Møderække

Fremtidens offentlige sektor - mødeprogram

Offentligt pres på den offentlige sektor?

Vi har netop bevæget os gennem en årrække, hvor den offentlige sektor i højere grad end tidligere er kommet i pressens og offentligehdens søgelys. Fra journalister - og sågar borgere - søges der aktindsigt til højre og venstre i håbet om at kunne blotlægge selv den mindste fejl. Tilliden til embedsværket er simpelthen dalet de seneste år. Er der kommet større offentligt pres på embedsmænd i slipstrømmen på en række skandalesager på tværs af landet? Fordrer det en perfekthedskultur, der er umulig at leve op til? Og hvordan håndterer man som embedsmænd pressens bevågenhed og befolkningens stigende mistro til embedsmandsrollen?

v/ Mette Østergaard, chefredaktør på Berlingske Tidende

Ledelseskultur til debat

Vi ser det på dagblade, vi ser det på borgmesterkontorer, og vi ser det på Christiansborg; debatten om ledelseskultur raser som aldrig før. Vi er blevet enormt opmærksomme på, hvad dårlig ledelse er, og det er noget, vi ynder at diskutere langt og bredt i offentligheden. Men hvad er god ledelse egentlig? Er tiden for at være et "røvhul" løbet ud? Og hvordan sikrer vi, at ledere i den offentlige sektor har de rigtige forudsætninger for at blive gode ledere?

v/ Bodil Nordestgaard Ismiris, adm. direktør i Ledernes Hovedorganisation

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer