Møderække

Digital Sundhed - mødeprogram

Digital Sundhed

Hvor skal vi hen med den digitale sundhed?

De seneste års fokus på digitaliseringen af sundhed har i høj grad koncentreret sig om regionerne. Vi taler om e-hospitaler, telemedicin og teknologisk patientbehandling. Der er ingen tvivl om, at sygehusene bærer ansvaret for en stor del af fremdriften i udviklingen af digital sundhed. Spørgsmålet er, hvordan vi integrerer ny sundhedsteknologi, så det bidrager positivt til opgaveløsningen i det kommunale sundhedssystem. Hvordan kan vi sikre effektiv videndeling mellem regioner og kommuner, og hvordan kan teknologien fremme samarbejdet? I dag retter vi fokus mod landets største kommune og tager temperaturen på tilstanden på digitaliseringen af sundhedssektoren.

v/ Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner og Sisse Marie Welling, sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns kommune (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digital Sundhed

Psykiatrien i centrum (fællesmøde)

Gennem de sidste 10 år er andelen af patienter med psykiske lidelser steget markant. Sundhedsstyrelsen har præsenteret en række anbefalinger, som skal give psykiatrien et væsentligt løft. Psykiatrien er de sidste mange år blevet underprioriteret, og den nuværende kvalitet på behandlingstilbuddene når ikke kræftbehandlingerne til sokkeholderne. Sundhedsstyrelsens anbefalinger kaldes ambitiøse, men kan de afhjælpe problemerne med manglende tilbud, utilstrækkelig kvalitet og manglende sammenhæng? Hvordan får vi løftet psykiatrien, så den kommer på niveau med behandlingen for somatiske sygdomme? Bør psykiatrien lade sig inspirere af kræftområdet? Vi dykker ned i nuancerne og tager debatten.

v/ Pia Jeppesen, klinisk professor, Region Sjælland og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, Mads Engholm, formand, Bedre Psykiatri, Adam Wolf, administrerende direktør, Danske Regioner og Torsten Bjørn Jacobsen, formand, Psykiatrifonden

Digital Sundhed

Danmark som førende Health-Tech nation?

Den danske sundhedsindustri eksporterer årligt for mere end 110 milliarder kroner. I 2019 indgik Dansk Industri og Danske Regioner et samarbejde om at gøre det danske Health-Tech økosystem til et af verdens førende, og en lang række af centrale aktører tager del i målsætningen. Spørgsmålet er, hvad der skal til for at indfri ambitionerne. På dagens netværksmøde får vi en status på projektet, og stiller skarpt på udfordringerne og udviklingspotentialerne ved fremtidens digitalisering af sundhed fra industrien bag.

v/ Rikke Hougaard Zeberg, digitaliseringschef i Dansk Industri og Tommy Kjelsgaard, vicedirektør, Danske Regioner

Digital Sundhed

Hvad har ministeriet i pipelinen?

På årets sidste netværksmøde får vi besøg af manden ved roret i Sundhedsministeriet. Efter knapt to år på posten som departementschef spørger vi Svend Særkjær, hvordan coronapandemien har tegnet spor i ministeriets arbejde. Vi retter desuden fokus mod, hvad han har på tegnebrættet i valgåret 2023.

v/ Svend Særkjær, departementschef i Sundhedsministeriet (ikke bekræftet)

Digital Sundhed

Politisk debat: Hvad er status på det digitaliserede sundhedsvæsen?

Digitaliseringen af vores sundhedsvæsen er i konstant fremdrift, og presset på sundhedssektoren er stødt stigende. Dette kalder på innovative tiltag, som forhåbentlig kan løse de kommende udfordringer, som sektoren står over for. Hvordan får vi mest effektivt gjort brug af digitale løsninger? Hvilke tendenser ses der i udviklingen af digital sundhed? Hvordan kan vi sikre digitaliseringen uden at springe den økonomiske ramme? Vi har til dagens møde inviteret en række centrale politikere til at give os en status fra Borgen.

v/ Liselott Blixt (UFG), Kirsten Normann Andersen (SF), Lars Boje Mathiesen (NB)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer