Møderække

Digitaliseringsnetværk - mødeprogram

Digitalisering af velfærdsstaten (Fællesmøde med Netværket for Digital Sundhed)

Fredag den 21. januar 2022, 09.15 -12.00

I en udviklet velfærdsstat som den danske, der er stærkt afhængig af en effektiv digitalisering, er pålidelige it-leverandører en nødvendighed. Især coronaens indtog har vist, hvor vigtige digitale løsninger er for sammenhængskraften i samfundet. Men hvad kræver det egentlig at udvikle en platform, som størstedelen af landets befolkning kommer i berøring med? På dette møde vil André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany, fortælle nærmere om samarbejdet mellem det private og offentlige, og gøre os klogere på, hvilke overvejelser man skal gøre sig, når man skal skabe en digital platform til et helt lands befolkning.

v/ André Rogaczewski, CEO og co-founder af Netcompany (MØDESTED: Grønningen 17, 1270 København K)

What's next?: Den næste digitaliseringsbølge

Fredag den 4. marts 2022, 09.15 -12.00

Den offentlige sektor har over en relativt kort årrække gået fra at være komplet analog, til at være grundlæggende afhængig af teknologi. Flere bølger af digital transformation har præget denne udvikling, men hvad byder den næste bølge? Vi har til dette møde allieret os med Preben Mejer, IT-ekspert, fremtidsforsker og CEO i videnscentret Radr.dk, der blandt andet var helt i fronten ved den anden store teknologibølge i Danmark. Han vil indvie os i, hvilke udsigter der er i fremtiden inden for digitalisering og IT, samt hvordan disse vil få indvirkning i samfundet - både i det offentlige og i det private.

v/ Preben Mejer, founder og chairman hos Radr

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer