Møderække

Energipolitisk netværk - København - mødeprogram

Internationalt klimasamarbejde under lup: Nytter det overhovedet noget? (fællesmøde med Miljøpolitisk netværk)

Vi er nu halvvejs mod 2030, hvor de fælles mål, der i 2015 blev fastsat i Parisaftalen, gerne skulle være blevet til virkelighed. Hvad er status, og er det realistisk at nå i mål? Har den internationale aftale og de mange COP’er rykket noget, eller er det mere ord end handling? Har vi fundet de mest effektfulde internationale fora til at sætte skub bag de mange visioner om en grønnere fremtid? Hvad skal der ellers til, for at sikre reelle forandringer på verdensplan? Vi bevæger os helt op i helikopteren, og beder Bjarke Møller og Bo Lidegaard tage temperaturen på det internationale klimasamarbejde.

v/ Bo Lidegaard, Fhv. ansv. chefredaktør, Politiken, ambassadør og Partner i Kaya Advisory, Bjarke Møller, Direktør, Rådet for Grøn Omstilling (MØDESTED: Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, 1253 København K).

Fra tanke til virkelighed: Vejen til fremtidens fleksible energisystem

Der har i mange år været enighed om, at silotænkningen i energisektoren skal nedbrydes, og at fremtidens energiforsyning skal være mere fleksibel. Den nye forsyningspolitiske situation og de store udbygninger af vindkraft, solenergi og nye energikilder øger nødvendigheden af et mere integreret og fleksibelt system, som kan optimere den fluktuerende energiproduktion med forbruget og infrastrukturen. Er vores administrative og reguleringsmæssige system, som det ser ud nu, overhoved gearet til den nødvendige fleksibilitet på tværs af energiformer? Hvilke tanker gør styrelsesdirektøren sig om Energistyrelsens rolle i forhold til at bevæge os udover silotænkning ikke bare på tegnebrættet, men også ude i virkelighedens energisystem?

v/ Kristoffer Böttzauw, direktør, Energistyrelsen (IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Energipolitisk debat

Et helt år er gået siden Folketingsvalget. Vi inviterer ordførerne til energipolitisk debat og tager temperaturen på deres politiske visioner, prioriteter og de konkrete beslutninger, der allerede er vedtaget. Hvordan ser de hver især fremtiden på energiområdet? Hvordan sikrer vi et sammenhængende og fleksibelt energisystem? Hvilke energiformer skal være en del af vores forsyning på den længere bane? Hvad håber ordførerne at have gennemført inden for valgperioden, og hvor skal det politiske samarbejde om langsigtede løsninger findes?

v/ Theresa Scavenius (ALT), Morten Messerschmidt (DF), Linea Søgaard-Lidell (V), Lea Wermelin (S) (MØDESTED: Nimb Hotel, Bernstorffsgade 5, 1577 København V).

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer