Om udviklingen af og investering i fremtidens forsvar

Vi står i en usædvanlig geopolitisk situation, hvor linjer, der ikke har været trukket siden den Kolde Krig, igen synes at være realiteter. I Danmark har det betydet, at forsvarspolitik er stormet til toppen af den politiske prioriteringsliste, og det har medført nogle spørgsmål. Hvordan skal den øgede investering fordeles på forsvarsområdet? Hvordan kan vi skabe de bedste rammer for samarbejde på tværs af det offentlige og private og udnytte de danske virksomheders kapaciteter og ekspertise? Kan forsvarsområdet være en nøgle til den grønne omstilling? Og hvilken forsvarspolitisk rolle skal Danmark fremadrettet spille i forhold til hhv. NATO og EU? Netværket fokuserer på de store spørgsmål om fremtidens mål og udfordringer på området og debatterer konkrete løsninger på aktuelle problemstillinger.

Netværket samler aktører, som beskæftiger sig med forsvarspolitik fra forskellige vinkler og udfordrer medlemmer og oplægsholdere på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for nuancerede diskussioner og erfaringsudveksling, og vi lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde. Det skaber et solidt grundlag for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der arbejder professionelt med forsvarsområdet. Netværksmøderne bliver faciliteret af Peter Ernstved Rasmussen, stifter og redaktør på OLFI og tidligere udsendt som FN-soldat. Der afholdes fem-seks netværksmøder årligt med en-to måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket i et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 16.950 kr. eks. Moms for et års medlemskab.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. 

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer