Møderække

Digital Sundhed - mødeprogram

Digitalisering af velfærdsstaten (fællesmøde med netværket for Digitalisering)

Fredag den 21. januar 2022, 09.15 -12.00

I en udviklet velfærdsstat som den danske, der er stærkt afhængig af en effektiv digitalisering, er pålidelige it-leverandører en nødvendighed. Især coronaens indtog har vist, hvor vigtige digitale løsninger er for sammenhængskraften i samfundet. Men hvad kræver det egentlig at udvikle en platform, som størstedelen af landets befolkning kommer i berøring med? På dette møde vil André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany, fortælle nærmere om samarbejdet mellem Netcompany og det offentlige, og gøre os klogere på, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man ikke kun leverer et produkt til en kunde, men et helt lands befolkning.

v/ André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany (MØDESTED: Grønningen 17, 1270 København K)

Løber teknologien hurtigere end os?

Fredag den 4. marts 2022, 09.15 -12.00

Coronapandemien har været katalysator for brugen af videokonsultationer. Dog viser det sig, at praktiserende læger i mindre grad end forventet har gjort brug af disse. Det er på trods af udrulningen af app'en Min Læge i 2020, som gør det lettere at afholde online konsultationer. Er den manglende brug af videokonsultationer et udtryk for teknologi-skepsis blandt fagfolk? Er videokonsultationer løsningen på mangel på speciallæger i udkantsområder? Hvordan kan vi sikre, at videokonsultationer ikke er til fare for patientsikkerheden, da lægen kan overse symptomer? Vi tager jer med ind i konsultationen og sætter den virtuelle læge under lup.

v/ Anette Lykke Petri, direktør for Styrelsen for patientsikkerhed og Mikkel Geertsen, direktør hos Hejdoktor (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Et kig i den medicinske krystalkugle

Torsdag den 21. april 2022, 09.15 -12.00

Sundhedsteknologien er i en rivende udvikling. Det har åbnet op for en række nye behandlingsmuligheder, hvor brug af wearables er en af de mest fremtrædende trends. Når patienter selv kan indberette deres sundhedsdata, er det både effektivt og tidsbesparende, men kan vi stole på de informationer, som egentracking kan levere? Og er data et tilstrækkeligt sikkert grundlag at basere behandling på? Er fremtidens sundhedsvæsen i hænderne på patienterne? Hvem har ansvaret for eventuelle fejlbehandlinger, og hvor langt har sundhedsvæsenet lov til at gå ind individets privatsfære for den bedst mulige behandling? Til dagens møde tager vi debatten om, hvordan og hvor langt teknologien skal med ind i konsultationen.

v/ Anne-Marie Axø Gerdes, overlæge, professor og formand for Etisk Råd, Henning Langberg, professor på KU og innovationsdirektør på Rigshospitalet (ikke bekræftet) og Lise Tarnow, centerdirektør, Steno Diabetes Center Sjælland (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Hvor skal vi hen med den kommunale digitale sundhed?

Tirsdag den 7. juni 2022, 09.15 -12.00

De seneste års fokus på digitaliseringen af sundhed har i høj grad koncentreret sig om regionerne. Vi taler om e-hospitaler, telemedicin og teknologisk patientbehandling. Der er ingen tvivl om, at sygehusene bærer ansvaret for en stor del af fremdriften i udviklingen af digital sundhed. Men spørgsmålet er, hvordan udviklingen ser ud i kommunerne. Ny teknologi og digitalisering kan bidrage til kommunernes velfærdsudvikling og opgaveløsning. Men ny teknologi rummer samtidig en række udfordringer og dilemmaer.

/v Lars Gaardhøj, regionsrådsformand, Region Hovedstaden og Christian Harsløf, sundhedsdirektør, KL (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer