Møderække

Energipolitisk netværk - København - mødeprogram

Atomkraft: Ja eller nej tak?

“Sig nej sig nej” - sådan lød det fra Gnags i 70’erne, da diskussionen om atomkraft i Danmark kørte på de høje nagler. Klimakrisen og den europæiske afhængighed af russisk gas har igen fået debatten til at blusse op igen. På dagens møde graver vi os ned i de store gevinster og ikke mindst ulemper ved atomkraft som energikilde. Vi inviterer relevante aktører ind, til at dele deres syn på sagen. Hvad betyder de teknologiske fremskridt helt konkret i forhold til de risici, der er forbundet med kernekraft? Ser de den udskældte og omdiskuterede energiform som en del af det danske energisystem i fremtiden? Og hvordan ser de på en mulig udbygning af kernekraften i andre europæiske lande?

v/ Thomas Steenberg, CEO, Copenhagen Atomics, Gorm Bruun Andresen, Lektor, Aarhus Universitets forskningsenhed for vedvarende energi og termodynamik og Søren Bjørn-Hansen, Journalist, Klimajournalisterne (MØDESTED: Industriens Hus H. C. Andersens Boulevard 18 1787 København V)

Speederen i bund

Der sker meget på det energipolitiske område for tiden. Politikerne har sat speederen i bund for at sikre uafhængighed af russisk gas, og mange private aktører står klar til at handle hurtigt. Vi spørger direktøren i Energistyrelsen, hvad det store fokus og den øgede handlekraft betyder for styrelsens arbejde. Hvordan ser han styrelsens rolle i forhold til at sikre en både hurtig og ikke mindst langtidsholdbar grøn omstilling? Og har centraladministrationen de nødvendige ressourcer til at gribe bolden og sikre, at de ikke ender som flaskehalsen for udviklingen?

v/ Kristoffer Böttzauw, direktør, Energistyrelsen (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

”Fit for 55”: Grøn fremtid i en ny virkelighed

I 2021 satte EU et ambitiøst mål i lovpakken ”Fit for 55” om at reducere drivhusgasudledningen med 55 procent i 2030 gennem bl.a. vores energiforbrug. Siden da har virkeligheden i Europa ændret sig drastisk. Der er udbrudt krig på kontinentet, og EU-landenes import af russisk gas blev med ét den altoverskyggende problemstilling på den energipolitiske dagsorden. Står målene i ”Fit for 55” stadig ved magt i en ny virkelighed, hvor både prisen og efterspørgslen på energi vokser og vokser? Kan vi forvente, at krigen i Ukraine sætter Unionens grønne ambitioner på pause for en stund, eller kan kampen for at slippe fri af energileverancer fra den nye fælles fjende være katalysator for at accelerere udviklingen og udbredelsen af vedvarende energikilder? Det er svært at spå – især om fremtiden – men vi beder alligevel Jens Mattias Clausen fra Concito og Ditte Maria Brasso Sørensen fra Tænketanken Europa komme med deres bud på Unionens handlerum i en ny virkelighed.

Jens Mattias Clausen, Programchef for EU, Concito (OBS: IKKE BEKRÆFTET) og Ditte Maria Brasso Sørensen, Chefanalytiker, Tænketanken Europa.

Data og digitalisering: En ny verden af grønne muligheder?

Vi er i Danmark langt fremme når det gælder grøn energi. Men der er stadig store uudnyttede potentialer at hente i den voksende digitalisering, som kan bidrage med innovative løsninger til den grønne dagsorden. På dagens møde stiller vi skarpt på, hvad data kan bruges til i energisektoren, og hvor man ser de mulige løsninger, på både den korte og lidt længere bane. Hvordan kan vi bruge data til at optimere vores energiforbrug og udnytte de eksisterende energiformer bedst muligt? Og hvordan kan vi ved hjælp af nye digitale løsninger accelerere den grønne omstilling?

v/ Carolina Benjaminsen, CEO i DigitalLead og Søren Skov Bording, CEO i Center Denmark (MØDESTED: IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1560 København V)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer