Møderække

Fremtidens offentlige sektor - mødeprogram

Fra bølgedal til bjergtinde: Ledelse gennem stormvejr

Livet som leder er ikke altid kun fryd og gammen; somme tider er modstanden stor og resultaterne bliver ikke altid som man har håbet. Men hvordan vender man udviklingen? På dagens møde har vi inviteret en dansk leder, der for alvor har formået at vende skuden - Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti. Han vil på mødet dele sine erfaringer med, hvordan man bevarer tålmodigheden som leder, når resultaterne ikke just står i kø.

V/ Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti

Fra staten til kommunen: Går det for hurtigt?

For at sikre en velfungerende offentlig sektor kræver det, at alle parter i den offentlige fødekæde lytter til hinanden. Der skal ikke vedtages noget fra staten, der ikke kan implementeres i kommunen i praksis. Hvordan skaber vi de bedste mulige rammer for dialog mellem alle offentlige niveauer? Hvordan kan vi sætte tempoet ned? Og er det overhovedet muligt? Vi inviterer fire kommunalordfører til debat med netværket.

v/ Anni Matthiesen (V), Birgitte Vind, (S), Birgitte Bergman, (K) (ikke bekræftet) og Christina Thorholm (RV)

Virtuelt: Samtale med Henry Mintzberg (dato ikke bekræftet)

Han er blevet kaldt den største nulevende ledelsesforsker i verden og ses af mange som en pionér på området. Til dagens møde har vi inviteret Henry Mintzberg forbi netværket til en samtale om hans management-begreb. Hvad ser han som de store udfordringer på ledelsesniveau i disse dage? Hvilken rolle spiller ledere i vores samfund? Og hvilken betydning har god management for fremtidens offentlige sektor? Disse spørgsmål er blot nogle af de, Mintzberg forhåbentlig vil svare på til mødet, hvor vi også skal lægge vejen forbi hans arbejde med Rebalancing Society.

v/ Henry Mintzberg, professor, McGill University

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer