Nye rammer for dansk kulturpolitik?

Dansk kultur og oplevelsesøkonomi står over for en række udfordringer, som vil dominere den kulturpolitiske dagsorden de kommende år. De offentlige tilskud er sandsynligvis faldende, både turisternes og de lokales kulturvaner skifter, og forudsætningerne for de danske kulturinstitutioner forandres. Samtidig vokser forståelsen for, hvad en aktiv kulturpolitik kan betyde for turisme og lokal udvikling i hele landet. Hvilke krav stiller det til kulturpolitikken, og hvordan kan vi imødekomme disse krav? Og hvad er kulturpolitikkens rolle under disse forandringer?

Netværket samler aktører på tværs af kulturlivet og udfordrer medlemmer og oplægsholdere på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i offentlige insitutioner, interesseorganisationer og private virksomheder, der har en professionel interesse i kulturpolitik, turisme og oplevelsesøkonomi. Netværksmøderne bliver faciliteret af Anne Sophia Hermansen, kulturkommentator og kritiker på Berlingske. Der afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

 

 

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer