Hvordan ser fremtidens digitale sundhedsvæsen ud?

Udfordringerne for sundhedsvæsenet står i kø. Der bliver flere og flere ældre, og antallet af kronisk syge og multisyge stiger. Samtidig sker der i disse år en rivende udvikling inden for sundhedsteknologien. Hvordan kan digitale sundhedsløsninger hjælpe os med at løfte den tunge opgave, som vores sundhedsvæsen står overfor nu og i fremtiden? Hvilke udfordringer kan og skal vi løse med sundhedsteknologi? I netværket undersøger vi, hvordan teknologien påvirker arbejdet i sundhedssektoren. Hvilke ledelsesmæssige udfordringer giver den demografiske udvikling og implementeringen af de nye teknologiske sundhedsløsninger? Hvordan kan vi bruge digitale sundhedsløsninger til at øge kvaliteten og i sidste ende patienttilfredsheden i sundhedsvæsenet? Vi zoomer ind på emnet og stiller de store og vigtige spørgsmål, når vi inviterer landets førende eksperter på området til at dele deres viden og diskutere digital sundhed med netværket.

Netværket samler nøgleaktører og ledere fra den private, kommunale og regionale sektor, der arbejder med sundhed, digitalisering og sundhedsteknologiske løsninger. Netværkets sammensætning skaber rammen for nuancerede og konstruktive debatter og erfaringsudvekslinger. Netværket lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert eneste møde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der arbejder med sundhedsområdet og digitalisering. Netværksmøderne i Digital Sundhed faciliteres af sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S). Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 16.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer