Om samspillet mellem kompetencer, videnskab og politik i ledelsen af fremtidens offentlige sektor

Hvordan ruster vi den offentlige sektor til fremtiden? Skal vi gentænke den måde, vi gør og har gjort tingene på? Hvor langt kan vi komme med offentlig-privat samarbejde? Og hvordan skal vi håndtere de vilde problemer, den offentlige sektor står overfor nu og i fremtiden?

Netværket for fremtidens offentlige sektor beskæftiger sig med forandringer i styring, ledelse, organisering og produktivitet i den offentlige sektor og sætter fokus på de udfordringer, som sektoren står overfor i de kommende år. Gennem kritisk debat og spændende oplæg udfordres medlemmer og oplægsholdere i spørgsmålet om, hvordan fremtidens offentlige sektor skal udformes.

Vi samler ledere og specialister på tværs af fagsektorer, på tværs af kommune, region og stat og på tværs af det offentlige og det private. Den brede medlemskreds skaber rammen for gode debatter, erfaringsudveksling og inspiration. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytter på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelse blandt medlemmerne. Derudover lægger Samuelsen vægt på, at medlemmerne af netværket har indflydelse på temaerne for møderne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og medarbejdere, der arbejder i offentlige virksomheder og i private virksomheder med offentlig bevågenhed. Netværksmøderne bliver faciliteret af Sigge Winther Nielsen, forfatter og direktør i Djøf. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 18.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer