Hvordan ser fremtiden på energi- og forsyningsområdet ud?

Hvad er de centrale politiske, økonomiske og tekniske forudsætninger for at fremme energi- og forsyningskilder, som understøtter både vækst og en bæredygtig omstilling? Og hvordan opnår man maksimal effektivitet uden at give køb på sektorens udviklingspotentiale? Netværket fokuserer på de store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer på området, og det debatterer konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger.

Netværket samler aktører, som beskæftiger sig med energi- og forsyningspolitik fra forskellige vinkler og udfordrer medlemmer og oplægsholdere på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for nuancerede diskussioner og erfaringsudveksling. Netværket lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, da det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der beskæftiger sig professionelt med energi- og forsyningsområdet. Møderne i netværket faciliteres af Lars Christian Lilleholt, fhv. Energi- forsynings- og klimaminister (V). Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i Aarhus. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 16.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal