Møderække

Energipolitisk netværk - København - mødeprogram

Energipolitisk netværk - København

Atomkraft: Ja eller nej tak?

“Sig nej sig nej” - sådan lød det fra Gnags i 70’erne, da diskussionen om atomkraft i Danmark kørte på de høje nagler. Klimakrisen og den europæiske afhængighed af russisk gas har igen fået debatten til at blusse op igen. På dagens møde graver vi os ned i de store gevinster og ikke mindst ulemper ved atomkraft som energikilde. Vi inviterer relevante aktører ind, til at dele deres syn på sagen. Hvad betyder de teknologiske fremskridt helt konkret i forhold til de risici, der er forbundet med kernekraft? Ser de den udskældte og omdiskuterede energiform som en del af det danske energisystem i fremtiden? Og hvordan ser de på en mulig udbygning af kernekraften i andre europæiske lande?

v/ Thomas Steenberg, CEO, Copenhagen Atomics, Gorm Bruun Andresen, Lektor, Aarhus Universitets forskningsenhed for vedvarende energi og termodynamik og Søren Bjørn-Hansen, Journalist, Klimajournalisterne (Ikke bekræftet).

Energipolitisk netværk - København

Speederen i bund

Der sker meget på det energipolitiske område for tiden. Politikerne har sat speederen i bund for at sikre uafhængighed af russisk gas, og mange private aktører står klar til at handle hurtigt. Vi spørger direktøren i Energistyrelsen, hvad det store fokus og den øgede handlekraft betyder for styrelsens arbejde. Hvordan ser han styrelsens rolle i forhold til at sikre en både hurtig og ikke mindst langtidsholdbar grøn omstilling? Og har centraladministrationen de nødvendige ressourcer til at gribe bolden og sikre, at de ikke ender som flaskehalsen for udviklingen?

v/ Kristoffer Böttzauw, direktør, Energistyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Energipolitisk netværk - København

Hvordan bliver Danmark ’Fit for 55’?

EU har sat et ambitiøst mål om at være klimaneutrale i 2050, og som delmål skal unionen reducere drivhusgasudledningen med 55 procent i 2030. For at nå i mål lancerer EU-Kommissionen ’Fit for 55’-lovpakken. Vi sætter fokus på, hvad lovpakken konkret indeholder, og hvordan vi kan høste de største fordele af den nye fælleseuropæiske ramme. Hvad betyder lovpakken for den retning, vi i Danmark har sat for den grønne omstilling af energi- og forsyningssektoren, og hvad er udspillets største styrker og svagheder set med danske briller? Vi inviterer , EU-rådgiver i innovation og energieffektivisering, Hans van Steen, til at bringe lovpakken et skridt tættere på den danske andedam og gøre os klogere på, hvordan vi i Danmark bliver ”Fit for 55”?

v/ Hans van Steen, Rådgiver i innovation og energieffektivisering, Europa-Kommissionen (OBS: IKKE BEKRÆFTET)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer