Møderække

Kommunikation og interessevaretagelse - Aarhus - mødeprogram

AI i kommunikation: Berettiget hysteri eller brugbar hype?

Kan du forestille dig at bruge en robot til at skrive din næste pressemeddelelse? Eller at bruge et computerprogram til at generere dit SoMe-indhold? Kunstig intelligens har revolutioneret kommunikationsbranchen, men der er stadig mange ubesvarede spørgsmål og bekymringer om deres pålidelighed og etik. På dagens møde spørger vi, om AI og ChatGPT er en nyttig ressource eller en potentiel risiko for kommunikationsbranchen. Vi stiller skarpt på de etiske og moralske dilemmaer, der opstår, når man bruger disse værktøjer til at kommunikere med andre. Vi diskuterer, om robotterne kan bruges til at forbedre kommunikationsfaget samtidig med at vi tager højde for de potentielle udfordringer og risici ved at implementere disse teknologier. Teknologien kommer aldrig til at erstatte kommunikatørerne helt, men hvordan balancerer vi teknologiens fordele og fagets integritet?

v/ Ib Gulbrandsen, associate professor, RUC og Timme Bisgaard Munk, chefredaktør, Kommunikationsforum

Purple Affairs: Lobbyisme i en ny virkelighed

Blokpolitikken er død (for nu), og vi har en flertalsregering for første gang i 30 år. Spillepladen er ikke bare blevet ændret, den er blevet vendt på hovedet, og interessevaretagere skal nu gøre op med sig selv, hvordan deres gameplan skal modificeres. Hvordan timer man sin sag i en regering, hvor beslutningerne kan komme som en tyv om natten? Hvordan skal man prioritere sit fokus på hhv. embedsværket og støttepartier? Og skal man skære ned på de tekniske forslag og op for de nemmere sager i en politisk situation, hvor alting kan gå meget hurtigt?

v/ Martin Geertsen, Public Affairs Director, Primetime

Forholdet mellem journalister og K-folk: En kommunikativ dødedans?

Man siger, at der skal to til en tango og det samme gør sig gældende for journalister og kommunikationsfolk, der på en og samme tid er hinandens med- og modspillere i den kommunikative pardans. Til dette møde sætter vi forholdet mellem journalister og k-folk under luppen og diskuterer gnidningerne, som oftere og oftere opstår i jagten efter sandhed på den ene side og frygten for mediernes fordrejning på den anden side. For hvordan kan man stoppe den kedelige udvikling karakteriseret ved mistillid og uærlighed blandt de to brancher? Hvilke redskaber skal bruges for at skabe konstruktive og bæredygtige samarbejde for fremtiden? Og hvordan kan man bruge hinandens forskelle til at løfte fagligheden i det fælles arbejdsrum?

v/ Ulrik Haagerup, Founder & CEO, Constructive Institute

Den usynlige virksomhedslim

Nye forandringer stiller i højere grad krav til samtaler om diversitet, bæredygtighed og inklusion, der mere end nogensinde dikterer virksomheders værdier og renommé. Intern kommunikation skaber velovervejede beslutninger og større dialog, mens det støber fundamentet for tillid og innovativ udvikling i organisationen. Disciplinen er derfor blevet afgørende for moderne organisationer, der tager sin employer branding alvorligt. Men hvordan mestrer man kunsten at skabe tillidsfuld og effektiv intern kommunikation, der kan gå på tværs af både afdelinger og medarbejdere? Hvordan udvikler man succesfuldt en strategi, der ikke blot består af nyhedsbreve og mandagsmøder? Og hvilke tiltag er absolutte do’s og dont’s, når det handler om intern kommunikation?

v/ Pelle Nilsson, Director, Resonans Nordic og xx

Beklager, jeg undskylder ikke!

En god undskyldning er et af de vigtigste greb i den kommunikative værktøjskasse. Alligevel falder flere igennem isen, når opgaven falder på at strikke en oprigtigt undskyldning sammen. Men hvad er det helt præcist der gør det svært at mestre undskyldningsdisciplinen, når en beklagelse ikke længere er nok? Hvorfor tyr flere og flere til deflecting eller modangreb i stedet for blot at hejse det hvide flag? Og hvordan kommer man videre i en sag, hvor en undskyldning pludselig bliver betændt og affejet? Til dagens møde dykker vi ned i uretsuniverset og kigger på hvilke redskaber og teknikker der skaber troværdighed og ærlighed, når man klokker i det - og hvilke der slet ikke gør det.

v/ Lisa S. Villadsen, professor ved Institut for Kommunikation, Københavns Universitet og Poul Madsen, ejer og rådgiver, Poma&Co

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer