Møderække

Fødevarepolitisk Netværk - mødeprogram

Økologi – fantastisk eller fortid?

Er økologisk landbrug stadig dækkende i forhold til de aktuelle prioriteter hos forbrugerne, for miljø- og biodiversitet og for klimaet?Det velkendte røde mærke har været at finde på mange af vores dagligvarer siden 1989, og mærket har opnået en høj grad af legitimitet hos forbrugerne. Men til trods for, at de økologiske dogmer er noget som danskerne ynder at sige de prioriterer, er det stadig blot ca. 12% af vores vareindkøb, der er økologisk. Spørgsmålet er, om økologi stadig er den praksis, vi burde stræbe efter? Både bevægelsen omkring regenerativt landbrug og arbejdet med det komplekse klimamærke er initiativer, der presser økologien på dens relevans. Er det at handle økologisk i virkeligheden i højere grad et identitetsprojekt end en indsats for klima og biodiversitet? Hvordan kan man inkorporere nogle af de aktuelle vigtige samfundsmæssige problemstillinger i økologisk landbrug? Og kan nye klimavenlige tiltag overhovedet skaleres til at få samme samfundsmæssige gennemslagskraft som økologien har haft det?

v/ Louise Køster, Forperson, Økologisk Landsforening & Michael Minter, Programchef, Fremtidens fødevarer, CONCITO.

Offentlige madsystemer: Sundhed og klima på dagsordenen

Fødevarestyrelsens officielle kostråd siger, at vi skal spise ”planterigt, varieret og ikke for meget” og en udbredelse af kostrådene vil være gavnligt for klimaet og danne grobund for en spirende folkesundhed. Med mere end 650.000 serverede måltider om dagen sidder de offentlige køkkener på et enormt potentiale for at påvirke det danske forbrug. Hvordan udnytter vi denne mulighed bedst muligt? Hvem bærer ansvaret for at omlægge til en sundere og mere klimavenlig kurs i de offentlige køkkener? Og i hvor høj grad kan man forestille sig, at indsatsen i de offentlige køkkener, kan brede sig til forbrugernes private spisevaner?

v/ Søren Buhl Steiniche, enhedschef, EAT Skolemad, Bente Halkier, professor, Sociologisk Institut, KU og medlem af Klimarådet & Michael Allerup Nielsen, Enhedschef, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Rasmus Schnedler-Meyer