Møderække

Energi- og forsyningspolitisk netværk - Aarhus - mødeprogram

Har vi guld i kloakkerne?

Torsdag den 13. januar 2022, 09.15 -12.00

Er spildevand noget, vi skal juble over? Det kan det meget vel blive inden for en overskuelig fremtid. Den teknologiske udvikling gør det muligt, at vores spildevand kan forvandles til ny energi og nye produkter. Hvor langt er vi fra en virkelighed, hvor spildevandet i vores kloaker kan forvandles til guld? Hvilke nye teknologier og samarbejder skal der satses på? Og har vi, som det ser ud nu, de optimale rammer og vilkår for sektoren i forhold til at sikre spildevandets rejse fra kloak til ressource? Vi spørger Carl-Emil Larsen, direktør i Danva og Thomas Jensen, Head of Department, Niras.

V/ Carl-Emil Larsen, adm. Direktør, Danva og Thomas Jensen, Head of Department, Niras.

Kampen om indflydelse

Mandag den 2. maj 2022, 09.15 -12.00

Den grønne omstilling er et politisk brandvarmt emne og har udover pandemien været dominerende på den politiske dagsorden. Hvordan forholder man sig som aktør i aktør i energi- og forsyningssektoren bedst, når de folkevalgte skal formulere fremtidens grønne krav og regulering? Vi sætter fokus på, hvordan man planlægger og eksekverer den gode lobbyindsats, når de grønne valgløfter skal udmøntes til konkret handling. Hvad er de vigtigste redskaber i værktøjskassen? Hvad har vi af erfaringer med, hvem der formår at trænge gennem lydmuren, og hvad er kendetegnende for dem, der har stor succes med interessevaretagelsen?

v/ Anna Louise Henrichsen, Public Affairs Manager, Advice og Anders Stouge, Viceadministrerende direktør, Dansk Energi(ikke bekræfet)

Fremtidens grønne arbejdspladser

Onsdag den 8. juni 2022, 09.15 -12.00

Massive investeringer i grøn omstilling vil med al sandsynlighed medføre en øget efterspørgsel efter kompetent arbejdskraft. Samtidig vinker Danmark i 2050 farvel til mange års olie- og gasudvinding i Nordsøen. Så hvad er det for en arbejdskraft, energi- og forsyningssektoren vil efterspørge, hvis vi skal nå de grønne målsætninger? Hvilke kompetencer bliver afgørende for både udvikling, implementering og drift af nye løsninger, og hvordan sikrer vi, at der bliver uddannet og rekrutteret til at imødekomme fremtidens krav?

v/ Sara Petrycer Hansen, Concito og Finn Mortensen, direktør, State of Green (ikke bekræftet). (Dato ikke endelig)

Et nuanceret blik på en ensartet CO2-afgift

Mandag den 7. november 2022, 09.15 -12.00

Regeringen og et flertal af Folketingets partier vedtog i slutningen af 2020 den grønne skattereform. Der er enighed om en ensartet CO2-afgift som en hjørnesten i reformens bidrag til 70% reduktionsmålet. Men hvordan skal en sådan CO2-afgift udformes, så den både er fair, effektiv og balanceret? Det har en ekspertgruppe med professor Michael Svarer i spidsen fået til opgave at svare på. Vi inviterer formanden for ekspertgruppen og Troels Ranis fra Dansk Industri til at gøre os klogere på den grønne skattereform, udformningen af CO2-afgiften og ikke mindst konsekvenserne for energi- og forsyningssektoren. Hvad er de vigtigste konklusioner i ekspertgruppens arbejde indtil videre? Hvor ser vi de største udfordringer, og hvordan kan vi forvente, at fremtidens afgiftssystem skrues sammen?

v/ Michael Svarer, professor ved Aarhus Universitet og formand for ekspertgruppen for en grøn skattereform og Troels Ranis, branchedirektør i DI (ikke bekræftet) (Dato ikke endelig)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Lasse Krodal