Fødevarepolitik - et sammenkog af interesser

Fødevarepolitik placerer sig højere og højere på den politiske dagsorden. Blandt borgere, virksomheder og myndigheder såvel som lokalt, nationalt og internationalt er der et utal af aktører med aktier i den offentlige regulering af fødevareområdet. Netværket tager nogle af de mest centrale temaer op til debat med input og oplæg fra førende fødevarepolitiske aktører. Netværket debatterer bl.a. vækst, handel, lokal udvikling, imageudfordringer og jobudvikling i sektoren.

Som medlem af netværket vil du løbende holde dig opdateret på de emner, som står øverst på den fødevarepolitiske dagsorden. Netværket tager fat på de helt store spørgsmål om fremtidens udfordringer i fødevaresektoren, når det udfordrer medlemmer og oplægsholdere til at finde løsninger og skabe debat. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere, og den brede medlemskreds giver en mangefacetteret debat og et godt udgangspunkt for networking på og mellem netværksmøderne.

Målgruppe og møder: Netværket går på tværs af fødevaresektoren og henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i interesseorganisationer, offentlige institutioner og private virksomheder, der har en professionel interesse i fødevarepolitik. Netværksmøderne bliver faciliteret af Rasmus Willig, forstander på Suhrs Højskole og medstifter af og forperson for bevægelsen Andelsgaarde. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.
 
Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 16.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

 

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer