Møderække

Det nære sundhedsvæsen - København - mødeprogram

Halter kvaliteten i det nære sundhedsvæsen?

Fredag den 4. februar 2022, 09.15 -12.00

Sager om misligholdt svangeromsorg, presset personale på hospitalsgangene og en økonomisk ramme, der konstant er genstand for debat. Diskussionen om, hvorvidt kvaliteten i det nære sundhedsvæsen er tilstrækkelig er efterhånden blev fast inventar på den sundhedspolitiske dagsorden. På dagens møde retter vi derfor fokus på kvalitet i indsatserne i det nære sundhedsvæsen. For spørgsmålet er, hvordan vi sikrer et tilfredsstillende kvalitetsniveau for borgere, brugere, patienter, ansatte og politikere - og om det overhovedet er muligt at imødekomme samtlige interessenters krav til kvalitet. Vi tager debatten.

/v Karin Friis Bach, regionsrådet, Radikale Venstre (ikke bekræftet), Signild Vallgårda, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU og Lis Munk, formand, Jordemoderforeningen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Ulighed i adgangen til sundhed

Torsdag den 24. marts 2022, 09.15 -12.00

Den gennemsnitlige levealder blandt borgerne i den højeste og laveste indkomstgruppe er stadig markant. Hos mænd er forskellen i levealder hele 9,5 år mellem bund og top, og dette er på trods af, at ulighed i sundhed har været et stigende problem siden 1980’erne. Der er en ulig geografisk fordeling i, hvor borgere i høj- og lavindkomstgrupper bosætter sig, hvilket har betydet at ulighed i sundhed er blevet et regionalt problem. Region Hovedstaden og Region Sjælland ligger klods op ad hinanden, men der er stor forskel på, hvordan borgernes helbred ser ud. Hvordan kommer vi den ulige adgang til sundhedsvæsenet til livs? Til dagens møde har vi inviteret tre fremtrædende personer til at give deres bud på, hvordan fremtidens sundhedssystem skal skræddersys for at mindske uligheden, og om der findes en universel kur.

v/ Morten Sodemann, professor og overlæge, Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, Bente Ourø Rørth, direktør for Nordsjællands hospital og Klaus Lunding, formand for Danske Patienter og tidligere hospitalsdirektør på Herlev og Gentofte Hospital (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvad skal vi med sundhedsklyngerne?

Fredag den 3. juni 2022, 09.15 -12.00

I kølevandet på oprettelsen af de 21 nye sundhedsklynger står det klart, at flere sundhedsopgaver skal rykkes ud i primærsektoren. Presset på det nære sundhedsvæsen stiger i takt med den stigende aldrende befolkning og de voksende kronikergrupper. Spørgsmålet er, om klyngetanken baner vejen for bedre sundhed og sammenhængende patientforløb, når KL og Danske Regioner deler ansvaret. Hvilken betydning har sundhedsklyngerne for den kommunale sundhed, og hvordan undgår vi at tabe borgerne mellem to stole? Coronakrisens store redningsorgan, Copenhagen Medical, er i gang med at oprette sundhedscentre rundt om i Danmark. Kommer de private aktører til at spille en rolle i den nye klyngestruktur, og leverer de private udbydere en bedre kvalitet på behandling i de nære sundhedstilbud? Vi tager debatten.

v/ Frede Olesen, adj. professor, fhv. forskningsleder ved Institut for Folkesundhed, Leif Vestergaard Pedersen, tidl. direktør for Kræftens bekæmpelse, Kjeld Møller Pedersen, professor i sundhedsøkonomi og Jeppe Handwerk, CEO, Copenhagen Group (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer