Møderække

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Brint: National værdiskabelse eller nyt eksporteventyr?

Brint som energikilde oplever stort internationalt momentum, og i Europa oplever vi en massiv stigning i interessen for brinten. Markedet for eksport af brint til vores naboer mod syd virker lovende og attraktivt stort, hvilket giver anledning til at afsøge mulighederne for en jysk-tysk brint-infrastruktur. Danmark står dog over for en række vigtige spørgsmål: Hvad er det rigtige ambitionsniveau for dansk brintproduktion, og hvordan kan vi sikre den største værdiskabelse af den danske brint til gavn for vores samfund og grønne arbejdspladser? Og hvem skal betale regningen for udrulning af infrastrukturen? Der er behov for garantier og investeringer, så vi kan sikre en bæredygtig og langsigtet udvikling af brintinfrastrukturen i Danmark, men hvordan gør vi det rigtigt?

v/Morten Poulsen, Leder for PTX og Pilotprojekter, Evida og Mette Kirstine Schmidt, politisk og international chef, Brintbranchen

Turen går til: Skive

GreenLab i Skive er verdens første industripark, hvor virksomheder deler grøn energi med hinanden og arbejder på at skalere nye løsninger, der kan gøre en forskel ude i verden. Derfor drager vi til GreenLab i Skive, hvor man i en unik samarbejdsmodel leder efter levedygtige, grønne og banebrydende løsninger på tidens største udfordringer i energi- og forsyningssektoren. Vi inviterer folkene bag projektet til at give en status på fremtidens grønne energiforsyning. For hvor tæt er vi på målet om et fleksibelt energisystem? Hvilke teknologier arbejdes der med, og hvad er deres bedste råd til arbejdet med innovation i en sektor præget af krav om øget effektivisering?

v/ Thomas Helsgaun, COO, GreenLab Skive

Forsyningstilsynet under lup

Forsyningstilsynet skal sikre os stabil, grøn og effektiv forsyning til overkommelige priser. Men i en tid med energikrise og transformation mod et klimaneutralt samfund bliver opgaven kompliceret, og det større billede kan blive mudret af monopoler, indkomstrammer og benchmarking. På dagens møde sætter vi fokus på, hvordan tilsynet selv oplever sin rolle, og hvordan aktørerne i forsyningssektoren oplever samspillet. For hvordan sikre forsyningstilsynet en fast regulering på området samtidig med, at nødvendige investeringer ikke drukner i rigide regler? Vi inviterer direktøren, Carsten Smidt, til at vurdere forsyningstilsynets største udfordringer, og hvilken rolle tilsynet skal spille i fremtiden.

Carsten Smidt, direktør, Forsyningstilsynet

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer