes herhjemme, med reformer på sundheden – og måske flere penge i lønpuljen?

v/ Jakob Kjellberg, professor, VIVE (LOKATION: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer