Møderække

Det nære sundhedsvæsen - København - mødeprogram

Det nære sundhedsvæsen - København

Hvad skal vi med sundhedsklyngerne?

I kølvandet på oprettelsen af de 21 nye sundhedsklynger står det klart, at flere sundhedsopgaver skal rykkes ud i primærsektoren. Presset på det nære sundhedsvæsen stiger i takt med den stigende aldrende befolkning og de voksende kronikergrupper. Spørgsmålet er, om klyngetanken baner vejen for bedre sundhed og sammenhængende patientforløb, når KL og Danske Regioner deler ansvaret. Hvilken betydning har sundhedsklyngerne for den kommunale sundhed, og hvordan undgår vi at tabe borgerne mellem to stole? Og hvilken rolle kommer de private aktører til at spille i klyngestrukturen? Vi tager debatten.

v/ Frede Olesen, adj. professor, fhv. forskningsleder ved Institut for Folkesundhed, Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og Jeppe Handwerk, CEO, Copenhagen Group (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Det nære sundhedsvæsen - København

Psykiatrien i centrum (fællesmøde)

Gennem de sidste 10 år er andelen af patienter med psykiske lidelser steget markant. Sundhedsstyrelsen har præsenteret en række anbefalinger, som skal give psykiatrien et væsentligt løft. Psykiatrien er de sidste mange år blevet underprioriteret, og den nuværende kvalitet på behandlingstilbuddene når ikke kræftbehandlingerne til sokkeholderne. Sundhedsstyrelsens anbefalinger kaldes ambitiøse, men kan de afhjælpe problemerne med manglende tilbud, utilstrækkelig kvalitet og manglende sammenhæng? Hvordan får vi løftet psykiatrien, så den kommer på niveau med behandlingen for somatiske sygdomme? Bør psykiatrien lade sig inspirere af kræftområdet? Vi dykker ned i nuancerne og tager debatten.

v/ Pia Jeppesen, klinisk professor, Region Sjælland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Mads Engholm, formand, Bedre Psykiatri, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner og Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden

Det nære sundhedsvæsen - København

Kan sundhedsvæsenet bære det grå guld?

Andelen af ældre over 80 år vil i 2030 være steget med 160.000 personer. Det giver en række nye udfordringer på tværs af sundhedsvæsenet. Det står klart, at sundhedsudgifterne stiger med i takt med, at danskerne bliver ældre. Centralt bliver det, hvordan vi sikrer flydende sektorovergange, så vi undgår unødige genindlæggelser, foruden spørgsmålet om, hvordan aktiv forebyggelse via en sund livsstil kan bidrage til at modvirke de forestående velfærdsudfordringer i sundhedssektoren. Hvordan ruster vi det nære sundhedsvæsen til at kunne levere behandling af høj kvalitet til de ældre i fremtiden? Vi spørger eksperterne på dagens netværksmøde.

v/ Annette Højmann Hansen, formand, Dansk Selskab for Geriatri og Mads Koch Hansen, tidl. lægelig direktør på Sygehus Lillebælt og tidl. formand for Lægeforeningen

Det nære sundhedsvæsen - København

Politisk debat: Vi tager temperaturen på nære sundhedsvæsen

Det nære sundhedsvæsen har været gennem en modernisering med indførelsen af sundhedsklyngerne. Behandlingen skal rykkes endnu tættere på borgeren, og forebyggelse er i højsædet. Andelen af kronikere og en aldrende befolkning er stadigt voksende, hvilket giver anledning til at gentænke, hvordan vi bedst og mest effektivt behandler vores borgere, og hvordan vi får mest sundhed for pengene? Hvordan ser fremtidens nære sundhed ud? På dagens møde tager vi temperaturen på det nære sundhedsvæsen.

v/ Liselott Blixt (UFG), Kirsten Normann Andersen (SF), Per Larsen (C), Rasmus Horn Langhoff (S) og Martin Geertsen (V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer