Møderække

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus - mødeprogram

Status fra Christiansborg

På dagens møde byder vi velkommen til et nyt hold af sundhedsordførere. Vi skal høre om deres visioner for sundhedssektoren og det nære sundhedsvæsen. Og vi spørger dem, hvordan de ser landskabet lige nu, med sundhedsklynger, praksisnær behandling, lægedækning, kronikere og multisyge. Hvor har de blikket rettet hen? Hvad er på dagsordenen? Hvor ligger prioriteringerne? Og hvor er de brændende platforme? Udfordringerne er mange og vi beder ordførerne komme med deres bud på, hvordan vi griber dem an. På dagens møde tager vi temperaturen på det nære sundhedsvæsen.

v/ Kirsten Normann Andersen, SF, Louise Brown, LA og Maria Durhuus, Socialdemokratiet (ikke bekræftet) (LOKATION: Café Casablanca, Rosensgade 12, 8000 Aarhus)

VELKOMMEN TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN (Afholdes på Christiansborg)

Fremtiden kommer buldrende. Med sig har den en række tendenser på sundhedsområdet, der bliver afgørende for, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen. Flere ældre og multisyge patienter, en igangværende informationsrevolution, hvor mængden af sundhedsdata eksploderer, en fremadstormende klinisk-teknologisk udvikling, og udsigten til borgerne som central aktør i deres egen behandling er blot et par af nedslagspunkterne. Selvom tendenserne er tydelige, står det mere uklart, hvordan vi tilpasser fremtidens sundhedsvæsen til opgaven. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med fokus på fremtidens sundhedsvæsen. Spørgsmålene er mange. Hvordan skal fremtidens sundhedsvæsen organiseres? Hvordan sørger vi for bedst mulig udnyttelse af data og ny teknologi? Hvordan ser fremtidens samarbejde mellem erhvervslivet og sundhedssektoren ud? Og hvordan sikrer vi kvaliteten? I samarbejde med vores facilitatorer Rasmus Langhoff og Jakob Kjellberg har vi inviteret en række centrale aktører til at dele deres syn på udviklingen af sundhedsvæsenet. Vi byder på et glas og et kig i krystalkuglen.

v/ André Rogaczewski, direktør, Netcompany, Morten Freil, direktør, Danske Patienter, Claus Richter, direktør, Diabetesforeningen, Diana Arsovic Nielsen, direktør, Danish Life Science Cluster, Nicolai Buhl Andersen, EVP, Coloplast (Ikke bekræftet), Anders Kühnau, formand, Danske Regioner, Rasmus Lund-Nielsen, formand, Folketingets Sundhedsudvalg og Michael Fenger, næstformand, KLs Sundheds- og Ældreudvalg

Demografiens betydning

Det demografiske træk er for alvor en realitet, vi kan mærke. Vi bliver ældre og ældre, og vi ser ind i en tid, hvor de store krigsårgange får behov for hjælp og længerevarende støtte fra primærsektoren og det nære sundhedsvæsen. Samtidig står vi overfor enorme rekrutteringsudfordringer i sundhedsvæsenet, og vi går en fremtid i møde, hvor patientbyrden kun bliver større og større. Hvordan håndterer vi udviklingen i det demografiske træk? Hvor skal ressourcerne komme fra og hvordan skal de prioriteres?

v/ Jakob Kjellberg, professor, VIVE og Merete Gregersen, lektor ved Institut for Klinisk Medicin, AU (LOKATION: Lynfabrikken, Vestergade 49B, 8000 Aarhus)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer