Møderække

Kulturnetværk - Aarhus - mødeprogram

Kulturnetværk - Aarhus

Frivillighed i kulturen

I Danmark har vi en stolt tradition for frivillighed. Særligt i kulturlivet, hvor flagskibe som Skanderborg og Roskilde Festival ikke vil kunne eksistere uden. Men selv de mindste, og måske endda i særdeleshed de mindste, hviler på skuldrene af de engagerede ildsjæle. Kulturen opstår i mødet mellem mennesker, og netop her er frivilligheden en essentiel katalysator. Udover at kunne bidrage med millioner af timers arbejde årligt, kan frivilligheden også tilbyde en platform for diversitet, hvor mennesker med alle baggrunde kan mødes på lige fod. Det store spørgsmål er dog, hvordan man sikrer samspil mellem det etablerede kulturliv og de frivillige? Hvordan giver man sikrer man sig, at de frivillige føler ejerskab? Og hvordan skaber man et fundament, som alle vil engagere sig i igen og igen? På dagens møde diskuterer vi det, mange betegner som kulturlivets hjerte.

v/ Søren Eskildsen, Talsmand, Skanderborg Festivalklub og Mille Louise Pedersen, projektleder, DBU Sjælland (ikke bekræftet)

Kulturnetværk - Aarhus

Kultur på recept: Alt det kulturen også kan

I den politiske debat bliver kulturen ofte brugt som løftestang for integration, kur mod stress og vejen ud af alverdens problemer. Men kan kulturen egentlig alt det, vi gerne vil have den til? Kan vi producere og dyrke kulturen for at behandle bl.a. ensomhed og angst, eller skal vi nøjes med at retfærdiggøre kulturen ud fra dens intrinsiske værdi? På dagens møde hører vi om, hvordan kunst og kultur kan have en positiv virkning på vores (mentale) sundhed, og hvordan man som kommune eller kulturinstitution, kan udstede kulturen på recept, for at komme brugerne til undsætning.

v/ Rachel Röst, stifter af Læs for livet, Karen Grøn, museumsdirektør, Trapholt og Mikael Odder, koordinator, Kulturvitaminer. (Mødested: Trapholt, Æblehaven 23, 6000 Kolding).

Kulturnetværk - Aarhus

Data i kulturen: Nøglen til publikum?

I dag er data noget af det allermest værdifulde der findes, men hvilken rolle spiller det i kulturlivet? Data kan kaste lys over tendenser, kulturvaner og publikumsudvikling. Det kan skabe sammenhængskraft på tværs af sektoren, det kan øge vidensniveauet og gøre kulturinstitutionernes mange tilbud langt mere træfsikre. Alligevel ser det ikke ud til, at potentialet bliver udnyttet til fulde. Indsamles data på den rigtige måde, eller er grundlaget allerede tilgængeligt, og blot ressourcerne og knowhow ‘en der halter bagefter? Uanset hvad, er der behov for at nuancere, hvem kulturen når, hvordan det gøres, og ikke mindst hvad der skal til for at nå bredere ud. Men hvordan lirker vi låsen op? Kulturens analyseinstitut er på vej som en del af løsningen, men inden det etableres, diskuterer vi på dagens møde, hvordan kultursektoren anvender data på den mest fornuftige måde for at udvikle sig til gavn for deltagelse, gæster og besøgende.

Trine Bille, professor og PhD, Centre for Creative Industries and Institutions CBS og Henrik Sten Petersen, Director Of Operations, Det Kongelige Teater (ikke bekræftet) (dato ikke endelig)

Vær opmærksom på, at der kan ske ændringer i møderækken. Du kan til enhver tid finde den aktuelle møderække på www.samu.dk

Ønsker du at høre nærmere?

Har du nogle spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer