Møderække

Fremtidens offentlige sektor - mødeprogram

Bjarne Corydon tager temperaturen på den offentlige sektor

Den danske offentlige sektor har udviklet sig kolossalt de seneste 40 år. Vi har oparbejdet en omfattende og velfungerende velfærdsmodel, vi har nydt fuld beskæftigelse og stabilitet på de offentlige finanser, hvilket har medført, at det ”danske system” er blevet internationalt anerkendt. Skiftende regeringer har dog påpeget samme malurt i bægeret: vi får svært ved at opretholde samme kadence i fremtiden, hvor bl.a. velfærden vil komme under pres. Af denne årsag har SVM-regeringen bebudet store reformer i den offentlige sektor på regionalt såvel som kommunalt niveau. Vi har inviteret Bjarne Corydon forbi netværket for at sætte fremtidens offentlige sektor under lup: hvilke udfordringer står sektoren overfor? Hvordan skal de ifølge ham håndteres? Og giver regeringens reformforslag mening at forfølge?

v/ Bjarne Corydon, chefredaktør, Børsen

Fremtidens kommuner

Regeringen har varslet gennemgribende besparelser og reformer i det offentlige. Kommunerne er, endnu en gang, beordret til at løfte en stor del af opgaven, hvor de skal finde måder at frigøre midler på. Regeringen har fremlagt, at det er muligt at lave besparelser ved at mindske kontrol og unødvendigt bureaukrati i kommunerne. Dette forslag kan løfte noget af opgaven, men der er stadig langt til mål - der er brug for nytænkning og innovation. I Gentofte kommune har man haft succes med implementeringen af ikke-hierarkisk ledelse, hvilket har skabt øget effektivitet og trivsel på arbejdspladsen, og står som eksempel på, hvordan fremtidens kommuner kan arbejde. Til dette møde inviterer vi Kristian Vendelbo, adm. Direktør i KL, og Christian Alvang, områdechef for social og handikap drift i Gentofte kommune, til en diskussion af den nye virkelighed kommunerne kigger ind i, og hvordan alternative strategier, som dem implementeret i Gentofte, potentielt kan være med til at løfte opgaven.

v/ Kristian Vendelbo, Adm. direktør i KL og Christian Alvang Jespersen, områdechef for social og handikap drift i Gentofte kommune.

Politisk debat: Skillevej i den offentlige sektor?

Frem mod 2030 kommer den offentlige sektor til at kæmpe med udfordringer i forhold til bl.a. rekruttering og pengemangel. Regeringen har varslet reformer for at imødekomme problematikkerne: offentlige ansatte skal have mere i løn, unødig kontrol og bureaukrati skal afskaffes i kommunerne, og innovative tiltag skal sikre luft i de offentlige budgetter. Til dagens møde inviterer vi kommunal- og indenrigsordførerne fra S, V, LA og Å til en debat om reformerne og fremtiden i den offentlige sektor. Ser ordførerne de samme brændende platforme som regeringen? Hvor skal der alternativt gribes ind? Og hvordan sikrer vi at løsningerne er langtidsholdbare?

v/ Birgitte Vind (S) (bekræftet), Heidi Bank (V) (ikke bekræftet), Noah Sturius (Å) (bekræftet) og Lars-Christian Brask (LA) (bekræftet)

Vilde problemer og løsninger i Smilets By

I Aarhus kommune har man identificeret syv vilde problemer, som man i fællesskab skal forsøge at håndtere i de kommende år. Vilde problemer kalder, som bekendt, på vilde løsninger, men dette kan kræve, at ledelsen begiver sig ud på hidtil ukendte farvande rent ledelsesmæssigt. I Aarhus angriber man udfordringen ved at gøre mere ud af samarbejdet med borgere, erhvervslivet, kulturen, civilsamfundet og andre interessenter i kommunen, som vil være med til at navigere i kommunens udfordringer. Til dagens møde får vi besøg af Martin Østergaard Christensen, stadsdirektør i Aarhus kommune, som vil tage os med ind i arbejdet med kommunens syv vilde problemer.

v/ Martin Østergaard Christensen, stadsdirektør i Aarhus Kommune (ikke bekræftet)

Kunstig intelligens i den offentlige sektor

Kunstig intelligens er i rivende udvikling - også i den offentlige sektor. AI kan givetvis være med til at løse mange eksisterende udfordringer og problemstillinger i vores velfærdssamfund, hvilket potentielt kan være med til at løfte en stor del af den besparelsesudfordring, som regeringen har pålagt kommunerne og andre offentlige organer. Men sammen med den generelle optimisme over teknologiernes muligheder, udtrykker de offentlige ledere bekymring over, at de mangler viden om potentialerne og faldgruberne ved kunstig intelligens. Vi har til dagens møde inviteret Mette Kaagaard og Linea Svendsen til at gøre os klogere på AI- potentialerne i det offentlige og give os et overblik over de eksisterende værktøjer.

v/ Maria Damborg Hald, Direktør for den offentlige sektor i Microsoft og Linea Svendsen, AI ekspert.

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer