Møderække

Digital Sundhed - mødeprogram

Når kunstig intelligens stiller diagnosen

Fremtiden er på vej med digitale skridt og i de senere år, er brugen af kunstig intelligens i sundhedsvæsnet kraftigt forøget. EU-kommissionen bevilgede, blandt andet, i 2022 seks millioner euro til et fireårigt forskningsprojekt, som har til formål at udvikle teknologi, der kan diagnosticere tarmkræft. Spørgsmålet er, om vi med den rette teknologi og rette implementering, kan bruge kunstig intelligens som et centralt værktøj i sygdomsbekæmpelsen. Hvordan ser horisonten ud for anvendelsen af kunstig intelligens i det danske sundhedsvæsen? Hvordan navigerer man som virksomhed i de mange forordninger og direktiver, der er nødvendige for at leve op til standarderne? Hvad skal der til for, at teknologiske fremskridt ikke strander i langsommelige godkendelsesprocesser? Og hvordan sikrer vi, at udvikling, patientsikkerhed og korrekt behandling går hånd i hånd, når maskinen stiller diagnosen?

v/ Michael Dall, formand, Behandlingsrådet, Jan Ardenkjær-Larsen, Head of Department, Department of Health Technology, DTU og Jeanett Fleron, seniorkonsulent, Dansk Standard (MØDECENTER: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digital sundhed på finansloven

Finanslovsforhandlingerne er i fuld gang og digitaliseringen af sundhed er igen i år en varm kartoffel. Det er her pengene uddeles og alle vil have del i dem. Hvordan fordeles midlerne? Hvilke ræsonnementer ligger bag? Og hvordan forstår vi bevæggrundene for prioriteringerne? Vi tager en tur i maskinrummet og får kommentatorene til at forklare teknikaliteterne i finanslovsforhandlingerne.

v/ Lars Igum Rasmussen, sundhedsredaktør, Politiken og Søs Marie Serup, politisk kommunikator og indehaver af kommunikationsbureauet By Serup (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Digitalisering eller kaos?

Digitaliseringen af sundhedsvæsen er helt afgørende for fremtidens sundhedsvæsen. Med en voksende ældrebefolkning og en stor mangel på arbejdskraft bliver sundhedsvæsenet de næste år sat under massivt pres. Vi har med andre ord brug for de teknologiske løsninger, hvis vi fortsat ønsker et sammenhængende og stabilt sundhedsvæsen. På dagens møde sætter vi politikerne i stævne og spørger dem, hvordan digitalisering skal aflaste sundhedsvæsenet. Hvordan skaber vi de bedst mulige forudsætninger for nye, innovative løsninger? Hvor skal vi satse på digitalisering og hvor skal vi ikke? Og hvordan vil politikerne sørge for, at det er løsninger, der taler sammen på tværs af hele landet?

v/ Per Larsen, sundhedsordfører, Konservative og Louise Brown, sundhedsordfører, Liberal Alliance og Birgitte Vind, indenrigsordfører, Socialdemokratiet (ikke bekræftet) (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

One system to rule them all

Erfaring viser, at når relevante prøvesvar, medicinoverblik og målinger fra almen praksis, kommune og sygehus er samlet i én it-løsning, giver det den sundhedsprofessionelle et lettere overblik og et bedre beslutningsgrundlag for behandlingen af den enkelte patient. Samtidig mindskes uligheden i mødet med sundhedsvæsenet, da det ikke længere er op til patienten selv at bære sundhedsoplysningerne fra behandler til behandler. Fordele virker umiddelbart til at tale sit eget tydelige sprog, og derfor er spørgsmålet, hvorfor vi endnu ikke har fundet ét fælles system på tværs af sundhedsdanmark, der kan integreres i alle grene af behandlingen? Hvad er barriererne? Og hvordan kan de overkommes? Hvad kræver det at få ét samlet IT-system på tværs af hele det danske sundhedsvæsen? På dagens møde åbner vi op for at lade drømmene om en sammenhængende IT-løsning flyde frit og bredt.

v/ André Rogaczewski, CEO, Netcompany, Michael Holm, CEO, Systematic og Tommy Kjelsgaard, vicedirektør, Danske Regioner (ikke bekræftet)

Digital teknologisk transformation af sundhedsvæsenet?

Digitaliseringen af sundhedsvæsenet er i fuld gang, men vi er langt fra i mål. I takt med, at prognoserne for manglen på arbejdskraft ånder hele sundhedssektoren i nakken understreger eksperterne, at vi ingen tid har at spilde, når det kommer til at få alle med ombord. Spørgsmålet er, hvordan vi griber opgaven an på bedste vis. Vi har inviteret Niels Würgler Hansen til at dele hans visioner for den teknologiske omstilling, og Stinne Aaløkke Ballegaard til at gøre os klogere på fremtiden, når vi kigger på forskningen. På dagens møde skal vi diskutere, hvordan vi for alvor får sat gang i en digital teknologisk transformation af sundhedsområdet.

V/ Stinne Aaløkke Ballegaard, chefanalytiker, VIVE og Niels Würgler Hansen, sygehusdirektør, Sjællands Universitetshospital (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer