Møderække

Digital Sundhed - mødeprogram

Et endeligt farvel til Doktor Hansen?

Inden længe vil droner afhente blodprøver i hjemmet, apps og bodytrackere vil rapportere sygdomsudvikling og medicin blive udmålt baseret på gendata. Omstillingen af digital sundhed er i rivende udvikling og spørgsmålet er, om vi har alle med ombord. Er lægerne klar? Er industrien klar? Og hvad mener de praktiserende læger selv? På dagens møde debatterer vi, om vi virkelig går et endeligt farvel til Doktor Hansen i møde i den kommende tid.

v/ Trine Cecilie Jeppesen, praktiserende læge og medlem af bestyrelsen, PLO, Bjarne Dahler-Eriksen, lægefaglig direktør, OUH Odense universitetshospital - Svendborg sygehus og Katrina Feilberg Schouenborg, markedschef, DE - sundhed & life science (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

VELKOMMEN TIL FREMTIDENS SUNDHEDSVÆSEN

Fremtiden kommer buldrende. Med sig har den en række tendenser på sundhedsområdet, der bliver afgørende for, hvordan vi indretter vores sundhedsvæsen. Flere ældre og multisyge patienter, en igangværende informationsrevolution, hvor mængden af sundhedsdata eksploderer, en fremadstormende klinisk-teknologisk udvikling, og udsigten til borgerne som central aktør i deres egen behandling er blot et par af nedslagspunkterne. Selvom tendenserne er tydelige, står det mere uklart, hvordan vi tilpasser fremtidens sundhedsvæsen til opgaven. Samuelsen inviterer derfor til topmøde med fokus på fremtidens sundhedsvæsen. Spørgsmålene er mange. Hvordan skal fremtidens sundhedsvæsen organiseres? Hvordan sørger vi for bedst mulig udnyttelse af data og ny teknologi? Hvordan ser fremtidens samarbejde mellem erhvervslivet og sundhedssektoren ud? Og hvordan sikrer vi kvaliteten? I samarbejde med vores facilitatorer Rasmus Langhoff og Jakob Kjellberg har vi inviteret en række centrale aktører til at dele deres syn på udviklingen af sundhedsvæsenet. Vi byder på et glas og et kig i krystalkuglen.

v/ André Rogaczewski, direktør, Netcompany, Morten Freil, direktør, Danske Patienter, Claus Richter, direktør, Diabetesforeningen, Diana Arsovic Nielsen, direktør, Danish Life Science Cluster, Nicolai Buhl Andersen, EVP, Coloplast (Ikke bekræftet), Anders Kühnau, formand, Danske Regioner, Rasmus Lund-Nielsen, formand, Folketingets Sundhedsudvalg og Michael Fenger, næstformand, KLs Sundheds- og Ældreudvalg

Når kunstig intelligens stiller diagnosen

Fremtiden er på vej med digitale skridt og gennem de senere år, har vi set en opblomstring af brugen af kunstig intelligens i sundhed. Bl.a. bevilgede EU-kommissionen i 2022 seks millioner euro til et fireårigt forskningsprojekt, som har formålet at udvikle en teknologi til at diagnosticere tarmkræft. Ambitionen er, at kunstig intelligens skal kunne hjælpe med at diagnosticere en lang række sygdomme. Det siges, at teknologien har potentialet til at stille mere præcise og korrekte diagnoser end læger kan. Spørgsmålet er, om vi med den rette teknologi og rette implementering, kan bruge kunstig intelligens som et centralt værktøj i sygdomsbekæmpelsen. Hvordan ser horisonten ud for anvendelsen af kunstig intelligens i det danske sundhedsvæsen? Hvor langt er vi med teknologien? Og hvordan sikrer vi patientsikkerheden og korrekt behandling, når maskinen stiller diagnosen?

v/ Michael Dall, formand, Behandlingsrådet og Jan Ardenkjær-Larsen, Head of Department, Department of Health Technology, DTU (MØDECENTER: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digital sundhed på finansloven

Finanslovsforhandlingerne er i fuld gang og digitaliseringen af sundhed er igen i år en varm kartoffel. Det er her pengene uddeles og alle vil have del i dem. Hvordan fordeles midlerne? Hvilke ræsonnementer ligger bag? Og hvordan forstår vi bevæggrundene for prioriteringerne? Vi tager en tur i maskinrummet og får kommentatorene til at forklare teknikaliteterne i finanslovsforhandlingerne.

v/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken og Søs Marie Serup, politisk kommunikator og indehaver af kommunikationsbureauet By Serup (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer