Møderække

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus - mødeprogram

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Fremtidens sundhedsvæsen: Et kig i krystalkuglen

På bagkant af en pandemi og med en forestående sundhedsreform stiller vi et påtrængende spørgsmål: Hvordan skal fremtidens sundhedsvæsen se ud? Nye muligheder banker på døren, og morgendagens teknologi tilbyder måske nye løsninger til vores sundhedsvæsens udfordringer. Måske det også er på tide at diskutere opgavefordelingen mellem det offentlige og det private? Spørgsmålet er, hvor langt vi tør gå. Hvor er grænsen for, hvad vi kan tillade os at lade robotter håndtere? Og har private tilbud bevist deres værd under pandemien? Vi tager debatten - hvordan skruer vi bedst muligt sundhedsvæsenet sammen til at kunne imødekomme fremtidens udfordringer?

v/ Jeppe Handwerk, CEO, Copenhagen Medical, og Kasper Krogh, Redaktionschef, Berlingske (MØDESTED: Aarhus Internationale Sejlsportscenter, Esther Aggebos Gade 80A, 8000 Aarhus)

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Psykiatrien i centrum (fællesmøde i København)

Gennem de sidste 10 år er andelen af patienter med psykiske lidelser steget markant. Sundhedsstyrelsen har præsenteret en række anbefalinger, som skal give psykiatrien et væsentligt løft. Psykiatrien er de sidste mange år blevet underprioriteret, og den nuværende kvalitet på behandlingstilbuddene når ikke kræftbehandlingerne til sokkeholderne. Sundhedsstyrelsens anbefalinger kaldes ambitiøse, men kan de afhjælpe problemerne med manglende tilbud, utilstrækkelig kvalitet og manglende sammenhæng? Hvordan får vi løftet psykiatrien, så den kommer på niveau med behandlingen for somatiske sygdomme? Bør psykiatrien lade sig inspirere af kræftområdet? Vi dykker ned i nuancerne og tager debatten.

v/ Pia Jeppesen, klinisk professor, Region Sjælland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Mads Engholm, formand, Bedre Psykiatri, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner og Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Kan vi blæse og have mel i munden? Effektivisering og nærhed

Kan vi bibeholde kvalitet og effektivitet i tak med, at vi udbygger et mere nært sundhedsvæsen? Supersygehusene er skudt frem over de sidste år, og de har resulteret i effektiviserede arbejdsgange og forhøjet specialisering og kvalitet. Men presset er stigende for et mere nært sundhedsvæsen, og hvis vi skal i mål med en fyldestgørende reform af sundhedsvæsenet skal nærhed ikke betyde kvalitetsforringelser. Så hvordan sikrer vi fremtidige effektivitetsstigninger og kvalitetssikring uden, at det blot betyder endnu større pres på sundhedspersonalet og uanede mængder penge? Vi tager debatten og ser, om vi kan finde et svar.

v/Jakob Kjellberg, sundhedsøkonom, VIVE og Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner (ikke bekræftet)

Det nære sundhedsvæsen - Aarhus

Region Midt: Fra duks til sjok i ledelse

Sammenhæng, koordination og god ledelse er grundsten i et velfungerende nært sundhedsvæsen. Men uvildige eksperter har rejst kritik af Region Midtjylland og henviser regionen til sidstepladsen i ledelse. Samtidig er Aarhus Universitetshospital blevet overhalet som Danmarks bedste hospital. Noget kunne tyde på, at det går den forkerte vej, men hvor skidt står det egentligt til? Og hvad kan det være, vi gør galt? Vi tager debatten.

v/ Anders Kjærulff, Koncerndirektør, Region Midt og Kirsten Wisborg, Formand, Dansk selskab for sundhedsledelse (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer