Digitalisering, internationalisering og nye publikumsvaner. Nye rammer for dansk kulturpolitik?

Dansk kultur står over for en række udfordringer, som vil dominere den kulturpolitiske dagsorden de kommende år. For digitaliseringen giver nye distributions- og produktionsmuligheder, og den stigende internationalisering medfører både nye konkurrencevilkår og nye samarbejdsmuligheder. De offentlige tilskud er sandsynligvis faldende, borgernes kulturvaner skifter, og forudsætningerne for de danske kulturinstitutioner bliver forandret. Hvilke krav stiller det til kulturpolitikken, og hvordan skal de imødekommes? Og hvad er kulturpolitikkens rolle under disse forandringer?

Netværket samler aktører på tværs af kulturlivet og udfordrer medlemmer og oplægsholdere på at finde løsninger og skabe debat. Netværkets brede medlemskreds skaber rammen for mangefacetterede debatter og erfaringsudvekslinger. Samuelsen tiltrækker de bedste oplægsholdere og lægger vægt på et højt fagligt udbytte på hvert netværksmøde, fordi det skaber en solid fælles baggrund for netværksdannelsen blandt medlemmerne.

Målgruppe og møder: Netværket henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere i offentlige institutioner, interesseorganisationer og private virksomheder, der har en professionel interesse i kulturpolitik. Netværksmøderne bliver faciliteret af Anne Sophia Hermansen, kulturkommentator og kritiker på BerlingskeDer afholdes 5-6 netværksmøder årligt med 1-2 måneders mellemrum, og de foregår centralt i København. Mødestederne fremgår af møderækken.

Pris og tilmelding: Tilmelding dækker deltagelse i netværket et år regnet fra første møde efter tilmeldingstidspunktet. Prisen er 14.950 kr. ekskl. moms for et års medlemskab. Beløbet dækker udgifter til den løbende administration af netværksmøderne.

Udvidet medlemskab: Hvis du synes, at et eller flere netværksmøder i andre af vores netværk er interessante, kan du udvide dit medlemskab og deltage i ekstra, valgfrie netværksmøder på tværs af netværkene. Læs mere her.

Ønsker du at høre nærmere?

Har du spørgsmål til netværket, så kontakt gerne den netværksansvarlige.

Daniel H. Fischer