Møderække

Energipolitisk netværk - København - mødeprogram

Energipolitisk debat

Et helt år er gået siden Folketingsvalget. Vi inviterer ordførerne til energipolitisk debat og tager temperaturen på deres politiske visioner, prioriteter og de konkrete beslutninger, der allerede er vedtaget. Hvordan ser de hver især fremtiden på energiområdet? Hvordan sikrer vi et sammenhængende og fleksibelt energisystem? Hvilke energiformer skal være en del af vores forsyning på den længere bane? Hvad håber ordførerne at have gennemført inden for valgperioden, og hvor skal det politiske samarbejde om langsigtede løsninger findes?

v/ Morten Messerschmidt (DF), Linea Søgaard-Lidell (V) og Rasmus Horn Langhoff (S) (MØDESTED: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577 København V).

En energirig blæst

Efter en historisk aftale landet i foråret 2023, er der nu planer om at udvide vindproduktionen markant. Vi spørger Green Power Denmark, hvad de ser af udfordringer og muligheder ved et projekt i en skala som denne. Har industrien kapaciteten til at opføre projekterne inden deadline? Hvordan forholder Green Power Denmark sig til statens ejerandel i havvindmøllerparkerne? Hvad er den danske vindenergis fremtid, hvis man tør tage de utopiske briller på? Og i hvilken retning blæser de energipolitiske forhandlinger hen?

v/ Camilla Holbech, afdelingschef, Green Power Denmark & Eva Larsen, Head of Public Affairs Nordics, Vestas.

Data og sektorkobling – hvordan når vi i mål?

Der er ingen tvivl om, at nøglen til at løse mange udfordringer forbundet med fremtidens energiforsyning ligger i en øget sektorkobling. Den helt store udfordring er, hvordan vi i praksis får udmøntet en effektiv sektorkobling, der sikrer den fornødne fleksibilitet og forsyningssikkerhed. Hvordan kan vi helt konkret bruge meget af det data, der allerede er tilgængeligt? Hvor er der de største potentialer at hente på tværs af energikilde? Og hvor ligger de største udfordringer i forhold til at føre en mere databaseret sektorkobling ud i livet? Skal vi kigge nærmere på koordinering mellem aktørerne, den eksisterende regulering eller noget helt tredje?

v/ Rikke Hougaard Zeberg, direktør, Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur

Den store balanceøvelse: Skal vi være grundige eller hurtige? (Dato ikke endelig)

Vi tager diskussionen om, hvor den rette balance mellem hastighed og grundighed i de store energiprojekter og -investeringer skal findes. Vi har tradition for, at store samfundsinvesteringer gennemtygges af et veludbygget myndighedssystem inden de føres ud i livet – og med god grund.Men står vi i dag i en situation, hvor den grønne omstilling og vores fremtidige forsyningssikkerhed kræver, at vi skal være hurtigere på aftrækkeren? Hvordan undgår vi at blive overhalet indenom af udviklingen/innovationen inden afgørende projekter bliver til virkelighed? Er det overhoved realistisk med en både grundig og hurtig proces? Og hvad skal i så fald til, for at de gigantiske investeringer i den grønne omstilling bliver et plus-sum-spil for både de danske forbrugere, staten og for private aktører?

v/ Mogens Lykketoft, Bestyrelsesformand, Energinet & Karsten Uhd Plauborg, Partner, Co-head Energy Transition Fund, Copenhagen Infrastructure Partners (ikke bekræftet)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer